Johannes Morken

Redaktør
433

Når Gud skal erfares

«Vi tror Oase-ledelsen gjør klokt i å lytte til innvend­ingene, som nå kommer fra vidt forskjellige ståsteder i Kirke-Norge.» Det skriver Vårt Land på lederplass.

Publisert: 1. jul 2016

Her er Vårt Lands lederartikkel 1. juli 2016

«Etter reformasjonen var kirkene i ­Europa ­preget av strid om dogmer og læresetninger. Reforma­torenes vekt på personlig tro kom i bakgrunnen av spørsmålet om hva som var rett teologi.

Mot slutten av 1600-tallet kom reaksjonen i form av pietismen. Her la man vekt på at Den hellige ånds arbeid med de troende skulle få utslag gjennom et liv i gudsfrykt og forsakelse. I Norge gjorde kong 
Kristian VI pietismen nærmest til statsreligion. Senere ble også denne retningen kritisert for å være tilstivnet og skjematisk, og behovet for å erfare Gud førte til nye retninger. På slutten av 1800-tallet og gjennom hele 1900-tallet ble en «karismatisk» kristen­domsform utviklet, med utspring i amerikanske ­menigheter. Dens kjennetegn var ekstatiske opplevelser og tunge­tale, og etter hvert profetier, helbredelser og noen ganger påstander om oppvekkelse av døde.

Med unntak av bevegelsen Oase, har mange lutherske kristne vært skeptiske til denne forkynnelsen. Etter hvert har også mange pinsekarismatiske kristne­ opplevd at karismatikken i for liten grad lar seg kombinere med sunn kritisk tenkning. Behovet for å erfare Gud er intakt, men de siste årene er vekten i større grad blitt lagt på stillhet, tide­bønner og estetiske erfaringer. I dag er pinsevennen Peter Halldorf, med sin vektlegging av den ortodokse ­kirkens kontemplative tradisjoner, en vel så viktig inspirator i mange karismatiske menigheter, som amerikanske helbredelsespredikanter.

Fortsatt er det imidlertid diskusjoner om helbredelsesforkynnelse og åndsmanifestasjoner i kirkelige sammenhenger, akkurat nå i forbindelse med at pastoren Surpresa Sithole fra Mosambik er taler på årets Oase-festival. Pastoren hevder å ha vekket opp en rekke døde mennesker. Teologen Arne Helge Teigen, som har lagt fram tunge motargumenter mot denne typen karismatikk, fikk i går støtte fra Borg-biskop Atle Sommerfeldt her i avisen.

Vi tror Oase-ledelsen gjør klokt i å lytte til innvend­ingene, som nå kommer fra vidt forskjellige ståsteder i Kirke-Norge. Dette sier vi ikke for å kritisere Oase, men fordi Kristen-Norge trenger en bevegelse som vil «inspirere, utruste, utfordre tanke og tro, og utvide vår forståelse og erfaring av Gud» (Oases formålsparagraf), og samtidig tåler kritisk vurdering og etterprøving.»

• Les Gjermund Eikli 1.7. Teigen kritiserer bredt fra smal plattform

• Les Vårt Lands leder 1. juli: Når Gud skal erfares

• Les Atle Sommerfeldt 30. juni: Leder ut i ørkenen, ikke til kilden, Oase

• Les Arne Helge Teigen 26. juni: Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk

• Les Gjermund Eikli 25. juni: Frarøvet en velsignelse

• Les Arne Helge Teigen 17. juni: Oase, karismatisk eskatologi og elitisme

• Les Gjermund Eikli 17. juni: En ære å bli kalt ekstremt karismatisk

• Les Jan Gossner 13. juni: Altfor mye nesegrus beundring

• Les Arne Nordahl 6. juni: Jeg har vært bekymret for utvikligen i Oase

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørnulf Hafstad

8 innlegg  309 kommentarer

Halldorf kommer

Publisert rundt 3 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
I dag er pinsevennen Peter Halldorf, med sin vektlegging av den ortodokse ­kirkens kontemplative tradisjoner, en vel så viktig inspirator i mange karismatiske menigheter, som amerikanske helbredelsespredikanter.

Da vil det kanskje glede noen av kritikerne at, nettop Peter Halldorf er en av talerne på årets Oase. Kanskje er det som her pekes på som vel så viktig og alternativt til Oase allerede omfavnet av bevegelsen?

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Norge er for snevert

Publisert rundt 3 år siden

Jeg kan ikke se at Jesus og apostlene drev med vitenskapelig arbeid i å dokumentere sine erfaringer.

Det er for trangt i Norge. Både religiøst, sosialt, ideologisk og vitenskapelig.

Hvorfor denne maniske opptattheten om at det kristne skal være etterprøvbart? I et land hvor gjerne ikke en gang såkalt forskning er etterprøvbar og "fagene" er blitt uoversiktelige paradigmer og skolen er full av ikke-bevisbare påstander!

Har kristne mindreverdighetskomplekser?

Hva med å la mennesker være mennesker og heller starte opprydningen i etterprøvbarhet der det SKAL være mulig å stille høye krav til evidens. logikk, osv.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er noe der.....

Publisert rundt 3 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at Jesus og apostlene drev med vitenskapelig arbeid i å dokumentere sine erfaringer.

Det er for trangt i Norge. Både religiøst, sosialt, ideologisk og vitenskapelig.

Hvorfor denne maniske opptattheten om at det kristne skal være etterprøvbart? I et land hvor gjerne ikke en gang såkalt forskning er etterprøvbar og "fagene" er blitt uoversiktelige paradigmer og skolen er full av ikke-bevisbare påstander!

Har kristne mindreverdighetskomplekser?

Hva med å la mennesker være mennesker og heller starte opprydningen i etterprøvbarhet der det SKAL være mulig å stille høye krav til evidens. logikk, osv.

Det er for mange som tror på vitenskapens prisipper, alt skal være etterprøvbart. Det er ikke alt som er det. Kan du bli helbredet to ganger?

Det som har med tro å gjøre, er mange ganger ikke etterprøvbart. Skal vi bare blåse det hele bort?

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
26 dager siden / 8366 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 6320 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 5234 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
21 dager siden / 3367 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
16 dager siden / 2646 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 2165 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 1985 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
10 dager siden / 1739 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
14 dager siden / 1714 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 1570 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere