Øyvind Schønning

72

Ja til AMPUTERT koran-oversettelse

FRP-politiker Per Sandberg har kritisert Hege Storhaugs ønske om å ”amputere” Koranen. Denne uttalelsen bør Sandberg trekke tilbake. For koranen må sensureres. MENNESKEHETEN TRENGER EN PASIFISTISK KORAN

Publisert: 11. jun 2016

Sandberg mener Koranens voldelige vers bør forbli usensurert. Han begrunner dette at ”trollene må fram i lyset”:

http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Denne-gangen-mener-ogsa-Per-Sandberg-at-Hege-Storhaug-gar-for-langt-10884b.html

Vel, koranens troll har vært fremme i lyset siden 600-tallet. Og ennå har ikke trollene sprukket. Dermed er det en bedre ide å utgi en Koran uten troll. Altså en pasifistisk Koran.

BIBELEN ER ALLEREDE SENSURERT

De færreste kristne er såpass liberale som meg. Mange mener at jeg burde slutte å kalle meg kristen, og kanskje de har rett. Årsaken er mine nesten "blasfemiske" synspunkter angående det Gamle Testamentet.

Bibelen har vært sensurert i generasjoner:

1.      For i lange tider har Nye Testamente (NT)vært til salgs separat. Det er kjempebra. Alle kristne bokhandler selger separate nytestamenter, som ekskluderer hele GT.

 

2.      Flere etniske minoriteter kan kun lese NT på morsmålet, men må lære seg engelsk for å kunne lese GT. Fordi oversetterne alltid har gitt NT førsteprioritet. Det kan være en fordel dersom GT aldri blir oversatt til disse språkene.

 

Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen.  Men Det Nye Testamentet er veldig annerledes. Jesus sier i NT at vi skal ”elske våre fiender” og ”vende det andre kinnet til”. Disse berømte sitatene kan leses i Matteus 5.44-46 og i Lukas 6.27-29.

Det er trist at GT siteres så ofte i norske menigheter. Selv om man riktignok unngår de voldelige sitatene, vil likevel en GT-inspirert tenkemåte kunne snike seg ubemerket inn bakdøra.

Den fascistiske teologi er farlig. Den foretrekker GT framfor NT. Den benytter BIBLISISME (en ekstrem variant av fundamentalisme). Kort sagt: Den konstruerer en kristendom som ligner Islam.

Selvfølgelig finnes det også vakre tekster i GT. Mine personlige favoritter er Jobs Bok, Salmene, og Ordspråkene. Likevel er det riktig å kritisere GT, fordi boken har en del voldelige vers. Det er NT som er årsaken til at Kristendommen er en bedre religion enn islam. Aller mest Bergprekenen.

ISLAMS FOLKEMORD

Det foregår et folkemord i Midtøsten. Islamistenes grusomheter er verre enn hva et menneske kan fatte og begripe. Her skal jeg nevne noen eksempler på Koransitater som oppfordrer til folkemord, og som derfor må fjernes:

Sura 9.5:

”Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.”

Sura 8.39:

“And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do.

Sura 9.29:

“Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.”

En verden uten islamisme høres ut som en utopi. Men denne målsetning vil virke mindre utopisk etter at en sensurert Koran er utgitt.

EDIP YUKSEL'S LIBERALE KORAN-OVERSETTELSE

Mange vil ta til motmæle og si at det allerede eksisterer en sensurert Koran. For kurdisk-amerikanske Edip Yuksel har stått bak ”Quran: A Reformist Translation”. Denne liberale og "kjetterske" oversettelsen kan leses på internett

http://www.studyquran.org/resources/Quran_Reformist_Translation.pdf

Dette er den aller mest liberale koran-oversettelsen hittil. De koransitater som omhandler jihad blir nedtonet og ufarliggjort. Sharia-straffene oversettes i overført betydning.

Flere islamkritikere, bla.a Daniel Pipes, har forsvart denne liberale oversettelsen. Jeg gjentar det Pipes skrev til Edip Yuksel (sitatet kan dere også lese på bokomslaget):

"I am not a Qurâan scholar and therefore am not in a position to judge the accuracy of your translation, and especially not the revisionist understandings of some controversial ayats. But I can say that the effort you and your colleagues have undertaken is very much in keeping with my sense of the process of modernization that the Qurâan itself and the Islamic religion more broadly must undergo. As such, I salute your work and hope it will be published and extensively discussed both in the United States and abroad."

Edip Yuksel har anstrengt seg for bremse opp de voldelige Koransitater. Og det er kjempebra. Denne liberale oversettelsen forhindrer spredning av islamisme. Og Edip Yuksel fortjener en stor takk.

Men Hege Storhaug vil ta et skritt lenger. Hun vil FJERNE de mest groteske koransitater. Det er også bra. Den liberale koran-oversettelsen er bra. Men amputerte koran-oversettelser er også bra.

Per Sandberg bør derfor trekke tilbake sin dumme kritikk av Hege Storhaug. En Koran uten jihad er nødvendig for å beseire islamismen. Menneskeheten trenger en pasifistisk Koran.

Den amputerte oversettelsen bør være på engelsk, ikke på norsk, slik at den kan forstås av milliarder av mennesker. Og selvfølgelig bør den kunne leses på internett.

Helt til slutt vil jeg gjenta noe jeg allerede har sagt:

En verden uten islamisme høres ut som en utopi. Men denne målsetning vil virke mindre utopisk etter at en sensurert Koran er utgitt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Det er umulig å skape en sensurert historisk bok

Publisert over 3 år siden

Sensur er løgn.

Dessuten vil bare noen lage en annen variant.

Det man heller må gjøre er å plassere versene inn i en historisk kontekst- og på annen måte i en kontekst som forklarer dem bort fra å være gyldige nå.

Nå driver jo ikke muslimer flest med dreping av nordmenn. De må alltså ha funnet en måte å ugyldiggjøre disse versene. Analyser de begrunnelsene muslimer har for å ikke leve etter disse versene, og bygg videre på det - sett det inn i nye kontekster og bygg nye kontekster.

Slikt kan legges inn i kommentarutgave av Koranen.

Kommentar #2

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Anbefaler ulike jødiske nytestamenter

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
BIBELEN ER ALLEREDE SENSURERT De færreste kristne er såpass liberale som meg. Mange mener at jeg burde slutte å kalle meg kristen, og kanskje de har rett. Årsaken er mine nesten "blasfemiske" synspunkter angående det Gamle Testamentet.

Bibelen har vært sensurert i generasjoner:

1. For i lange tider har Nye Testamente (NT)vært til salgs separat. Det er kjempebra. Alle kristne bokhandler selger separate nytestamenter, som ekskluderer hele GT.2. Flere etniske minoriteter kan kun lese NT på morsmålet, men må lære seg engelsk for å kunne lese GT. Fordi oversetterne alltid har gitt NT førsteprioritet. Det kan være en fordel dersom GT aldri blir oversatt til disse språkene.Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen. Men Det Nye Testamentet er veldig annerledes. Jesus sier i NT at vi skal "elske våre fiender" og "vende det andre kinnet til". Disse berømte sitatene kan leses i Matteus 5.44-46 og i Lukas 6.27-29.

Det er trist at GT siteres så ofte i norske menigheter. Selv om man riktignok unngår de voldelige sitatene, vil likevel en GT-inspirert tenkemåte kunne snike seg ubemerket inn bakdøra.

Den fascistiske teologi er farlig. Den foretrekker GT framfor NT. Den benytter BIBLISISME (en ekstrem variant av fundamentalisme). Kort sagt: Den konstruerer en kristendom som ligner Islam.

Selvfølgelig finnes det også vakre tekster i GT. Mine personlige favoritter er Jobs Bok, Salmene, og Ordspråkene. Likevel er det riktig å kritisere GT, fordi boken har en del voldelige vers. Det er NT som er årsaken til at Kristendommen er en bedre religion enn islam. Aller mest Bergprekenen.

Disse setningene var et hastverksarbeid, og derfor dårlig formulert. Så spør meg dersom noe virker uklart.

Over til selve temaet:

Kommentar #3

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En del kristendomskritikere vektlegger at det faktisk var Nytestamentlige sitater som ble brukt for å legitimere jødeforfølgelser, og senere Holocaust. Ateistene kritiserer særlig NT sin kritikk av fariseerne, samt de vers som sier at jødene drepte Jesus.

Dermed trekker man den tåpelige konklusjonen at islam og kristendom er identiske.

Men her må man huske på at:

1.       Brutale deler av Gamle Testamentet ble også brukt for å legitimere jødehat.

2.       Nazismen var sterkt preget av ikke-kristne ting (Nietzsche, sosialdarwinisme, okkultisme, imperialisme, svastikaen, det armenske folkemord etc etc).

3.       NT er av og til positiv til fariseere som aldri joinet disippelflokken. For eksempel Nikodemus (Joh 3) og Gamaliel (Apg 5).

 

MANGE FORSKJELLIGE JØDISKE NYTESTAMENTER

 

Dessuten finnes det en flott oversettelse som heter ”Jewish Annotated New Testament”, utgitt på Oxford University press:

 

http://khazarzar.skeptik.net/books/annot_nt.pdf

 

Oversettelsen bruker hebraiske navn istedenfor greske navn. For eksempel er ”Matteus” skiftet ut med ”Mattityahu”, og ”Jesus” er skiftet ut med ”Joshua”.

 

Kritikken av fariseerne er betydelig nedtonet i denne oversettelsen. Dessuten vektlegger oversettelsen at det var ikke jøder, men ROMERSKE SOLDATER som naglet Jesus til korset.

 

Wikipedia har en artikkel om lignende oversettelser:

https://en.wikipedia.org/wiki/Messianic_Bible_translations

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Javel

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord.

Hvilke vers vil du fremheve, som oppfordrer oss til folkemord?

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Media bryr seg ikke

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
FRP-politiker Per Sandberg har kritisert Hege Storhaugs ønske om å "amputere" Koranen. Denne uttalelsen bør Sandberg trekke tilbake. For koranen må sensureres. MENNESKEHETEN TRENGER EN PASIFISTISK KORAN

Her er jeg enig med Per sandberg.

Muhammed var ingen pasifist. Han var en krigsherre som var brutal mot alle dem som ikke ville følge ham. Han drepte 700 jødiske menn. Kvinner og barn ble solgt som slaver.

Å gjøre Muhammed om til "Jesus" er en umulighet, sålenge historien er slik den er.

Eneste måten å stoppe islam er informasjon. Dessverre vil ikke media gripe fatt i denne trussel som Islam har i seg og som Muhammed stod for. Valget mellom døden eller bli muslim. Aviser og tv skygger unna for denne informasjonen. De vil ikke skissere Sharialovene, De vil ikke fronte versene mot de vantroende. De vil ikke opplyse om det dystre budskapet til Islam.

Det er ikke deres oppgave? De svikter sine egne og kristendommen. For å si det enkelt så går vi mot forråtnelse. Det er pessimistisk ja, men slik er hverdagen blitt. Vi ser det på tv, vi hører det på radio. Terroren nærmer seg dag for dag. Media bryr seg ikke.

Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Orlando

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Terroren nærmer seg dag for dag.

Masseskytingen i Orlando ble vårt ferskeste møte med terror. Nå får vi vel enda en gang høre fra "lærde" muslimer at dette ikke er Islam. Hvor mange terroranslag må til før muslimer aksepterer at dette har sitt opphav i Islam?
Så lenge man finner titalls sverdvers og Jihadvers i Koranen, er det vanskelig å bortforklare dette, da disse versene sjelden forteller oss at de kun handler om en aktuell "forsvarskamp" på Muhammeds tid.
Så lenge men finner en mengde fortellinger(Hadith) om Muhammed som hærfører og motivator for å kjempe for Islam, vil slike hendelser intreffe.
Så lenge muslimer ønsker å bevare alle disse fortellingene og Koranversene, vil man måtte regne med at noen er villige til å gjøre som sitt forbilde.
Så lenge de fleste moderate muslimer bare lærer og forholder seg til et "glansbilde" av Muhammed og ikke hele sannheten, vil de indirekte fungere som støtte for alt som gjøres i Allahs navn.(selv om de er uenige i slike handlinger)

Islam er kanskje tidenes største "troll" som må settes lys på! Her hjelper det ikke med en lommelykt. Det burde nå være på tide at man i et tv program, gjerne i flere "episoder", belyser hva Islam handler om ifølge deres egne skrifter. Informasjon er løsningen(som du sier), men jeg har liten tro på at noen er villige til å ta den jobben.

På en måte er det litt rart at media kaller terrorister for ekstreme islamister. Dersom de samme(journalister) hadde kjent til "profeten" Muhammeds siste ti år av sitt liv, ville de nok også kalt ham for en ekstrem islamist. Vi skal være glade for at det er et fåtall muslimer som følger hans eksempel...

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Media underkommuniserer at Islams bakside er terror

Publisert over 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
På en måte er det litt rart at media kaller terrorister for ekstreme islamister.

Verken NRK V/Joar Hoel Larsen eller President Obama, sier noe om at dette er utført av en muslim. Selv om han er fra Afganistan og selv om han støtter IS blir det ikke sagt at han er muslim. De underkjenner altså det viktigste av alt. Hans tilknyttning til Islam.

Hvordan kan verden bli informert om at det er Islam som er den bakenforliggende årsak til terror?

Media underkommuniserer at Islams bakside er terror 

Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Dessuten finnes det en flott oversettelse som heter "Jewish Annotated New Testament", utgitt på Oxford University press:http://khazarzar.skeptik.net/books/annot_nt.pdfOversettelsen bruker hebraiske navn istedenfor greske navn. For eksempel er "Matteus" skiftet ut med "Mattityahu", og "Jesus" er skiftet ut med "Joshua".

Nei, det gjør den ikke. Sjekk linken. 

The Jewish Annotated New Testament er ingen jødisk oversettelse, den bruker New Revised Standard Version (NRSV), men kommentarene er skrevet av jødiske forskere.

Kommentar #9

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Det Jødiske NT med hebraiske navn

Publisert over 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, det gjør den ikke. Sjekk linken.

The Jewish Annotated New Testament er ingen jødisk oversettelse, den bruker New Revised Standard Version (NRSV), men kommentarene er skrevet av jødiske forskere.

Her har jeg gjort en tabbe. Takk for korrigeringen!

Her er linken til et annet jødisk NyTestamente som jeg egentlig ville poste link til:

http://kifa.kz/eng/bible/stern/ 

Her er greske navn skiftet ut med hebraiske. Johannes heter for eksempel Yochanan.

Anbefaler også den Wikipedia-artikkelen som jeg linket til i kommentar 3

Kommentar #10

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Til Hege Storhaugs forsvar

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Her er jeg enig med Per sandberg. Muhammed var ingen pasifist. Han var en krigsherre som var brutal mot alle dem som ikke ville følge ham. Han drepte 700 jødiske menn. Kvinner og barn ble solgt som slaver. Å gjøre Muhammed om til

Takk for svært interessante mot-argumenter!

Likevel mener jeg dette er en ustrategisk måte å motarbeide islamisme på. For dersom Koranen sensureres, vil medier og folk flest bli interessert i de koransitater som har blitt fjernet.

Vi må amputere bort koransitater som inspirerer jødehat. Vi må rive ut koransitater som inspirerer kristenhat.

Vi bør også fjerne koranens grusomme helvetestrusler. Fordi det hersker konsensus mellom islamismeforskere på både venstre- og høyresiden om at islamister er sykelig opptatt av helvete.

For eksempel kan nevnes høyreorienterte Wafa Sultan’s bok ”A God Who Hates” og venstreorienterte Jack Nelson Pallmeyers bok ”Is Religion Killing Us?”. Jeg kan godt nevne enda flere eksempler.

Dette innebærer selvfølgelig at vi også må amputere koransitatet som sier at terrorister som unnslipper helvete, vil få 72 jomfruer.

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/killing-avoid-hell.aspx               

En amputert Koran vil også øke interessen for noenlunde ”sensurerte” varianter av andre hellige skrifter, for eksempel ”Jewish New Testament” . Slike helt fantastiske NT-oversettelser er en sentral del av kampen mot antisemittisme.

Det er en stor sorg for meg at Odins Soldater har gjenoppvekket det høyreekstreme jødehatet fra dvalen. Sorgen ville bli enda større dersom fanatiske kristne skulle gjøre det samme. ”Jewish New Testament” vil forhåpentligvis forhindre en slik utvikling.

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg skulle likt å se deg som baker!

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Vi må amputere bort koransitater som inspirerer jødehat. Vi må rive ut koransitater som inspirerer kristenhat.

Vi bør også fjerne koranens grusomme helvetestrusler. Fordi det hersker konsensus mellom islamismeforskere på både venstre- og høyresiden om at islamister er sykelig opptatt av helvete.

Du hadde sikkert amputert gjær og sukker fra alle oppskriftene fordi det kan generere alkohol, og det er jo ikke noe bra.

Skulle likt å se resultatet!

Kommentar #12

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Orlando, Sharia og oss.

Publisert over 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
På en måte er det litt rart at media kaller terrorister for ekstreme islamister. Dersom de samme(journalister) hadde kjent til "profeten" Muhammeds siste ti år av sitt liv, ville de nok også kalt ham for en ekstrem islamist. Vi skal være glade for at det er et fåtall muslimer som følger hans eksempel...

Denne videoen går nå verden rundt.

Her forteller en Sheik at mord på homoseksuelle er ren medfølelse med dem.  Det er nemlig Allahs eneste mulighet til å slippe dem inn i Paradiset på Dommedag, de har fått sin fortjente(i følge Sharia) straff her i det jordiske.

I mange tråder, f.eks. denne, forsøkte jeg å få Basim Ghozlans syn på denne siden ved Sharia, dog uten å lykkes i særlig grad.

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Terroren nærmer seg dag for dag. Media bryr seg ikke.

Feil, Bye-Pedersen. Media bryr seg. I allefall den statsfinansierte Sveriges Radio, SR.   Av omsyn til mångfaldet som dominerer store deler av folkhemmet blir nyhetene der borte sensurert.

Sveriges Radio censurerade polisens presskonferens med anledning av nattens terrordåd i Orlando.
– Jag har inte tid att göra några intervjuer nu, säger SR:s ansvarige utgivare till Fria Tider.

SR skriver själva på Twitter att de var rädda för att känsliga uppgifter skulle kunna nämnas vid presskonferensen som exempelvis namnet på den terrorist som utfört dådet.

Med hensyn til tråden og Schønnings  gode tanker om  den reviderte Koran, det skal mot til å bli de første muslimer som taler for det. Jeg tror ikke de vil bli særlig gamle.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

189 innlegg  13478 kommentarer

De ekstremreligiøse

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Her forteller en Sheik at mord på homoseksuelle er ren medfølelse med dem. Det er nemlig Allahs eneste mulighet til å slippe dem inn i Paradiset på Dommedag, de har fått sin fortjente(i følge Sharia) straff her i det jordiske.

Og her er det tydeligvis et sammenfall av synsmåter mellom de ekstremreligiøse av ulikt slag.  Den amerikanske TV-predikanten (og tidligere presidentkandidaten) Pat Robertson ilte til Orlando etter massakren og kom med bl.a. følgende statement:

Call it whatever you want, but what this man did tonight is justified, by all accounts and criteria upheld by normal people. And you can pretend that’s not the case, but, then you’ll be lying to yourself. And that’s a bad thing in the long run. Don’t end up like these homosexuals tonight. Change and you will survive.

"At least no or very few normal people were killed", føyde han til - og det virket definitivt ikke som om den godeste Robertson levnet de homofile noen sjanse på dommedag.

Kommentar #15

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det er riktig, Johannessen.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og her er det tydeligvis et sammenfall av synsmåter mellom de ekstremreligiøse av ulikt slag.

Jeg skal være forsiktig med å skifte vær og vind mellom kristne, jøder og muslimer om hva deres respektive skrifter og profeter sier om homofili, og den behandlinga homser "fortjener" i følge disse.  

Det er jeg ikke kompetent til.  Men jeg føler meg likevel såpass kompetent at jeg vil betegne dem alle som "det glade vanvidd"!

Kommentar #16

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Flisespikkeri

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilke vers vil du fremheve, som oppfordrer oss til folkemord?

Islam er helt klart den aller verste av verdensreligionene. Koranen har en lang rekke grusomme vers.

Men jeg vil likevel unngå glansbilde-aktige fremstillinger av andre religioner. Berømte islamofobe som Salman Rushdie, Hege Storhaug, Sam Harris, og Bill Maher er enige med meg på dette området.

Uenigheten mellom meg og Kvilhaug dreier seg kun om små detaljer.

Kommentar #17

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg har egentlig ikke tid til dette, men...

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
islamofobe som Salman Rushdie, Hege Storhaug,

hva kvalifiserer Hege Storhaug til betegnelsen "islamofob"?

Kommentar #18

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det som diskuteres i første del

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
hva kvalifiserer Hege Storhaug til betegnelsen "islamofob"?

av dette radioprogrammet  er typisk noe Hege Storhaug har blitt kalt "islamobob" for å omtale, selv om hun har forfektet nøyaktig de samme meningene som disse muslimene.  Det er først og fremst muslimske jenters rettigheter hun har snakket for.  Kanskje mener du muslimene her også er "islamofobe"?  Hva vet jeg?

Men særlig rettferdig mot Storhaug er du ikke.

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva har det med saken å gjøre?

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Men jeg vil likevel unngå glansbilde-aktige fremstillinger av andre religioner. Berømte islamofobe som Salman Rushdie, Hege Storhaug, Sam Harris, og Bill Maher er enige med meg på dette området.

At noen måtte være enige med deg?

Jeg spurte om noen vers fra GT som oppforder oss til folkemord. Det klarer du altså ikke å finne, ergo lyver du.

Kommentar #20

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
At noen måtte være enige med deg? Jeg spurte om noen vers fra GT som oppforder oss til folkemord. Det klarer du altså ikke å finne, ergo lyver du.

Det skulle være unødvendig å sitere slike vers, da hver eneste kristen vet at GT inneholder groteske sitater. Løgnanklagen er helt fullstendig på jordet, fordi jeg har nevnt mange slike GT-sitater i mine tidligere debattinnlegg.

La meg sitere det jeg skrev innledningsvis:

” Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen. Men Det Nye Testamentet er veldig annerledes. Jesus sier i NT at vi skal ”elske våre fiender” og ”vende det andre kinnet til”. Disse berømte sitatene kan leses i Matteus 5.44-46 og i Lukas 6.27-29.”

Jeg skilte dermed tydelig mellom Den Gamle Pakt og Den Nye Pakt. Her er noen sitater fra Det Gamle Testamentet:

Josva kapittel 8:

Da sa Herren til Josva: «Rekk sabelen du har i hånden, ut mot Ai! For nå vil jeg gi byen i dine hender.» Josva rakte sabelen han hadde i hånden, ut mot byen. I det samme han rakte hånden ut, reiste de som lå i bakhold seg hurtig fra skjulestedet sitt og stormet inn i byen….

…………Da israelittene hadde drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hadde fulgt etter dem, og de hadde falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der, hogg de ned med sverd. Det var i alt tolv tusen som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai.

1.Sam.15,2:

”Så sier Herren, Allhærs Gud: Jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp fra Egypt. Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

Sammenlign så disse med de fantastiske vers i NT:

Matteus 5:

38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.


43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

 

 

 

 

Jes us selv praktiserte denne regelen da han ba Gud om å tilgi de som korsfestet han.

” Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Lukas 23,34). Profeten Muhammed ville ALDRI I LIVET ha sagt noe slikt, dersom noen skulle ha korsfestet han.

 

 

Her er linken til 1.Kor.13, også kjent som ”kjærlighetens høysang” på teologspråket:

 

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=yYAOW1g5DEgYQbwhVIg0ipiXGbEx6AkLs0Odt1IpfBfPdiHaPcZ27VZ8S0T82RJX

 

 

 

 

Vi bør vektlegge at det i generasjoner har blitt solgt separate Nytestamenter som ikke inkluderer GT. Vi bør også vektlegge at mange språk har kun NT tilgjengelig. På den måten kan vi understreke den enorme forskjellen på Nye Testamentet og Koranen.
Kommentar #21

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Svar til Wold

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
av dette radioprogrammet er typisk noe Hege Storhaug har blitt kalt

Er jeg dermed urettferdig mot meg selv fordi jeg ofte kaller meg selv islamofob?

Jeg kan ikke huske å ha hørt at Storhaug ikke vil bli kalt islamofob. Hvis hun har sagt noe slikt, så har det gått meg hus forbi.

For flere gir begrepet "islamofob" positive assosiasjoner.Ble ovverrasket over at Wold assosierer begrepet med noe negativt.

Men Wold har nok likevel rett i at "islamkritiker" er et mye mer saklig og vitenskapelig begrep. Det er dette begrepet jeg bruker oftest.

Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ingen oppfordring til folkemord

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Da sa Herren til Josva: «Rekk sabelen du har i hånden, ut mot Ai! For nå vil jeg gi byen i dine hender.» Josva rakte sabelen han hadde i hånden, ut mot byen. I det samme han rakte hånden ut, reiste de som lå i bakhold seg hurtig fra skjulestedet sitt og stormet inn i byen….

…………Da israelittene hadde drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hadde fulgt etter dem, og de hadde falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der, hogg de ned med sverd. Det var i alt tolv tusen som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai.

Det du siterer fra GT er en del av Israel's historie. Det er ingen oppfordring til folkemord for oss i dag.

I Koranen finner du oppfordring til mord som gjelder for folk i dag. Det er iallfall slik mange muslimer tolker det.

Det å si at GT oppfordrer oss til folkemord i dag, er en løgn!

Kommentar #23

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Fantastisk...

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Sammenlign så disse med de fantastiske vers i NT: Matteus 5:

38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg....umoralsk!

Som George Orwell skrev i 1942:

"Pacifism is objectively pro-Fascist. This is elementary common sense. If you hamper the war effort of one side you automatically help that of the other."

http://www.orwell.ru/library/articles/pacifism/english/e_patw

Kommentar #24

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det du siterer fra GT er en del av Israel's historie. Det er ingen oppfordring til folkemord for oss i dag.

I Koranen finner du oppfordring til mord som gjelder for folk i dag. Det er iallfall slik mange muslimer tolker det.

Det å si at GT oppfordrer oss til folkemord i dag, er en løgn!

Hvor i huleste har jeg skrevet at GT oppfordrer oss til folkemord i dag? Kan du sitere testen i trådstarter-innlegget?

Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Hvor i huleste har jeg skrevet at GT oppfordrer oss til folkemord i dag? Kan du sitere testen i trådstarter-innlegget?

Du skrev:

"Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen."

Hvordan skal dette forstås? 

Slik jeg ser det er GT på mange måter en jødisk historiebok. Den inneholder mye bestialsk men det er ingen oppfordringer om dette til folk i dag. Koranen, derimot, inneholder oppfordringer til drap på mennesker i dag. Det er slik mange muslimer tolker den.

Når du da sier at disse bøkene ligner på hverandre vil mange forstå det i den retning at GT inneholder "farlige" tekster. Da du las om WW2, og andre historier på skolen, vil du si at historiebøkene inneholdt oppfordringer til folkemord?

Kommentar #26

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Tatt ut av sammenhengen

Publisert over 3 år siden

Her benytter du en SELEKTIV lesning av det jeg faktisk skrev. Her er avsnittet i sin HELHET:

"Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen. Men Det Nye Testamentet er veldig annerledes. Jesus sier i NT at vi skal ”elske våre fiender” og ”vende det andre kinnet til”. Disse berømte sitatene kan leses i Matteus 5.44-46 og i Lukas 6.27-29."

Alle vet at det er ikke GT, men NT, som er det sentrale skrift i Kristendom. Når jeg ikke utlegger dette i hver enkelt detalj, så er det fordi jeg vil ikke få kommentarer av typen "Tror du jeg er idiot? Selvfølgelig visste jeg at NT er kristendommens hovedtekst."

Mine debattinnlegg er skrevet for folk som allerede har små allmenkunnskaper om Kristendom. Jeg vil ikke bli beskyldt for å undervurdere folks forkunnskaper.

Dessuten forsvarte jeg GT-tekster som Jobs Bok, Salmene og Ordspråkene i "trådstarter-innlegget".

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nettopp

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Mine debattinnlegg er skrevet for folk som allerede har små allmenkunnskaper om Kristendom. Jeg vil ikke bli beskyldt for å undervurdere folks forkunnskaper.

Når du da skriver til ditt enfoldige publikum, som har mangelfulle kunnskaper om Bibelen, at GT inneholder oppfordringer til folkemord og ligner på Koranen. Hva vil de tro da?

Kommentar #28

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
BIBELEN ER ALLEREDE SENSURERT De færreste kristne er såpass liberale som meg. Mange mener at jeg burde slutte å kalle meg kristen, og kanskje de har rett. Årsaken er mine nesten "blasfemiske" synspunkter angående det Gamle Testamentet.

Bibelen har vært sensurert i generasjoner:

1. For i lange tider har Nye Testamente (NT)vært til salgs separat. Det er kjempebra. Alle kristne bokhandler selger separate nytestamenter, som ekskluderer hele GT.2. Flere etniske minoriteter kan kun lese NT på morsmålet, men må lære seg engelsk for å kunne lese GT. Fordi oversetterne alltid har gitt NT førsteprioritet. Det kan være en fordel dersom GT aldri blir oversatt til disse språkene.Det Gamle Testamentet (GT) inneholder en lang rekke oppfordringer til folkemord. Denne boken ligner mye på Koranen. Men Det Nye Testamentet er veldig annerledes. Jesus sier i NT at vi skal "elske våre fiender" og "vende det andre kinnet til". Disse berømte sitatene kan leses i Matteus 5.44-46 og i Lukas 6.27-29.

Det er trist at GT siteres så ofte i norske menigheter. Selv om man riktignok unngår de voldelige sitatene, vil likevel en GT-inspirert tenkemåte kunne snike seg ubemerket inn bakdøra.

Den fascistiske teologi er farlig. Den foretrekker GT framfor NT. Den benytter BIBLISISME (en ekstrem variant av fundamentalisme). Kort sagt: Den konstruerer en kristendom som ligner Islam.

Selvfølgelig finnes det også vakre tekster i GT. Mine personlige favoritter er Jobs Bok, Salmene, og Ordspråkene. Likevel er det riktig å kritisere GT, fordi boken har en del voldelige vers. Det er NT som er årsaken til at Kristendommen er en bedre religion enn islam. Aller mest Bergprekenen.

I min kommentar nr. 2 skrev jeg at disse dårlig formulerte avsnittene var et hastverksarbeid, og kan kanskje virke litt forvirrende.

Essensen i budskapet er at GT er allerede sensurert, men burde sensureres i enda større grad.

Når det står at Bibelen har vært sensurert i generasjoner, og at oversettere alltid har prioritert NT, da er det underforstått at også kristne fundamentalister anser GT som "sensurert". (Selv om de ikke bruker dette begrepet). Alle kristenfundamentalister vet at vi lever i den nye pakt, ikke under den gamle pakt.

Selv mener jeg likevel at vi bør bli enda mer negative til GT. Vi bør oftere understreke at Nytestamenter har i genersajoner blitt solgt separat.

Da blir det lettere for folk flest å se forskjellen på pasifisten Jesus og krigsherren Muhammed. Dessuten vil vi med større grad av integritet kunne kreve at Koranen sensureres. Dette er i tråd med Jesu ord i Bergprekenen :

"Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror." 
(Lukas 6,41-42)

Kommentar #29

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Til Peder Jensens Forsvar

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når du da skriver til ditt enfoldige publikum, som har mangelfulle kunnskaper om Bibelen, at GT inneholder oppfordringer til folkemord og ligner på Koranen. Hva vil de tro da?

Jeg har debattert på verdidebatt i mange år, og jeg har skiftet synspunkter siden jeg begynte. Mye av det jeg skrev for flere år siden anser jeg som rent SØPPEL. I lengre tid har ønsket at jeg kunne glemme en del av mine første debattinnlegg/kommentarer.

At jeg har skiftet synspunkt på en markant måte kommer tydelig frem i artikkelen der jeg forsvarer Fjordman:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11632239/#post_11632239

TILBAKE TIL TEMAET:

Selv etter flere år på dette debattforum kan jeg likevel ikke huske noen debattanter som hadde såpass elendige kunnskaper om kristendom at de trodde GT er like sentralt som NT. Noe enfoldig publikum eksisterer altså ikke.

Dessuten er det i strid med nestekjærlighetsbudet å behandle folk som barn. Derfor er mine artikler skrevet for folk som har enkelte basiskunnskaper om kristendom.

Kommentar #30

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Joda

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Selv etter flere år på dette debattforum kan jeg likevel ikke huske noen debattanter som hadde såpass elendige kunnskaper om kristendom at de trodde GT er like sentralt som NT. Noe enfoldig publikum eksisterer altså ikke.

Visst gjør det det. Det trekkes stadig fram sitater fra GT som noen mener at kristne skal forsvare. Det gjelder steining av utro kvinner og drap på homofile. Mange tror at GT er like sentralt som NT.

Det er riktig, som du sier, at vi kristne forholder oss til NT. Mitt poeng er at, selv om GT inneholder mange ting som vi oppfatter som bestialske, inneholder GT ikkeoppfordringer til folkemord. Det er bare en påstand du har plukket fra andre uten å ha tenkt deg om. Hva som ble gjort den gangen, i en annen tid, er noe helt annet, men GT oppfordrer ikke oss til å drepe andre mennesker slik Koranen gjør.

Kommentar #31

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Da blir det lettere for folk flest å se forskjellen på pasifisten Jesus og krigsherren Muhammed.

Men til tross for at Jesus var pasifist, så har kristne gjennom historien vært svært krigerske og blodtørstige, så det er ingen automatikk at en religion utvikler seg i tråd med religionsstifteren...

Så på samme måte som kristendommen på tross av Jesus i mange hundre år var en krigersk religion, så kan kanskje islam på tross av Muhammed bli en fredelig religion. Det er lov å håpe.

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere