Nora Henden Torsteinsen

4

Hvorfor skal vi ha en sekulær stat?

SVs rapport blir et angrep ytringsfriheten og trosfriheten – to fundamentale pilarer i humanismen.

Publisert: 28. jun 2016

SV har sparket i gang en debatt om tros- og livssynspolitikk med sin rapport «En sekulær stat med frihet for enkeltmennesket». Humanistforbundet setter stor pris på debatten og mange av innspillene.

Vi mener imidlertid at SV glemmer det viktigste – humanismen. Rapporten blir et angrep ytringsfriheten og trosfriheten – to fundamentale pilarer i humanismen.

Arbeidet med å sekularisere Norge er ikke ferdig og rapporten peker på noen viktige punkter som står igjen: Det bør være krav om aktiv innmelding i alle tros- og livssynssamfunn slik at ikke barn som døpes automatisk blir medlem av Den norsk kirke. Alle tros- og livssynssamfunn bør pålegges enkle ordninger for utmelding. I tillegg må vi få på plass det mest grunnleggende: Grunnlovsparagrafen om at Kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, må bort.

SV mener staten og offentlige institusjoner ikke skal ta stilling i religiøse spørsmål. Dette begrunner de blant annet med at ens person tro ofte vil være en annen persons vantro. Det kan imidlertid også se ut til at SV ønsker en sekulær stat for å begrense friheten til spesifikke trossamfunn. SV fikk flertall på Stortinget 10. juni for å utrede muligheten til å frata trossamfunn økonomisk støtte, dersom trossamfunn oppfordrer til lovbrudd, finansieres av stater som bryter fundamentale menneskerettigheter, eller begår «andre alvorlige forhold». Målet med utredningen er å ramme holdninger i dyp strid med menneskerettigheter og demokrati, samt trossamfunn som hemmer integrering og driver sterk sosial kontroll.

Humanistforbundet mener en sekulær stat er viktig fordi religionsfrihet og fravær av diskriminering er fundamentale humanistiske verdier. Det er de humanistiske verdiene som gir enkeltmennesket frihet. Vi er redde for at SV har mistet målet av synet – nemlig å skape et samfunn bygget på humanistiske verdier.

Vi får støtte fra Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun advarer mot fjerning av støtte til trossamfunn med dårlige holdninger, og anser det som så juridisk uryddig at det bør droppes, ifølge Vårt Land.

– Det er viktig med dialog om egnede tiltak for å støtte de som jobber innad i trossamfunn med å fremme likestilling og lignende. Men økonomiske sanksjoner fra staten er neppe beste vei for å bekjempe holdninger og «sosial kontroll». Det vil ikke gjøre saken bedre om man ender opp med å la minoritetene som rammes finansiere majoritets trosutøvelse, sier hun.

I rapporten «En sekulær stat med frihet for enkeltmennesket» har SV også foreslått at staten bør gi bistand til minoritetsgrupper til å bygge demokratiske organisasjoner. Humanistforbundet mener SV her er inne på løsningen. Vi må bruke de humanistiske verdiene, som vårt demokrati er tuftet på, som brekkstang for minoriteter inn i det norske samfunnet. Det er de humanistiske verdiene som er garantisten for god integrering. Da blir det ytterst problematisk å fjerne seg fra humanistiske verdier i integreringens navn. Vi kan ikke møte ekstreme holdninger og ytringer med forbud og straff. Det må møtes med kunnskap og dialog.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Problemet kan bare løses med å fjerne all støtte. Staten skal ikke støtte overgrep, ei heller skal den styre tro. Man kan ikke oppnå begge, så støtten må gå.

Kommentar #2

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Illusjoner

Publisert rundt 4 år siden
Nora Henden Torsteinsen. Gå til den siterte teksten.
Vi må bruke de humanistiske verdiene, som vårt demokrati er tuftet på, som brekkstang for minoriteter inn i det norske samfunnet.

Dette er "fantastisk". Akkurat som om det finnes humanistiske verdier? Hvor har du fått dem fra og hva er det? Mener du at muhammedanere er inhumane mennesker eller hinduister er antihumanister?  Vårt demokrati eller andre demokratier er ikke tuftet på humanistiske verdier for det forutsetter at velgerne deler din oppfatning av humanisme.  Humanistforbundet, hva er det annet enn at det fremstår som en moralistisk overdommer med sitt eget påstandparadigme? Hva er du forplikter deg og dine medlemmer på?

At staten skal styre livssyn med å trekke sin pengestøtte er en anakronisme. Statens pengestøtte er for de fleste genuine livssyn ei pølse i slaktetia. Verre er det for HEF o.l. der engasjementet er omtren lik 0. HEF finansieres med over 80% som statstøtte.  For Smiths venner vil fjerning av statstøtten ha 0 betydning.

Finn på noe annet. Denne argumentasjonen er utgått på dato for flere 10-år siden. Den tilhører en annen tid, dvs. da marxismen forbannelse grep om seg med sine kalde klør og rev menneskene i fillebiter. SV er de siste krampetrekningene av denne bevegelsen.  

Kommentar #3

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Irrasjonelle SVere

Publisert rundt 4 år siden

Humor at det mest kollektivistiske, marxistiske partiet vi har på Stortinget skal dra igang en kampanje for individet. Nytale og bedrag eller ren dårskap - SVere fremstår som dummere og dummere dag for dag. Skrinlegg marxismen, SV, så øker individets frihet uten at dere trenger å løfte en finger.

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nei

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
SV er de siste krampetrekningene av denne bevegelsen.

Det er dessverre ikke sant. At man kunne ha en presidentkandidat i USA som var sosialist og også har i vente et verdensdominerende Kina vitner om at problemet langt fra er over. Til tross for Kinas endringer. Når jeg leser i kinesiske aviser som er på engelsk, så finner man tanker Norden er grundig hjernevasket med.

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvorfor er ideologi sekulært

Publisert rundt 4 år siden

Humanisme, politikk, holdninger og synsing er mer eller mindre ideologi.

Ideologi er OVERBEVISNING.

Religion er OVERBEVISNING.

Lover bygger på OVERBEVISNING.

Ergo handler de om å påprakke mennesker ANDRES overbevisning/TRO.

Hvorfor er det frihet at politikere og/eller flertall skal dominere mindreallet med sin ideologiske TRO.

Kan vi ikke i sekularismens navn fjerne også ideologisk TRO fra makten?

Hva med politisk frihet for individet i EGET liv? Frihet fra Arbeiderpartiet, Høyre og resten. Det hadde vert noe!

Det kalles f.eks liberalisme, libertarianisme, minarki, osv.

Hvorfor skal overtroiske ideologer og flertall prakke troen sin på oss alle og undertrykke opposisjonelle?

Ideologi er minst like mye tro som religion. Graden av empiri varierer i ideologi minst like mye som i religioner.

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Private menigheter og ala NRK-lisens

Publisert rundt 4 år siden

Medlemmer av en privat menighet bør for at menigheten skal fungere trygt og godt og forutsigbart være med på å betale en slags lisens ala NRK-lisens til menigheten sin. Og ellers gi støtte på andre områder når det gjelder spesielle arrangementer ol.

Jeg er enig i SV i at trossamfunn bør fratas støtte fra Staten dersom det oppfordres til lovbrdd eller ting som er tvilstilfeller lignende lovbrudd. Jeg holdt på å si dette er da logisk.

Selv er jeg med på å støtte månedlig den private tv-menigheten Visjon Norge. Jeg synes de både har gode tv-programmer og er med på utstrakt nødhjelpsarbeid. Særlig har det vært fokus på Moldova og nå for tiden er det Albania som er i fokus. TV-Visjon Norge samarbeider med menigheten i Albania v pastor Koli Puka og jeg synes det er interessant å følge med hvordan det går fremover og det gleder meg å se at Norge som har god økonomi (iallefall for tiden) kan være med å støtte Albania som jammen ikke har hatt det lett - med blant annet en leder som hevdet at Gud ikke hadde noe pass til å komme inn i landet. Han tenkte vel ikke over at for Gud er INGEN grenser lukket. Han kan gå gjennom både murvegger og tak og hva det skal være - og rett inn i folks hjerter. Takk og lov - og vi som får være med å gi penger til det kristne arbeidet i Albania gleder oss med dem. ALT GODT for dette arbeidet og Guds rike velsignelse i Jesu navn for disse menigheter. 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
7 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere