Knut Alfsvåg

44

Uenighet om forståelsen av ekteskapet

Publisert: 21. jun 2016

Skrevet sammen med Erik A.H. Okkels, formann i FBB. jeg er nestformann i FBB

Harald Hegstad har i Vårt Land 16. juni en kommentar til vårt innlegg (Vårt Land ‘13. juni). Han arbeider, sier han, ut fra en teologisk begrunnet forståelse av kirkens enhet som søker å finne hvordan denne enheten kan bevares på tross av uenighet.

Dette slutter vi oss gjerne til. Det Hegstad imidlertid ikke gjør oppmerksom på, er at den økumeniske­ kristenhet gjennom hele sin historie har hatt og har én ekteskapsforståelse som er begrunnet i det Jesus og apostlene har sagt om ekteskapet. En har altså ment at den har samme forankring som troens kjernestandpunkt, treenighetslæren, inkarnasjonen og forsoningen.

Forlatt. Denne enhetlige lære om ekteskapet har noen av de protestantiske kirkene i Vesten nå forlatt. Det skyldes ikke bedre innsikt i hva de relevante tekstene sier, men at en ikke lenger ­aksepterer at den felles kristne tro er det kristenheten med bibelsk begrunnelse alltid har lært. I stedet har vi fått ulike «syn» begrunnet i ulike prioriteringer når det gjelder strategi og kirkelige veivalg.

Noen vil da, som Hegstad og enkelte av biskopene, fremdeles fastholde et standpunkt som har visse likhetstrekk med den tradisjonelle kristne ekteskapsforståelse. For oss er det nokså uinteressant, ettersom begrunnelsen for ekteskapsforståelsen uansett er blitt en annen. Standpunktet er dessuten selvmotsigende.

Diskriminerende. Å nekte homofile å gifte seg i kirken fordi det ikke stemmer overens med ens subjektive overbevisning er, slik vi ser det, betydelig mer problematisk og diskriminerende enn å si det kirken alltid har sagt, nemlig at samkjønnede ekteskap er i strid med den kristne åpenbaring.

Vi i kirken er ikke enige om alt, og det er heller ikke noe mål å bli det. Samtidig står vi i kirken sammen om noe som er uoppgivelig, fordi troen på Jesus som Guds Sønn og verdens Frelser er trosfellesskapets fundament.

Da blir imidlertid også det Jesus har sagt om ­ekteskapet, avgjørende, og ikke noe man overprøver ut fra egne standpunkt og vurderinger.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21.6.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere