Johannes Morken

Redaktør
436

Når Gud skal erfares

«Vi tror Oase-ledelsen gjør klokt i å lytte til innvend­ingene, som nå kommer fra vidt forskjellige ståsteder i Kirke-Norge.» Det skriver Vårt Land på lederplass.

Publisert: 1. jul 2016

Her er Vårt Lands lederartikkel 1. juli 2016

«Etter reformasjonen var kirkene i ­Europa ­preget av strid om dogmer og læresetninger. Reforma­torenes vekt på personlig tro kom i bakgrunnen av spørsmålet om hva som var rett teologi.

Mot slutten av 1600-tallet kom reaksjonen i form av pietismen. Her la man vekt på at Den hellige ånds arbeid med de troende skulle få utslag gjennom et liv i gudsfrykt og forsakelse. I Norge gjorde kong 
Kristian VI pietismen nærmest til statsreligion. Senere ble også denne retningen kritisert for å være tilstivnet og skjematisk, og behovet for å erfare Gud førte til nye retninger. På slutten av 1800-tallet og gjennom hele 1900-tallet ble en «karismatisk» kristen­domsform utviklet, med utspring i amerikanske ­menigheter. Dens kjennetegn var ekstatiske opplevelser og tunge­tale, og etter hvert profetier, helbredelser og noen ganger påstander om oppvekkelse av døde.

Med unntak av bevegelsen Oase, har mange lutherske kristne vært skeptiske til denne forkynnelsen. Etter hvert har også mange pinsekarismatiske kristne­ opplevd at karismatikken i for liten grad lar seg kombinere med sunn kritisk tenkning. Behovet for å erfare Gud er intakt, men de siste årene er vekten i større grad blitt lagt på stillhet, tide­bønner og estetiske erfaringer. I dag er pinsevennen Peter Halldorf, med sin vektlegging av den ortodokse ­kirkens kontemplative tradisjoner, en vel så viktig inspirator i mange karismatiske menigheter, som amerikanske helbredelsespredikanter.

Fortsatt er det imidlertid diskusjoner om helbredelsesforkynnelse og åndsmanifestasjoner i kirkelige sammenhenger, akkurat nå i forbindelse med at pastoren Surpresa Sithole fra Mosambik er taler på årets Oase-festival. Pastoren hevder å ha vekket opp en rekke døde mennesker. Teologen Arne Helge Teigen, som har lagt fram tunge motargumenter mot denne typen karismatikk, fikk i går støtte fra Borg-biskop Atle Sommerfeldt her i avisen.

Vi tror Oase-ledelsen gjør klokt i å lytte til innvend­ingene, som nå kommer fra vidt forskjellige ståsteder i Kirke-Norge. Dette sier vi ikke for å kritisere Oase, men fordi Kristen-Norge trenger en bevegelse som vil «inspirere, utruste, utfordre tanke og tro, og utvide vår forståelse og erfaring av Gud» (Oases formålsparagraf), og samtidig tåler kritisk vurdering og etterprøving.»

• Les Gjermund Eikli 1.7. Teigen kritiserer bredt fra smal plattform

• Les Vårt Lands leder 1. juli: Når Gud skal erfares

• Les Atle Sommerfeldt 30. juni: Leder ut i ørkenen, ikke til kilden, Oase

• Les Arne Helge Teigen 26. juni: Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk

• Les Gjermund Eikli 25. juni: Frarøvet en velsignelse

• Les Arne Helge Teigen 17. juni: Oase, karismatisk eskatologi og elitisme

• Les Gjermund Eikli 17. juni: En ære å bli kalt ekstremt karismatisk

• Les Jan Gossner 13. juni: Altfor mye nesegrus beundring

• Les Arne Nordahl 6. juni: Jeg har vært bekymret for utvikligen i Oase

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørnulf Hafstad

8 innlegg  309 kommentarer

Halldorf kommer

Publisert over 3 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
I dag er pinsevennen Peter Halldorf, med sin vektlegging av den ortodokse ­kirkens kontemplative tradisjoner, en vel så viktig inspirator i mange karismatiske menigheter, som amerikanske helbredelsespredikanter.

Da vil det kanskje glede noen av kritikerne at, nettop Peter Halldorf er en av talerne på årets Oase. Kanskje er det som her pekes på som vel så viktig og alternativt til Oase allerede omfavnet av bevegelsen?

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Norge er for snevert

Publisert over 3 år siden

Jeg kan ikke se at Jesus og apostlene drev med vitenskapelig arbeid i å dokumentere sine erfaringer.

Det er for trangt i Norge. Både religiøst, sosialt, ideologisk og vitenskapelig.

Hvorfor denne maniske opptattheten om at det kristne skal være etterprøvbart? I et land hvor gjerne ikke en gang såkalt forskning er etterprøvbar og "fagene" er blitt uoversiktelige paradigmer og skolen er full av ikke-bevisbare påstander!

Har kristne mindreverdighetskomplekser?

Hva med å la mennesker være mennesker og heller starte opprydningen i etterprøvbarhet der det SKAL være mulig å stille høye krav til evidens. logikk, osv.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er noe der.....

Publisert over 3 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at Jesus og apostlene drev med vitenskapelig arbeid i å dokumentere sine erfaringer.

Det er for trangt i Norge. Både religiøst, sosialt, ideologisk og vitenskapelig.

Hvorfor denne maniske opptattheten om at det kristne skal være etterprøvbart? I et land hvor gjerne ikke en gang såkalt forskning er etterprøvbar og "fagene" er blitt uoversiktelige paradigmer og skolen er full av ikke-bevisbare påstander!

Har kristne mindreverdighetskomplekser?

Hva med å la mennesker være mennesker og heller starte opprydningen i etterprøvbarhet der det SKAL være mulig å stille høye krav til evidens. logikk, osv.

Det er for mange som tror på vitenskapens prisipper, alt skal være etterprøvbart. Det er ikke alt som er det. Kan du bli helbredet to ganger?

Det som har med tro å gjøre, er mange ganger ikke etterprøvbart. Skal vi bare blåse det hele bort?

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1292 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1270 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1148 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 847 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere