Thor Helge Ligård

12

Hvem er Guds sønner og døtre?

Paulus beskriver oss som Guds ambassadører på jorden. Og grunnen er at Jesus ble gjort til synd på korset for oss for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Vi er altså ikke lenger syndere men rettferdige.

Publisert: 12. aug 2016

Bibelen tegner et fantastisk bilde av den som er født på ny. Paulus sier at vi er Guds husfolk, familie (Ef.2:19). GT beskriver vårt forhold til Gud som et tjenerforhold, Jesus løfter sine disipler opp på et venneforhold (Joh.15:15). Etter oppstandelsen setter Jesus sine disipler inn i et Fars forhold til Gud på lik linje med seg selv... Jesus sier at Han reiser opp til sin Far og deres Far (Joh.20:17). Når han åpenbarer seg for sine disipler ved Genesaret sjøen, etter oppstandelsen, kaller han sine disipler for barn (Joh.21:5). Tjenere eller venner har ingen arverett, det har vi som Guds barn. Da er vi arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så vi er altså ingen ”hvem som helst” Vi er Guds sønner og døtre.

 I Jesus yppersteprestlige bønn i Joh.17 blir vi fremstilt som om vi har samme enhet med Faderen som Jesus har. Han sier; ”(…) at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, (…) Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg” (Joh 17:20-23) Er litt sus over vår stilling i Kristus.

 ”Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.(…) Så er vi da sendebud (ambassadører) i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” (2Kor 5:17,22-21)

 Paulus beskriver oss som Guds ambassadører på jorden. Og grunnen er at Jesus ble gjort til synd på korset for oss for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Vi er altså ikke lenger syndere men rettferdige. I Rom.5:1 sier Paulus; ”Da vi NÅ er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus”. Dette er tilstanden til den som er født på ny.

Denne tilstanden eller posisjonen har konsekvenser som er beskrevet flere steder med meget sterke sammenligninger, slik som – Kristi legeme - konger og prester, - grener på et tre - brud og brudgom. Om vi tenker etter hva som sies gjennom de beskrivelsene, tar det nesten pusten fra oss. Det er ikke for ingen ting Bibelen bruker sterke bilder for å beskrive vårt forhold til Gud som vår Far – Grunnen er at vi ikke må tenke som denne verden, men fornye sinnet vårt – Se, tenke og forstå hvordan Gud tenker om oss i NT.

Det står om mann og kvinne, brud og brudgom skal være ett kjød – vårt Gudsforhold er å betrakte som et forhold mellom mann og hustru. (derfor er ekteskap mellom samme kjønn en umulighet fra Guds side)

 Bildet Jesus bruker i Joh.15 om vintreet og grenene for å beskrive enheten vi har med Jesus, er enormt sterk. Han sier; ”Jeg er det sanne vintre” – Han identifiserer seg med grenene, beskriver stammen og grenen som en enhet. Han sier; ”Hver gren på meg…” Samme safta flyer i stammen og grenene. Det er samme type tre, det er samme type bark. Husk at frukten gror på grenene på et tre. Ganske alvorlig hvordan Jesus omtaler de grenene som ikke bærer frukt.

Peter beskriver Guds barn som; en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne Hans storhet, Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys (1.Pet.2:9). Hva skal man si om en slik beskrivelse da? Presten i GT gikk en gang inn i det aller helligste som mellommannen mellom Gud og mennesket – men forhenget er revnet, vi har fri adgang (Hebr.10:19-23). Peter beskriver oss også som konger og herrer, i og med at Jesus er Kongenes konge og herrenes Herre (1.Tim.6:15) Det sier noe om vår posisjon, men også om den autoriteten vi har i Kristus.

Den sterkeste beskrivelsen om vår stilling i Kristus er nok når han omtaler Jesus som hode og oss som legemet. Han sier i Ef 1:19,22,23 ” …hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.(…) Alt la han under Hans føtter, og gav Ham som hode over alle ting til menigheten,  som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle” - Paulus fortsetter å male ut hvem vi er i Kristus – ”Han oppvakte oss med Ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus”, (Ef 2:6) – ”… at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde”. (her står det egentlig ”med hele Guds fylde” (Ef 3:19)

Paulus fortsetter den samme tankerekken i Kolosenserbrevet., når han sier; ”…Han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at Han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Ham” (Kol 1:18,19). Hele Guds fylde skulle altså ta bolig i Ham, ikke bare i hodet.

På samme måte som det er grenene som bærer frukt, så er det legemet, hender og føtter som utfører de beskjedene som hodet gir. Eller om du vil, ambassadøren er der for å utføre og representere sitt land og sin konge der han er utstasjonert. Han er beskyttet av sitt lands lover og går på ordrer fra sin konge (regjering). Han har det lønnsnivået, samme boligstandaren og sosiale rettighetene som gjelder i sitt land.

Hva betyr så dette at vi har denne posisjonen. Det betyr at vi er mye bedre stillet enn du kan forestille deg. Paulus snakker i Ef 3:6. om løftet ”At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.” Ganske spesielt å ha Himmelens og jordens Skaper som Far, og som Hans sønner og døtre ha full arverett. Alle Guds løfter er mine og i Jesus Kristus har de fått sitt JA (2.Kor.1:20)

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Ved troens lov. Gud ville vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Så vi kan bli med i Guds familie - Guds sønner og døtre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke får å være kverulerende

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Bibelen tegner et fantastisk bilde av den som er født på ny.

men for oss utenforstående er det nærmest komplett umulig å se noen endringer hos folk som mener å være "født på ny" gjennom troen.

De er til forvekskling identiske med de fleste andre, sliter og strever med sine liv, synder i like høy grad - ja dessverre er det mange av lederne i kristne foreninger som åpenbart synder MER og GROVERE enn folk flest, f eks ved pedofili, økonomisk underslag og seksuelle overgrep.

Hvordan kan dette ha seg når de er frelst og født på ny?

Etter min mening er ethvert menneske på jorden Guds sønner og døtre, uansett hva eller om de tror.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

47 innlegg  582 kommentarer

Utenfor eller innenfor?

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
men for oss utenforstående er det nærmest komplett umulig å se noen endringer hos folk som mener å være "født på ny" gjennom troen.

Hva slags endringer ser du etter?  Tenker du at kristne skal være snillere? Kjekkere? Gavmilde? oppoffrende? barmhjertige og gode?   - Alt dette er bibelsk etikk, rettenorer og ideal, og burde være tilstede hos kristne. I likhet med deg, ser jeg lite av dette blant kristne for tiden. Så ser jeg på meg selv,- da ser jeg at jeg mangler dette jeg også.

Likevel vet jeg at jeg er frelst, fordi frelsen avhenger ikke av våre gjerninger og prestasjoner. Gud bestemte at slik ville han befolke himmelen med frelste syndere. Han vil ikke ha ett prestasjonssystem eller konkurranse i hellighet. Jesus døde for våre synder, tok dem på sin kropp, fjernet dem og dermed er vi rettferdiggjort. Rett-ferdig-gjort. Alfor enkelt synes du kanskje?

Kommentar #3

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Arverett og Ektefolk

Publisert over 3 år siden

Takk Sverre for fornuftig spørsmål. Velger å svare med et par bilder.

Arverett - Du har ikke arverett til rikingen nede i gata bare fordi du leker med og er sammen med guttungen hans. Du får være med de på tur, de spanderer og du nyter deres overflod, men du arver ikke din kamerats foreldre slik kammeraten din, som er sønn – Du skjønner hvorfor, du bebreider ikke hans foreldre for den forskjellsbehandlingen.

Den eneste muligheten du har til å arve er å være født av de, slik din kamerat er.

Ektefolk – du blir ikke gift om du omgås med, er sammen med eller prate med ei jente. Heller ikke å sitte ved siden av, eller gå opp midtgangen i en kirke med ei jente, gjør deg til en ektefelle. Du må avlegge et løfte, si noe i prestens og andres påhør for å gifte deg med denne jenta. Det er altså ikke nok å tru at hun er den rette – du må bekjenne din kjærlighet til henne i andres påhør. Så også for å bli Jesu brud. ”Med hjertet tror du til rettferdighet – men munnen bekjenner du til frelse (Rom10:10)

Nå er du blitt gift med verdens beste jente, fra verdens rikeste familie, men du kan ikke leve som du vil for på sikt å opprettholde det ekteskapet. Det er visse skrevene og uskrevene lover som gjelder for å nyte godt av den rikdommen som hennes far har. Det kan gå bra en stund, du kan hykle over en tid uten at du blir avslørt, men det spørs hvor lenge? 

Du har lovet, og du gave henne ditt hjerte (din ånd), men du må følge det opp med din vilje (sjel) og sette ord og handle på din kjærlighet. Du kan ikke bevare henne for all evighet hvis du lar dine lyster (kjødet), fem sanser, løpe fritt når det gjelder det annet kjønn. Derfor er det viktig å fornye sinnet med Guds Ord, for at dine tanker og handlinger forblir knyttet opp til det løfte du gav – det må daglig fornyes i Ord og Handling.

Den eneste mulighten du har til å arve hennes far er at du forblir gift - det er mange skilte ektefolk.

Se også lignelsen i Joh.15 om vintreet og tenk i de samme banene som jeg her skisserer

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

92 innlegg  13843 kommentarer

Mange fantastiske bilder i Bibelen!

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Bibelen tegner et fantastisk bilde av den som er født på ny. Paulus sier at vi er Guds husfolk, familie (Ef.2:19).

Gratulerer, du brukte helt riktig benevnelse på hva skriftene egentlig er. Viktig å forstå at Bibelen ikke er en beskrivelse på oss! Allerede i 1.Mos.1.26 viser Gud at han er i flertall: Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde - før mennesker var til i hans bilde. Hos Gal.3.16 er Jesus beskrevet som en ætt av Abrahams ætt. Bibelen bruker bildespråk!

Når Paulus viser til husfolket er det Galaterne det siktes til (eks.Gal.3.1)

Den som er født på ny er ikke født av kvinner men av Gud (oppstandelsen ved siste basun), Matt.19.8, Joh.3.3, 1.Pet.1.23, Joh.1.13, 1.Joh.3.9, 1.Kor.15.52.

Guds sønner og døtre var Jesu disipler (Matt.12.48-49) i sitt bilde...

Guds familie bestod av en sekt som kalte seg for Veien (Apg.24.14, 19.23, 5.33)

Du nevner mange ting en kan komme inn på, men det holder med å si at Bibelen beskriver Adams slekt frem til Kristus. (1.Mos.5.1, og 1.Kor.15.45 og v22)

Kommentar #5

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

endring

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
men for oss utenforstående er det nærmest komplett umulig å se noen endringer hos folk som mener å være "født på ny" gjennom troen.

De er til forvekskling identiske med de fleste andre, sliter og strever med sine liv, synder i like høy grad - ja dessverre er det mange av lederne i kristne foreninger som åpenbart synder MER og GROVERE enn folk flest, f eks ved pedofili, økonomisk underslag og seksuelle overgrep.

Hvordan kan dette ha seg når de er frelst og født på ny?

Etter min mening er ethvert menneske på jorden Guds sønner og døtre, uansett hva eller om de tror.

Det stemmer, Gud er alles og altets Fader.

Mener du å si at det er forskjell på å være kristne i navnet og i gavnet? At om man sier man er kristen men ikke følger Herrens anvisninger for kristen livsførsel, da er man kristen i navnet men det gavner ikke for endringen som omvendelse medfører er fraværende?

Kommentar #6

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Detaljer - vesentlig eller uvesentlig?

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Paulus beskriver oss som Guds ambassadører på jorden. Og grunnen er at Jesus ble gjort til synd på korset for oss for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Vi er altså ikke lenger syndere men rettferdige. I Rom.5:1 sier Paulus;

Jeg ser ikke dette på samme måte. Man blir ikke en rettferdig person uten å være en rettferdig person. Det hjelper ikke hvor mange synder Kristus gjorde opp for om vi fortsetter å synde - eller?

Kommentar #7

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Skal prøve å ”utdype”

Publisert over 3 år siden

Hei Tore, du spør i k #5: ”Mener du å si at det er forskjell på å være kristne i navnet og i gavnet?”og #6”Det hjelper ikke hvor mange synder Kristus gjorde opp for om vi fortsetter å synde - eller?”

Jeg synes jeg svarer på noe av det i min kommentar #3 til Sverre – men skal prøve å ”utdype”.

Når vi omgås venner så er det visse ”lover” som gjelder, jeg kan ikke gjøre hva jeg vil og beholde min bestevenn som venn – det tror jeg alle forstår. Det samme gjelder vår ektefelle som nevnt i min k#3.

En jeg jobbet sammen med, for lenge siden, hadde en sønn som var rimelig uregjerlig, og huset så ikke mye pent ut etter hans hjemme alenefester. Far hans prøvde med det gode og med det strenge, sønnen fikk nåde om og om igjen, men det var som om alt prellet av. Han var kun interessert i å utnytte sitt farsforhold – han "syndet på nåden". En dag når sønnen kom hjem sto kofferten på trammen og alle låser i huset var skiftet – det hjalp heller ikke å banke på, ingen åpnet døra. Var faren for streng?

Etter flere år kom sønnen og gjorde opp for seg og ba om tilgivelse for sin oppførsel – fars forholdet ble gjenopprettet. Men jeg tror det hadde gått dårlig om han hadde startet på samme galeien igjen? Jeg kjenner faktisk til de som er blitt gjort arveløse.

Ari Behn er vel et stjerneeksempel på å vinne prinsessens hjerte og ”halve kongeriket” med skusle og surre det vekk pga sinne mange utspill. Han bedrev en gesjeft og oppførsel som i det lange løp ikke går i en kongelig familie....

Det undrer meg at mange tror de kan leve Guds livet som det passer seg og likevel opprettholde Fars forholdet med Gud. Beklager, men det går ikke på lang sikt. Er det ikke nok av eksempler på det? Sverre nevner noen i k#1. Tenk på de 10 jomfruene – de var alle jomfruer. Likevel kom bare 5 inn. Er ikke det litt tankevekkende?

Det er mange som tror at Gud er nådig så halleluja jeg er fri og det ække så fali – de tenker ikke på at grenen de er på treet slutter å bære frukt og visner  – og hva da??  -Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Rom 5:8f  

Se på den fortapte sønn i Luk.15:11-32. i v24 sier faren at han var død og er blitt levende. Han var jo ikke fysisk død – faren må her snakke om at fars/sønneforholdet var dødt. Men det ble gjenopprettet, i sin nåde tilgav han sin sønn.

Sønnen kom tilbake til faderhuset som han engang var født inn i – nå fikk han igjen alle sine rettigheter, han ble som ”født på ny”. Han var en synder overfor faren og ble gjort rettferdig i sitt forhold til faren. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden” Rom 5:8-9

Så utspinner det seg et tragisk senario mellom eldstemannen, som hadde vært hjemme bestandig, og faren. Han hadde en gedigen missoppfatning hva det vil si å være sønn, han sier ” Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje

Han hadde jo et totalt forkvaklet bilde av hva det ville si å være sønn og hvilke rettigheter det innebar – han så på seg selv som en tjener som BARE levde etter farens lov. Han nøt aldri det å være sønn.– som en Guds sønn og datter har du alle rettigheter. Faren sier til hamBarn, du er alltid hos meg, og ALT MITT ER DITT (v31).

Men vær klar over; Dine rettigheter hjelper deg ikke det grann, om du ikke er klar over hvem du er i Kristus og hva dine rettigheter er i Ham.Det er det stykket mitt egentlig handler om, eldste broderen som ikke skjønner at han var sønn i huset.

Kommentar #8

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Rettferdig eller rettferdiggjort?

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Det undrer meg at mange tror de kan leve Guds livet som det passer seg og likevel opprettholde Fars forholdet med Gud. Beklager, men det går ikke på lang sikt. Er det ikke nok av eksempler på det? Sverre nevner noen i k#1. Tenk på de 10 jomfruene – de var alle jomfruer. Likevel kom bare 5 inn. Er ikke det litt tankevekkende?

Det er mange som tror at Gud er nådig så halleluja jeg er fri og det ække så fali – de tenker ikke på at grenen de er på treet slutter å bære frukt og visner – og hva da?? -Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Rom 5:8f

Jeg antar at ditt svar på mitt spørsmål er at man må omvende seg og leve rettferdig om man skal være antagelig for Gud.

Kommentar #9

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Rettferdiggjørelse - Helliggjørelse

Publisert over 3 år siden

Hei igjen Tore

Du sier; ”Jeg antar at ditt svar på mitt spørsmål er at man må omvende seg og leve rettferdig om man skal være antagelig for Gud”.

Vel, Svaret her er ja – men, jeg må få legge til, og forklare, for ikke å bli missforstått.

Å bli født på ny kaller Bibelen å bli rettferdiggjort (få Guds rettferdighet jfr.Rom 3:21-24: ”(…)det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror”(…). Det er den posisjonen den kristne har fått i Kristus. Det er denne posisjon du er i, som Guds sønn og datter, jeg har i tankene i denne tråden. Din posisjon og rettigheter i Kristus, som du har fordi du er rettferdig for Gud.

Leve som frelst, ”leve som rettferdig”, er å være født på ny, være rettferdiggjort – dvs vokse i denne tilstanden av å være i Kristus. For å vokse i Kristus må du fornye sinnet ditt (Rom.12:1-2), det behøver du ikke gjøre for å bli frelst.

Livet har kun to muligheter: Du vil enten vokse, utvikle deg, lære mer – eller du vil slutte å vokse, slutte å utvikle deg - du vil stagnere og ”skrumpe inn”. Paulus snakker om å vokse opp til Kristus som hodet (Ef.4:11-15) Denne vekst prosessen kaller bibelen for helliggjørelse, - det er en prosess som bærer frukt.Rom 6:22: ”Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv”.

Frukt grenen: Fra blomsten er befruktet (født på ny), til du har et modent eple er det mange stadier. Kan godt kalle det en prosess, men hele veien er ”eplet” fullkomment (rettferdig) så langt som det har kommet. Men det er ikke naturlig at eplet forblir en eplekart. Ingen fruktdyrker er tilfredstilt med en eplekart, men han er fornøyd med eplekart-stadiet under hele vekstperioden fram til fullmoden frukt. Jfr.Ef.4:15. Eplet har tilgang på alle rotens og stammens resurser helt fra befruktet blomst til fullmoden frukt. Men å leve i synd vil før eller siden stoppe saftstrømmen.

For å si litt mer omå ”omvende seg og LEVE rettferdig”. Hvis du synder og bekjenner din synd, er Han trofast og rettferdig å forlater alle dine synder fordi Jesus tok og betalte for alle dine synder ved sitt blod på korset – det har Han allerede gjort. I hele denne ”prosessen” - ved at du faller, synder, bekjenner og blir tilgitt – er du hele tiden et Guds barn. Det er du fordi all den synden du har gjort og eventuelt kommer til å gjøre har Jesus sonet på korset. Men for å komme deg videre i ditt kristenliv (begynne å voks igjen) må du be om tilgivelse og takke Jesus for at han også har sonet dette fallet. Ved å erkjenne og bekjenne at du tråkket feil og be om tilgivelse, fjerner du syndens makt i ditt liv. Du kan gå videre, og du får igjen den gode samvittigheten. Du kan igjen fungere i fellesskapet med din himmelske Far, som om du aldri har syndet. ”For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme deres synder i hu”. Heb 8:12

Du mister ikke din rettferdighet, og blir en synder igjen, ved å falle i synd - like lite som du blir en fisk om du faller i vannet. Men du kan drukne om du ikke kommer deg på land fortest mulig. Den nye skapningen i Kristus er ikke skapt til å leve i ”vann”.

Kommentar #10

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Av veldig stor verdi

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Du mister ikke din rettferdighet, og blir en synder igjen, ved å falle i synd - like lite som du blir en fisk om du faller i vannet. Men du kan drukne om du ikke kommer deg på land fortest mulig. Den nye skapningen i Kristus er ikke skapt til å leve i "vann".

Jeg bifaller virkelig din kommentar og forklaring, takker for det og mener du viser til verdier av avgjørende betydning, så viktig at dette burde man drøfte/spre/forkynne uoppholdelig. Jeg har litt forskjellig syn på begrepet "frelst", og jeg mener at har man syndet er man ikke lenger på den smale sti, men i grøfta:), og derfor ikke på rett-ferd mot/med Kristus. Omvendelse, som du beskriver, løfter en tilbake på den smale sti og kan derfor vandre/leve i rettferdighet på nytt.

Ford vi ikke er fullkomne, er synd uunngåelig. Derfor åpner Gud for tilgivelse på betingelse av omvendelse, og Gud kommer vår synd ikke lenger i hu. Så innvendinger fra min side er bagatellmessige og ser jeg bort fra disse detaljer, så opplever jeg det du beskriver som så viktig  at man burde utveksle synspunkter i temaet med formålet å bli løftet nærmere Herren. At man på det viset blir en støttefunksjon i en utvidelse av den kristne bevissthet om en selv, sin neste og vår Herre og Mester Jesus Kristus - som vi alle skylder vår kjærlighet.

Så du går så langt som til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det er et langt skritt frem dit? Personlig fikk jeg for noen år siden et nytt og for meg forbausende oppklarende syn på Joh. Åpenb. kap 3 fra vers 14 og ut. Det er en ganske tøff beskyldning i åpningen, men så skjer det store ting etterhvert. Jeg skulle likt å se din vurdering av det som står der, sett i lys av rettferdiggjørelse og helliggjørelse som momenter/elementer i trådens tema, vedrørende hvem som er Guds sønner og døtre.

(Dessuten: "Vær I fullkomne som eders Fader i himmelen er fullkommen" - hva muliggjør det?)

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tilgivelsenes nådegave

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Jfr.Ef.4:15. Eplet har tilgang på alle rotens og stammens resurser helt fra befruktet blomst til fullmoden frukt. Men å leve i synd vil før eller siden stoppe saftstrømmen.

Jeg er enig i det du skriver.  Lever en i synd vil en til slutt miste troen.  Og mister en troen, mister en frelsen.

Vi synder hele tiden selv om vi er troende, men Jesus har sonet våre synder.  Derfor trenger vi tilgivelse.

Derfor trenger troende å gå til nattverd og å leve det kristne livet.

Det er om å gjøre å vinne seierskransen. 2. Kor 2, 18 - 2. Tim 2, 5 og Åp 3, 11.

Er vi først kommet til tro, og dermed del av Jesu legeme, er vi syndfrie i den forstand at vi er del av rettferdighetens legeme.

Men synder vi og ikke får tilgivelse for syndene våre, står vi i fare for å miste troen og dermed frelsen.

Tilgir vi ikke vår neste, får vi selv lite tilgivelse.

Matt 6, 14-15

14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette var spennende saker, Ligård! Takk også til Olsen for viktige innspill!

Kommentar #13

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Ånd, Sjel, Legeme ”problematikken”

Publisert over 3 år siden

Tore - takk for hyggelig omtale av artikkel og svar. Dog ser jeg nok litt annerledes på dine innvendinger. Velger å kommentere to av utsagnene dine, å si litt rundt dem.

Du sier; ”…jeg mener at har man syndet er man ikke lenger på den smale sti, men i grøfta:), og derfor ikke på rett-ferd mot/med Kristus. Omvendelse, som du beskriver, løfter en tilbake på den smale sti og kan derfor vandre/leve i rettferdighet på nytt.”

Det bildet du her presenterer er knallbra, men vil kort kommentere her – å synde er grøftekjøring, men følger du grøfta et stykke følger du på en måte også veien, men det er steinete og kronglete å gå og det blir som regel flere fall. En bønn om tilgivelse, til Ham som har banet en ny og levende vei, så er du tilbake på veien. Men vær klar over at den veistrekningen du har tilbakelagt i grøfta ikke har ”ført deg på villspor” – med det mener jeg, du har ikke begynt å gå i en annen retning, du har ikke sagt nei til Jesus. Grøfta følger veien, men jeg anbefaler ikke grøftekjøring. Det er noe helt annet å være på vei over grøfta og begynne å gå i en annen retning, langt utover jordet. Ser du den forskjellen?

Jak.  1:13-15 sier noe om dette;” Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.(lokkes av ting som distraherer langs veien)  Når så lysten har unnfanget, føder den synd (blir så opptatt av fristelsen at han faller i grøfta) Men når synden er fullmoden, føder den død (har kommet helt ut på jordet og går i en annen retning, vekk fra Gud). Parentesene i bibelsitatet er mine.

Videre sier du; ”Fordi vi ikke er fullkomne, er synd uunngåelig.”

Vel, hvordan tolker du da 1.Joh.3:5-7,9? som sier ” Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. (…)Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.”

Ånd. Sjel, Legeme. I mange år slet jeg med det Johannes sier her i brev sitt. En dag kom jeg over undervisning om ånd, sjel legeme, som dessverre det er veldig lite undervisning om. Etter en del bibelstudie om emnet begynte jeg å tenke i litt andre baner. Jeg gjorde også et bibelstudie omkring frasen ”i Ham” og ”i Kristus” som hjalp meg. Det anbefaler jeg.

Mennesket er skapt i Guds bilde og bør vel da reflektere den treenige Gud? Gud Herren formet mennesket av jordens støv (legemet), og blåste livets ånde i hans nese (menneskets ånd), og mennesket ble til en levende sjel. (1Mos. 2:7).I 1Tess 5:23 sier Paulus; ”Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!” Det fremstår en treenighet – skapt i Guds blide.

Paulus sammenligner oss med tempelet i GT i 1Kor 6:19, sier han; ”Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud?” Vel, tempelet i GT var inndelt i 3 avdelinger, det aller helligste (hvor "Gud bodde"), det hellige (hvor prestene var) og forgården (hvor folket ”denne verden” kom og gikk). Mellom det hellige og det aller helligste var det bare et forheng. Dette er et godt bilde på at vi er ånd, sjel og legeme

Når du er rettferdiggjort (gjort rettferdig) er du en rettferdig for Gud. Du er altså en rettferdiggjort synder, men da kan du ikke lenger være en synder – du kan ikke være både rettferdig og en synder på samme tid. Jesus ble gjort til synd for at vi skulle bli rettferdige for Gud (.2.Kor.5:21). Det skjer med deg når du bekjenner Rom.10:9,10. Du blir født på ny. Du må tro med hjerte, det er der den nye fødselen skjer, det er der alt blir nytt (2.Kor.5:17). Gud, ved den Hellige Ånd, flytter inn i ditt hjerte, din ånd - Din ÅND blir født på ny.

Alt er ikke blitt nytt i ditt tankeliv (SJEL) dagen etter at du ble født på ny – Dette er det mange som ikke tenker på. Men her ligger nøkkelen til et seirende kristenliv – å forstå dette.

I og med at det er i vår ånd den nye fødselen skjer, er vår sjel og legeme ennå ikke født på ny. Din ånd, ditt hjerte er rettferdiggjort for Gud. Derfor er du rettferdig selv om du begår en synd. Det at folket brakte synd inn i forgården hadde ingen innvirkning på det aller helligste – Gud var der hele tiden. Når du er født på ny har du gjenopprettet kontakten med Gud, din ånd er rettferdig, hellig feilfri, syndfri – Din ånd må være det for at den Hellige Ånd skal kunne bo der.

Det er i vår sjel, vårt sinn, viljen sitter og alle beslutningene taes. Vi kan velge å følge Guds stemme, Den Hellige Ånd, som bor i vår ånd - eller vi kan velge å følge vårt kjød, våre fem sanser som er knyttet opp til denne verden, hvor denne verdens gud regjerer (Rom.8:3-14). Det valget tar du i ditt sinn, din sjel – som ligger ”mellom din ånd og ditt legeme” jfr tempelet. Du, din sjel hvor beslutningen taes, kan velge å lytte til din ånd (hvor d.H.Å. bor), eller ditt kjød (dine fem sanser). Hvis du synder, så synder du i tanker, ord eller gjerninger, men det har med din sjel og legeme å gjøre – ikke din ånd.

Derfor er det så umåtelig viktig at en kristen fornyer sitt tankeliv, fornyer sinnet med Guds Ord – begynner å tenke som Guds Ord. Paulus sier i Rom.12:1 ”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.” Da er det mye lettere å avsløre fristelsen når han prøver å lure deg. Er sjelen, sinnet ditt på linje med Guds ord, kan den Hellige Ånd, i din ånd veilede deg gjennom fristelsen uten at du faller – du blir lydhør til Guds stemme. Dette er helliggjørelse, din sjel identifiserer seg med og lytter mer og mer til din ånd – hvor den Hellige Ånd bor.

Hva så med kjødet, hvor de fem sansene sitter? De må du ”slite med” så lenge du er her på jorden. Derfor står det at vi skal korsfete kjødet med dets begjær. (Samtidig sier bibelen i Rom 6:2, ”… Vi som er døde fra synden…” Vel, det som er død trenger ikke å korsfestes (Rom.6:6) - så her snakker Paulus om at din gamle ånd, syndelegemet er dødt.) Når Paulus snakker om å korsfeste kjøttet, sammenligner han det med å undertvinge sitt legeme. (les 1.Kor.9:23-27) En topp idrestmann kan ikke leve som han vil, han må spise rett, trene rett ha jevnlig kontakt med treneren (vår Herre og Mester) for å vinne seierskransen.

Du tar en bestemmelse i ditt sinn (sjel) hvor my og hva du skal spise for å fø dine muskler – På samme måte tar du en bestemmelse i ditt sinn (sjel), en beslutning om hvor mye tid du skal bruke i Guds Ord og bønn for å fø ditt tankeliv. Dette er helliggjørelse - Her ligger hemmeligheten til et seirende kristenliv.

Kommentar #14

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Tolker egentlig ikke

Publisert over 3 år siden
Thor Helge Ligård. Gå til den siterte teksten.
Videre sier du; "Fordi vi ikke er fullkomne, er synd uunngåelig."

Vel, hvordan tolker du da 1.Joh.3:5-7,9? som sier " Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. (…)Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud."

Jeg tolker aldri skriften. Enten forstår jeg den ved ånden, eller jeg forstår den ikke. Det er et enten eller, så det du spør meg om, sett fra min sysnvinkel, er hva jeg forstår av henviste skriftsted.

Det står egentlig at for å leve uten synd, må vi VÆRE I HAM. For å komme dit må vi være rettferdiggjort og helliggjort. Det er fullt mulig, allikevel er vi ikke fullkomne som Kristus eller Faderen. Dog kan vi dele på Deres fullkommenhet, som de villig gir oss - men tar vi egentlig i mot(?) - det er prosessen.

Å bli født på ny kan skje i et nu, det er ikke sikkert at en selv er fullt klar over det, men at vi har en vei å gå (den smale sti) før en større forståelse og innsikt tildeles oss. At vi går den veien er vårt ansvar, ledelsen er Kristi ansvar. Han har gjort sitt, nå må vi gjøre vårt. Trådens tema er "Hvem er Guds sønner og døtre?" Rettferdiggjørelse, fullkommengjørelse, helliggjørelse - er prosesser vi gjennomgår for å BLI lik vår Fader i himmelen, hvorfor vi følger Jesus på den smale sti - som tar tid.

Enten går man på den smale sti, eller man gjør det ikke. Vår vankelmodighet er ikke Guds metoder, det er våre metoder - vår svakhet. En synd er nok, og vi må omvende oss. Derfor kalles evangeliet for omvendelsens evangelium. Gud gir oss alle muligheter fra sin fullkomne verden, vi tar i mot fra vår ufullkomne verden - som sagt, det tar tid - derfor er vi gitt tid. Det tar tro - derfor er vi gitt tro. Det fordrer håp - derfor er vi gitt et fullkomment håp i Kristus. Det fordrer kjærlighet - derfor er vi gitt kjærlighet. ALT er gitt oss fra før verdens skapelse av - men tar vi i mot? Hvis vi ikke tar imot, så er jo det synd - er det ikke?

Om vi ikke bruker Guds nådegaver, - jeg snakker ikke om direkte ondskap - men utilstrekkelighet - så er vi ikke fullkomne, derfor vil vi etterhvert som vi skjerpes åndelig, og vår sjel berikes med Kristi lys (les intelligens og sannhet), etterhvert som vi ser mer - oppleve et krav på oss om å tilta oss mer. Det er vårt vekst i guddommelig retning.

Jeg rekker ikke å lese hele din kommentar, så jeg skumleste resten. Jeg ser at du og jeg er parallell tenkere. Det er som om vi går på hver vår side av den smale sti og hilser over til hverandre, derfor er jeg nysgjerrig på hva du ser i de skriftsteder jeg refererte til fra Johannes åpenbaring. Akkurat de siste versene der handler om å være i Kristus som Kristus er i Faderen. Den forklarer egentlig den praktiske daglige prosess som fører til målet. Absolutt essensielt for å drøfte denne trådens tema, mener nå jeg.

Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Livet skapes av og i kjærlighet

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat de siste versene der handler om å være i Kristus som Kristus er i Faderen. Den forklarer egentlig den praktiske daglige prosess som fører til målet. Absolutt essensielt for å drøfte denne trådens tema, mener nå jeg.

Flott å lese det du skriver.  Det setter fart i min ånd.

Fint om du selv kan beskrive det du mener Åp 3 fra vers 14 og utover forteller oss.  Det vil være interessant.

Da det gjelder å være som Kristus i Faderen har jeg selv erfart noe som kan være relevant i den forbindelsen.

Jeg tar utgangspunkt i

Ef 3, 19

19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!


Livet skapes ikke av bud, men av kjærlighet. Livet skapes av Jesus.

Vi må la DHÅ virke i oss og rettlede oss i troen. Rettlede oss i vårt liv. Slik at vi lar kjærligheten skape livet.

Det dobbelte kjærlighetsbudet er oppfyllelsen av Loven og oppfyllelsen av skapelsen.

Det dobbelte budet svarer til Guds opprinnelige skapervilje. Og det er en invitasjon til skapende livsutfoldelse til medmenneskers og vårt eget beste under ansvar for Ham som har skapt oss

Kristi kjærlighet er større enn noen kan fatte skriver Paulus i ovennevnte vers i brevet til Efeserne. Nå er det tid for for en slik kjærlighet. 

Ikke bare liv og død, lys og mørke, men fortid og framtid, minner og drømmer, alt forsones og går opp i kjærligheten. Nå'et omslutter alt. Kjærligheten er inne i oss, dråpen i vårt alter,den skimrende dråpen i dypet av hjertet som er havet i oss.

Om treet er godt er frukten god, sa Jesus.

Vi burde ikke tenke så mye på hva vi skulle gjøre, men mer på hva skal være. I den grad vi handler ut i fra vår innerste grunn - som er livet og Guds grunn - vil det være et liv i forsoning og kjærlighet. Det er den enkle omsorgen i hverdagen som best åpenbarer kjærligheten.

Kjærligheten er selve kilden. Selve skapelsens formål. Gud er kjærlighet. At Gud er kjærlighet gir en betydelig overbevisning at skapelsenes formål nettopp er kjærlighet.

Nå er det tid for en kjærlighet ingen kan fatte. For Mester Eckart er det å leve i nå'et selve metodikken for et liv i Gud og i kjærligheten. Han oppfordrer oss til å øve oss i å være til stede i et tidløst og stedløst nå. Kontemplasjon.

Kjærlighet er ikke primært gjerninger og dyder. Den er kilden hvorav alle gode gjerninger flyter ut.

Hvorfor skal vi elske Gud og nesten? Kjærligheten spør ikke. Kjærligheten virker i samsvar med seg selv bare når den er uten formål eller årsak. Er kjærligheten et mål for noe annet, vil jo det målet være noe som er større enn kjærligheten.

Det er først når kjærligheten og ånden vår er forent med Gud, at den utfolder seg uten formål og årsak. Kjærligheten er ikke veien til målet, den er både veien og målet. Kjærlighet er å leve i årvåken oppmerksomhet i nå'et og imøtekomme behov i den grad de er nødvendige.

Da Jesus talte om skatten i åkeren, sier Eckart, mente Han ikke en åker i et fremmed land, men at vi selv er åkeren og skatten finnes der. Skatten i sjelens grunn er den samme hos alle, for den er Guds nærvær.

"I menneska er det noko større enn menneska, større enn verda." Dette større er ikke noe langt borte. Det er nært, det er overalt og det er i oss. Gud er en og manisterer seg i den enkelte som noe som forener oss alle. Dråpen speiler havet og dråper er like.

Kommentar #16

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Presist

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

En nøkkel det er opp til oss selv å bruke.

Kommentar #17

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Den åpenbare hemmelighet

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ikke bare liv og død, lys og mørke, men fortid og framtid, minner og drømmer, alt forsones og går opp i kjærligheten. Nå'et omslutter alt. Kjærligheten er inne i oss, dråpen i vårt alter,den skimrende dråpen i dypet av hjertet som er havet i oss.

Om treet er godt er frukten god, sa Jesus.

Vi burde ikke tenke så mye på hva vi skulle gjøre, men mer på hva skal være. I den grad vi handler ut i fra vår innerste grunn - som er livet og Guds grunn - vil det være et liv i forsoning og kjærlighet. Det er den enkle omsorgen i hverdagen som best åpenbarer kjærligheten.

Hei Bjørn Erik

Der har du forkynt Jesu Kristi evangelium.

Vi er forenet i forståelsen av disse dine utsagn: "Nå'et omslutter alt." og  "Vi burde ikke tenke så mye på hva vi skulle gjøre, men mer på hva skal være."

Det kan skrives bøker om de to temaer - og allikevel ikke nå til bunns i den fulle forståelse. Den som forstår det og innretter sitt liv etter det, harmoniseres uoppholdelig med Den hellige ånd og Jesu Kristi lys.

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvem gav han rett til å bli Guds barn?

Publisert over 3 år siden

Joh 1.12

Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

Kommentar #19

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

Bjørn Erik, ta deg tid til å se denne:)

https://www.youtube.com/watch?v=lltgLHtAk9U

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Svært viktig både for ateister og troende

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Bjørn Erik, ta deg tid til å se denne:)

https://www.youtube.com/watch?v=lltgLHtAk9U

Fantastisk Tore.  Den videon bør alle se å høre på.

Viktig video både for ateister og troende.

Kommentar #21

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

Bare kort til slutt si

Publisert over 3 år siden

Vel Tore - Tolke betyr vel å forklare, utlegge, vurdere i forhold til noe annet, iflg. Gresken - samt jfr 1.Kor.2:13, Neh.8:8. Var vel det jeg tenkte på når jeg brukte tolke – men blir vel litt på siden å diskutere det her?

Når det gjelder Åp.3:14-20 så føler jeg det også er litt utenfor tråden, når du tenker på hvilken sammenheng det står i – lar derfor den ligge.

Ellers synes det som du ikke skiller helt mellom rettferdighet og helliggjørelse i dine kommentarer, noe som er to vidt forskjellige ting i Bibelen. Men om vi ser ting litt forskjellig, er vi er nok på den samme veien til mer forståelse av det å være rettferdig for Gud.

Etter som tråden synes å dra litt av gårde. Bare kort si at tanken med tråden var å oppmuntre til å finne ut hva som tilhører oss i Kristus, som rettferdige Guds sønner og døtre. Den fantastiske possisjonen vi har i Kristus, der vi som troende er Rettferdige for Gud.

Kommentar #22

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Visshet eller uvisshet

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Fint om du selv kan beskrive det du mener Åp 3 fra vers 14 og utover forteller oss. Det vil være interessant.

Thor Helge fant ikke direkte relevans til trådens tema hva Åp 3:14 og utover. Det er også en forskjell oss i mellom om begrepene rettferdiggjørelse, helligjørelse og hva disse begrepene åpner for. Men som jeg sa, det er mye likhet mellom åpningsinnlegget og Thor Helges kommentarer og min forståelse. Derfor satte jeg veldig stor pris på hans initiativ. Det vil være vanskelig for meg å kommentere fra annet enn mitt personlige ståsted vedrørende temaet, og for meg er ikke dette ferdig debattert.

Det er lang vei frem dit for meg, retningen som innlegget peker i mot. Jeg er av Paulus sin oppfatning som sier i sitt andre brev til Timoteus 4:"7 Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.  8 Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse."

Som jeg ser det er rettferdighetens krans en kroning av et gjennomført liv når man vandrer med Herren. Det er en seier, og seier over hva? Ofte peker man mot Kristi offer, seier og forsoning som vår fortjeneste - det er gitt oss gratis, men det er Hans seier vi snakker om. Vi må også seire, og der kommer min henvisning inn. De siste versene der mener jeg er vesentlige, men fra 14 så begynner det slik: (jeg kommenterer i parantes)

"Og skriv til engelen for menigheten  i Laodikea:(kirken på den tiden besto ikke av fraksjoner, eller ulike kirkesamfunn som vi har i dag. Dette var menigheter som ble direkte ledet av apostlene uten tolkninger av andre som paver, eller kirkefedre, eller demokratiske avstemminger. Det var et direkte teokrati. Så hvem snakker til hvem?) Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! (Dette er en irettesettelse direkte fra Gud om en grad av likegyldighet, hvor man tror man er i pakt med Herren, men er det egentlig ikke. Dette tar Gud opp, som en direkte leder av kirken, for å rettlede menigheten til et liv i antagelse for Gud.)16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. (Herren bruker et bilde i form av et uapetittelige måltid - altså en gudsdyrkelse som for gud er uspiselig.) 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! (Menigheten og engelen/menighetsforstanderen, ser ikke seg selv målt opp mot Guds rettferdighet og bes å kjøpe av Ham rent gull, hvite klær og øyensalve. Vi må spørre oss: Hva var de fattige på, var deres "klær" urene? Guds øyensalve - hva ved vårt syn helbreder den? Og - hva skal man kjøpe med, hvorfor får man det ikke gratis? Svarene kommer fortløpende:) 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!"

De siste versene fra 19 og ut inneholder essensen i hele evangeliet, der er både prisen vi betaler, hvem vi vandrer med i livet og rettferdighetens krans gitt til den som seirer. De to siste versene er et studium for seg selv - og hva betyr de egentlig?

Igjen påpeker jeg noe spesielt. Det som skrives her, direkte fra Gud - gjennom Johannes - til menighetens ledelse, er i sanntid! Det er Guds organiserte kirke ledet av apostlene før frafallet. Det er ikke politikk inne i bildet - ennå, det er ikke personlige meningers regime, men Guds sannhet rent og tydelig formidlet. Så hva har egentlig vi med dette å gjøre? Hvem er vi - kan vi regne oss inn i denne menigheten? Som Guds sønner og døtre burde vi kjenne svarene. Og kjenner vi ikke svarene, - kan vi da sammenligne oss med de hellige på den tiden, og trenger vi den refsen? Hvem føler behov for å kjøpe gull glødet i ild, hvite klær, og øyensalve? Hvem vil betale prisen? Eller mener vi at ikke mangler noe?

Kommentar #23

Geir Gary Openhill

1 innlegg  766 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
men for oss utenforstående er det nærmest komplett umulig å se noen endringer hos folk som mener å være "født på ny" gjennom troen.

Jojo, men dette dreier seg jo bare om tro, ikke om hva som faktisk skjer i virkeligheten :D :D :D

Men seriöst, selvsagt er det sant at "vi er alle Guds avkom", som paulus faktisk sa i ett vers som kristne aldri forkynner ut fra...

MEN, den salige energi-boosten man får av å väre en av de utvalgte-og-så-mye-bedre-enn-dere-onde-satan-sönner er jo altfor verdifull til å la seg henge opp i småsaker som at kristne synder like mye, og mer, som resten av verden.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere