Jan-Aage Torp

47

Vårt Lands skadelige barnevernskonspirasjon

Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, "I fars hånd" og "Den skadelige barnevernskonspirasjonen", kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag.

Publisert: 7. jun 2016

Alf Gjøsund mente at etpar av oss som kjempet for at de fem barna skulle bli returnert til sin mamma og pappa gjorde livet farligere for barn i Norge.

Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig. Hans forsvar av norsk barnevern var av det ekstreme slaget. Mens sekulære norske medier faktisk har gjort en seriøs jobb med å avdekke barnevernets overgrep, bidrar Vårt Land til det stikk motsatte.

Betyr dette at en norsk domstol gjør livet farligere for barn i Norge? En domstol som har veiet fakta opp imot barnevernets fakiske lovgivning, og ikke akseptert de byråkratiske hastevedtakene som benyttes i altfor mange tilfeller.

Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre.

Vårt Lands reporter Tove Bø skriver i avisens nettreportasje om domskjennelsen på lørdag: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: "– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene."

Ensidigheten i Vårt Lands dekning av denne saken har vært påfallende. Jeg har selv erfart det.

Er det egentlig Alf Gjøsund, Trygve Jordheim og Vårt Land som gjør livet farlig for barn i Norge?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hvor har Trygve Jordheim sagt at ytringsfriheten er skadelig?

Kommentar #2

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

"Ytringsfriheten brukes til å gjøre stor skade"

Publisert nesten 4 år siden
Frode Granerud. Gå til den siterte teksten.
Hvor har Trygve Jordheim sagt at ytringsfriheten er skadelig?

"Folk skal få si nesten hva de vil, også på Karl Johan, men demonstrasjoner som den jeg ble vitne til, er et godt eksempel på at ytringsfriheten også kan brukes til å gjøre stor skade."

Kommentar #3

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er en viss forskjell på å si at "ytringsfriheten (...) er skadelig" og å si at "ytringsfriheten også kan brukes til å gjøre stor skade". Det siste regner jeg med at de fleste av oss kan være enige om. Trygve Jordheim kommer sikkert til å svare for seg selv, men jeg nekter å tro at han mener at ytringsfriheten er skadelig.

1 liker  
Kommentar #4

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

"en viss forskjell"

Publisert nesten 4 år siden

Semantikk, men han avfeide totalt en demonstrasjon som hadde samme konklusjon som en norsk domstol 2 dager etterpå. Ikke skadelig, men nødvendig ytringsfrihet!

Kommentar #5

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Dette er mer en semantikk. Det er en utbredt hersketeknikk å fremstille meningsmotstandere som om de vil begrense noens ytringsfrihet, når det de egentlig gjør er å markere uenighet i måten noen bruker den på. I Jordheims tekst er det ikke noe holdepunkt for å si at han mener at ytringsfriheten er skadelig. Men med en liten og elegant omformulering får du ham til å si nettopp det. Slike hersketeknikker synes jeg du skulle holde deg for god for.

1 liker  
Kommentar #6

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

hersketeknikk

Publisert nesten 4 år siden
Slik holdes meningsløse debatter gående påVD. Derfor deltar jeg sjelden. Jeg har kun sitert Jordheim. Hele hans argumentasjon tegner bildet av kunnskapsløse demonstranter. Like kunnskapsløse som en norsk domstol? Hersketeknikkene overlater jeg til Granerud. Jeg harverkentid eller lyst.
Kommentar #7

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Du siterte slett ikke Jordheim, du omformulerte utsagnet hans, slik at det fikk en helt annen betoning. Det er ikke det samme som sitat. Kall det gjerne en strid om semantikk, i mine øyne er det en skitten debattmåte. På linje med å kalle en omsorgsovertagelse i regi av barnevernet for kidnapping, når alle vet at kidnapping er noe veldig annet.

Kommentar #8

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

En skitten debattmåte

Publisert nesten 4 år siden
Du er som skapt for VD og lederskap i DNK :-) Her fra wikipedia: "Kidnapping (en: kidnapping av kid (barn) og nap – variantform av nab) vil si å bortføre barn mot deres vilje. Brukes også om bortføring av voksne. I mange lands lover skiller man mellom bortførelse, stjeling av barn og urettmessig frihetsberøvelse." I Norge har BV omdefinert dette slik at "alle vet at kidnapping er noe veldig annet" (sitat Frode Granerud).
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Granerud har rett

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Slik holdes meningsløse debatter gående påVD. Derfor deltar jeg sjelden. Jeg har kun sitert Jordheim.

Du har ikke sitert Jordheim, Torp.  Du har omfomulert hans utsagn for å få det til å passe inn i et fiendebilde - og det er faktisk en skitten debatt-teknikk.  Å påpeke det, er selvsagt ikke meningsløst.

Jordheim skrev altså følgende (og jeg uthever det som går direkte på ytringsfrihet):

Folk skal få si nesten hva de vil, også på Karl Johan, men demonstrasjoner som den jeg ble vitne til, er et godt eksempel på at ytringsfriheten også kan brukes til å gjøre stor skade. Det eneste jeg kan gjøre med det, er å bruke min egen ytringsfrihet til å si: Barnevernet er der for å hjelpe barn som trenger det, så lenge de er i Norge, uavhengig av hvor de kommer fra – ikke for å ødelegge innvandrerfamilier. 

Så "siterer" (dvs. omformulerer) du hans utsagn på denne måten:

Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig.

1 liker  
Kommentar #10

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Here we go again....

Publisert nesten 4 år siden
Jeg har ikke hatt tid til å holde på i VD siden jeg var sykemeldt og kjedsom i 2009-2013. Men dette låter kjent.... Jeg gjentar at Trygve Jordheim sa at vår ytringsfrihet overfor barnevern-anliggender er skadelig. Jordheim skrev: "Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg trodd at norske myndigheter systematisk tar barn ut av innvandrerfamilier uten noen som helst grunn." Han klappet seg selv på skulderen og skrev: "Heldigvis vet jeg bedre". Redaktør Jordheim legger så inn en mellomtittel (i egen avis): "Ytringsfrihet som gjør skade". Her er Johannessen, Granerud & Co 100 prosent enige, men vi blir stadig flere i Norge som forstår at arrogansen vi møter fra BV og politisk korrekte kommentatorer i statsfinansierte medier er på vei til å ramle sammen fordi ikke engang BV-lovgivningen gir BV slik altomfattende makt som vi har sett i Naustdal. Tragedien er at fem barn fikk en seks måneders traume med indre sår som det vil ta år å helbrede dem fra. Jeg ønsker å høre fra VL at de beklager sin latterliggjøring av demonstranter som mente at dette var kidnapping. Tydeligvis mente dommeren det samme. Slik ser utenforverdenen på slike fenomener, som minner mer om kommunisme enn frihet. VL har ingen planer om å vise erkjennelse, og får noen trofaste verdidebattanter som Granerud og Johannessen med seg på laget.
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Dommeren?

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker å høre fra VL at de beklager sin latterliggjøring av demonstranter som mente at dette var kidnapping. Tydeligvis mente dommeren det samme.

Mente dommeren at det her var snakk om kidnapping?  Hvilken dommer, forresten?  Her tar du deg igjen formuleringsfriheter du neppe har dekning for.  Så vidt jeg har forstått, er det nå inngått en avtale mellom barnevernet i Naustdal og den berørte familien.  Detaljene i dette er ukjent for offentligheten på grunn av en gjensidig avtalt taushetsplikt.

Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd.

Hva holder du på med Johannessen?  Holder ikke det siterte for deg.

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Det siterte"

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva holder du på med Johannessen? Holder ikke det siterte for deg.

"Det siterte", som du henviser til, er altså denne formuleringen fra Torp:

Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. 

Hvor Torp har sine opplysninger fra vet ikke jeg, men så vidt jeg har registrert, er dette den informasjonen som så langt har tilflytt offentligheten (sitert fra NRKs nettsider):

Barneverntjenesten i Naustdal kommune og de private partene har inngått avtale om tilbakeføring av barna til foreldrene og en avtale om samarbeid om hjelpetiltak for foreldrene og barna, opplyser advokatfirmaet Stiegler i en pressemelding.

https://www.nrk.no/norge/norsk-rumensk-foreldrepar-far-tilbake-barna-1.12981408

1 liker  
Kommentar #14

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg forstår det godt hvis Torp er frustrert over at debatten her går på formuleringene i hans første innlegg, og ikke om det som er selve saken. Problemet er bare at dette har Torp lagt opp til selv, ved å vri på sitater, tillegge folk meninger de ikke har, og kalle en lovlig omsorgsovertagelse for kidnapping. Når Torp hevder at "tydeligvis mente dommeren det samme" (altså at barna var kidnappet) tar han ting ut av løse luften. Det er ingen dommer som har sagt eller ment at disse barna ble kidnappet.

Hvis man leser videre fra wikipedia-artikkelen som Torp siterer, finner man følgende:

"Vanligvis er motivet for å få løsepenger eller krav oppfylt. Fattige land har problemer med forsvinningssaker der barn kidnappes eller kjøpes for bruk til arbeid eller sextjenester. Slik virksomhet betegnes som menneskehandel.

Kjent er også tilfeller av stjeling av barn gjort av sinnsforvirrede mennesker som deretter med sterk overbevisning vil hevde at barnet enten er deres eller gitt dem på en måte som er vanskelig for andre å forstå. I andre tilfeller er motivet å skaffe fram adoptivbarn. Slike tyverier er gjerne forberedt slik at der finnes papirer på at transaksjonen blir lovlig, men som er menneskehandel."

Det skulle være tydelig for alle og enhver at det ikke er dette som har skjedd i Naustdal. Torps logikk synes å indikere at når barnevernet overtar omsorgen for barn, skjer det en kidnapping. Siden kidnapping er ulovlig og kriminelt, må derfor konsekvensen være at Torp mener at barnevernet gjør noe galt når de tar barn ut av hjem preget av vold og rus og totalt uegnet som sted å vokse opp (nå snakker jeg generelt, og ikke om familien i Naustdal). Jeg tror og håper at Torp ikke mener dette, men hvis man skal ta alvorlig det han skriver her, så er faktisk dette konsekvensen.

1 liker  
Kommentar #15

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Ennå er det håp

Publisert nesten 4 år siden
Frode Granerud. Gå til den siterte teksten.
hvis Torp er frustrert

Jeg er bare opptatt av at et iskaldt, anti-familie-system skal slutte å angripe og svekke familien som enhet. Barnevernet i Naustdal-saken har vært totalt inkompetent. Trolig var barnevernets representant inhabil i tillegg.

Jeg er ikke så opptatt av å møte respekt fra presten Granerud. Din lønn tikker inn fra det offentlige uansett hver måned, bare du gjør og sier det som er forventet. Derimot vil jeg gjerne gjøre deg oppmerksom på at det pågår også i ditt Vestby-sogn barnevernssaker som er rystende, og der jeg har lest saksdokumentene.

Det er tragisk å lese hva en prest kan gjøre ut av semantikk. I Naustdal-saken har 100.000 demonstranter verden over vært som den barmhjertige samaritan og hjulpet en familie som ble revet i fillebiter mens noen semantiske eksperter gikk raskt forbi.

Poenget er at avisen Vårt Land som en "bro mellom tro og tanke" må være villig til å møte fakta og sannhet med åpne øyne, men har isteden - gjennom bl.a. Jordheim - avfeiet demonstratenter med sin takknemlighet over egen bedreviten: "Heldigvis vet jeg bedre" (sitat Jordheim).

Midt i det hele er det håp, endog for Vårt Land. Deres egen reporter, Tove Bø, kom til følgende erkjennelse i sin reportasje etter rettssaken: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: "– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene."

Jeg hadde håpet at Alf Gjøsund, Trygve Jordheim & Vårt Land kunne ta lærdom av sin egen journalist, som endelig konkluderte med det samme som mange av oss har sagt og skrevet utrettelig siden før jul.

Ennå er det håp....

Kommentar #16

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

Lavmål...

Publisert nesten 4 år siden

Nå synker du rett og slett ned på et veldig skuffende lavmål, ved å gå på person og ikke på sak. Min jobb, min lønn eller min yrkesutøvelse har ikke noe med denne saken å gjøre. Du svarer heller ikke på argumentene mine, men henter fram 100 000 demonstranter verden over - hvorav de fleste ikke vet særlig mye om hvordan det norske barnevernet jobber, men bygger på rykter og usannheter. Det har spredt seg en myte om at barnevernet griper inn og tar barna fra foreldre som vil gi dem en kristen oppdragelse, men det vet jo du godt at ikke er sant. Saken her er at familien etterforskes for oppdragervold. Vold mot barn er svært alvorlig, og det er oppsiktsvekkende at de som protesterer mot barnevernet i denne saken ikke synes å bry seg om dette. Det fremstilles nærmest som om barnevernet helt umotivert gjennomfører en omsorgsoppdragelse, uten noen begrunnelse, men bare av ondskap.

Jeg sier ikke at barnevernet aldri gjør feil. Jeg sier ikke at alt som har skjedd i Naustdal har vært riktig. Jeg kjenner ikke saken godt nok til å kunne si noe om det, og barnevernet har taushetsplikt, derfor får vi bare familiens versjon av saken. Det er gledelig hvis det nå viser seg at omsorgsovertagelse ikke er nødvendig, og at barna kan hjelpes innenfor familiens rammer.

MEN jeg er lykkelig for at vi har en barnevernslovgivning i Norge, som sikrer at fellesskapet griper inn når barn lider overlast. Dette handler om at barna er verdifulle og sårbare, og skal sikres gode oppvekstvilkår. Barnevernet søker alltid så langt som mulig å hjelpe barn innenfor familien, men i noen tilfeller er det nødvendig for barnas beste å ta dem ut av familien, særlig der det er vold og rus. Jeg skjønner ikke at du vil la barn vokse opp under slike forhold, og jeg skjønner ikke at du kaller det kidnapping når barn berges ut av uakseptable oppvekstvilkår. (Igjen, nå snakker jeg generelt, og ikke spesifikt om saken i Naustdal.)

Kommentar #17

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Endre kurs

Publisert nesten 4 år siden

Her kommer du fra et helt annet utgangspunkt enn meg. Jeg mener at økonomisk avhengighet for en prest svekker dømmekraften. Her er noen tanker om dette for to år siden: "Should the Priest be payed by the Government or by the Church?.

100.000 demonstranter har ikke bygd på "rykter og usannheter", men på harde fakta. Våre konklusjoner har fått avgjørende støtte i en norsk domstol. Dette forventer jeg at Vårt Land og statsmakten tar til etterretning - og endrer kurs. Også i Vestby kirke.

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke så opptatt av å møte respekt fra presten Granerud. Din lønn tikker inn fra det offentlige uansett hver måned, bare du gjør og sier det som er forventet.

Uavhengig av debatten forøvrig: Var det virkelig nødvendig (og tjenlig?) å komme med dette anslaget mot Graneruds integritet som meningsbærer?

Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Lavmål 2

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Jeg er bare opptatt av at et iskaldt, anti-familie-system skal slutte å angripe og svekke familien som enhet. Barnevernet i Naustdal-saken har vært totalt inkompetent.

Snakker om å møte seg selv i døra. La meg legge til, ettersom du gjør din motdebatant sitt arbeidsforhold og avlønning til et poeng. Har du noen gang preket til menigheten din ( du kaller deg jo pastor, etter det jeg forstår)om gi penger I kollekt, og har du tatt ut lønn fra den samme kollekt.  

Når det gjelder kompetanse, så avslører du at pastor yrket neppe er egnet til å utvikle hverken juridisk eller barneverfaglig kompetanse.

Kommentar #20

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

La oss holde oss til saken

Publisert nesten 4 år siden

Nekter du for at familien i Naustdal etterforskes for familievold?

Nekter du for at det har spredd seg en myte om at barnevernet tar barna fra familier som vil gi dem en kristen oppdragelse?

Nekter du for at det finnes situasjoner der barn vokser opp under så graverende forhold at omsorgsovertagelse er nødvendig?

Det er dette som er saken nå. Hvem som bør lønne prester kan vi diskutere en annen gang. Når du sporer av på denne måten, kan man fristes til å tro at du har sluppet opp for argumenter og prøver å kamuflere det med personangrep.

Kommentar #21

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Lavmål 3

Publisert nesten 4 år siden

Jeg bøyer meg.

Jeg burde ikke ha betvilt Graneruds holdninger. Jeg burde ikke ha sagt noe om norske statsansattes integritet. 

Men kunne vi heretter samtidig la være å latterliggjøre og avfeie familier som mener seg fratatt sine barn på urettmessig grunnlag av barnevernet?

Jeg tror ikke jeg har nok interesse av å føre denne "verdidebatt" videre i dette forum. Lykke til, verdidebattanter!

Kommentar #22

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Glimrende!

Publisert nesten 4 år siden
Frode Granerud. Gå til den siterte teksten.
du har sluppet opp for argumenter

Glimrende, Granerudl

Kommentar #23

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Debattredaktør

Publisert nesten 4 år siden

Hvis dette skulle kunne bli en ryddig og nyttig debatt, må debattredaktøren ta tak og mederere.

Ellers blir det unyttig og tompreik, og det er komplett uinteressant.

Jeg imøteser en eventuell kommentar fra debattredaktør, men kanskje dette er for mye forlangt siden jeg kritiserer selveste Vårt Land.

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Lavmål 4

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette skulle kunne bli en ryddig og nyttig debatt, må debattredaktøren ta tak og mederere.

Ellers blir det unyttig og tompreik, og det er komplett uinteressant.

Jeg imøteser en eventuell kommentar fra debattredaktør, men kanskje dette er for mye forlangt siden jeg kritiserer selveste Vårt Land.

Etter først å ha skrevet et innlegg der du vrir og vrenger på sitater, kommer du - i stedet for å svare seriøst på berettiget kritikk - med et nedrig personangprep på Granerud.  Og nå avslutter du altså med å rope på moderator.

Dette er virkelig lavmål, Torp!

Kommentar #25

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Nytt forsøk

Publisert nesten 4 år siden
Etter som ingen har besvart mine spørsmål, prøver jeg igjen: Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, "I fars hånd" og "Den skadelige barnevernskonspirasjonen", kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag. Alf Gjøsunds og Trygve W. Jordheims kommentarartikler i Vårt Land hhv 3.mars og 31.mai, "I fars hånd" og "Den skadelige barnevernskonspirasjonen", kommer inn i et underlig lys etter kjennelsen i en norsk domstol på fredag. Alf Gjøsund mente at etpar av oss som kjempet for at de fem barna skulle bli returnert til sin mamma og pappa gjorde livet farligere for barn i Norge. Trygve Jordheim mente at ytringsfriheten som en del av oss benyttet oss av til å kjempe for denne familien, og til å advare mot barnevernets overgrep, er skadelig. Hans forsvar av norsk barnevern var av det ekstreme slaget. Mens sekulære norske medier faktisk har gjort en seriøs jobb med å avdekke barnevernets overgrep, bidrar Vårt Land til det stikk motsatte. Betyr dette at en norsk domstol gjør livet farligere for barn i Norge? En domstol som har veiet fakta opp imot barnevernets fakiske lovgivning, og ikke akseptert de byråkratiske hastevedtakene som benyttes i altfor mange tilfeller. Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre. Vårt Lands reporter Tove Bø skriver i avisens nettreportasjeom domskjennelsen på lørdag: «Etter det Vårt Land erfarer skyldes helomvendingen fra barnevernet i Naustdal kommune at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke har vært tilstede.» I sitt spørsmål til Naustdals rådmann sier hun: "– Vårt Land er kjent med at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertakelse, at det er grunnen til at barna nå blir tilbakeført til foreldrene." Ensidigheten i Vårt Lands dekning av denne saken har vært påfallende. Jeg har selv erfart det. Er det egentlig Alf Gjøsund, Trygve Jordheim og Vårt Land som gjør livet farlig for barn i Norge?
Kommentar #26

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Her er Johannessen, Granerud & Co 100 prosent enige, men vi blir stadig flere i Norge som forstår at arrogansen vi møter fra BV og politisk korrekte kommentatorer i statsfinansierte medier er på vei til å ramle sammen fordi ikke engang BV-lovgivningen gir BV slik altomfattende makt som vi har sett i Naustdal.

Mener du at Gjøsund og Jordheim, siden de er ansatt i Vårt Land (som mottar statsstøtte), ikke er troverdige i denne saken? Representerer VL det offentlige eller seg selv som meningsbærende avis?

Kommentar #27

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Saken

Publisert nesten 4 år siden
Husøy, saken gjelder vårt syn på barnevernets håndtering av Naustdal-familien: Har detvært rett av VL å avfeie 100.000 demonstranter, eller burde VL i kommentar og reportasje bidratt til å avdekke overgrep som BV har begått? Jeg mener at seriøse medier som Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, BBC har vist vei. Bør VL ta lærdom av dette? Bør VL beklage noe jegog mange med meg har oppfattet som lettvint arroganse overfor familier som trenger vern, ikke istykkerriving?
Kommentar #28

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
eg mener at seriøse medier som Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, BBC har vist vei. Bør VL ta lærdom av dette?

Vi må i alle fall håpe at du kan få noen svar fra de to journalistene sånn at dette kan bli oppklart.

Kommentar #29

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Konstruktivt

Publisert nesten 4 år siden
Deilig med en konstruktiv kommentar, uten forsøk på avsporing, Husøy. Takk! Ennå er det håp. Avgjørende spørsmål!
Kommentar #30

Frode Granerud

5 innlegg  71 kommentarer

100 000 demonstranter

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tror ikke jeg skal forfølge denne debatten særlig videre, ettersom Torp og jeg så tydelig strever med å nå fram til hverandre. Jeg slutter meg til ønsket om en kommentar fra de to journalistene som Torp henvender seg til.

Jeg har likevel lyst til å nevne et siste punkt, og det er at Torp flere ganger har nevnt de 100 000 demonstrantene. 100 000 er et høyt tall, men er det gitt at de har rett bare fordi de er mange? Det finnes sikkert mye mer enn 100 000 ateister i Norge, men du og jeg er i hvert fall enige om at de har ikke rett bare fordi de er mange? 100 000 mennesker kan ta feil, og det er tydelig at en stor del av de 100 000 ikke vet så mye om det norske barnevernet. Er det ikke bedre å vise til argumenter enn å vise til antall som mener noe?

Kommentar #31

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm...

Publisert nesten 4 år siden

Hvis noen kidnappes, så er det underlig at ingen sier fra til politiet så saken kan etterforskes.  "Kidnapping" er et ord - av mange - som brukes av en bevegelse for ?? - ikke vet jeg - og trolig heller ingen andre - for om mulig å skape en unødvendig frykt hos mennesker som ikke har vært så lenge iblant oss at de har grunnleggende kunnskap til de kommunale tjenester som finnes - hvorfor de finnes - hvilket lovverk og hvilke regler som eksisterer o.s.v. 

Så langt jeg skjønner gikk barnevernet i Naustdal inn i høringen i Fylkesnemda med en innstilling om langvaring fosterhjemsplassering for alle fem barna i familien.  Det kan man være enig eller uenig i - personlig er jeg uenig, men jeg er ingen legal part i denne saken - det er heller ikke supportere i inn og utland - det er bare foreldrene som hadde hver sin advokat og det kommunale barnevern i en kommune som er - vi andre kan bare stå på utsiden og håpe på at det kommer til en god og rettferdig avgjørelse.  

Denne saken har gått for utvidet fylkesnemd - noe som gjøres der det på forhånd er tenkt at det vil være hensiktsmessig med 5 medlemmer i steden for det vanlige - 3.  Vi har ingen vært til stede der, men trolig har kommunen skjønt hintet om at de ikke ville få medhold og deretter la opp til det selvsagte alternativet - hjem med hjelpetiltak - noe som krever samarbeid.  Nå er Naustdal en liten kommune med 2700 innbyggere, men trolig går det mot et interkommunalt samarbeid med naboene Førde og Gaular og da er det mer faglige ressurser og tiltaksmuligheter å spille på.  Det er ikke Fylkesnemda i seg selv som har regissert avtalen - det er gjort mellom de legale parter alene.  

Nå har Naustdal brukt lang tid - lengre tid enn trolig de fleste andre kommuner ville ha gjort.  Noe av dette skyldes nok liten erfaring med å håndtere denne type saker.  I 2014 kom det inn totalt 27 meldinger - noe sier meg at ingen av disse krevde denne med politet samkjørte intervenering.  De fleste andre kommuner ville ha endt opp med en slik avtale for mange måneder siden - noen i november 2015 og det sier meg at Horne har en jobb å gjøre med å trene det kommunale barnevern slik at de blir mest mulig samkjørt i sine akuttvurderinger.  

I disse månedene har det haglet med beskyldninger mot Norge - et sosialist - kommunist - nazist - facsist - land - mot nordmenn - ikke kristne likegyldige satanister - og i særdeles den kommunale barneverntjeneste i våre 427 kommuner.  Jo, så lenge vi er mennesker som skal hjelpe mennesker så har vi alle med oss noen varianter av vårt eget inn i arbeidsutførelsen.  For egen del har jeg med meg den kristne tro og jeg søker det hjerte og den visdom som er meg gitt fra oven med meg i den daglige utførelse av mine tjenesteoppgaver.  Vi er iallefall alle enige om at vi ikke er ansatt for på vegne av regjeringen å ... forfølge kristne ... ødelegge familier for det er ønsket av regjeringen ... at det er penger å tjene for staten på å ta velfungerende barn fra deres foreldre og gi de til fosterforeldre som skal lønnes for å gjøre en ønsket samfunnsoppgave  ... at det å få et brev eller komme i kontakt med barnevernet uansett vil føre til at etaten produserer en sak mot familien for å kidnappe barna deres .. o.s.v.  

Jo, det er ytringsfrihet og demonstrasjoner er greit.  Mangt av det disse som er nye i landet eller har null/minimal kunnskap er både forståelig og tilgivelig - verre er det at en del mennesker - som Torp - som har god kunnskap om Norge hiver seg på uten å bidra til hjelpe supporterteamet til å bli edruelige i sine vurderinger om Norge, nordmenn og barneverntjenesten - nei, derimot benyttes det store kunnskapshullet til å fore disse uvitende med mer frykt som ammunisjon mot noe og for noe - noe - som ingen vet hva er.  Jo, vi skjønner at det å få massene til å tro all galskapen som serveres om landet til å bli mest mulig troende er viktig for bevegelsen for noe annet, men hvis dette går på bekostning av hva som er sant, så burde vel en mann av Torps kaliber hjelpe sannhet til å bli ledestjernen for hva som foregår slik at bevegelsen har en form for redelighet og edruelighet.  Nå er stemningen hauset opp slik at det er å håpe at ingen i tjenesten blir rammet av konsekvensen av den unødvendige frykten som er hauset opp.  

Kommentar #32

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Dommere er systemidioter

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mente dommeren at det her var snakk om kidnapping?

Juristene er blandt Norges fremste systemforsvarere. Staten har rett! Punktum! Man finner i hovedprinsipp aldri dommere i demonstrasjonstog mot ditt og datt.

Hvem bryr seg om hva dommeren brukte slags definisjon? Folk som ikke kan tenke selv eller som har en voldsom bias for å forsvare makten?

Denne debatten har avsporet totalt fra første stund.

Det er snakk om at Trygve Jordheim snakket om skadelig ytringsfrihet. Dette er en trend som kom etter at internett ble medias konkurrent. I Norge er ytringsfrihet - satt på spissen - at venstrevridde redaktører ikke opplever at staten blander seg inn i deres ytringer.

Vi andre som opponerer opplever at politiet trenger seg inn i våre hjem og at dommere bruker kreative evner i lovtolkningen i steden for lovforarbeider. Jeg kjenner til at en person fikk bot for en plakat satt opp et sted vedkommende ikke hadde vert. Plakaten var mot barnevernet.

Men statsadvokatene og venstrevridde regjeringer har motvillig akseptert at også folk som jobber mot skadelig liksom-barnevern ogå skal ha ytringsfrihet. Imidertid har de skrenket inn på personvernloven for å hindre oppinionsdannelse.

Er barnevernsutsattes ytringer skadelige?

Vel, det er jo også et empirisk spørsmål. Allerede der svikter journalister og redaktører flest. I tillegg kommer menneskerettighetsdommer, juridiske svakheter, osv. Som de på venstresiden, sammen med dommere og redaktører gir blanke i. De gidder rett og slett ikke forholde seg til virklighetens verden. Men sluker alt de kan av argumenter som forkaster at det offntlige kan være rimelig grotesk.

Ignoransen overfor fakta og juridiske svakheter er rett og slett tåpelig. At politikken strider mot evolusjonspsykologien er morsomt. Tragediene og undertrykkelsen det fører med seg forteller om hvilket svik det et av media, venstreside OG - ikke minst - Kristelig Folkeparti.

Skal jeg ramse opp alt grusomt som er gjort i det godes tjeneste? Det klarer dere selv. De såkale barnevernet er i samme kategori. Som oftest er omsorgsovertakelser og trusselen om respektive grusomheter i det godes tjeneste.

Kommentar #33

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg kom til første setning

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen kidnappes, så er det underlig at ingen sier fra til politiet så saken kan etterforskes.

Så ble det for tøvete.

Du kommer aldri til å sete deg inn i hva rasjonalisering, tankefeil, forsvarsteknikker og hersketeknikker handler om i DITT hode.

Det er politiet - voldsmonopolet - som muliggjør kidnappingene. De er med på lovbruddene og menneskerettighetsbruddene.

Det såkalte barnevernet bruker voldsmonopolet til sitt ikke-forskningsbaserte og ikke-faktabaserte "fag".

Hvor er kvakksalverloven når det gjelder liksomfagene sosio-babbel og psyko-babbel? Hvorfor skal maktens uvitende ynglinger ha fortrinn foran annen faglig svindel og TRO/ovorbevining.

Men sannheten er jo det DU er overbevist om. Sannhetssøkende og virklighetsnære mennesker trenger empiri, statistikk og en best mulig kontekst det hele forstås i. Og dette finnes ikke i EGET hode. Vi henter det utenfra, i motsetning til alle dere som rasjonaliserer og har sannheten automatisk i hva dere er overbevist om.

Kommentar #34

Trygve W. Jordheim

108 innlegg  136 kommentarer

Svar fra Vårt Land

Publisert nesten 4 år siden

1. Jan-Aage Torp klaget inn Vårt Land for PFU fordi Alf Gjøsund puttet Torp i følgende kategori: «De synes ikke litt vold mot barn er så farlig.» Påstanden var basert på Torps uttalelser i saken om det norske-rumenske paret i Naustdal og på andre uttalelser Torp har kommet med. PFU frifant Vårt Land fordi vi kunne dokumentere disse uttalelsene. Det har i prinsippet ingenting med barnevernssaken å gjøre. Foreldrene i Naustdal har innrømmet vold mot barna sine, og det har både Gjøsund og Torp visst lenge.

2. At barna nå er tilbake hos foreldrene, viser at barnevernet har jobbet for å finne en løsning innenfor familien – slik de skal. Vi kjenner ikke detaljene i avtalen mellom barnevernet og foreldrene, men det er rimelig å gå ut ifra at foreldrene har sagt seg villige til å oppdra barna i tråd med norsk lov og at de vil få oppfølging fra barnevernet.

3. Det finnes utallige eksempler på at ytringsfriheten kan brukes til å gjøre skade. Jeg forsvarer den selvsagt kompromissløst likevel, så lenge man holder seg til en kjerne av sannhet og ikke oppfordrer til lovbrudd. Jeg står for det jeg skrev og understreker igjen hovedpoenget: Minoritetsbarn trenger ikke foreldre som frykter hjelpeapparatet. Demonstrasjoner som demoniserer en hel profesjon på bakgrunn av enkeltsaker, kan få mennesker med bakgrunn fra andre typer regimer til å anta at det offentlige er en fiende. Ja, det er til skade for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

4. Jeg sliter med å få fatt på Torps motiver for å gå så tungt inn i en sak som han i beste fall kjenner den ene siden av. Er det så viktig å forsvare oppdragervold, som er i strid med norsk lov?

5. For ordens skyld: Vårt Land har en rekke ganger forsøkt å få et intervju med foreldrene i Naustdal-saken. De har avslått. Vi har også, via advokat og andre familiemedlemmer, oppfordret dem til å sende oss dokumenter som kan underbygge de påstandene som de og deres støttespillere har fremsatt i sosiale medier og i mer servile utenlandske medier. Heller ikke dette har vi fått noen respons på, annet enn en pressemelding full av udokumenterte og usanne påstander.

Takk for oppmerksomheten.

Kommentar #35

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hmmmm.. 2

Publisert nesten 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er snakk om at Trygve Jordheim snakket om skadelig ytringsfrihet. Dette er en trend som kom etter at internett ble medias konkurrent. I Norge er ytringsfrihet - satt på spissen - at venstrevridde redaktører ikke opplever at staten blander seg inn i deres ytringer.

Siden avisen Dagen ble møtt med Gestapo beskyldninger fra et knippe rumenske utsendinger av politisk og diplomatisk valør har jeg vært aktiv med å prøve å formidle litt sannhet om lover, regler og hvordan barneverntjenesten utfører sine pålagte samfunnsoppgaver.

Jeg har vært en del på facebook sider til private aktører som nører som best de kan for å få så stor bevegelse som mulig.  Her er jeg da en stort sett enslig motstemme i et nærmest døgnkontinuerlig demonstrasjonstog på internett.  Den første som stengte denne ene motstemmen ute var Marius Reikerås - tidligere advokat, men nå uten lisens.  Den andre som stengte meg ute var den engelskmann bosatt i London - proIsrael og troende - sånn sett en bror og medspiller i mang en debatt her.  Han skal være lærer, men brukte alle sjablonger han kunne finne om Norge, nordmenn og oss i tjenesten.  Så mye for ytringsfriheten - så mye for å møte en motstemme i debatt - her ble dette hakket for mye i indoktrineringen og ensporenheten.  

Det som var underlig var at det var svært lite som foregikk på disse sidene hvis det ikke var noe å klippe fra vanlig norsk media.  Så ble en mediesak lagt inn med et tilsnitt som applerte til brukergruppen og en og tolinjerskommentarer a typen Norway is a communist f.....g nation.  Lite givende, men tydeligvis nok til å nøre opp og holde varm negative yttringer om Norge, nordmenn og barnverntjenesten. 

Jeg har vært på sider da alle som vil kan produsere om så er en fake historie bare for propagandaens skyld, eller en historie som er både og, eller en som føles sann, men hvor mye er utelatt - særlig den rolle en selv har for at barneverntjenesten ble interessert.  Som sannheten om tjenesten er internett ikke mediet  - da må vi heller inn i arkivene og lese hele mappen til barnet - det er gjerne i vedtakene og rapportene vi finner historien - og i de mer alvorlige sakene - i tilsvarene fra partene underveis til fylkesnemd.  Internett er et ypperlig medie til å hause opp stemning og være opinionsdanner - når antennene ble logget på som de ble da denne familien ble ansett for å være under forfølgelse av barnevernet fordi de var kristne.

Kommentar #36

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Kan ikke du heller svare?

Publisert nesten 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Snakker om å møte seg selv i døra. La meg legge til, ettersom du gjør din motdebatant sitt arbeidsforhold og avlønning til et poeng. Har du noen gang preket til menigheten din ( du kaller deg jo pastor, etter det jeg forstår)om gi penger I kollekt, og har du tatt ut lønn fra den samme kollekt.

Når det gjelder kompetanse, så avslører du at pastor yrket neppe er egnet til å utvikle hverken juridisk eller barneverfaglig kompetanse.

Det er første innlegget som setter premissene for debatten, men ingen gidder å forholde seg til disse premissene.

At debattene skjeier ut etter en tid, er en sak. Men at det SYSTEMATISK skjeier ut fra første motdebattant for deretter å holde "nivået" er for barnslig.

Kommentar #37

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tull

Publisert nesten 4 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
2. At barna nå er tilbake hos foreldrene, viser at barnevernet har jobbet for å finne en løsning innenfor familien – slik de skal.

Nei. Det viser ikke det.

Dersom dere hadde satt dere inn i problemstillingene med bv generelt, så hadde dere kunne kommet med noe mer objektivt.

Dere vet ikke hva som har foregått. Dere vet ikke hva som foregår generelt. Dere har ikke sammenlignet generell praksis med empiri eller evolusjonspsykologi, antropologi eller naturlige rettigheter. Heller ikke menneskerettigheter.

Så hvordan eksakt kan dere vite at det "viser at barnevernet har jobbet for å finne en løsning innenfor familien – slik de skal."  Det er en troserklæring. Hvorfor kan ikke norsk media forskning? Hvorfor skjønner dere ikke enkleste forskningskritiskk? Det er mulighet å dokumentere virkligheten. Hvorfor bytter dere ikke troserklæringene med avdekking av virkligheten? Det er DET som er jobben deres!

Kommentar #38

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Troserklæring igjen

Publisert nesten 4 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
3. Det finnes utallige eksempler på at ytringsfriheten kan brukes til å gjøre skade. Jeg forsvarer den selvsagt kompromissløst likevel, så lenge man holder seg til en kjerne av sannhet og ikke oppfordrer til lovbrudd. Jeg står for det jeg skrev og understreker igjen hovedpoenget: Minoritetsbarn trenger ikke foreldre som frykter hjelpeapparatet. Demonstrasjoner som demoniserer en hel profesjon på bakgrunn av enkeltsaker, kan få mennesker med bakgrunn fra andre typer regimer til å anta at det offentlige er en fiende. Ja, det er til skade for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Når du forkaster virkligheten som skadelige ytringer, basert på din overbevisning om det offentlige, så er du i kategorien skadelige ytringer. Du forkaster en del av nødvendig samfunnsdebatt.

Sitat: "Demonstrasjoner som demoniserer en hel profesjon på bakgrunn av enkeltsaker, (...)"

Det er FEIL.

Det handler ikke om enkelsaker, men om tusenvis av saker.

Du leste rett: TUSENVIS AV SAKER.

Kan media få med seg poengene?!

Når når kun 4-10% av omsorgsovertakelsene er basert på de krisene barnevernet hevder de baserer omsorgsovertakelse på, så er det ikke enkelsaker?

Kan dere sette dere inn i motpartens innvendinger i stedet for å overkjøre det med troserklæringer? Det er da ikke mye forlangt!

Hvilken forskning knuser barnevernet? Hvorfor? Sett dere inn i det!

Hva er de jurisdiske svakhetene? Hvorfor kjenner dere ikke motpartens argument?

Hvorfor hevder vi at det ikke er reelt faglig over 90% av sakene?

Hvorfor kaller vi det løgn og svindel når såkalte forskere hevder det store flertallet er fornøyd? Hvorfor skulle ikke folk som får gratis barnepass og penger utbetalt være fornøyd? Hvorfor er tusentalls rasende? Det er i det siste må kan finne problemene. 

En selvgod media bare ignorerer hele debatten gjennom å avfeie den ene part. Dermed svikter media sitt samfunnsoppdrag.

Kommentar #39

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Når en norsk domstol sender barna hjem, betyr dette at man erkjenner at barna ble faktisk kidnappet - med norsk lov i hånd. Det betyr også en erkjennelse av at barnevernet ikke har hjemmel for å gripe inn i en velfungerende familie, men heller skal gjøre det som er barneVERNETs oppgave, nemlig å bidra til trygge og gode vilkår for barna i samarbeid med foreldre.

Nå vet ikke jeg hva denne saken dreier seg om. Men i saker der for eksempel barna selv forteller om overgrep av alvorlig art, så må barnevernet ta barna ut av hjemmet med øyeblikkelig virkning. Og barna kommer ikke tilbake før det er avklart om det barna sier er fakta eller ikke. I slike tilfeller har man ikke råd til å vente til skyld/uskyld er avklart. 

Og blir barna i slike tilfeller sendt hjem etter å ha funnet ut at det ikke var grunnlag til å fjerne dem, så kan man ikke kalle det for kidnapping. Det handler om at man alltid tror på barn når de forteller om slike ting, uansett om det viser seg å være sant eller ikke i etterkant. Og skal man da behandle barna på en måte som gjør at de skjønner at de blir trodd og tatt på alvor, så tar man dem selvfølgelig bort fra overgriper med en gang. Da haster det. Og så må man bruke tid etterpå til å finne ut av hva som er sant og eventuelt ikke sant.
 

Kommentar #40

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tulll, igjen

Publisert nesten 4 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
4. Jeg sliter med å få fatt på Torps motiver for å gå så tungt inn i en sak som han i beste fall kjenner den ene siden av. Er det så viktig å forsvare oppdragervold, som er i strid med norsk lov?

De som setter seg inn i problematikken, kan se at det går holdninger og reaksjonsmønster igjen i barnevernets håndtering. For det andre er det en mengde vitner som kan gi et objektivt bilde av det hele. Man trenger ikke et demoniserende såkalt barneverns side av saken. Virkligheten finnes helt uavhengig av offentlige etater.

Hvorfor får ikke media med seg standarden på barnevernets dokumenter? Det er i vert fall tre nordiske forskere som har arbeidet med den problematikken. Det er også medias ansvar å finne ut av denne problematikken. Når det offentlige produserer spekulative dokumenter, så skal media avsløre dette. Løgn og vås er ikke "den ene siden av saken". Heller ikke om det kommer fra offentlige etater. 

Begrepet "oppdragervold" er historisk, antropologisk, evolusjonspsykologis og ut fra naturlige rettigheter tåpelig. Det er langt på vei et nyord der man tidligere snakket om straff, ris, osv. Bakgrunnen for ordet er selvsagt å klassifisere naturlig oppdragelse med noe så negativt ladet som berepet "vold".

Hva er naturlige rettigheter? Hva er naturlig oppdragelse? Har evolusjonen ført til at mennesker er naturlig skadelige overfor sine gener? En slags omvendt evolusjon til ære for sosio-babbel- og psyko-babbel-fagene?

Hvorfor bruker vi egentlig begrep som "psyko-babbel og "sosio-babbel"? Hva er det media ikke fikk med seg her da, om manglende fakta- og forskningsbaserte fag? Det handler om motpartens argumenter som skulle vert en del av samfunnsdebatten.

Kommentar #41

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Skal de lidende hjelpe VL med VL's confirmation bias?

Publisert nesten 4 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Vi har også, via advokat og andre familiemedlemmer, oppfordret dem til å sende oss dokumenter som kan underbygge de påstandene som de og deres støttespillere har fremsatt i sosiale medier og

Hvorfor skal lidende mennesker hjelpe dere med seleksjonsfellen (confirmation bias) dere er i? Til skade for egen sak og egne barn? De driver ikke med selvskading.

FØRST må dere forholde dere til barnevernsdebatten og ikke avfeie den. Først da kan dere ta samfunnsansvaret deres.

Kommentar #42

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg leste første avsnitt

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Siden avisen Dagen ble møtt med Gestapo beskyldninger fra et knippe rumenske utsendinger av politisk og diplomatisk valør har jeg vært aktiv med å prøve å formidle litt sannhet om lover, regler og hvordan barneverntjenesten utfører sine pålagte samfunnsoppgaver.

Begrepet "sannhet" handler ikke om virklighetsopplevelsen, men om virkligheten - det utenfor eget hode. Den dagen du praktiserer dette på deg selv, så kan du bli interessant å lese. Til nå har "sannheten" vert synnonym med "overbevisning" - din egen overbevisning.

Når slik "sannhet" knuses med forskning, empiri og vitner, og man ikke vender om, så har man meldt seg ut av reell debatt og gått over i skinndebatt, forsvarsteknikker og rasjonalisering. Dette er helt elementær psykologi, debattkunnskap og logikk (faget filosofi).

Du har i flere år demonstrert at du nekter å strekke deg bortenfor din egen overbevisning. Da har du heller ikke mer å tilføre, når argumentene dine er motbeviste. Når du ikke innser dette, så er det i hovedsak bortkastet å lese hva du skriver.

Kommentar #43

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Kunnskap, vilje - og lær av BBC & Co!

Publisert nesten 4 år siden

Takk for offisielt svar fra Vårt Land!

1. Selve PFU-saken vil jeg omtale snart.

2. Tvert imot fastslår Vårt Lands egen reporter den 4.juni at det aldri var noe grunnlag for barnevernets omsorgsovertagelse. Journalist Tove Bø skrev dermed på lørdag hva jeg har sagt og skrevet entydig siden den 7.juni, men VL har ikke villet høre og gjengi synspunktene. 

3. Det ekstremt kritikkverdige er at Trygve Jordheim i sin kommentar den 31.mai forsvarte blindt barnevernet og viste verken kunnskap eller vilje til å bedrive systemkritikk der det var blitt begått overgrep mot en familie, etter familiens egen oppfatning. Jordheim henviste isteden til sin egen kunnskap, som det i dette tilfellet er grunn til å betvile. VL har tatt parti med et maktsystem, og Naustdal-barna som selv protesterte hele tiden iherdig mot "omsorgsovertagelsen", er blitt skadelidende. Hvor er den våkne og kritiske avisen Vårt Land? Her her VL sviktet grovt ved sin ensidighet.

4. Jeg kjenner saken meget inngående fra begge sider, Du kan spare deg slitet med å gruble på dette, Jordheim. Hvis din grubling var reell, ville VL enkelt fått et intervju med meg om saken. Mitt anliggende har entydig vært å få barna hjem til mamma og pappa, ikke å forsvare "oppdragervold".

5. Jeg tror at Naustdal-saken viser med all tydelighet at VL mangler både kunnskap og vilje til å gjøre en troverdig journalistisk innsats i en slik sak. Lær av BBC, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende m.fl  Ennå er det håp.

Kommentar #44

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.
Er det så viktig å forsvare oppdragervold, som er i strid med norsk lov?

WORD! 

Det må bli fullstendig feil hvis Torp og Holtas kampanje skal vinne frem. Man kan aldri forsvare vold mot barn. Ingen, slik som Torp kjenner alle sider i saken. En side vil alltid være lukket og det blir ikke objektivitet. Er man ikke saksbehandler vil man aldri ha tilstrekkelig tilgang til all nødvendig informasjon som ligger bak et vedtak. 

Kommentar #45

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Du bløffer

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Man kan aldri forsvare vold mot barn.

Det er alltid enklest å lage en stråmann når man ikke kan motsi motparten. Men det er uredelig. Naturlig oppdragelse er IKKE vold.

Voldsmonopolet som nekter naturlig liv, er derimot vold.

Såkalt omsorgsovertakelse er psykisk tortur.

Du forsvarer tortur av barn og voksne.

Kommentar #46

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er alltid enklest å lage en stråmann når man ikke kan motsi motparten. Men det er uredelig. Naturlig oppdragelse er IKKE vold.

Voldsmonopolet som nekter naturlig liv, er derimot vold.

Såkalt omsorgsovertakelse er psykisk tortur.

Du forsvarer tortur av barn og voksne.

Hvis det du kaller naturlig oppdragelse omfatter bl.a. vold er du ute og sykler ihht lover og regler. Vold er ikke akseptert som egnet middel i barneoppdragelsen. Sannsynligvis vil mange tilgi om man gir en oppløpen tolvåringen ørefik i et opphetet øyeblikk, men likevel er det straffbart, og alle etterstreber at det ikke skal skje. Heldigvis ligger voldsmonopolet hos ordensmakten. Det er lett å forstå hvordan det ville være om det var delegert tli enkelte foreldre, men de langt fleste foreldre er anstendige ordentlige mennesker som oppdrar sine barn etter gyldige parametre. Bare i de siste dagene har jeg lært fra VD at noen som har barn ikke er i stand til å skjøtte ansvaret. 

Kommentar #47

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Mange logikkfeiler i en setning

Publisert nesten 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det du kaller naturlig oppdragelse omfatter bl.a. vold er du ute og sykler ihht lover og regler.

Hvordan klarer du å få til mange logikkfeiller i en setning?

1. "vold" - appell til følelser

2. "lover og regler" - appell til autoritet

3. "vold" + "lover og regler" - stråmannsargument

4. "lover og regler" indikerer også et lovbrudd. Å bruke ytringsfriheten er imidlertid ikke lovbrudd.

Faget logikk forteller hvor sannferdig argumentasjonsteknikken er.

Det er ikke norsk ny kultur og Norges lover man finner noe objektiv om hva mennesket er psykologisk og sosialt. Det finner man derimot i en kombinasjon av antropologi, historisk psykologi, biologi og tilsvarende. Dette forteller noe om hvilke underige avvik vår kultur har. Det er ikke trendene, lobyistene og fag uten vitenskapskritikk som forteller oss dette.

Dette handler om hva som er mest mulig objektive sannheter på gruppenivå.

Sannhet eller virkelighet er også det som er målet for debatt. Ikke tåkeleggende hersketeknikker og forsvarsteknikker.

Kommentar #48

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Surr!

Publisert nesten 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Hvordan klarer du å få til mange logikkfeiller i en setning?

1. "vold" - appell til følelser

2. "lover og regler" - appell til autoritet

3. "vold" + "lover og regler" - stråmannsargument

4. "lover og regler" indikerer også et lovbrudd. Å bruke ytringsfriheten er imidlertid ikke lovbrudd.

Faget logikk forteller hvor sannferdig argumentasjonsteknikken er.

Et eklatant eksempel på misbruk av begrepet logikkfeil.  Dette blir rett og slett banalt, Holta.  Vold i barneoppdragelsen finnes i mange familier (både religiøse og ikke-religiøse).  Lover og regler finnes.  Vi er faktisk avhengig av slikt for å organisere et sivilisert samfunn.  Stråmannsanklagene dine er i seg selv en stråmann.

Kommentar #49

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Barnevern

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Et eklatant eksempel på misbruk av begrepet logikkfeil. Dette blir rett og slett banalt, Holta. Vold i barneoppdragelsen finnes i mange familier (både religiøse og ikke-religiøse). Lover og regler finnes. Vi er faktisk avhengig av slikt for å organisere et sivilisert samfunn. Stråmannsanklagene dine er i seg selv en stråmann.

Dette er typisk Holta.

  Han driver på, mobber ansatte i  barnevernet som prøver å gjøre jobben sin. Muligens den vanskeligste jobben man kan ha I Norge. Jeg tror jeg kan si, at  jeg ikke kjenner en  i  barnevernet,  som ikke opplever det som det verste de gjør, er det å fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkenemda. Dette er noe av det tyngste de gjør, de prøver å finne andre muligheter, og mange ansatte I barnevernet mister nattesøvnen av dette dilemaet. Men Holta, som kaller seg en kristen, fremstiller dem som om det er noe de liker å gjøre. Jeg kjenner at jeg blir flau, på Jesu vegne, og jeg tenker at dette  er ondskap i  Jesus navn, og dersom Jesus trenge søvn I Himmelen,  tror jeg han får søvnproblemer når han ser hva Holta og Torp klarer fremføre under påskudd av å være kristne. 

Kommentar #50

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Dette er for sterke ord

Publisert nesten 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dette er typisk Holta. Han driver på, mobber ansatte i barnevernet som prøver å gjøre jobben sin. Muligens den vanskeligste jobben man kan ha I Norge. Jeg tror jeg kan si, at jeg ikke kjenner en i barnevernet, som ikke opplever det som det verste de gjør, er det å fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkenemda. Dette er noe av det tyngste de gjør, de prøver å finne andre muligheter, og mange ansatte I barnevernet mister nattesøvnen av dette dilemaet. Men Holta, som kaller seg en kristen, fremstiller dem som om det er noe de liker å gjøre. Jeg kjenner at jeg blir flau, på Jesu vegne, og jeg tenker at dette er ondskap i Jesus navn, og dersom Jesus trenge søvn I Himmelen, tror jeg han får søvnproblemer når han ser hva Holta og Torp klarer fremføre under påskudd av å være kristne.

Dette er for sterke ord, Tveit. Du identifiserer deg med systemet, som en ansatt. Holta identifiserer seg med dem som - om vi skal forsøke å være objektive - til tross for all velmenthet fra samfunnets side, likevel blir offer for gale avgjørelser. Såvidt jeg vet har Holta selv vært et offer for slike avgjørelser.

Vær så snill å ikke trekke folks gudsforhold inn i debatten. Holta har meninger som han argumenterer for. Da må det være tilstrekkelig å bemøte dette med motargumenter.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere