Gjermund Eikli

6

Teigen kritiserer bredt fra en smal plattform

Det er umulig å følge Arne Helge Teigens retorikk. Dersom han finner noe å sette fingeren på i den verdensvide karismatikken, stilles Oase til ansvar. Dette kamuflerer Teigens smale teologiske plattform der han synes å underkjenne en rekke nådegaver.

Publisert: 1. jul 2016

Vi nærmer oss fort vårt sommerstevne og det er begrenset hva vi kan bruke av tid på debatt nå. 

Det er imidlertid klargjørende når Teigen skriver om synet på nådegaver. Teigen er representant for den forståelsen og den tradisjonen som Oase ble reist opp for å være et alternativ til. Vårt sommerstevne vil i seg selv være et ganske godt svar på hvordan vi stiller oss til Teigens synspunkter. Men vi tar gjerne opp igjen samtalene om nådegaver og Åndsfylde etter ferien. Vi har også en tråd om elitisme som vi ikke har glemt men ber om forståelse for at vi nå er i de siste forberedelsene til stevnet og prioriterer tid og fokus på det.

Ansvar. I Vårt Land 26. juni gjør Teigen en stor sak av maktspråk og det at vi visstnok forsøker å skremme han. 

Dette dreier seg ikke om Teigen eller Eikli som personer. Oase har ikke gjort Teigen verken til skyteskive eller offer. Men gjennom denne debatten påvirker og definerer vi ståsteder både for oss selv og de vi representerer. Da må vi begge være villige til å samtale om konsekvenser og resultater av det tankegodset vi fremmer.

Teigen må tåle å vurdere konsekvenser av eget tankegods uten å fremstille det som et angrep på seg selv. For øvrig er diskusjonen om selve diskusjonen en blindvei. 

Kritikk er ikke et vilkår for å snakke om nådegaver.

Det er underlig når Teigen stiller en betingelse at «Dersom Gjermund Eikli ønsker å tale om Guds undere i vår tid, bør han ikke da også ta initiativ til at Oase tar en smule selvkritikk?» Er selvkritikk og kritikk av andre en forutsetning for å si hvordan man forstår Guds ord? Jeg har kun vært i ledelsen i Oase i tre år og følgelig er det krevende å uttale seg kategorisk om ting som har skjedd tidligere. Nåværende lederskap tar med seg alt det gode i Oases historie og går videre. Vi opplever at Teigen kretser rundt hendelser han vil kritisere og så bruker dette til å bekrefte en teologi. Teigens jakt går langt bakover i tid og vi kan ikke følge med på det. Det betyr ikke at vi er uvillige til å stille spørsmålstegn ved ting som har skjedd både i Oase og andre steder. Teigen nevner latteren i Torontovekkelsen og vi kan ta det som et eksempel: 

Torontobevegelsen førte til en karismatisk fornyelsesbølge over store deler av verden. Selv mennesker som var kritisk til all karismatikk fant plutselig seg selv liggende på gulvet og møtte seg selv på godt og vondt i en underlig blanding av ransakelse og lovprisning. Det var en salig blanding. Noen lo i timevis. Ut av disse underlige opplevelsene kom vitnesbyrd om et forvandlet liv med en fornyet kjærlighet til Jesus og til fellesskapet. Mange av de raskest voksende menighetene i verden har sine røtter her. Det handler om hundretusener av mennesker som har funnet Jesus eller har fått fornyet sin relasjon til han.

Når noen i Torontovekkelsen opplevde at latteren kom som en uimotståelig trang kan man jo ganske enkelt ta dette til etterretning og tenke at slik arbeidet Den Hellige Ånd. Eller man kan si at dette er uforståelig. Og så kan man, særlig dersom man har behov for det, gjerne føye til at naturligvis forekom det også menneskelige faktorer som både skapte og gjenskapte latteren. Det åndelige gir seg nå en gang uttrykk gjennom det menneskelige. Det ville derfor være naivt å tro at det ikke mellom alt det åndelige også var sjeliske/menneskelige. Graden av evt. sjelisk / menneskelighet i dette tar vi ikke nå.

Men igjen er det umulig å følge Teigens retorikk (vi strøk ordet logikk) at dersom man i den verdensvide karismatikken finner noe å sette fingeren på, så ryker hele Oase og Oases forkynnelse. Oase definerer sin profil ut fra alt det Bibelen sier om at mennesker kan bli fylt av Den Hellige Ånd, kan få fornyet sitt Gudsforhold og bli utrustet gjennom nådegaver. At Teigen ikke synes å anerkjenne disse nådegavene og finner andre forklaringer, er hans ansvar. 


Senere har ulike avleggere av denne bevegelsen vokst fram og gitt enda flere nye impulser. Og nye menigheter vokser fram med tusener av frelste mennesker. Oase kritiserer ikke, men takker Gud for dette. Denne takken til Gud for vekkelses- og fornyelsesstrømmene som også har nådd til Norge dempes ikke av at ting skulle vært gjort annerledes. Vi står ikke for all teologien og praksisen. Vi forsvarer ikke synd og utroskap som er avdekket. Naturligvis tar vi også avstand fra alle maktovergrep og uviselig ledelse som er dokumentert. Jan Gossner forteller om at Oase har vært for nesegrus i beundring av utenlandske forkynnere. Arne Nordahl peker på møteledelse og møteform som ble uheldig. Trond Løberg og Einar Ekerhovd har beklaget den formen forkynnelsen har fått og manglende kontekstualiseringer. . Jeg har opplevd å bli dyttet under forbønn for at jeg skulle falle. Oase godtar ikke dytting. Det har og vært andre hendelser der man i etterkant har påpekt at dette virket ikke bra. Som nevnt i tidligere innlegg har vi også bedt om tilgivelse overfor mennesker som opplevde at dette ble vondt. Vi lærer og tar den selvkritikken Teigen nevner hele tiden og vet at det gjøres feil i alle leire. Vi aksepterer ikke det bildet som kan skapes av at karismatiske miljøer har feil som et unikt kjennetegn.

Da har vi ramset opp en hel rekke forhold, men vet at det aldri vil være nok i kritikernes øyne. Det lever vi veldig godt med for ingen ting av dette tar bort det som står i Guds ord om at vi skal streve etter nådegaver, vi skal forvente tegn og undre, vi skal be om å bli fylt av Ånden  og det skal skje igjen og igjen. Og ingen ting kan ta vekk vitnesbyrdene om forvandlede liv når det skjer.Og ingen ting tar bort vitnesbyrdet fra de som deltar på Oase om at her møtte de god og trygg karismatikk som de gjerne vil se i sine egne forsamlinger.

Profetier. Jeg hadde en gang gleden av å være elev på Fjellhaug skoler og fikk undervisning om det profetiske av Dag Risdal. Han snakket om det «profetiske perspektiv» i GT som når en så inn i et landskapsbilde der lier, åser og fjell lå etter hverandre bakover i bildet. Hver høyde representerte en tid, men det var umulig å vite hvor langt det var mellom tidene/høydene bakover i bildet. Profetens blikk klarte ikke tolke dybden i bildet og det var umulig å si noe sikkert om tidshorisonten. Dette gjorde profetens budskap upresist og evig gyldig på en gang.

For meg er dette fortsatt et godt bilde som bekrefter den gode regelen om at det å angi tid og sted for en profeti krever varsomhet. Noen ganger tror profeter at de er kommet til den siste bakketoppen og ser alt. Derfor er prøvingen og samspillet med de andre i menigheten en forutsetning for at profetier skal fungere sunt. Der noen mener å ha fått en profeti som inneholder en tidsangivelse, er det all mulig grunn til å holde det tilbake og kanskje heller dele selve innholdet.Det har kommet profetier om ny grunnlov i Norge knyttet til årstall. Vi har for lenge siden tatt det opp med vedkommende og ledere og vært knall tydelig på at det var uheldig. «No dates, no mates no babes» er fortsatt en god regel. Vi ser fortsatt som i et speil, som i en gåte, og profetier er stykkevis og profetier skal derfor prøves. Profetienes primære rom er derfor i menigheten og i fellesskapet der det er et godt samspill mellom de andre gavene og rollene i menigheten. 

Men mønstret er det samme. Når Teigen finner noe å sette fingeren på innenfor den karismatiske verden, denne gangen profetier, henges alt ansvaret på Oase og de nådegavene som kritikken er knyttet til blir mistenkeliggjort.

Alt blir imidlertid klarere når vi leser Teigen sin forståelse av profetier slik de beskrives i NT. Teigen synes å knytte profetier nærmest utelukkende til forkynnelse av at Jesus er oppfyllelsen av Messiasprofetier i GT. Dermed avvises kunnskapsord, bilder og profetier «til oppbyggelse, formaning og trøst» som noe som gis til enkeltmennesker og til forsamlingen i dag. 

Her er den egentlige uenigheten mellom Teigen og Oase. Teigen kritiserer bruken av en profetisk gave han synes å hevde at ikke finnes lenger. En konsekvens av dette synet må være at alle profetier som settes fram i dag er falske.

Derfor møter vi denne kritikken slik vi møter all annen kritikk fra Teigen: 
Vi gleder vi oss stort over alle profetier om Norge. Tider kjenner vi ikke og vi oppmuntrer ingen til å komme med tidsangivelser. Men når mange uavhengig av hverandre vitner om at det er håp for Norge, så tar vi det til oppmuntring. 
Og vi vil be om at Gud gir oss mange profetiske ord til «oppbyggelse, formaning og trøst» både til forsamlingen og til den enkelte under stevnet om to uker. Og vi ber om at nye får gaven til å bære fram slike profetier i sine menigheter og i forsamlinger. 

God dreining. Vi er derfor glade for den dreiningen diskusjonen får i Teigens siste innlegg der vi kan se på hva som er sunn karismatikk. Vi er for øvrig enig med Teigen i at karismatikk kan være en upresis formulering. Et fokus på Åndsfylde og nådegavene både hver for seg og samlet,gir et mer presist fokus. Den ballen tar vi opp etter sommeren.

EN FORKORTET UTGAVE ER PUBLISERT I VÅRT LAND 2. JULI 2016
FØLG HELE DEBATTEN

• Les Gjermund Eikli 2. juli 2016: Teigen kritiserer bredt fra smal plattform

• Les Vårt Lands leder 1. juli 2016: Når Gud skal erfares

• Les Atle Sommerfeldt 30. juni: Leder ut i ørkenen, ikke til kilden, Oase

• Les Arne Helge Teigen 26. juni: Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk

• Les Gjermund Eikli 25. juni: Frarøvet en velsignelse

• Les Arne Helge Teigen 17. juni: Oase, karismatisk eskatologi og elitisme

• Les Gjermund Eikli 17. juni: En ære å bli kalt ekstremt karismatisk

• Les Jan Gossner 13. juni: Altfor mye nesegrus beundring

• Les Arne Nordahl 6. juni: Jeg har vært bekymret for utvikligen i Oase

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

45 innlegg  582 kommentarer

Du prøver å gjøre Teigen liten Eikli

Publisert over 3 år siden
Jeg synes artikkelen din virker ovenfra og ned, og du prøver å småminke Teigen som en andre grads kristen. Jeg har selv vært på Oase flere ganger og spurt meg selv etter frukten av denne type karismatikk? Har 40 år med mystisk karismatikk og nådegaver ført til noen vekkelse eller vekst? Nei, heller splittelse og avkristning og nedlagte menigheter og mennesker som slutter å gå i menigheten. Nei, Eikli, hovmod står for fall. Lær av Evangeliesenteret, der får du oppleve Guds kraft i lys av korset og Han som hang på det. Evangeliesenteret er eneste sammenheng som kan vise til noe som helst vekkelse de siste 40 år. Fordi Jesus nåde forkynnes for store syndere. Nådegaver og karismatikk er håpløst når det kommer til å vinne mennesker som trenger å bli frelst. Det du skriver om Toronto og andre bevegelser er mikroskopiske frukter i den kristne historieskrivingen fra tidlige tider.
Kommentar #2

Gjermund Eikli

6 innlegg  3 kommentarer

Leit hvis det virker nedlatende

Publisert over 3 år siden

Registrerer kommentaren fra Torgeir Tønnesen om at jeg forsøker å gjøre Teigen liten. Tror faktisk jeg skal gi han rett i at det er noe både i overskriften, ingressen og i tonen her og der som kunne vært bedre. Det beklager jeg, og jeg burde absolutt sett det når jeg leste igjennom. Det var aldeles ikke meningen å ta mannen og ikke ballen eller være nedlatende. Håper med det at diskusjonen kan fortsette uten at det blir primært en  diskusjon om diskusjonen, men at fokus kan bli på temaet. 

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Nåtid

Publisert over 3 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Teigens jakt går langt bakover i tid og vi kan ikke følge med på det.

Teigen går ikke bare langt tilbake i tid. Han griper også tak i Oase i nåtid. Blant annet setter han en av årets talere, den selverklærte "dødeoppvekker" og mirakelpredikant Surpresa Sithole, inn i en teologisk kontekst. Det er vel noe Eikli og Oase-ledelsen kan "følge med på"?

Kommentar #4

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

"Liggende på gulvet"

Publisert over 3 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
Torontobevegelsen førte til en karismatisk fornyelsesbølge over store deler av verden. Selv mennesker som var kritisk til all karismatikk fant plutselig seg selv liggende på gulvet og møtte seg selv på godt og vondt i en underlig blanding av ransakelse og lovprisning. Det var en salig blanding. Noen lo i timevis. Ut av disse underlige opplevelsene kom vitnesbyrd om et forvandlet liv med en fornyet kjærlighet til Jesus og til fellesskapet. Mange av de raskest voksende menighetene i verden har sine røtter her. Det handler om hundretusener av mennesker som har funnet Jesus eller har fått fornyet sin relasjon til han.

For meg er det opprivende å få bekreftelser på at den bokstavelig talt nedverdigende praksis Eikli her beskriver blir positivt omtalt og anbefalt i et evangelisk-luthersk miljø. For endel av oss med bakgrunn i pinsemiljøet var det som om all trygghet i tro og praksis ble skaket av innflytelsen fra den amerikaniserte karismatikken Eikli her fremhever. Jeg så hvordan min predikantfar og kolleger av ham som jeg respekterte mistet livsmotet av bekymring for det menighetsliv de ville beskytte.
Kommentar #5

Greta Aune Jotun

169 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Eikli. Gå til den siterte teksten.
fant plutselig seg selv liggende på gulvet og møtte seg selv på godt og vondt i en underlig blanding av ransakelse og lovprisning. Det var en salig blanding. Noen lo i timevis. Ut av disse underlige opplevelsene kom vitnesbyrd om et forvandlet liv med en fornyet kjærlighet til Jesus og til fellesskapet.

Men hvor står mange i dag? Jeg har hørt vitnesbyrd fra noen av dem. De forkynner at Ånden har åpenbart at de kan leve i forhold som Jesus Kristus kaller hor. Ånden, som er ett med Gud og Kristus, kan ikke fornekte Ordet. 

Jeg har sett flere bli dyttet til "fall" - og da jeg konfronterte en pastor med dette, nektet han gang på gang, men måtte til slutt medgi at han hadde dyttet. Jeg har også sett en svensk profilert kvinnelig forkynner dytte mennesker til "fall". Og selvsagt er det ikke enkelt for "ofrene" å alltid vite hvordan "fallet" deres skjer, det står jo nesten alltid noen og skal ta imot "fallende" så de ikke blir skadet . . . (Noen er blitt skadet; mener man Den Hellige Ånd gjør noe som direkte skader mennesker om ikke mennesker medvirker?)

Jeg anbefaler alle som bekjenner seg til Kristus å lese ALT i Skriftene om Den Hellige Ånds arbeid og uttrykk. Kjenner man ikke Ordet, er det lett å bli ført vill. Og, som det står i 1. Peters brev 1:23: Det er Ordet som gjenføder, og i Johs. ev. 17:17 - det er Ordet - Sannheten, som helliggjør. Norsk kristenhet må tilbake til Ordet og respekten for en hellig, rettferdig og kjærlig Gud; ikke glemme at Hans rettferdighet og hellighet er en del av Hans kjærlighet. 

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

ALT GODT til hr Eikli

Publisert over 3 år siden

Jeg er meget takknemlig for at det finnes karismatiske menigheter som denne Oase - selvom jeg kjenner den lite, men jeg har stor sans for den karismatiske dimensjon i kristenlivet. Jeg vil si at det hadde føltes tomt og trist uten den. Den er saltet som Bibelen taler om. Hva skal kristenlivet saltes med om det ikke er ånd og liv.

Jeg har selv kjent en av nådegavene og meg ble den gitt av ren nåde. Jeg har inntrykk av at noen kristne frykter den karismatiske delen av kristenlivet - kanskje fordi de ikke har opplevet og erfart den selv og at de kanskje innerst inne ønsker å kjenne denne kraften. Det er meget forståelig. For jeg unner og ønsker alle mennesker å kjenne Helligåndskraften som uttrykker seg som før nevnt både i blant annet tungetale og helbredelser og undre og mirakler. Selv opplevet jeg under et møte en kraftig og forløsende gråt som kom helt plutselig over meg og som jeg siden gjerne skulle ha kjent mer av. Og jeg er ikke så lettrørt at jeg gråter for det minste. 

Du har mange med deg i disse spørsmål hr Eikli og jeg ønsker deg ALT GODT fremover og det samme for OASE bevegelsen. JEG er meget glad for dere og ønsker dere Guds rike velsignelse i Jesu navn og STÅ PÅ videre.

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1832 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1506 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1265 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 1191 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 1133 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
21 dager siden / 832 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere