Kjell Skartveit

99

Vårt Lands hatretorikk mot Torolf Nordbø

Det paradoksale er at Gjøsunds kamp for det han synes er det eneste rette, får ham til å minne om dem han mener Nordbø representerer­; mellomkrigstidens totalitære fascister.

Publisert: 8. jun 2016

La meg starte med to sitat: «Det er utbredt skepsis til jøder i mange overveiende muslimske land. I Pakistan, Tyrkia, Egypt, Jordan og Libanon er prosentandelen som har et positivt syn på jøder, under 10 pst. ifølge Pew Research Center. Dette er holdninger som flyktninger og asylsøkere fra disse landene ikke nødvendigvis legger fra seg når de kommer til Norge.»

«Lørdagsrevyen hadde også intervjuet flere lærere­ fra videregående skoler med mange muslimske elever. Av frykt for represalier ønsket ingen av lærerne å stå fram med fullt navn. De kunne fortelle om utbredt hat mot jøder blant elevene. En lærer­ fortalte om notorisk uthenging av jøder, alt fra vitser til drapstrusler.»

Etter Alf Gjøsunds verbale angrep mot Torolf Nordbø (Vårt Land 30. mai), skulle en tro at ovennevnte sitater var hentet fra Nordbøs Facebook-vegg, men det er de ikke. De er hentet fra KrFs representantforslag i Stortinget i 2011 om en handlingsplan mot antisemittisme.

Umulig. KrF ba om at noe måtte gjøres for å få bukt med den voksende antisemittismen i Norge. Når KrF samtidig er tydelig på at det er islam som er bakgrunnen for det nye jødehatet, er det ikke vanskelig å forstå hva den eneste rette medisinen er. Man kan ikke ønske et redusert jødehat, samtidig som man ønsker flere muslimer velkommen til Norge, det er rett og slett ikke mulig.

KrF-politiker Nordbø har i hele sin politiske karriere kjempet mot totalitære krefter, antisemittisme og for økt u-hjelp, og arbeider for den eneste logiske konklusjon av KrFs rapport: Redusert innvandring av muslimer. Men det tolereres ikke av Gjøsund, selv om vi vet at islam representerer jødehat, kvinne-
forakt, angrep på ytringsfriheten og er en fare for demokratiet selv.

Roter. Gjøsund hevder at Nordbø roter i det brune grumset og trekker paralleller tilbake til jødeforfølgelsen i mellomkrigstiden. Det paradoksale er at Gjøsunds kamp for det han synes er det eneste rette, får ham til å minne om dem han mener Nordbø representerer­; mellomkrigstidens totalitære fascister. For i møte med Nordbø har Gjøsund verken rom for dialog eller toleranse, her er det sosial utfrysing og ønske om yrkesforbud som gjelder. Gjøsund (og Vårt Land generelt) har tatt parti for islam (se blant annet avisens forside etter terroren i Paris­ januar 2015), og mener at kampen mot jødenes fiender­ er vår tids fascisme. Det er et paradoks så stort at en ikke skulle tro det var mulig.

Vårt Land hevder de forsvarer det livssynsåpne og tolerante samfunnet. Det hadde vært interessant om avisens ledelse kunne kommentert hvordan det rimer med den hatretorikken de møter Nordbø med. Og hvem er egentlig det brune grumset? De som forsvarer jødene, eller de som forsvarer deres fiender?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.6.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Vesten har et ødelagt moralsk kompass

Publisert over 4 år siden

Takk for et godt innlegg. 

Kultur Marxismen har overtatt akademia i Vesten. Resultatet er at media og politikere virker til å være nøytraliserte av en absurd virkelighetsforståelse. Min tid i England gjorde dette mer tydelig for meg enn noe annet. Dennis Prager ble invitert til Oxford til en debatt som hadde tittelen, "Hamas is a greater obstacle to peace then Israel". At noe slikt i det hele tatt kan debatteres på et av verdens beste univerisiteter forteller oss hvor syk verden er blitt. På flere av universitetene jeg besøkte i England var det utbredt at folk støttet terrorist grupper. I Norge trenger vi ikke gå lenger enn til Støre for å vite at han samarbeidet med Hamas lederen.

Venstresiden har en lang historie bak seg der de støtter totalitære regimer. Den Amerikanske presidenten Ronald Reagan kalte Sovjet Union et ondt rike. Venstresiden i Usa var rasende på grunn av dette. At Kommunismen drepte 100 millioner mennesker var av liten betydning. Bernie Sanders er fascinert av Cuba og Obama har gjort det tydelig at fremtiden ikke tilhører den som vanærer profeten av Islam. Obama er den mest anti-vestlige presidenten Usa noensinne har hatt.

Jeg stemmer verken høyre enn eller venstre så for meg er dette ikke et spørsmål om politikk men rett og galt. Venstresiden støtter minoriteten og den undertrykkte uavhengig av hva minoriteten tror og gjør. Det er nærmest helt uforståelig for kultur Marxistene at minoriteter noen ganger har fæle verdier. At mange Muslimske terrorister ofte er godt utdannet og er på øvre middel klasse betyr lite for kultur Marxistene. Det som er viktig er å piske opp kampen mellom rase, kjønn og klasse. Homofile er undertykte av heterofile, kvinner er undertrykkte av menn, og alle raser er undertrykkte av den hvite rasen. Venstresiden kultur Marxisme er mer oppfatt av å definere virkeligheten isteden for å innrette seg etter hvordan virkeligheten egentlig er.

Vi ser samme utviklingen i Vesten som vi så i Russland, Tyskland og Italia ettersom Jødisk-Kristne verdier mister sin inflytelse. Med røtter fra den Franske revolusjonen så blir politikk omgjort til en helomfattende pseduo politisk religion. Dette livssynet som vokser frem skiller ikke mellom religiøs makt og politisk makt som Kristendommen gjør. Den nye allmektige sekulær liberalismen vil sentralisere all makt i staten og kontrollere hele samfunnet.

Vi burde så absolutt bekymre oss for spredningen av Islam i Europa. Men det vi virkeligen burde bekymre oss for er Vestens kultur Marxisme som er Vestens mest innflytelsesrike og dynamiske politiske religion. Denne ideologien er ikke bare feil den er også veldig farlig. Utviklingen på Vestens universiteter ligner veldig mye på Fascisme. Eller for å bruke Jonah Goldberg sin beskrivelse, "Liberal Facism".

Kommentar #2

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re. Vårt Lands hatretorikk mot Nordbø

Publisert over 4 år siden

Eg skal ikkje gå inn i debatten mellom Kjell Skartveit og Alf Gjøsund, men kommentere to prinsipielle sider ved innlegget til Skartveit.

1.Det ser ut til at Skartveit vil stengje Noreg for muslimar. når han skriv at me ikkje kan "ønske et redusert jødehat samtidig som man ønsker flere muslimer velkommen til Norge". Implisitt i Skartveits utsegn ligg at muslimar nærmast pr definisjon står for jødehat. Vidare vil han stengje ute ei bestemt grupppe på bakgrunn av dette. Slik stigmatiserer Skartveit muslimar som gruppe, noko som er totalt uakseptabelt. I dag er det slik at dei som treng vern av ulike grunnar får opphald. Opphaldsløyve er ikkje knytt til religiøs eller politisk bakgrunn. Slik må det vere. 

2.Skartveit seier at "islam representerer jødehat, kvinneforakt, angrep på ytringsfriheten og er en fare for demokratiet.  Kva islam er det Skartveit skriv om? Er det den varianten ISIS står for eller er det den islam Usmana Rana skriv om i si nye bok eller er det Skartveits eiga tolking av islam? Han viser i starten av innlegget sitt til eksempel som alle kan vere samde om er uakseptable.  Men me kan ikkje utifrå desse eksempla trekkja den slutning at dette gjeld islam og alle muslimar.  Det er himmelvid forskjell på den type islam valdelege erkstremistar står for og det til dømes Usmana Rana gir uttrykk for i den nye boka si. Det er utallige døme på at mange muslimar står for heilt andre haldningar enn dei Skartveit meiner islam står for. 

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det stigmatisering dersom det er et faktum?

Publisert over 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Implisitt i Skartveits utsegn ligg at muslimar nærmast pr definisjon står for jødehat. Vidare vil han stengje ute ei bestemt grupppe på bakgrunn av dette. Slik stigmatiserer Skartveit muslimar som gruppe, noko som er totalt uakseptabelt

Flere undersøkelser viser dessverre at jødehat er mer utbredt blant muslimer enn blant nordmenn flest. Kan man da påstå at man stigamtiserer en hel gruppe mennesker med å påstå at stor innvandring av muslimer sannsynligvis vil føre til mer jødehat i Norge?

Er ikke dette egentlig helt reell logisk tenkning som bygger på faktiske forhold og ikke på fordommer eller antagelser?

Jeg kan heller ikke se at det ligger implisitt i en slik logikk, at man går inn for å nekte muslimer å komme til Norge!

I charteret til den muslimske organisasjonen Hamas, står det f eks at enhver muslim har rett og plikt til å drepe jøder hvor som helst i verden. Dette charteret ser ut til å gi uttrykk for en holdninge til jøder som dessverre synes mye mer utbredt blant muslimer enn andre grupper.

Stigmatisering er et begrep som ikke er anvendelig når det man bygger på er realiteter. Det å hevde at jødehat er relativt sett mer utbredt bland muslimer enn nordmenn flest, betyr dessuten ikke at man påstår at hver eneste muslim hater jøder, bare at denne holdningen er mer utbredt i denne gruppen som helhet.

Det er helt sikkert mange muslimer som overhode ikke hater jøder. Men Abid Raja er nok dessverre ikke helt utypisk når han har fortalt om at han som gutt ble flasket opp i sin familie med hat både til jøder og homofile. Jeg antar at han snakker helt sant!

Et problem forsvinner dessverre ikke ved at vi fornekter det. Det ER et økende jødehat i Norge, og det skyldes i stor grad holdninger hos enkelte innvandrere.

Mvh Sverre

Kommentar #4

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Er det stigmatisering dersom det er et faktum?

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan heller ikke se at det ligger implisitt i en slik logikk, at man går inn for å nekte muslimer å komme til Norge!

Det Skartveit gjer er nettopp å kople innvandring av muslimar og jødehat. Eg er fullt klar over at undersøkingar som er gjort som for eksempel denne: http://www.klassekampen.no/article/20150522/ARTICLE/150529937 viser at antisemttisme er eit stort problem blant muslimar, men det blir meiningslaust å seie at difor bør me stengje grensene for muslimar (eller vdere spesielt restriktive når det gjeld muslimar). Når ein skriv om dette, er det òg viktig å unngå å generalisere. Det gjer ikkje Skartveit noko forsøk på å unngå. Då blir det stignmatisering av ei heil gruppe fordi det er et faktum at ikkje alle muslimar står for jødehat. 

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Har han sagt dette helt eksplisitt, eller er det du som tolker?

Publisert over 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Det Skartveit gjer er nettopp å kople innvandring av muslimar og jødehat. Eg er fullt klar over at undersøkingar som er gjort som for eksempel denne: http://www.klassekampen.no/article/20150522/ARTICLE/150529937 viser at antisemttisme er eit stort problem blant muslimar, men det blir meiningslaust å seie at difor bør me stengje grensene for muslimar (eller vdere spesielt restriktive når det gjeld muslimar). Når ein skriv om dette, er det òg viktig å unngå å generalisere. Det gjer ikkje Skartveit noko forsøk på å unngå. Då blir det stignmatisering av ei heil gruppe fordi det er et faktum at ikkje alle muslimar står for jødehat.

Jeg leste i ditt innlegg at du mener det ligger implisitt i et utsagn om at fler muslimer til Norge sannsynlgvis vil føre til mer jødehat, at man vil stenge grensene for muslimer?

Er det det utsagnet du bygger på, eller er det andre utsagn som eksplisitt uttrykker at han vil stenge grensene?

Om slike utsagn finnes, er det greit, hvis ikke, må jeg si at du bygger på din egen tolkning, som ikke uten videre kan utledes av det utsagnet du refererte til.

Hva vil det si å generalisere, egentlig? Er det generalisering å hevde at jødehat er mer utbredt blamt muslimer enn nordmenn forøvrig? Husk at man kan formulere seg uklart og ikke nødvendigvis mene at hver eneste muslim er jødehater, selv om noen finner å ville tolke det slik.

Det er svært vanskelig å snakke reelt om negative trekk ved minoritetsgrupper, uten at noen reagerer og mener det er generalisering og stigmatisering. Det er ikke alltid ment slik. Men det misoppfattes så ofte, at de fleste heller lar være å mene noe om saken, av frykt for "brunbeisingen".

Man bør være sikker i sin sak, synes jeg. Er du det?

Mvh Sverre

Kommentar #6

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re:Har han sagt dette helt eksplisitt, eller er det du som tolker?

Publisert over 4 år siden

Dette seier Skartveit:"Man kan ikke ønske et redusert jødehat, samtidig som man ønsker flere muslimer velkommen til Norge, det er rett og slett ikke mulig."  Det er tydeleg at han her koplar jødehat og innvandring av muslimar. Det er sjølvsagt at me ikkje ønskjer meir jødehat. Men det blir ulogisk å kople dette til innvandring av muslimar fordi opphaldsløyve må knyttast til heilt andre kriterium.  Det er klart at me alltid tolkar når me prøver å oppfatte kva andre seier, men for meg verkar det som Skartveit ønskjer tiltak for å hindre muslimer å kome hit fordi han meiner dei er jødefiendtlege.

Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ulogisk ?

Publisert over 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Det er sjølvsagt at me ikkje ønskjer meir jødehat. Men det blir ulogisk å kople dette til innvandring av muslimar

Sverige ligger ti år foran, bør vi ikke ta lærdom  av det ?   Hvis innvandring av en bestemt reigion eller etnisitet skaper ulevelige forhold for andre etnisiteter - hvilken løsning har du ?  Muslimene trenger ingen sikkerhetstiltak, men er selv en trussel mot andre.  Ikke bare mot jøder for øvrig, men mot brannvesen og politi, selv om folket i de 55 no-go zonene også består av andre folk enn muslimer. 

Hatbrott mot judar ökar Metalldetektor i synagogan, polisbil utanför skolan och ett alltid så vaksamt öga. Det är vardag för många judar i Sverige i dag. Säkerhetsrutinerna kostar de judiska församlingarna miljontals kronor om året. Idag går 25 procent av församlingens medlemsavgifter till att garantera säkerhet.

Kommentar #8

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re:Ulogisk?

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hvis innvandring av en bestemt reigion eller etnisitet skaper ulevelige forhold for andre etnisiteter - hvilken løsning har du ?

For det første skapar ikkje innvandring av muslimar ulevelege forhold i landet vårt. Det r berre dei som behov for vern som får opphald. Du vil altså bryte med retten til asyl og sende menneske tilbake til krig og forfølgjing? 

Så er det inga enkel løysong på integrering, men noko av det viktigaste er at dei som kjem får bli kjend med nordmenn og på denne måten få innføring i kulturen vår. Det blir gjort mykje gost arbeid av frivioillige organisasjonar og enkeltpersonar. Me treng å skjøne at dei som kjem er menneske som meg og deg, ikkje potensielle kriminelle eller fanatiske personar som er ute etter å øydeleggje lande vårt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere