Terje Carlsen

59

Barnevernsansatte for dårlig skolerte

Sosionom Ine Haver i barnevernet er så provosert over psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren som sa at barnvernsansatte er flinke piker som ingenting forstår at hun setter sin dårlig gjennomtenkte frustrasjon på trykk over en helside i Stavanger Aftenblad

Publisert: 4. jul 2016

Spørsmålet som Bøe Lindgren stiller er egentlig om 3-årig høgskole er tilstrekkelig bakgrunn for å gjøre så alvorlige utredninger som hastetiltaks-vurderinger? Det må være legitimt.

Helt siden jeg var ung journalist har jeg vært opptatt av myndighetsbruk opp mot individets rettssikkerhet. Det dreier seg om kjernen i rettsstaten. For snart tyve år siden skrev jeg derfor en kronikk om straffeprosessuelle regler og bevisføring i den mye omtalte Torgersen-saken, Torgersen-saken må prøves på ny, i Dagbladet (søkbar på nett). Poenget mitt var at det at politiadvokat som del av politiet leder etterforskningen i straffesaker, kan føre til tunnelsyn blant etterforskere, med justismord som resultat, slik vi har sett i Liland-saken og Fritz Moen-saken. I mange andre land er påtaleleder fysisk skilt fra etterforskerne i politiet.

I Barnevernstjenesten forholder det seg omtrent likedan. Det er barnevernsleders tolkning av fakta som leder politi og barnevern til hastevedtak som kan gå utover rettssikkerheten til berørte barn og biologiske foreldre. Det kan derfor tenkes at man har et betydelig antall justismord i barnevernets regi. Jeg skal anskueliggjøre dette med en konkret sak, der det ble gjort hastevedtak ved den lokale barnevernsetaten i en kommune på Vestlandet, der politiet også ble brukt til på dramatisk vis å virkeliggjøre vedtaket. Flere flerkulturelle foreldre og barn opplever myndighetsinngrep enn norske.

Psykolog og sakkyndig Judith van der Weele mener det har gått inflasjon i voldsbegrepet hos barnevernansatte, hvor flere former blandes sammen. Det blir med barnevernsfolk som da overlege Ludvig Dahl måtte gi opp i registrere sinnssyke ved hjelp av prester og lærere i Norge på attenhundretallet fordi de blandet sammen kategoriene og resultatet ble på ingen måte valid. Det er like himmelropende forskjell på et smekk på fingrene og slag som det er på idiotia og mania. – Klaps er ulovlig, men ikke nødvendigvis skadelig. Vurderingene er kompliserte, sier van der Weele.

Van der Weele får støtte av sakkyndig og psykologspesialist Paal Rasmussen. Barnevernslederen i den aktuelle Vestlandskommunen anga så i rapporten at far tidligere har vært siktet for voldelig atferd. Barnevernslederen utelot imidlertid at saken ble henlagt. Det betyr at barnefaren de facto er uskyldig. Barnevernsleder skriver heller ikke at moren har plettfritt rulleblad, med svært gode attester for arbeidsgivere. Mor, som er av utenlandsk opprinnelse, har aldri vært sykmeldt, før i forbindelse med denne belastende saken. Hun har svært gode attester fra arbeidsgivere for pliktoppfyllenhet.

Barnevernslederen kunne ikke på spørsmål fra undertegnede som journalist redegjøre godt for hvorfor han ikke har vektlagt positive tilbakemeldinger, men har tatt med en henlagte kriminalsak i rapporten som ligger forut for hastevedtaket om å fjerne barna fra den biologiske moren og faren. Styrer i barnehagen der barna gikk har godt god for at samarbeidet med foreldrene var godt. Barnevernslederen kan heller ikke redegjøre klart om hvorfor han har sagt til den biologiske mora at hun ikke vil få se barna annet en kort fire ganger på ett år, selv om barnevernslederen ikke har domsmyndighet og at han på den måten tillater seg å forskuttere Fylkesnemdas vedtak

Barnevernet i Vestlandsbygda kan heller ikke redegjøre for hvorfor de ikke har kommet med hjelpetiltak, slik loven åpner for; barnevernslederen velger i stedet det mest inngripende tiltaket. Han kan ikke svare på hvorfor barnevernet ikke har grepet inn tidligere, all den tid de har sittet på «kunnskapen om overgrep» i lengre tid (det i seg selv innebærer straffeansvar for barnevernsleder).

Alt det ovennevnte anskueliggjør sakens kompleksitet, men også hvor innvevet barnevernsleder er i ekspertvokabluarets kontekstuelle fortolkning. Parallellene til Bjugn-saken er påfallende når det gjelder fraværet av kontrafaktisk historieskriving fra ekspertene. For eksempel når det skrives at den eldste gutten ved en anledning hadde en kul i panna. Har ikke alle barn det en eller gang i barndommen? Jeg har hatt det mange ganger, og det har hatt naturlige forklaringer.

Myndighetsinngripelse er et svært alvorlig inngrep i den private og individuelle frihet. Når legalitetsprinsippet i Grunnloven settes til side, skal myndigheten være helt sikre på at enkeltindividets rettssikkerhet ikke settes i spill. Det er man ikke i aktuelle saken. Førsteamanuensis i Barnevernsfag ved NTNU, Inge Kvaran, skriver i Adresseavisen at Barnevernet bør vurdere alle andre tiltak enn akuttplassering. -Plassering i akuttinstitusjon medfører risiko for skadelige stressreaksjoner.

Saken i den lille Vestlandsbygda fikk likevel en slags lykkelig slutt, i og med at politiet trakk straffesaken, en psykolog underkjente barnevernsleders bedømmelse av barnevernssjefens rapport. Men skadene på barn og biologiske foreldre tar det en lang tid å opprette, om overhodet. Hvor lang tid, vet man ikke. Tillit er en irrasjonell størrelse. Det er ikke noe en kan beregne seg frem til.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Barnevernslærerne forkynner et paradigme

Publisert rundt 4 år siden
Terje Carlsen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet som Bøe Lindgren stiller er egentlig om 3-årig høgskole er tilstrekkelig bakgrunn for å gjøre så alvorlige utredninger som hastetiltaks-vurderinger? Det må være legitimt.

Overskriften til artikkelforfatter er nok bedre enn det jeg siterer her. Fordi:

Det hjelper lite med mer utdanning i et forfeilet paradigme. Det er paradigmet vi må til livs. Vi trenger et reelt familiefag. I tillegg til respekt for naturlige rettigheter.

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Svært så stilt det ble her på Verdidebatt...

Publisert rundt 4 år siden

...når barnevernet kritiseres...

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg har sett en del tilfeller....

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
...når barnevernet kritiseres...

Når et barn frataes fra sin biologiske mor og far, ender det ofte med selvmord.

Det er noe med biologien som de universitetsudannede ikke har forstått. En kan være så velmene en vil, men vi roter med ting vi ikke forstår. Knytningen til mor og far er veldig sterk. Det er ikke noen som kan ta deres rolle.

Selv om ekteskapet har gått i stykker, er det viktig å være med mor eller far.

1 liker  
Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er noe med biologien som de universitetsudannede ikke har forstått. En kan være så velmene en vil, men vi roter med ting vi ikke forstår. Knytningen til mor og far er veldig sterk. Det er ikke noen som kan ta deres rolle.

Det er også min erfaring fra et årti på en behandlingsinstitution for børn i den undervisningspligtige alder.

Måden og betingelserne for placeringen på institution og det løbende forhold mellem institution og forældre har afgørende betydning for, hvordan forløbet bliver.

Børnene ændrer sig ikke positivt så længe forholdet til forældrene er negativt og heller ikke, hvis placeringen et sket på en for negativ måde.

Meget af arbejdet især tidligere består i at udtynde eller helt afbryde kontakten til forældrene - der er meget tabula rasa-tænkning på området. Bare afbryd kontakten til forældre og udsæt så barnet for en dosis patentpædagogik og helbredelse skulle være sikret. Interessant nok var denne teori også dybt indlejret i befolkningen generelt, sådan at vi alle steder blev mødt af udtalleser om at 'ja, det er jo forældrene, der er noget galt med', når vi var 'ude i samfundet' med børnene.

En mere rigtig behandling ville selvsagt være at se familien som en helhed, som må lære at leve med de egenskaber, de nu engang er udstyret med.

Der er undtagelser, selvsagt, men hovedlinien er at forældre ikke kan erstattes og betyder det meste langt op i opvæksten og at meget behandlingsarbejde hindres og ødelægges af samfundets negative behandling af familien.

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere