Kristen Edvard Skaar

24

Tigge-kompromiss

Politiet eller kommunen bør ansette tiggervakt(er) som påser at bestemmelsene overholdes.

Publisert: 2. aug 2016

Tigging er igjen kommet på dagsordenen blant annet på grunn av svineriet på romfolks teltleir i Ekebergskogen i Oslo. Det vil visst koste 100.000 kroner å ordne opp der. Dette og opplysninger som Jahn Otto Johansen kom med i Vårt Land 29. juli, gjør det ikke helt lett å være motstander av tiggeforbud.

Jeg har lenge engasjert meg mot et slikt forbud siden jeg bor i Lillesand, som er det eneste stedet i landet som har forbud mot tigging. Men en ting er tigging i Lillesand, der det stort sett gjelder en hyggelig rom-familie.

Noe annet er det i større byer, for eksempel Oslo. Der er det jo mange tiggere i sentrum – både norske og utenlandske. Noen av utlendingene kan være sjenerende aktive­ i sin tigging. En ubehagelig oppførsel fra deres side må man kunne få slutt på.

Men da trengs det nok retningslinjer for tiggevirksomheten. Jeg tenker meg at tigging skal være tillatt, men at den har visse begrensninger:

1. Tiggerne skal registrere seg hos kommunen eller en annen instans. Der mottar de et skriv som viser at de er godkjent som tigger i kommunen eller på et bestemt sted. Bare tiggere med et slikt «tigger­bevis» tillates å tigge der.

2. De skal melde seg der hver dag før de begynner å tigge.

3. Tigging skal bare foregå på anviste plasser. Der skal tiggeren stå og ikke vandre rundt med tiggekoppen. På den måten slipper man å møte innpåslitne tiggere som kanskje følger etter en med sitt tiggemas eller tigger ved en minibank.

4. Tiggerne skal gå på «tiggerkurs», det vil si fortelles hvordan man vil at de skal oppføre seg.

5. Det opprettes teltplass(er) for dem med tilgang til vann, do og søppeltømming. Plassen skal holdes i orden av tiggerne selv.

6. Tiggerne kan fratas sitt «tiggebevis» og bortvises fra stedet/kommunen dersom de bryter bestemmelsene for tigging.

7. Politiet eller kommunen bør ansette tiggervakt(er) som påser at bestemmelsene overholdes. De behøver ikke å være politiutdannet, men ha myndighet til å bøtelegge og bortvise tiggere.

Hvis man innfører slike eller lignende vedtekter for tigging, vil det nok oppfattes som et kompromiss i tiggesaken. Men jeg tror at tiggere fra ulike land da vil bli møtt på en bedre måte enn det som nå er tilfellet mange steder.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere