Jahn Otto Johansen

69

Verre for tiggere og flyktninger

Vi kan registrere en økende skepsis, ja, direkte fiendskap mot rom-tiggere.

Publisert: 26. jul 2016

 

Man skal ikke lukke øynene for realitetene. Den virkelighet som møter oss både ute i Europa og her hjemme i Norge er mye barskere og mer fremmedfiendtlig enn tidligere. Det ville være helt naivt å vente seg noe annet etter terroren i Frankrike og Tyskland i sommer og etter islamistiske provokasjoner også i andre europeiske land som Storbritannia, Spania, Italia og Østerrike. I Østerrike vil sannsynligvis en fremmedfiendtlig kandidat vinne i presidentvalget som skal holdes påny. I Storbritannia seiret ikke bare EU-motstanderne, men generelt fremmedfiendtlige holdninger vokser. Tilsvarende ser vi i Spania og Italia.

Her hjemme kan vi registrere en økende skepsis, ja, direkte fiendskap mot rom-tiggere. Romfolk jeg snakker med sier at nordmenn ikke lenger er så snille som tidligere. Da fikk de både penger og mat. Nå er det ikke mange mynter som havner i deres krus, og de møter fiendtlig blikk og tilrop. Riktig nok varierer det en del fra landsdel til landsdel. De steder der det er satt opp toaletter for romfolk og de har et sted å vaske seg og dessuten kan legge søppel i tønner som tømmes regelmessig, er stemningen bedre. Det er den samme erfaring de har gjort nede i Europa, blant annet i Strasbourg.

Det er usikkert om det denne sommeren er kommet flere romtiggere til Norge enn før. Politiet sier jo, Kirkens Nødhjelp nei. I hvert fall virker det som om det nå er flere romfolk i skoger og parker enn tidligere. Kirkens Nødhjelp som ved siden av Frelsesarmeen vet mest om romtiggerne, mener det er sesongmessige variasjoner, og dessuten har Oslo meget dårlige tilbud for slike. Derfor slår de seg ned i skogene nær byen, ofte i populært turterreng.

Det tjener ingen hensikt å benekte at romfolkene etterlater seg en svinesti. Ikke bare kaster de fra seg all slags søppel i naturen, men de gjør også sitt fornødne ute i det fri, slik du du risikerer å tråkke i bæsj når du går på de vanlige turstier. I speideren lærte vi å lage latriner når vi teltet ute i naturen. Hvorfor romfolk ikke gjør det, er for meg en gåte. Og vi kan da ikke ha mindre strenge regler for menneskelig avføring enn for hundedritt. Romfolk skader seg selv og sin sak ved å opptre så grisete.

Det tjener heller ikke til noe å benekte at det er en del kriminalitet blant tilreisende romfolk, men som stasjonssjef Kåre Stølen ved Oslo-politiet sier, er det slett ikke alle som driver med kriminell virksomhet. Det er en kjensgjerning at den farligste kriminalitet ikke begås av rom, men av litauere og andre baltere og av Kosovo-albanere. De er profesjonelle kriminelle og nøler ikke med å gripe til vold, endog mord. Stølen er så klok at han vil gå på enkeltpersoner, ikke på hele grupper.

For øvrig har politiet lenger vært i en klemme mellom et romfiendtlig publikum og politikere som vil de skal gripe mer inn mot tiggerne. Vi husker hvordan Oslo-folk opptrådte overfor rom som bodde i et steinbrudd ved Årvoll for noen år siden. De betraktet leiren som en dyrehage, og de nølte ikke med å komme med de mest rasistiske utsagn i presse og på TV. Og de forlangte at poltiet skulle jage vekk tiggerne.

Noe tiggerforbud blir det ikke i Oslo, og bra er det. Det ville ikke løse problemene. Med den åpne Schengen-ferdsel kan vi ikke hindre romfolk fra Øst-Europa å komme hit. Skal vi ha helt slutt på denne trafikken må vi melde oss ut av Schengen og kanskje også forlate EØS. Det kan skje på grunn av krisen nede i EU-Europa, men det er en annen sak.

Enkelte utnytter de fattige romfolkene, både rom selv og andre. Utgiveren bak et av rombladene som selges på gaten, har en enorm inntekt som han ikke har villet gjøre rede for. Gammelkommunister som snøt staten for penger, har også utnyttet dette marked. Her må det ryddes opp, og det kan ikke rom alene klare. De som selger disse bladene er jo helt uskyldige og kjenner vel egentlig ikke til bakmennene.

Jeg må avslutningsvis si at det er med stor sorg jeg skriver disse linjer etter alle de år jeg har kjempet for romfolks sak og har skrevet flere bøker og utallige artikler om dette. Det vil jeg fortsatt gjøre. Men vi må være realistiske. Hvis ikke lurer vi oss selv og hjelper ikke rom.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Nordmenn liker ikke sigøynere. Det er ikke noen plass for fremmede folkeslag som ikke yter men tilsynelatende bare vil nyte. Mange steder, ikke bare i Norge, er vi redde for at det skal være en eller annen riking som kler seg opp som tigger, og vi forventer at alle er ærlige. Siden vi aldri vet om tiggingen er ekte, og fordi vi ikke kan hjelpe alle blir det heller ikke gjort noe for individet eller altså den enkelte. Da er det mer bekvemt at han reiser tilbake til landet sitt slik at vi slipper unna ansvaret. Vi får bedre samvittighet da. 

Alternativt måtte vi som enkeltmennesker stikke til en og annen tigger en tier eller en tyvekrone en gang i mellom, se vedkommende, forstå at dette gjør han ut fra naken nød og at det ikke er noen spøk å være borte fra en sultende familie i uker og måneder. Nei, det er lettere å forutsette at noe er galt og at han bedriver en form for lureri.

I den lutherske pietistiske arbeismoralen er det ikke tiggere. Der sliter folk rettmessig helsen av seg i tråd med stedets skikk. De som er anderledes innstillet skal ikke nyte godene av vårt arbeide. Ihht subsidiaritetsprinsippet burde vi yte omsorg på det lavest tilgjengelige nivå, men nei, i vår kultur er penger til bistand best når de har vært innom staten for vask. 

Kommentar #2

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

ROM meg her og der, fru Blom

Publisert rundt 4 år siden

Vel og bra med dette nyanserte bidraget fra JO Johansen, men om flyktninger handler det da ikke i det hele? Folk fra Øst-Europa er sedvanligvis arbeidsvandrere, og så de sedvanlige kriminelle i gjenger, da naturligvis. Om ROM er det å si, at vår tilknytning til EØS hadde fortjent en noe annen utgreiing, som skulle handlet om konsekvens i norsk politikk. Eller snarere mangel på -

Det er jo så at Norge har betalt i dyre dommer for EØS-medlemsskap, og det skal etter husken min være et tresifret millionbeløp som ble sendt fra vår statskasse til de land i Øst-Europa som har mest ROM-folk å slite med. For flere år siden -

Hvordan kan det ha seg at norske politikere lar ROM oppholde seg her, opptatt med nedverdigende tigging som de aldri kommer ut av så lenge de fortsetter, og dertil giktberikende stillesitting i allslags vær, også for eldre, mens de samme politikere bevilget svære beløp for at Roms hjemland skulle organisere opplæring, utdanning og jobb til dem?

Er det for å unndra seg slike tiltak vi har finansiert prosjekter, for at ROM skal være her og tigge? Det høres ikke logisk ut i mine ører. Dersom Norge ikke har annet å bidra med enn å la ROM sitte og tigge, mens våre prosjektpenger forsvinner i systemer som aldri stilles til ansvar, er vi tilbake til dillemmaer vi ellers kjenner fra u-hjelpsprosjekter gjennom flere årtier.

Greier vi ikke bedre verken her eller der med norske hjelpekroner, foreslår jeg at vi vender tilbake til sunn norsk nasjonal fornuft. Ved å melde oss ut av multikulturelle og overnasjonale sammenhenger, som nå er kraftig miskreditert på nær sagt alle måter. Fra nå av bruker vi bare penger på ting vi ser at virker.

Og som vi sjøl kan følge med øynene så lenge de skal virke.

Følger vi Rom med øynene ser vi jo at de heller ikke virker, eller hjelpes til det. Å fastholde dem i det samme, kan det det ikke rettelig heller ha noe med fremmedfiendtlighet å gjøre?

Og skal dette med moralsk vandel, være et slags ris bak speilet som vi trenger å bli påtruet all den tid vi tvinger oss sjøl til å fortsette som en sjølreduserende nasjon uten evne og vilje til å hevde klarhet og kvalitet for prosjekter og framgangsmåter vi mener oss å kunne bidra med? 

Ja, det er komplisert og omstendelig uttrykt, men det spørs om ikke logikken som alltid implementerer høy moral ved å krydre norsk gatemiljø med Rom er mye verre å rede ut av.

Når skal noen i dette land snart begynne å skjære igjennom og foreslå noe bedre enn den aktuelle elendighet, dertil også framvist på offentlig scene?  

Kommentar #3

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Kompromiss i tiggersaken?

Publisert rundt 4 år siden

Tigging er igjen kommet på dagsordenen bl. a. p.g.a. svineriet fra rom-folk i Ekebergskogen i Oslo. Det vil visst koste ca. 100.000,- å ordne opp etter dem. Dette og opplysninger som Jahn Otto Johansen kommer med, gjør det ikke helt lett å være motstander av tiggerforbud. Jeg har lenge engasjert med mot et slikt forbud siden jeg bor i Lillesand - det eneste stedet i landet med tiggerforbud.

Men går det ikke ann å få til et slags kompromiss i tiggersaken?

Jeg tenker meg at tigging er tillatt, men at den har noen begrensninger:

1) Tiggerne skal registrere seg hos kommunen eller andre organer.

2) De skal melde seg der hver dag de vil tigge.

3) De skal bare tigge på anviste plasser og ikke vandre rundt . På den måten slipper man å møte  innpåslitne tiggere som kanskje følger etter eller tigger dersom man tar ut penger i en minibank.

4) Det opprettes teltplasser med tilgang til vann, utedo og søppeltømming. Plassen holdes i orden av tiggerne selv.

5) Tiggerne skal gå på "tiggerkurs", dvs. fortelles hvordan man vil at de skal oppføre seg.

6) Tiggerne kan bortvises fra stedet/kommunen  dersom de bryter bestemmelsene/vedtektene for tigging. 

.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere