Vebjørn Selbekk

10

En komikers levebrød

Jeg har også vært inne på Torolf Nordbøs Facebook-side. Uten å bli mørkredd.

Publisert: 8. jun 2016

Vårt Lands kommentator Alf Gjøsund er for tiden opptatt av spørsmål i skjæringspunktet mellom religionskritikk­ og rasisme­. I sine artikler angriper han tematikken­ fra ­ulike – og iblant overraskende – vinkler. Torsdag 2. juni ble for eksempel­ spørs
målet om det er riktig å ligge­ med medlemmer av gruppen­ Odins soldater berørt.

Jeg ville i utgangspunktet stilt meg litt spørrende til hvor aktuell­ akkurat den problemstillingen er for Vårt Lands ­lesere. Men kanskje­ kjenner Gjøsund sitt publikum bedre?

Yrkesforbud. Like underholdende var det imidlertid ikke å lese Gjøsunds kommentar «Bibel­ og grums» (Vårt Land 30. mai) selv om den handlet om en humorist­. For der går Vårt Land-kommentatoren inn for å ta levebrødet fra den kristne komikeren og artisten Torolf Nordbø.

Gjøsund er misfornøyd med at Nordbø fikk opptre på ­Bibelselskapets humorforestilling Bibel & babbel helgen før Gjøsund skrev sin kommentar. Men begrunnelsen var ikke at vitsene var for dårlige. Eller humoren­ eventuell for plump. Nei, yrkesforbudet var faktisk ikke relatert til yrkesutøvelsen i det hele tatt. Gjøsund mener det er Nordbøs aktiviteter på Facebook­ som bør diskvalifisere komikeren fra å opptre i kristne ­kretser. Nærmere bestemt hans kritikk av islam.

«‘Nyheter fra Fredens religion’ er en fast formulering på artisten og humoristen Torolf Nordbøs facebookprofil. Under denne introduksjonen deler han artikler om muslimer som står bak konebanking, terror, voldtekt og våpensmugling,» skriver Vårt Land-kommentatoren. Han forklarer leserne at det Nordbø driver med, kvalifiserer for merke-
lappen «dehumanisering». Og så trekker Gjøsund en linje fra komikeren Nordbø direkte til 30-tallets nazister. Intet mindre.

Hitling. Det finnes et ord for den typen debatteknikk som Gjøsund bruker her. Det kalles hitling. Denne typen sammenligning med nazister brukes vanligvis helt mot slutten i opp-
hetede ordskifter. Gjerne når man har gått tom for konvensjonelle argumenter. Da griper­ man til Hitler, brunskjorter og det tredje riket. For å toppe debatten­. Som siste utvei. Men hos Gjøsund dukker hitlingen altså allerede opp i kommentar-
artikkelens andre avsnitt. Mot en komiker som er mest kjent for morofiguren han innante og revyopptredener­ sammen med Per Inge Torkelsen.

Jeg er også venn med Nordbø på Facebook og har vært innom siden hans. Uten å bli mørkredd. Kanskje er han tidvis noe generaliserende og ensidig når det gjelder tematikken i sakene han deler. Men så er det da også full anledning til å prioritere egne interesseområder på sin egen personlige facebookprofil.

Ikke dehumaniserende. Torolf­ Nordbøs virksomhet på Facebook er definitivt ikke dehumaniserende­. Og absolutt ikke sammenlignbar med 30-tallets nazisme. Bruken av den typen karakteristikker ­forteller i dette tilfellet mer om avsenderen enn mottageren.

Når man leser Vårt Land-kommentatorens angrep på en komikers levebrød, kunne man nesten mistenke bergenseren­ Gjøsund for å være svensk. I hvert fall virker det som han ­argumenterer for en islamdebatt av svensk type. For der borte brunbeises islamskeptikere­ helt rutinemessig. Der kan man risikere levebrødet sitt hvis man våger å ytre seg om islam på en måte som ikke er politisk korrekt. Bare spør ­forfatteren og spaltisten Marcus Birro.

Men har dette ufrie ordskiftet først til mindre rasisme? Et lavere konfliktnivå? Nei, tvert imot. Den svenske modellen med en innvandringspolitikk ute av kontroll kombinert med et trangt og ufritt ytringsrom har i stedet vist seg å være en oppskrift for vekst for ytre høyre. For parallellsamfunn. 
Og for drabantbyer der ordensmakten har mistet kontrollen.

Vi skal være sjeleglad for at vi ikke har svenske tilstander hos oss. Nei, la Torolf Nordbø få beholde­ levebrødet sitt. Og ytringsfriheten sin. Både på scenen­ og på Facebook.

PUBLISERT I VÅRT LAND  8. JUNI 2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Selbekks forsvar av Nordbø

Publisert rundt 4 år siden

Det jødiske folket har alltid hatt en spesiell plass hos meg. Fra jeg var i tiårsalderen slukte jeg det jeg kom over om jødenes historie. Det jeg hørte og leste ble en viktig ballast for meg, et slags kompass for hva vi ikke kan «tåle så inderlig vel».

I boken Jødehat (Damm 2005) finner du mange eksempler på hvordan jødiske enkeltpersoners og gruppers livsstil og handlinger blir brukt til å stemple alle med jødisk tro og identitet. Blant annet fortelles det om den katolske avisen Wiener Kirchenzeitung som hadde spalten «Gettohistorier». Her refererte man blant annet rettssaker der jøder ble dømt, med den hensikt å klistre kriminalitet til jøder generelt.

Jeg tror ikke Vebjørn Selbekk vil avvise at dette var en del av dehumaniseringen av jødene.

Historisk stygt

Det ville selvsagt være en stor overdrivelse å påstå at muslimer som gruppe er utsatt for like uhyggelige forfølgelser som jødene er blitt utsatt for. Likevel ser vi tendenser til et lignende muslimhat i sosiale medier. Dersom vi ikke greier å se historiens paralleller, har den liten verdi for oss. Det var dette jeg hadde i tankene da jeg skrev min kommentar om Toralf Nordbøs stigmatisering av muslimer (Vårt Land 30. mai), som Vebjørn Selbekk imøtegår på lederplass i Dagen, samt i dagens Vårt Land.

Jeg forstår at Nordbø blir både oppbrakt og skremt av å lese om kriminelle muslimer og islamistisk terror. Men det blir også de fleste muslimer i Norge. Da blir det stygt å klistre kriminalitet og terror til selve religionen islam, og dermed til muslimene som gruppe, på en lignende måte som Wiener Kirchenzeitung gjorde med jødene. 

Jeg reagerte på samme måte da jeg for ti år siden leste Jostein Gaarders kronikk «Guds utvalgte folk», der han blant annet knyttet israelske soldaters drap av sivile til jødenes kollektive religiøse tradisjon. Jeg er ganske trygg på at Bibelselskapet ville forsikret seg om at Gaarder hadde trukket tilbake uttalelsene (noe han heldigvis også har gjort) før de eventuelt brukte ham i markedsføringen av Bibelen. Ting kan dessverre tyde på at kristne er mer tolerante når stigmatiseringen rammer muslimer.

Ikke yrkesforbud

Selbekk bemerker litt humoristisk at jeg i en annen kommentar (Vårt Land 2. juni) «berørte spørsmålet om det er riktig å ligge med medlemmer av gruppen Odins soldater». Han var «spørrende til hvor aktuell akkurat den problemstillingen er for Vårt Lands lesere».

Poenget var å vise at folk flest forstår at man noen ganger må markere avstand for å ivareta sin egen integritet. Kommentaren var et forsvar for Calmeyergatelinjen, som har vært viktig i misjonskretser i snart 100 år, og for organisasjoner som forbeholder seg retten til å la være å bruke artister som ikke deler deres syn på viktige spørsmål. 

Jeg håper Selbekk har forståelse for at organisasjonene noen ganger opplever at slike valg er nødvendige. Det er ikke et krav om «yrkesforbud».

Å oppfordre Bibelselskapet til å «tenke seg om» er heller ikke det. Resultatet av ettertanken kan i stedet være at man ber Nordbø slutte med stigmatiseringen av muslimer.

Kommentar #2

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Det er greit å hate islam, men det får konsekvenser for Nordbøs evne til å tenke

Publisert rundt 4 år siden
Vebjørn Selbekk. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også venn med Nordbø på Facebook og har vært innom siden hans. Uten å bli mørkredd. Kanskje er han tidvis noe generaliserende og ensidig når det gjelder tematikken i sakene han deler. Men så er det da også full anledning til å prioritere egne interesseområder på sin egen personlige facebookprofil.

Mitt inntrykk er, som andre også har tatt opp, at blant f.eks. en del kristne så deles det en oppfatning om at en hater Islam. Det er så klart legitimt og lov å hate en religion eller en ideologi, men i det en hater så skal det veldig lite til før en slår opp en sak uten at en kjenner alle detaljene i saken. Nordbø skriver f.eks.: "Nyheter frå Fredens Religion. Alt kan kjøpast no for tida. (Del gjerne)" Deretter deler han en artikkel fra Dagen hvor tittelen sier: "Ga penger mot konvertering." For de som kjenner hele saken er framstillingen unyansert og uriktig. Nordbø har dette fra Dagen avis - det er altså ikke kun hans feil. Selbekk er bakmannen. 

Jeg kan godt forstå at uttrykket `fredens religion` kan harseleres med og brukes i humorsammenheng, men jeg kan ikke se ut fra Nordbøs fb side at det først og fremst er humor han driver med der. Det er politikkhan driver med der. Det er vel først og fremst en person som proklamerer `fredens religion` som kan tas på saker som ikke handler om fred - da blir det poengtert og smart - å kjøre dette uttrykket på alt som handler om mishandlingsaker m.m. virker bare dumt - og som Gjøsund er inne på - det er problematisk på flere måter. 

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ikke abonnent på Vårt Land

Publisert rundt 4 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Å oppfordre Bibelselskapet til å «tenke seg om» er heller ikke det. Resultatet av ettertanken kan i stedet være at man ber Nordbø slutte med stigmatiseringen av muslimer.

Med mine tildels sarkastiske angrep på Vårt Lands redaksjon, er det vel ikke noen overraskelse at jeg ikke abonnerer på avisen, men hvis jeg hadde vært abonnent, kunne Gjøsunds innlegg være et godt argument for å si opp abonnementet. Dagen er en avis som i mye større grad formidler Kristen-Norge. Vårt Land blir bare mindre kristelig og mer for dialog og almenreligiøsitet.

Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

53 innlegg  582 kommentarer

Norbø ikke skremt

Publisert rundt 4 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at Nordbø blir både oppbrakt og skremt av å lese om kriminelle muslimer og islamistisk terror. Men det blir også de fleste muslimer i Norge.

Gjøsund sitt problem er vel at han ikke hverken vil eller forstår Bibelen, Guds Ord.

Jødene og Israelsfolket har alltid hatt diverse folkeslag, religioner og Åndsmakter imot seg. Dette går som en rød tråd gjennom Bibelen. Enten det har vært filistere, Assyrere, Nebukaneser eller farao eller katolikker eller Hitler. Dette hverken vil eller kan Gjøsund forstå.

Han vil diskutere Israel og Jøder på ett sivilisert og humanistisk nivå. Det er bare så synd at det går ikke.

Dette spørsmålet om religion må sees i lys av kamp mot makter og myndigheter. Omskjæring av småjenters uskyldige kjønnsorgan- hva er det for noe?

Begynne og lese din Bibel, begynn bakerst i Åpenbaringsboken og les og se hva som skal skje framover i nær fremtid. Tror du Israel vil får det noe lettere? Tror du Europas fremtid ser lys ut, Gjøsund? Nei, din human-etiske fremtidsoptimisme kommer til kort på skriftens ord-

Det er nok vi andre som er skremt, Gjøsund, og ikke Norbø.

Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvor finner vi dem som bedriver global terror?

Publisert rundt 4 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Ting kan dessverre tyde på at kristne er mer tolerante når stigmatiseringen rammer muslimer.

Noen er nok mer tolerante for kristne innebærer jo alt fra ultraliberale til de ekstreme sekteriske karismatiske, så den kristne betegnelsen rommer så mangt. Men dermed er det heller ikke ment at alle som kaller seg kristne og benevnes som kristne, er oppriktig troende kristne.

Når du tilkjennegir både sympati og kjennskap til jødiske forhold, da blir det samtidig et paradoks at du ikke har omtanke for at Israel og jøder ønskes utryddet fra kartet og fra jordens overflate nettopp fra islamsk hold og deres politisk korrekte støttespillere som støtter og hjelper Israels fiender i å nå dette målet. For Jesus tar seg av sine minste brødre, gjør Han ikke? Det betyr faktisk at vi som er Jesu Legeme (jøder som hedninger) her på jorden er kalt til å hjelpe og støtte også det jødiske folket, og forsvare deres rett til sitt land Israel som er gitt dem av Faderen Selv.

Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, gjaldt for alle mennesker, jøde først og så hedninger. Det betyr jo at dette også gjelder muslimer, hinduer o.s.v., menneskeverdet er det samme for alle mennesker for prisen som er betalt er nøyaktig den samme for alle folkeslag.

Hvilke jøder er det som bedriver global terror? Hvor finner vi dem som bedriver global terror? Er det ikke den politisk ideologiske religionen islam som fostrer flest islamske terrorister, som er islamske fundamentalister som bokstavtro følger boka? Er det da så merkelig at noen kristne, faktisk også ikke kristen troende som stiller seg skeptiske til islam og er på vakt mot denne religionen. Legg merke til at det er selve ideologien og religionen en med god grunn er på vakt mot, ikke menneskene som mennesker. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Disse åndskreftene som plager mennesker og ødelegger dem, via forskjellige religioner, ideologier, politiske krefter og mye mer. Kristne bør være ekstra på vakt, for at de selv ikke overvinnes av slike åndskrefter. Alle kan angripes, men går vi til Jesus og søker tilflukt hos Ham; da har vi også vår trygghet grunnfestet i Kristus Jesus som har beseiret alle ondskapens krefter. Skjult i Jesu Kristi blod er vi trygge, uansett hva som skjer med det fysiske legemet.

Vet du hva Mossab Hassan Yousef sier? Han som er sønn til Hamas` grunnlegger Hassan Yousef, han sa på en pressekonferanse i New York at islam er problemet og at den frie verden må bekjempe islam. Mossab Hassan Yousef konverterte til kristendommen, så han ser faktisk situasjonen fra begge sider.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Med mine tildels sarkastiske angrep på Vårt Lands redaksjon, er det vel ikke noen overraskelse at jeg ikke abonnerer på avisen, men hvis jeg hadde vært abonnent, kunne Gjøsunds innlegg være et godt argument for å si opp abonnementet. Dagen er en avis som i mye større grad formidler Kristen-Norge. Vårt Land blir bare mindre kristelig og mer for dialog og almenreligiøsitet.

En gang i tiden var det nok den ultimate trussel at man skulle si opp abonnementet på avisen hver gang man var misfornøyd. Så satt man vel der og sturet en stund inntil ens kone opprettet et abonnement for sin del, og så begynte man forsiktig å titte over skulderen hennes eller fulgte vennlige oppfordringer om at "denne artikkelen burde du lese, kjære". 

I dag er trusselen tom. Ingen trenger papiraviser for å være oppdatert, og alt man ønsker av nyheter finnes på nett. Det er noe komisk men også koselig gammeldags over at du holder et slikt utdatert trusselbilde ved livet all den stund det er et slag i luften som ingen kommer til å merke konsekvensene av. 

Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I dag er trusselen tom. Ingen trenger papiraviser for å være oppdatert, og alt man ønsker av nyheter finnes på nett.

Vel, hvis ikke du abonnerer på Vårt Land, er det ikke så mye du kan lese på nettet heller....

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Vel, hvis ikke du abonnerer på Vårt Land, er det ikke så mye du kan lese på nettet heller....

Jeg har ikke funnet grensene for muligheter til å opplyse seg enda. 

Kommentar #9

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Nyttig med papiraviser.

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I dag er trusselen tom. Ingen trenger papiraviser for å være oppdatert, og alt man ønsker av nyheter finnes på nett.

Enig med deg i dette Kristiansen. Men papiravisen kan fortsatt gjøre nytte for seg. Jeg har nylig anskaffet meg en ny hundehvalp. En morsom og vilter krabat som gjør iherdige forsøk på å dra av meg buksene. 

I likhet med mennesket anser han det som mest hensiktsmessig å late vannet innendørs. Men han forlanger at underlaget skal være absorberende. For å spare min kones filleryer har jeg derfor vært nødt til å ty til løssalgspressen. To eksemplarer av Dagbladet og et av Aftenposten er anskaffet og ligger utbrettet på rekke og rad og nærmer seg sakte utgangsdøren. Aftenposten ligger oppslått på en side med et stort bilde av Erna Solberg. Av en eller annen merkelig grunn pisser rakkeren hele tiden midt i fjeset på stakkars Erna, og jeg undres: Har hvalper greie på Politikk?


Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Aftenposten ligger oppslått på en side med et stort bilde av Erna Solberg. Av en eller annen merkelig grunn pisser rakkeren hele tiden midt i fjeset på stakkars Erna, og jeg undres: Har hvalper greie på Politikk?

Ikke etter at de har åpnet øynene. :-)

Du trenger hverken abbonnere eller kjøpe aviser for å få pissepapir. Det kommer massevis av reklameaviser som kan gjøre nytten, og i tillegg er det ofte en utgave av Natt&Dag tilgjengelig ved døren på Coop'en. Hvis dyret skal fortsette slik kan du spare penger på den måten, og husk, dette har vi rede på som medlemmer i Høyre!:-)

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere