Njål Kristiansen

143    16875

Endetiden

På synkende kurs og tid for loftsrydding

Publisert for 7 måneder siden / 2500 visninger.

Vyrde bladstyrar!

Jeg mener å ha registrert at det er mindre skriving på VD i disse tider. Ikke bare fordi det er sommer, men over en lengre tid. Jeg mistenker at VD er i ferd med å miste sin popularitet og standing blandt det debatterende publikum. 

Noen emner er knapt til å diskutere. Jeg kan som et ferskt eksempel nevne hvorvidt jødene drepte Jesus. Emnet har vært diskutert i hundrevis av år uten at noen har klart å bringe den helt avgjørende aksepten for svaret. 

Det ser ut til at det er vanlig blandt en del kristne å anse VD som en misjonsmark hvor de kan bringe inn slike tema for å få en reprise på alltid håpløse emner. 

Jeg har derfor et forslag om at enkelte emner re-karakteriseres slik at de kan legges i en ny kategori som kan kalles Misjonsmarken. Der kan fanatikerne diskutere til han Tyche kommer og henter dem uforstyrret for oss som ikke er interessert i den slags diskusjoner, eller som vet at standpunktene ikke kan rokkes thi dette har sitt utgangspunkt i fanatisk religionsforståelse. Det er fora på nett hvor man også kan velge bort slike kategorier fra visning på veggen man får opp ved pålogging. 

Noen tråder har et så snevert publikum med så smale interesser at de ikke har noe å gjøre ute i fritt lende. Fanatismen er drivkraften for å poste dem, og det er ingenting å gjøre med disse. Jeg mener også at de rene bloggene om Israel kan passe inn i den samme kategorien, sammen med innlegg fra andre som reposter sin (døende) blogg her for å fiske etter mer oppmerksomhet rundt sitt solnedgangsprodukt. 

Jeg foreslår at disse ikke får ødelegge veien videre for VD ved at de blir gitt et eget spor hvor de får holde på med sitt, mens vi med andre og bredere interesser får debattere på vår måte i et større format hvor meningsutvekling kan ha en hensikt. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  10079 kommentarer

OK.

Publisert 7 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Godt analysert og riktig bedømmelse, for oss som ikke lar oss presse av "politisk korrekthet". De "politisk korrekte" liker å forvrenge det som er klart og tydelig for andre.

Men GT er ikke avskyelig, GT er ment til lærdom for hvordan det går når mennesker ikke tar Gud på alvor og går sine egne veier. GT forteller oss mye om både Gud og mennesker. Selv om Den Gamle Pakt var herlig, er Den nye Pakt desto herligere, skrev Paulus.

Derfor er det en alvorlig feil å kalle GT avskyelig, for da uttaler en seg om noe en ikke har fått kjennskap om.

De Ti Bud gjaldt jo like mye i GT som i NT, du finner Jesus og kan gjenkjenne Jesus også i GT. Derfor er

Jeg leser like mye i GT som NT, begge like verdifulle for meg. Hva med profetiene som står i Den Gamle Pakt og hva som har skjedd fra skapelsen av?

Jeg har lagt merke til at Ekenes har hatt visse innlegg der loven i GT ser ut til å være i full virksomhet fortsatt.
Guds straff for synd over land og folk f.eks ....

Jeg trodde kristne var klar over at Jesus har tatt straffen for ALL synd..og dermed satt loven ut av spill ved sin egen oppfyllelse av loven...

En annen sak er følgene av de feilvalg vi tar..da åpner vi for negative krefter.Men fra Guds side er straffen for synd oppgjort.

Hvis Gt og NT er like verdifulle trengs det en realitetsorientering. 

Svar
Kommentar #47

Njål Kristiansen

143 innlegg  16875 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har VD virkelig blitt SÅ viktig for deg ?

VD er viktig for meg. Andre ting er også viktige, men ja, jeg har et hjerte for VD. 

Svar
Kommentar #48

Mona Ekenes

6 innlegg  382 kommentarer

Jesus er også Ordet.

Publisert 7 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg trodde kristne var klar over at Jesus har tatt straffen for ALL synd..og dermed satt loven ut av spill ved sin egen oppfyllelse av loven... En annen sak er følgene av de feilvalg vi tar..da åpner vi for negative krefter.Men fra Guds side er straffen for synd oppgjort. Hvis Gt og NT er like verdifulle trengs det en realitetsorientering.

Rune, fint at du gav tilbakemelding om dette.

Takk og lov og pris for at Jesus oppfylte Guds Lov Fullkomment i vårt sted. Uten Jesu Kristi Fullkomne stedfortredene liv og soning for hele menneskehetens synder, hadde ingen av oss hatt framtidshåp i det hele tatt.

Slik jeg til dags dato har fått se det, fungerer Guds Lov som en tuktemester til frelse. Guds Lov sender oss hjelpeløse til Kristus Jesus og gjør oss 100% avhengige av Ham og Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. Slik er Guds rettferdighet, det mennesker aldri ville klare i og av seg selv; det klarte og gjorde Jesus. Samtidig er vi kalt til å bære frukt, som muliggjøres også ved dette:

Johannes svarte: "Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Joh 3,27
Han skal vokse, jeg skal avta. Joh 3,30 

Guds Fullkomne Offerlam og Den Oppstandne Kristus Jesus er Guds ufattelige store gave til menneskeheten.

Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. Joh 6,37

Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.Joh 17,6 

 
TROENS OPPHAVSMANN OG FULLENDER
1 Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,
2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Hebr 12,1-2

24  Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; 25 men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren; 26 alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus; 27 for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. Gal 3,24-28 (1930 utg.)

 RETTFERDIGHET VED TROEN
21 Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene.
 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.

 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.
 25 Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer - for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. For tidligere hadde han i sitt tålmod båret over med de syndene som var begått.

 26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. 27 Hvor er så det vi kan rose oss av? All ros er utelukket! Etter hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, etter troens lov. 28 For vi mener at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger. 29 Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo, også for dem, 30 så sant som Gud er én. Og han vil rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres tro.

 31 Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.
Rom 3,21-28

ABRAHAMS TRO
1 Hva skal vi da si om Abraham, vår stamfar? Hva oppnådde han? 2 Dersom han ble rettferdig for Gud på grunn av sine gjerninger, da hadde han jo noe å rose seg av. Men for Gud hadde han ikke det. 3 Hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.
 4 Den som gjør et arbeid, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. 5 Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror.
 6 Slik priser også David et menneske salig når Gud tilregner det rettferdighet uten at det har noen gjerninger: Rom 4,1-6

Ser du at Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt er verdifulle som viser at Gud er den samme fra alle evigheters evigheter og til alle evighetersv evigheter. Guds rettferdighet er den samme i GT som i NT.   Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Dette gjelder like mye i Den Nye Pakt.

Paulus sier det slik (som jeg i kortform påminnet om):

3 For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.
 4  Denne overbevisning har vi i Kristus, for Guds ansikt. 5 Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette; vi kan ikke tenke ut noe, som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det, 6 han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

 7 Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses; så sterk var glansen på det, enda den tok slutt.
8 Hvor mye større herlighet har da ikke Åndens tjeneste? 9 For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være? 2 Kor 3,3-9

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT
21 Si meg, dere som vil stå under loven, hører dere ikke på loven? 22 Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen.

 23 Trellkvinnens sønn ble født etter naturens vanlige orden, den frie kvinnens sønn ble født etter Guds løfte. Gal 4,21-23

5 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.
6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden." Joh 3,5-8

5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, 6 som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.
7 Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.Tit 3,5-7

Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Gal 3,25

Derfor har jeg skrevet det slik noen ganger at Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst, men vi fortjener jo ingenting. Alt er jo allerede gitt oss av Gud, at vi har vært et foster i mors liv, blitt født inn i verden. Deretter fått høre om Jesus og av Guds store barmhjertighet, nåde og miskunn kjent sterk nok dragning og har fått Guds gave til å tro på Jesus og Skriftene (hele Bibelen), blitt gjenfødt og dermed fått alt framtidshåp grunnfestet i Kristus Jesus. Alt dette er jo til Guds fortjeneste og Ære, Gud har jo tilrettelagt alt, vi er skapt fordi Gud ville det slik og elsker oss så høyt at Han sendte Sin Sønn Guds Fullkomne Offerlam for å berge oss. Jesus valgte dette frivillig og forlot Sin plass hos Faderen for å frelse oss.

Samtidig som ingen kan rive oss ut av Jesu Kristi hånd, er vi også kalt til å være bevisst våkne og på vakt.   Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.1 Pet 5,8

For det er ikke til å komme forbi at det finnes muligheter til frafall, hovedsakelig om en får verden og alt det som er i og av verden for kjær:

 For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han drog til Tessalonika, Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia.2 Tim 4,10

Dette er også til påminnelse om at det er lov å advare mot visse mennesker og hvorfor, Paulus unnlater ikke å bruke navn:

Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger.
 15 Pass deg for ham du også, for han har gått hardt imot vår forkynnelse. 16  Første gang jeg forsvarte min sak i retten, var det ingen som stod fram og hjalp meg. De forlot meg alle sammen - må det ikke bli tilregnet dem!
17 Men Herren stod hos meg og gjorde meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvens gap.
18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 2 Tim 4,14-18
 

Om du sier: "Vi visste det ikke,"
 skjønner han det likevel,
 han som prøver hjertene.
 Han som vokter deg, vet det
 og lønner hver mann etter det han har gjort.

                                                    Ordsp 24,12

 Han skal lønne enhver etter det han har gjort: Rom 2,6

Et mektig vitnesbyrd og profeti om Jesus i Den Gamle Pakt som bør påminnes om i sin helhet. :

 HERRENS LIDENDE TJENER
13  Se, min tjener skal ha fremgang,
 han skal stige, løftes og opphøyes.

 14  Likesom mange ble forferdet ved synet av ham
 - han var verre tilredt enn noen mann
 og så ikke ut som et menneske,

 15  så skal mange folkeslag undres over ham,
 og konger skal lukke sin munn.
 For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem,
 uhørte ting blir de vitne til.
                                                      Jes 52,13-15

 1 Hvem trodde det budskap vi hørte,
 for hvem ble Herrens kraft åpenbart?

 2  Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn,
 som et rotskudd av tørr jord.
 Han hadde ingen herlig skikkelse,
 vi gledet oss ikke ved synet av ham.

 3  Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,
 en smertenes mann, vel kjent med sykdom,
 en foraktet mann som ingen ville se på,
 vi regnet ham ikke for noe.

 4  Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
 og våre smerter bar han.
 Vi trodde han var blitt rammet,
 slått av Gud og plaget.

 5  Men han ble såret for våre overtredelser
 og knust for våre misgjerninger.
 Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
 ved hans sår har vi fått legedom.

 6  Vi fór alle vill som sauer,
 vi vendte oss hver sin vei.
 Men skylden som vi alle hadde,
 lot Herren ramme ham.

 7  Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;
 han åpnet ikke sin munn,
 lik lammet som føres bort for å slaktes,
 lik sauen som tier når den klippes.
 Han åpnet ikke sin munn.

 8  Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.
 Men hvem i hans samtid aktet på det?
 Han ble utryddet av de levendes land,
 måtte dø for sitt folks overtredelse.

 9  De gav ham en grav blant ugudelige,
 hos en rik mann, da han var død,
 enda han ikke hadde gjort noen urett,
 og det ikke fantes svik i hans munn.

 10  Det var Herrens vilje
 å knuse ham med sykdom.
 Men fordi han gav sitt liv til soning,
 skal han få etterkommere og leve lenge,
 og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang.

 11  Etter all sin møye og sjelenød
 skal han se lys og mettes.
 Min rettferdige tjener
 skal gjøre de mange rettferdige
 når de kjenner ham;
 for han har båret deres synder.

 12  Derfor overgir jeg de mange til ham,
 de mektige skal han få til bytte,
 fordi han gav sitt liv i døden
 og ble regnet blant overtredere.
 Han tok på seg de manges synd
 og gikk i forbønn for syndere.
                                    Jes 53,1-12       

Forstår du nå hvorfor jeg skrev dette: "Jeg leser like mye i GT som NT, begge like verdifulle for meg".? Skriftene (hele Bibelen) er like verdifulle for meg, for Jesus gir seg tilkjenne også i GT.:

ORDET BLE MENNESKE
 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Joh 1,1-5

Jesus er også Ordet.

Guds vilje skje til Guds Ære!

Svar
Kommentar #49

Njål Kristiansen

143 innlegg  16875 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Forstår du nå hvorfor jeg skrev dette: "Jeg leser like mye i GT som NT, begge like verdifulle for meg".? Skriftene (hele Bibelen) er like verdifulle for meg, for Jesus gir seg tilkjenne også

Gadd vite hvordan du vil operasjonalisere dette. Tross alt så dreier denne tråden seg om en alternativ sortering av tråder på VD. 

Svar
Kommentar #50

Gjermund Frøland

9 innlegg  3896 kommentarer

metemarken

Publisert 6 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har derfor et forslag om at enkelte emner re-karakteriseres slik at de kan legges i en ny kategori som kan kalles Misjonsmarken. Der kan fanatikerne diskutere

Jeg foreslår opprettelsen av kategorien Metamarken, der metadebatter og ad hominem parkeres.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 4 timer siden / 315 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 315 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 315 visninger
Kristian Kahrs kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 315 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 5 timer siden / 315 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 315 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 686 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 315 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
- Dette er eit pågåande justismord
rundt 6 timer siden / 686 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Sletting av kommentarer o.l.
rundt 6 timer siden / 315 visninger
Sverre Avnskog kommenterte på
Når politikken blir nådeløs
rundt 6 timer siden / 4712 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Baklengsintegrering
rundt 6 timer siden / 2334 visninger
Les flere