Jarle Skullerud

3

Frikirken som alternativ?

Frikirken har plass til både nye menigheter og nye medlemmer, uansett bakgrunn. Vi vil fortsette å bygge åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Publisert: 25. mai 2016

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har fremstått som ett av flere alternativer til Den Norske Kirke i snart 150 år. Det skal vi fortsette å være, for alle som opplever oss som et godt alternativ, samtidig som vi velsigner våre trossøsken i Den Norske Kirke og andre kirkesamfunn. Vi vil fortsette å bygge åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Frikirken har plass til både nye menigheter og nye medlemmer, uansett bakgrunn. Det normale må fortsatt være at medlemskap er knyttet til innlemmelse i fellesskapet i en lokal menighet eller i et menighetsplantingsprosjekt. Vårt mål er dessuten å nå mennesker som ikke er aktive i Kirken fra før, mennesker som ikke bekjenner troen på Jesus som sin frelser. Kirken vokser ikke av at medlemskap flyttes mellom de forskjellige kirkesamfunnene. Men når kristne av ulike årsaker opplever seg fremmedgjort i den kirken de tilhører, har vi et ansvar for å ta imot dem, ikke som en nødhavn, men som deres nye åndelige hjem. Det vil være vårt ansvar å sørge for at dette hjemmet fungerer, men det kan være behov for å finne fleksible løsninger ut fra den enkeltes situasjon og ulike lokale forhold. Jeg vil derfor oppfordre våre menigheter til også å ta i mot nye medlemmer som har sitt hovedengasjement i en forening/organisasjon, men det må være opp til den enkelte menighet å avgjøre hvordan dette skal gjøres.

Frikirken står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som et livslangt, monogamt forhold mellom en mann og en kvinne. Dette synet deler vi med majoriteten av kristne kirker i verden, slik det blant annet kommer til uttrykk i Lausannepakten, som vi er tilsluttet gjennom vårt medlemskap i Norme. Når en luthersk søsterkirke velger å gå bort fra denne forståelsen, vil det nødvendigvis utfordre det økumeniske fellesskapet. Da har vi et felles ansvar for å omtale hverandre med respekt og å finne en vei videre. Her vil Frikirken legge vinn på å være forutsigbar og tydelig.

Vi har også en del å be om tilgivelse for. Vi vil strekke ut en hånd til enkeltmennesker og grupper som har opplevd fordømmelse, utestengelse og baktalelse i vår kirke. Vi vil gjerne lytte til dem som ønsker å fortelle sin historie.

Frikirken står overfor viktige og nødvendige samtaler om hvordan vi møter mennesker som lever og lærer annerledes enn vår kirkes forfatning og bekjennelse. Disse samtalene vil vi gå inn i med ydmykhet og et ønske om å forstå hverandre bedre, samtidig som vi fastholder vårt skriftsyn, og vårt syn på ekteskapet.

Vi vedkjenner oss en kirke der troens bekjennere har styringsretten. Vi står sammen om oppdraget til å vinne mennesker i vårt eget nabolag og til jordens ender.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere