Ali Chishti

13

Islam Net har ikke monopol på islam

Publisert: 2. aug 2016


Etter at kronikken min om verdikampen blant muslimer ble publisert på lørdag, har jeg fått en del spørsmål fra muslimer om hva konkret jeg mener er feil med grupperinger som Islam Net. Jeg har også vært i direkte diskusjoner med personer fra Islam Net i en lukket Facebook-gruppe som heter Samfunnsengasjerte norskpakistanere.

I den nevnte FB-gruppen rettet lederen av Islam Net, Fahad Qureshi, sterke beskyldninger mot samfunnsdebattant Mohammad Usman Rana. Qureshi hevdet gjentatte ganger at Rana er sekterisk, har en agenda og kun setter søkelys på negative forhold hos muslimer, og aldri snakker muslimenes sak.

Doble standarder
Samtidig skriver flere av deres representanter at muslimer må støtte hverandre i offentligheten, og ikke gå åpent ut mot hverandre. Det gjelder selvfølgelig ikke Islam Net selv, som skal ha rett til å kritisere ”de som ødelegger islam innenfra og andre ekstremister”. Hvorfor skal Islam Net sette premissene for debatten? Også greit å bemerke seg at under dannelsen av Fredens ring ble flere av iniativtagere regelrett hetset på deres åpne forum på facebook. Hajrah Arshad ble spesielt utsatt for grov trakassering. Islam Net krever respekt og toleranse, men vil ikke gi det til andre. De omtaler andres lærde som Tahir Ul Padri(prest), omtaler andre muslimer som gravtilbredere og beskyldinger om shirk og kufr florerer fra den kanten. Er man uenig med dem i en tolkning er det bare spørsmål om tid før de gjør deg til fiende av islam.

Det mest alvorlige med Qureshi og Islam Net er at de hevder de snakker på vegne av alle muslimer. Se for eksempel den siste opptredenen til Qureshi i Dagsnytt18 hvor Qureshi ikke engang klarer å ta tydelig stilling til om en mann kan bestemme over en kvinne. Hele seansen blir så latterlig at selv den sindige SV-lederen Audun Lysbakken, mister tålmodigheten og rister ppgitt på hodet.

Islam Net har invitert en rekke predikanter som har kommet med de mest absurde og villeste uttalelser, og når Qureshi blir konfrontert med det sier han bare" jeg kan ikke stå til ansvar for hva de sier". Jo, når du inviterer dem og lar dem preke til en haug med unge muslimer uten motstemmer, har du faktisk et enormt ansvar.

Innrømmer feil
I sitt siste innlegg i VG skriver Qureshi at han har tatt feil når det gjelder stening. Burde han ikke ta komme med en unnskyldning til alle de ungdommene han fikk til å rekke opp hånden for å støtte det? Når han har tatt feil en gang før - er han åpen for at han kan ta feil igjen, og andre kan ha rett? Eller er det fortsatt slik at kun Islam Net sitter på monopol på tolkningen av islam, og alle andre er villedet og vantro? Det er viktig å understreke at salafisme/wahabismen Islam Net representerer er en nytolkning av islam, som startet på 1700-tallet med Abdul Wahab. Dette er kun en retning, innen en myriade av ulike tolkninger og retninger innen islam.

For å illustrere med et eksempel på hvor galt det går når man har den tilnærmingen til islam som IslamNet har: En av styremedlemmene i IslamNet har gjentatte ganger forsvart at man kan gifte seg med småbarn. Han viser til hadithene som sier at Aisha sin alder var 6 år ved ekteskapsinngåelse og 9 år ved fullbyrdelsen. De velger å ignorere at det er andre hadith som tilsier at hennes alder med all sannsynlighet var betraktelig høyere, det går også mot Koranen som krever både mental og fysisk modenhet for ekteskapinngåelse. Det sinnsyke med denne tilnærmingen er at det legitimerer overgrep på småbarn, ja faktisk pedofili. Barneekteskap er et kjempealvorlig problem, som medfører enorme lidelser og skader for jentebarna som blir giftet bort og blir gravide i altfor ung alder.

Videre viser de hele tiden til at de er ijma (konsensus blant de lærde) om dette. Kort sagt, ijma, betyr kun at man med utgangspunkt i samfunnsholdene i et bestemt samfunn ble enig om noe. Ijma betyr ikke at enigheten skal vare til evig tid. Så når en del muslimer dessverre mener at det er dødsstraff for frafallenhet, må de forstå at det var en politisk avgjørelse der høyforræderi ble straffet med dødsstraff. Trosfrihet er noe av det mest grunnleggende i islam.

Mangfold er normen
Islam Net og lignende grupper prøver å gå et inntrykk av at primærkildene i islam er krystallklare og enstydige. Den samme forståelsen av islam finner vi også blant muslim-hatere, som nekter å godta at islam har et mangfold av retninger og manifestasjoner.

Det eliminerer ikke det faktum at troende muslimer har vært uenige om så mangt i løpet av de 1400 årene islam har eksistert som religion. Gjennom historien har dette mangfoldet blitt sett på som et gode og en naturlig del av islam.

Gjennom historien har vi eksempler på at når en gruppering har forsøkt å påtvinge én bestemt forståelse av religionen på muslimene. Da dette skjedde i Abbaside-dynastiet, førte det til revolusjon. Abbaside-kalifen al-Mansour (som regjerte fra år 754 til 775) så hvordan mangfoldet av tolkninger og synspunkter som hadde vokst ut fra den samme religionen, og han fryktet at dette ville kunne ha en splittende effekt på staten han styrte. Dermed sendte han bud på Imam Malik (stifteren av en av de fire store sunni-muslimske lovskolene) og ba han om å forene alle de ulike perspektivene som fantes. Imam Malik skrev den berømte boken Al-Muwatta´, som kalif al-Mansour ble svært fornøyd med og som han mente måtte bli loven som skulle forene alle muslimer. Dette avviste Imam Malik, og han insisterte på at det ikke måtte skje, fordi følgesvennene til Profeten Mohammad hadde reist ut til mange forskjellige områder, og tatt med seg masse forskjellige kunnskap som alle hadde sitt opphav hos Profeten, og Imam Malik ba kalifen om å la folk å velge det de mente var best.

En annen historisk beretning finner vi hos en annen Abbaside-kalif, al-Ma´moun. Når han med brutal tvang innførte én tolkning av Koranen (fra Mu´tazili-skolen), gjorde Imam Ahmed Ibn Hanbal (stifteren av en av de fire store sunni-muslimske lovskolene) opprør, og nektet staten å ta monopol over religionen. Dette førte til at han ble forfulgt og torturert, men folkeopinionen mot kalifen vokste seg sterk og dette tvang al-Ma´moun til å gi etter.

Offentlig debatt
Norge er et fritt og demokratisk samfunn og Islam Net må selvfølgelig få ytre sine meninger, samme hvor groteske de måtte være. Så lenge de ikke oppfordrer til vold, så opererer de innenfor ytringsfrihetens grenser, og det er ikke myndighetens oppgave å regulere dem. Det er derimot vi, muslimer, som må ta opp kampen mot de som prøver å ta monopol på islam, slik både Imam Malik og Ibn Hanbal gjorde i sin tid.

Dette må skje på de samme arenaene som Islam Net selv bruker. Islam Net skal ikke diktere at kritikken mot dem må foregå i lukkede fora. Når Qureshi går på riksdekkende TV, hevder han representerer islam, og ikke engang makter å ta klar og tydelig avstand fra om en kvinne skal være underordnet en mann, skapes det fordommer mot muslimer. Det kan bare korrigeres i det samme offentlige rommet. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

om muslimhat og andre ting

Publisert nesten 4 år siden

Vi er vel alle enige i at muslimhat utelukkende er av det onde. Å uttrykke seg hatefullt om andre mennesker er aldri greit, det er jo slikt som i ytterste konsekvens fører til undertrykkelse, trakassering og vold. -- Var det egentlig dette ordet du mente å bruke?

For øvrig er det svært bra du oppfordrer til å ta Islams konflikter i det åpne rom. Støttes fullt ut. Prinsippet burde alltid være mest mulig informasjon til flest mulig, og gjerne på folkelig og forståelig norsk. :)

Jeg vil i tillegg dra dette enda lengre, og si at den åpne debatten om islams sjel ikke bare bør inkludere muslimer, men også ikke-troende og annerledes troende, som også er en del av det frie og demokratiske samfunnet. Jeg er slett ikke enig i det som ofte sies (ikke av deg i åpningsinnlegget! - men av mange andre) at Islams problemer må løses innenfra, at muslimer selv må ta et oppgjør med de mørke kreftene. For det kan være en både umenneskelig og uoverkommelig oppgave for dem det gjelder, og også ganske uholdbart for alle oss som sitter på utsiden og bare kan håpe at et "stort nok" flertall av muslimer velger å falle ned på riktig side av nettet. Dessuten hadde det vært fint å unngå at fremtidens debatter blir dominert av islamske lærde som i beste sendetid står og hiver skriftord og religiøse dogmer i hodet på hverandre, mens vi andre henstilles til å spille "debatt-bingo" med arabiske ord og uttrykk.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Velkommen til offentligheten

Publisert nesten 4 år siden

Som ikke-religiøs er nok min kunnskap om både din og andre religioner ganske tynn og slik bør det vel også være i et samfunn hvor det er livssynsfrihet. Religionen i Norge og ikke minst livssynsfriheten har hatt trange kår i nesten 1000 år og det er ikke lenge siden både det ene og det andre ble forsøkt gjort forbudt av hensyn til de religiøse i Norge.

Men for de fleste av oss opp mot midten av femtiårene (les vår alder) er livssynsfrihet og ikke minst religionskritikk noe vi tar for gitt. Det foregår sikkert en del diskusjon i lukkede fora også for tilhengere av majoritetsreligionen i Norge og man kan jo bare tenek seg hva som har foregått av internskriv i de katolske bispedømmene etter medlemssaken som er avdekket.

Det at nå norske muslimer og nordmenn med muslimsk kulturoppvekst som har forkastet religionen nå kommer på banen i debatter i det offentlige rom er veldig lovende. Man kan si at det er på høy tid men bedre sent enn aldri.

Skal vi alle jobbe for et felles Norge med mangfold men like fullt respekt for de norske lovene og det norske kulturuttrykket med sin grunnleggende frihet under ansvar for landets borgere må vi ha åpenhet. Hvis ikke ender vi i et samfunn hvor ulike gruperinger lever sine separate liv og hvor gruppene har minimal kontakt med hverandre.

Her er jo Verdidebatt et godt eksempel hvor religiøse og ikke-religiøse diskuterer og krangler så busten fyker.  Det kan like godt være ikke-religiøse som krangler med ikke-religiøse som religiøse som kranger med religiøse. Er man engstelig for åpenhet er det helt klart at man har et grunnleggende problem med det budskapet man mener må frem. Er man engstelig for å bli talt imot har man et tilsvarende grunnleggende problem.

Så lykke til med debatt og ikke minst det å få aksept for at de som søker å skjule seg på lukkede nettsider blir tvunget ut i lyset. 

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ali Chishti. Gå til den siterte teksten.
Trosfrihet er noe av det mest grunnleggende i islam.

"Burde være" er ikke det samme som "er".


Kommentar #4

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Gransk den politisk ukorrekte islamkritikken!

Publisert nesten 4 år siden

Den politisk korrekte islamkritikken inneholder følgende uskrevne regel: Alle islamkritikere skal være sionister!

Heldigvis finnes det politisk ukorrekte islamkritikere: Jørgen Sandemose, Shabana Rehman, Richard Dawkins, Michel Onfray, Walid al Kubaisi, Andreas C. Hasle, samt flere. Disse er ikke israelvenner.

Og det er de politisk ukorrekte som har rett. Årsaken er at det Gamle Testamentet inneholder en lang rekke brutale sitater. Gamle Testamentet ligner faktisk mye på Koranen.

For eksempel står det i 1 Samuel 15,2:

”Så sier Herren, Allhærs Gud: Jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp fra Egypt. Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

Denslags sitater har inspirert Israels hær til å utføre krigsforbrytelser. http://religion.blogs.cnn.com/2012/11/20/name-of-israels-anti-hamas-operation-has-biblical-meaning/

Slike sitater forklarer også bosetterne på Vestbreddens terror: http://www.haaretz.com/jewish/news/the-king-s-torah-a-rabbinic-text-or-a-call-to-terror-1.261930

Det er derfor bra at de politisk ukorrekte islamkritikere sier nei til israelsk nasjonalisme.

………..

Det er mitt håp at dette vil inspirere Chishti til å granske de politisk ukorrekte’s islamkritikk.
Kommentar #5

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Koranen ligner Mein Kampf

Publisert nesten 4 år siden

Fordømmer det islamske jødehat. For det er mange anti-jødiske sitater i Koranen. Det står flere steder at jøder er ”aper og griser”.For eksempel i sura 2.65-66

And you know well the story of those among you who broke Sabbath. We said to them: "Be apes—despised and hated by all." Thus We made their end a warning to the people of their time and succeeding generation, and an admonition for God-fearing people.”

I sura 5.60 står det:

Then say: "Should I inform you [People of the Book] of those, who will have even worse recompense from Allah than the transgressors? They are those whom Allah has cursed; who have been under His wrath; some of whom were turned into apes and swine; who worshipped taghut [the devil or idols]; those are the people who are in a far worse plight and who have turned farthest away from the Right Way."

I Hadith-litteraturen står det:

 

Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying:

The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews, and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree, and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.

Slike groteske vers er en sentral del av indoktrineringen som IS, Al Qaeda, Hamas, Boko Haram bedriver.

Anbefaler følgende artikkel av syriske Sara Azmeh Rasmussen:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-muslimske-jodehatet-160308b.html

Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Religionen i Norge og ikke minst livssynsfriheten har hatt trange kår i nesten 1000 år og det er ikke lenge siden både det ene og det andre ble forsøkt gjort forbudt av hensyn til de religiøse i Norge.

Monstro det var populært i Vikingetiden og Jernalderen at udtale at Odin og Thor kunne rende og hønse ?

Jeg tror vi skal tilbage til noget ganske polyteistisk for at finde religiøs tolerance.

Kommentar #7

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Stor takk til Chishti

Publisert nesten 4 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Koranen ligner Mein Kampf Publisert 3 minutter siden Kommentar #5 Fordømmer det islamske jødehat. For det er mange anti-jødiske sitater i Koranen. Det står flere steder at jøder er

Jeg takker likevel Chishti og de andre arrangøre av Fredens Ring. Dette var et kjempeflott og kjempeviktig arrangement!!!

Dere har motarbeidet spredning av antisemittisme i det muslimske miljøet, og det er KJEMPEBRA!!!!!!!!
Kommentar #8

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Forsvarer fredens ring mot Lindstads IDIOTISKE kritikk

Publisert nesten 4 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg takker likevel Chishti og de andre arrangøre av Fredens Ring. Dette var et kjempeflott og kjempeviktig arrangement!!!

Dere har motarbeidet spredning av antisemittisme i det muslimske miljøet, og det er KJEMPEBRA!!!!!!!!

 Jeg forsvarer Fredens Ring mot den latterlige og idiotiske kritikken som Trond Ali Lindstad rettet mot arrangementet. Man kan jo lure på hvorfor Lindstad ikke blir flau av å komme med den slags PATETISKE uttalelser:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-i-koebenhavn/muslimske-linstad-fredsringen-er-en-alvorlig-feil/a/23400801/

Lindstad bruker den kjente propagandateknikken som kalles ”guilty by association”. Han greier ikke skille tydelig mellom synagogens politiske ståsted, og Fredsring-arrangørenes politiske ståsted. 

Kommentar #9

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Lindstad og Conrad Myrland

Publisert nesten 4 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Jeg forsvarer Fredens Ring mot den latterlige og idiotiske kritikken som Trond Ali Lindstad rettet mot arrangementet. Man kan jo lure på hvorfor Lindstad ikke blir flau av å komme med den slags PATETISKE uttalelser:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-i-koebenhavn/muslimske-linstad-fredsringen-er-en-alvorlig-feil/a/23400801/

Lindstad bruker den kjente propagandateknikken som kalles "guilty by association". Han greier ikke skille tydelig mellom synagogens politiske ståsted, og Fredsring-arrangørenes politiske ståsted.

Neste gang Trond Ali Lindstad publiserer noe på verdidebatt, skal jeg skrive til han at hans uttalelser ligner på Conrad Myrlands rigide, pekefingermoralske trangsynthet. Da får vel Lindstad så hatten passer!

http://www.miff.no/norge-og-israel/2015/02/17SlarringrundtsynagogenmenkrysserutIsrael.htm

Kommentar #10

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Gi oss eksempler!

Publisert nesten 4 år siden
Ali Chishti. Gå til den siterte teksten.
Han viser til hadithene som sier at Aisha sin alder var 6 år ved ekteskapsinngåelse og 9 år ved fullbyrdelsen. De velger å ignorere at det er andre hadith som tilsier at hennes alder med all sannsynlighet var betraktelig høyere, det går også mot Koranen som krever både mental og fysisk modenhet for ekteskapinngåelse. Det sinnsyke med denne tilnærmingen er at det legitimerer overgrep på småbarn, ja faktisk pedofili.

Det er riktig at det finnes 5-6 hadither som sier at Aisha sin alder var 6 år da Muhammed giftet seg med henne, og 9 år ved fullbyrdelsen. Jeg har ikke klart å finne noen hadither som sier noe annet.

Kan du gi oss noen eksemler som sier noe annet?
Hvis ikke, anser jeg det du skriver som en tom påstand.

Er det ikke også litt rart at hadithene som ifølge deg viser en sinnsyk tilnærming, har blitt bevart?

Når du skriver at Koranen krever mental og fysisk modenhet før man kan gifte seg, hva menes med det? Jeg har forstått at mange hevder at fysisk modenhet, i Koranen,  betyr at kvinnen(jenta) må ha kommet i puberteten. En mann i femtiårene kan i så fall i teorien gifte seg med ei jente på 12-13 år. Har ikke historien vist at dette har blitt praktisert i muslimske land?
Hva sier egentlig Koranen om mental modenhet? Hjernen er som kjent ikke ferdig utviklet før man er ca 25 År.

Hvis Koranens ord hadde vært så klar/tydelig som den hevder å være, hadde det ikke eksistert så mange tolkninger! Det burde være et tankekors...

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ali Chishti. Gå til den siterte teksten.
Norge er et fritt og demokratisk samfunn og Islam Net må selvfølgelig få ytre sine meninger, samme hvor groteske de måtte være. Så lenge de ikke oppfordrer til vold, så opererer de innenfor ytringsfrihetens grenser, og det er ikke myndighetens oppgave å regulere dem. Det er derimot vi, muslimer, som må ta opp kampen mot de som prøver å ta monopol på islam, slik både Imam Malik og Ibn Hanbal gjorde i sin tid.

Dette må skje på de samme arenaene som Islam Net selv bruker. Islam Net skal ikke diktere at kritikken mot dem må foregå i lukkede fora. Når Qureshi går på riksdekkende TV, hevder han representerer islam, og ikke engang makter å ta klar og tydelig avstand fra om en kvinne skal være underordnet en mann, skapes det fordommer mot muslimer. Det kan bare korrigeres i det samme offentlige rommet.

Fredens religion har rodd seg langt bort fra dette begrepet. Det finnes knapt en religiøs retning som ikke vil påberope seg å være en fredens religion eller til beste for menneskene, men de fleste religioner har strukket seg etter de vestlige idealer som ligger i kristendommen, og begynt en reise som kan ende i mildere utgaver av livsvilkårene. 

Det er bra at selv muslimer innser at ekstremislam ikke er levedyktig. Man kan ikke leve med å drepe alle sine fiender. Liv er å ha respekt for eget og andres liv. Livet står over alle bøker. Det står over alle menneskelige gjerninger som truer det. Livet er hellig og ukrenkelig selv for vantro. 

Hvordan komme videre?

Opplæring blir viktig. Gutter og jenter må lære å lese og skrive slik at de kan gjøre sine egne valg. Det må oppfordres til kulturbygging med dette som utgangspunkt. 

Man må legge makten inn under storsamfunnet, under staten med de ordinære lover. Patriarkatet har hatt sin tid. Når muslimer flykter til Vesten er det fra både patriarkat i familie og samfunn. De ønsker å bli frie. 

Man må slutte å skape seg fiendebilder av andre mennesker. Andre er like ålreite folk som en selv. Ingen er imot andre uten at det er begått en feil, og denne må kunne tilgies. Det må gå an å snakke om det, legge det bak seg og gå videre. Det må gå an å skape gode vilkår uten trusler mot liv og eiendom. Det er dette muslimer har flyktet til fra samfunn som er anderledes. 

Like lite som vold løser problemer i den islamske verden, løser vold problemer i Vesten. Vold er ikke svaret. Svaret er å ha baller nok til å kjempe med ord. 

Nå er tiden kommet for å avrunde migrasjonsfasen. Nå er tiden kommet for å gå inn i samfunnet uten den kulturelle ballasten fra land som forfedrene reiste ifra. Når fedrene fant det de søkte her, må de også kjenne denne kulturen så godt at de kan legge av de gamle vanene både privat og offentlig. De blir en hybrid som skaper gnisninger muslimer imellom mer enn mellom muslimer og etniske. Dette er muslimenes egne interne konflikter som de må ordne opp på en annen måte enn de er blitt vant til fra før av. 

Anslagene mot vestlig livsstil har vært mange. Dette er en krig islamister ikke kan vinne. Min hypotese er at Charlie Hebdoe var det første slaget de virkelig tapte. Etter det har kulturen vært på vikende front og avvises bredt i Vesten både av etniske vestlige og muslimer. Drap er ingen vinnerstrategi. Først og fremst må det kulturelle oppgjøret skje innen islamkretsen. De som har begått kriminelle handlinger må få sitt oppgjør fra rettsstatens side. Sekulære verdslige lover har bygget de samfunnene muslimer er tilhengere av. Nå gjenstår det at muslimer selv viser at de har lært av disse samfunn og bruker nye metoder for å løse interne konflikter mellom de rette lærer. Det er aldri bare ett svar, men toleranse går igjen som et grunnlag for å finne frem overfor hverandre og bygge gode samfunn med fredelige relasjoner. 

Startinnlegget er et signal om at det er ringt inn til skoletime så da er det vel bare å ta fatt? 

Kommentar #12

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det kan bli en lang reise, Kristiansen.

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Man må legge makten inn under storsamfunnet, under staten med de ordinære lover. Patriarkatet har hatt sin tid. Når muslimer flykter til Vesten er det fra både patriarkat i familie og samfunn. De ønsker å bli frie. Man må slutte å skape seg fiendebilder av andre mennesker. Andre er like ålreite folk som en selv. Ingen er imot andre uten at det er begått en feil, og denne må kunne tilgies. Det må gå an å snakke om det, legge det bak seg og gå videre. Det må gå an å skape gode vilkår uten trusler mot liv og eiendom. Det er dette muslimer har flyktet til fra samfunn som er anderledes.

På svenske "flyktingboende" har det vært en rekke overgrep på kristne, enslige kvinner og barn, homser og annerledes troende.

Myndighetene svarer med å åpne flere "trygghetsboenden".  Er dette et framskritt eller er det en form for kapitulasjon?  Og hva forteller det om framtida?

Hemliga boenden för asylsökande Efter flera fall av hot och trakas- serier på flyktingboenden runt om i landet öppnar Migrationsverket i höst tre nya hemliga trygghetsboenden för flyktingar som är extra utsatta på ordinarie boenden. Trygghetsboendena kommer att placeras i Stockholm, Göteborg och Malmö och på varje enhet är det tänkt att finnas 15 platser. De kommer alla att ligga nära kommunikationer. -Detta för att det ofta finns nätverk på ett helt annat sätt i en storstad för drabbade personer, berättar Sofia Sjöö, samordnare på Migrationsverket Fortsättning på nästa sida Haris Shabotikj från Makedonien, som är homosexuell, berättar att han har blivit både trakasserad och miss- handlad för sin sexuella läggning av personer på boenden där han bott både i Sverige och i andra länder. Han tycker att det är bra att verket nu satsar på trygghetsboenden för som det är i dag fungerar det inte. -Jag tycker det är omänskligt att flyktingar som till exempel är homosexuella eller personer i andra grupperingar där konflikter kan blossa upp tvingas bo tillsammans och vara oskyddade. Jag är själv ett offer, berättar han för SVT.

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Like lite som vold løser problemer i den islamske verden, løser vold problemer i Vesten. Vold er ikke svaret. Svaret er å ha baller nok til å kjempe med ord.

Ville du sagt det samme under WW2?

Chaberlain prøvde å forhandle med Hitler. Vi så hvordan det gikk. Vi knuste Hitler-Tyskland med brutal vold. Kunne vi løst dette på noen annen måte?

Hva er det som får deg til å tro at vi kan løse problemet med fundamental islam med dialog?

Det er mange andre enn deg som ikke har skjønt dette. Det er bare å se hvordan Israel har blitt kritisert i sin fremferd mot terrorisme. Det ropes på dialog. Snart er vi nødt til å bruke samme metoder og kommer for å spørre Israel om hjelp.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Avsporing I

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
På svenske "flyktingboende" har det vært en rekke overgrep på kristne, enslige kvinner og barn, homser og annerledes troende.

Dette er ingen flyktningedebatt, Wold. 

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Avsporing II

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Ville du sagt det samme under WW2?

Dette er ingen debatt om WW II, meg eller noen av de andre temaene du berører. Gå tilbake til start. 

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hersketeknikk

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ingen debatt om WW II, meg eller noen av de andre temaene du berører. Gå tilbake til start.

Dette er ren og skjær hersketeknikk.

Jeg viser til historien hvordan det går når en vil ha dialog med noen som ikke har det ordet i sitt vokabular.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Avsporing III

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg viser til historien hvordan det går når en vil ha dialog med noen som ikke har det ordet i sitt vokabular.

Dette er ikke en debatt om historien heller. Det er et spørsmål om valg av mål og metoder for fremtiden. 

Kommentar #18

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

På sporet 1.

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ingen flyktningedebatt, Wold.

I innlegget ditt oppfatter jeg at du kritiserer holdninger blant muslimer, også norske sådanne.

Mener du at disse problemene kun er knyttet til migrerte muslimer, i såfall hvorfor?

Kommentar #19

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Mener du at disse problemene(i Norge) kun er knyttet til migrerte muslimer, i såfall hvorfor?

I mine øyne er dette en debatt om islam i nåtid og fremtid som ikke har noe med flyktninger å gjøre. 

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hersketeknikk II

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke en debatt om historien heller. Det er et spørsmål om valg av mål og metoder for fremtiden.

Vi debatterer ikke histore her. Historiske fakta kan brukes som et hjelpemiddel for valg av mål og metoder for fremtiden.

Kommentar #21

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Er dine øyne blinde, Kristiansen?

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I mine øyne er dette en debatt om islam i nåtid og fremtid som ikke har noe med flyktninger å gjøre.

Ser du virkelig ikke hva en stor flyktningestrøm av muslimer til Europa bidrar til, f.eks. som vist i sitatet fra dagens text-TV fra SVT?

At du ikke vil "realitets-behandle" dette, sier det meste...

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1282 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1163 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 850 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 839 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
25 dager siden / 561 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere