Marion Godager Tveter

3

E18-diskusjonen fortsetter, Lunde!

KrFs bystyrerepresentant i Oslo, Erik Lunde, klør seg i hodet over Oslopakke 3-resultatet. Han opplever det som "uvirkelig" og "absurd". De Grønne bidrar gjerne til å oppklare forvirringen.

Publisert: 8. jun 2016

At Lunde anklager De Grønne for å være uredelige og fare med løgn, kan bero på en misforståelse. Lunde ser nemlig ikke ut til å ha forstått hva som står i den nye avtalen.

Det stemmer nemlig ikke at Oslopakke 3 betyr at de gamle planene for E18 videreføres, slik Erik Lunde har fått inntrykk av fra samferdselsministeren. Selv noen av de sterkeste tilhengerne av disse planene er enige om det. Asker og Bærum Budstikke fastslo allerede tirsdag på lederplass at det kan spøke for E18-utvidelsene fra Asker til Strand.

Den nye Oslopakke 3 sier tre viktige ting om E18. For det første er det enighet om å bygge ut en nedskalert versjon de første 1500 meterne mellom Lysaker og Strand. For det andre understreker partene at de ikke har konkludert om hvordan E18 skal utbedres videre. Prosjektet ligger fremdeles inne i Oslopakke 3, og det er derfor slik at partene i Oslopakke 3 må bli enige om den videre utbyggingen.

For det tredje er det nå tverrpolitisk enighet i Oslo og Akershus om å be Statens Vegvesen utrede planer for veien som ikke øker veikapasiteten og som reduserer kostnadene. Til sammenligning sa den gamle avtalen om Oslopakke 3, som KrF stemte for, at E18 skulle bygges etter de gamle planene så snart kommunale planprosesser tillot det. Med den nye avtalen er dette premisset forlatt.

At Ketil Solvik-Olsen ønsker å bygge veien, er en kjent sak. Han står overfor flere utfordringer for å få det til. I så fall må han overstyre den lokale enigheten mellom Oslo og Akershus om å få på plass nye utredninger som ikke øker veikapasiteten til Oslo, og som også reduserer kostnadene. Han må også kreve inn langt høyere bompenger fra de reisende inn til Oslo fra Asker og Bærum. Dersom veien skal bygges som planlagt, må det nemlig settes opp fire nye bomsnitt på E18, som vil kunne gi 120 kroner i økte bompengeutgifter tur-retur for pendlere fra Asker. Vi stiller oss undrende til at Solvik-Olsen ønsker å gjennomføre et slikt bompengeøkende prosjekt.

Det er svært overraskende dersom KrF i Oslo støtter samferdselsministeren ønske om å overkjøre enigheten mellom Oslo og Akershus. På Stortinget har KrF vært en samarbeidspartner for De Grønne i ulike verdispørsmål. Som tidligere medlem av KrFU er jeg overrasket over Lundes tilnærming til Oslopakke 3-resultatene, og stusser over at Oslo KrF ikke heller ønsker å bygge videre på den nye lokale enigheten om å skalere ned E18-planene slik at kapasiteten ikke økes.

Selv tok jeg faktisk en ringerunde i valgkampen for å få De Grønne-velgere til å krysse Lunde inn i bystyret, i troen på at det ville gjøre det lettere å sikre flertall for en politikk i solidaritet med neste generasjon. Derfor er det trist at Lunde nå sprer samferdelsministerens tilslørende budskap, heller enn å drive folkeopplysning om hvilke muligheter for god miljøpolitikk som ligger i avtalen.

Miljøpartiet De Grønne har vært tydelige på at vi lytter til transportforskerne: økt veikapasitet er ikke løsningene på framtidas transportutfordringer. Derfor har vi vært klare både i valgkampen og i byrådssamarbeidet på at vi ikke ønsker å bygge en større vei. Vi gikk inn i et byråd som ikke vil bygge ut mer kapasitet inn til byen, og vi sitter stadig i et slikt byråd. Denne tydelige og kunnskapsbaserte linjen var vårt utgangspunkt for forhandlingene med Akershus og Staten. Oslos tydelige krav, og den faglige debatten det utløste både i forkant og under forhandlingene, ga et stort gjennomslag.

De Grønne mener vi har all grunn til å juble for gjennomslaget i forhandlingene. Gjennom denne avtalen har vi for første gang fastslått et mål for reduksjon av trafikk inn til byen. Dette er noe helt nytt, og et viktig redskap for å redusere forurensing og gi bedre plass i byen. Med tanke på hva den borgerlige byrådspartneren Høyre har prioritert i forhandlingene, er det vanskelig å se for seg at forhandlingsresultatet ville blitt like godt dersom det forrige byrådet fikk fornyet tillit, slik Lunde forutsetter.  

Det er ikke rart at det er forvirring om Oslopakke 3, en avtale full av detaljer, og med sterke særinteresser på alle sider. Skal en legge samfunns- og verdisyn til grunn, er det nærliggende å tro at KrF og De Grønne i Oslo vil være på samme linje i den videre debatten. Når støvet legger seg fra den første runden, kan vi forhåpentligvis fortsette å jobbe for fellesløsninger som kommer Oslo til gode.

Marion Godager Tveter
Bystyremedlem for Oslo MDG,
Samferdsels- og miljøkomiteen

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere