Atle Sommerfeldt

29

Karikatur av Oase?

Gjermund Eiklis artikler har gjort meg mer urolig enn jeg var tidligere for hva slags impulser som nå preger Oases ledelse.

Publisert: 8. jul 2016

Oases styreleder Gjermund Eikli hevder (Vårt Land 4. juli) at min kritikk av hans teologi hviler på en karikatur. Det hadde vært å håpe at de kritiske­ merknadene jeg og andre har kommet med er en karikatur. De mange positive kommentarene­ jeg har fått på innlegget, viser at dette slett ikke er en karikatur jeg har funnet opp. Dessverre bekrefter Eiklis innlegg også at kritikken er meget­ presis når det gjelder den teologien han har presentert som Oases.

Mitt innlegg («Leder ut i ørkenen», Vårt Land 30. juni) var basert på to hovedkilder. For det første Eiklis egne innlegg i Vårt Land. Her gir han uttrykk for en teologi som krever tegn med blant annet åpning­ for dødeoppvekkelser. Han presenterte dette som Oases­ teologi. Det har jeg forholdt meg til. Det er ikke noe i hans nye innlegg som svekker dette inntrykket av en bibelsk og bekjennelsesmessig uholdbar tegnteologi som bevegelsens kjerne og spiss.

Urovekkende. For det andre er min kilde samtaler jeg og andre­ har hatt med mennesker som har deltatt på Oasestevner. De har møtt en forkynnelse som ikke har som sentrum hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus, men åndelige manifestasjoner i overnaturlige tegn som uttrykk for troskraft og «bevis» på Den hellige ånds virksomhet i vår tid.

Jeg finner det ganske urovekkende­ at Eikli overhode ikke forholder seg til den realiteten alle de menneskene som har strevd med sitt kristenliv etter møter med denne usunne teologien og praksisen, kan fortelle om.

Da Oase var i Fredrikstad sist, ønsket jeg dem velkommen og ga uttrykk for at bevegelsen for mange har vært åndelig frigjørende. Men at mange har hatt fine erfaringer på Oase-stevnene­, betyr­ ikke at ledelsen ikke må ansvarliggjøres på den teologi de representerer og særlig på de impulsene de videre-
fører som bryter med en luthersk evangelieforståelse. Eikli bekrefter i sine innlegg at refleksjonen om det teologiske og åndelige innholdet i disse impulsene, som har vært til stor skade for mange mennesker, er mangelfull.

Urolig. Eiklis artikler har gjort meg mer urolig enn det jeg var tidligere for hva slags teologiske­, åndelige og sjelesørgeriske impulser­ som nå preger Oases ledelse.

Heldigvis vet jeg at på langt nær alle som deltar med lederoppgaver og forkynnelse eller er med som deltagere på årets Oase-­stevne slutter seg til den type teologi Eikli har presentert­ som Oases teologi og praksis. Jeg håper at ledelsen etter at stevnet­ er gjennomført foretar en grundig vurdering av hva slags grunnlag de vil arbeide videre på.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.7.2016

Følg hele debatten om Oase

• Les Atle Sommerfeldt 8. juli: Karikatur av Oase?

• Les Ruth Iren Grimstad: Det går fint an å tvile på Oase

• Les Sigurd Røiseland 7. juli: Tro og erfaring

• Les Arne Helge Teigen 4. juli: Når tro og naivitet forveksles 

• Les Gjermund Eikli 4. juli: Sommerfeldt maler karikatur av Oase. God kvardagskristendom og sunn karismatikk er to sider av samme sak

• Les Gjermund Eikli 2. juli 2016: Teigen kritiserer bredt fra smal plattform

• Vårt Land på lederplass 1. juli: Når Gud skal erfares

• Les Atle Sommerfeldt 30. juni: Leder ut i ørkenen, ikke til kilden, Oase

• Les Arne Helge Teigen 26. juni: Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk

• Les Gjermund Eikli 25. juni: Frarøvet en velsignelse

• Les Arne Helge Teigen 17. juni: Oase, karismatisk eskatologi og elitisme

• Les Gjermund Eikli 17. juni: En ære å bli kalt ekstremt karismatisk

• Les Jan Gossner 13. juni: Altfor mye nesegrus beundring

• Les Arne Nordahl 6. juni: Jeg har vært bekymret for utvikligen i Oase

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Riktig vinkel - sett fra en forhenværende predikant

Publisert over 3 år siden
Jeg mener det er riktig av biskop Sommerfeldt å gå nærmere inn på de læremessige sider ved denne utviklingen, som spres til nye miljøer. Andre "oppgjør" som er på gang nå, legger etter min mening for stor vekt på ledelse og struktur. https://www.facebook.com/levi.fragell/posts/1068814549871195
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Oase-historikk

Publisert over 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener det er riktig av biskop Sommerfeldt å gå nærmere inn på de læremessige sider ved denne utviklingen, som spres til nye miljøer.

Enig.  Jeg tar meg den frihet å lenke til en kommentar jeg nettopp postet i Arne Helge Teigens tråd "Når tro og naivitet forveksles":

http://www.verdidebatt.no/debatt/post11651122.zrm

Kommentar #3

Arne Helge Teigen

6 innlegg  8 kommentarer

Litt orientering

Publisert over 3 år siden

Takk til Johannesen og andre for oppmuntringer og saklige birag til denne debatten. Foredraget han viser til bærer preg av å være et manus som ikke er helt gjennomarbeidt. Det vil eventuelle lesere snart se. Jeg håper likevel det kan bidra som orientering.

Johannessen nevner dette med demonbesettelse. Min erfaring er at dette gjorde seg særlig sterkt gjeldende i flere karismatiske miljøer særlig ved overgangen til nittitallet. Jeg møtte det da jeg kom hjem fra fire års misjonærtjeneste i Peru i 1989, fra et politisk ustabilt land som også ble regnet for å være det fattigste i hele Latin Amerika den gang.

Da vi kom til Norge fikk jeg arbeid ved en kristen videregående skole på Nærbø. Dette skjedde i en tid da en ny karismatisk menighet var under oppbygging i bygda, Jæren kristne senter. En dag kom et par bekymrede personer til meg og fortalte at de hadde opplevd at noen av menighetens medlemmer hadde forsøkt å drive ut demoner av en seksåring. Han hadde angivelig en såkalt trass demon.

Jeg vet ikke hva menighetens ledelse ville sagt til dette, men det hersket en temmelig utbredt demonteologi hos flere som gikk der. Sykdom ble den gangen ofte forstått som demonbesettelse. Dette var nok en menighet som hadde tilknytning til en annen ytterliggående karismatisk bevegelse enn den som ofte kalles Den tredje bølge, som særlig Wimber og Wagner eksponerte ved overgangen til 1990 tallet.

Menigheten tilhørte det som ble kalt fremgangsteologien den gang. Det var Kenneth Hagin som var det store forbilde. Det er likevel betydelige likheter mellom de to bevegelsense, og de ser ut til å flyte i hverandre.

Det er, som Fragell påpeker, viktig å gå inn i læregrunnlaget for diverse karismatiske bevegelse. Professor Kjell Olav Sannes skrev en innsiktsfull bok om dette i 2008,  Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud (Refleks forlag). Alle med interessse for tematikken burde lese den boken. 

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Demonbesettelse

Publisert over 3 år siden
Arne Helge Teigen. Gå til den siterte teksten.
Johannesen nevner dette med demonbesettelse. Min erfaring er at dette gjorde seg særlig sterkt gjellende i flere karismatiske miljøer særlig ved overgangen til nitti tallet.

Det var en opptatthet av demonbesettelser i enkelte lutherske, karismatisk inspirerte miljøer også i siste del av 70-tallet.  Vi fikk bl.a. den såkalte "Os-saken" i 1977/78 - som dannet et av utgangspunktene for Atle Roness' bok Demonbesettelser. Psykiatriske og teologiske synspunkter (Luther 1981). 

http://www.nb.no/nbsok/nb/559d298d42f8e05e8253376537815793?index=7#65

Bl.a. på s. 63 refererer han til avisinnlegg skrevet av den skolelagspresten jeg refererte til i lenken til min forrige kommentar, som bl.a. uttalte følgende:

...demonene manifesterer seg bl.a. ved at besatte mennesker snakker med en eller flere fremmede stemmer, fremmede språk, såkalt demonisk tungetale. Av og til oppstår det temperaturforandringer i rommet, tøy kan revne, det kommer uforklarlig støy, eller går en kald trekk gjennom et lukket rom. (...)  Demonene kan føre til blindhet, døvhet, lamhet, sinnssykdom...

Kommentar #5

Arne Helge Teigen

6 innlegg  8 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Johannessen : Takk for innlegg. Du kjenner sikker også til såkalt spiritual mapping. Man skal kartlegge geografiske områder, med hensyn til hvordan demonisk innflytelse gjøres gjeldende.

Praksisen har pågått en stund, det hører med å stenge portene for demonisk innflytelse ved å legge ut pinner i kors etc, på geografiske punkter der man mener demoner er spesielt aktive. Merkelige greier må jeg si. Virksomheten har pågått noen år, og er omtalt flere steder, blant annet her: http://www.christianitytoday.com/ct/1998/january12/8t1055.html

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

"Spekulativt og hjerterått"

Publisert over 3 år siden

Slik lyder redaktør Harald Stanghelles dom i dagens utgave av Aftenposten over Oase-ledelsens invitasjon av "dødeoppvekkeren" Surpresa Sithole.  Han setter også, helt betimelig, ekstrem-karismatikken inn i en "mirakel"-kontekst som også inkluderer prinsesse Märtha Louises engle- og åndetro, samt "kontakt med de døde"-showene til New-Age-"predikanten" Lisa Williams.  

Stanghelle avlegger dessuten Arne Helge Teigen en visitt - og gir ham anerkjennelse for hans klare oppgjør med Oase-ledelsens mirakelfokus.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Oase-predikant-hevder-a-vekke-dode-til-live-Det-er-spekulativt-og-hjerteratt--Harald-Stanghelle-594715b.html

 

Kommentar #7

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Tre spørsmål til biskop Sommerfeldt

Publisert over 3 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Da Oase var i Fredrikstad sist, ønsket jeg dem velkommen og ga uttrykk for at bevegelsen for mange har vært åndelig frigjørende. Men at mange har hatt fine erfaringer på Oase-stevnene­, betyr­ ikke at ledelsen ikke må ansvarliggjøres på den teologi de representerer og særlig på de impulsene de videre-
fører som bryter med en luthersk evangelieforståelse. Eikli bekrefter i sine innlegg at refleksjonen om det teologiske og åndelige innholdet i disse impulsene, som har vært til stor skade for mange mennesker, er mangelfull.

Urolig. Eiklis artikler har gjort meg mer urolig enn det jeg var tidligere for hva slags teologiske­, åndelige og sjelesørgeriske impulser­ som nå preger Oases ledelse.

Spørsmål til biskop Sommerfeldt:

1 Mot bakgrunn av hva Jesus sier i Matteus 10:8: Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder!

Hva er galt med å hevde at man har oppvekket døde?

2 Mot bakgrunn av homofili-debatten: Det er kjent at OASE er et konservativt miljø i teologisk henseende, - et miljø der man henter inspirasjon og veiledning direkte fra Skriften. Er biskopens kritiske interesse for OASE en ettervirkning av homofili-debatten?

3 Mot bakgrunn av Kirkens framtid: Det er sannsynlig at OASE-miljøet med sin holdning til Skriften vil komme til å representere en stadig uro i Kirken også i homofilisaken. Ønsker biskopen OASE i sin nåværende form ut av Kirken?

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1292 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1270 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1148 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 847 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere