Roald Øye

Pensjonist
145    610

Martin Luther

Det er kanskje noen som husker lektor Trygve Bull, som på sine eldre dager ble stortingsmann for SV. Han var en interessant og levende historielærer.

Publisert for 5 måneder siden / 2266 visninger.

Vi brukte en lærebok i historie som antakelig var skrevet av en nær slektning av ham, professor Edvard Bull, som ble beskyldt for å ha hatt en sosialistisk agenda da han skrev boka. Der leste jeg for første gang om Martin Luthers utrolig stygge uttalelser om jødene. Jeg protesterte høylydt, for jeg trodde det var utslag av Arbeiderpartiets tradisjonelle antikristelige propaganda. Jeg har senere måttet bite i det sure eplet. Det som stod der var sant hvert bidige ord.

Martin Luther er berømt for Den protestantiske reformasjon, og han har gitt navnet sitt til utallige kirkesamfunn rundt omkring i verden. De fleste av dem hører hjemme i Europa og Nord Amerika. Kanskje det lutherske innslaget i navnene bør slettes etter det som nå har blitt alment kjent om ham?

Som augustinsk munk beundret Luther kirkefaderen Augustin på alle måter, inkludert hans syn på jødene. Augustin hadde promotert paria-status for jødene, som kom til å bli avskydd og foraktet, uvelkomne og henvist til en miserabel tilværelse i Europa gjennom hele Middelalderen. Luthers skrifter oppnådde på 1500-tallet og senere en status på høyde med Den hellige skrift, også de som angikk jødene som individer og folkegruppe. Augustins fordommer ble forsterket av Luther og ble en del av den «europeiske kulturarv». Det fikk tragiske følger helt opp til våre dager.

Luther var nemlig ikke bare en munk og universitetsprofessor, men også politiker, tysk nasjonalist og mye mer. På tross av den store fattigdommen til de tyske bøndene som hensynsløst ble utnyttet av både høyadelen og lavadelen, tok Luther av «forståelige grunner» de mektiges parti i Bondeopprøret i 1525. Nesten 300.000 bønder ble drept av adelen under opprøret. Kjente tyske skribenter som Erick Fromm og Karl Barth tilskriver den blinde tyske respekt for autoriteter å ha sitt opphav i Luthers skrifter.

Han hadde nemlig ikke hatt hell med seg i sitt forsøk på å omvende jødene i Tyskland til kristendommen, og som hevn (!) oppfordret han sine landsmenn til å få dem vekk. Tankene sine om dette prosjektet gjorde han rede for i boka si «Om jødene og deres løgner», som bl.a. innebar å sette fyr på synagoger og skoler, konfiskere jødiske bøker, rasere hjemmene deres, nekte rabbiene under trusler om dødsstraff å undervise sine trosfeller, beslaglegge deres penger og smykker og gjerne kjeppjage dem ut av tyske landområder.

Dr. teol. Martin Luthers anbefalinger ble satt ut i livet 400 år senere, om natten mellom 9. og 10. nobember 1938. Den har blitt kalt Krystallnatten på grunn av alle de knuste vinduene i jødiske hjem og butikker. Den statlig organiserte pogromen fant sted på Luthers fødselsdag! Det lutherske presteskapet ble gitt oppgaven å fullføre det lutherske «misjonsoppdraget» overfor verdensfienden, jødene. Holocaust var ikke bare et hårreisende påfunn av en galmann i Berlin. Det var en dypt forankret i «opplysningstidens ånd», som i fleng hadde fostret, filosofer, fortattere, kunstnere, komponister og vitenskapsmenn.

Den verdenvide lutherske kirke godkjenner naturligvis ikke drap på jøder i våre dager. Det skulle ha tatt seg ut! De er da skikkelige folk. Den fortsetter imidlertid å være fiendtlig innstilt overfor jøder på andre måter. Den tysk-lutherske kirkes organisasjon «Brot fur die Welt» donerer store summer til anti-Israel NGO- er, noe også andre lutherske kirker gjør, som f.eks. Den svenske kirke og Den danske nasjonal-evangelisk lutherske kirke. Den sistnevnte donerer penger gjennom DanChurchAid til NGO BADIL. Denne NGO-en leder an i BDS-kampanjer som benekter Israels legitimitet og sprer grove anti-jødiske tegneserier på sine websider som minner om Nazi-tidens publikasjoner. NGO Monitor har beskrevet disse i detalj.

De evangelisk lutherske kirker både i Amerika og Europa har en lang historie med antisemittisk bagasje som har sin felles teologiske basis ved sitt medlemsskap i Kirkenes Verdensråd, som støtter BDS-kampanjen og fordømmer kristensionister, som er sympatisk innstilt til den jødiske stat.

I 2017 vil 500-årsjubileet for Martin Luthers Reformasjon bli feiret med festivaler, utstillinger, konserter, gudstjenester og skuespill. 70 år etter jødeutryddelsen i Europa har det jødiske trossamfunn i Tyskland bedt kirkelige myndigheter formelt å beklage den lutherske demonisering av jødene, som så sterkt påvirket nasistene. Om de har lykkes, er ukjent.

Den evangelisk lutherske kirke i Amerika (ELCA) har imidlertid hittil ikke gjort noe forsøk på å «rette opp feila fra i går», meldes det. De foretrekker å videreføre sin tradisjonelle antisemittisme, hykleri og misforstått omsorg for dem som har en agenda som går ut på å ødelegge Israel. Hva Den norske kirke og andre lutherske kirkesamfunn har gjort, vet jeg ikke.

Martin Luther ble en av Adolf Hitlers ikoner, som ble lovprist i «Mein Kampf». Hans anti-semittiske ånd svever fremeles over vannene både i Amerika og i Europa.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #66

Roald Øye

145 innlegg  610 kommentarer

Luther jubileum med bismak..

Publisert 4 måneder siden

Martin Luthers smedeskrift "Jødene og deres løgner" figurerer ved siden av Adolf Hitlers "Mein Kampf" og "Sions vises protokoller", som forfatter av en av tidenes verste antisemttiske skrifter.

Det siste skriftet utgir seg for å være en samling protokoller fra et hemmelig møte mellom ledende jøder og frimurere, som skal ha funnet sted samtidig med den første sionistkongress i Basel i 1897. Her skal jødiske ledere ha lagt planer om å gripe makten i verden og ødelegge all kristen kultur. Det er usikkert hvem som opprinnelig fabrikerte protokollene. De to andre har kjent forfatter, som burde ha lite til felles.

Alle de tre antisemittiske skriftene er populær lesning i de muslimske land og gjør det smertefullt å bekjenne sin lutherske tilhørighet når man er sammen med mennesker fra denne kulturen. Har det blitt tatt noe initiativ fra sentralt hold for å bøte på skaden som Luthers skrift har påført spesielt det jødiske folk? At Luther har så høy stjerne i mange vestlige land gjør skaden desto verre. 

1 liker  
Svar
Kommentar #67

Mona Ekenes

6 innlegg  382 kommentarer

Hva skal en så si når Luther forkastet.......

Publisert 4 måneder siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Martin Luthers smedeskrift "Jødene og deres løgner" figurerer ved siden av Adolf Hitlers "Mein Kampf" og "Sions vises protokoller", som forfatter av en av tidenes verste antisemttiske skrifter.

Martins Luthers forhold til jødene minner dessverre sterkt om dette:

Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. 10 Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort! For han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. 11  Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud 3 Joh 1,9-11 

Hva skal en så si når Luther forkastet et helt folkeslag der alle er jøder? Luther begynte kun å forholde seg til skriftsteder som kun utelukket jøder, uten å ta med skriftsteder som tok jødene til nåde og miskunn igjen. Hva slags lære er det om dette ikke er vranglære? For det er i sannhet ikke Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære som samtidig er selve Faderens lære. Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære har jo sitt opphav i Faderens lære.

7  Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig. 8 Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. 11  For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 1 Joh 3,7-11

Jesus er Messias Guds Levende Sønn, Jesus er også Menneskesønnen som ble født inn i Davids ætt og er da samtidig jøde, disiplene var jødiske, de første menighetene var jødiske, apostlene var jødiske.

2 Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn. 3 Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden. 1 Pet 5,2-3

En må jo undre på hvordan det er mulig for kristne som fra første stund og i ettertid, som har og har hatt kjennskap til Luthers løgnaktige smedskrifter; kunne akseptere slikt?

 

HERREN VIL SAMLE ISRAELS REST

12 Jeg vil samle dere alle, Jakob.

 Jeg vil samle Israels rest,

 føre dem sammen som sauer i en kve,

 som en bøling på beite,

 - en støyende flokk av mennesker.

13  Han som bryter vei, går foran dem;

 de trenger gjennom porten og drar ut av den.

 Deres konge går foran dem,

 Herren selv går i spissen for dem.

                                                           Mi 2,12-13

Var/er Luther viktigere for dem enn selve Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene? Når en ikke teolog som meg, får se at Luthers oppførsel, ordbruk og smedskrifter er totalt forkastelig ut fra Skriftene. Burde en jo forvente at de lærde burde kjenne Skriftene bedre enn meg, isteden har de opphøyet hans lære; framfor Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære som inkluderer jødene som de naturlige grenene. Mens hedningfolket er de ville oljekvistene som blir innpodet sammen med de naturlige grenene, Skriftene er jo så tydelig på dette at det burde ikke være mulig å ta feil, nettopp derfor har de vel heller ingen unnskyldning.

Det er ubibelsk å være tilhenger av noe menneske, også Luther og de andre kirkefedrene og kristne høvdinger. Historien viser jo hvordan det går.

Svar
Kommentar #68

Roald Øye

145 innlegg  610 kommentarer

Sluttord om Martin Luther

Publisert 3 måneder siden

Jubileumsfeiringen av Martin Luthers reformasjon  i 1517  begynte med pomp og prakt i Lund domkirke den 31. oktober 2016 med innslag av de øverste biskoper og lederskikkelser  i de lutherske kirker som i middelalderen lå under  bispedømmet i Lund. Luther fortjer å bli feiret for det han gjorde på denne dagen i Wittenberg for 499 år siden. Han slo, som kjent, opp sine  95 setninger på døra, sies det.  Alt det som senere  gikk galt med Luthers reformasjon, spesielt hans uttalelser om jødene i 1543,  er det sikkert riktig å la ligge mens festlighetene pågår, men en kommentar i den forbindelse med arrangementet i Lund domkirke må være tillatt å komme med.  Det dreier seg på nytt om jøder. Biskop Munib Younan, leder i Lutherske Verdensforbund, representerte all verdens lutheranere i forsoningsgudstjenesten, der han stod skulder ved skulder med pave Frans oppe i koret. For en flott PR han fikk, denne palestinske biskopen fra Øst-Jerusalem, som har betegnet Jesus som den første og største palestinske frihetskjemper gjennom tidene.   Det var/er en skandale at denne teologen representerer  oss lutheranere som ser på Israel som løfteslandet, som biskopen regner som "katastrofen". Det var Luthers jødiske "gjenferd", som representerte den lutherske kirke på denne festgudstjenesten i Lund domkirke de 31. oktober 2016.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 4 timer siden / 314 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 314 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 314 visninger
Kristian Kahrs kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 314 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 314 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 314 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 685 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 314 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 685 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 314 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Når politikken blir nådeløs
rundt 6 timer siden / 4712 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Baklengsintegrering
rundt 6 timer siden / 2334 visninger
Les flere