Christian Beck

47    4

Skifte i skolepolitikken?

D. Trump og republikanerne i USA vil skrote den offentlige skolen. Hva kan skje med norsk skole?

Publisert: 28. jul 2016 / 879 visninger.

Selv om støynivået i skoledebatten noen ganger kan være høyt, er det stor grad av enighet mellom alle de politiske partiene i utdanningspolitikken. Kan dette fort forandre seg? La oss se litt på USA.

Den offentlige skole i USA, særlig i storbyene, er under sterkt press. I Detroit er frafallet og skulkingen enorm, økonomien elendig og skoler stenges. I mai 2016 sykmeldte 1500 av 3000 lærerne i offentlige skoler seg, fordi de ikke fikk lønnen de hadde krav på. Selv om 15 % går i private skoler, er flertallet av amerikanske grunnskoleelever i offentlige skoler.

Donald Trump og det republikanske partiet (GOP) mener eliten og det sentrale systemet har sviktet folket også når det gjelder utdanning. De vil fjerne et topptungt byråkratisk og ekspertstyrt utdanningssystem og erstatte det med en populistisk skole med vekt på marked, frihet og grasrot. Den offentlige skole sees på nærmest som en ruin fra en krigssone som skal forlates. Utdanning av de fattige i byene skal i større grad overtas av nye entrepenører . 

Programmet ”Education in Two Worlds” ble nylig vedtatt på landsmøtet i GOP (19/7). Den ene verden er utdanningssystemet og bruken av offentlige penger, sett ovenfra. Den andre er det samme sett nedenfra grasrota. GOP vil ha mer samsvar mellom de to verdener. 

Programmet har klare konkrete punkter: Desentralisering, mer makt til foreldrene, minimalt felles kjernepensum, nesten ikke felles nasjonale standarder, lite testing, fritt fram for frie skoler, alt fra nabolagsskoler til religiøse privatskoler. Hjemmeundervisning får høy status. Ideologisk er Bibelen i sentrum. Lærerne skal få friere spillerom til å holde disiplin i klasserommet. Det offentlige skal ikke blande seg i barnas sosiale liv og helse uten
foreldrenes ønske/samtykke.

Vi kan neppe vente noe tilsvarende i Norge. Til tross for at skolen styres med jernhånd gjennom kommandolinjen stat-fylke-kommune og det er sterk motstand mot mye testing og rapporteringsveldet, trives de fleste elevene på skolen og få foreldre uttrykker bekymring for sine barns skolegang. 96.5 % går i den offentlige sekulære skolen og norsk skole holder internasjonalt et akseptabelt nivå. Men amerikanske skoleproblemer er synlige også i Norge.

-      Det er store ulikheter i læringsresultater mellom elevene. Ser man bort fra nyansene, er det middelklasseelevene i byene som gjør det best. Skolen er rigget for dem og ikke for elevene fra distriktene, arbeiderklassen og innvandrerne.

-      Økt innvandring gir skolen store integreringsoppgaver, som fort kan bli svært dyre og vanskelige å ivareta. Det offentlig utdanningsbudsjett kan ha passert sitt toppunkt. Ulikhetene kan øke.

-      Til tross for tiltak gjennom flere år ser antall elever som faller fra i videregående skole til å holde seg på et høyt nivå (25-30 %).

-      Antallet studenter i høyere utdanning er større enn noen gang. Men når enkelte studenter bli satt ned fra karakteren C til stryk etter at de har klagd, kan man lure på nivået i enkelte fag.

 

Hva er egentlig skolens oppgaver? Vil nye utfordringer til skolen føre til at det norske utdanningspolitiske forliket sprekker? 50 % økning i antall elever i private grunnskoler fra 2005 til 2015, kan tyde på at noe er på gang. Man kan se tre mulige veivalg. De to første er velkjente:

1)   Det røde: Myndighetene tar et kraftigere sentralt grep og styrker den offentlige skolen. Men hvor mye penger kan egentlig brukes i skolen, når oljepengene minker og andre offentlige oppgaver skal ivaretas?

2)   Det blå: Økt privatisering. Foreldrene betaler mer selv. Private sponsorer kommer inn. Men dette gir garantert økte forskjeller. Det blir fort A og B skoler, og kunnskapsnivået øker neppe.

Så en ny mulighet:

3)   Det grønne: Utdanningens tyngdepunkt nærmer seg grasrota. Skolen nedbyråkratiseres, desentraliseres og ekspertveldet slankes.

 

Vi trenger gode akademikere som aldri før. Men dyktige praktikere blir gjort til skoletapere. Hvis foreldre, lokalsamfunn, næringsliv og frivillige organisasjonerkan gi opplæring, som kan velges som en del av den obligatoriske opplæring, vil utdanningen kunne komme nærmere virkeligheten og nye kunnskapskrav i en global verden. Utdanningen kunne da også bli billigere og elevenes motivasjon sterkere.Men en slik skole bør ha en offentlig økonomi og en betydelig felles kunnskapsdel.

 

Jeg ser for meg at en ombygging av det norske utdanningssystem politisk må komme fra sentrum, kanskje Senterpartiet.

Kronikk i Nationen  28/7-16

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 6 timer siden / 163 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 6 timer siden / 60 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 9 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1778 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 21 timer siden / 983 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 21 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 21 timer siden / 261 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 21 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 6 timer siden / 163 visninger
0 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 6 timer siden / 60 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 9 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Opprop til dugnad
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1778 visninger
15 kommentarer
Trygt å gå i takt
av
Ingrid Vik
rundt 21 timer siden / 983 visninger
4 kommentarer
Når Norge går til krig
av
Stig Lægdene
rundt 21 timer siden / 124 visninger
1 kommentarer
Stolt av barnevernet
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 21 timer siden / 261 visninger
10 kommentarer
En barndom uten mobbing
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 21 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 3 timer siden / 1778 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 3 timer siden / 60 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 5 timer siden / 1778 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 5 timer siden / 261 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 5 timer siden / 261 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 5 timer siden / 261 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 5 timer siden / 187 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 5 timer siden / 983 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 5 timer siden / 1629 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 6 timer siden / 261 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 6 timer siden / 1778 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No-platforming
rundt 6 timer siden / 212 visninger
Les flere