Rune Berglund Steen

26

Orlando. Homofobi dreper.

Homofobi dreper. Mange, også i Norge, trenger å gå noen runder med seg selv på dette. Gå dem nå.

Publisert: 13. jun 2016

Noen vil si at dette ikke handler om islam. Andre vil bli rasende over påstanden.

Hvis noen begår ondskap i kristendommens navn, vil jeg si at dette ikke er kristendom. Jeg vil si at dette ikke er kristent. Det er ment som en avstandtagen, en moralsk fordømmelse, et uttrykk for fremmedhet og avsky for handlingen, en opprørthet og et raseri over at noen perverterer mitt menneskesyn på dette viset.

På samme måte sier noen at dette ikke er islam. Det er en uttalelse som betyr at dette ikke er hva islam er for dem, at dette ikke er hva de mener islam er, og hva de ønsker islam skal være. Å bli rasende på grunn av slike uttalelser, er et merkelig selvmål. Dette er jo hva vi alle burde ønske - at alle skal si at ondskap som dette er uforenlig med deres tro og deres livssyn.

Samtidig kan onde handlinger som dette på et annet plan selvsagt ha noe med religion å gjøre. Foreløpig vet man lite om gjerningsmannen tro. Det man kan si, er at konservative og reaksjonære utgaver av religion ofte har bidratt til hat mot og forfølgelse av homofile, og ofte gjør det stadig. Reaksjonære utgaver av religion har bidratt til at heterofiles subjektive opplevelse av fremmedhet for skeiv kjærlighet, blir opphøyd til en moralsk rettesnor, og et grunnlag for moralsk forargelse, blindhet og hat. Det er derfor alle religioner, også islam, og alle religiøse, også muslimer, har et ansvar for å kjempe mot holdninger som dette - holdninger som bare kan skape hat, ondskap, lidelse og sorg.

Homofobi dreper. Mange, også i Norge, trenger å gå noen runder med seg selv på dette. Gå dem nå.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Og hvilken ære!

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
både for Orlando og nattens hendelse i Paris. Attentatsmannen i Orlando sa det samme i 3 oppringninger til nødetatene. Likevel sitter Njål Kristiansen i Trondheim og

For meg viser dette at IS ikke skyr noe middel for å spre frykt og elendighet. De benytter seg til og med av en gal manns handlinger for å skryte på seg nok en seier. De som benytter seg av døde syke mennesker står ikke høyt i kurs her i gården. 

Kommentar #52

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Enig, men faktorene jeg nevner, er et utbredt fenomen. Forsvaret pekte på utbredelsen av disse "faktorene" for å bevise at Breivik var tilregnelig. Det første psykiaterparet pekte på disse "faktorene" som tegn på at han var syk.

Jeg er jo ikke i tvil om at "Eurabia-teoretikerne" lider av forvirring, men er "forvirringen" schizofren paranoia?

Jeg har alltid støttet meg på de første psykiaternes rapport. Hvorvidt eurabiateoretikerne er bare forvirret eller sprøyte gale vet jeg ikke. Så lenge de ikke foretar seg noe spess men bare er stor i kjeften satser jeg på bare forvirring. Omsetter de ord i handling vil jeg tro de har forlatt dette rommet. 

Kommentar #53

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Det pastor Anderson sa

Publisert nesten 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Så homofile, som ikke omvender seg men lever ut sin holdning, vil, på lik linje med alle de andre som ikke tar imot Jesus som sin frelser - slike som dreper, stjeler, driver hor (inkluderer de skiller seg og gifter seg igjen), og alle andre varianter av å bryte Guds lover, bud og forskrifter, dø pga. sin livsførsel som Gud fordømmer

Du resonnerer nøyaktig som pastor Anderson, med den forskjell at du utsetter dødsstraffen.

Noen har tatt vare på den "talen" han holdt, som Youtube slettet:

https://www.youtube.com/watch?v=Pxj8y5ctmiE#t=16

Kommentar #54

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Så homofile, som ikke omvender seg men lever ut sin holdning, vil, på lik linje med alle de andre som ikke tar imot Jesus som sin frelser - slike som dreper, stjeler, driver hor (inkluderer de skiller seg og gifter seg igjen), og alle andre varianter av å bryte Guds lover, bud og forskrifter, dø pga. sin livsførsel som Gud fordømmer

Vi skal likevel ikke drepes av mennesker. Det får være opp til Gud hva han gjør med oss, men ihht den norske rettsstaten, på linje med de aller fleste samfunn i Vesten er 3Mos avskaffet som retningsgivende for lovdannelsen, og vi er derfor ikke å anse som objekter for drapslystne kristne eller tullinger. Dommen tilkommer Herren, det vet du sikkert godt allerede så mange ganger som jeg har fortalt deg det tidligere. 

Kommentar #55

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Neppe. Og dette tiltross for at handlingene, som det utdømmes Sharia-straffer for ofte ikke engang er straffbare i våre land.

Jeg vil tilrå at du arbeider for utbredelse av vestlig lov i islamske land. Den tid vil nok komme hvor vestlig lov blir det vanlige, men jeg kan ikke si når. Mitt bilde på den islamske verden er at den bryter sammen fordi folket avviser den, og da er det naturlig å tenke at de vil ha forhold som i Vesten når de skal reorganisere sine samfunn. Som antydet, dette blir ikke gjort med et fingerknips men vil kreve sin evolusjon, men jeg tror de kommer dit i tidens fylde. 

Kommentar #56

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Har jeg oppfattet deg rett

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For meg viser dette at IS ikke skyr noe middel for å spre frykt og elendighet. De benytter seg til og med av en gal manns handlinger for å skryte på seg nok en seier. De som benytter seg av døde syke mennesker står ikke høyt i kurs her i gården.

når du på organisasjons-nivå (IS) kaller det krig, utført av tilregnelige personer, mens de på individnivå kan betegnes som gale?

Kommentar #57

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

AG og ammo i heimen

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville i så fall ha lært meg at det finnes en rettsstat som er troverdig og som håndhever de lovene samfunnet har vedtatt på en forståelig måte. Tilstedeværelsen av en troverdig bærekraftig og holdbar rettsstat er vesentlig for å kunne redusere overdrevet våpenhold.

Det nevnte kart tar ikke høyde for befolkningstettheten i de forskjellige områder og stater.  Dette slår jo særdeles positivt  ut for Dakota-statene.  Likevel mener jeg at kartet gir god informasjon. Tettehet og multikulturelle gnisninger i seg selv som årsak.

  Jeg husker min tid i HV, det var en styrke på rundt 50.000 mann på landsbasis, i en 40 års periode.  Alle utstyrt med halv og helautomatiske AG3, samt 200 patroner i beredskapsammunisjon. Våpenskap ? Ingen hadde hørt om det. Noen psykisk sjekk om skikkethet ? Nei, ikke som jeg husker, men jeg husker alkoholikere og andre med et bitte litt frynsede rulleblad i vårt område.  Likevel er jeg ikke kjent med mer en et eller to drap på landsbasis,  der gjerningsmannen lett kunne brukt andre metoder.

Når dette fortelles kommende generasjoner, vil ingen komme til å tro det.

Kommentar #58

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Ikke for homofili

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Men du skyter deg selv og alle homsehatende kristne i foten.

Jeg hater ikke homofile, men jeg synes homofili er motbydelig. Er jeg homofob da?

Kommentar #59

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Rett nok

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tilrå at du arbeider for utbredelse av vestlig lov i islamske land. Den tid vil nok komme hvor vestlig lov blir det vanlige, men jeg kan ikke si når. Mitt bilde på den islamske verden er at den bryter sammen fordi folket avviser den, og da er det naturlig å tenke at de vil ha forhold som i Vesten når de skal reorganisere sine samfunn. Som antydet, dette blir ikke gjort med et fingerknips men vil kreve sin evolusjon, men jeg tror de kommer dit i tidens fylde.

er håpet det siste som forlater mennesket.

Men mitt håp er i løpet av de siste år sunket betraktelig i forhold til ditt lønnlige håp.  Dette på bakgunn av utviklinga etter starten på den såkalte "arabiske våren", og ikke minst når vi ser utslaget av hva en stadig større muslimsk befolkning i Europa kan føre til.

Holdningene ser ikke akkurat kun ut som en hyllest til våre demokratier og verdier.  Dessverre.

Kommentar #60

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Det skjulte og det åpenbare?

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er jo ikke i tvil om at "Eurabia-teoretikerne" lider av forvirring, men er "forvirringen" schizofren paranoia?

Jeg er like fullt uten tvil om at du ikke skjønner noe som helst av det som foregår i kulissene.

Kommentar #61

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Hvilken lærdom?

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg kan bedømme ut i fra det jeg vet om USA, så er kartet svært mye mere fargerikt i de områdene der mangfoldet er størst, tilsvarende blekt i de nordlige Midt-Vesten stater. Etter min mening mye å dra lærdom av for de som skal bestemme fremtiden for oss.

Det er jo logisk at det har skjedd betydelig flere masse-drap der folk bor svært tett enn i mer grisgrendte strøk.  Hvilken lærdom mener du vi kan trekke av det?

Nå finnes det jo etter hvert en del forskning på dette området - men meg bekjent er det ikke noe tydelig mønster mht. livssyn o.a. som avtegner seg.  Det er imidlertid bred enighet om at stor tilgang på våpen (særlig automatvåpen) er en sterkt medvirkende faktor bak det store antallet masseskytinger.  Andre medvirkende faktorer:  Mental ubalanse og utenforskap hos mange av drapsmennene - samt den amerikanske våpenkulturen, som har dype historiske røtter "over there".

Kommentar #62

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken lærdom mener du vi kan trekke av det?

Kanskje den lærdommen er best beskrevet i min kommentar om det HV som en gang var.  Om Kardemommelandet som aldri kommer tilbake, og  som våre  politikere strever med å distansere seg videre fra med sine suicidale vedtak. 

Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Kanskje den lærdommen er best beskrevet i min kommentar om det HV som en gang var. Om Kardemommelandet som aldri kommer tilbake, og som våre politikere strever med å distansere seg videre fra med sine suicidale vedtak.

Kort kommentar på dette sidesporet:  Min far var i HV i mange år.  Han hadde alltid våpen og ammunisjon nedlåst.  Han var også i mange år et aktivt medlem av det lokale skytterlaget. Samme her:  Våpen og ammunisjon alltid nedlåst.  Det siste våpenet kvittet han seg forresten med etter at sønnen til en skytterkamerat omkom ved vådeskudd.  Skytterkameraten hadde ikke hatt våpenet nedlåst.

Kommentar #64

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi kan se sammenhenger

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er individet som bommer i sin avgjørelse. Det er individet som trår feil.

Hvorfor er det så mange individer i muslimske grupper som trår feil i forhold til de kristne?

Kommentar #65

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg tror du traff tommeltotten!

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Men du skyter deg selv og alle homsehatende kristne i foten.

Jeg hater ikke homofile. Jeg har bare uttrykt uenighet at de skal kunne gifte seg i kirken. Kan jeg ikke få lov til å mene det uten å bli stemplet som homohater?

Kommentar #66

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg hater ikke homofile. Jeg har bare uttrykt uenighet at de skal kunne gifte seg i kirken. Kan jeg ikke få lov til å mene det uten å bli stemplet som homohater?

Jeg ville aldri ha brukt så sterke ord som homohater, for hat blir et feil ord i så måte. 

Men bytter man ut homofili med raseblanding, og sier at: "Jeg hater ikke mørkhudede mennesker. Jeg har bare uttrykt uenighet at de skal kunne gifte seg i kirken med en hvit person. Kan jeg ikke få lov til å mene det uten å bli stemplet som rasist?".

Det er vanskelig å skille mellom hvordan man ønsker å diskriminere mennesker, og det at man ikke har noe imot selve mennesket. Spesielt når det handler om ting som ikke har en saklig og vitenskapelig begrunnelse, men en begrunnelse som går på personlige følelser/meninger/tro.

For meg er det helt klart at jeg må mislike noen i en eller annen grad dersom jeg kjemper for at de skal bli diskriminert på grunnlag av noe de ikke kan noe som helst for. For slik behandler man rett og slett ikke mennesker dersom man ikke har noe imot dem som mennesker.

 

Kommentar #67

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
når du på organisasjons-nivå (IS) kaller det krig, utført av tilregnelige personer, mens de på individnivå kan betegnes som gale?

Nesten. De er en gjerng gærninger som har slått seg sammen og som gjør det de ikke gjør alene sammen likesinnede. Der hvor jeg kommer fra er det ikke normalt å skyte på menneskeforsamlinger. Jeg vil hevde at det må dreie seg om former for mistilpasning og psykiske lidelser som får folk til å leve og gjøre slik som i ISleirer og enkeltvis. 

Kommentar #68

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Når dette fortelles kommende generasjoner, vil ingen komme til å tro det.

Vi har hatt og har en annen kultur på dette feltet enn fx USA og røverstatene i Afrika og Midt-Østen. Gudskjelovogtakk!

Kommentar #69

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men mitt håp er i løpet av de siste år sunket betraktelig i forhold til ditt lønnlige håp. Dette på bakgunn av utviklinga etter starten på den såkalte "arabiske våren", og ikke minst når vi ser utslaget av hva en stadig større muslimsk befolkning i Europa kan føre til.

Holdningen

Jeg ser likhetspunkter i den arabiske våren og Budapest 1956, Praha 1968 og Polen gjennom mange tiår før 1981. Jeg tror det er en parallell utvikling, men den er for fersk til at jeg kan bevise det så det forblir en hypotese inntil det avtegner seg flere trekk. 

Kommentar #70

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo logisk at det har skjedd betydelig flere masse-drap der folk bor svært tett enn i mer grisgrendte strøk. Hvilken lærdom mener du vi kan trekke av det?

Jeg tror at det du sier her peker mot ferdig oppgjorte argumenter overfor en ønsket vinkling inn til fenomener Nisi ikke liker. Det er i grunnen det samme repertoiret gang på gang. 

Strengt tatt kan vi også diskutere verdien av å gjenta stort sett de samme argumentene hele tiden. Vi vet stort sett hva som kommer til å bli sagt, hvem som får skylden, hvem som forsøker å nyansere bildet. Jeg synes du har gjort en forbilledlig innsats siden i går, men er redd den er like forgjeves denne gang som alltid ellers. Hvis slåtten Det är bøgarnas fel fortsatt ligger ute på youtube kan den være retningsgivende for alle disse trådene. Den som holder ut lengst får det siste ordet - for øvrig et ord man har brukt mange ganger. ;-)

Kommentar #71

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det så mange individer i muslimske grupper som trår feil i forhold til de kristne?

Jeg vil tro at det har en sammenheng med alfabetiseringsprosessen, med det generelle utdanningsnivå, med sosiale vilkår som gjør folk desperate, fremmedgjorte og ulykkelige. Vi har med å gjøre mange millioner som er underutdannet, som har et kunnskapsnivå som er under en hver kritikk. Mange steder er det slik at bare eliten er sånn noenlunde orientert, men selv der har man sin egen verden som ramme for sin orientering. Du har selv sett elendigheten slik du har fortalt fra dine omfattende reiser særlig i Afrika og tildels USA. Du er neppe fremmed for noe av deg jeg beskriver, men du liker ikke homofili og er meget avmålt overfor muslimer. Hvorfor må jeg da gjenta dette litaniet for deg igjen? 

I tilfellet Orlando ser det ikke ut til å være så mye av akkurat disse faktorene. Her er det angivelig en fremmdgjort homofil amerikaner av afghansk opprinnelse som ikke helt har funnet seg til rette i skjæringspunktet mellom islam afghani og homofili, har tydd til en del alkohol og slitt med livet sitt. Dette kan også skje med andre unge kvinner og menn, men akkurat nå er det han som har gjort gruoppvekkende handlinger. 

Kommentar #72

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at det du sier her peker mot ferdig oppgjorte argumenter overfor en ønsket vinkling inn til fenomener Nisi ikke liker. Det er i grunnen det samme repertoiret gang på gang.

Strengt tatt kan vi også diskutere verdien av å gjenta stort sett de samme argumentene hele tiden. Vi vet stort sett hva som kommer til å bli sagt, hvem som får skylden, hvem som forsøker å nyansere bildet.

Det var rette ord fra rett mann. Et blikk på antall kommentarer viser at Njål Kristiansen har gjentatt seg mer enn fire ganger så ofte som Olav Nisi – med god støtte av Oddbjørn Johannessen. 

Kommentar #73

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Et blikk på antall kommentarer viser at Njål Kristiansen har gjentatt seg mer enn fire ganger

Jeg har ingen illusjon om at noe av det jeg skriver skal medføre at noen sier "åja....... dette er jeg helt enig i... at jeg ikke tenkte på det selv". 

Selv om jeg har publisert mer enn deg, Ulrichsen må du ikke være skamfull. Det du har skrevet er av en annen bonitet enn mitt. 

Hva synes du forresten om skyteepisoden i Orlando?

Kommentar #74

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er det mange ønsker å tro

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tro at det har en sammenheng med alfabetiseringsprosessen, med det generelle utdanningsnivå, med sosiale vilkår som gjør folk desperate, fremmedgjorte og ulykkelige

Den forklaringen har jeg hørt før......

Det er ikke noe dekning for den. Saken er at mange av de som utfører terroraksjoner har høy utdannelse!

Kommentar #75

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Den forklaringen har jeg hørt før......Det beviser bare det Njål Kristiansen sier. Han gjentar seg til det kjedsommelige. At påstanden er gal spiller ingen rolle så lenge hensikten helliger midlet.

Kommentar #76

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Den forklaringen har jeg hørt før......

Det er ikke noe dekning for den. Saken er at mange av de som utfører terroraksjoner har høy utdannelse!

Jada, jeg har gitt deg samme forklaring mange ganger, og jeg trodde du spurte hvorfor så mange muslimer begår terror, og en forklaring er nok likevel at mange av dem kommer fra dårlige kår hvor opplysningsnivået er høyt. Dette gjelder særlig om de kommer rett fra Midt-Østen. 

Når det gjelder de som er bosatt i Vesten har du helt rett. Der er det gjerne forblindede intellektuelle slik som noen leger i Skottland for noen år siden, og mange av de som stammer fra Birmingham hvor de både er født, utdannet og avsporet fra. 

Kommentar #77

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Det beviser bare det Njål Kristiansen sier. Han gjentar seg til det kjedsommelige. At påstanden er gal spiller ingen rolle så lenge hensikten helliger midlet.

Men du har altså enda ikke gjort deg opp noen oppfatning om skytedramaet i Orlando. Vet du at det har funnet sted?

Kommentar #78

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men du har altså enda ikke gjort deg opp noen oppfatning om skytedramaet i Orlando. Vet du at det har funnet sted?

Jeg har lest om episoden. Jeg har også sett at ugjerningsmannen visstnok var muslim, men som de fleste oppgående mennesker her på Verdidebatt vet jeg naturligvis at dette ikke har noe som helst med religion å gjøre. Jeg synes at den mistenkeliggjøringen som muslimer utsettes for er direkte skammelig. Islam er fredens religion og har alltid vært det. Historiekunnskaper viser at så er tilfellet. Jeg tror derfor at ugjerningen må skyldes sosio-økonomiske årsaker og en følelse av å stå utenfor. Noen bedre forklaring kan i alle fall ikke jeg gi. Dette ville aldri ha skjedd om det hadde vært flere muslimer i USA. Forholdene i Europa viser at jo flere muslimer det er i et land, desto fredeligere blir det.

Kommentar #79

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Vent nå litt Njål

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tro at det har en sammenheng med alfabetiseringsprosessen, med det generelle utdanningsnivå, med sosiale vilkår som gjør folk desperate,

Jeg er gammel nok til å ha opplevd å se menn sitte  og vente på å bli alene med handelsmannen for å knekte og be om mer på kreditt, for å kunne gå hjem med mat til sultende barn. Som oftes har dette også vært mennesker med dårlige skolekunnskaper. Det finnes ingenting som tyder på at disse menneskene begår mer ondskap enn andre.

Jeg vil peke på noe helt annet: Noen samfunn og regimer står for og påvirker ved sin ideologi, til mer ondskap og vold enn andre. De verste indiviiduelle utslagen blir følgelig også verre. Og ikke bare det; ideologien fører ofte til at de interne individuelle forskjellene blir større og mer ekstreme i så måte.

Kommentar #80

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men ihht den norske rettsstaten, på linje med de aller fleste samfunn i Vesten er 3Mos avskaffet som retningsgivende for lovdannelsen,

Du er fortsatt på samme sted - en slags form for på stedet marsj, og din forståelse av hva andre skriver er fortsatt preget av ditt inderlige ønske om å misforstå de som taler deg mitt imot. I likhet med deg har jeg ingen vanskeligheter med å akseprtere det du nevner i det som er sitert over, men i motsetning til deg har jeg heller ingen vanskeligheter med at Gud vil dømme et hvert menneske etter de gjerningene de har gjort, og jeg har heller ingen vanskeligheter med at Gud skal avsi dommen etter sine 10 bud, lover og forskrifter.  

Egentlig er det mer interessant å se hvilken av brunsneglene som kommer først til blomkålen, her inne er det like nitrist som før....

Natta til deg.

Kommentar #81

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du diskriminerer meg!

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å skille mellom hvordan man ønsker å diskriminere mennesker, og det at man ikke har noe imot selve mennesket. Spesielt når det handler om ting som ikke har en saklig og vitenskapelig begrunnelse, men en begrunnelse som går på personlige følelser/meninger/tro.

For meg er det helt klart at jeg må mislike noen i en eller annen grad dersom jeg kjemper for at de skal bli diskriminert på grunnlag av noe de ikke kan noe som helst for. For slik behandler man rett og slett ikke mennesker dersom man ikke har noe imot dem som mennesker.

Det er ingen menneskerett å kunne gifte seg i kirken.

En tro har ingenting med vitenskap å gjøre. Hvorfor skal det ha noen vitenskapelig begrunnelse? Vitenskapen er relativ. Et år er det sunt å drikke melk, neste år er det usunt.

Hvilket grunnlag har du for å si at min tro er diskriminerende?

Kommentar #82

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil peke på noe helt annet: Noen samfunn og regimer står for og påvirker ved sin ideologi, til mer ondskap og vold enn andre. De verste indiviiduelle utslagen blir følgelig også verre. Og ikke bare det; ideologien fører ofte til at de interne individuelle forskjellene blir større og mer ekstreme i så måte.

Ja, det er ingen tvil om dette. Jeg mener du kan se mitt argument om analfabetene og det manglende kunnskapsnivået generellt i samme lys. 

Kommentar #83

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er det mer interessant å se hvilken av brunsneglene som kommer først til blomkålen, her inne er det like nitrist som før....

Natta til deg.

Ja, slik er det. Det var fint å se på NRK at du gjør så mye fint hjelpearbeide. Lykke til videre. 

Kommentar #84

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Ikke det samme

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du resonnerer nøyaktig som pastor Anderson, med den forskjell at du utsetter dødsstraffen.

det du sier er rett og slett at en advarsel om at x vil gå fortapt er det samme som å personlig gå og drepe x. 

Jeg støtter absolutt ikke Anderson (jeg har sett dette klippet før), men jeg forsvarer Bibelen. Det Bibelen sier her er jo helt i tråd med det Bibelen sier ellers. Homofili er synd, og SOM ALL ANNEN SYND vil det bli straffet med døden (altså ikke spontan død nå, men evig død etter oppstandelsen). Tor Martinsen har helt rett i hans analyse av bibelverset du refererer til.

Kommentar #85

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Neida, vennen.

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg hater ikke homofile, men jeg synes homofili er motbydelig. Er jeg homofob da?

Men det er ganske søtt av deg å være "i mot" homofili. Personlig er jeg i mot å skrive og kaste ball med venstre hånd, det er jo helt åpenbart ikke naturlig. Men jeg hater ikke venstrehendte, selv om det er motbydelig å se noen sparke en ball med venstre ben.

Kommentar #86

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Det var ikke det jeg skrev.

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg hater ikke homofile. Jeg har bare uttrykt uenighet at de skal kunne gifte seg i kirken. Kan jeg ikke få lov til å mene det uten å bli stemplet som homohater?

Forøvrig fikk du et greit og utfyllende svar i #66. 

Jeg påpekte bare at veldig mange kristne i homsedebatten likestiller homofili og pedofili. 

Det er mulig du ikke tror at du hater homofile, men hvorfor er du i mot dem da? 

Du bare misliker dem?

Dessuten, Jahve hater dem helt åpenbart, hvorfor er det så vanskelig for deg å innrømme at du gjør det? Du har tross alt støtte av Gud.

Kommentar #87

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Jeg påpekte bare at veldig mange kristne i homsedebatten likestiller homofili og pedofili. Det er mulig du ikke tror at du hater homofile, men hvorfor er du i mot dem da?

Kvinlaug pleier å være redd for homofile handlinger. Han blander rutinemessig pedofili og bestialitet inn i debatten. For han henger disse begrepene sammen som sider av samme sak. Han velger da å overse at de fleste som begår pedofile eller bestialske handlinger er heterofile som utgjør det sexuelle flertallet over alt. 

Kommentar #88

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Hva med?

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilket grunnlag har du for å si at min tro er diskriminerende?

3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.” 3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!” 1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige”     
Det er mulig du ikke synes det er diskriminerende, men.
Kommentar #89

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
det du sier er rett og slett at en advarsel om at x vil gå fortapt er det samme som å personlig gå og drepe x. Jeg støtter absolutt ikke Anderson (jeg har sett dette klippet før), men jeg forsvarer Bibelen. Det Bibelen sier her er jo helt i tråd med det Bibelen sier ellers. Homofili er synd, og SOM ALL ANNEN SYND vil det bli straffet med døden (altså ikke spontan død nå, men evig død etter oppstandelsen). Tor Martinsen har helt rett i hans analyse av bibelverset du refererer til.

Anderson er også motstander av å drepe personlig - men han vil ha lovforbud mot homofili.  Han sammenlikner homofili og drap (med henvisning til Bibelen og "Guds lov"), og siden det er dødsstraff for drap i mange amerikanske stater, noe Anderson forsvarer, følger det logisk av hans resonnement at det da også må være dødsstraff for homofili.

Kommentar #90

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Akkurat!

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Men det er ganske søtt av deg å være "i mot" homofili. Personlig er jeg i mot å skrive og kaste ball med venstre hånd, det er jo helt åpenbart ikke naturlig. Men jeg hater ikke venstrehendte, selv om det er motbydelig å se noen sparke en ball med venstre ben.

Akkurat sånn har jeg det! Endelig ble jeg forstått, nå slipper jeg å føle meg som en tilsidesatt minoritet. Takk:D

Vi er jo ikke leftisfobiske for det - er vi vel?

Kommentar #91

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen menneskerett å kunne gifte seg i kirken.

En tro har ingenting med vitenskap å gjøre. Hvorfor skal det ha noen vitenskapelig begrunnelse? Vitenskapen er relativ. Et år er det sunt å drikke melk, neste år er det usunt.

Hvilket grunnlag har du for å si at min tro er diskriminerende?

Dette kunne du ha sagt til en mørkhudet mann som ønsket å gifte seg i kirken med en hvit kvinne også. 
Eller for den saks skyld en vanlig heterofil hvit mann som ønsket å gifte seg med en hvit kvinne. For det er heller ingen menneskerett å bestemme at ens egen tro skal diskriminere dem som tror annerledes. Religionsfrihet er faktisk en menneskerett, og det er mange mennesker i Norge som tror at det ikke er noe mer galt at homofile gifter seg i kirken enn at heterofile gjør det. Og de har akkuret like stor rett til å leve etter sin tro i kirken som det du har. De forsøker ikke å diskriminere deg ved å forsøke å nekte deg å gifte deg i kirken, så hvorfor har du da noen rett til å forsøke å nekte dem det du selv tar som en selvfølge? 

Om det er sunt eller ikke å drikke melk, er det jo opp til hver enkelt velge. Det er jo ikke slik at mennesker som velger å ikke drikke melk blir forskjellsbehandlet i kirke eller samfunn basert på personlige valg. Men når det er sagt, så er jo ikke homofili eller heterofili noe man velger, ei heller noe man kan diskriminere mennesker etter, enten det er i kirken eller samfunnet ellers.

 

Kommentar #92

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Motivet ennå ikke klart

Publisert nesten 4 år siden

Og her har du allerede funnet ut hva som er motivet, det er rart med tanke på at FBI, politiet i Orlando ennå mener det er forvirring rundt mannens motiver.

Flott med forhåndsdømming. Hva om mannen selv er homofil, skal ha gått til denne homofile baren i 3 år. Kan det si noe om mannens egen legning?

Vent med å si at morderener homofob inntil det er avklart.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #93

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Her var det mye rart....

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Dette kunne du ha sagt til en mørkhudet mann som ønsket å gifte seg i kirken med en hvit kvinne også.

Hvorfor kunne jeg det. Hvor i Bibelen står det?

--

"For det er heller ingen menneskerett å bestemme at ens egen tro skal diskriminere dem som tror annerledes."

Det du egentlig sier her er at jeg ikke får lov til å tro på det som står i Bibelen fordi du mener det er diskriminerende. Kaller du det for religionsfrihet?

--

"Religionsfrihet er faktisk en menneskerett, og det er mange mennesker i Norge som tror at det ikke er noe mer galt at homofile gifter seg i kirken enn at heterofile gjør det. Og de har akkuret like stor rett til å leve etter sin tro i kirken som det du har. De forsøker ikke å diskriminere deg ved å forsøke å nekte deg å gifte deg i kirken, så hvorfor har du da noen rett til å forsøke å nekte dem det du selv tar som en selvfølge?"

Og jeg har like stor rett til å leve etter min tro....eller har jeg ikke det?

--

"Om det er sunt eller ikke å drikke melk, er det jo opp til hver enkelt velge"

Det er det slettes ikke. Er det opp til deg å velge om det er sunt å røyke eller ikke?

--

"Det er jo ikke slik at mennesker som velger å ikke drikke melk blir forskjellsbehandlet i kirke eller samfunn basert på personlige valg"

Vel, røykere blir forskjellsbehandlet.

--

"Men når det er sagt, så er jo ikke homofili eller heterofili noe man velger"

Det er ikke alle forskere som, uten videre, er enige i det.

-------------------

Når du sier at mine meninger eller min tro er diskriminerende, ilegger du meg, implisitt, menings og trosforbud. Slike holdninger går på første klasse inn i et diktatur. Er det et slikt samfunn du vil ha?

Kommentar #94

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vær snill og ikke sett fokus på homofobi da tragedien i Orlando er bakteppet av Islam.

Homofobi er en del av fundamentalistisk islam, så jo, fokus her må også være på homofobi.

Kommentar #95

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig er ikke hat og drap av homofile en kristeninspirert handling og holdning.Det vet alle som har minimal kunnskap om hva kristendom er.
Problemet med islam er at de IKKE har noe nytt testamente og en Jesus som kom for å opprette og oppfylle loven med kjærlighetens budskap.


I vår tid vil svært få kristne, uansett om de er liberale eller fundamentalistiske kristne, støtte vold og drap på homofile. Men hvis vi ser på kristenhetens historie, er bildet et annet.

Og så sent som i 2009 ville parlamentarikere i Uganda innføre en lov som innebar at homofili kunne straffes med døden. I 2013 vedtok Ugandas parlament en noe "moderert" versjon ev lovforslaget som innebar at homofile kunne straffes med livstids fengsel. Loven ble erklært ugyldig av forfatningsdomstolen på grunn av en teknikalitet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Anti-Homosexuality_Act,_2014

Av de stater som idag har dødstraff for homofili er samtlige muslimske.

Jødedommen har forøvrig heller ikke noe "nytt testamente", men homofili er likevel lovlig i Israel og de fleste jøder, i og utenfor Israel, har en liberal holding til homofili. Selv det overveldigende flertall av ortodokse jøder, som ser på homofili som synd, tar avstand fra vold og drap mot homofile.

http://www.tabletmag.com/scroll/192612/jerusalems-chief-rabbi-visits-victim-of-gay-pride-parade-stabbing

Kommentar #96

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg hater ikke homofile, men jeg synes homofili er motbydelig. Er jeg homofob da?

Bytt ut ordet "homofil" med "svart", "same", "jøde", "funksjonshemmede" e.l. og du har svaret på ditt spørsmål.

Kommentar #97

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilket grunnlag har du for å si at min tro er diskriminerende?

Vel, hvis du utifra din tro argumenter for at visse kategorier mennesker ikke skal ha samme rettigheter som deg selv, så er din tro diskriminerende.

Kommentar #98

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva om mannen selv er homofil, skal ha gått til denne homofile baren i 3 år. Kan det si noe om mannens egen legning?

Og det skulle vise seg at gjerningsmannen selv var homofil, så innebærer ikke det uten videre at hans motiv ikke var homofobisk (og islamistisk), Selvhat kan som kjent føre til hat mot andre.

Kommentar #99

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Lær deg å lese.

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig du ikke tror at du hater homofile, men hvorfor er du i mot dem da?

Du bare misliker dem?

Dessuten, Jahve hater dem helt åpenbart, hvorfor er det så vanskelig for deg å innrømme at du gjør det? Du har tross alt støtte av Gud.

Du fatter tydeligvis ikke det folk skriver.

Skjønner du ikke at det mulig å mislike det noen gjør,men ikke selve personen ??

Gud hater IKKE homofile. 

Kommentar #100

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bomskudd.

Publisert nesten 4 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Bytt ut ordet "homofil" med "svart", "same", "jøde", "funksjonshemmede" e.l. og du har svaret på ditt spørsmål.

Det å være svart,same,jøde eller fuksjonshemmet er noe du ER...og ikke en handling.

Prøv igjen.

 

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1988 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1174 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1159 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 952 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 753 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 640 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere