Linda Hofstad Helleland

11

Integrering – en nasjonal dugnad

Integrering er en toveis prosess. Bare når vi klarer å behandle hverandre som individer med egne ressurser, tanker og følelser, vil vi oppnå ekte integrering.

Publisert: 30. mai 2016

De fleste av oss har flyttet i løpet av livet og opplevd hva det vil si å være ny på et sted. Da er det viktig at vi føler oss integrert og inkludert i våre nye lokalsamfunn. Det gjelder også for flyktningene som nå kommer til Norge for å bli en del av det norske samfunnet. Frivilligheten har lenge tatt et ansvar for inkludering og integrering av de som flytter til et sted der de ikke kjenner noen fra før. De frivillige venter ikke på at staten eller kommunen skal be dem gjøre noe. De tar tak og sørger for inkluderingsaktiviteter som er tilpasset akkurat deres lokalsamfunn.

For det er ikke utelukkende politiske beslutninger og offentlige bevilgninger og ordninger som sikrer integrering. Integrering handler om å finne fellesnevnerne som binder oss sammen i hverdagen. I lokalsamfunnene har kunst, idrett og frivillighet en nøkkelrolle. Regjeringen samarbeider derfor med Kommunesektorens Organisasjon (KS) om kompetansebygging og spredning av gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivilligheten.

I dag har KS og Frivillighet Norge, med støtte fra Kulturdepartementet, invitert kommuner, organisasjoner og andre interesserte til en nasjonal erfaringsutveksling på konferansen "Frivilligheten – veien til et inkluderende lokalsamfunn". Arrangørene har allerede gått ut til alle landets kommuner med gode råd til hvordan kommunene kan samarbeide med frivillige lag og foreninger for å skape et lokalsamfunn som fremmer integrering.

Frivillighet og hverdagsintegrering har et eget kapittel i Integreringsmeldingen som regjeringen la frem 11. mai. Kulturlivet, idretten og frivilligheten åpner dører, river ned murer og bygger broer. Vi må invitere folk med, organisere aktiviteter, dele opplevelser og bli kjent. Alt dette må skje der folk bor.

I begynnelsen av mai var jeg på Furuset i Oslo for å besøke Sajandan Rutthira, som mange husker som årets ildsjel under Idrettsgallaen på Lillehammer. Han bruker store deler av fritiden sin på ulike aktiviteter for barn, og utvikling av lederskap i bydelen sin. Jeg har møtt ham flere ganger etter gallaen på Lillehammer, jeg blir glad av å se den kraften han går inn i frivilligheten med. Vi trenger mange flere som han når vi skal lykkes med integreringen.

Lokale aktiviteter er nøkkelen til inkludering enten den nyinnflyttede kommer fra Syria, Somalia eller et sted i Norge. De som allerede bor i en kommune vet hva som finnes og hva som fungerer der de bor, og mange har lyst til å bidra til at nye innbyggere finner seg godt til rette. Dette må vi ta vare på.

For best mulig å få hjelp av frivillige krefter vil regjeringen også videreutvikle frivilligsentralene som møteplass og samhandlingsarena for lokal frivillighet. Vi har i dag 420 frivilligsentraler fordelt på 250 kommuner. Dette er et lavterskeltilbud med et mangfold av aktiviteter som bidrar til integrering der folk bor og skal bosettes. Det er ikke er nødvendig å melde seg på eller binde seg til å delta permanent. Pådriverne for aktivitetene er ofte innvandrere selv. Aktivitetene spenner fra leksehjelp og språkchat til selvhjelpsgrupper og internasjonale kvinnegrupper. Det arrangeres sykurs, parkdager og filmkvelder. Mange av frivillighetssentralene er åpne hver dag, også i helgene.

Regjeringen vil også legge til rette for kulturinstitusjoner og aktiviteter som bidrar til økt inkludering i kunst- og kulturlivet.Lokale idrettslag, bibliotek, sceneinstitusjoner, museer og andre kulturinstitusjoner er viktige møteplasser, som kan gi nyankomne innvandrere mulighet til deltakelse både som publikum og utøvere. Kunst, kultur og idrett er arenaer der mennesker med ulik bakgrunn og erfaringer kan møte hverandre i felles opplevelser og aktiviteter.

Integrering handler om å forene krefter og bygge videre på det som allerede er i gang. Løfte fram i lyset de gode eksemplene slik at andre lar seg inspirere.

For de som venter på bosetting kan deltakelse i idrett, kunst og kultur være et viktig avbrekk i en vanskelig hverdag. Jeg vil rose de frivillige organisasjonene og kulturinstitusjonene som samarbeider om å gi et kulturtilbud til mennesker i mottak. For det er nettopp gjennom å gjøre det de er best på – nemlig drive med idrett, musikk, dans og teater at idrettslagene, korene, korpsene og kulturlivet blir integreringsarenaer der alle stiller med sine ressurser med et felles mål om å gjøre noe meningsfylt sammen.

Også i integreringsarbeidet har Norge mye til felles med våre nordiske naboer. Under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 vil Kulturdepartementet derfor sette i gang en satsing for å styrke det nordiske samarbeidet på området med vekt på deling og utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer mellom de nordiske landene om hvordan kulturlivet og frivilligheten kan bidra til integrering.

Integrering er en toveis prosess. Bare når vi klarer å behandle hverandre som individer med egne ressurser, tanker og følelser, vil vi oppnå ekte integrering. Sammen må vi være smarte og kreative. Dette er en nasjonal dugnad der alle må være med.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Montebello asylmottak.

Publisert over 4 år siden
Den dagen dette blir virkelighet for hyklerne i Høyre kan de kanskje begynne å kreve noe av andre. Men som regel er det bare alle andre som skal bli beriket, Høyre vil kun ha billige hushjelper.
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Mye trist

Publisert over 4 år siden

kommer for dagen etter innvandringsbølgen, men også noen gleder. Når noen føler seg hjemme og vil slå røtter i sine opprinnelsesland er de klar for å satse på nytt.

Smugerliga. En etter hverandre tjener rått på menesker i nød. Kriminelle organisasjoner har ingen samvittighet. Money talks. Mange er kritiske til Europa og spesielt Tyskland hvordan de gjør asylanter til migranter. Løgn og bedrag om identitet er dessverre et bakteppe. Vi får ikke bare de kloke og kompetente, vi får kriminelle også. Trenger vi dem? Ikke de kriminellle, og de kloke og kompetente burde helst være med i dugnaden om sitt eget land. Det er ikke noe nytt for de fleste at man må dele sine goder. Ikke fortell om eiendommene i hjemlandet når man får trygd. "Utro kvinner skal steines". Kriminelle er alltid uskyldig. Ellers er det håp. Hvis bistanden skal reduseres til å bruke på de som kommer/er kommet blir den andre halvparten fordelt blant de nødstilte. Det har de gjort i bl.a Sverige. Så,- de fattige i resten av verden må betale for at andre flykter og dør i kriminelle nettverk. Når når signalene om himmelriket Norge flere land? Å være oppslukt i noe vinner sjelden frem. En kritisk sans er nødvendig for at mennesker skal ha et godt liv der de bor. Europa kan ikke håndtere dette. Mange dør hele tiden.

Ledelse. Det er mange ting som rører seg i Europa for tiden. Nye ledelsesformer tvinger seg frem. De gamle fungerer ikke. Det er for mye rus og vold (krig) inne i bildet. Her hjemme opplever man fortsatt at katastrofer maner frem både nikotin og alkohol med sykemeldingen. Det verste man kan ty til for helsen når det gjelder gjenoppbygging av traumatiskerte kropper. Døden ligger på lur når man helst vil glemme opplevelsene fordi man lurer seg selv med de falske vennene. Grønn resept gjelder også her ++.

Kvinners helse. Når Gud gråter. Tenk noe så hjerteskjærende at kvinner blir tvunget til prostitusjon forde de er giftet bort til et fattiglem som ikke vil forsørge dem, ifølge tradisjonen, og når de blir gravide og aborterer blir forstrene gravd ned i hagen. Sexturisme og rusmidler(les; sadisme) er en stor del av virkeligheten fortsatt. Denne informasjonen er nesten ikke til holde ut. Vi kan ikke dra flere av disse holdningene hit. Vi har nok av dem her også. Massasje institutt blir avdekket som bordeller.

Når noen blir ødelagt i tankene går det bare en vei, -nedover. Vi trenger et mirakel eller to for å snu denne verden. Jeg er naturligvis bekymret for fremtiden. Når skal vi våkne?

Kommentar #3

Lemma Desta Gonamo

21 innlegg  26 kommentarer

Forventing uten tilrettelegging

Publisert over 4 år siden

Kjære Kulturminster Linda Hofstad

Jeg er i grunn enig i det du skriver og Ernas ide om hverdagsintegrering. Likevel syns jeg norsk integreringspolitikk tar ikke grep i de krevende diskusjonene om identitet og tilhørighet, etnisitet og borgerskap, samhold og mangfold. I tillegg har vi utfordringer som radikalisering og ekstremisme, fremmedfrykt, diskriminering, rasisme, islam frykt og jødehat. Politikerne særlig kulturministeren har et stort ansvar å stimulere til diskusjoner og refleksjoner om det norske samfunn (lokalt og nasjonalt) med rom for samhold og mangfold; inkludering/integrering og mangfold. Jeg tror ikke nok med politiske signaler og forventinger, vi må våge å diskutere om "omstilling" på kulturfronten også.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11605338/

Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

FRYKT - ingen god integrering

Publisert over 4 år siden

Jeg kan snakke bare snakke for meg selv - men jeg frykter for ikke-vestlig utseende mennesker og da menn som jeg har sett på gater i bl a midt-østen - på TV  - og som virker direkte truende. Mange av de som bor her kan jo være de snilleste mennesker på jorden - men vi VET ikke hva som bor i de forskjellige.

Jeg føler engstelse hele tiden og oppholder meg minst mulig i by-sentrum. Jeg tror ikke jeg er alene om denne frykten. Det er iallefall ikke noe godt grunnlag for integrering. Jeg skjønner dere politikere må skrive og tale som dere gjør - politisk korrekt, men føler dere har liten forståelse for mange i folket

Kommentar #5

Lemma Desta Gonamo

21 innlegg  26 kommentarer

frykten er rell og vi trenger kontakt og kunnskap

Publisert over 4 år siden
Martin Luther King jr.: ”Mennesker hater ofte hverandre Fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre Fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre Fordi de ikke har kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre Fordi de lever atskilt.”

Jeg håper kulturdepartmentet bidrar til enda mer møteplasser på tvers av ulikheter og forskjeller (utseende, etnisk, religiøs, nasjonalopprienelse).

Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Korr.

Publisert over 4 år siden

Smuglerliga. Mennesker.

Dette kan ikke være et lavterskeltilbud i første omgang. Mange trenger oppfølging, behandling og medmenneskelighet. Å tenke at hvermansen kan ordne dette er litt naivt. Det kan kanskje skaffe innvandrerne egne arbeidsplasser. Man vet best hvor skoen trykker som har den på. Strukturerte systemer må være spesifikke for de som har behov for ekstra hjelp og støtte. Å ta frykten på alvor er god medisin. Når så mye nød og fattigdom banker på dørene får man andre behov. Man slipper alt som er i hendene. Etterpå kommer konsekvensene og omstillingen. Denne flukten vil endre vårt land for alltid. Det er vår oppgave å legge til rette for en kvalitetsmessig overgang. Jeg har aldri vært redd for mennesker fra andre land. Jeg forstår at noen kan oppleve frykt. Det foregår tydeligvis mye bra i frivilligheten. Det som ikke er bra må vi våge diskutere.

Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

55 innlegg  582 kommentarer

Dugnad er overgrep å kreve, Helleland

Publisert over 4 år siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Integrering er en toveis prosess. Bare når vi klarer å behandle hverandre som individer med egne ressurser, tanker og følelser, vil vi oppnå ekte integrering. Sammen må vi være smarte og kreative. Dette er en nasjonal dugnad der alle må være med.

Dersom jeg er med i en dugnad,  forutsetter det at jeg er med i klubben eller foreningen. Nå er ikke jeg med i denne klubben som vil motta ti-tusenvis av innvandrere/asylsøkere, siden det er mange grunner til å la være. Første grunn er at det er grenser for hvor mange vi kan ta imot, uten å få parallelle samfunn.

Husk at omtrent "hele verden" vil til Norge nå, siden vi har de beste velferdstilbud og de beste økonomiske ordninger til flyktninger, av alle sammenlignbare land i verden. Befolkningseksplosjon og kriger gjør at utvandringen vil ekskalere.

Vi er nødt til å stenge grenser -alternative er vidåpne grenser, som innen få år vil ende i totalt kaos, anarki og lovløse tilstander med bander, ran, innbrudd og mafia etterhvert som Nav-systemet vil bryte sammen. Når pengene ikke er der lenger, kommer kriminaliteten. Inntil idag har vi "kjøpt" oss fri fra problemene, men hva gjør vi nå trygdekassen en dag er tom?

Norge tar imot altfor mange i forhold til folketallet. I hverdagen fortoner det seg slik at etniske nordmenn idag faktisk blir diskriminert. Innvandrere tar faktisk arbeidsplasser og rettigheter nordmenn ikke får. En flyktningfamilie kan få 30-40000 kroner utbetalt i måneden og gratis bolig,strøm,busskort osv, - en norsk pensjonist har 4-5000 å leve for i mnd.

Jeg husker den tiden på 1980 tallet, i min oppvekst i Volda , da det kom noen få  brune og svarte mennesker til bygden. Alle ville hjelpe og være venner med dem. Folk kom med klær og mat og alt var fryd og gammen.

Nå er det ikke gøy lenger, -de er blitt for mange. Jeg har nok med å redde meg selv og mine barn.

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

En kulturministers drøm om dugnad.

Publisert over 4 år siden

Et storstilt prosjekt ble iverksatt i idrettslaget Drafn i Drammen.  Idealister med store drømmer ga ut klubbavisa på fem språk,  og hadde tilbud i flere idrettsgrener og til alle aldersklasser.  Jeg antar at resultatet, resultatene er kjent stoff.  Dette var før den store folkevandringen begynte , i 1990-årene. Jeg vet ikke hva kulturministeren drømmer om når landet, især tettstedene blir dominert av folk med sterk fremmedreligiøs og fremmedkulturell bagasje.  Mennesker  som angivelig skal integreres.  Jeg er redd at dugnaden blir som i Drafn, det er nordmenn og norske foreldre som fortsatt må stille opp og gjøre arbeidet, mens våre nye landsmenn surfer der de finner det hensiktsmessig, og ellers glimrer med sitt fravær.  Ære være fremmede enkeltpersoner innen miljøet som skjønner noe og vil noe, men de er så få, så  ytterst få.

Robin Tande,  en mann som ingen her inne kan beskylde for å være overfladisk,  han har ved flere anledninger prøvd å fremprovosere kommentarer, sett og overhørt i et såkalt integreringsmiljø han frekventerer, men er blitt møtt med øredøvende taushet.  Det skjønner jeg godt.

Dette skulle  jo ikke bekymre en nær 80-åring. Men jeg har barnebarn som også  burde vokse opp i et harmonisk  samfunn.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

226 innlegg  2476 kommentarer

Handlingsplan nr 23, 110 milliardar kroner bortkasta

Publisert over 4 år siden

Kent Andersen har sagt det som trengs å seiast: Hvorfor synker ikke virkeligheten inn?

Kommentar #10

Greta Aune Jotun

186 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Dessverre, jeg tror ikke på myndighetenes håp om å integrere alle utlendinger til å bli "gode nordmenn". Et par eksempler: Når det gjelder det kirkelige; se på de svenske arbeidsinnvandrerne! De har opprettet sine egne avdelinger av Svenska kyrkan; de vil ikke integreres i Den norske selv om de forstår språket vårt. Norsk kultur: Se på de somaliske sunni-kvinnene! Ser du dem i flokker i 17. mai-tog og kledt i norske bunader? Og hvor mange hijab-kledte sjia-libanesere kan tenke seg å synge i Oslo damekor?

Se over alt i verden! Alle med samme tro eller tilhørighet klumper seg sammen i sin egen flokk, og om det er mulig - i samme bydeler. Se på Sverige (som Norge gjenom tidene har sett seg blind på og absolutt vil kopiere): Vil storparten av innvandrerne til Sverige integreres? Nei. Men media har kanskje løsningen for Norge? Etter reportasjen fra trussel-sonene i Sverige kom Nrk med dette løftet: "Ingen grunn til å frykte slikt i Norge!" 

Jeg vil heller ikke integreres. Ikke for enhver pris. Om jeg reiser til Saudi-Arabia, Brunei eller et annet islamsk land, vil jeg ikke integreres. Jeg ser med stor skepsis på land med myndigheter som dreper eller nekter mennesker å forlate islam. Slik troende muslimer sikkert ser med stor skepsis på "frigjorte" nordmenn.

Jeg har tro på grenser mellom land. Den grenseløse globalismen er den største kime til konflikter.

For Norges fremtid har jeg bare én resept: Kristus. Om muslimene fikk møte Kristus, og ville følge Ham, kunne de som frykter fremtidens Norge, glemme frykten. Men hva har et avkristnet Norge å gi muslimer? Integrering - et tomt skall.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.
Den dagen dette blir virkelighet for hyklerne i Høyre kan de kanskje begynne å kreve noe av andre. Men som regel er det bare alle andre som skal bli beriket, Høyre vil kun ha billige hushjelper.

Noen av oss vet at forslaget om asylmottak på Montebello ble skrinlagt. Det er ikke lenger nødvendig da det har sluttet å komme asylsøkere til Norge. 

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen av oss vet at forslaget om asylmottak på Montebello ble skrinlagt. Det er ikke lenger nødvendig da det har sluttet å komme asylsøkere til Norge.

Og så var det jo så mye mer behagelig å legge mottaket  for 500 mennesker til  min nabogrend Bolkesjø,  med bare skarve 40 mennesker som berørte naboer.  Selv om det  er langt  til nærmeste politistasjon.  

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
For Norges fremtid har jeg bare én resept: Kristus. Om muslimene fikk møte Kristus, og ville følge Ham, kunne de som frykter fremtidens Norge, glemme frykten. Men hva har et avkristnet Norge å gi muslimer? Integrering - et tomt skall.

Dette er en knallgod løsning. Men hvordan får man det til? 

Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Ønsketenkning og harde fakta

Publisert over 4 år siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Integrering er en toveis prosess. Bare når vi klarer å behandle hverandre som individer med egne ressurser, tanker og følelser, vil vi oppnå ekte integrering. Sammen må vi være smarte og kreative. Dette er en nasjonal dugnad der alle må være med.

I Nettavisen i dag kan vi lese om segregeringen i landets hovedstad. Frp slår alarm utfra kommunal statistikk som viser at utviklingen går i same retning som i Sverige og Danmark, uansett politikernes og Vårt Lands journalisters håp om et" norsk" islam godt hjulpet av" kristen" godvilje til dialog og samarbeid med "moderate" krefter innenfor dominansreligionen:

4 drabantbyer der innvandrere utgjør over 60%, hovedsaklig fra Afrika og Asia(2 for 8 år siden)

I følge kommunens egne prognoser vil 9 drabantbyer innen 10 år ha en ikke-vestlig innvandrerbefolkning på mellom 60 og 76 % hvis den nåverende trend fortsetter.

Politikerne ønsketenker mens paralellsamfunnene gror og  milliardbeløpene renner ut i sanden.

Men  i dette sakskomplekset bør en for dialogens skyld, ikke  i alt for stor grad ta hensyn til de harde fakta på bakken. Vår kristne og  humanistiske innstilling  tillater ikke slik forstyrrende realisme....

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3707 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
15 dager siden / 1239 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
21 dager siden / 895 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
13 dager siden / 842 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
13 dager siden / 638 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 608 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
25 dager siden / 569 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere