Erik Lunde

139

Verdier på alvor

Knut Arild Hareide deltakelse i Pride-paraden viser bare én ting: At partilederen tar KrFs verdier på dypeste alvor.

Publisert: 18. jul 2016

Tidligere i vår var Knut Arild Hareide på ferie i Florida sammen med familien sin. Der besøkte de blant annet Orlando. Noen dager etter at de kom hjem fra familieferien, skjedde det en grusom terrorhandling i byen de nettopp hadde besøkt. 49 mennesker ble drept og 53 skadet kun fordi de var homofile og lesbiske. Udåden rystet en hel verden. For oss nordmenn vekket Omar Mateens massakre minner om en ugjerning vi kjenner så alt for godt. For Hareide og familien, som nettopp hadde kommet hjem fra det rammede området, opplevdes grusomhetene ekstra nære.

Terrorangrepet i Orlando skjedde bare få dager før årets Pride-festival skulle gå av stabelen i Oslo. Festivalarrangøren hadde allerede valgt ”solidaritet” som årets tema. Orlando var nemlig ikke det første eksemplet på at mennesker utsettes for hatvold og forfølgelse på grunn av sin seksuelle orientering. I Norge har vi sett stygge eksempler på hatkriminalitet, og i USA skjedde det en serie voldsepisoder og drap før Orlando-skytingen. Det er velkjent at forholdene for homofile har blitt dramatisk forverret i Russland og andre østeuropeiske land de siste årene. I mange land i Afrika, Midt-Østen og Asia er man nærmest fritt vilt som homofil. Fra de IS-kontrollerte områdene har det lekket ut grusomme bilder av homofile som blir kastet ned fra høye bygninger. 76 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter og arbeidsstraff. I seks andre land kan man bli dømt til døden for homofili.

Dette var bakteppet da Knut Arild Hareide tok beslutningen om å gå i året Pride-parade. Han ville vise sin solidaritet med dem som opplever hatvolden på kroppen og frykter for livet på grunn av sin seksuelle orientering.

Også i Norge fortalte mennesker om opplevelsen av utrygghet og frykt etter terrorangrepene. Amal Aden, som Hareide gikk sammen med, har måttet leve med sikkerhetstiltak i årevis fordi personer i Norge ønsker å se henne død på grunn av hennes seksuelle orientering. 

Det er viktig at politiske ledere kan markere avsky for slik hat, og solidaritet med de som lever med det. Å delta i toget nettopp i år var en måte å vise slik solidaritet på.

Debatten som har oppstått i kjølvannet av paraden, er vanskelig å forstå.

Det er en tid for alt. Når menneskeverdet settes på prøve, er ikke uttrykksformene det viktigste. Ateistene som kom til Oslo domkirke etter 22. juli, måtte ikke i ettertid svare på om de hadde blitt religiøse. Alle forsto at det handlet om å vise støtte og respekt i en mørk tid.

Alle kan også forstå Hareides genuine ønske om å vise solidaritet med ofrene for massakren i Orlando. Og ingen kan bli forundret over at en KrF-leder ønsker å vise støtte i en situasjon hvor menneskeverdet graderes og retten til liv svekkes.

Respekten for menneskelivet er selve kjernen i KrFs ideologiske grunnlag. Ingen kristendemokrater kan kompromisse på det kristne menneskesynet: Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med ukrenkelig verdi og umistelige rettigheter. Menneskeverdet er ikke noe man har i kraft av egenskaper eller bakgrunn, men fordi man er menneske. Retten til liv er den mest grunnleggende av menneskets rettigheter.

Det er ikke uten grunn at KrF har valgt Menneskeverd i sentrum som sitt slagord.

Et slikt verdigrunnlag forplikter. Og heldigvis har vi en partileder med ryggmargsrefleksen i orden.

For Knut Arild Hareide var taktikkeriet underordnet. Det vesentlige var å ta det kristne menneskesynet, menneskeverdet og retten til liv på alvor. Verken mer eller mindre.

Som Hareide sa til NRK: ”Jeg deltok ikke i Pride-toget for å vinne eller tape. Jeg gjorde det jeg mente var riktig”.

Slik svarer en partileder man kan være stolt av.

Vi vil ikke ha en KrF-leder som tenker seg om to ganger om før han stiller opp for menneskeverdet. Vi kan ikke ha en partileder som lar uenighet om andre politiske saker stå i veien for å vise solidaritet i det helt grunnleggende. Vi vil ha en leder som har ryggrad nok til å stå for KrFs grunnverdier også når det kommer til å storme i etterkant. 

Vi som er kjernevelgere, medlemmer og tillitsvalgte i KrF kan være stolte over å ha en leder med en integritet som Knut Arild Hareide.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Alle kan også forstå Hareides genuine ønske om å vise solidaritet med ofrene for massakren i Orlando. Og ingen kan bli forundret over at en KrF-leder ønsker å vise støtte i en situasjon hvor menneskeverdet graderes og retten til liv svekkes.

Respekten for menneskelivet er selve kjernen i KrFs ideologiske grunnlag. Ingen kristendemokrater kan kompromisse på det kristne menneskesynet: Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med ukrenkelig verdi og umistelige rettigheter.

Nå kan jeg ikke tale for de mange kritikerne, for det har kommet mange, høyst ulike, kritiske reaksjoner på Hareides valg i denne saken. Jeg tror likevel at jeg kan berolige Lunde med at de aller fleste kritikerne (forhåpentligvis alle?) ikke kritiserer Hareide fordi han viser solidaritet med ofrene eller fordi han ønsker å understreke deres (og alle homofiles) menneskeverd. Det mange har stilt spørsmålstegn ved er blant annet følgende: 1) Finnes det andre måter å markere de samme sympatiene på? 2) Burde Hareide signalisert, kommunisert og redegjort bedre for sitt valg overfor partiet og velgerne?

Jeg støtter de prinsippielle betraktningene som Lunde deler i dette innlegget, så jeg tror ikke at en videre oppfølging av disse spørsmålene egentlig er sakens kjerne. Så kan man alltids innvende at KrF med dets mange tillitsvalgte og talspersoner kanskje ikke alltid har lyktes med å markere disse standpunktene midt oppe i stridigheter rundt ekteskap osv. I så måte var nok Hareides valg en ganske tydelig markering. For mange ville likevel andre måter å bære fram disse sympatiene på ha vært bedre. Det skal i alle tilfeller ikke være tvil om at homofile, som oss alle, har samme menneskeverd, og at Orlando-massakren og alle andre saker der alminnelige homofile utsettes for vilkårlige angrep på alle måter er onde og uverdige.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

KrFs verdisignalisering

Publisert nesten 4 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
Som Hareide sa til NRK: "Jeg deltok ikke i Pride-toget for å vinne eller tape. Jeg gjorde det jeg mente var riktig".

Slik svarer en partileder man kan være stolt av.

Du verden, her prøver partimedlemmene å støtte opp om sin partileder så godt de kan. Jeg kjenner selv Knut Arild, og han er en hyggelig kar. Men ikke få meg til å tro at han ikke gikk i homoparade uten tanke på at det kunne hjelpe KrFs oppslutning, selv om jeg tror det er en alvorlig feilbedømming av KrF å tro at deres deltakelse i homobevegelsens dekadens skal bety at homser og transer omfavner partiet.

KrF snakker stadig vekk om verdier, men det er stadig mer uklart for meg hva disse verdiene består av, spesielt ikke når Hareid i VG avlyser kampen for ekteskapet. KrF synes mer opptatt av verdisignalisering, eller mer korrekt virtue signalling på engelsk. La meg sitere litt fra Wikipedias definisjon av dette fenomenet hvor KrF er blant de verste synderne i Norge:

Virtue signalling is the expression or promotion of viewpoints that are especially valued within a social group, especially when this is done primarily to enhance the social standing of the speaker. For example, expressing a hatred of the conservative newspaper Daily Mail might be an example of virtue signalling among the British left. The term is chiefly used by commentators to criticize the expression of tribalistic socially progressive views on social media, but has also been used to describe analogous behaviour in other groups, such as pro-gun rights grandstanding among the American right, and by signalling theorists to discuss conspicuous piety among the religious faithful.

Nei, jeg har liten tro på KrF når de snakker om hvor gode verdier de har.

Kommentar #3

Vidar Sætre

2 innlegg  38 kommentarer

Manglande innsikt

Publisert nesten 4 år siden

Erik Lunde, du tolkar årets Pride-marsj som ein solidaritetsmarsj og ingenting anna, og på det grunnlaget konkluderer du at det var veldig riktig av Knut Arild Hareide å delta.  Og du forsvarar deltakinga sopass sterkt at eg trur du meiner det vil vera feil om KrF sin leiar ikkje deltok.  Forstår eg deg rett her?

Grunnane til at eg meiner det er feil av KrF å støtta opp under homomarsjar, er desse: 

1. Homomarsjane bidrar til å seksualisera kulturen.  Redd barna snakkar om ein aukande seksualisert ungdomskultur som handlar om å visa seg fram, med deling av nakenbilete på nett, og at 40 % av 16-årsgamle jenter føler seg pressa til dette.  Og Redd barna trur seksualiserte arenaar bidrar til å normalisera dette, og at dei unge dermed får vanskar med forstå følgjene av slik eksponering og å sjå dei sunne grensene (kjelde: Dagen 8/6). 

2. Spesielt er homomarsjane ei marknadsføring av ein livsførsel som eg trur Guds ord tydeleg fordømmer.  Det finst ikkje eit einaste bibelvers som tydeleg anerkjenner homseksuell åtferd.  Og heilt spesielt er Pridemarsjane ei framsyning av utagerande seksualitet, og det me kan lesa om i Skrifta om folket si åtferd i Sodoma, som nabofolka klaga på og som Gud felte ein knusande dom over, var at ein utagerande homoseksuell kultur hadde teke av (1. Mos 18:20-22, 19:1-29). 

3. Homomarsjane blir brukt ideologisk til å heia fram noko som Gud ifølje Skrifta avskyr (3. Mos 18:22.24-30).  Eit døme på dette er kommentator Mathias Fischer i BT, som 16/7 gav full tilslutnad til 'seksuelt mangfald', og me følgjeleg treng bli eksponerte for homoseksualitet.  Sagt med andre ord: bodskapen hans er at me treng bli eksponert for sodomisk livsførsel.

Me skal sjølvsagt motarbeida hatvold mot folk som reknar seg som homofile, noko som desverre førekjem i mange land.  Men me må samtidig ikkje vera blinde for den ideologiske einsrettinga som skjer i liberale land som Noreg, der 'homofobe' er meir fritt vilt enn homoseksuelle. 

Alle parti som tel noko i norsk politikk vil bekjempa hatvold mot homoseksuelle.  Men kor stor andel i norsk politikk som vil ta oppgjer med hatretorikken mot 'homofobe'?  Altfor få desverre, og sterke politiske krefter vil heller heia fram sistnevnte hatbudskap.

Det er i dag inga vinnarsak i norsk politikk å stå på Skrifta sine ord om dette emnet.  Men kva funksjon skal kristlege parti har i politikken?  Skal dei kun fronta relativt populære saker, og konsekvent teia om og kanskje òg direkte motarbeida skriftord som tidsånda ikkje likar? 

Det å ta ting 'på alvor' er ikkje nødvendigvis nok.  For det må mest av alt handla om korleis ein agerer når urett av ulike slag herjar.  Eit kristeleg parti treng kristeleg dømekraft, og det meiner eg KrF sin leiar ikkje har vist i dette tilfellet.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om å gå i tog.

Publisert nesten 4 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.
49 mennesker ble drept og 53 skadet kun fordi de var homofile og lesbiske

Noen hater homofile og dreper pga. hat..

Andre hater jøder og dreper av samme grunn..

Enda flere hater kristne og dreper tusenvis på grunn av hat.

Noen bare dreper mennesker på grunn av generelt hat.

Skulle vi gå i tog for alle som drepes i verden,måtte vi gå i tog hver dag. 

Å bruke de homofiles årlige skryte/vise seg fram-parade som anledning for å markere solidaritet med en liten del av de som blir forfulgt i verden,er nok mer en "se på meg så solidarisk jeg er"greie av Hareide.

Kommentar #5

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Vidar Sætre. Gå til den siterte teksten.
3. Homomarsjane blir brukt ideologisk til å heia fram noko som Gud ifølje Skrifta avskyr (3. Mos 18:22.24-30).

Kan dere kristne snart bestemme dere for om Gamle Testamente teller eller ei?

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 1476 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
29 dager siden / 1287 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1051 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 940 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 601 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 539 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere