Andreas Skulstad

7

Fortsatt ingen fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap

Morten Dahle Stærk skriver at det finnes «fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap» i sitt svarinnleg 27. juli. Han unnlater i så tilfelle å presentere dem.

Publisert: 28. jul 2016

Homofili og heterofili er forskjellig. Ja, det stemmer det.
Stærk henviser til Inge Lønning som begrunnet sin motstand mot felles ekteskapslov med at det er en ulikhet mellom likekjønnede og heterofile par, og at denne ulikheten bunner ut i at likekjønnede ikke kan få barn. Stærk skriver: «Lønning argumenterer videre med at loven er inkonsistent så lenge den setter en strek over alt politisk arbeid med å anerkjenne betydningen av kjønnenes forskjellighet og komplementaritet.»

Jeg har stor respekt for Inge Lønning, men jeg må si meg uenig i at denne observasjonen av parenes ulikhet kan brukes som et argument for enten det ene eller det andre synet i denne saken. - Med mindre man hevder at barn er det definerende ved et ekteskap, og også vil frata heterofile par som ikke kan få barn biologisk anledningen til å gifte seg. Tvert i mot anser vi pakten mellom de to partene som vil inngå ekteskap som det sentrale.

Å begrunne motstand mot likekjønnet ekteskap med at parene ikke kan få biologiske barn med hverandre, fremstår som alt annet enn logisk.

Debatten handler ikke om polygami
Stærk skriver videre: «akkurat den samme (diskriminerings-)retorikken kan anvendes for kravet om aksept for polygame­ forhold.» Først og fremst reagerer jeg litt på at Stærk sammenligner homofili med polygami. Homofili defineres som en medfødt seksuell legning mens polygami betegner et ekteskap bestående av flere enn to personer. Det kan ikke sammenlignes og det er vanskelig å se for seg at adgangen til det ene skulle ført til adgangen til det andre.

Å ønske å nekte adgang til likekjønnet ekteskap fordi man ikke ønsker å gi adgang til polygame ekteskap er ikke et logisk holdbart resonnement. Det blir som å forklare at man ikke kan svømme fordi man liker sukkertøy. Denne debatten handler om likekjønnet ekteskap, polygami er en annen.

Ekteskap og foreldreskap kan skilles
Til slutt skriver Stærk at man i 2008 ikke ønsket å skille ekteskap fra foreldreskap. Det at et flertall i stortinget ikke ønsket å gjøre dette skillet i 2008 er ikke et argument for at KrF ikke kan gjøre et prinsipielt skille mellom de to. Jeg argumenterer ikke nødvendigvis for standpunktet, men viser til at det er et logisk argument som man kan bruke, og at hvis man velger å bruke det så kan man godta likekjønnede ekteskap som sådan ved å slå fast barnets rett til en mor og en far.

Stærk ramser opp ulike syn på denne saken, det han beskriver som et sosialistisk syn, et markedsøkonomisk syn og et «radikalt homopolitisk» syn (hva nå enn som ligger i det). Jeg vil løfte frem det kristne nestekjærlighetssynet, som for meg innebærer et ønske om å bedre rettighetene til en minoritet som mange steder i verden er hatet og forfulgt, og som også har en tøff historie i vårt eget land. Det handler om mer enn å sikre de juridiske rammene. De færreste heterofile par vil jo si at de gleder seg til bryllupsdagen sin fordi de da endelig skal få «gode juridiske rammer» rundt forholdet sitt. Å inngå ekteskap er ett av de sterkeste uttrykkene for kjærlighet en person kan vise til en annen, det burde ikke bare være forbeholdt heterofile.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Steinar Saltvik

0 innlegg  25 kommentarer

Fornuftige begrunnelser mot likekjønnet "ekteskap".

Publisert over 3 år siden

- Det strider mot hva et ekteskap er. Et ekteskap er per definisjon en pakt mellom en kvinne og en mann.

- Det strider mot naturlovene. Vi er skapt til å leve i intimitet som mann og kvinne. Dette er noe hele skaperverket, vår biologi og hele dyreriket vitner om. 

- Det strider mot barnas rettigheter og interesser. Et homofilt parforhold vil alltid dømme et barn til farløshet eller morløshet, så sant barn er en del av forholdet.

- Det er en ufruktbar konstellasjon. Uten innblanding av tredjepart, med alle de problemene det innebærer, er et likekjønnet parforhold slutten på stamtreet. Homofilt ekteskap er med andre ord svært lite fruktbart.

- Likekjønnet ekteskap er med å omdefinere vår samfunnsstruktur og demoralisere kommende generasjoner. Ekteskapet mellom mann og kvinne har i århundrer vært basis for moralsk samliv og vårt samfunns viktigste byggestein. Ekteskapet er fundamentet for kjernefamilien. Kjernefamilien er samfunnets viktigste byggestein og den beste forutsetningen for barnas trygghet og oppvekst. 

- "Likekjøttet ekteskap" omdefiner ekteskapet. Ekteskapet er ikke hva som helst, men en gudgitt ordning, der en mann og en kvinne lover hverandre troskap foran Gud. Gud har innstiftet ekteskapet. Å omdefinere det, er å gjøre ekteskapet til noe annet enn det Gud har sakt at det skal være. Et likekjønnet parforhold kan aldri være et legitimt "ekteskap", etter hva Gud gjennom Bibelen har sakt om ekteskapet.

- Homofili svekker vår forståelse av kjønn. Et sunnt forhold til kjønn setter gode rammer og roller for menneskert identitet og liv. Vi trenger en god identitet. Et kjønnsløst samfunn er et samfunn uten holdepunkter, noe jeg tror vil innebære kaos og forvirring på mange plan.

I TILLEGG GJELDER DETTE FRA ET BIBELSK STÅSTED:

- Gud forbyr homofili.

- Gud har gitt oss klare rammer for seksulaitet, homofili er utenfor disse rammene.

- Homofili bryter med ekteskapets profetiske bilde på ekteskapet mellom Kristus(brudgommen) og Kirken(bruden).

- Begjær og kjærlighet er to forskjellige ting. Gud eier definisjonen på kjærlighet, ikke alle seksuelle følelser kan omtales som kjærlighet. Her inngår homofili, pedofili, incest, zoofili, nekrofili m.m. (Med unntak av homofili, er disse uttrykkene for seksualitet ulovlig i Norge, selv om det er frivillig fra begge parter.) (Gud forbyr også seksuell omgang mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet.)

- Vi er skapt til å bygge familier og få barn. Gud er svært opptatt av barnas tilgang til mor og far. Homofile parforhold er ødeleggende både for barnas oppvekst, synet på sunne parforhold og samfunnsstrukturen. 

- Homofile ekteskap i kirkelig regi, er det samme som å binde mennesker til synden. En pakt som låser mennesker i en tilstand på utsiden av Guds lov og gode vilje. 

Kommentar #52

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Ekteskapet er en institusjon som har eksistert uminnelige tider.

Ja, ekteskapet har eksistert allerede lenge før både kristendommen og andre religioner så dagens lys. Det har også eksistert ekteskap mellom to av samme kjønn i tidligere tider. 

Så jeg ser ikke helt relevansen med det at ekteskapet har eksistert i uminnelige tider som noe som skal tilsi at det er forbeholdt en mann og en kvinne. Ekteskapet er tross alt ikke noe som er "oppfunnet" av noen som har noen form for "hevd" på det heller, og derfor kan ingen si at ekteskapet er noe som "tilhører" noen mer enn andre.

 

Kommentar #53

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blander du inn raser her? Dette er jo helt på vidda!

Det er ikke så mange år siden et ekteskap mellom feks en sort mann og en hvit kvinne var like "bannlyst" som ekteskap mellom to av samme kjønn er for enkelte i dag. Og hvor det at disse fikk et barn som da var en blanding av to "raser" også var "helt forferdelig". 

For dette handler om fordommer, rett og slett stygge krenkende fordommer. Og derfor er det relevant å se på fortiden og hvordan man på svært krenkende og urettferdig vis har forskjellsbehandlet på grunnlag av kjønn, rase, legning, osv, også i tidligere tider.

 

Kommentar #54

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det kjenner ikke jeg til

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det har også eksistert ekteskap mellom to av samme kjønn i tidligere tider.

Kan du fortelle litt mer om det. Når det var, hvor det var, hva de gjorde med barn og hvorfor det ble slutt?

Kommentar #55

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kan du fortelle litt mer om det. Når det var, hvor det var, hva de gjorde med barn og hvorfor det ble slutt?

Jeg vet ikke om det noen gang har blitt slutt samtidig over hele verden. Det samme gjelder for mange andre typer ekteskap.

Her er en "kortversjon" av en del ekteskap gjennom tidene, også flere likekjønnet ekteskap:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ6QB5TSfk&feature=youtu.be 

Kommentar #56

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Her er en "kortversjon" av en del ekteskap gjennom tidene, også flere likekjønnet ekteskap:


Fungerer det ikke å legge ut link til noe her? 

Kommentar #57

Anders Haugen

2 innlegg  81 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Youtubeintroduksjonen gir noe misvisende informasjon. Den gir blant annet uttrykk for at "brother-making" og "same-sex union" kan tolkes som ekteskap. Dette er sterkt misvisende da ekteskap og broderskap var to ulike ritualer med ulikt formål (Phillips & Reay, 2011). Det er heller ikke å yte rettferdighet til den variasjonen av ulike homososiale relasjoner og ritualer som har eksistert, og eksisterer, og redusere "same-sex unions" til ekteskap (Desai & Killick, 2013; Way, 2011; Phillips & Reay, 2011).

Kilder:

Desai, A. & Killick, E. (2013). The Ways of Friendship: Anthropological Perspectives. New York: Berhahn Books.

Phillips, K. M. & Reay, B. (2011). Sex Before Sexuality: A Premodern History. UK: Polity Press.

Way, N. (2011). Deep Secrets: Boys' Friendships and the Crisis of Connection. USA: Harvard University Press.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere