Lars Gule

95

Islam har skylda! Eller ...?

Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York ... Det handler om vold og terror. Listen er lang og langt fra komplett. Og det er muslimer som har stått bak drap og terror på disse stedene. Hver gang.

Publisert: 23. jun 2016

Jo, de har det felles at de er muslimer. Så da må vel fellesnevneren være islam. De er inspirert av islam. Det er denne religionen som har motivert, dvs. er årsaken til, disse grusomme handlingene.

Utvilsomt spiller islam en rolle. Eller ...? Det er faktisk avhengig av hvordan vi forstår islam.

For hva er islam? For noen er islam det samme som religionens hellige tekster, dvs. Koranen og hadith-samlingene. Utvilsomt er dette en del av islam. Men er det den viktigste? Kan man forstå islam ved å lese disse tekstene? Neppe. I beste fall vil man forstå teksten - på leserens egen måte.

For islam er ikke bare hellige tekster. Islam er også tolkninger. Og disse tolkningene varierer ganske betydelig. Slik sett finnes det utallige utgaver av islam. Noen er aggressive, andre er fredelige, noen er salafistiske, andre sufistiske, noen er politisk orientert, andre er kvietistiske.

Kort sagt er det ikke mulig å si at er én ting basert på ens egen lesing av de såkalt hellige tekstene.

Men det stopper ikke her, for religion er også praksis, dvs. hvordan muslimer omsetter sin tolkning til konkret handling. Og nok en gang ser vi at muslimers praksis varierer svært mye. Vi oppdager også raskt at muslimers handlinger påvirkes og bestemmes av mye - langt mer enn tolkningen av noen hellige tekster. En lang rekke faktorer - klima, historie, økonomi, psykologi er noen av dem - virker på menneskers adferd.

Men da vil det vel være mulig å i at det mange muslimer likevel gjør på samme måte, den praksis som mange utfører, på tross av ulike bakgrunn, historiske erfaringer, økonomisk situasjon osv., det må det være rimelig å kalle islam(sk)? Ja, kanskje det.

Da blir det meget relevant hvor mange muslimer som er terrorister, som gjennomfører terrorhandlinger eller som slutter seg til jihadistiske grupper. Og det vet vi jo litt om.

Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene:

Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tar vi med et par muslimske land som også har sendt mange fremmedkrigere i absolutte tall, blir bildet enda mer nyansert - eller forvirrende:

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

Listen kan gjøres lenger, men illustrerer godt hvor marginalt fenomenet direkte støtte til jihad i Syria/Irak faktisk er blant muslimer.

Enda færre har deltatt i terrorhandlinger i sitt eget land. I Norge er tallet null. (Med ett kjent tilfelle av avverget attentat, hvor tre personer var involvert).

Så dersom islam også er det muslimer praktiserer, er det faktisk rimelig å si at terroren (i denne sammenheng) ikke har noe med islam å gjøre. Det er rett og slett for få muslimer som bedriver terror og religiøst-politisk motivert vold til at dette kan ha noe som helst med islam å gjøre, når islam forstås som det muslimer faktisk praktiserer.

Og samtidig er det klart at den islamistiske terroren har svært mye med islam å gjøre - fordi terroristene åpenbart er inspirert og motivert av de (samme) hellige tekstene som muslimer flest også lar seg inspirere av. Dermed skjønner man også at tolkninger er svært vesentlig. For de jihadistiske tolkningene er altså ikke tolkningene muslimer flest deler.

Dette betyr at det er helt nødvendig å ta hensyn til at det finnes mange tolkninger av islam(s hellige tekster). Videre er det også slik at vi, også muslimer, påvirkes av mange faktorer, ikke bare tolkninger av den teologi eller ideologi vi er knyttet til. Vi påvirkes, som nevnt, av en rekke omstendigheter og faktorer. Derfor vil det også kunne være slik at ikke-religiøse faktorer (noe annet enn tolkningene av de hellige tekstene) er viktigere enn tolkningene av de hellige. Men for noen - ytterst få ser det ut til - kan selvsagt også deres tolkning av islam være den viktigste eller avgjørende faktoren som får dem til å begå vold og terror.

Dette innebærer at vi befinner oss i den paradoksale situasjonen at:

1) vold, terror og fremmedkrigervirksomhet ikke har noe med islam å gjøre når vi forstår islam som den praksis muslimer (flest) har,
2) og at vold, terror og fremmedkrigeraktivitet har alt med islam å gjøre, når vi forstår islam som én av mange mulige tolkninger av hellige tekster som nettopp inspirerer og motiverer noen (ytterst få) muslimer til vold, terror og fremmedkrigeraktivitet.

Dette innebærer at man bør være forsiktig med å legge sin egen lesing av islams hellige tekster til grunn for forståelsen av islam. Det er nok viktigere å se på hvordan muslimer flest tolker og forstår disse tekstene. Vi får en mer sakssvarende forståelse av hva islam er ved å se på den forståelse og ikke minst praksis som muslimer flest har.

Bemerk at ovenstående tekst IKKE er noen unnskyldning for andre og beklagelig utbredte praksiser blant muslimer - som kvinneundertrykkelse, homofobi, skepsis til ikke-muslimer og lignende. Men det er altså en annen praksis enn terroristisk vold og fremmedkrigeraktivitet.

Lars Gule

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Interessante tall

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tar vi med et par muslimske land som også har sendt mange fremmedkrigere i absolutte tall, blir bildet enda mer nyansert - eller forvirrende:

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

Det er, relativt, svært få muslimer som blir fremmedkrigere. Det er viktig å vite. Samtidig kan tallene også stilles opp på en annen måte.

Muslimer 100%

Kristne 0%

Ateister 0%

Har dette noe med islam å gjøre tro?

Kommentar #2

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Joda

Publisert rundt 3 år siden

Hva for noe rør? Finnes det ikke kristne og ateistiske fremmedkrigere?

Nei vel nei. Sant nok ikke så mange - men likevel NOEN - i Syria/Irak. Og mange andre steder.

Uansett blir dette en avsporing av en diskusjon om årsaker, dvs. hva islam - i en eller annen forstand - kan sies å være årsak til noe som helst.

Lars Gule

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er, relativt, svært få muslimer som blir fremmedkrigere. Det er viktig å vite. Samtidig kan tallene også stilles opp på en annen måte.

Muslimer 100%

Kristne 0%

Ateister 0%

Har dette noe med islam å gjøre tro?

Gjennom historien har nordmenn deltatt i mange stridshandlinger som "fremmedkrigere". Fra nyere tid kjenner vi nordmenn vervet i den franske Fremmedlegionen og frivillige i Israels hær samt for Israels allierte i Libanon.

Borgerkrigen i Spania og Finlands krig mot Sovjetunionen er velkjent fra midten av forrige århundre.

Artikkel om norske frivillige i Israels hær:

http://www.aftenposten.no/verden/60-norske-frivillige-i-Israels-har-74376b.html

Dette er forøvrig regulert av straffeloven § 133:

§ 133.Den, som uden Kongens Tilladelse hverver Mandskab her i Riget til fremmed Krigstjeneste, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller med Hefte indtil 1 Aar.

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Dette innebærer at man bør være forsiktig med å legge sin egen lesing av islams hellige tekster til grunn for forståelsen av islam. Det er nok viktigere å se på hvordan muslimer flest tolker og forstår disse tekstene. Vi får en mer sakssvarende forståelse av hva islam er ved å se på den forståelse og ikke minst praksis som muslimer flest har.

Når en som står utenfor troen skal bedømme islam så teller det sterkt at en av Norges helligste menn, Mullah Krekar ikke kan finne trygghet i et eneste av de ca 50 muslimske land, men må vansmekte blant oss vantro.  

Jeg tror også at æresbegrep og annen trang  trumfer troen, i allefall blandt pakistanere og afgahnere.  Islam foreskriver angivelig ærlighet, fred og kjærlighet,  med der nede dreper de gjerne sitt eget avkom for æras skyld.

Kommentar #5

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
1) vold, terror og fremmedkrigervirksomhet ikke har noe med islam å gjøre når vi forstår islam som den praksis muslimer (flest) har,
2) og at vold, terror og fremmedkrigeraktivitet har alt med islam å gjøre, når vi forstår islam som én av mange mulige tolkninger av hellige tekster som nettopp inspirerer og motiverer noen (ytterst få) muslimer til vold, terror og fremmedkrigeraktivitet.

Si meg - hvor stor prosentandel må disse voldsutøverne utgjøre, før man kan si at det har noe med Islam å gjøre?

Kommentar #6

Robin Tande

22 innlegg  3738 kommentarer

En jeg tror vet hva han snakker om

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For islam er ikke bare hellige tekster. Islam er også tolkninger. Og disse tolkningene varierer ganske betydelig. Slik sett finnes det utallige utgaver av islam. Noen er aggressive, andre er fredelige, noen er salafistiske, andre sufistiske, noen er politisk orientert, andre er kvietistiske.

Vel Lars Gule, jeg kan ikke uttale meg om ditt reelle innsyn i de tingene du uttaler deg om. Men jeg ser svensken Mohamed Somars innsyn som en lyskaster. Beskrivelse av hans bakgrunn er lett å finne. Han oppsøker og dokumenterer.

For 10 dager siden skrev han:

"...För de som anser att de är ute i ett heligt krig i Muhammeds efterföljd faller det sig naturligt med en attack under ramadan mot en klubb för homosexuella. Hatet mot homosexuella är starkt förankrat i islamiska källor där homosexuella handlingar beskrivs som en oerhörd synd som bör straffas med döden. I de flesta islamiska länder är homosexuella handlingar förbjudna och i alla islamiska länder riskerar homosexuella förföljelse på grund av allmänhetens negativa attityder.

Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden....

Les videre..

Kommentar #7

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Fantastisk!

Publisert rundt 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Si meg - hvor stor prosentandel må disse voldsutøverne utgjøre, før man kan si at det har noe med Islam å gjøre?

Du siterer meg på at vold og terror har ALT med islam å gjøre. Og likevel stiller du spørsmålet du stiller?

Hva er i veien? Kan du ikke lese? Skjønner du ikke norsk?

Vold og terror i islams navn HAR med islam å gjøre. Men det er altså ikke det det store flertallet av muslimer mener er islam eller en form for islam de praktiserer.

Jeg peker på et paradoks - som oppløses når man nyanserer og ser at det finne ulike tolkniner av islam. Og når man erkjenner at islam ikke er alt, selv ikke for muslimer, ei heller de mest fanatiske, ganske enkelt fordi vi alle påvirkes av mange faktorer. I større eller mindre grad.

Lars Gule

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Si meg - hvor stor prosentandel må disse voldsutøverne utgjøre, før man kan si at det har noe med Islam å gjøre?

På slike spørsmål er det bare å repetere vår tidligere statsministers tese: "Alt henger sammen med alt"!

Kommentar #9

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Utvilsomt spiller islam en rolle. Eller ...? Det er faktisk avhengig av hvordan vi forstår islam.

Bagatellisering av alvoret, har alltid en baktanke.

Forståelsen om grunnleggende fakta om koranen uteblir, og prøves på bagatelliseres.

Muslimsk tro er LOVISK, dvs. at det er kun ved lover og regler du kan oppnå denne gudsens gunst. Med klare ord, du skal, du må. Og når du ikke følger disse lovene – da skal du straffes, enten ved pisking, ved døden etc. (Shari lovene). Disse lovene er fundamentet, fordi det er ved gjerningene du får gudens gunst.

Kjærlighet får aldri grobunn i en religion som bruker det loviske (tvang) til å styre, og undertrykke. Du kan aldri lage en lov som sier - du skal elske.

De fleste troende muslimer vil ikke praktiserer disse lovene, fordi om det er et krav fra koranen. Men de er passive tilhengere som ikke vil stå imot når en liten gruppe radikale muslimer prøver å ta makten. Fordi vi snakker om det grunnleggende læresetninger fra koranen.

Det som er tragisk er at den sekulære samfunnet ikke forstår dette. De skyver dette under teppet.

Ingen diktatorer eller fundamentalistiske systemer kom frem på grunn at mange støttet de, det er alltid bare et svært lite mindretall som klarer på paralyserer et helt folk med frykt, og gjennom det klarerer å få makten.

En må slutte å kalle disse krigere for fremmedkrigere – de er islamkrigere (religions krigere) De er religionskrigere som bruker lovene i koranen som argument for deres gjerninger. 

Kommentar #10

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Du siterer meg på at vold og terror har ALT med islam å gjøre. Og likevel stiller du spørsmålet du stiller? Hva er i veien? Kan du ikke lese? Skjønner du ikke norsk? Vold og terror i islams navn HAR med islam å gjøre. Men det er altså ikke det det store flertallet av muslimer mener er islam eller en form for islam de praktiserer. Jeg peker på et paradoks - som oppløses når man nyanserer og ser at det finne ulike tolkniner av islam. Og når man erkjenner at islam ikke er alt, selv ikke for muslimer, ei heller de mest fanatiske, ganske enkelt fordi vi alle påvirkes av mange faktorer. I større eller mindre grad.

(MODERATOR HAR SLETTET AVSPORENDE PERSONKOMMENTAR)

Jeg mente i referanse til punkt 1 - den praktiske, eller rituelle siden. (Burde vært spesifisert selvsagt)

For øvrig - betyr det noe, i denne konteksten, at voldsutøvelsene (altså det praktiske) hylles av mange muslimer i den ganske verden?

Kommentar #11

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Debatten om islam blir alt for lett en uverden av svart, svart og hvitt, hvitt

Publisert rundt 3 år siden

Nyanser av grått og andre farver er stort sett fraværende. Jeg tillater meg å sitere innledningen på et annet innlegg jeg har på side 2 i denne tråden "Galt uansett".

"Ordet "islam" fungerer visst som en Rorschach-test for enkelte. Straks ordet er nevnt på en måte som ikke innebærer avstandstagen og demonisering, så avskrives man både evner, innsikt og kapasitet til tilstedeværelse i virkeligheten per se. Videre blir motivene implisitt mistenkeliggjort. Her skjer m.a.o. tolkningene abrupt på betinget impuls."

Den som tar total avstand fra islam ´fastslår´ saksforholdene slik de egentlig er, mens den som ser og bemerker nyanser og slik ser fødselen av tendenser til moderate krefter bare ´påstår´ og er ikke minst i overkant naiv og enøyet. Saken er altså allerede avgjort. Fri tenkning handler visst til syvende og sist bare om å tenke og konkludere slik de kategoriske kritikerne gjør. Men en fri tenkning som med konsekvens skal ende på et forhåndsdefinert ståsted kan dog ikke sies å være verken spesielt fri eller genuin.

Religionskritikk er selvsagt generelt sett en selvfølge, og i våre dager islamkritikk spesielt -og i høyeste grad nødvendig. Kristendommens kjerne er frihet, vil mange av oss hevde – mens islams er determinismen. I det demokratiske vesten ses friheten som det høyeste gode, i hvert fall ideelt sett. Alt som stimulerer friheten anses derfor som godt, alt som hemmer den er å anse som onder. Men frihet per se kan ikke utledes av noe; friheten kan ikke selv være determinert: Friheten forutsetter også at man kan velge friheten bort. Friheten må m.a.o. erobres i frihet. Her har flere islamske land mildt sagt en utfordring.

Kristendommen er monoteistisk og tror at Treenigheten er Gud; vi har nyansert den ene Guden slik at Treenighetens Gud blir dynamisk og således også gir rom for menneskets frihet. Videre steg Gud helt ned til mennesket, sågar i skitten, utsattheten og elendigheten: Han inkarnerte seg som menneske og ble en av oss. Men islam avviser kategorisk sønnen og Treenigheten. Islam står tilbake med ett eneste overordnet totalprinsipp; vi ser islamhistorisk sett en Gud fullstendig dominerende der aller øverst i god distanse fra menneskene, og slik blir kun determinismen og underkastelse tilbake, ingen egentlig genuin frihet. Så og si alt er her forutbestemt og det meste kan leses ut fra Koranen; sammen med  tradisjonen og sharia gir den hellige boken svarene på både religiøse og verdslige spørsmålene. Fristelsen til bokstavtrohet og fundamentalisme blant muslimene er derfor temmelig nærliggende. Andre mer moderate og ´organiske´ versjoner av islam har ennå ikke fått noen dominerende plass på arenaen.

Islams dominerende klassiske miljøer synes noe på vei å tape terreng i en sekularisert moderne verden, de tradisjonelle verdiene duger ikke så godt lenger. Her i denne gryende uroen reageres det derfor dessverre med forsterket konsolidering og markering for på sikre og trygge identiteten. I konfrontasjonen med en verden som kan se ut til å være i ferd med å falle fra hverandre økonomisk, sosialt. moralsk og religiøst søker mange altså heller tilbake til røttene; til det de ledende velger å presentere som den ekte lære - og den ene og sanne tryggheten i en omskiftende uroende virkelighet.

Islams tilhengere kan altså i dag i visse miljøer sies å være preget av til dels forvirring og uro, for såvidt på linje med hva man erfarte i Europa i det 15. århundre: Tradisjonelle verdier og prinsipper står ikke så trygt lenger, utvandringen av muslimer til vesten har også gitt uventede bakslag; euroislam skaper uro og ser ut til å true dominerende religiøse krefter i klassiske islamske land. Videre: Kristne anses absolutt ikke som fullgode troende, vi eier heller ikke den fulle og hele sannheten. For eksempel fordi vi tror det er forskjell på keiserens- og Guds rike. Kristne har også sviktet fordi vi mener at samfunnet generelt som spesielt ikke skal innrettes etter Guds lover.

Men virkeligheten forstyrrer bildet mer og mer, ikke minst ser muslimer i europa og USA et utvidet og endret bilde; hverdags-virkeligheten overdøver mangt av propaganda og ideologisk monotoni fra enkelte islamske land: Den kristne verden behersker faktisk tiden og samfunnet mer i tråd med mange gode idealer. Muslimene må altså dessverre igjen se seg hånt og ydmyket av de vantro på flere fronter.

Kristen tro har Guds Sønn som bindeledd og formidler mellom Gud og menneske, og islam har koranen som gir retningslinjer for både troen og samfunnet. Koranen fremsetter sannheten, men øyensynlig overhodet ikke slik at det åpnes for individuelle frie valg; alt står allerede nedskrevet og autoriseres så av imamen. Vi har i vest gjennomgått opplysning og frihetens heavy kamper. Etter reformasjonen fikk det enkelte mennesket ansvar for å tolke Bibelen. En gryende individualisering tok fatt: Gud ble slik privatisert, det hellige og det politiske skritt for skitt sakte atskilt. Som kjent skjedde dette aldri helt med islam. Derfor har vi dagens problemer Vi ser ennå at flere muslimer ønsker å endre verden, eller prege den på en slik måte at verden etter hvert kommer til å passe bedre inn i islam. De som reformerte kristendommen innrettet seg derimot bedre til den nye verden. Her ligger det en betydelig ulikhet.

Nåtidens muslimske verden, som reformasjonens og opplysningens europeiske, står foran nye og potensielt fruktbare utfordringer. Noen moderate muslimer mener at dersom islam avkles sine arkaiske drakter, kan islam utmerket godt ikles passende og relevante klær som de moderne menneskerettigheter representerer. Satt aller ytterst på spissen: Dersom islam ikke gjennimgår en modernisering har den lite i Europa å gjøre. Dog: Reformasjonen i vesten tok mer enn 100 år og kostet mer enn dyrt. Den gryende reformasjonen i islam forventes visst, av noen her i vesten, derimot å skje i løpet av året.

Kommentar #12

Jan Erik Winås

0 innlegg  1 kommentarer

Lars Gule: Er du Norsk ...eller?

Publisert rundt 3 år siden

Som pensjonist, far og bestefar ...og lest endel om muhammed/ koranen og fulgt med i media (også utenlandsk) må jeg virkelig si at det må være noe radikalt feil når en person som denne får en mikrofon og også er lærer? Jeg er trist og lei meg når slike personer klarer å "unnskylde" /bortforklare alt det vonde som blir påført det norske folk. Du skal vite en ting. Det er mange i dette landet som vet mye om det du skriver men de orker ikke gå i diskusjon med deg. Jeg vil ikke kommentere i detalj hva du skriver men generellt henstiller heller til...slutt å unnskylde/ bortforklar. Det blir for dumt!

Jeg ber deg inderlig på vegne av den oppvoksende slekt. Slutt med hva du holder på med. Det tjener inget til. Takk!

Kommentar #13

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

@moderator

Publisert rundt 3 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
(MODERATOR HAR SLETTET AVSPORENDE PERSONKOMMENTAR)

Jeg mente i referanse til punkt 1 - den praktiske, eller rituelle siden. (Burde vært spesifisert selvsagt)

For øvrig - betyr det noe, i denne konteksten, at voldsutøvelsene (altså det praktiske) hylles av mange muslimer i den ganske verden?

Skulle gjerne ha mottatt en forklaring på hvorfor min personkommenterar var avsporende, når den var et direkte tilsvar på Gules personkommentar: 

"Hva er i veien? Kan du ikke lese? Skjønner du ikke norsk?"

(NB! Har intet ønske om at Gules kommentar skal modereres.)

Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Kan du komme med noen tall?

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hva for noe rør? Finnes det ikke kristne og ateistiske fremmedkrigere?

Nei vel nei. Sant nok ikke så mange - men likevel NOEN - i Syria/Irak. Og mange andre steder.

Først sier du at det er rør, så sier du at det ikke er så mange.

For å se hvor mye jeg rører, kunne du komme opp med noen tall her?

Når du sier NOEN, blir jeg skeptisk. Da dreier det seg om 2% og da er det egentlig ingen.

Kommentar #15

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

"Har Gud virkelig sagt"!

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Nyanser av grått og andre farver er stort sett fraværende.

Det er ikke vanskeligere en følgende. Enhver som benekter Jesus som Guds Sønn har ikke Gud Faderen. Hva sier koranen om Jesus Kristus - den fornekter at Jesus er Guds Sønn.  Det er svart/hvit forhold som avdekkes. Og det er et uomtvistelig faktum.

En bok som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn - den er fra et annet opphav en Faderen. Det er ikke vanskelig. Men mange vil dekke til  dette med gråsoner og fargelegging, slik at at en tviler: "har Gud virkelig sagt".

Kommentar #16

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Ein ikkje uvesentleg minoritet

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Da blir det meget relevant hvor mange muslimer som er terrorister, som gjennomfører terrorhandlinger eller som slutter seg til jihadistiske grupper. Og det vet vi jo litt om.

Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene:

Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tar vi med et par muslimske land som også har sendt mange fremmedkrigere i absolutte tall, blir bildet enda mer nyansert - eller forvirrende:

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

Prosentane eller promillene i sitatet over seier noko om kor stor del av den muslimske befolkninga som vil setje livet på spel eller ofre seg for det dei ser som "heilag krig". Men andelen som sympatiserer med jihadisme og valdelege aksjonar er større, sjølv om det også er ein liten del av muslimane. På heimeside til PewResearchSenter, som er relativt påliteleg, kan vi lese dette:

"More generally, Muslims mostly say that suicide bombings and other forms of violence against civilians in the name of Islam are rarely or never justified, including 92% in Indonesia and 91% in Iraq. In the United States, a 2011 survey found that 86% of Muslims say that such tactics are rarely or never justified. An additional 7% say suicide bombings are sometimes justified and 1% say they are often justified in these circumstances.

In a few countries, a quarter or more of Muslims say that these acts of violence are at least sometimes justified, including 40% in the Palestinian territories, 39% in Afghanistan, 29% in Egypt and 26% in Bangladesh."

Svara frå forskjellige land finn ein her: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/#extremism-widely-rejected .

Der ser ein at i somme land er det ein skremmande stor minoritet som meiner at sjølvmordsbombing stundom eller ofte kan rettferdiggjerast ved "forsvar av islam", og at det motsette svaralternativet ikkje er "aldri", men "sjeldan eller aldri"; dvs sjølv blant desse er det eit ukjent tal som meiner det ein sjeldan gang er o.k. med slike angrep på sivile. Det er likevel muslimar som først og fremst lir under sjølvmordsbombinga, særleg i Syria, Irak, Afghanistan og Pakistan.

Kommentar #17

Pål Georg Nyhagen

186 innlegg  1811 kommentarer

Waras skivebom

Publisert rundt 3 år siden

Du bommer, du misforstår. Min vinkling i teksten er ikke trosmessig og teologisk, men samfunnsmessig og sosialt: Alle som i dag bor i landet skal få pleie sin religion så lenge det skjer innenfor norske lover. Det burde de og vi også få lov til i andre land. Jeg argumenterer altså ikke primært som forkynnende teolog her i det forrige innlegget; trodde det gikk klart frem av teksten.

En komparativ undersøkelse og argumenterende presentasjon, primært ut fra et forkynnelses- og misjonsmessig ståsted, er derimot noe helt annet. Men det er altså som nevnt ikke det som er min hensikt her.

Det handler om respekt for medmennesker som tar sine valg. Og de skal naturligvis få lov til å ta sine valg også når jeg anser dem som uriktige eller dårlige. Samme distanserende og kritiske rett har andre overfor mine livsvalg. Slik fungerer det i et demokrati. Her skal ikke jeg som kristen markere at de andre tar feil og dømme visse andre hver eneste gang sameksistens og vedkommendes tro er del av saksforholdene. Dette vile være direkte respektløst, og effektivt sperre for sunn dialog senere. Alt til sin tid. Menneske først, kristen så, som det så riktig heter.

Kommentar #18

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Som representant

Publisert rundt 3 år siden
Jan Erik Winås. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber deg inderlig på vegne av den oppvoksende slekt. Slutt med hva du holder på med. Det tjener inget til. Takk!

for de eldre burde du vite bedre enn å tale på vegne av de mange uten å være mer presis og saklig. Jeg tolker din diffushet som subtil rasisme pga konteksten her. Min slekt og din slekt, meg og mitt og ditt. Så lenge de er norske og kristne bare...

Du taler altså IKKE på vegne av den oppvoksende slekt. Det kan jeg garantere deg. Hva i alle dager har fått deg til å tro det? Seriøs blindsone det der.

Og hvorfor henvender du deg ikke til de som du sier har nok kunnskap(sett fra dine øyne) til å kunne føre ordentlig argumentasjon men av en eller annen grunn ikke orker? Godtar du altså feighet i egne rekker så enkelt? Ikke rart du er bekymret for deg og ditt.

Kommentar #19

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg mener vi kan sammenligne norske jihadister

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene: Frankrike: 0,02 % Tyskland: 0,02 % Storbritannia: 0,03 % Norge: 0,05 %

i IS med misjonærer utsendt fra andre trossamfunn.  Dette både i forhold til sympati hos hjemlige trosfeller og forholdstall troende/misjonærer.  

La meg derfor sammenligne Gules tall for norske jihadister i IS med tall fra Pinsebevegelsens antall misjonærer i utlandet.

Pinsevennene i Norge har omtrent 32.000 døpte medlemmer. I tillegg kommer rundt regnet ca. 10.000 barn av medlemmene.  Jeg vet ikke om barn skal regnes med i slike statistikker, men i alle fall - la meg regne med tallet 42.000.  Norsk pinsemisjon har nær 100 misjonærer ute i tjeneste.  Og de blir regnet som en svært aktivt misjonerende sekt.

Forholdstallet troende/misjonerende blir da 0,24%. Altså i underkant av 5 ganger så høyt som hos muslimene.

Jeg synes disse tallene viser en overraskende høy andel av muslimske krigere/misjonærer.  Særlig tatt i betraktning at rekruttering er forbudt og aktivt motarbeidet av myndighetene,  forholda under misjoneringa miserable,  type tjeneste og antall år bevegelsen har vært aktiv.

Og hva vil prosenten bli dersom vi bare ser på forholdstallet mellom praktiserende muslimer og jihadister?

Kommentar #20

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Argumentet ditt,

Publisert rundt 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
andelen som sympatiserer

siden det dreier om mental tilbøyelighet/umodenhet til å anta eller synse/snakke om andre menneskers handlinger, er jo i prinsipp et universelt argument med et enormt nedslagsfelt kring oss menneske.

Skadefryd, mobbing og harselering innen ulike kontekster og arenaer er like problematiske som religiøse sympatier. De er forkvaklende og kan ende i død og fordervelse. Og det skjer.

Og jeg mener at de nevnte elementer er akkurat like seiglivede uansett hvem og hvor. For som der er terrorister fra muslimske og europeiske land er der korsfarere på Verdidebatt. Og så har vi jo de andre nettforum med mangelfull moderering og der skinner jo mitt eksempel(skadefryd,hat,mobbing) som en sol hundrevis av ganger daglig. Der kan du studere relasjoner og sympatier til du blir kokt i nepa.

La oss heller rydde i egen hage før vi lager prosentregning som legitimerer irrasjonell mistenksomhet. Altså.., hva skal menigmann gjøre med den døde statistikken da? Hvor langt vil du tillate deg å handle/agere på bakgrunn av de tallene du bringer opp?

Kommentar #21

Robin Tande

22 innlegg  3738 kommentarer

Bør endres til

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
moralsk og religiøst søker mange altså heller tilbake til røttene; til det de ledende velger å presentere som den ekte lære

moralsk og religiøst søker mange altså heller tilbake til røttene; til det som i klart språk er å finne i Koranen og hadith

Kommentar #22

Robin Tande

22 innlegg  3738 kommentarer

Les dette

Publisert rundt 3 år siden
Kommentar #23

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ære og urgammel (u)kultur

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har tenkt mere på det jeg skrev i kommentar #4, om den æreskulturen som dominerer store deler av den muslimske verden.  Vi  har lest om familien som kalte hjem sin ulydige datter til forsoning, hun ble deretter brutalt drept av broren mens resten av familien så på. Til skrekk og advarsel. Æren gjenopprettet ! Vi leste om mora som dynket sin datter i bensin og satte fyr på henne.  Det snakkes om  5000 slike tilfeller bare i Pakistan, landet som er vår fremste leverandør av medmennesker. Fra Sverige har vi lest om flere balkongflickor, vi har også hatt særdeles tvilsomme tilfeller i Norge.  Spørsmålet som følger er - ville disse tilstandene vært mange ganger verre hvis ikke islam hadde lagt en demper på den verste mordlysta ovenfor individ som ikke vet å tilpasse seg ?  Det påstås jo at islam inneholder budskap som - "dreper du et menneske dreper du hele menneskeheten".  Eller noe lignende.   Eller er islam egentlig uten betydning - kun  de ytre "heilage vimur" inne i moskeen under fredagsbønnenen, ellers bare gjør hva du lyster ?  Bare du ikke spiser flesk og damene går anstendig innpakket ?  Altså kun ære og gammel kultur.  Finnes det noen som kan gi svar på undringen ?

Kommentar #24

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Islam som vesentlig terroristisk premiss

Publisert rundt 3 år siden

Jeg kan ikke se at Lars Gule har motsatt seg at islam i visse tolkninger fremstår som en vesentlig forutsetning for moderne terrorisme. Jeg savner imidlertid en Gules (eller andres) klare påpekninger av slike terrorismens ideologisk/religiøse kjernepunkter, om nå slike kan defineres?

Kommentar #25

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Verset er rettet mot Jødene - ikke mot muslimer!

Publisert rundt 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
"dreper du et menneske dreper du hele menneskeheten". Eller noe lignende.

Her er verset du sikter til:

- 5:35(32) "Derfor har Vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, - uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten. Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten."

Dette er nok det mest brukte vers for å demonstrere at Islam er en fredelig religion. Men merk at verset er "pålagt Israels barn". Det er også fristende å nevne at bisetningen som forsvarer drap når det gjelder "blodhevn eller straff for forbrytelser", aldri nevnes når dette verset resiteres.
Dersom verset er ment for alle muslimer, vil det være en motsigelse til alle krigerske vers. Leser man derimot versene før dette i Koranen, vil man forstå at den er symbolsk i forhold til historien om Kain og Abel.

Dessuten, hvis man leser litt videre, to vers senere i Koranen
- 5:37(33) sier dette verset: "Deres lønn, som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet...."

Dette høres ut som at Koranen forsvarer tortur i tillegg til drap, så alt i alt er ikke konsekvensen av dette heller særlig fredelig. De som utfører straffen er jo minst like voldelige som de som straffes!

Så vidt jeg vet finnes det ikke et helt vers i Koranen som oppfordrer til toleranse og fred. Vi må også ha i minne at det er de siste versene som har størst gyldighet, dersom Muhammed fikk flere vers med samme tema.

Som en annen også var inne på i denne tråden er det også interessant hvor mange prosent muslimer som støtter terror som virkemiddel, selv om de ikke utfører det selv. I tillegg er det greit å minne om historien siden Muhammed svinget sitt eget sverd for siste gang. En tidligere muslim ved navn Walid Shoebat hevder at så mange som 270 mill har blitt drept i Allahs navn i forbindelse med Jihad siden da.

At vestlige muslimer er fredelige så lenge de er i mindretall, er ikke annet enn en del av planen. Første del av Jihad. Spørsmålet som bør få oss til å våkne er: Vil muslimer gjøre som de er befalt til å gjøre når de en gang kommer i flertall her i vesten? Det vil tiden vise. Kanskje mange vil konvertere til kristendommen innen da? Ikke godt å si, men historisk sett finnes det nok av eksempler på hvor "fredelige" muslimer er når de er i flertall. Se bare på hva som hendte i Tyrkia fra 1915. Der var det ca 75 % muslimer. Noen år senere er 99% muslimer. En liten tankevekker muligens...

Kommentar #26

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Om nå islam som ideologi/religion er terrorfremmende?

Publisert rundt 3 år siden

Dersom islam er terrorfremmende, hva gør man da forå begrense dette?

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et typisk innlegg fra Gule.

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
1) vold, terror og fremmedkrigervirksomhet ikke har noe med islam å gjøre når vi forstår islam som den praksis muslimer (flest) har,
2) og at vold, terror og fremmedkrigeraktivitet har alt med islam å gjøre, når vi forstår islam som én av mange mulige tolkninger av hellige tekster som nettopp inspirerer og motiverer noen (ytterst få) muslimer til vold, terror og fremmedkrigeraktivitet.

Dette innebærer at man bør være forsiktig med å legge sin egen lesing av islams hellige tekster til grunn for forståelsen av islam. Det er nok viktigere å se på hvordan muslimer flest tolker og forstår disse tekstene. Vi får en mer sakssvarende forståelse av hva islam er ved å se på den forståelse og ikke minst praksis som muslimer flest har.

Bemerk at ovenstående tekst IKKE er noen unnskyldning for andre og beklagelig utbredte praksiser blant muslimer - som kvinneundertrykkelse, homofobi, skepsis til ikke-muslimer og lignende. Men det er altså en annen praksis enn terroristisk vold og fremmedkrigeraktivitet.

Han sørger for å ha sine alibier i orden ved å legge inn setninger om at terror og annen menneskefiendtlighet har ALT med islam å gjøre.

Men forståelsen av islam er visst også at det er en fredselskende ideologi i tillegg til å fronte terror og kvinneforakt.

I følge Gule.

Men disse påstandene har vi hørt før,og det klargjør ikke noe som helst.Det er bare Gule som prøver å sparke inn dører som står på vid vegg.

Det hadde vært veldig mye mer fruktbart om Gule og andre som tror de kan noe om islam kom med forslag om hva vi skal gjøre for å stoppe eller demme opp for den djevelskapen fundamentalistisk islam representerer.


 

Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er bare Gule som prøver å sparke inn dører som står på vid vegg.


At veggen er vid eller smal, er av mindre betydning. Jeg antar du forsøker å si at Gule sparker inn dører som allerede er åpne?

Kommentar #29

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
At veggen er vid eller smal, er av mindre betydning. Jeg antar du forsøker å si at Gule sparker inn dører som allerede er åpne?

Kjenner du ikke til det uttrykket Herstad?

Kommentar #30

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du ikke til det uttrykket Herstad?

Joda, jeg prøver å lære Holt det :-)

Kommentar #31

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Islam er en miljøforurensing i vårt land

Publisert rundt 3 år siden

Innvandring fra muslimske land er rått parti for oss nordmenn, med vårt slunkne folketall og de mange århundrers fattigdom, der en ydmyk plante som bunader har møysommelig grodd fram. Også den skal de utfordre med hijab pådyttet norsk drakttradisjon. 

Vi skal omgis i vårt eget land av hundretusener fra verdens største kulturbevegelse med1,6 mia troende, som i egenmektighet bosetter seg her og øker sitt tall eksponensielt. Se på Europa, det er en helt klar og overbevisende sammenheng, der det er flest muslimer er terroren manifest, Brüssel og Paris. Mens land i Øst-Europa ikke har terrorberedskap i sine storbyer engang, de vil ikke slippe folk besatt av den kulturelle form for rabies, islam, som Churchill i sin tid uttrykte det, inn over sine grenser. Som også Hans Rotmo har sagt det, islam er en miljøforurensing over hele Europa.

De spør oss aldri, som andre innvandrergrupper, hva som passer inn i vår sammenheng, men dytter i sin overmektighet på egen overlegenhet, på oss sine nye politiske moter med alskens hodeplagg, trosriktig skjeggpryd og halal, Ramadan og posebukser, og politiske unoter som jihad og barbarisk terror, straks vi snur ryggen til. Og ennå har noen av våre egne nok mage eller toskeskap nok til å tale om "individers rett til egne valg" og "eldre tradisjoner" fra fjerne land og kontinenter, mens islamistiske stormakter og Brorskapet kjører dampveivals over de spinkle kjærlighetsrelasjoner til vårt eget fellesskap noen av oss ennå vil forsvare?

Det er blodige kupp i de to hovedland, Iran og Saudi-Arabia, som holder verdens islam i hvert sitt bein, erkefiendene sjia mot sunni, som installerte den mest reindyrkete form for fundamentalisme til fordel for styrtrike millitærregimer i disse stormakter.  Via Hizbollah og Brorskapet kontrollerer disse sine trosfeller over store deler av verden, via moskeer og menigheter og ved å arbeide bak kulissene. Hvorfor har Lars Gule aldri fortalt oss noe om dette, om nettverkene, finansieringa og den kulturelle bevegelsen, som vi opplever i vårt dagligliv rundt oss, siden han foregir å vite noe spesielt om arabisk og muslimsk sivilisasjon? Ingenting har han forsøkt å framstille om dette, det eneste han har å tilby er bortforklainger, også skal vi liksom skamme oss over å ta til motmæle mot den vanvittige og tallmessig overlegne kulturimperialismen islam representerer på våre breddegrader?

Som skrevet her før, representere islam i dagens utgave verdens største folkebevegelse, med alle sine unoter i klesdrakt og skikker, som er basert på stormaktsdominans og en ideologi av overlegenhet for egen opprinnelsesbakgrunn med religiøst anstrøk. Men islam er ikke primært religion men en ideologi for politisk og samfunnsmessig dominans, som vil ha større makt og helst beherske verden om nødvendig med alle midler. Ingen som har den ringeste peiling på hva slags regimer som finnes i Theheran eller Mekka vil tvile på dette, der hersker militærregimer med teokratisk maske, og svære ambisjoner. Militærbudsjettet i Saudi-Arabia er i dag 31% høyere enn hva Putin har å rutte med.    

Hvor lenge skal det da vare, med denne nye kulturelle utfordring, før korset utfordres i vårt norske flagg? Vi har alt begynt å merke at islamsk tankegang påvirker våre gode vaner, fra Oslo  taxi skatteunndragelser og til korrupt viseordfører i Drammen, og mer til blir det jo mer de slipper til med sin ætte- og klansdominerte innflytelse. 

 Har vi ikke før opplevd nok amerikansk kulturimperialisme i 50 år, vil nå bygdene våre bli oppfylt av nye unoter, så våre kjente tonelag snart ikke lenger høres over åsene. Islam har absolutt ingenting å lære oss, eller tilby som fordeler i vårt landskap, det handler om en like stor og ødeleggende påvirkning som russerkrabben som trenger inn langs Norges kyst.

Bør vi takke muslimer for at de er så utaktiske at de ikke forstår bedre å skjule sine hensikter? For sannheten er at de rumsterer rundt i Glassbutikken som en elefant, som er egnet til å vekke avsky og avvisning og kommer til å bety full utstengelse, uten tvil. Mange muslimer har også kommet hit med en mer ydmyk rolle, og mange av disse er av våre beste venner, derfor må vi ha en inviterende holdning til de sekulære og invitere de som vil til å konvertere til og bli kristne. Det er skammelig at ikke norske miljøer stiller opp på dette, og driver aktiv misjon, men uansett må all fremmedkulturell innvandring til våre land opphøre av innlysende demografiske grunner.  

De som har ment noe annet om dette, og har hatt mye makt til å bestemme, fikk hva de fortjente denne natt. NÅ MÅ VI OGSÅ SNART VÅKNE, som britene akkurat har gjort.

Kommentar #32

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Godt og svært viktig spørsmål!

Publisert rundt 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Dersom islam er terrorfremmende, hva gør man da forå begrense dette?

Jeg er redd vi står foran et kappløp med tiden.
Antall muslimer kommer til å øke voldsomt i Norge de nærmeste 10 årene, p.g.a familiegjenforeninger, flyktninger, og høye fødselstall på mange av de som allerede bor her.
Islam som tankesett/levesett er så innbakt hos mange muslimer at det ofte tar flere år før en enkelt muslim innser at han/hun har valgt feil livssyn. Mye informasjon må til. Uansett hva vi som "vantro" prøver å formidle, vil de stort sett stole mer på hva deres imam sier om den enkelte sak. Det er ihvertfall min erfaring.
Allikevel tror jeg informasjon om hva Islam(dvs Koranen og Hadith) forkynner er en begynnelse. Noen vil muligens innse at en del av deres lære er i konflikt med hva de har trodd Islam handler om. Men igjen - det tar tid.
Man kan også argumentere for at informasjon kan være risikabelt, da noen vil tviholde på at Koranen er fra en sann Gud og dermed føler seg tvunget til å gjøre som den pålegger dem.(selv om slike vers som regel bortforklares av de mer skriftlærde).
Her er vi nok ved kjernen av problemet med Islam. Dens lære kan brukes til å forsvare alt fra den mest barmhjertige person til en terrorist.
Dersom deres frelser Mahdi kommer på "banen" og forlanger at muslimer må drepe alle som ikke konverterer til Islam, da lurer jeg på hvor mange av dem som fortsatt vil være moderate(fredelige). Kanskje ikke så rart at mange ser på Islam som verdens største satanistiske sekt, hvor man tror at Allah er Satan. En ulv i fåreklær som har kommet til Norge som en "lysets engel". Men hvor mange år til vil det gå før fåreklærne taes av?

Bør vi ikke frykte Islam like sterkt som Kommunismen eller Nazismen? Konsekvensen for oss "vantro" kan, hvis man ser på historiske fakta, bli minst like negative.

Det får være nok skremselspropaganda Men jeg tror det er lurt å håpe på det beste, men samtidig være forberedt på det værste.

I beste fall kan vi håpe og tro at Gud selv har en stor plan med migrasjonen. Kan det være at Guds plan er å "utvanne" Islam og lede muslimer til Jesus, med vår hjelp? Dersom man er agnostiker eller ateist(også kristne forsåvidt) ville jeg nok satset på å finne ut hva Islam egentlig lærer, for så å prøve å overbevise muslimer om at deres tro, når man ser på alle detaljer, virker svært lite troverdig, og umulig kan komme fra en sann Gud.
I steden for å bruke masse tid på å studere Koranen, Hadith osv, vil jeg anbefale at man søker opp enkelte kunnskapsrike personer på youtube, og lytter til dem, og deres debatter med muslimer. Eksempelvis, Jay Smith, James White, David Wood, Sam Shamoun m.fl
Når du har funnet disse er det lett å finne resten.

Kommentar #33

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For hva er islam? For noen er islam det samme som religionens hellige tekster, dvs. Koranen og hadith-samlingene. Utvilsomt er dette en del av islam. Men er det den viktigste?

Mange fornekter eller nekter og ta sannheten innover seg.

På en merkelig måte så blokkeres hjerte fra å ta inn over seg sannheten om koranen. Den faktiske ideologien denne boken står for. Man velger så å se til menneskene som tror på denne boken, uten å stille seg spørsmålet?

Hva er det denne boken egentlig representer – hva er det som er den røde tråden i denne boken? DVS – på egent grunnlag ta stilling til følgende spørsmål.

Er boken lovisk? Dvs. tvinges den som tror på innholdet i denne boken til å gjøre ting som er til skade, nedverdige, undertrykke andre mennesker, dvs oppfordrer og stiller boken krav til noe som er destruktivt?

Det neste spørsmålet er: Må jeg gjøre meg fortjent, eller gjøre gjerninger for å kunne oppnå denne gudens gunst, aksept.

Er svaret ja på disse spørsmålene etter at DU SELV å ha lest boken (ikke høre på andre). Da har du funnet kilden til hvorfor disse religionskrigerne velger å bruke makt for å oppnå sine mål.

Så til et falsum og et falskt håp som også mange kristne tror på.

Argumentet er følgende, Kristendommen har hatt sin reformasjon gjennom historien. Islam ligger bare etter og vil til slutt ha sin reformasjon. Og mange krefter er med på å støtte oppunder krefter i muslimbevegelsen som er moderate – i håp om at det er det moderate islam som vinner frem.

Kristendommen kunne ha denne reformasjonen fordi kilden er basert på kjærlighet. Men koran budskapet er til kjødet og lovisk. Den har ikke kjærligheten som kilde, den hartvangsom kilde, som kjent kan en ikke tvinge noen til å elske. Kjærligheten har som grobunn frihet, uten denne friheten da har du ikke kjærlighet. Du kan ikke lage lover slik at du begynner å elske på grunnlag av disse lovene, for lover har som grobunn tvang. 

Derfor vil denne religionen enten dø helt ut, eller så vil denne religionen prøve å til erobre seg makten. For dens natur er av en slik karakter, du skal, du må.

Det er kun kjærlighets kilden som kan endre hjerte til menneske. Og Han har kommet nettopp for det. Inntil en tar imot Ham, så vil menneskene prøve å gjøre det gode, med gode hensikter, men de vil alltid feile – fordi kilden som burde være der - er ikke der.

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
At veggen er vid eller smal, er av mindre betydning. Jeg antar du forsøker å si at Gule sparker inn dører som allerede er åpne?

Har du aldri hørt uttrykket "dører på vid vegg" før ?

Jeg trenger vel ikke å lære noe jeg kan....du derimot tok vel en spansk en ser det ut til... 

Kommentar #35

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hva er i veien? Kan du ikke lese? Skjønner du ikke norsk?

Og så er vi igang igjen...jeg venter bare på "sludder!", "tøv!" og "humbug!".

Kommentar #36

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Du trenger vel ikke

Publisert rundt 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
.jeg venter bare på "sludder!", "tøv!" og "humbug!".

vente til du stivner. Bare å scrolle litt oppover i kommentarene så tyter jo sludderet, våset og humbuget ut overalt. Ingenting galt i å påpeke det, men noen må jo faktisk gidde å gjøre det.

Kommentar #37

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Kan du kort - eller i en litt lenger kommentar påpeke alle de fordeler som islam og fremmedkulturen har brakt med seg til Norge ?

Gjerne relatert til Arnulf Øverland, kristendommen og "den tiende landeplage".

Kommentar #38

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Islam har skylda

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Vold og terror i islams navn HAR med islam å gjøre. Men det er altså ikke det det store flertallet av muslimer mener er islam eller en form for islam de praktiserer.

Dersom du mener at vi skal overse terror fordi flertallet av muslimer er fredelige mennesker, blir dette bare tøys.

Ja en slik fremstilling som tar opp alle de 100 vis av terrorhandlinger som har skjedd og som vel en kan si skjer hver dag må nødvendigvis bli en alvorlig nedtur i forhold til Islam.

Men for dem som har forstått islam så er islam myntet på krig mot alle dem som ikke vil følge Muhammed og bli muslim. Ja når han fikk drept 700 jøder i sin tid vist Muhammed med dette hvordan en skal forholde seg til vantroende.

Det er tåkeprat å komme med promiller av den terroren som kunne vært om alle muslimer var jihadister.

Muhammed var den første jihadist og en profet innen Islam.

Derfor blir det tull hele ditt innlegg

Islam har skylda som du sier uten noe eller med spørsmålstegn bak.

Kommentar #39

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner imidlertid en Gules (eller andres) klare påpekninger av slike terrorismens ideologisk/religiøse kjernepunkter, om nå slike kan defineres?

Les kommentarene mine i denne tråden..

Kommentar #40

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er du programmert ?

Publisert rundt 3 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
vente til du stivner. Bare å scrolle litt oppover i kommentarene så tyter jo sludderet, våset og humbuget ut overalt. Ingenting galt i å påpeke det, men noen må jo faktisk gidde å gjøre det.

Like sikkert som at Gule i hver bidige tråd han bidrar med slenger rundt seg med skjellsord mot de som våger å så tvil om hans definisjoner, kommer Mr.Festø ilende til med sine forsvarstaler for forskeren.

Det er så åpenbart at selv et barn ville kunne se det komiske i det.

Det har seg faktisk sånn at meningene er høyst forskjellige om hva islam er,og hvilken rolle denne ideologien spiller i verden.
Jeg mener at islam ikke har noe positivt å bidra med overhode.

Det er min rettighet som verdensborger å mene dette og å si det uten å bli kalt for et eller annet negativt funnet opp av en korrektmenende person. 

Kommentar #41

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Er du programmert? (II)

Publisert rundt 3 år siden

Og like sikkert kommer Holt med sine bombastiske, dystre "innsikter".  Det er så forutsigbart at man vet hvordan kommentaren i sin helhet vil lyde etter å lest første setning.

Kommentar #42

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Programmed to love.

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Like sikkert som at Gule i hver bidige tråd han bidrar med slenger rundt seg med skjellsord mot de som våger å så tvil om hans definisjoner, kommer Mr.Festø ilende til med sine forsvarstaler for forskeren. Det er så åpenbart at selv et barn ville by Couponz

Ellers synes jeg at du er for hard og kantete. Også mener du at islam ikke har noe positivt å bidra med overhodet. Det kan jo ikke stemme da der i virkeligheten er millioner av snille, kjærlige, intelligente, lekne, tolerante, ydmyke og hjelpsomme muslimer.

Det er heller ikke din rett å skulle mene hva som helst, på ditt vis, uten at det skal kunne kalles for sludder og vås. Sludder og vås er sludder og vås det. Følelser har vi alle. Kjipt å føle seg terget eller benevnet men av og til er det sånn det blir.  For mobbet og trakassert har du vel ikke blitt. Det er jo kjempealvorlig. Men Lars Gule blir jo mobbet og trakassert relativt ofte på VD så hadde jeg vært deg hadde jeg spurt ham om tips til mestring. Gi og ta Holt!

Du er jo også ganske drøy selv. Du sier jo rett ut at jeg er så komisk at selv et barn ville fått en åpenbaring. Men det er greit det. Tar den på haka og går videre.

Kommentar #43

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Islam skiller sterkt på troende og ikke troende

Publisert rundt 3 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
Også mener du at islam ikke har noe positivt å bidra med overhodet. Det kan jo ikke stemme da der i virkeligheten er millioner av snille, kjærlige, intelligente, lekne, tolerante, ydmyke og hjelpsomme muslimer.

Islam skiller sterkt på troende og ikke troende. Nei Islam har ikke noe positivt å bidra med hverken til troende eller ikke troende, jevnf Sharialoven og bekjempelse av ikke troende.

Kommentar #44

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og like sikkert kommer Holt med sine bombastiske, dystre "innsikter". Det er så forutsigbart at man vet hvordan kommentaren i sin helhet vil lyde etter å lest første setning.

Siden Festø ikke vil svare meg - kanskje du kan liste opp de fordeler som islam og fremmedkulturen har brakt med seg til Norge ?  Gjerne sett i relasjon til  Arnulf Øverland og hans "Kristendommen, den tiende landeplage",  essayet som ble så bejublet av de fleste ikke-religiøse  for ca 80 år siden.  En utlegning om hva i all verden som som har skjedd de siste årtier.   Ikke bare en programmert, forutsigbar two-liners altså. Vi venter i spenning !

Kommentar #45

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Siden Festø ikke vil svare meg - kanskje du kan liste opp de fordeler som islam og fremmedkulturen har brakt med seg til Norge ? Gjerne sett i relasjon til Arnulf Øverland og hans "Kristendommen, den tiende landeplage", essayet som ble så bejublet av de fleste ikke-religiøse for ca 80 år siden.

Sett i lys av de siste 80 års utvikling, virker muligens Arnulf Øverlands tekst noe utdatert. Kristendommen er ikke lengre noen "landeplage" like lite som andre religioner spiller en slik rolle.

I dag er de fleste nordmenn enige om at vi har lov til å følge den religiøse retning vi ville ønske, eller å la være å følge noen i det hele tatt. Om noen slike religiøse retninger skulle skape uønskede konsekvenser, forsøker vi å la et sekulært lovverk ta seg av de verste utslag. Men det er stort sett enighet om at siden religion spiller en så stor rolle i manges liv, viser vi en viss tilbakeholdenhet i å anvende lovverket.

Jeg synes ikke at det burde være nødvendig for noen av oss å bevise de positive sidene ved et hvert religiøst standpunkt for å hevde at religionsfrihet er et viktig og nødvendig prinsipp i vårt vestlige, liberale demokrati. Om Nisi er uenig i dette, er det ikke norske verdier han argumentereer for.

Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert nesten 3 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
For mobbet og trakassert har du vel ikke blitt. Det er jo kjempealvorlig. Men Lars Gule blir jo mobbet og trakassert relativt ofte på VD så hadde jeg vært deg hadde jeg spurt ham om tips til mestring.

Mange av oss har blitt kalt rasister,rørebøtter,mindre begavet,idioter osv kun på grunn av våre motsigelser når vi blir kalt for f.eks rasister.

Det må være lov å forsvare seg mot slikt vrøvl.

Ganske komisk blir det også når du anmoder om å få tips fra forskeren om mestring av sine reaksjoner i debatter.

Når det gjelder muslimer i verden,finnes det mange som ikke lever opp til sitt forbilde og sine lover heldigvis.Da kan de fungere helt normalt.
Det er ideologien islam vi snakker om som et onde.

Der har vi eksempler nok å vise til. 

Kommentar #47

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Viktig spørsmål - vanskelige svar

Publisert nesten 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Dersom islam er terrorfremmende, hva gør man da forå begrense dette?

Bøhn stiller her et viktig spørsmål. I sin forenklende form - "islam har skylda" - har ikke spørsmålet noe rimelig svar. Nettopp fordi det er for vidt og grovt. Det blir meningsløst, slik jeg forsøker å vise i trådstarten, å hevde at islam i alt sitt mangfold er terrorfremmende.

Det er islam i spesifikke utgaver som kan sies å være terrorfremmende. Da blir det neste spørsmålet hvorfor disse utgavene av islam appellerer til noen muslimer. Det er i den forbindelse det blir ikke bare relevant, men nødvendig å se på andre faktorer enn islam-tolkningen i seg selv. På samme måte som vi spør hvorfor appellerte nazismen til de og de tyskerne, nordmennene osv.; hvorfor appellerte maoismen til så pass mange norske ungdommer på 1970-tallet osv.

Da kan vi undersøke hva som ble/blir opplevd som positivt i ideologien. Vi må med andre ord forsøke å forstå hvorfor akkurat disse politiske-ideologiske-teologiske formuleringene har appell. For det er ikke tvil om at dette ble positivt forstått av tilhengerne - som bidrag til forbedring av samfunnet.

Så må vi undersøke hvilken situasjon de menneskene er i som opplever disse politisk-ideologiske-teologiske formuleringene som positive. Hvorfor står de i opposisjon til andre ideologier eller til samfunnet? Er det noe i deres sosiale og/eller økonomiske situasjon som tilsier at disse ideologiene får en spesielt positiv appell?

Det er slike problemstillinger forskere arbeider med. Vi har ikke noe fasitsvar. Det finnes neppe. Og interessant nok viser det seg at de sosiale relasjonene mellom personer - kameratskap - kanskje er den viktigste faktoren når det gjelder rekruttering til ekstreme grupper og handlinger, dvs. viktigere enn ideologien selv. (Se mitt bidrag, "Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? Om norsk salafi-jihadisme", i boka Islamisme (redigert av Sørensen, Hagtvet og Brandal, Dreyer forlag, 2016)).

Det er ikke helt enkelt å presentere de ideologisk/religiøse kjernepunktene i terroristisk eller ekstrem islamisme, men det handler både om å skape en bedre verden, i overensstemmelse med gudens vilje, og forberede seg på endetiden. En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn. I denne utopi-realiseringen ligger en voldsom mobiliseringskraft. Og likevel er altså kameratskap viktigere når det gjelder å rekruttere til ekstremistenes rekker.

Ytterligere informasjon finnes i nevnte kapittel i boka Islamisme.

Det er slett ikke lett å gjøre noe for å begrense rekruttering til ekstreme ideologier, men det er opplagt viktig å finne ut hva som appellerer, hvilke mekanismer som faktisk er operative når personer blir tiltrukket av ekstreme ideologier og grupper, og blir villige til å begå volds- og terrorhandlinger. Da er det også helt opplagt at vi er nødt til å grave dypere enn til overfladiske forestillinger om at "islam har skylda". Det er en tilnærming som faktisk ikke sier noe som helst - annet enn at man har fordommer mot islam. 

Så blir det viktig å utvikle et mangfold av virkemidler.

Forebygging: Imøtegå ekstreme tolkninger av islam (og/eller alle andre ekstreme ideologier), gjerne i samarbeid med ikke-ekstreme representanter for den aktuelle ideologien; forhindre utenforskap/diskriminering og legge til rette for et godt og inkluderende samfunn Forhindring: Etterretning, overvåkning, straffeforfølgelse av de som gjennomfører ekstreme voldelige handlinger; dette kan også ha en forebyggende effekt (allmennprevensjon) Rehabilitering: Tilbakeføre ekstremister til samfunnet, også straffedømte, for å forhindre fortsatt eksistens av ekstreme grupper som kan rekruttere nye

Dette er noen generelle tiltak. Disse må konkretiseres - slik det nå skjer - av en rekke aktører: lærere, politi, barnevernarbeidere, sosialarbeidere, helsepersonell osv. Dette arbeidet utvikles nå over hele landet gjennom oppfølging av regjeringens handlingsplan mot ekstremisme. Det er på ingen måte ferdig, men foregår kontinuerlig. Forskning på hva som gjøres og hva som virker, er også på gang. For vi har langt fra alle svarene.

Håper jeg er i nærheten av å svare på Bøhns spørsmål.

Lars  Gule

Kommentar #48

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Den som tier den samtykker

Publisert nesten 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn

Den som tier den samtykker heter det. Derfor skriver jeg her nå.

Dette er så hårreisende at en kan få fnatt. Her skriver du rett ut at vi må gå mot et shariasamfunn. Et samfunn basert på den islamske ideologi.

Du er ikke sann? Noe så flaut og så skremmende hadde jeg ikke trodd du skulle være. Ja her kom sannheten frem omkring deg.

Håper alle som leser ditt innlegg kommer med en krass tilbakemelding på dette.

Kommentar #49

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Håper alle som leser ditt innlegg kommer med en krass tilbakemelding på dette.

Bye-Pedersen, du har en skremmende evne til unngå å skjønne hva du leser! :-)

Kommentar #50

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
En samfunnsmessig orden i overensstemmelse med gudens vilje, dvs. basert på spesielle tolkninger av sharia, er pr. definisjon en god - den beste - samfunnsmessige orden som kan tenkes. Derfor er det opplagt riktig å være med på å etablere et slikt samfunn.

Jeg vil tro at ovenstående sitat får det til å gå kalt nedover ryggen på de fleste.  Lars Gule pleier ikke å servere ironiske betraktninger.  At bekjennende kristne tar avstand og blir redde,  det er  helt opplagt.  Men jeg venter i spenning på hånlige utspill og motspill fra  ateister, humanetikere og andre gudløse. Folk som lett griper til tastaturet i debatter  som angår det kristne Norge.   Folk - det er mange av dem her inne - som sier at religion vil forsvinne av seg selv, i takt med opplysning, utdannelse og friheten som følger.  Men Gule er så heldig at han har opptil flere faste one-liners klakkører som neppe tør å gjenta og utdype meninger de hadde for kort tid siden i andre tråder.  Når det gjelder islam. Og når Gule har talt !

Mest leste siste måned

Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
21 dager siden / 2250 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 2002 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
21 dager siden / 1618 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1396 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
8 dager siden / 1365 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
21 dager siden / 1273 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
24 dager siden / 1195 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
28 dager siden / 1128 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
11 dager siden / 1120 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere