Rolf Kjøde

38

Biskopenes narrespill og Nordhaugs tomme ord

Halvor Nordhaugs uttalelse i Kirkerådets møte i januar om at ‘vi har bundet hverandre til denne masten’, viste seg å være tomme ord.

Publisert: 10. mai 2016

Visepreses Halvor Nordhaug forsøker å bagatellisere forskjellene mellom Bispemøtets forslag om to vigselsliturgier høsten 2015 og det som faktisk ble vedtatt i Kirkemøtet 2016 (som i innlegget «Ingen retrett fra biskopene», Vårt Land 30. april).

Faktum er at det foreligger en svært stor forskjell mellom det opprinnelige bispeframlegget og det som ble vedtatt. Hvorfor har ikke media avslørt dekkoperasjonene for å tåkelegge dette?

Rett nok la biskopene inn en setning om at Kirkemøtets vedtak burde følge «langs disse linjer». Problemet er at det ble gjort et vedtak som forvaltningsmessig vil bli etter ganske andre linjer.
 Visepreses sa under Kirke­rådets møte 28. januar, ifølge Vårt Land: «Jeg taler på vegne av hele kollegiet. Vi har bundet hverandre til denne masten. Det røyner hardt for flere».

Tomme ord. Det viste seg å være tomme ord. Under Kirkemøtet i april nyttet visepreses høvet til å skryte av at biskopene og Åpen folkekirke hadde nådd til samme konklusjon.
Premissene for Bispemøtets forslag i høst var uholdbare. Innføring av nye liturgier for like­kjønnede «ekteskap» splitter kirken dypt. Den praktiske ordningen som de foreslo, var like­vel et krystallklart skille mellom dagens liturgi for ulikekjønnede­ og en ny for likekjønnede. Da ville­ ulikekjønnede par alltid og konsekvent vies etter en liturgi som kan bruke ord fra Skriften om ekteskapet. At den nye og kjønnslikegyldige liturgien for inngåelse av ekteskap vil være avskåret fra å hente fram Bibelens tale om ekteskapet, er i seg selv et betydelig paradoks.

Utenom storbyene ville vi med høstens forslag over år likevel trolig bare ha fått noen få vigsler for likekjønnede. Jeg sier ikke at et slikt vedtak ikke ville være dramatisk for ei kristen kirke med tanke på forvirring om hennes lære, men de praktiske vigselsutfordringene med overkjøring av lokalmenighetene ville trolig være relativt få.

Les også Erklæring om den kirkelige situasjonen

Dramatisk. Den dramatiske endringen som nesten 20 (ifølge­ Vårt Land) såkalt konservative i Kirkemøtet gikk med på uten å blunke, gjør at vanlige hetero­file par nå blir overgitt til den lokale­ prests valg av liturgi. Dette­ er ganske utvetydig etter paragraf sju i tjenesteordningen for ­menighetsprester. Åpen folkekirke bør naturligvis feire dette, for da er basis lagt for en brei utfoldelse av en kjønnslikegyldig liturgi og lære for ekteskap i kirken.

Prester av klassisk tro og overbevisning er inntil videre «sikret» retten til å bruke den gamle liturgien og bare vie heterofile par. Men heterofile par som vil inngå ekteskap, er på ingen måte garantert å få en ­bibelsk liturgi­ om ekteskapet for sin ­vielse. Tvert om må vi regne med at dette­ blir brukt for alt det er verd for å få breiest mulig nedslag for den nye liturgien og den nye læren.

Gapestokken. I tillegg kan vi bare forestille oss den gapestokken som noen prester av klassisk tro vil utsettes for i lokalpressen,­ dersom de holder fast ved den gamle liturgien i møte med enkelte­ bevisste pars forventing om å vies etter ny liturgi.

Dette er en dramatisk og svært underkommunisert endring, ­påført oss av et samlet bispekorps og de som aktiv støttet det såkalte kompromisset for enhet i kirkemøtet. Det bør de ansvarlige
erkjenne og ta offentlig ansvar for i stedet for å bagatellisere det.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å si at landets biskoper bedriver "narrespill" er vanskelig å forstå annerledes enn at utsagnet innebærer å beskylde biskopne for å opptre løgnaktig.

Utsagnet utgjør i større grad personangrep enn noen form for saksrettet kommentar. Sånn sett sier det mer om sakelighetsnivået til den som serverer påstanden, enn det sier noe om biskopene.

Kommentar #2

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Kjøde. Gå til den siterte teksten.
Gapestokken. I tillegg kan vi bare forestille oss den gapestokken som noen prester av klassisk tro vil utsettes for i lokalpressen,­ dersom de holder fast ved den gamle liturgien i møte med enkelte­ bevisste pars forventing om å vies etter ny liturgi.

Dette er en dramatisk og svært underkommunisert endring, ­påført oss av et samlet bispekorps og de som aktiv støttet det såkalte kompromisset for enhet i kirkemøtet.

Jeg også frykter fremtidige konflikter i kirken. 

Men kan du gi en utførlig begrunnelse på hvorfor du frykter "enkelte­ bevisste pars forventing om å vies etter ny liturgi." Jeg formoder du er redd for at den gamle liturgien skal "gå av moten". Men jeg undres på om du mener at det bare er formuleringene i vår norske liturgi i 2016 som er gyldige i kristelig sammenheng? Blir ekteskapet dårligere eller mindre kristelig hvis ordene mann og kvinne ikke blir nevnt? 

Forøvrig tenker jeg at risikoen for å komme i gapestokken vil øke hvis den nye "Lov om endring av juridisk kjønn" blir vedtatt.  Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 30.05.2016

Interesserte kan på nettet se videoopptak fra høringen på Stortinget 28/04-2016. 

Hvis lovforslaget blir vedtatt, ser jeg for meg et mulig fremtidsscenario: To personer med mannlige ytre genitalier ønsker å gifte seg med hverandre. Begge er per dags dato registrert som menn, men den ene kan på kort tid (etter egenerklæring) bli registrert som kvinne.

Hvordan skal da en homokonservativ prest forholde seg hvis disse to ber om å bli viet med vigselsliturgien som baserer seg på at «Gud skapte mann og kvinne (…)»? Jeg tror presten vil få et ­dilemma. Hvilket svar presten gir, må avhenge av hvordan ­presten definerer kjønn.

1. Hvis presten sier ja: Andre homo­konservative kan kritisere­ presten for ikke å holde seg til den tradisjonelle kjønnssortering ut ifra de ytre genitalier.

Kanskje blir det ikke avis­overskrifter av det. Men tidligere venner kan distansere seg, se på presten som en vranglærer, som kanskje ikke skal «arve Guds rike». Det kan bli en stor belastning hvis det er i et lite, trangt miljø.

2. Hvis presten sier nei: Da kan det bli førstesideoppslag i landsdekkende aviser. For homokonservative blir det en stor utfordring å overbevise folk om at ut ifra «Bibelens klare ord» skal kjønn bestemmes ved å «ta en titt» på de ytre genitalier.

Hvordan skal presten sikre seg hvis han har en religiøs overbevisning og får samvittighetskvaler hvis han vier to som er like i sine ytre genitalier? Hvem skal inspisere genitaliene? Skal presten be om legeattest som ­bevitner at de ytre genitaliene er maskuline eller feminine?   

Ingen prest kan forlange at brudeparet skal ha skriftlig ­attest for at de helt fra fødselen av har vært registrert som det juridiske kjønnet de nå har. Hvis presten kommer i offentlighetens søkelys, tror jeg at både presten selv og kirken blir latterliggjort.

Du beskriver "en dramatisk og svært underkommunisert endring".  Mange innen kirken synes nok at endringen skjer dramatisk fort. Det tror jeg henger sammen med at fakta om kjønnsmangfoldet har vært underkommunisert blant kristne. Det synes å ha vært en vegring for å ta til seg kunnskap om kompleksiteten i variasjonene av mannlige og kvinnelige kjønnsuttrykk. Se mitt innlegg på verdidebatt.no publisert 4.mars 2016 om Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn.   

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
9 dager siden / 1779 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
29 dager siden / 1690 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
29 dager siden / 1301 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 1176 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
19 dager siden / 829 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 756 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere