Kristen Edvard Skaar

24

Renskning av NT

Det er ikke kristendom selv om det finnes i NT. Og da må det vel renskes bort?

Publisert: 20. jun 2016

"Dette er ikkje kristendom". Det er biskop Erling Pettersen som har uttalt dette (VL 15/6 som siterer fra Stavanger Aftenblad.) Det som ikke er kristendom, er Paulus ord i 1. Kor 6,10f om at homofile ikke skal arve Guds rike. Nå er det ikke direkte Paulus som biskopen omtaler, men predikanter som har sitert eller anvendt dette bibelstedet. Biskopen sier: "Det er ei barbarisk straff som dei deler ut. Det er å setja seg til doms over andre menneske" - - "Dette er ikkje kristendom". Uttalelsen om den barbariske straffen som han tar avstand fra, må altså også gjelde Paulus.

Men det som ikke er kristendom, må vel renskes ut av NT? Det kan da ikke bare være Paulus omtale av homofile, men alt som smaker av en fordømmende holdning? Den finner vi imidlertid ikke bare hos Paulus, men også hos Johannes -  han som gjerne kalles kjærlighetens apostel (2. Joh.v.8). Også hos Jesus finner vi avvisende ord som har betydning for evigheten - som f.eks. ve-ropene i Luk. 6,24. Og  fordømmelsen av dem som gjør urett (Matt. 7,23) eller dem som ikke tar imot Jesu ord (Joh. 12,48) må jo rammes av samme vurdering: Dette er ikke kristendom.

Både Jesus, Johannes og Paulus uttaler seg i strid med den inkluderende og rause holdning og nestekjærlighet som mange mener utgjør den sanne kristendommen. Da må man vel si om deres uttalelser og alt lignende  i NT: Dette er ikke kristendom. Er det ikke da naturlig at det som ikke samsvarer med vår forståelse av kjærlighet og kristendom, kan ses bort fra og settes en parentes rundt? Enten det det er en av apostlene eller Jesus som rammes av utrenskningen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Nåja

Publisert over 4 år siden

En bør vel også få med seg 1.Kor.15.50 også da i samme slengen? (Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.) Homofile kan derved ikke arve Guds rike, men det kan da heller ikke en hetrofil og gift person heller? (Matt.22.30 For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.) Begge går jo inn under forgjengeligheten?

Har ikke kristendommen med seg klausulen om forvandling på oppstandelsens dag? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere