Axel Lundholm Saxe

3

Det er Grandhagen som dobbeltkommuniserer

Publisert: 24. mai 2016

Egil Grandhagen anklager (Vårt Land 19. mai) NLM-lederne for «dobbeltkommunikasjon» fordi dekaller Den norske kirke for en «løgnkirke» og samtidig sier at de respekterer dem som velger å bli stående i Den norske kirke.

Dobbeltkommunikasjonen i denne situasjonen er det imidlertid Grandhagen selv som står for, idet han skriver: «For meg er det fullt mulig å samarbeide med mennesker jeg er dypt uenige med, og samtidig være tydelig på eget ståsted».

Dermed underkjenner Grandhagen vedtaket som ble gjort på Calmeyergaten-møtet for snart 100 år siden, der man sa nei til «frivillig samarbeid» med dem som ikke sto fast på Guds ord, fordi man ikke anså det for mulig å samarbeide med liberale teologer, uten derved å svike Guds ord.

Det er derimot ikke dobbeltkommunikasjon å holde frem – slik NLM-lederne gjorde i sin uttalelse – at Den norske kirke har blitt en løgnkirke «ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken», og at man ikke uten fare for sin sjel kan tilpasse seg denne situasjonen – og så samtidig uttrykke sin respekt for dem som velger å forbli i Den norske kirke for å bekjempe vranglæren innenfra (blant annet ved å nekte å samarbeide med vranglærerne).

Situasjonen i dag er jo langt verre enn på Calmeyergatemøtets tid, idet vranglæren i dag er blitt offisielt «blåstemplet» av alle Den norske kirkes egne biskoper og av et stort flertall i kirkemøtet.

Derfor er det i aller høyeste grad dobbeltkommunikasjon av Grandhagen å hevde at man kan samarbeide med vranglærerne og samtidig være ­tydelig på eget ståsted. Man kan som kjent ikke både blåse og ha mel i munnen!

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23.5.2016

• Les også Øyvind Åslands svar til Grandhagen: Samarbeidets grenser

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odd Sverre Hove

82 innlegg  555 kommentarer

Grandhagen bør svare på dette

Publisert rundt 4 år siden

Egil Grandhagen bør virkelig svare på spørsmålet om han faktisk mente å ordlegge seg på full kollisjonskurs med vedtaket fra Calmeyergatens Misjonshus i januar 1920: «.. intet frivillig samarbeid med teologer og lærere i kirken som bryter med Bibelens autoritet».

Grandhagen bør svare fordi det er helt avgjørende for troverdigheten hans i innlegget om hvorvidt «løgnkirke» er et «treffende» begrep å bruke om et kirkesamfunn. Hvis Grandhagen kommer til at løgnkirke-begrepet ikke er treffende fordi han forkaster Calmeyergaten-vedtaket og det skriftmaterialet som det uttrykkelig bygger på i GT og NT – da er det en dypt alvorlig sak for Grandhagens egen posisjon.

Grandhagen bør svare også fordi han påberoper seg Ludvig Hope. Ludvig Hope var selv til stede på møtet i Calmeyergatens Misjonshus. Han var til og med en av hovedforedragsholderne der. Og han stemte bevislig for vedtaket derfra om null-samarbeid. Grandhagen bør svare på om han følger Hope også i spørsmål som er dogma, og ikke bare i en (adiaforistisk) kirkesyns-applikasjon.

Jeg vet ikke om Grandhagen følger med på Verdidebatt. For sikkerhets skyld håper jeg noen som har kontakt med Grandhagen, kan henlede hans oppmerksomhet på at han nå har et knippe ubesvarte problemstillinger å svare på, og at førsteinnlegget hans simpelthen ROPER på en seriøs avklaring av disse spørsmålene: Var det bare et formulerings-uhell at han formulerte seg med Calmeyergate-terminologi? Eller mener han virkelig på alvor det han faktisk skriver?

(Jeg har fremdeles litt vanskelig for å tro helt på den sistnevnte muligheten).

Kommentar #2

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Ang. ubesvarte problemstillingar

Publisert rundt 4 år siden

Eg kan tenke meg fleire enn Grandhagen som har ubesvarte problemstillingar dei ikkje har teke stilling til. Som NLM si leiing, som mange gonger har vorte utfordra på bibelsynet deira, møte med moderne innsiktar, moderne bibelforskning etc. Likevel opererer ein framleis med hermeneutikk og bibelsyn frå reformasjonen. Heldigvis har dei Espen Ottosen, som villig går i dialog, som på framsida av VD. Om eg har overskot, kunne eg godt tenke meg å reflektere litt der.

Det er ei ærleg sak å ha sine meiningar om samlivsetikk, utviklinga i Dnk etc. Men å gå hardt ut med at ein sjølv kjenner Guds vilje og avgjort er på sanninga si side, medan dei som meiner annleis, er "lygnkyrkja" etc. - vel. Då meiner eg også ein bør vere budd på å svare på kritiske innvendingar mot den hermeneutikken, grunnlagsteologien og bibelforståinga som dette byggjer på. 

Kommentar #3

Odd Sverre Hove

82 innlegg  555 kommentarer

Flere ubesvarte problemstillinger

Publisert rundt 4 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Eg kan tenke meg fleire enn Grandhagen som har ubesvarte problemstillingar dei ikkje har teke stilling til.

Jeg kan også tenke meg flere enn Grandhagen som har ubesvarte problemstillinger de ikke har tatt stilling til.

For eksempel begriper jeg ikke hvordan moderne «forskerlaug-fundamentalister» (som for eksempel argumenterer med kalenderen som teologisk erkjennelsesprinsipp – ved for eksempel å snakke nedsettende om hermenevtikk og bibelsyn fra reformasjonstiden) kan unngå å havne i relativismens uhyggelige hermenevtiske bakevje. Eller eventuelt havne inn under et modernisert dogmatisk og etisk pavedømme av noe slag. Som også er en bakevje.

Men de spørsmålene hører i tilfelle hjemme på en annen tråd enn denne. Det er ikke klokt å prøve å løse problemet på DENNE tråden – så å si på Grandhagens vegne – ved å snakke om noe annet.

Kommentar #4

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Kven er "forskarlaugs-fundamentalistane", tru?

Publisert rundt 4 år siden

Hei igjen. Du skriv: 

"For eksempel begriper jeg ikke hvordan moderne «forskerlaug-fundamentalister» (som for eksempel argumenterer med kalenderen som teologisk erkjennelsesprinsipp – ved for eksempel å snakke nedsettende om hermenevtikk og bibelsyn fra reformasjonstiden) kan unngå å havne i relativismens uhyggelige hermenevtiske bakevje. Eller eventuelt havne inn under et modernisert dogmatisk og etisk pavedømme av noe slag. Som også er en bakevje."

Min respons: 

Nei, huhu, dette høyrdest ikkje ut som god grunnlagsteologi. Veit for øvrig ikkje om eg kjenner nokon menneske som tenker langs desse liner. 

Ja, vi får sjå kva Grandhagen seier. 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere