Kjell Skartveit

99

Når sannheten forkastes

Når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

Publisert: 10. jun 2016

Stortinget er i ferd med å vedta en lov som stadfester at retten til å skifte kjønn juridisk, skal baseres på den enkeltes følelser. I prinsippet kan loven brukes av alle som ønsker å skifte kjønn.

Diskusjonen så langt har stort sett handlet om rettighetene til de ytterst få som mener seg født i feil kropp, og motstanderne av loven har pekt på lovens praktiske problemstillinger, men konsekvensene er langt mer vidtrekkende. Det handler om fundamentet for vår sivilisasjon, om sannheten selv.

Den nye loven forkaster forståelsen av konseptet sannhet. For når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

Løgnen. Men loven bør ikke være en overraskelse for noen. Det hele startet med den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og opphevelsen av det biologiske bånd mellom foreldre og barn. Med begrepet medmor ble løgnen en del av vår lovgivning, kjønnet mistet sin betydning.

Med den nye loven om juridisk kjønn har Stortinget tatt Norge enda et steg videre med tanke på forkastingen av en kristen virkelighetsoppfatning. Følelser har blitt alle normers utgangspunkt, og det vi kaller skeiv teori, er blitt en del av statens normative utgangspunkt. Dette er i seg selv et paradoks, ettersom normkritikk er skeiv teoris egentlige mål og hensikt.

Den nye loven handler isolert sett om hva vi velger å tro om hvem vi er, men den er egentlig et angrep på all fornuft. For uten faste kategorier er det vanskelig å se for seg hvordan det i det hele tatt er mulig å si noe meningsfylt om våre omgivelser. Dette er fullstendig destruktivt, for det å tenke handler om å sette ting i forbindelse med hverandre.

En slags religion. De som ønsker å se hva en slik virkelighetsoppfatning innebærer, bør se til Sverige. Sverige har gjort skeiv teori til en slags religion, der troen på den totale likhet, og fravær av sannhet og kategorier blir ansett for å være det eneste gyldige.

Den svenske teologen Olof Edsinger kom ganske nylig med rapporten «När minoriteten tar majoriteten som gisslan». Der tar han for seg den normkrtiske pedagogikken som er i ferd med å ta over svensk skole. Han skriver at kjernen i denne pedagogikken er skeiv teori, og at den består i å stille spørsmål ved alle normer som deler menneskeheten inn i kategorier som majoritet og minoritet, normalt og unormalt, mann og kvinne.

Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse, ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker. I stedet for toleranse strever man etter å gjøre alle ting likeverdige. For man mener at toleranse ikke forandrer på de normene som marginaliserer og utestenger mennesker.

Det er altså utviklingen av normer i seg selv som er problemet. Normer skaper et «utenforskap» som ikke tåles. Snarere enn å kjempe for å likestille homo- med heteroseksualitet, oppfordrer skeiv teori oss til å tenke utenom inndelingene. Teorien har til hensikt å gi oss redskaper til å stille spørsmål ved samfunnets vedtatte sannheter, det være seg alt fra kjønn, legning og all annen form for normalitet. Å holde noe frem som normalt, blir i seg selv utøvelse av makt på en annens bekostning, og det er et overgrep.

Skape ny virkelighet. Det er denne virkelighetsforståelsen som ligger bak ­loven om retten til å skifte juridisk kjønn. Et samfunn som mener at sannheten er et resultat av egne erfaringer, kan ikke leve med en statisk oppfatning av kjønn. Staten må derfor skape en ny virkelighet som vi skal formes i, det er aktiv sosial ingeniørkunst av totalitære dimensjoner.

Det er en stille revolusjon vi er vitne til, en revolusjon vi ennå ikke har sett de fulle resultatene av. Hva få våger å stille spørsmål ved, er hvor langt en slik stat kan være villig til å gå for å nå sine ideo­logiske mål. Når sannheten benektes, er alle nedbrytende krefter satt til disposisjon.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 11.6.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

188 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk for dette og andre kloke innlegg fra deg!

Kommentar #2

Tor Albertsen

63 innlegg  597 kommentarer

Hva er sannhet? sa Pilatus

Publisert over 4 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

«Hva er sannhet?» sa Pilatus (Joh 18,38). Er noe grunnleggende sant? Bortsett fra menneskerettigheter? 

På samme måte som ettervirkning av usikkerheten i dag om aktiv dødshjelp, stiller underbevisstheten vår samme spørsmål som Pilatus gjorde.

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Man bryter også Aristoteles motsigelsesprinsipp

Publisert over 4 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Den nye loven forkaster forståelsen av konseptet sannhet. For når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

Dette prinsippet sier at et forhold og dets motsetning ikke kan være sanne samtidig. Man er enten mann eller kvinne. Er man biologisk mann med ett y-kromosom i hver eneste celle i kroppen, ja da kan man ikke samtidig være kvinne, selv om man har fylt ut et skjema og skiftet "juridisk kjønn" fordi man "føler" at man "egentlig" er en kvinne. Likeledes kan ikke en bilogisk kvinne med to X-kromososmer i hver celle i kroppen samtidig være mann. Det er og blir logisk umulig!

Denne loven gir altså adgang til å hevde at man er "juridisk kvinne" selv om hver celle i hele kroppen med sine mange milliarder y-kromosomer forteller at man er mann, eller omvendt.  Å holde to slike motstridende forhold for sanne samtidig, er et åpenbart brudd på rasjonalitetens grunnlov, som er en av grunnforutsetninggene for hele vår vestlige sivilisasjon. 

Hele loven er og blir et gigantisk bedrag. Det hele er en illusjon, og egentlig fullstendig crazy. Men følgene av galskapen er dessverre høyst reelle. 

Kommentar #4

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Dette prinsippet sier at et forhold og dets motsetning ikke kan være sanne samtidig. Man er enten mann eller kvinne. Er man biologisk mann med ett y-kromosom i hver eneste celle i kroppen, ja da kan man ikke samtidig være kvinne, selv om man har fylt ut et skjema og skiftet "juridisk kjønn" fordi man "føler" at man "egentlig" er en kvinne. Likeledes kan ikke en bilogisk kvinne med to X-kromososmer i hver celle i kroppen samtidig være mann. Det er og blir logisk umulig!

Denne loven gir altså adgang til å hevde at man er "juridisk kvinne" selv om hver celle i hele kroppen med sine mange milliarder y-kromosomer forteller at man er mann, eller omvendt. Å holde to slike motstridende forhold for sanne samtidig, er et åpenbart brudd på rasjonalitetens grunnlov, som er en av grunnforutsetninggene for hele vår vestlige sivilisasjon.

Hele loven er og blir et gigantisk bedrag. Det hele er en illusjon, og egentlig fullstendig crazy. Men følgene av galskapen er dessverre høyst reelle.

nja, ting er nok litt mer komplisert en kun å se på XY versus XX kromosomer.

en sak er at man finner tilfeller av mennesker som fra naturens side ser ut som men, men har XX kromosom.

man har tilsvarende med kvinner.

du kan alltids sjekke denne linken https://www.youtube.com/watch?v=AoUORx0LeIc så ser det er litt flere mulige kombinasjoner, og dette er langt fra en komplett liste over problemene.

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er meget sjeldne unntak som bekrefter hovedregelen

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
sjekke denne linken https://www.youtube.com/watch?v=AoUORx0LeIc så ser det er litt flere mulige kombinasjoner, og dette er langt fra en komplett liste over problemene.

De aller, aller fleste mennesker som blir født er enten entydig biologiske menn eller entydig biologiske kvinner.

Og nå har man altså laget en lov som innfører et skille mellom biologisk kjønn og en konstruksjon som man kaller "juridisk kjønn", og gi folk anledning til å "skifte" kjønn ved å fylle ut et skjema.

Om det var disse ytterst få og sjeldne unntakene med biologisk grunnlag man hadde i tankene, ville det ha vært mye mer redelig å heller innføre en tredje kjønnskategori for disse unntakstilfellene, i stedet for dette kulturmaxistiske makkverket av en lov som våre folkevalgte nettopp har stemt gjennom.

Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
en sak er at man finner tilfeller av mennesker som fra naturens side ser ut som men, men har XX kromosom.

Som Søyland er inde på er der som regel undtagelser, der bekræfter reglen i alt biologisk - og mellem- og overgangsformer - og man har ikke lært at kategorisere på en korrekt måde, hvis man deraf udleder at der ingen regler og mønstre er i biologi.

Dette overgår mange ideologiske tænkeres mentale kapacitet - kunne det se ud til - eller måske de stiller sig dumme an, for at få deres argumenter til at hænge sammen.

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
så ser det er litt flere mulige kombinasjoner, og dette er langt fra en komplett liste over problemene.

Nej, der vil være rigtig mange, hvis man tager enkelt- og få tilfælde med.

Det er f.eks. helt forkert, undertrykkende og reaktionært at have et samfund indrettet til mennesker med ét hoved, når man nu ved at der også findes siamesiske tvillinger.

Kommentar #8

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
De aller, aller fleste mennesker som blir født er enten entydig biologiske menn eller entydig biologiske kvinner.

Og nå har man altså laget en lov som innfører et skille mellom biologisk kjønn og en konstruksjon som man kaller "juridisk kjønn", og gi folk anledning til å "skifte" kjønn ved å fylle ut et skjema.

Om det var disse ytterst få og sjeldne unntakene med biologisk grunnlag man hadde i tankene, ville det ha vært mye mer redelig å heller innføre en tredje kjønnskategori for disse unntakstilfellene, i stedet for dette kulturmaxistiske makkverket av en lov som våre folkevalgte nettopp har stemt gjennom.

jepp, men en sak er at ikke alle er det, og spørsmålet er ikke bare om kromosomer, så kun å se på kromosomer blir lite holdbart.

samtidig blir det et spørsmål om fordeler, ulemper, hva som er skadevirkningene osv, og jeg greier ikke se at man kommer med noe bedre en religiøse følerier når det gjelder skadevirkningene av en ny lov, men man snakker om faktiske skadevirkninger av å fortsette slik vi har det.

dette med kulturmarxisme er sikkert greit å slenge fram, når man ikke har en god sak :-)

Kommentar #9

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, der vil være rigtig mange, hvis man tager enkelt- og få tilfælde med.

Det er f.eks. helt forkert, undertrykkende og reaktionært at have et samfund indrettet til mennesker med ét hoved, når man nu ved at der også findes siamesiske tvillinger.

vel, slik jeg ser det, handler saken om å åpne muligheter, ikke å fx tvinge deg til å skite kjønn, gifte deg med en mann, eller for den del gro et nytt hode.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
vel, slik jeg ser det, handler saken om å åpne muligheter,

Ja, men muligheder for at spille et narrespil, hvor man lader som om, det er anderledes, end det er.

Det kan virke hensyntagende at lyve lidt af hensyn til nogle atypiske mennesker, men det er sådan at det altid hævner sig at lyve.

Det gør det fordi vores tænkning og sprog er indrettet til at henholde sig til sandheden og derfor søger at være eller blive konsistent. Men, indfører man en løgn i et sådan (erkendelses)system må man gøre det inkonsistent eller se at løgnen breder sig til hele systemet.

Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
dette med kulturmarxisme er sikkert greit å slenge fram, når man ikke har en god sak :-)

Jamen, det ER kulturmarxisme, her som queer-'teori'.

Det er undertrykkende at fødes med et køn, så det finder man sig ikke længere i.

Du må forstå at venstrefløjen har erklæret Verden krig. Den kan helt enkelt ikke acceptere at Verden sådan har egenskaber - dem vil fløjen selv bestemme.

En fase man normalt gennemgår i treårsalderen.

Jeg går og venter på at en venstrefløjsregering ophæver tyngdeloven - og straffer nogle syndebukke, når de ser at naturen ikke lystrer - de kan vel ikke sætte naturen i fængsel...

Kommentar #12

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, men muligheder for at spille et narrespil, hvor man lader som om, det er anderledes, end det er.

Det kan virke hensyntagende at lyve lidt af hensyn til nogle atypiske mennesker, men det er sådan at det altid hævner sig at lyve.

Det gør det fordi vores tænkning og sprog er indrettet til at henholde sig til sandheden og derfor søger at være eller blive konsistent. Men, indfører man en løgn i et sådan (erkendelses)system må man gøre det inkonsistent eller se at løgnen breder sig til hele systemet.

kanskje, men greier ikke helt se annet at man da snakker om en enda mindre gruppe, enn de som føler et behov for å skifte juridisk kjønn.

Kommentar #13

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
kanskje, men greier ikke helt se annet at man da snakker om en enda mindre grupp

Her faldt jeg af ;-)  - Hvilken gruppe taler du om ?

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Når det gjelder å definere biologisk kjønn

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
kun å se på kromosomer blir lite holdbart.

er det høyst holdbart å se på kjønnskromosomer, for det er nemlig den lille forskjellen i kjønnskromosomparet XX eller XY som gjør at kvinner blir kvinner eller menn blir menn. 


Dette er hovedregelen hos alle pattedyrarter, hos fugler er det motsatt: Hannene har XX og hunnene har XY. 

De få unntakstilfellene rokker ikke på denne biologiske lovmessigheten. Når jussen skiller lag med biologien, er det ikke biologien det er noe galt med. Det er juridiske konstruksjoner som er laget for å bedra folket og når til og med flertallet av stortingsrepresentanter lar seg bedra, er vi som samfunn på veg mot kaos, og det er akkurat det som er bedragernes hensikt.

 Jeg synes begrepet kulturmarxisme her er meget dekkende. Marxister ønsker å skape kaos, da dette fremmer deres revolusjonære hensikter...

Kommentar #15

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jamen, det ER kulturmarxisme, her som queer-'teori'.

Det er undertrykkende at fødes med et køn, så det finder man sig ikke længere i.

Du må forstå at venstrefløjen har erklæret Verden krig. Den kan helt enkelt ikke acceptere at Verden sådan har egenskaber - dem vil fløjen selv bestemme.

En fase man normalt gennemgår i treårsalderen.

Jeg går og venter på at en venstrefløjsregering ophæver tyngdeloven - og straffer nogle syndebukke, når de ser at naturen ikke lystrer - de kan vel ikke sætte naturen i fængsel...

føler dette var temmelig rotete innlegg.

det som blir undertrykkende, er at man blir dømt til å følge noe, fordi noen vill at noe skal være slikt det har alltid vært, det blir som å forby å lage ting som sakser for skjevhendte, fordi flertallet er høyrehendte.

nå har vel både enkelte fra ekstremvenstre og ekstremhøyre erklært verden krig, og de fra ekstremhøyre har heller ikke skjønt at verden nok ikke er helt slik de tror de heller.

for min del ender jeg stort sett med å stemme noe sosialistisk, men føler at jeg nesten like gjerne kan trekke lodd, det jeg har gjort av valgtester på nettet kan ende opp med alt fra rødt, til demokratene, tror sist gang jeg sjekket fikk jeg krf.

Kommentar #16

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
er det høyst holdbart å se på kjønnskromosomer, for det er nemlig den lille forskjellen i kjønnskromosomparet XX eller XY som gjør at kvinner blir kvinner eller menn blir menn.


Dette er hovedregelen hos alle pattedyrarter, hos fugler er det motsatt: Hannene har XX og hunnene har XY.

De få unntakstilfellene rokker ikke på denne biologiske lovmessigheten. Når jussen skiller lag med biologien, er det ikke biologien det er noe galt med. Det er juridiske konstruksjoner som er laget for å bedra folket og når til og med flertallet av stortingsrepresentanter lar seg bedra, er vi som samfunn på veg mot kaos, og det er akkurat det som er bedragernes hensikt.

Jeg synes begrepet kulturmarxisme her er meget dekkende. Marxister ønsker å skape kaos, da dette fremmer deres revolusjonære hensikter...

vel, nå tror jeg neppe kjønnsidentitet er noe stort problem for fugler, eller andre pattedyr, så jeg ser ikke helt relevansen?

for min del må andre finne ut dette med marxisme og kaos, men kan ikke se at dette med kulturmarxisme virker som noe annet en i beste fall ad hominem.

dette med å følge naturen i et og alt, kan jeg ikke se er noe man gjør uansett, fx hvor mange ekorn har du sett som har gått i kirken for å gifte seg? skal man slutte med vigsel fordi man ikke ser at det skjer i naturen? 

Kommentar #17

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Enig men problemet er et annet.

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hele loven er og blir et gigantisk bedrag. Det hele er en illusjon, og egentlig fullstendig crazy. Men følgene av galskapen er dessverre høyst reelle.

Helt enig Søyland men loven i seg selv vil sannsynligvis ha marginale følger siden personene det gjelder vil være relativt få, iallefall i første runde. Men det er et annet problem og det er som følger: Denne loven er innført et fåtall med makt til å gjennomføre lover. Utfordringen er at andre lover også gjennomføres av det samme perongalleriet sprunget ut fra de samme miljøene. Hva da når slik irrasjonalitet slår inn på andre avgjørende og viktig samfunnsområder. Jeg skal gi deg et eksempel fra fredagens yrkeshverdag hos meg selv og det handler om tilkoble strøm til et vanningsanlegg som har stått uten strøm i ca 5 år av forskjellige grunner. Det begynner å bli alvorlig tørt på åkrene mine. I mitt enfold trodde jeg at å gjenninnkoble strøm på et anlegg som er i tipp topp stand ikke skulle by på noe problemer. Jeg ringte da til Eidsiva for finne ut hvordan vi skulle gjøre dette for jeg ville jo ike stjele strøm og nettleie. I utgangspunktet ville saken kunne vært gjort på ca 60 sekunder. Det var å sette inn 3 stk knivsikringer, lese av målerstand og så er vi igang.  Jeg kunne da ha startet vanningsanlegget, Eidsiva hadde fått en inntekt på 10000,- på et øyeblikk og for meg ligger det nå, avhengig av når det kommer regnevær, 30-100000,- i potten. Etter x antall telefoner mellom forskjellige saksbehandlere i Eidsiva, en eletriker, en innstallatør og undertegnede som tilsammen antok minimum et halvt dagsverk endte det med at en eller annen ingeniør i Eidsiva fant noen nye regler som gjorde det forbudt å koble til. Jeg hadde da hatt elektriker som "megget" anlegget og sjekke at isolasjonen var helt i orden og jeg hadde til og med folk fra Eidsiva nett rett i nærheten av anlegget som kunne kontrollert det hele og som i tillegg var utdannet elektromontør og hadde erfaring fra slik anlegg.

  Hvorfor skriver jeg dette: Dette er en av mange, mange daglige eksempler på hvordan rasjonell tenkning og handling utfordres i dagens samfunn, ikke bare innen jusen. Jeg kan nevne mange slik eksempler enten vi snakker om mattilsynet, Veritas, justervesenet osv.  Som ingeniør blir jeg omtrent drevet til vannvidd men få er ingeniører. De tror det skal være slik og samfunnet glir inn en kollektiv handlingslammelse og få har noen ide om noe bedre.  Og på toppen har vi fått slike som Bent Høie og co som er høflige og sympatiske. Men det er ingen sammenheng mellom å være høflig, sympatisk og det å ha evne til å styre land og folk. For noen år siden hadde en eldre kar til kontrollere dampkjelen vår. Han var sur og gretten, tildels direkte usympatisk. Men han hadde en fordel: Det var rasjonelt og fornuftig det han sa og det stemte overens med fysikkens lover. Vi kom godt utav det.  

Kommentar #18

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Albertsen og Pilatus - mot Jesus

Publisert over 4 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
«Hva er sannhet?» sa Pilatus (Joh 18,38). Er noe grunnleggende sant? Bortsett fra menneskerettigheter?

Jesus om at det finnes sannhet:

Joh 18,37-38  Jesus svarte: "Du sier med rette at Jeg er en konge. Til det er Jeg født, og til det er Jeg kommet inn i verden, at Jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører Min røst." 

38 Pilatus sier til Ham: "Hva er sannhet?"

Albertsen er tydeligvis mer enig med Pilatus enn Jesus som sier at han vitner om sannheten.

Joh17,17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet. 

1 Joh2,5 Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham. 

Forakt for sannhet er intet nytt:

Am5,10 I porten hater de den som taler til rette, og de avskyr den som taler sannhet. 

Sak8,16 Dette er hva dere skal gjøre: Hver og en skal tale sannhet med sin neste. I deres porter skal dere felle sanne dommer som skaper fred.

Sannhet -utenom menneskedefinerte menneskerettigheter - finnes tydeligvis ikke ifølge Albertsen. 

Men er Albertsen sine meninger sannhet, - som altså ikke finnes?

Kommentar #19

Tor Albertsen

63 innlegg  597 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Men er Albertsen sine meninger sannhet, - som altså ikke finnes?

Du stiller nettopp det som blir spørsmålet (kommentar #2)! Når ingen mening eller tro er sannere enn en annen, vet jeg at heller ikke min blir regnet som det. Og hvilken hensikt har da kritikk. Hvorfor kritisere avgjørelser som de dominerende instanser i samfunnet står bak?

Når den guddommelige Sannheten ikke lenger er tilværelsens paraply, er det enkelt å ta avgjørelser som følge av det som regnes som viktigst her og nå. Og i det siste tiår er avgjørelser spekket med å komme følelser i møte til de som er "annerledes".

De som er "annerledes" er slik de er. Hva er beklagelig med å være annerledes? Er ikke problemet oss andre? At vi krever av dem å være "normale" og gjør det til selve Sannheten? Det normale er selve problemet!! Det normale har blitt paraplyen. Da er ikke Gud lenger Gud. Da er den "uvanlige" min neste først det når den "uvanlige" er som alle andre.

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Det enkle er Sannheten

Publisert over 4 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Når ingen mening eller tro er sannere enn en annen, vet jeg at heller ikke min blir regnet som det.

Det enkleste er som vanlig det beste. Det er liksom ikke måte på ateistenes innviklede "vitenskapelige" forklaringer.  På hvordan liv oppsto, på menneskets bevissthet, på det særegne ved mennesket osv. Aldri enforklaring fra ateistene som holder mål.

Den klare og mest lettfattelige forklaringen, og den mest troverdige - er at alt er skapt.

Vi, naturen og universet.

Det står forklart enkelt i Bibelen.

Det er ikke påstander kristne forteller om da de snakker om den kristne forståelsen av bevisstheten - det er erfart og svært kjært. Noe troen viser og som Bibelen forteller oss har vært erfart i tusenvis av år.

Vitenskapen forteller oss ikke sannheten.

Aldri. De kan ha hypoteser som kan falsifiseres. Men det er jo ikke Sannheten for det.

For den vitenskapelige Sannheten varer vanligvis ikke så lenge. Men Sannheten i Bibelen er de evige Sannheter.

---- For oss mennesker - i tusenvis av år.

Kommentar #21

Stein Ovesen

1 innlegg  3 kommentarer

Sannheten skal sette fri - ikke binde

Publisert over 4 år siden
Hva er sannhet? Et stort og uoversiktlig filosofisk og teologisk spørsmål som er mest egnet til å gå seg vill i? Eller troen på allmaktens treenige Gud? Gud vår Far - skaperen og opprettholder av alt liv. Sønnen, Jesus som er vår forsoner og forbilde. Den hellige ånd som trøster og veileder til tro og liv. Jeg lener meg til til denne tro som forkynnes til frelse for oss mennesker. Gjennom mine år som prest har det skjedd flere endringer i samfunn og kirke. Min egen troshistorie er også preget av endring. Min tro er formet gjennom en pilegrimsvandring i møte mellom teologi og levd liv. I møte med skriftens utfordringer og mennesker jeg har møtt på veien, har jeg blitt drevet til bønn og ransakelse inn for Herrens ansikt. Og for meg er bevisstheten om nåden i Jesus og Guds milde kjærlighet, bærende for min tro og mitt liv. Her er evangeliets frigjørende kraft som reiser opp og peker ut over meg selv. Her er livet nå og i evighet samlet i Guds vilje med oss alle. En viktig erfaring på min trosreise opplevde jeg da jeg var sokneprest i Tana. Biskop Ola Steinholdt kunngjorde at han ønsket homofile velkomne som ansatte i Den norske kirke. Jeg stod langt fra biskopens syn på den tiden. Likevel skjønte jeg at biskop Olas Jesusengasjement slettes ikke ble svekket. Hans tydelige kristusvitnesbyrd opplevdes som en sterk kontrast til dem som hadde behov for å fraskrive han integritet og tro. Menneskenes historie forteller om at endring er historiens gang. Kirkehistoriens fortellinger bekrefter dette så langt jeg kan se. Og en bibelsk fortelling av dimensjoner gir et godt bilde av hvordan vi reagerer på endringer. Da Israelsfolket slavet under egypterne, var det nok mange bønner som tryglet om forandring , og da Gud utvalgte Moses til å lede folket ut av trelldommen i Egypt var nok gleden stor. Men de kom ikke langt ut i Sinaiørkenen før klagene begynte å komme. Løfter var gitt og det forjettede landet ventet der fremme, men det skulle gå 40 år før de kom frem. Endringer vekker ofte negative følelser, særlig om man ikke ser målet eller vet helt hvor man er på vei. Men les og se hvor mange ganger det står : Vær ikke redde. Vår Gud vet at endringer er historiens gang og midt i endringene er han den uforanderlige. Jeg stoler på vitnesbyrdet skriften gir om Guds trofasthet. Så enfoldig er jeg at jeg tror Vår Herre leder sin kirke gjennom tiden. Han kan ikke svikte en bedene kirke som er til stede i tid og på hvert sitt sted. Der nye utfordringer og ny viten skaper forandringer kan vi høre Guds stemme : “Vær ikke redde, jeg er med dere”. Jeg fornekter ikke kirken og kristenhetens feil og overgrep. Heller ikke mener jeg at Gud går god for alle kirkens bestialske krumspring. Men Gud forlater ikke sine. Han ønsker å fremme det gode og hører våre bønner om fred og rettferd. Derfor våger jeg forandring - fordi det gudskapte livet krever det. Derfor er jeg åpen for en fremtid i endring. Jeg ønsker endring. Jeg ønsker at undertrykte skal få frihet og krigsrammede land bli fylt med fred. Jeg drømmer om forsoning og gode liv for alle. Med slike drømmer er det fint, for ikke å si nødvendig å ha en himmel som horisont over vår pilegrimsvandring.
Kommentar #22

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Sannheten?

Publisert over 4 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Det normale er selve problemet!! Det normale har blitt paraplyen. Da er ikke Gud lenger Gud.

Så det siterte er kanskje ment å være 'sannhet', - som på den annen side ikke finnes (ifølge Albertsen)?

Blir det ikke ganske så håpløst å argumentere når utgangspunktet for mange er at sannhet ikke eksisterer, - bortsett fra menneskedefinerte menneskerettigheter.

Kommentar #23

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Tusen takk

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
sjekke denne linken https://www.youtube.com/watch?v=AoUORx0LeIc så ser det er litt flere mulige kombinasjoner, og dette er langt fra en komplett liste over problemene.

for denne linken! Jeg håper at flere fikk den med seg. Den forteller i alle fall noe ...

Kommentar #24

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Fisker fra Smøla

Publisert over 4 år siden

Hvem er du?

Mann, fisker og fra Smøla.

Men du sier jo også at du ikke er det. Hvem er du da??

Kvinne, same, datter av en sjaman, gift med en pakistansk småbruker fra Indre Sogn som er sønnesønn av en sykkelreparatør i Punjab – for slik å oppfylle alle kvoteringskrav i Staten.

Ok. Men du er ikke ...?

Jo, fordi jeg vil være det – og føler det slik (tror jeg), og da er jeg det.

Men du er jo en mann og du bor jo ikke i Indre Sogn, og...

Nei - det er fordi jeg er fisker fra Smøla. Og det er en krenkelse, en stor urett som staten og ikke minst kirken må se til å ordne opp i. Har derfor engasjert Tor B. Jørgensen, Atle Sommerfeldt, Åpen kirkegruppe og andre rettferdighetssøkende slik at saken blir fremmet på neste kirkemøte. I mellomtiden har jeg snakket med krenkelsesombudet, Marie Simonsen.

Så, om et par år er jeg... ???

Kommentar #25

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Du er sikkert

Publisert over 4 år siden

den samme humoristiske mannen om et par år også ... he he.

Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
det som blir undertrykkende, er at man blir dømt til å følge noe, fordi noen vill at noe skal være slikt det har alltid vært, det blir som å forby å lage ting som sakser for skjevhendte, fordi flertallet er høyrehendte.

Pointen er ikke at det altid har været sådan - denne formulering er en gammel afsporende agitations-cliché - pointen er at det er sådan.

nå har vel både enkelte fra ekstremvenstre og ekstremhøyre erklært verden krig, og de fra ekstremhøyre har heller ikke skjønt at verden nok ikke er helt slik de tror de heller.

Såvidt jeg er orienteret findes der ikke noget ekstremhøjre. Det man kalder sådan er bare reformistiske nationale venstreorienterede - ligesom nazister. Den ideologi er kun højreorienteret set fra et kommunistisk standpunkt - fra alle andre er den venstreorienteret og det gælder også såkaldt højreorienterede gadekrigere - de er ikke liberalister. De er meget stærkt imod kommunisme ligesom nazister, som nogle af dem også er.  - Nazister er højrefløj - på venstrefløjen.

for min del ender jeg stort sett med å stemme noe sosialistisk, men føler at jeg nesten like gjerne kan trekke lodd, det jeg har gjort av valgtester på nettet kan ende opp med alt fra rødt, til demokratene, tror sist gang jeg sjekket fikk jeg krf.

Den slags tests synes jeg ikke fungerer og jeg læser heller ikke partiprogrammer eller hører ret meget på at politikere taler - jeg ser på, hvad de gør.

Kommentar #27

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Det er en stille revolusjon vi er vitne til, en revolusjon vi ennå ikke har sett de fulle resultatene av.

Slik "skremselspropaganda" var også på banen da mørkhudede fikk de samme rettigheter som hvite, da kvinner fikk stemmerett, og da homofili ble avkriminalisert. Samt ved flere andre anledninger der mennesker som virkelig fortjener å bli både sett og hørt har satt sinnene til dem som ikke ønsker å hverken se eller høre inn i konspirasjonsteorimodus. 

Nei, vi har ikke sett de fulle resultatene av alle disse revolusjonene enda. Men jeg gleder meg til den dagen resultatene har nådd hvert eneste menneske på jorden. For alle fortjener å kunne være den de er. Og det uten å bli "mistenkeliggjort" fordi andre ikke kan se det som foregår på innsiden, og uten å bli dømt eller definert av hva andre kan se på utsiden. 

Kommentar #28

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Pointen er ikke at det altid har været sådan - denne formulering er en gammel afsporende agitations-cliché - pointen er at det er sådan.

nå har vel både enkelte fra ekstremvenstre og ekstremhøyre erklært verden krig, og de fra ekstremhøyre har heller ikke skjønt at verden nok ikke er helt slik de tror de heller.

Såvidt jeg er orienteret findes der ikke noget ekstremhøjre. Det man kalder sådan er bare reformistiske nationale venstreorienterede - ligesom nazister. Den ideologi er kun højreorienteret set fra et kommunistisk standpunkt - fra alle andre er den venstreorienteret og det gælder også såkaldt højreorienterede gadekrigere - de er ikke liberalister. De er meget stærkt imod kommunisme ligesom nazister, som nogle af dem også er. - Nazister er højrefløj - på venstrefløjen.

for min del ender jeg stort sett med å stemme noe sosialistisk, men føler at jeg nesten like gjerne kan trekke lodd, det jeg har gjort av valgtester på nettet kan ende opp med alt fra rødt, til demokratene, tror sist gang jeg sjekket fikk jeg krf.

Den slags tests synes jeg ikke fungerer og jeg læser heller ikke partiprogrammer eller hører ret meget på at politikere taler - jeg ser på, hvad de gør.

vel, tror du i så fall burde sjekke opp både begrepet ekstremhøyre, og nazisme.

det å se hva de gjør er ivertfall et godt utgangspunkt, det jeg ser er hvor lite politikk ligner vitenskap, og hvor mye det ligner enkelte former for religion.

er nok mye i det utrykket om pølser og politikk.

Kommentar #29

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er liksom ikke måte på ateistenes innviklede "vitenskapelige" forklaringer.

Nei, vitenskap er ikke for dem som ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig :)
Det er vel en grunn til at det krever både lang utdanning og hjerner som klarer å innse at vi mennesker faktisk ikke vet alt her i verden, for å kunne bli en god vitenskapsmann eller forsker. 


 

Kommentar #30

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.
Nei, vitenskap er ikke for dem som ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig :)

Er deg selv du skriver om i kommentaren?  Det du skriver forteller og avslører jo svært mye om deg selv.

Hvis ikke.  Hvilket enormt hovmod, og for en forakt for andres forståelse og meninger du viser å være i besittelse av.

Kommentar #31

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er liksom ikke måte på ateistenes innviklede "vitenskapelige" forklaringer. På hvordan liv oppsto, på menneskets bevissthet, på det særegne ved mennesket osv. Aldri enforklaring fra ateistene som holder mål.

Hvor tar du dette fra? 

Så vidt meg bekjent er "vitenskapen" helt klar på at i disse spørsmålene har man ingen godt fundamenterte teorier. Svaret er altså enn så lenge: "Vi vet ikke"

Vitenskapens evidensbaserte "forklaringer" er altså ikke innviklede, de er foreløpig fraværende...

Kommentar #32

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
vel, tror du i så fall burde sjekke opp både begrepet ekstremhøyre, og nazisme.

det å se hva de gjør er ivertfall et godt utgangspunkt, det jeg ser er hvor lite politikk ligner vitenskap, og hvor mye det ligner enkelte former for religion.

er nok mye i det utrykket om pølser og politikk.

Nå ja, jeg hører til dem, der mener at have fundet ud af at efterkrigstidens placering af fascisme og nazisme på højrefløjen er forkert. Jeg mener at fascisme kun kan ses som højreorienteret, hvis man ser den fra en kommunistisk position - fra alle andre positioner ligger fascismerne til venstre.

Enig - politik og religion er to tæt beslægtede emner - handler om den rette levemåde og er et godt stykke ad vejen irrationelle. Habermas ville udvikle en rationel form for politisk samtale, hvor kun det, der kunne argumenteres for rationelt og intersubjektivt (forståeligt og indleveligt for alle deltagere) skule tages alvorligt. Jeg tror ikke på et sådant projekt - ikke alt vigtigt er rationelt.

Den talemåde kender jeg vist ikke, men der er ihvertfald meget 'pølsesnak' i politik.

Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så vidt meg bekjent er "vitenskapen" helt klar på at i disse spørsmålene har man ingen godt fundamenterte teorier. Svaret er altså enn så lenge: "Vi vet ikke".

Vitenskapens evidensbaserte "forklaringer" er altså ikke innviklede, de er foreløpig fraværende...

Det er alle debatter om evolusjonsteorien. 

Kommentar #34

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Neida Fjerdingen

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvis ikke. Hvilket enormt hovmod, og for en forakt for andres forståelse og meninger du viser å være i besittelse av.

Det er ikke hovmod. Hun bare sier med all klar tydelighet at vitenskap er noe som ikke ligger for henne.

Kommentar #35

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvis ikke. Hvilket enormt hovmod, og for en forakt for andres forståelse og meninger du viser å være i besittelse av.

Jeg vet det var litt lavmål å skrive det, tenkte absolutt tanken selv. Men det som ble påstått i innlegget jeg svarte på var enda mer lavmål, og jeg hadde rett og slett ikke noe godt svar i farta der og da, så da endte jeg med å synke ned på samme nivå som innlegget jeg svarte på dessverre. 
Ingen unnskyldning, for jeg legger meg flat der. Bare en forklaring.

Det er klart at vitenskap er innviklet. Men å anse det som noe som er så innviklet at det derfor må være et enklere svar, blir jo som å si at innviklede mattestykker ikke kan være reelle bare fordi de er innvklede.
Og da tenker jeg at slike mattestykker ikke er for mennesker som mener at de er innviklede, eller for mennesker som mener at når ting er for innviklet så må man se forbi at det kan være noe reelt å forholde seg til på noe vis. Det at noe er innviklet er jo ikke automatisk usant bare fordi man selv ikke skjønner det. Ikke alle kan være mattegenier eller vitenskapsfolk, det passer rett og slett ikke for alle hoder i verden. Meg inkludert :P 

 

Kommentar #36

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er alle debatter om evolusjonsteorien.

?

Hva er alle debatter om evolusjonsteorien? 

Kommentar #37

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nå ja, jeg hører til dem, der mener at have fundet ud af at efterkrigstidens placering af fascisme og nazisme på højrefløjen er forkert. Jeg mener at fascisme kun kan ses som højreorienteret, hvis man ser den fra en kommunistisk position - fra alle andre positioner ligger fascismerne til venstre.

Enig - politik og religion er to tæt beslægtede emner - handler om den rette levemåde og er et godt stykke ad vejen irrationelle. Habermas ville udvikle en rationel form for politisk samtale, hvor kun det, der kunne argumenteres for rationelt og intersubjektivt (forståeligt og indleveligt for alle deltagere) skule tages alvorligt. Jeg tror ikke på et sådant projekt - ikke alt vigtigt er rationelt.

Den talemåde kender jeg vist ikke, men der er ihvertfald meget 'pølsesnak' i politik.

vel, grunnen til at jeg plasserer nazisme på høyresiden, er at jeg går etter hva nazister mente, og hva de på den ytterste høyre mener.

man kan sikkert finne ting man kan koble sammen med sosialisme, som fx at begrepet sosialist blir en del av ordet, at de ga støtte til barnefødsler, men det blir ikke bedre enn om jeg skulle koblet nazismen med høyresiden fordi nasiztene var veldig ivrig med veibygging.

vis man vill sjekke ting ut, kan man sjekke hvilke presidentkanditat som blir støttet av KKK i valget i USA, eller debatten rundt manifestet til ABB, det vill nok være veldig vanskelig å komme til flere koblinger til venstresiden, enn det man kommer til med høyresiden.

Kommentar #38

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
vel, grunnen til at jeg plasserer nazisme på høyresiden, er at jeg går etter hva nazister mente, og hva de på den ytterste høyre mener.

Jeg forstår godt den sammenhæng du beskriver, men er i tvivl om, hvorvidt de nyere såkaldte højrepopulitiske partier er højreorienterede.

DF og vist også SD har en tæt på socialdemokratisk statslig omfordelingspolitik.

Såvidt jeg kan se, er det den nyere ideologi, som liberalisme og socialisme er konvergeret til, globalismen, der skiller i dag.

Er man tilhænger af globalismen, er man venstreorienteret og er man som modstander, lokalist er man højreorienteret.

Ellers, hvis man vil se på flere detaljer, så har nazismen adskillige ikke uvæsentlige fællestræk med dagens venstrefløj:

Regulerede løn- og arbejdsforhold med ferie osv. og lav arbejdsløshed, idealisering af et sundt liv med lys, luft og motion og naturdyrkelse og -bevaring, økologisk jordbrug og rene fødevarer uden tilsætninger og af gode råvarer, dyrevelfærd, statslig anti-rygepolitik. Ting de fleste 'rød-grønne' partier i dag mener og som også er mere elelr mindre udbredt hos de såkaldt højre-populistiske.

Dertil kommer den delvist kooperative økonomi og en principiel modstand mod såkaldte arbejdsfri indkomster og mere i den blodgade, hvor de lidt mere totalitære venstrefløjspartier i dag er ret så enige.

Derfor mener jeg at alle fascismer, som jeg mener nazismen er et specialtilfælde af, i det politiske spektrum ligger et sted mellem socialdemokratisme og kommunisme.

Før indvandringen og den ideologiske globalisme var det enkelt - liberalister var højreorienterede og socialister var vensterorienterede.

Med globalismen er diskursen drejet sådan at det nu er mindre vigtigt, hvad et parti mener om den statslige omfordeling og mest vigtigt om det er globalistisk, som er det eneste stuerene.

I dag kan man altså i den officielle diskurs være venstreorienteret, selvom ens politik betyder drastisk forringede levevilkår for fløjens traditionelle vælgere, de mindre godt stillede - blot man omfavner dagens ideologi, globalisme.

Kommentar #39

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ellers, hvis man vil se på flere detaljer, så har nazismen adskillige ikke uvæsentlige fællestræk med dagens venstrefløj:

Jeg liker å tenke politikk i to dimensjoner

Hvis vi tenker en x-akse i et koordinatsystem hvor venstre siden kjennetegnes med stor grad av statelig styring og ingen personlig frihet og høyresiden kjennetegnes med stor grad av personlig frihet. Går du for langt til venste, skal staten bestemme alt og du har ingen personlig frihet eller eiendomsrett. Går du for langt til høyre, ender det opp i anarki og kaos.

Det er også en Y-akse i dette systemet. Jo lenger du går positvt på denne aksen jo mere nasjonalistisk blir du. Går du negativt blir du mer internasjonalistisk.

Vi ser at kommunisme havner i venstre halvplan i 3. kvadrant. Nazisme havner også i venstre halvplan men i 2. kvadrant. Slik kan en fortsette å plassere inn politiske partier og jeg synes en får et interessant bilde.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere