Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Frihet, likhet, brorskap

Frihet, likhet og brorskap er den franske nasjonaldagens slagord. Terroren i Nice var et anslag mot dem, skriver Vårt Land på lederplass.

Publisert: 15. jul 2016

Dette skriver Vårt Land i lederartikkelen 16. juli:

Frankrike feirer sin nasjonaldag til minne om stormen på Bastillen, som ble innledningen på revolusjonen i 1789. Frihet, likhet og brorskap var revolusjonens slagord, og de summerer langt på vei opp hva europeisk demokrati handler om.

Terroren i Nice var et anslag mot disse verdiene. Selv om vi ikke vet hva som motiverte terroristen, er både valget av tidspunkt og handlingen i seg selv et klart signal om at det er disse verdiene terroristen ønsker å ramme.

Enten det er islamistiske ekstremister eller høyre-ekstreme, så er det disse verdiene de hater. De ønsker seg tilbake til en idealisert fortid, de legger vekt på det som skiller oss, og de ser frihet som en fare.

Frankrike sliter med en dobbelt arv. På den ene siden som fanebærer for demokratiets ideer. På den andre siden som en kolonimakt, der de nordafrikanske besittelsene på den andre siden av Middelhavet delvis ble forsøkt innlemmet.

Et stort innslag av nordafrikanere med en traumatisk historie i relasjon til det franske, og et samfunn som på tross av likhetsidealet er elitistisk og konfliktorientert, har bidratt til at store grupper ikke føler seg som del av det franske samfunnet.

Dette har skapt et farvann som ekstreme grupper kan fiske i. Særlig gjelder det islamistene. ISIL har hentet mange rekrutter fra Frankrike. Om de har noen tilknytning til det som har skjedd i Nice, vet vi ikke ennå. Men vi vet at de sto bak tidligere terroraksjoner mot Frankrike.

Frankrike er fortsatt i unntakstilstand etter de forrige terroraksjonene. Det innebærer store og bevæpnede politistyrker i beredskap og utstrakt bruk av overvåking og kontroll. Det er tankevekkende at dette ikke kunne hindre terroristen fra å slå til. Han hadde ikke markert seg på en måte som fikk alarmen til å gå. Valget av våpen – en lastebil – gjorde det også umulig å fatte mistanke på forhånd.

Behovet for trygghet gjør at vi må akseptere tiltak som innskrenker friheten og bygger på mistenksomhet i stedet for tillit. Men det er all grunn til å være på vakt mot at terrorbekjempelsen gjør at vi undergraver de verdiene det er meningen å forsvare. Det er tross alt i dem vår grunnleggende trygghet må ligge.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg ser bare den enslige galningen i dag og ingen store overtoner. Han benyttet Breiviks metode med leiebil (fra Avis denne gang). Menneskeheten tapte et slag mot ondskapen ved denne handlingen, men til sist skal det gode vinne. Det gode vinner egentlig alltid, men det er en ujevn kamp hvor vi ikke ser detaljene i det som hver dag bygger på det gode i samfunnet. Vi legger merke til "motangrepene", men de er bare skjær i sjøen for den evige fremmarsjen for de gode kreftene som tross alt bærer verdens utvikling videre. Mot slike galninger kan vi aldri beskytte oss godt nok uten å kompromittere våre verdier. Tapene denne gang er hva vi må forsøke å holde ut med mens vi krummer nakken og tar fatt på nytt igjen for å fortsette å bygge bit for bit av det gode samfunn.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Utenforskapet har ansvaret

Publisert rundt 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
et samfunn som på tross av likhetsidealet er elitistisk og konfliktorientert, har bidratt til at store grupper ikke føler seg som del av det franske samfunnet.

Takk for dine visdomsord, Rimehaug. Nå vet jeg at vi opplever terror på grunn av utenforskap. Det er betryggende å vite at bare vi kan bli kvitt elitismen og konfliktorienteringen, vil vi få slutt på terror. Ja, la oss invitere horder av unge menn uten familie fra Midt-Østen og Nord-Afrika, vise dem kjærlighet, holde dem i hendene og synge Kumbaya My Lord.  

Islam er fredens religion, og det er igrunn ikke særlig forskjell på Jesus og Muhammed. Innerst inne vet vi at unge muslimske menn egentlig bare vil leve som oss i Vesten, og bare vi legger vår egen identitet til side, kommer alt til å gå seg til. Innvandrerne har jo en så mye mer fargerik kultur enn oss, og her har vi mye å lære av multikulturen. Hvis vi bare underlegger oss islamsk ideologi og glemmer den kristne kulturarven vi har bygget opp gjennom hundrevis av år, kommer alt til å gå seg til. Vi må være ydmyke og innrømme at vi i Vesten har vært alt for arrogante i forhold til egen kultur, og det er kun vår egen skyld at de på utsiden av samfunnet blir så frusterte og blir tvunget til å begå terror.

Joda, vi kan få noen småproblemer med beføling og i verste fall voldtekt av våre kvinner, men ærlig talt. Kvinner i vesten må lære seg og akseptere at menn ikke kan styre sine seksuelle behov. Derfor må de kle seg tekkelig for å ikke være til fristelse for våre nye landsmenn.

Kommentar #3

Robin Tande

23 innlegg  3738 kommentarer

Det mangler noe vesentlig i denne gode analytiske oppsummeringen av årsaker.

Publisert rundt 3 år siden

Og det er den rasjonaliserende faktoren, det som kan gjøre slike grusomheter til god moral og føre til salighet - den utløsende motiveringen:                                                                                                                

"Jeg vil spre frykt i hjertene til dem som ikke tror. Derfor, kapp hodene og fingrene av dem" (Koranen 8:12

Nettopp dette å "spre frykt i hjertene til dem som ikke tror" - gjør så IS når de halshugger mennesker i tusenvis av menneskers påsyn, og legger videoene ut på sosiale media og nettsteder, og anmoder muslimer verden over om å følge opp.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Må vi

Publisert rundt 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Behovet for trygghet gjør at vi må akseptere tiltak som innskrenker friheten og bygger på mistenksomhet i stedet for tillit

Så langt er det vel noen år siden Anders B. B. utførte sin udåd i 2011. Etter det har vi ikke hatt behov for så mye innskrenkende tiltak selv om det er en våt drøm med både bevæpning og maks overvåking av befolkningen fra enkelte ministere og visse politiske partier. Hvordan man i Frankrike skal klare å få bukt med slik terror de nå har sett er ikke lett å si. Skal man legge restreksjoner på lastebilkjøring og hva da hvis noen galinger finner ut at de kan bruke buss, varebil eller personbil. Skal man forby ansamlinger av mennesker som konserter, teatre, kino, kjøpesentere og lignende.

Det er neppe noen fornuftige tiltak man kan sette i verk for å forebygge slike anslag man nå har sett. De vil stort sett gå under radaren på de fleste hemmelige tjenster og den vanlige ordensmakt.

Muligens vi heller bør snakke om hvordan vi kan takle slike hendelser på best mulig måte. En ting man kan starte med er å slutte med billedbruken i aviser og på fjernsyn og heller nøkternt referere hva som har skjedd. Slik det nå er er hver slik terroraksjon som en underholdningsreportasje i blod og elendighet nesten i ethvert medie. Det i seg selv bør vel fortelle noen og enhver noe.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er neppe noen fornuftige tiltak man kan sette i verk for å forebygge slike anslag man nå har sett. De vil stort sett gå under radaren på de fleste hemmelige tjenster og den vanlige ordensmakt.

Jeg tror ikke vi kan regne med å stoppe denne typen terror. Om det er som det ser ut nå må man innføre tiltak som går så langt inn i privatsfæren at det vil begrense livet for oss alle, og det skal vi ikke. 

Jeg tenker på blitz-krigen mot England under Krigen. Hver dag gjennom lang tid ble sentrale steder bombet. Det som den gang fikk England til å funke var at de som kunne sto opp hver dag, gikk på jobb, gjorde sin jobb stille og uten store fakter, gikk hjem igjen og levde så normale liv som mulig innen de rammer som situasjonen tillot. Her ser jeg en parallell. Vi vet at angrep kommer, vi vet at vi må opprettholde det normale livet så langt det går og forsøke å lappe sammen hverdagen som best vi kan. Vi vil aldri se det siste slaget, men vi vil alltid være på det seirende laget fordi våre verdier er bedre, slik de viste seg å være bedre i England i perioden 1939-45. 

Hvis det var virkelig brorskap på ordentlig i Frankrike i disse tider ville det være større grad av frihet og likhet også. Ofrene er nasjonalismens ofre. Nasjonalismen kjenner ikke store brorskap, bare de snevre. Et mål må være en større internasjonal samling om de verdier som er gode nok til å overleve. Den som vil drap kan ikke selv forvente å leve lenge nok til å seire. De har dømt seg selv til å dø ved sverd. Livet må bli helligere enn døden, livet må være det foretrukne mål i alle menneskers liv. For å nå dit trenger vi frihet, likhet og brorskap. Som i England under Krigen er det slike termer debatten må dreie seg rundt, og da vet vi at vår kultur er sterk nok til å favne alle og seire. 

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker på blitz-krigen mot England under Krigen.

Bare en liten innskytelse. Jeg trodde at "Blitzkrieg" var navnet på den tyske mekaniserte landkrigen mot Polen etc. Jeg kjenner ikke til at den luftbårne bombinga av England faller inn under dette begrepet. Har du noen kilder på det?

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Bare en liten innskytelse. Jeg trodde at "Blitzkrieg" var navnet på den tyske mekaniserte landkrigen mot Polen etc. Jeg kjenner ikke til at den luftbårne bombinga av England faller inn under dette begrepet

For britene var "the Blitz" et innarbeidet begrep som alle hadde et forhold til den gang. 

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For britene var "the Blitz" et innarbeidet begrep som alle hadde et forhold til den gang.

Takk, Njål!

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi må kjempe!

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her ser jeg en parallell. Vi vet at angrep kommer, vi vet at vi må opprettholde det normale livet så langt det går og forsøke å lappe sammen hverdagen som best vi kan. Vi vil aldri se det siste slaget, men vi vil alltid være på det seirende laget fordi våre verdier er bedre, slik de viste seg å være bedre i England i perioden 1939-45.

Jeg ser du har gått i svart Njål:-)

Det var ikke bare på grunn av våre verdier vi vant krigen, det var også på grunn at vi kjempet. Vi knuste Tyskland på en grusom måte. Det var det som måtte til.

I dag er vi ikke villige til det. Derfor taper vi.......

Jeg undres noen ganger på om ikke det hadde vært bedre å gi opp, allerede den gangen. Det kunne spart oss for mange problemer og mange menneskeliv. Hva er egentlig rettferdig?

Kommentar #10

Jan W. Herland

1 innlegg  14 kommentarer

Skyldes gudetro

Publisert rundt 3 år siden

"Frihet, likhet, brorskap. Terroren i Nice var et anslag mot disse verdiene. Selv om vi ikke vet hva som motiverte terroristen, er både valget av tidspunkt og handlingen i seg selv et klart signal om at det er disse verdiene terroristen ønsker å ramme."

Men dette er kun grunnløse spesulasjoner da intet har (pr. nå) verken påvist eller indikert noe i den retning, ei heller om skulle være religiøst betinget.

Digresjon, jf. VG av 15. juli: "Derfor angripes Frankrike av terror"  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepet-i-nice/derfor-angripe s-frankrike-av-terror/a/23740758/

Men uten faktoren gudetro/ menneskeartens gudetro (som er forskjellige og dyrkes i det offentlige rom), hadde ikke Frankrike vært mer utsatt for terror enn andre, det er det ikke tvil om.

Forøvrig: Spektakulære voldelige hendelser har gjerne smitteeffekt. Trigger noen andre til samme og på samme vis. Være seg handlinger som selvmord eller terror, eksempelvis. Være seg utløst på faktoren gudetro eller ikke.

Jan W. Herland

Kommentar #11

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Her har du helt rett, Tande.

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Og det er den rasjonaliserende faktoren, det som kan gjøre slike grusomheter til god moral og føre til salighet - den utløsende motiveringen:

Vi hører mange historier om at terroristen drakk alkohol, ikke gjennomførte en god Ramadan osv. Det kan godt være riktig.  Kanskje var nettopp dette både hans egen, og ofrenes svøpe?

Kanskje hadde han forsøkt å leve etter Allahs påbud, uten å klare det? Jeg vil tro at kjødet kan være svakt også for muslimer.  Da kan han i sin fortvilelse ha tydd til den sikre veien for likevel å oppnå Jannah; martyrdøden for Allah. (The second is) a believing man who committed some sins, but he fought with his life and his wealth for the sake of Allaah, and when he met the enemy he fought until he was killed. His sins are erased, for the sword erases sins, and he will be admitted through whichever of the gates of Paradise he wishes, for it has eight gates, and Hell has seven gates, and some of them are better than others. 

Denne problemstillingen blir aldri omtalt blant politikere, terrorforskere, sikkerhetstjenester osv.   Tvert i mot blir hans tilsynelatende"syndige" liv tatt til inntekt for at dette ikke har noe med Islam å gjøre.

Skyldes dette uvitenhet, eller skyves dette under teppet fordi de ellers må konfrontere selve trosgrunnlaget i Islam?  

Selv tror jeg ikke det er mulig å få en slutt på terroren uten også  å se på dette.

Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Om å "se på trosgrunnlaget i Islam"

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
tror jeg ikke det er mulig å få en slutt på terroren uten også å se på dette. Bra

Vi klarer aldri å gjøre noe med "trosgrunnlaget" i Islam ved å bombe i den muslimske verden. Jo mer vi bomber, jo rikere belønner Gud dem som står opp for ham.

Det er den som har Gud i sitt hode som vet best Hva Gud vil.

La meg også få legge til, selv om det er umusikalsk: Verdier som frihet, likhet og brorskap, er viktige, men Frankrike, med sin blodige kolonihistorie i Nord-Afrika, viser at disse verdiene ikke alltid er så mye verdt.

Kommentar #13

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

11 september terroristene var like så

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Vi hører mange historier om at terroristen drakk alkohol, ikke gjennomførte en god Ramadan osv. Det kan godt være riktig. Kanskje var nettopp dette både hans egen, og ofrenes svøpe?

Når jeg leste dette kom jeg til å tenke på at terroristene som utløste krigen mot terror ved angrepet på USA den 9. september 2001 også fremstod som svært så sekulariserte muslimer. De festet og drakk som annen amerikansk og vestlig ungdom. Tanken min er at de og terroristen i Nice gjorde dette for å gå under radaren til etteretningsvesenet. 

En som oppfører seg som vanlig i et samfunn er faktisk mye vanskeligere å få syn på en de som skiller seg ut. Den beste kamuflasje er å gå i ett med omgivelsene, noe terroristen helt tydelig gjorde. Det kan selvsagt ligge mye bak, men jeg ville bare vise at tidligere terroraksjoner har nettopp vært "suksessfulle" fordi terroristene ikke har vist seg radikalisert, strengt muslimsk i sin hverdagsoppførsel. 

Mvh Fredrik

Kommentar #14

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Om det hadde vært slik at

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi klarer aldri å gjøre noe med "trosgrunnlaget" i Islam ved å bombe i den muslimske verden. Jo mer vi bomber, jo rikere belønner Gud dem som står opp for ham.

Det er den som har Gud i sitt hode som vet best Hva Gud vil.

La meg også få legge til, selv om det er umusikalsk: Verdier som frihet, likhet og brorskap, er viktige, men Frankrike, med sin blodige kolonihistorie i Nord-Afrika, viser at disse verdiene ikke alltid er så mye verdt.

jihadistenes terror kun hadde rammet Vesten, kunne jeg til nød fulgt deg et stykke på vei.

Men sunni-jihadistenes terror rammer først og fremst shia-muslimer.  De er deres fremste mål. Deretter kommer de innen deres egne rekker, som ikke står opp for Islam likt dem selv. Dernest kommer jøder/Israel. Til slutt kommer de vantro i Vesten og verden forøvrig.  Dette er deres prioriterte fiendebilde.  Derfor rammer da også 80% av terroren muslimer.

Hvordan er det da mulig å ikke ta på alvor deres trosgrunnlag?

Kommentar #15

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

9/11-terroristene

Publisert rundt 3 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg leste dette kom jeg til å tenke på at terroristene som utløste krigen mot terror ved angrepet på USA den 9. september 2001 også fremstod som svært så sekulariserte muslimer. De festet og drakk som annen amerikansk og vestlig ungdom. Tanken min er at de og terroristen i Nice gjorde dette for å gå under radaren til etteretningsvesenet.

En som oppfører seg som vanlig i et samfunn er faktisk mye vanskeligere å få syn på en de som skiller seg ut. Den beste kamuflasje er å gå i ett med omgivelsene, noe terroristen helt tydelig gjorde. Det kan selvsagt ligge mye bak, men jeg ville bare vise at tidligere terroraksjoner har nettopp vært "suksessfulle" fordi terroristene ikke har vist seg radikalisert, strengt muslimsk i sin hverdagsoppførsel.

Mvh Fredrik

var nok svært troende.  Utsendt som de var fra al-qaida for å ta fly-undervisning i USA.  Og ettersom Allah tillater alt bare de utfører Jihad, var det ingen grunn til å opptre som en islamist.  Og de gikk, som du sier, derfor "under radaren".

Jeg tror at Orlando-terroristen på mange måter kan sammenlignes med Nice-terroristen.  Mye tyder på at han var praktiserende homofil og at han hadde søkt å bli kvitt sin homofili bl.a. med 2 små-hajjer. Og at han så sin eneste mulighet for Jannah i Jihad, ettersom kurene tilsynelatende ikke virket.

Vi må huske på at det er svært sterke krefter i sving når en troende ikke tror han oppfyller sin guds krav.

Kommentar #16

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Sivilisasjonskrasj

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Skyldes dette uvitenhet, eller skyves dette under teppet fordi de ellers må konfrontere selve trosgrunnlaget i Islam?

Selv tror jeg ikke det er mulig å få en slutt på terroren uten også å se på dette.

Jeg tror du har rett i dette, Wold. Dette kommer ikke til å være noe som forsvinner uten at våre politkere er bevisste på trosgrunnlaget i islam. Denne videoen er tankevekkende:

https://www.youtube.com/watch?v=4W8xjEFWrHg

Kommentar #17

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Kommentarer og lederartikler som egentlig bare er en lang serie med selvfølgeligheter

Publisert rundt 3 år siden

Jeg tenker litt slik:

Status i saken er at (*) etter det vi vet: ett menneske har begått en grusom massakre på sivile (*) vi vet ennå ikke så mye om motivene eller hvor stor vekt man skal legge på de forskjellige delene av motivene.

Skribenter, redaktører osv. føler likevel de si noe som saken, det blir liksom feil ikke å si noe. Samtidig har de lært av 22-7 der noen feilaktig hoppet til det mest nærliggende for fort og dermed avslørte en del om egne fordommer - de er livredde for å gjøre denne flaue brøleren, de vil ikke miste ansikt eller fremstå som useriøse og forutinntatte. De vil fra første stund unngå all synlig affekt og innta den ansvarlige statsmannsrollen. Vi har lært nå..

Dermed blir resultatet lederartikler og kommentarer som nesten ikke sier noen ting. Stikkordene blir utenforskap, frustrasjon, unntakstilstand, traumatiske bakgrunner, en brokete kolonihistorie -- stilt opp mot fellesskap, felles verdier, tillit, åpenhet. De fleste av oss mer eller mindre aktive på dette forumet kunne egenhendig skrevet en lignende artikkel. Siden det er Frankrike, heter artikkelen "Frihet, likhet og brorskap". Hadde det vært Tyskland hadde den hett "Deutschland über alles". Hadde det vært Danmark hadde den hett "Det er dejlig at være.." eller forresten, glem det ;) Dere skjønner poenget.

Man sitter igjen med fryktelig lite konkret informasjon, og man ville kanskje hatt en litt bedre livskvalitet bare ved å, helt overfladisk, vite om at en eller annen person har funnet på nok en bestialsk måte å drepe mennesker på - av ett eller annet motiv som man kanskje eller kanskje ikke får vite. Man får tidsnok vite uansett. Kanskje er det eneste man til slutt sitter igjen med, at ondskapen er utrolig banal. Og ærlig talt, det visste vi fra før.

Denne frustrasjonen over utglattingen og "intetsigen-heten" er til å ta og føle på i Kahrs' kommentar, og selv om jeg ikke ville dratt den så langt, så skjønner jeg frustrasjonen veldig godt.

Det hadde vært befriende å se en avis/et medium som var moden nok til å skrive følgende: "Vi registrerer at en grusom handling er blitt begått, og at ofrene er mange. Vi gråter med deres pårørende! Vi venter nå med å si eller mene noe mer om denne saken, til vi eventuelt har fått mer konkret informasjon. Og da lover vi herved våre lesere å presentere informasjonen så nøkternt og analytisk som mulig, uten å spille på deres følelser."

Kommentar #18

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Kahrs.

Publisert rundt 3 år siden

Jeg får dessverre ikke opp linken din.

Men jeg så nå nettopp, rundt kl. 14.45 på France 24, en fransk ekspert på Jihadisme, som nettopp fokuserte på det samme som jeg har gjort her.

Det er mulig du kan "spole" tilbake.

Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ofrene er nasjonalismens ofre. Nasjonalismen kjenner ikke store brorskap, bare de snevre.

At tillade stor fremmedkulturel indvandring er det modsatte af nationalisme.

At, som indvandret, med vold at søge at udstrække sit hjemlands kultur til det nye land er (aggressiv ekspansiv) nationalisme.

Som i England under Krigen er det slike termer debatten må dreie seg rundt, og da vet vi at vår kultur er sterk nok til å favne alle og seire.

Mener man at ens egen kultur må favne alle og sejre, er man jihadisternes vestlige modstykke - en aggressiv ekspansiv nationalist.

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Jan W. Herland. Gå til den siterte teksten.
Men uten faktoren gudetro/ menneskeartens gudetro (som er forskjellige og dyrkes i det offentlige rom), hadde ikke Frankrike vært mer utsatt for terror enn andre, det er det ikke tvil om.

Det er nemlig helt rigtigt - var mennesker bare ikke mennesker med menneskelige egenskaber, ville vi være fri for følgerne af menneskelige egenskaber.

Kommentar #21

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi klarer aldri å gjøre noe med "trosgrunnlaget" i Islam ved å bombe i den muslimske verden. Jo mer vi bomber, jo rikere belønner Gud dem som står opp for ham.

Det er ikke 'vi', der bomber i den muslimske verden. Det er globalisterne - vores asociale eliter.

Det er de samme, der vil have stor permanent indvandring - såkaldt replacement migration.

La meg også få legge til, selv om det er umusikalsk: Verdier som frihet, likhet og brorskap, er viktige, men Frankrike, med sin blodige kolonihistorie i Nord-Afrika, viser at disse verdiene ikke alltid er så mye verdt.

Som danskerne for lang tid siden var nødt til at tage ned og vælte Svantevit for at tæmme verderne, var franskmændene også nødt til at tage ned til Barbarstaterne for at tæmme deres pirat- og slaverivirksomhed.

Som du måske allerede ved er også det amerikanske marinekorps oprettet for at bekrige Barbarstaterne.

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.
En som oppfører seg som vanlig i et samfunn er faktisk mye vanskeligere å få syn på en de som skiller seg ut. Den beste kamuflasje er å gå i ett med omgivelsene, noe terroristen helt tydelig gjorde. Det kan selvsagt ligge mye bak, men jeg ville bare vise at tidligere terroraksjoner har nettopp vært "suksessfulle" fordi terroristene ikke har vist seg radikalisert, strengt muslimsk i sin hverdagsoppførsel.

Om dette har været tilfældet, er der en islamisk betegnelse for en sådan person og det er 'takfiri', som kommer af 'takfir' som er at gøre det religiøst forbudte - som man altså i de tilfælde gør af taktiske grunde, hvorfor det ikke er en overtrædelse - tværtimod.

Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

WHAT?

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er det da mulig å ikke ta på alvor deres trosgrunnlag?

Det kan jeg ikke svare på.

Det er er jo nettopp dette jeg peker på. Muslimenes trosgrunnlag må tas på alvor.

Det er nettopp derfor jeg er pessimist med tanke på Norges og Europas fremtid.

Tilliten, som er så ekstremt viktig både for fred og velstand, er på rask vei ut.

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
At tillade stor fremmedkulturel indvandring er det modsatte af nationalisme.

Ja, jeg er globalist. Jeg vil ikke eksportere norsk kultur til alle verdenshjørner. Det må være opp til hver enkelt å ta til seg det de liker og fortelle om når de vender tilbake til sin opprinnelse, eller hvor de nå enn reiser. Min agenda er ikke å gjøre noe aktivt for å spre norske holdninger til utlandet. 

Når du deltar her på VD som for deg må være en utenlandsk debattside, er det av imperialstiske eller nasjonalistiske årsaker? Forsøker du å spre daneveldets verdier til oss?

Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil ikke eksportere norsk kultur til alle verdenshjørner.

Nej, norsk kultur siger dig intet - du vil sprede globalismen overalt, om folk vil det eller ej.

Når du deltar her på VD som for deg må være en utenlandsk debattside, er det av imperialstiske eller nasjonalistiske årsaker? Forsøker du å spre daneveldets verdier tiloss?

Globalister tror at lokalister vil isolere sig - globalister tror på de underligste ting.

Danmark, England og Norge er, for at tage nogle eksempler, lande som i over tusind år har været meget åbne og i kontakt med alt og alle.

Det har intet med globalisme at gøre - det er kulturel og handelsmæssig kontakt og udveksling.

Globalisme er kræfternes frie spil - vors tids kombination af kommunisme og nazisme.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Surr!

Publisert rundt 3 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, norsk kultur siger dig intet - du vil sprede globalismen overalt, om folk vil det eller ej.

Når du deltar her på VD som for deg må være en utenlandsk debattside, er det av imperialstiske eller nasjonalistiske årsaker? Forsøker du å spre daneveldets verdier tiloss?

Globalister tror at lokalister vil isolere sig - globalister tror på de underligste ting.

Danmark, England og Norge er, for at tage nogle eksempler, lande som i over tusind år har været meget åbne og i kontakt med alt og alle.

Det har intet med globalisme at gøre - det er kulturel og handelsmæssig kontakt og udveksling.

Globalisme er kræfternes frie spil - vors tids kombination af kommunisme og nazisme.

Jeg gidder ikke lete frem noe som kunne tenkes å være en essens i dette, Ferling. Surr og atter surr. 

Kommentar #27

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Essens og granhekk.

Publisert rundt 3 år siden

Hadde vært greit om det hele bare var en matematisk formel man kunne putte ting inn i, og få ut et klart svar.

Aller mest interessant hadde det vært å putte statskuppet i Tyrkia inn i denne formelen.

Heldigvis lever jeg i et såpass rolig hjørne av verden, at jeg bakse med restene av en gjenstrtidig granhekk når blodet bruser. Det var forvrig min respons etter 22/7. Jeg ble så dårlig fysisk og psykisk etter å ha følgt begivenhetene time for time på alle tilgjengelige medier et par dager, at jeg gav meg hagearbeidet i vold. Jeg husker jeg var den første i nabolaget som brøt stillheten med plenklipperen, og tilhørende støy. Ikke lenge etter summet og duret det i nabolaget - som før...

På mange måter er spørsmålet til Rimehaug rimelig: Å ofre verdier for å beholde tryggheten(?)

Nå satt jeg "ringside" i går kveld/natt, og fulgte statskuppet i Tyrkia minutt for minutt på de tilgjengelige kanaler. Skulle jeg kort oppsummere min umiddelbare reaksjon og fortolkning, så må det være at det kulliminerte med sinte, unge, og noen litt eldre menn i gatene med flagg, og erobrede håndvåpen. Ok, det var også rop og bønner fra minatene, og muligens en paranoid helt med nyvunnet makt i rampelyset fremover.

Heldigvis var TV2 forsterket med Frank Aarebrot under live-sendingen, og således ble "demokrati"-begrepet belyst fra et noe uvant hold. Ikke ofte hører man om Lokes tårer over Balder når Jagland og Brende kommenterer begivenheten.

Valget er enkelt: Dævelskapet sitter dypt. Skal man ta til gaten med mobben, eller løpe for livet før man innhentes av mobben? Jeg skriver det jeg har på hjertet her på Verdidebatt, tvetter hendene som Pilatus, og fokuserer på hagevekstene.

Definitivt et privilegium i disse dager!

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Godt gjort.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg gidder ikke lete frem noe som kunne tenkes å være en essens i dette, Ferling. Surr og atter surr.

Det skal ikke store innsikten til for å forstå det opplagte i det Ferling skriver i den kommentaren Kristiansen kaller "surr og atter surr" her...

Det står mer og mer klart for meg hvorfor det krasjer så fundamentalt hver gang vi debatterer Njål Kristiansen.
Vi befinner oss i to vidt forskjellige univers når det gjelder oppfatning om det aller meste.

Individuell frihet for enkeltmennesker gjenspeiler seg i hvordan vi oppfatter vår nasjonale frihet.Dette henger nøye sammen.

Globalistiske holdninger gjenspeiler ufrihet og mindreverdighetskomplekser som en følge av at man ikke står for noe som helst av verdi.Selvutslettelsessyndromet herjer.

Alt er hipp som happ. 

Kommentar #29

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Individuell frihet for enkeltmennesker gjenspeiler seg i hvordan vi oppfatter vår nasjonale frihet.Dette henger nøye sammen.


Jeg kan ikke se hvordan dette henger sammen med det Ferling skriver og at du henger deg på at minst 84 pax er døde etter et terroranslag fra en foreløbig antatt enslig og gal mann i Nice. Temaet er for alvorlig til å bli surret bort med kommentarer av det slaget dere presterer. At du befinner deg på en annen klode er da ikke mitt problem, men det ser ikke ut til å ha hjulpet på perspektivene på det som skjer her rundt oss som lever nærmere fandenskapet. 

Mange muslimer har en reise å gjøre internt i sin religion. De må legge av seg dødskulturen, lære seg å sette mer pris på eget og andres liv fremfor døden. Ved å vise oss som oppegående mennesker og bærere av en kultur vi holder for høyere enn deres kan vi i beste fall håpe på å bli eksempler til etterfølgelse. Mange har flyktet fra ekstreme regimer for å unnslippe dødskulten men av og til glipper det for noen, slik det ser ut i dag. Man trenger ikke være etnisk muslim for at det klikker. Det skjer for alle fra tid til annen, men slikt kan ingen nasjon leve med og det må alltid arbeides for å spre holdninger som gjør drapsorgier utenkelige uavhengig av hva man måtte velge å tro på eller skylde på som ondskapens årsak. 

Verden går tross alt fremover. Når til og med Hizbollah i Libanon-Syria fordømmer anslaget i Nice har noe bemerkelsesverdig skjedd. En dag ble det nok selv for dem. Da er det lys i tunnellen. Det vil ikke si at dette er slutten på terroren, men det kan kanskje være innledningen til en slutt på en fase. Fortsatt vil det være et osean av oppgaver å ta fatt på for å komme til slutten på terroren. Kanskje er vi nå underveis dit men jeg tror det ikke før jeg ser det, for i mellomtiden dukket Tyrkia opp. Der skal nå staten gå foran i terrorhandlinger. Jeg håper at NATO og EU setter inn de ressurser som er mulig for å forhindre en intern terrorspiral i Tyrkia. Der er det ingen grunn til umiddelbar optimisme, men vi får se hva det gode arbeidet bærer med seg. Det er NATO og EU, semi-globale aktører, som er de gode i den kampen. Der er det de som er store nok og har evner til å holde frihetsfakkelen høyt og brennende. 

Kommentar #30

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Det er lov å håpe

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper at NATO og EU setter inn de ressurser som er mulig for å forhindre en intern terrorspiral i Tyrkia. Der er det ingen grunn til umiddelbar optimisme, men vi får se hva det gode arbeidet bærer med seg. Det er NATO og EU, semi-globale aktører, som er de gode i den kampen. Der er det de som er store nok og har evner til å holde frihetsfakkelen høyt og brennende.

Det er lov å håpe. Men EU og andre makter har foreløpig nok med å hindre terror på sitt eget territorium. Terror fra egen befolkning viser seg umulig å hindre. Terror utenfra krever omfattende sikringstiltak slik Israel har gjort. Som igjen strider imot EUs vedtatte politikk, som handler om det Ferling hevder: Kreftenes frie spill.
Kommentar #31

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Ulike vurderinger

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er lov å håpe. Men EU og andre makter har foreløpig nok med å hindre terror på sitt eget territorium. Terror fra egen befolkning viser seg umulig å hindre. Terror utenfra krever omfattende sikringstiltak slik Israel har gjort. Som igjen strider imot EUs vedtatte politikk, som handler om det Ferling hevder: Kreftenes frie spill.

Historieprofessor Frank Aarebrot kom med kloke ord da han kommenterte Nice-terroren på TV2 for et par dager siden.  Jeg finner ikke igjen innslaget, men poengene hans husker jeg. Da han ble spurt om den islamistiske terrorismen kunne ødelegge demokratiet i Europa, svarte han: ”Nei, det er det bare vi selv som kan ødelegge”.  Han rettet så en advarende pekefinger mot tendensen i det siste til å hylle nasjonalistisk isolasjonisme - og fremhevet nasjonsovergripende organisasjoner som NATO og EU som garantister for fortsatt demokrati.  Bygges de ned til fordel for nasjonale "murer", vender vi tilbake til det Europa som forårsaket to verdenskriger, sa han.

Kommentar #32

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Aarebråt ikke mitt orakel

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Historieprofessor Frank Aarebrot kom med kloke ord da han kommenterte Nice-terroren på TV2 for et par dager siden. Jeg finner ikke igjen innslaget, men poengene hans husker jeg. Da han ble spurt om den islamistiske terrorismen kunne ødelegge demokratiet i Europa, svarte han: "Nei, det er det bare vi selv som kan ødelegge". Han rettet så en advarende pekefinger mot tendensen i det siste til å hylle nasjonalistisk isolasjonisme - og fremhevet nasjonsovergripende organisasjoner som NATO og EU som garantister for fortsatt demokrati. Bygges de ned til fordel for nasjonale "murer", vender vi tilbake til det Europa som forårsaket to verdenskriger, sa han.

Sterkt uenig. Ingen verdenskrig hindres av EUs fall, snarere tvert i mot. Verdenskrigen er alt i gang med gerilja spredd verden over. Den siste krigen som nå eskalerer er ikke lenger mellom nasjoner, men mellom politiske ideologier hvor nasjonalitet er visket ut, drevet av religiøs fanatisme. Den som ikke skjønner det sitter fast i feil paradigme.

Sterke selvstendige nasjoner ville begrenset krigens utbredelese ved godt beskyttede grenser. 

Kommentar #33

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da han ble spurt om den islamistiske terrorismen kunne ødelegge demokratiet i Europa, svarte han: "Nei, det er det bare vi selv som kan ødelegge". Han rettet så en advarende pekefinger mot tendensen i det siste til å hylle nasjonalistisk isolasjonisme - og fremhevet nasjonsovergripende organisasjoner som NATO og EU som garantister for fortsatt demokrati. Bygges de ned til fordel for nasjonale "murer", vender vi tilbake til det Europa som forårsaket to verdenskriger, sa han.

Det blir ikke riktig å dra inn evnt. motsetninger mellom de europeiske landene som en fare for nye uroligheter.
Det som NÅ er alle lands hodepine,er at disse kreftene allered finnes i så og si alle land i Europa.
Og vi har for liten kontroll på hvor og hvordan enkeltindivider eller grupper oppstår og finnes.

For det kan ikke være tvil om at jo flere islamske miljøer det finnes,jo større er sjansen for radikaliserte mennesker.
Derfor har de som ønsker mer kontroll på grensene og mindre innvandring selvfølgelig framgang nå.

Derfor blir det alt for enkelt å si som Aarebrot gjør.Det er også skremmende naivt og rett og slett dumt.

Når skal de såkalte "ekspertene" som intervjues på TV våkne og tørre å kalle en spade for en spade ? 

Kommentar #34

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Ekspansjonisme

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Historieprofessor Frank Aarebrot kom med kloke ord da han kommenterte Nice-terroren på TV2 for et par dager siden. Jeg finner ikke igjen innslaget, men poengene hans husker jeg. Da han ble spurt om den islamistiske terrorismen kunne ødelegge demokratiet i Europa, svarte han: "Nei, det er det bare vi selv som kan ødelegge". Han rettet så en advarende pekefinger mot tendensen i det siste til å hylle nasjonalistisk isolasjonisme - og fremhevet nasjonsovergripende organisasjoner som NATO og EU som garantister for fortsatt demokrati. Bygges de ned til fordel for nasjonale "murer", vender vi tilbake til det Europa som forårsaket to verdenskriger, sa han.

Nei, det er ingen grunn til at terrorismen skal ødelegge vårt demokrati. Men dersom terrorismen fortsetter, vil elektoratet sakte men sikkert kreve innskrenkninger i visse friheter.

Når det gjelder isolasjonisme, er ikke motsetningen til denne nødvendigvis union. Frie stater kan utmerket godt samarbeide og ha samkvem, uten å gi slipp på sin nasjonale suverenitet. Å gi slipp på suvereniteten, er også i praksis det samme som å gi delvis slipp på demokratiet. Det skapes avstand mellom makten og folket. Det passer ikke Norge. Og det passer heller ikke vår nærmeste allierte, Storbritannia.

Det som forårsaket siste verdenskrig, var ikke isolasjonisme, men en grenseløs rasistisk, ekspansjonisme. Hvilket vi faktisk ser paralleller til i dagens islamisme og dens terror.

Kommentar #35

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ingen grunn til at terrorismen skal ødelegge vårt demokrati. Men dersom terrorismen fortsetter, vil elektoratet sakte men sikkert kreve innskrenkninger i visse friheter.

Vi er allerede der med kravene fra Ferling, Olsen og Holt som krever begrenset innvandring, mer nasjonalisme og mer nasjonalstat. 

EU tenker med flere hoder. Der et innenriksdepartement tar seg av terrorbekjempelse internt, tar utenriksdepartementet seg av fremmede land som Tyrkia for å forsøke å bekjempe terror både der og som fenomen som sprer seg til andre land. 

Vi bør vel heller ikke glemme at frihet, likhet og brorskap var slagordet for den franske revolusjon som ble et startskudd for utryddelse av troende i Frankrike. I dag bør uttrykket brukes i vår moderne forståelse, og ikke som en tilbakevenden til forfølgelse av anderledes troende.

Kommentar #36

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Min frihet, din ufrihet

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi er allerede der med kravene fra Ferling, Olsen og Holt som krever begrenset innvandring, mer nasjonalisme og mer nasjonalstat.

Min frihet, din ufrihet.

Grensene representerer en frihet for meg, men en ufrihet for de som står utenfor og vil inn.

Du låser antageligvis døren når du går og legger deg, om ikke før. Og stenger ute uvelkomne gjester.

Representerer en verden uten grenser en større lykke og velstand for folk flest? Eller er grensene en forutsetning for en ordnet og forutsigbar tilværelse?

Kommentar #37

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Haltende parallell

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du låser antageligvis døren når du går og legger deg, om ikke før. Og stenger ute uvelkomne gjester.

Grensene rundt en nasjonalstat kan aldri være som en låst dør.  Det umulig å stenge verden ute dersom folket og livet innenfor skal kunne utvikle seg.  Vel, vi har selvsagt Nord-Korea...

Kommentar #38

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Fengsel?

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Grensene rundt en nasjonalstat kan aldri være som en låst dør. Det umulig å stenge verden ute dersom folket og livet innenfor skal kunne utvikle seg. Vel, vi har selvsagt Nord-Korea...

Selvfølgelig ikke. Hvem vil befinne seg isolert i et fengsel? Det dreier seg om behovet for nasjonal suverenitet og graden av åpne grenser.
Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig ikke. Hvem vil befinne seg isolert i et fengsel? Det dreier seg om behovet for nasjonal suverenitet og graden av åpne grenser.

Men da er du vel enig i at bildet med den låste døra ikke var et heldig valg?

Kommentar #40

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Agurknytt fra søta brødre

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Representerer en verden uten grenser en større lykke og velstand for folk flest?

Sverige har  vært et foregangsland når det gjeldet å utprøve tesen "mångfald" :  En verden - ett folk.   Det er vel kanskje ikke så merkelig at media i Norge  synes at svenske innenriksnyheter er lite interessante for oss her på bergene ?   Men takk for internett !

17.07.16 Inrikes. Våldsamma upplopp med anlagda bilbränder och stenkastning mot polisen har nu skakat Uppsala två nätter i rad. Vid flera tillfällen har det varit nära att poliser skadats allvarligt av stenarna.
– Det har varit nära båda de här nätterna, säger Uppsalapolisens vakthavande befäl Torbjörn Karlsson.

Kommentar #41

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Mulighet

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men da er du vel enig i at bildet med den låste døra ikke var et heldig valg?

Poenget var ikke at døra skulle forbli låst for alltid, men at man har mulighet til å låse den. En mulighet vi alle setter pris på i det daglige. Selvstyre.
Kommentar #42

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Les Machiavelli: Fyrsten

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Han rettet så en advarende pekefinger mot tendensen i det siste til å hylle nasjonalistisk isolasjonisme - og fremhevet nasjonsovergripende organisasjoner som NATO og EU som garantister for fortsatt demokrati. Bygges de ned til fordel for nasjonale

Hva er det som får deg til å tro at NATO/EU evner å demme opp for verdenskriger? Kanskje NATO fordi USA dominerer. Demokratiene ødelegges fordi folk flest ikke liker demokrati.  De færreste liker demokrati og de fleste søker Maktens Trygghet og har lite refleksjon over hva Makten representerer.  Les Machiavelli.

  Slik jeg ser det er jo et kjempeproblem at EU tillegges en status det ikke har. EU er ikke en organsiasjon av borgerne for borgerne som står ansvar ovenfor borgerne. Du selv fremstår som antidemokrat slik du ordlegger deg for EU er ikke et demokrati. Det er en illusjon. EU har aldri berget eller oppretthold noen fred. EU er sukssesivt bygd opp etter 2WW og ingen stat i vest-Europa  ville kunnet tjene noe på en krig/konflikt de siste 50 år i forrige århundre. Vi hadde den kalde krigen som skyldtes Europeisk sekularisme i ekstremverson men EU hadde ingen, absolutt ingen rolle i å demme opp for denne ekstreme antihumanismen. Det var kun NATO som hadde en slik rolle, en rolle den hadde ene og alene fordi USA var "sjefen".  Å gi EU fredsprisen beror på en grunnleggende tro på eventyr og manglende realitetsorientering av Jagland. Jeg  så på denne "fredsprisutdelingen" og hørte talen. Man kan bli sjelven av mindre. Freden i EU har sitt utspring i  hvorden Tysklands nederlag i 1945 ble håndtert og her er Nurnberg-prosessen avgjørende. Tyskland ble demilitarisert, satt i under adminstrasjon mens Tysk næringsliv ble viderført. I tillegg kom Marshall-hjelpen som bidro til å få Europa på fote igjen, dvs. vest-Europa. Takket være marxismen forble øst-Europa et ikke-fredelig område der marxistene i Moskva styrte en rekke land med jernhånd og folketerror. Øst-Europa er fortsatt et u-land som demokratier og det er tvilsomt om de noen gang evner å etablere det.

  Siden EU ikke er noe demokrati og styres av embedsmenn fremstår du altså som en som er likegyldig til demokratiske strukturer, lener deg på maktens trygghet fremfor å reflektere selv. Demokrati forutsetter en ting: Borgerne kan ikke ha noen respekt for staten. Borgerne kan gjerne forakte staten. Staten er borgernens verktøy til et godt samfunn. Ikke noe mer.  Demokratiske valg er at borgerne setter statsmaktens under administrasjon.

Disse anti-demokratiske holdningene som ligger i EU var mer enn tydelig i forbindelse med Brexit. Ikke bare i Brussel men i de fleste landsdekkende medier, også her til lands.  De stemte ut av EU er ikke idioter. De var misfornøyd med EU og de ga sine regjering et mandat. Ikke noe annet, ikke mer og ikke mindre.  Da er de stygt og antidemokratisk og fortelle verdene at Boris Johnsen er en tåpe. Folk stemte ikke Brexit pga. Johnsen. De stemte Brexit pga. at Brussel gjør en dårlig og motbydelig jobb.  Det var demokratiet som talte og respekten for demokratiet er ingen fremtredende egenskap hos Europeisk intellektuelle.  Tvert i mot er Europeiske intellektuelle samlet sett altfor hovmodige, selvgode, sier feil, gjør feil og konkluderer feil.  Fredsprisen til EU er bare et enkelt tilfelle på intellektuelt tøv.       

Kommentar #43

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Ja ja, Bratlie

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Siden EU ikke er noe demokrati og styres av embedsmenn fremstår du altså som en som er likegyldig til demokratiske strukturer, lener deg på maktens trygghet fremfor å reflektere selv.

Det er sjelden vi greier å kommunisere på noe fornuftig vis.  Jeg ser heller ikke denne gangen noen muligheter for konstruktiv dialog.  Dessuten er vi på et sidespor i forhold til Rimehaugs innlegg.  La meg derfor bare kort henlede oppmerksomheten på en, etter mitt syn, god kronikk av Kristin Clemet i Aftenposten (selv om det selvsagt blir som å skvette vann på gåsa):

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Problemene-skygger-ofte-for-alt-det-gode-EU-far-til--Kristin-Clemet-600218b.html

 

Kommentar #44

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Representerer en verden uten grenser en større lykke og velstand for folk flest? Eller er grensene en forutsetning for en ordnet og forutsigbar tilværelse?

Svaret har ikke noe med hvor stengte grensene er. Sovjetunionen og mange andre land hadde relativt stengte grenser. De færreste vil mene at folk hadde det godt der. Forutsigbart? Nja.. Ordnet? Nei så langt der i fra. Det er der hvor folket styrer at det er best å leve. Det er i stadig stigende grad også slik at der hvor fredelige folk lever side om side har det lenge pågått en sammenfletting av folkene, og på alle andre dager enn når det smeller ansees det for å være et gode at folk samarbeider om felles standarder, konkurransevilkår og har felles mynt. Det vil nok alltid være noen form for grenser mellom nasjoner da det alltid er interessant med forvaltningseheter og områder å arbeide innenfor mht å løse praktiske oppgaver. 

Et interessant trekk i dagens bilde er at den afrikanske union, AU som omfatter alle afrikanske land, har blitt enige om at det skal arbeides frem mot ett felles pass for Afrika. Hvem skulle trodd det? De er uenige om en del her og der på det afrikanske kontinent også, men det betyr som i Europa at man ikke står mot hverandre på alle fronter. 

Jeg tror du skal lete etter en annen balanse i forholdet åpen - lukket og ikke tenke snevert på den stakkarslige innvandringen som har vært i Europa de siste årene. Stakkarslig opp mot hva de åpne grensene har bragt oss av goder. 

Kommentar #45

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Sverige har vært et foregangsland når det gjeldet å utprøve tesen "mångfald" : En verden - ett folk. Det er vel kanskje ikke så merkelig at media i Norge synes at svenske innenriksnyheter er lite interessante for oss her på bergene ? Men takk for internett !

Jeg går ut fra at du som er en slik sverigekjenner et at svenska polisens hovedoppgave i helgene nå om dagen er å hindre white-trash fra å drepe innvandrerungdom? De tenner på biler og jeg vet ikke hva, det er åpen umotivert vold mot innvandrergutter mens jentene voldtaes om de våger seg ut. Det samme skjer for øvrig i Tyskland hvor innvandrerne volder lite ordensproblemer for politiet. 

Men igjen, dette er altså ikke en innvandringstråd. 

Kommentar #46

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men igjen, dette er altså ikke en innvandringstråd.

Nei, tråden handler om terror.  Dermed kan det knapt anføres at jeg sporer av. Selv om den nevnte terror ifølge Njål Kristiansen er white trash mot uskyldige fremnmedkulturelle.  Ja, det burde kanskje ikke forundre at folket tar makta, etter at hundrevis av biler er brent opp i Sverige, og politiet selv sier de er maktesløse mot ghettokriminaliteten.   Men kildene til denne sensasjonelle opplysning,  Kristiansen ?

Kommentar #47

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
svenska polisens hovedoppgave i helgene nå om dagen er å hindre white-trash fra å drepe innvandrerungdom? De tenner på biler og jeg vet ikke hva, det er åpen umotivert vold mot innvandrergutter mens jentene voldtaes om de våger seg ut. Det samme skjer for øvrig i Tyskland hvor innvandrerne volder lite ordensproblemer for politiet.

Men da forventes det at NK kommer med kilder til slike påstander..! Eller er det ren ønsketenkning dette ?

Slike vandaler har i årevis holdt på i Sverige ja...det stemmer.Men det har vært innvandrergjenger som har stått for elendigheten.

Når da politiet i Sverge ikke makter sin oppgave er det ikke mer enn rett og rimelig at vanlige borgere begynner å passe på sine biler,kvinner og andre ting.....

Hørte vi noe fra Njål om dette før nå ?

Nei.

 

Kommentar #48

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men kildene til denne sensasjonelle opplysning, Kristiansen ?

Jeg følger med på svenske nyheter. Det siver inn ett og annet gjennom året. Din egen kommentar har ingen spesifikke henvisninger til etnisk bakgrunn eller opprinnelse til utøverne. For så vidt kunne den vært en omtale av hvilken som helst voldsepisode. 

Kommentar #49

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Politikere med manglende gangsyn

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg derfor bare kort henlede oppmerksomheten på en, etter mitt syn, god kronikk av Kristin Clemet i Aftenposten (selv om det selvsagt blir som å skvette vann på gåsa):

Du kan gjerne henlede på en denne kronikken men det forandrer ikke på de strukturelle samfunnsinstitusjoner EU representerer. Da er det en forutsetning å innse at EU er ikke noe demokrati og dette gjhelder også Rimehaug. Frankrike er ingen fanebærer av demokratiske ideer. Frankrike er et av vest- Europas mest korrupte land der bl.a. var landskvinne Eva Joly har gjort et fenomenalt arbeide i rettsvesenet for å få bukt med uvesenet. Hun skriver i boka si at omfanget var så stor at alle saker over 1,6 mill måtte henlegges og dette var mange år siden.  Rimehaug har feil utgangspunkt i sin analyse. Innvandrere som kommer fra andre siden av Middelhavet kommer ikke fra despoti til demokrati. Det er bare å så på institusjonene og i EU er det EU-kommisjonen som er EUs øverste myndighet. Detter embedsmenn og ikke folk som skal stå til rette for borgerne. Da hjelper det ikke å si: EU har gjort mye bra for mange diktatorer gjør også mye bra.

 De fire friheter er årsak til enorme mljø-ødeleggelser og dyrevernkatastrofer.  Bare i Nederløand måtte man ta livet av noe slikt som 12-14.000.000 griser pga. utbrudd av afrikansk svinepest for noen år siden.  De fire friheter er overordnet miljø, menneskelige hensyn, dyre-etikk og er designet for multinasjonale konsern. Hele EU er designet for multinasjonale konsern. Utfordringen med Clemet er at de er aldri utenfor sine kontordører, har aldri satt sine ben i gjørme, alger og miljøgifter, har aldri sultet og har aldri opplevd krig og konflikt.  Forsøk å tenk det en ny konflikt på Europeisk jord.  Hvis jeg var fienden ville jeg funnet ut hvor matmelsmøllene som forsyner Berlin/Hamburg med matmel befinner seg. Sannsynligvis er kan de telles i antall på 1 hånd. 10 millioner mennesker uten mat!!!! Innenfor noen få kilometer!!! 

For selvsagt kommer det kriger og konflikter på nytt i Europa, helt sikkert.    

Kommentar #50

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

EU et byrå-krati

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hele EU er designet for multinasjonale konsern. Utfordringen med Clemet er at de er aldri utenfor sine kontordører, har aldri satt sine ben i gjørme, alger og miljøgifter, har aldri sultet og har aldri opplevd krig og konflikt. Forsøk å tenk det en ny konflikt på Europeisk jord. Hvis jeg var fienden ville jeg funnet ut hvor matmelsmøllene som forsyner Berlin/Hamburg med matmel befinner seg. Sannsynligvis er kan de telles i antall på 1 hånd. 10 millioner mennesker uten mat!!!! Innenfor noen få kilometer!!! For selvsagt kommer det kriger og konflikter på nytt i Europa, helt sikkert.

EU er en konstruksjon som tar makten fra folket og styres og forvaltes av embedsmenn. Hensikten er å bygge globale handelsregioner for at multinasjonale selskaper skal ha all makt over råvarer og øvrige innsatsmidler i produksjonen, og også kontrollere markedene. Befolkningen skal være konsumerne, forbrukerne og til en viss grad en del av prduksjonsprosessen, hvilkes behov skal dikteres og administreres av de multinasjonale selskapene.

Dette har politikere, både sosialistisk og kapitalistisk orientert - som virker å være opponenter, arbeidet for siden ideen om EF. De multinasjonale selskaper eies og ledes av en liten elite med globale ambisjoner. Dette er en naturlig følge av sentralisert makt med ubegrensede resurser, men med begrenset moral. Liberalismen er det ideologiske idegrunnlaget som plantes i folket av samme elite, som skal motivere folket til å gi opp sin nasjonale suverenitet og kontroll. Dette i bygge mot verdensfred hvor alt ensrettes under samme ideologi og samme religion. På en måte er Pax Romana en slags empirialistisk modell - nå en forkledd lokkemat men keiseren vil du ikke se før det er for sent.

Din handlefrihet skal begrenses av TTIP

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
19 dager siden / 5126 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
27 dager siden / 3082 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
20 dager siden / 2314 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
27 dager siden / 2194 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
17 dager siden / 1764 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
21 dager siden / 1734 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
19 dager siden / 1720 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1664 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere