Rune Staven

402

Profetisk Budskap

Publisert: 17. aug 2016

Hei 

Tiden flyr avgårde, i denne tidsonen som vi alle mennesker lever i. En spendende tid, men samtidligt så er det en tid med frykt og lovløshet blant oss også. Vi lever ganske godt og trygt her i lille Norge, men ting skjer fort, og ting kan snues på hodet på kort tid, det har man sett eksempler på før. Vi nermer oss president valget i Usa som mange av oss er opptatt av, og vi  har alle våre meninger om dette, men når man ser utviklingen i Usa så er det mange ting som tyder på at det kommer til å skje store forandringer i Usa, gjerne i forbindelse med valget i Usa. Hvilket tre alternativer kan skje i Usa.

1 Hillary vinner

2 trump vinner

3 marshal lov trer i kraft begrunn av untakstilstand.

Hva skjer hvis trump vinner?

Hva skjer hvis Hillary Vinner?

Hvordan kan det bli untakstilstand ?

1 Krig

2 økonomien kollapser

3 Store Natur katastrofer.

 

David Wikerson kom med et Budskap som han sendte ut til svært mange menigheter verden rundt i 2009 fordi han fikk dette budskapet så brenndende over seg, og ville advare oss i mot det som kunne komme til å skje, og jeg syntes at dette budskapet passer inn i det kommende president valget som skjer no i Usa.

Dette er det profetiske budskapet fra David i 2009

Saturday, 7 mars 2009
En hastemelding
Jeg er tvunget av Den Hellige Ånd til å sende ut en hastemelding til alle på vår mailingliste, og til venner og biskoper har vi møtt over hele verden.

En banebrytende katastrofen er ferd med å skje. Det kommer til å være så skremmende, er vi alle kommer til å skjelve – selv mest gudfryktige blant oss.

For ti år jeg har advart om lag tusen branner som kommer til New York City. Det vil sluke hele megaplex, inkludert områder av New Jersey og Connecticut. Større byer over hele Amerika vil oppleve opptøyer og Lynrask branner-slike som vi så i Watts, Los Angeles, år siden.

Det vil bli opptøyer og branner i byer over hele verden. Det vil være plyndring-inkludert Times Square, New York City. Det vi opplever nå er ikke en resesjon, ikke engang en depresjon. Vi er under Guds vrede. I Salme 11 står det skrevet:

“Hvis grunnlaget er ødelagt, hva kan da den rettferdige gjøre?” (V. 3).

Gud dømmer raste synder Amerika og nasjonene. Han ødelegger de sekulære stiftelser.

Profeten Jeremia tryglet ugudelige Israel, “Gud utformer en ulykke mot deg og utarbeide en plan mot deg. Oh, snu hver av dere fra deres onde vei, og reformere deres veier og gjerninger. Men de vil si, det er håpløst! For vi kommer til å følge våre egne planer, og hver av oss vil handle i henhold til sitt onde, hårde hjerte “(Jer 18: 11-12).

I Salme 11: 6, David advarer: “Ved den onde han blir regn snarer (glødende kull) … brann … brennende vind … vil være den del av sin cup.” Hvorfor? David svarte: «Fordi Herren er rettferdig” (v. 7). Dette er en rettferdig dom, akkurat som i dommene fra Sodoma og i Noahs generasjon.

HVA SKAL da den rettferdige gjøre? HVA OM GUDS FOLK?

Først, jeg gir deg en praktisk ord fikk jeg for min egen retning. Hvis mulig gå i butikken ha mat og drikke tretti dagers forbruk av ikke-bedervelige mat, toalettsaker og andre nødvendigheter. I de store byene, blir dagligvarebutikker tømmt i  løpet av en time, og dette er et tegn på en forestående katastrofe.

Som for vår åndelige reaksjon, har vi, men to alternativer. Dette er skissert i Salme 11. Vi “flykte som en fugl til et fjell.” Eller som David sier: “Han festet blikket på Herren på sin trone i himmelen øynene skuer, hans øyelokkene testing menneskenes barn” (v. 4). “I Herren tar jeg tilflukt» (v. 1).

Jeg vil si til min sjel: Ingen grunn til å kjøre … ingen grunn til å gjemme seg. Dette er Guds rettferdige arbeid. Jeg vil se vår Herre på sin trone, med blikket av øm, kjærlig godhet våker over hvert skritt jeg tar-stoler på at han vil levere sitt folk selv gjennom flom, branner, ulykker, tester, studier av alle slag.

Merk: Jeg vet ikke når dette skal skje, men jeg vet det er ikke langt unna. Jeg har lettet min sjel til deg. Gjøre med meldingen som du velger.

Gud velsigne og bevare deg,

I Kristus,

David Wilkerson

Når man leser dette budskapet, så Er mine tanker dette,jeg tror at det vil skje en Økonomisk kollaps i Usa, som gjør at alle banker stenger ned sine bedrifter, slik at folket ikke kan ta ut penger eller bruke penger med sine kort de vil gjerne først skylde på at det er en virus i bank systemet og kan kjøpe seg tid, gjerne fordi det tar 72 timer å få til untakstilstand i Usa, penger vil ikke være tilgjengeligt, untatt kontanter. DA vil det bryte ut kaos i de fleste byer i Usa. Dette vil gjerne få bivirkninger i resten av verden også, da vil det bli untaks tilstand I Usa, og da vil obama kreve marshall lov til å styre landet. Høres dette fjernt ut ? Eller er det noe som kan skje i  de nermeste mnd.

 Dette er Et Profetisk Budskap som er verd å høre på, slik at man kan ta sine forholdregler. Som David Wilkerson sier, gjør med dette budskapet som du selv velger. 

Herren står alltid klar for oss mennesker med sin store nåde. Vi må ikke være for stolte eller for stae til å se Guds kjærlighet for oss mennesker la ikke tiden fly fra oss, la oss heller lytte til vindens sus om det budskap om evangeliet som Jesus kom  med. Det er bare en vei til vår Gud og det er igjennom Jesus Kristus.

mvh

Rune

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takk for informasjon Rune. Hvor ser du denne nyheten.

Du får nok ikke noe svar, for det er ingen sånn nyhet, men jeg kan fortelle deg hvor kristne konspirasjonsteoretikere henter det fra.
Det foreligger ett forslag i regjeringen i Tyskland om å be alle hjem sette til side nödprovianter for 10 dager. Tyskland har siden 2 verdens krig aldri hatt noe sånt, derfor er det skrevet om det i nyhetene.

Så har en journalist i aftenposten undersökt om norge kommer til å gjöre noe lignende og skriver svaret i artikkeln trykt for 2 dager siden.
Konpirasjons teoretikere leser ikke hva som faktisk står, dette lärer man fort.
Som svar på spörsmålet sier "Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet følgende i en epost:

– Vi registrerer hva tyske myndigheter gir råd om. På nåværende tidspunkt foreligger ikke tilsvarende planer for Norge."

Det er altså IKKE planer om noe sånt i Norge!
Det er INGEN slik melding til det norske folk.

Sannheten er altså totalt motsatt av hva Rune sier. Og imotsetning til Runes påstand så kan dette altså bevises.
Hvor mange feilaktige ubegreunnede påstander kan man komme  med og fortsatt bli tatt alvorlig?


Men det er sant at regjeringens beredskaps direktorat allerde har en liste over saker man bör ha i hjemmet i tilfelle en eller annen krise , men dette er ikke noe nytt eller noen "melding" de sender ut nå pga noe spesiell trussel...den påstanden er en lögn.

Det kan skje katastrofer, f-eks ekstreme stormer som slår ut ström og river av hustak, og det er deres jobb å hjelpe folk å ha ett minimum overlevelses artikler i hjemmene. Det er ikke noe å lage drama ut av.
Og her er den informasjonen fra staten:
http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

Kommentar #302

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Et dumt spørsmål?

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om Ånden ikke utgytes før på Herrens dag, hvordan kan da Johannes vitne om det han her gjør, siden Ånden ikke blir uttgytt senere?

Du klarer tydeligvis ikke skille mellom hva Ånd er, og hva kjøtt og blod er? Forgjengelighet kontra uforgjengelighet?

Du var enig før om at alt som står i Bibelen om det som har hendt før, kommer til å gjenta seg (Fork.1.9-10 og 3.15), men du ser ikke det i dette tilfelle? Da kan jeg ikke hjelpe deg med å klarne synet. Ellers mener jeg å kunne si, at enten har Herrens dag vært i vår tidsalder, eller så gjenstår den? Uansett må Johannes befinne seg på øya Patmos på Herrens dag for å få Ånden? Hvordan kan han da vitne om det hvis ikke Forkynneren taler sant?

Kommentar #303

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takk for informasjon Rune.

Hvor ser du denne nyheten.

Hei Lise

Her er den fullstendige intervyuet, som denne nyskjerrige journalisten tok tak i.

Vet du at myndighetene oppfordrer deg til å ha dette hjemme?JOURNALISTOPPDATERT: 26.AUG.2016 09:45 PUBLISERT: 25.AUG.2016 22:14   FOTO: e-mail

Det er ikke bare tyske myndigheter som oppfordrer folk til å hamstre «nødproviant». Kjenner du til den norske listen?

Det har vakt reaksjoner i Tyskland etter at myndighetene - for første gang siden den kalde krigen - oppfordrer folk til å hamstre bestemte varer og gjenstander i tilfelle en krisesituasjon.

Forslagene som er en del av et nytt konsept for sivilforsvar, har ført til anklager om at den tyske regjeringen bidrar til frykt og unødvendig panikk.

Ny beredskapsplan: Tyskerne oppfordres til å lagre mat for ti dagerTyske myndigheter anbefaler innbyggerne om å hamstre mat for ti dager. Willersrud, Aasmund DSB: Vil studere den tyske planen

På spørsmål om norske myndigheter planlegger tilsvarende nytt konsept for beredskapen, svarer statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet følgende i en epost:

– Vi registrerer hva tyske myndigheter gir råd om. På nåværende tidspunkt foreligger ikke tilsvarende planer for Norge.

Men direktør Cecilie Daae i Direkoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier hun har stor interesse av å lese den tyske planen for å se hvordan de tenker og resonnerer.

– Jeg er opptatt av ikke å krisemaksimere, noe debatten dreier seg om i Tyskland. Og det å lagre et bestemt antall kilo poteter er krevende, men jeg tar nok til orde for at folk bør foreta en privat risiko- og sårbarhetsanalyse, sier hun.

Helt annet risikobilde i dag enn for få år siden

Daae understreker at utfordringene har endret seg mye på få år og at hennes direktorat derfor er veldig opptatt av at alle - fra privatpersoner til kommuner og stat - må forberede seg på å bli mer motstandsdyktige i krisesituasjoner.

– Det er behov for å gå gjennom og drøfte hvordan man skal forberede seg, sier hun og sikter til alt fra klimaendringer og ekstremvær til teknologisk sårbarhet, strømbrudd og terror.

– Ekstremværet på deler av Østlandet for få uker siden gir opphav til refleksjoner, sier hun og sier folk trenger en bevisstgjøring av hvordan de skal klare seg i en krisesituasjon.

DSB: Vær beredt

På nettstedet «Sikker hverdag», som er opprettet av direktoratet gis det råd om «Beredskap i hjemmet».

«Vær beredt» er inngangen på en artikkel der norske innbyggere oppfordres til å ha et «lite reservelager av det du er mest avhengig av - mat, vann og varmekilder» for å være bedre «rustet for å klare deg selv noen dager.»

Ved og pasta kan være lure å ha på lager. Her er den norske listen

Tyskerne har fått beskjed om å ha mat for ti dager liggende, vann for fem dager og kontanter, samt plan for alternativ energiforsyning.

Den norske listen gir ikke konkrete råd om hvor mange dager bør kunne klare seg på hamstret knekkebrød, pasta, ris, hermetikk og suppeposer, men den lister opp hva du bør ha i beredskap i tilfelle en krisesituasjon:

drikkevann tørrmat radio med batterier lommelykt stearinlys fyrstikker ved førstehjelpsutstyr kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat. Battteridrevet radio når man har mobil?

– Noen av rådene kan virke litt gammeldagse for noen. Trenger man f.eks. kokeapparat med rødsprit hvis man har gassgrill?

– Det kan være behov for å gå gjennom listen og drøfte hvordan man skal forberede seg, sier Daae, som likevel mener det er dumt å latterliggjøre enkle råd.

– Hvorfor skal man ha radio med batterier når man har mobiltelefon - skyldes det at man ikke stoler på mobilnetter i en krise?

– Dette er gode refleksjoner. Vi trenger å bli utfordret til å modernisere vår egen tenkning, sier hun og legger til at det viktigste er at man må benke gjennom hvordan man skal klare seg uten strøm og hvordan man skal sørge for en viss utholdenhet i en krisesituasjon.

Tankekors at det bygges leiligheter uten pipe

– Dere anbefaler et lager med ved, men det bygges leilighetskomplekser i Norge uten piper. Er det et tankekors?

– Ja, jeg synes mye av tenkningen omkring sikkerhet og beredskap må på plass i generelle planleggingsprosesser både lokalt, nasjonalt og hos den enkelte. Vi må bruke scenarietenkning: tenke gjennom ulike scenarier som kan oppstå og hvordan vi skal håndtere dem, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Her er en del av det hun skriver fra intervyuet som Geir utelot fra sitt svar på verdidebatt.

men jeg tar nok til orde for at folk bør foreta en privat risiko- og sårbarhetsanalyse, sier hun.

Helt annet risikobilde i dag enn for få år siden

Daae understreker at utfordringene har endret seg mye på få år og at hennes direktorat derfor er veldig opptatt av at alle - fra privatpersoner til kommuner og stat - må forberede seg på å bli mer motstandsdyktige i krisesituasjoner.

spørsmålet mitt er jo hvorfor de i det hele tatt tar opp dette akkurat no, er det noe mer å bekymre seg enn før??  Hun anbefaler oss å ha nødproviant så derfor delte jeg dette med de som ønsket å lese om dette. 

mvh

Rune

Kommentar #304

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Du får nok ikke noe svar, for det er ingen sånn nyhet, men jeg kan fortelle deg hvor kristne konspirasjonsteoretikere henter det fra. Det foreligger ett forslag i regjeringen i Tyskland om å be alle hjem sette til side nödprovianter for 10 dager. Tyskland har siden 2 verdens krig aldri hatt noe sånt, derfor er det skrevet om det i nyhetene.

Hei Geir

Fint om du kunne kopiere hele artikkelen, ikke bare ta med det du syntes var det som var best. men jeg syntes uansett at denne responsen fra journalisten ga en liten ettertanke på hvorfor hun tok tak i dette temaet akkurat no

mvh

Rune

Kommentar #305

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Paulus fortalte oss en hemmelighet. Når Jesus kommer tilbake, skal de som ligger i graven, komme først, så kommer vi andre. Du vil ha oss til å tro at det kommer en opprykkelse først. Det er ubibelsk. Det står ingenting i Bibelen om det.

Når Jesus kommer tilbake, skal det bli som lynet. Da skal vi alle forstå hva som skjer. Denne vranglæren, som går ut på at noen plutselig forsvinner, må vi kaste av oss. Hvordan kan dommen komme før dommen?

Gud er en rettferdig Gud!

Hei Petter

Vi har vel forskjellige oppfattninger på Jesu igjenkomst, min forståelse på dette er lik Lise sin. at noen kommer til å bli rykket opp som lynet fra himmelen blinker så er man borte i et nu.  For som lise skrev så arbeidet det 2 på marken, eller to som lå i samme seng, da en av disse ble rykket opp, dette var noen Bilder Jesus gav oss, for å forklare oss at det kom til å skje noe plutseligt. som en tyv om natten, mens når han kommer på olje berget og Han setter sine føtter der, så vil alle se han, hele verden vil ha rettet sine øyne mot han når han kommer da vil den siste rest komme ut av trengselen å bli frelst, men det vil man ikke i opprykkelsen da forsvinner den som var klar allerede slik som det Bildet Jesus beskrev.

mvh

Rune

Kommentar #306

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takk for svar.

siterer: i den tro som er gitt deg så vil det være din prøvelse på det du tror på.

Det tror jeg også, godt svar. Og dette vil også gjelde i troen på å følge Guds Ord.

Fornyelse og forandring tror jeg kommer som et resultat når vi ønsker respektere Guds Ord og våre medmennesker. Noen mener veien er for tung, men tyngere er de frukter som resultat av verdens krefter.

At vi lever i en veldig spesiell tid er sikkert. Mye usikkerhet og nød. Og leve med dette uten forankring i Guds Ord er vanskelig.

Hei Lise 

Ja vi lever i en svært spesiell tid, med mange situvasjoner som man må lære seg å kjenne til. Å være seg selv bevist på at man ikke følger strømmen som så så mange følger automatisk i dag uten å tenke på hvor veien går,man kunne  istede tar et steg utav flokken, men uansett hva man sier så følger man strømmen uansett  hva andre sier. Lik som på Nohas tid så fulgte så og si alle den normale strømmen, fordi man trodde at der var det tryggest. Men der kan man fort bli fastlås med sin tro. men tar man et steg utenfor så får man se andre ting, på en annen måte, og da kan det være lurt å forstå hva man ser etter i denne endetid vi lever i, hviket tegn Jesus talte om som vi måtte følge med på, slik at vi ikke sovnet, for det er lett å sovne, det fikk noen av disiplene erfare. For det å holde seg våkne i dag er ikke enkelt, for mange fristelser som man kan sovne inn i. slik de fem uforstandige jomfruene gjorde.

mvh

Rune

Kommentar #307

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Stemmer, men tidsperioden er den samme

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er Ånden som du sier ikke skal utgytes før på Herrens dag.

Den gir Herren Jesus til disiplene etter sin oppstandelse, her fra Johannes 20:19-22

Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sier til dem: «Fred være med dere!» Da Han hadde sagt dette, viste Han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Min Far har utsendt Meg, sender også Jeg dere.» Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: "Ta imot Den Hellige Ånd!"

Her ser vi displene fylt med Åndens kraft innvendig

Ja, dette er i samme tidsrom som da Johannes var på øya Patmos på Herrens dag, det er i den samme periode. Det finnes bare 2 oppstandelser, les Åp.20.1-6, tronene som du leser om her har med det Jesus sier til disiplene i Matt.19.28: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.       

Rich Text AreaToolbarBold (Ctrl+B)Italic (Ctrl+I)Format
Kommentar #308

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Det stemmer også

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Åndsbudskap. Bibelen er full av disse, finnes ikke bare i de oppgitte tekstene du viser til

Du burde kanskje sette deg inn i alle disse stedene det blir nevnt så fatter du kanskje forskjell mellom Ånd og vanlig kjøtt og blod (fysisk kontra åndelig) ? (Matt.12.31-32?)

Jes.32.13-17?:På mitt folks jord skyter torner og tistler opp, ja over alle gledens hus i den jublende by.For palasset er forlatt, svermen i byen er borte; haug og vakttårn er blitt til huler for evige tider, til fryd for villesler, til beite for buskapinntil Ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.Og rett skal bo i ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem på den fruktbare mark.Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.

Åndsbudskapet er ganske så tydelig i 2.Tess.2.2 også, fatter ikke at du ikke forstår hva som står skrevet der enda så tydelig som det kommer frem? ): La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. ???

Kommentar #309

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
spørsmålet mitt er jo hvorfor de i det hele tatt tar opp dette akkurat no, er det noe mer å bekymre seg enn før?? Hun anbefaler oss å ha nødproviant så derfor delte jeg dette med de som ønsket å lese om dette.

I første omgang var det kanskje et tilsvar på tyske myndigheter sine oppfordring til sine borgere, og det blir en opplysningen til oss alle å tenke på som et godt råd på lik linje med at alle hustander er trygget med brannslukningsapparater, brannvarsler, evnt. alarm osv. 

At de går mere inn på dette nå blir på mange måter en vekker for de som ser tegnene i tiden, en vekker slik at man ikke sovner inn i sitt eget som de 5 uforstandige jomfruene. Egentlig har vi her det vi trenger for å være lydhør og observang i tiden.

Jeg takker for informasjonen og syntes den var veldig nyttig.

Jeg er veldig takknemlig og glad for alle som bidrar av sine kunnskaper her på VD og andre nettsider

Det er bra når debatt etterlater seg velsignelser som gir grobunn til refleksjoner og nyttig informasjon.

Enten på den ene eller andre måten.

Kommentar #310

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Fint om du kunne kopiere hele artikkelen, ikke bare ta med det du syntes var det som var best.

GUd hjelpe oss.
Hvordan avskriver jeg meg fra denne tråden? Pröver å ikke bli dratt med i denne galskapen, men epost inboxen fylles av dette

Kommentar #311

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Bibelen oppfordrer til visdom og kunnskap

Publisert over 3 år siden

Kanskje det er denne tråden som er dyrets merke og vi kommer oss ikke ut av den? Men da er det greit å vite at det ikke er noe problem så lenge vi ikke tilber selve tråden eller bilde av tråden (konspirasjonen).

Bibelen oppfordrer til visdom og kunnskap, ikke til dårskap, konspirasjon, frykt, usannheter, løgn og bedrag.

Kommentar #312

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg takker for informasjonen og syntes den var veldig nyttig.

Jeg er veldig takknemlig og glad for alle som bidrar av sine kunnskaper her på VD og andre nettsider

Det er bra når debatt etterlater seg velsignelser som gir grobunn til refleksjoner og nyttig informasjon.

Enten på den ene eller andre måten.

Hei Lise

Alle kan være lydøre og dele  med seg av sin tro. Så får man selv velge å ta vare på dette og gjemme denne innfoen I sitt hjerte eller forkaste dette. Vi forstår stykkevis alle sammen. Men vi er greiner på det samme treet. Og I felleskassen kan man bidra til en bedre forståelse på hva som kan komme I tiden som kommer. Som da er så viktig. Vi er alle mennesker  som går på en vei som blir til mens man går. Alle kan ta de valg de selv vil. Men uansett så er det Jesus som har sagt at vi må følge med I endetidens farer. Og det tror jeg er lurt  Den som prøver ordet vil alltid sitte igjen med noe. For visdom en gir deg svaret på det åpenbare som ligger der til oppfyllelse av ordet. Takker deg Lise for ditt positive  bidrag på denne tråden og at du er åpen for info som du selv kan velge å grunde på eller ikke

Kommentar #313

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
GUd hjelpe oss.
Hvordan avskriver jeg meg fra denne tråden? Pröver å ikke bli dratt med i denne galskapen, men epost inboxen fylles av dette

Hei Geir

Det er jo ditt valg om du velger å svare eller ikke. Og det er ditt valg om du velger å tro dette eller ikke. For vi har fått noe alle. Og det finnes en av og på knapp for det meste I dag  ha en fin dag vidre.

Mvh

Rune 

Kommentar #314

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det er denne tråden som er dyrets merke og vi kommer oss ikke ut av den? Men da er det greit å vite at det ikke er noe problem så lenge vi ikke tilber selve tråden eller bilde av tråden (konspirasjonen).

Bibelen oppfordrer til visdom og kunnskap, ikke til dårskap, konspirasjon, frykt, usannheter, løgn og bedrag

Hei Mads 

Visdom er også en del av endetidens  forståelse på hvilke farer vi må Være våkne på. Det er Jesus egne ord. 

Mvh

Rune 

Kommentar #315

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei 

En video  som ble lagt ut på vg

http://www.vgtv.no/#!/video/131344/disse-gjenstandene-mener-myndighetene-du-boer-ha

Kommentar #316

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
En video som ble lagt ut på vg

Takker deg igjen rune.

Vet du om det er flere land i europa som får denne oppfordringen nå.

Kommentar #317

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takker deg igjen rune.

Vet du om det er flere land i europa som får denne oppfordringen nå.

Hei Lise 

Nei men tror gjerne dette skape en reaksjon. Fordi en nasjon som Tyskland går ut I media og ber sine landsmenn ha nød proviant for 10 dager. Er ganske spesielt. Og dette tror jeg vi får svar på om ikke så lenge. Vi går inn I en spendende høst Lise. Og jeg tror at innen mars neste år så kan man gjerne ha svar på noen sannheter som har ligget skjult for mange mennesker og det kan bare være med å forsterke våt tro. Og være mer forbredt  på det som vil skje vidre. Uten at hjertet er motakelig  for denne endetidens  visdom, så vil man gjerne bli værende I ei blindgate som ikke føre noe sted.

Hadde bare lyst til å dele en liten ting til som gjerne ikke betyr noe for mange  men jeg tror ofte at småe ting man hører kan ha en betydning uten at man forstår dette no. En autist jeg vet om som ikke har en vane å prate for mye men ofte sier ting I en stavelser pratet jeg med for ca tre år siden og hans mor hadde gått bort for et par år før det. Og jeg spurte om h a han tenkte om dette og fikk da som svar at han hadde en avtale med sin mor I 2017 I mars mnd. Dette syntes jeg var et merkelig svar og dette har jeg gjemt I mitt hjerte og håper på å få et svar I mars på dette. Mye man ikke alltid forstår Lise.

Mvh

Rune 

Kommentar #318

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Vet du om det er flere land i europa som får denne oppfordringen nå.

Alle land i Europa har planer for samfunnssikkerhet og beredskap. Her inngår der rådgivning angående beredskap i hjemmet. Dette er intet nytt. I "gamle dager" var det helt naturlig for alle å ha et visst beredskap hjemme dersom strømmen skulle gå. I moderne tid har folk glemt at strømmen faktisk kan gå (eksempel) og derfor er der nå øket forus på dette. I tillegg er vi mye mer sårbare nå enn før; noe som igjen forsterker behovet for å være forberedt på en krisesituasjon. Verre er det ikke.

Kommentar #319

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, dette er i samme tidsrom som da Johannes var på øya Patmos på Herrens dag, det er i den samme periode. Det finnes bare 2 oppstandelser, les Åp.20.1-6, tronene som du leser om her har med det Jesus sier til disiplene i Matt.19.28: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Hendelsene fra slutten av Johannes evangelium og begynnelsen av Apgj, som jeg henviste til, skjedde ikke mens Johannes satt på øya Patmos, men skjedde lenge før. Johannes var rundt 30-35 år når disse tingene skjedde, og rundt 90 år når han var på øya Patmos og skrev ned sitt evangelium, sine brev og åpnebaringsbok.

Du kan faktisk se at Johannes har forandret personlighet, Han er blitt som Paulus,  Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg. (Gal.2:20).

I Lukas kan du se en noee hevngjerrig Johannes, mens i hans skriverier, ser du virkeligheten av Gal.2:20.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #320

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. ???

Hva annet kan jeg si enn at du er så opptatt av hva som er rett og galt, godt og ondt, liv og død. Jeg har ingen intensjon om å fortsette denne diskusjonen med deg om hva som er riktig. Det gir ikke liv, bare død.

MVH

Rolf La

Kommentar #321

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du var enig før om at alt som står i Bibelen om det som har hendt før, kommer til å gjenta seg (Fork.1.9-10 og 3.15), men du ser ikke det i dette tilfelle? Da kan jeg ikke hjelpe deg med å klarne synet. Ellers mener jeg å kunne si, at enten har Herrens dag vært i vår tidsalder, eller så gjenstår den? Uansett må Johannes befinne seg på øya Patmos på Herrens dag for å få Ånden? Hvordan kan han da vitne om det hvis ikke Forkynneren taler sant?

Jeg er enig at ting som har skjedd før skal skje igjen, men på denne måten. Det israels folk gikk gjennom på en fysisk måte, skal Guds folk (kristne) gå gjennom på en åndelig måte inntil Herrens dag. 

Herrens dag viser både til den dagen Herren kommer tilbake og innfører alt tilbake til slik det skal opprinnelig være. Men pga dårlig norsk oversettelse heter også Herrens dag på søndager da man bryter brød for å minnes Herren Jesus Kristus verk som innbefatter Hans liv, lidelse, korsfestelse, død, begravelse, oppstandelse, himmelfart, troninsettelse. Inne i disse tingene er Han også blitt til den livgivende Ånden slik at Han kan gi liv til dem som tror. 

Paulus sådde, Apollo vannet, men Gud gav vekst i liv. 

Hvordan kan Gud gi vekst i liv, hvis Han ikke har en livgivende Ånd?

MVH

Rolf Larsen 

Kommentar #322

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Jeg gidder nesten ikke kommentere dette lengre

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hendelsene fra slutten av Johannes evangelium og begynnelsen av Apgj, som jeg henviste til, skjedde ikke mens Johannes satt på øya Patmos, men skjedde lenge før. Johannes var rundt 30-35 år når disse tingene skjedde, og rundt 90 år når han var på øya Patmos og skrev ned sitt evangelium, sine brev og åpnebaringsbok.

Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. ere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig.

Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jeg vet ikke om det er meg som har mistet oversikten om når dette skal skje, eller om det plutselig er forbi med alt sammen mens jeg lå og sov...
Jeg mente evangeliet skulle forkynnes etter trengselstiden... men der tok jeg visst feil gitt!

Kommentar #323

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Det snur fort med deg?

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig at ting som har skjedd før skal skje igjen, men på denne måten. Det israels folk gikk gjennom på en fysisk måte, skal Guds folk (kristne) gå gjennom på en åndelig måte inntil Herrens dag.

Du anbefalte meg å lese Romerbrevet, hvorfor har du ikke lest dette selv? (Rom.8.5-6:De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til.  For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.)

Jeg tror ikke Ånden er så ondskapsfull at de må gjennomgå det samme igjen i Ånden siden den bare er ren kjærlighet?

Matt.9: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» 
  

Kommentar #324

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. ere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig.

Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jeg vet ikke om det er meg som har mistet oversikten om når dette skal skje, eller om det plutselig er forbi med alt sammen mens jeg lå og sov...
Jeg mente evangeliet skulle forkynnes etter trengselstiden... men der tok jeg visst feil gitt!


Glemt å svare på dette spørsmålet:

Paulus sådde, Apollo vannet, men Gud gav vekst i liv.

Hvordan kan Gud gi vekst i liv, hvis Han ikke har en livgivende Ånd?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #325

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du anbefalte meg å lese Romerbrevet, hvorfor har du ikke lest dette selv? (Rom.8.5-6:De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.)

Jeg tror ikke Ånden er så ondskapsfull at de må gjennomgå det samme igjen i Ånden siden den bare er ren kjærlighet?

Matt.9: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Hele Romerbrevet åpenbarer at Gud vil gjøre syndere til sine sønner, arvinger, Kristi medarvinger for sin forøkning. Husk Kristus sammenlignet seg selv som et korn som måtte dø, for at det skulle bli mange korn. Så Gud gjør mange korn av sine fiender, synderne, det er det Romerbrevet avslører. Ikke bare les kap 5-7, men du bør lese hele, spesielt 8:17

og hvis vi er barn (sønner), da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #326

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Jo

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Paulus sådde, Apollo vannet, men Gud gav vekst i liv.

Hvordan kan Gud gi vekst i liv, hvis Han ikke har en livgivende Ånd?

Nå har du kommet til fortellingen om Nebukadnesar (kongenes konge) i Dan.4.10-12, 22, tolkningen er fra v24, det er også omtalt i Esek.31.3-10 som et klarere bilde når Gud gir vekst, men treet ble hovmodig... Fortellingen er ikke oppfylt ennå...

Kommentar #327

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Ja

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hele Romerbrevet åpenbarer at Gud vil gjøre syndere til sine sønner, arvinger, Kristi medarvinger for sin forøkning. Husk Kristus sammenlignet seg selv som et korn som måtte dø, for at det skulle bli mange korn. Så Gud gjør mange korn av sine fiender, synderne, det er det Romerbrevet avslører. Ikke bare les kap 5-7, men du bør lese hele, spesielt 8:17 og hvis vi er barn (sønner), da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.

Men dette finner man ikke bare i Romerbrevet, Galaterbrevet 3 har bedre forklaring, og medarvingene er Isak og Jakob.

15-17 Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt.Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft.

28-29: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Og hos Heb.11.8-9: I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom.  I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet.

Kommentar #328

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Etter......

Publisert over 3 år siden

https://m.youtube.com/watch?v=Dvv2HPYdhMA

Kommentar #329

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

The Pre-Tribulation Rapture Fraud Exposed

Publisert over 3 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.
https://m.youtube.com/watch?v=Dvv2HPYdhMA

Ja, denne videoen dokumenterer på en god måte hvorfor læren om en opprykkelse før trengselstiden er falsk. En slik lære bidrar til at millioner av kristne ikke er forberedt på trengselstiden når den kommer. Et stort bedrag!

Kommentar #330

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men dette finner man ikke bare i Romerbrevet, Galaterbrevet 3 har bedre forklaring, og medarvingene er Isak og Jakob.

15-17 Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt.Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft.

28-29: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Og hos Heb.11.8-9: I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet.

Som jeg skrev i8 den andre tråden, jeg tar en pause Kjell. Våre debatter leder ingen vei

Må du ha det bra så lenge, kanskje vi sees igjen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #331

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, denne videoen dokumenterer på en god måte hvorfor læren om en opprykkelse før trengselstiden er falsk. En slik lære bidrar til at millioner av kristne ikke er forberedt på trengselstiden når den kommer. Et stort bedrag!

Hei Mads

Om opprykkelsen kommer før, eller midt i trengselen har ikke så stor betydning, bare man er klar og våken slik Jesu sier. Men det som gjerne er mer inntrisant er om hvilken tro man har når det gjelder opprykkelsen og Da Jesu kommer på oljeberget. hvilken visdom og tro har du om dette Mads.

mvh

Rune

Kommentar #332

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Om ikke annet blir du våken og løftet opp her:

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Om opprykkelsen kommer før, eller midt i trengselen har ikke så stor betydning, bare man er klar og våken slik Jesu sier

Joh.5.25-29:Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv,og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.  De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Det vil si, Joh.8.28: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at at det er meg, og at jeg ikke gjør noe av meg selv.
Og Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»- Det er sikkert slik det skal forståes?

Kommentar #333

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Håper det Rolf!

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg skrev i8 den andre tråden, jeg tar en pause Kjell. Våre debatter leder ingen vei

Må du ha det bra så lenge, kanskje vi sees igjen.

Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes-dåpen. (Apg.18.25)

Kommentar #334

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. ere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig.

Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme

det er ett merkelig fenomen at kristne har fått denne teskten til å si det motsatte av hva som faktisk står.
Disiplen spör etter ett tidspunkt for verdens ende.
Alt dette Jesus beskriver, rykter om kriger, jördskjelv, hungersnöd, ulike katastrofer......
Alt dette er ikke enden, sier han.

Dette er en advarsel imot å gjöre som mennesker alltid gjör, å se tegn i verden på at verdens ende er när.

FOrövirg har det värt kirg, jordskjelv, og ulike katastrofer som nevnes i de siste 2000 år, og imot de kristnes advarsler, så har Jesus alltid fått rett. Ingen av de hendelsene var noen gang tegn på at enden var när.

Det eneste han gir som tegn er ett positivt tegn, nemlig at evnagliet om rike skal demonstreres for alle folkeslag. OG det er noe helt annet.

Og idag, 2000 år etter, ser fremdels de kristne etter tegn i onde hendelser, som de alltid har gjort, og som alltid har slått feil, og bryr seg ikke ome hva det betyr at "evangliet om guds rike", hva det er, og vha det betyr at det skal demonstreres for alle folkeslag.

Når det gjelder Rune så gjelder alltid samme regel:

Ikke fö trollet.
I lyset sprekker trollet.

Kommentar #335

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes-dåpen. (Apg.18.25)

hva? KJente han ikke engang til profetien om den siste paven og obama som den siste president! Han må ha värt totalt vranglärer. FOkus på feil ting, lol

Kommentar #336

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 3 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
Dette er en advarsel imot å gjöre som mennesker alltid gjör, å se tegn i verden på at verdens ende er när. FOrövirg har det värt kirg, jordskjelv, og ulike katastrofer som nevnes i de siste 2000 år, og imot de kristnes advarsler, så har Jesus alltid fått rett. Ingen av de hendelsene var noen gang tegn på at enden var när. Det eneste han gir som tegn er ett positivt tegn, nemlig at evnagliet om rike skal demonstreres for alle folkeslag. OG det er noe helt annet.

Folk ser ikke hva de leser, eller glemmer det til fordel for noe annet som kanskje står mellom linjene?

Heb.9.28 gir forståelsen en smell til:slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Men oppgøret skulle han ta med Satan på Herrens dag? (Syndens skyld, 2.Tess.2.2-8)

Kommentar #337

Kjell G. Kristensen

99 innlegg  13843 kommentarer

Apollos

Publisert over 3 år siden
Geir Gary Openhill. Gå til den siterte teksten.
hva? KJente han ikke engang til profetien om den siste paven og obama som den siste president! Han må ha värt totalt vranglärer. FOkus på feil ting, lol

Selv om Apollos er forklart som en innflytelsesrik lærer, mistenker jeg at det er ham Nostradamus nevner i et av sine vers (Apoll'on, gr.: Apollo) En gresk gud for sol, lys og renselse / soning) Forut for dette navnet utgår det et lignende navn; Apoll'yon som betyr å forderve - ødelegge / Heb. Abaddon: Dødsegelen.

Hvorfor kristendommen har satt Apollos (lys) foran Apoll'yon (mørke) er for meg en gåte, frelse foran fortapelse gir jo ingen mening?

(1.Pet.2.9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.)

Kommentar #338

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da Jesu kommer på oljeberget.

Når Jesu kommer på ojleberget. PRofetien sier det skal komme en Herrens dag, på den dagen skal han åpne frelsens kilde for alle nasjoner, og det er da MEssias skal komme å stå på oljeberget.

Hvordan er det mulig at en kristen ikke forstår at den jldiske messias KOM, Herrens dag er hva kristne har pekt til som herrens dag, han STOD på oljeberget, faktisk det siste sted han bokstavlig talt stod, da han sendte ut ordet om frelsen til ale nasjoner, en frelsen som PÅ denne herrens dag ble åpnet av messias, nöyaktig som profetien sa.

Hvordan er det mulig at kristne sier Jesus Ikke er oppfyllelsen av disse profetiene? At han IGJEN skal komme og stå på oljeberget, åpne frelsen kilde, proklamere herrens dag og guds rike igjen, og at vi bare skal bortsett fra at han faktisk har gjort dette.

HAr ingen forståelse for den kristne läre og den totale mangel på respekt for profetordet.
Det er hvertfall ikke trodd av kristne at "alle guds löfter har sitt ja og amen i kristus", de, som jödene gjorde, venter fremdeles på en som allerde har kommet.

Når det gjelder at oljeberget skal deles og levende vann renne mot öst og vest, så er dette SELVSAGT profetisk allegorisk. Om man veter at alle bibelens profetier skal skje BOKSTAVLIG, så lykke til med syv hodede dyr som tramper rundt, alle stjerner i universet ramler ned på jorden, månen bli til blod osv. Det er totalt ubibelsk å tolke bibelen slik, ingen I BIBELEN tolket det slik. MAnge av bibelens profetier ble oppfylt. Når josef drömte at solen skulle böye seg, og månen böye seg for ham, så forstod ALLE som hörte drommen at det ikke betöd at solen og månen skull bokstavlig komme ned på jorden og tilbe josef! De forstod at det profetiske billede dreide seg om deres to autoriteter, far og mor, skulle böye seg for ham så alle brödrene til josef kastet ham i brönnen. Kristne i da klarer ikke engang å tyde enkle profetike bilder som er tydelig forklart i evangeliet. Det er sörgelig, og lären har ingenting med evangliet å gjöre. SKper bare idiotiske, dryktinngytende for de svake sjeler fra anti-evangliske påstander om framtiden som aldri kommer til å skje.

Kommentar #339

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1204 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1203 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 840 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 623 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 582 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere