Hans Birger Neergård

19

Bibelsk Ja til Samkjønna Ekteskap

Skal vi være bibeltro kan vi ikke underslå eller fornekte de bibelfortellingene som støtter homofili, skeiv kjærlighet og samkjønna ekteskap. At det er to syn på mangt og mye i vår kristne tro bør ikke overraske den som kjenner sin Bibel:

Publisert: 9. mai 2016

Kjære bibeltro venner!

 

Ei skapelsesfortelling, ett testamente og ett syn på ekteskap var ikke nok til å forkynne Guds handlinger, vesen og vilje. Derfor starter Bibelen med to motstridende skapelses-fortellinger, to forskjellige testamenter, samt de to motpolene lov og evangelium som både fordømmer og frikjenner oss syndere. Jeg kjenner inga anna bok som så grundig lærer oss å tenke selv og ha to tanker i hodet samtidig. Dette gjør det alltid spennende å lese Bibelen. Dette gjør at debatt og demokrati har bedre vekstvilkår på kristen mark enn andre steder. 

 

Selv hva som er først og viktigst av tro og gode gjerninger, er det to syn på; apostlene Paulus og Jakob klarte ikke å bli enige om det. Begge syn har fått sin gudgitte plass i bibel og kirke. Vi melder oss ikke ut av den grunn.  

 

Vi slutter heller ikke å lese Davids salmer i kirka eller på bedehuset selv om han hadde et anna syn på ekteskap og samliv enn oss. Kong David var gift med flere kvinner på samme tid. I tillegg hadde han et utsvevende seksualliv og unge miss Israel til å holde seg varm om natta. Likevel var homofil kjærlighet, kjærligheten til Jonatan bedre enn kvinners kjærlighet: «For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet» (2. Sam 1,26). Hvis Bibelen er Guds ord til oss er også dette noe vi må respektere.

 

Til mann og kvinne skapte Gud Adam og Eva. Ja, til det skapte han de fleste av oss. Men det betyr ikke at alle mennesker er skapt slik eller at alle må oppføre seg slik. Jesus anerkjente de som er skapt annerledes og at de dermed lever på en annen måte: Noen er og lever som evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv (Matt 19,12).

 

Fra mors liv fødes det også hvert år mange barn med uklar kjønnsidentitet, de har ikke fått tydelige kjønnsorgan. Andre har fått dobbelt opp med både penis og vagina. De er tvekjønna og kan være både kvinne og mann samtidig. Fra mors liv kommer atter andre med indre organer eller en psyke som er forskjellig fra de ytre kjennetegn. Hva slags kjønn hver enkelt av dem er og hvilket kjønn de skal gifte seg med, har Gud overlatt til dem selv å finne ut av. Det har ingen av oss andre autoritet til å avgjøre.

 

 

Fra mors liv kommer også de som har så skeive legninger at de tiltrekkes erotisk av mektige bygninger. For meg som heterofil oppleves dette som absurd, men er det likevel ikke. I Åpenbaringa 21,2 leser vi det utenkelige: at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen gjort i stand og pyntet «som en brud» for sin brudgom.

 

Vi heterofile trenger ikke gater og bygninger som en brud, men det finnes andre som trenger akkurat det. Og når Gud anerkjenner slike legninger ved å gi dem det de trenger, kan ikke vi som vil være bibeltro fordømme det. Vi bør heller si Takk og Halleluja for at Guds nåde og omsorg også gjelder folk med uvanlige og skeive behov.

 

Åpenbaringa 19, 6-9 er mer enn en storslått velkomstfest, det er en bryllupsfest. Bryllup feires for inngåelse av ekteskap; her mellom Jesus og hans brud. Når Lammets brud er den frelste menighet med alle sine kvinner og menn, hvordan kan vi da si at polygami og samkjønna ekteskap er ubibelsk?  

 

           Guds ord beskriver saligheta på mange måter. Her er det er flere syn og tydeligvis noe for enhver smak og legning. Å fornekte bilder og beskrivelser vi ikke liker forandrer ingenting. Selv om vi melder oss ut av kirka og bibelselskapet står Guds løfter fremdeles å lese i Den Hellige Skrift. 

                                                Mvh Hans Birger Neergård (gml misjonsprest).

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Likevel var homofil kjærlighet, kjærligheten til Jonatan bedre enn kvinners kjærlighet: «For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet» (2. Sam 1,26). Hvis Bibelen er Guds ord til oss er også dette noe vi må respektere.

Dette her stusser jeg på. Var det erotisk kjærlighet David følte for Jonatan, eller var det kjærligheten til en venn? Jeg har alltid lest det som det siste, men så har vi jo bare ett ord for kjærlighet på norsk. Står det "eros" i grunnteksten?

Det at du bruker bildet med Jesus som brudgom og menigheten som brud, som "bevis" på likekjønnet ekteskap, finner jeg direkte tvilsomt. Det er klart et bilde, en liknelse, og man skal virkelig trekke liknelsen vel langt om man tolker det som at det skal være seksuell aktivitet mellom Jesus og menigheten.

Kirken har aldri talt imot broderkjærlighet og kjærlighet til andre mennesker uansett kjønn. Det er den seksuelle kjærligheten som man begrenser til å skulle være mellom en kvinne og en mann.

Kommentar #2

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Den største kjærligheten.

Publisert over 4 år siden

Det er en besynderlig tolkning av Skriften du har,  Hans Birger!

Jeg tror ikke det er mange teologer som setter likhetstegn mellom kjærlighet og sex slik som du gjør her. Davids utskeielser er jo ikke akkurat gitt oss som forbilde, og språket er tydelig når det gjelder hans forhold til Batseba. Når det gjelder hans forhold til Jonatan er det sannsynligvis like tydelig. Et forhold som omtales som oppriktig hengivenhet, kjærlighet og vennskap. Nettopp derfor var hans kjærlighet mer dyrebar enn kvinners.

Kjærligheten til alle hustruen var neppe av en slik karakter. Og det er heller tvilsomt at David var "den store kjærligheten" for dem alle.

Kjærlighet er jo ikke det samme som sex.

Og sex er ikke alltid kjærlighet, men begjær. 

Jesus sier:

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.

Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.

Johannes 15:9‭-‬14 

Mvh Ragnhild ☺

Kommentar #3

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Når Lammets brud er den frelste menighet med alle sine kvinner og menn, hvordan kan vi da si at polygami og samkjønna ekteskap er ubibelsk?

Innlegget til Neergård er hva jeg vil kalle åndelig sprøyt.

Det er greit med prester som er tydelige på hva de mener. De avslører sin vranglære. Det tragiske er at de som ikke kjenner Skriftene, kan bli forført. Fortapelsens brede vei er nok behageligere for kjødet å gå på enn den smale, men den fører ikke til Kristus.

Kommentar #4

Iver-Olaf Grimstad

0 innlegg  13 kommentarer

Davids vennskap og vårt mandat

Publisert over 4 år siden

Sjølv for ein amatør wannabe teolog som meg så var dette innlegget temmelig svak eksegese.

At Davids kjærleik til Jonatan blir tolka som noko anna enn eit utrulig sterkt vennskapsband, viser berre kva som skjer med våre sinn når alt Gud ikkje har designa blir satt på dagsordenen. Der er berre homofili-orienterte som greier å få til ei slik eksegese. Om det var ein ting David IKKJE var, så var det homofil, tenk berre på hans brennande begjær etter Batseba!

Av alle parallelle (og kanskje tilsynelatande) sanningar i Bibelen, så er Guds JA til homofili ikkje berre IKKJE EKSISTERANDE, men faktisk klart omtala i negativ forstand.

"Slik var nokre av dykk, men de er reinsa..."

Og 1. Tess. 4:3:

For dette er Guds vilje – dykkar helging: De skal halda dykk frå hor; 4 kvar og ein skal vita å vinna seg si eiga kone i heilagdom og ære,  5 ikkje i sanseleg lyst som heidningane, som ikkje kjenner Gud.

Kommentar #5

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Bibelsk Ja til Samkjønna Ekteskap

Publisert over 4 år siden

"Det at du bruker bildet med Jesus som brudgom og menigheten som brud, som "bevis" på likekjønnet ekteskap, finner jeg direkte tvilsomt. Det er klart et bilde, en liknelse, og man skal virkelig trekke liknelsen vel langt om man tolker det som at det skal være seksuell aktivitet mellom Jesus og menigheten".

Takk til deg Jan Bording for kommentaren!  Håper du kan utdype kommentaren din litt mer:

1)  Hvis Lammets bryllupsfest bare er god mat, sang og dans og ikke et bryllupp med alt det innebærer hvorfor bruker Bibelen da et så misvisende bilde? 

2)  Både jødiske og kristne teologer har oppgjennom historia skrevet at Salomos Høysang med all sin kjønnslige erotikk beskriver forholdet mellom Gud/Kristus og menigheta.  Betyr det at du er uenig i det?

3)  Hvis du er uenig i det over, når skal folk da praktisere og leve etter Salomos Høysang?

Mvh Hans Birger Neergård 

Kommentar #6

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Bibelsk Ja til Samkjønna Ekteskap

Publisert over 4 år siden

Takk Ragnhild for kommentaren:

"Det er en besynderlig tolkning av Skriften du har, Hans Birger!  Jeg tror ikke det er mange teologer som setter likhetstegn mellom kjærlighet og sex slik som du gjør her".

1) Besynderlig:

Er det jeg skriver mer besynderlig enn det Guds ord sier? 

Er det Bibelen eller jeg som inviterer oss til å være brud i den himmelske bryllupsfesten? 

Er bildene/ordene brud og bryllup virkelig misvisende? 

Er det bare mat, vin og dans og ikke noe som minner om bryllup og inngåelse av ekteskap?

2)  Kjærlighet og sex:

Ja, det er ofte to forskjellige ting, men ikke alltid:

Er det ikke sammenfallende i Salomos Høysang, Sangenes Sang?

Når skal vi praktisere og leve etter Guds ord i Salomos Høysang?   Her i dette liv eller i det kommende slik både jødiske og kristne teologer har ment?

Mvh Hans Birger Neergård

     

Kommentar #7

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Sprøyt

Publisert over 4 år siden


Hei Greta!

Takk for kommentar selv om den er krass! 

Du skriver: "Innlegget til Neergård er hva jeg vil kalle åndelig sprøyt".


Ja vel.  Så vidt jeg vet har jeg ikke gjort annet enn å sitere hva den Hellige Skrift sier av positive ting om homofili, skeiv kjærlighet og samkjønna ekteskap. 
Jeg kunne ha sitert flere bibelsteder, bl.a Salomos Høysang?  Godtar du den eller er også den åndelig sprøyt?
Mvh Hans Birger Neergård

  
Kommentar #8

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
1) Hvis Lammets bryllupsfest bare er god mat, sang og dans og ikke et bryllupp med alt det innebærer hvorfor bruker Bibelen da et så misvisende bilde?

2) Både jødiske og kristne teologer har oppgjennom historia skrevet at Salomos Høysang med all sin kjønnslige erotikk beskriver forholdet mellom Gud/Kristus og menigheta. Betyr det at du er uenig i det?

3) Hvis du er uenig i det over, når skal folk da praktisere og leve etter Salomos Høysang?

Når en mann og en kvinne gifter seg, etter Bibelen, blir de to ett. Et bryllup er en gledesfest for at dette skjer. At Jesus forener seg med menigheten på samme måte, at Jesus og menigheten blir ett,  er en lykkelig begivenhet og fortjener en fest. For meg er bildet klart og talende og jeg har vanskelig for å forstå at du skal lese seksuelle hensikter inn i det. Det blir ganske underlig om du leser det slik at Jesus skal ha samleie med alle kristne.

Salomons høysang virker som et rent erotisk dikt. Kanskje er det bare det, kanskje ikke. Jeg er åpen for at man kan tolke det som et bilde på Guds forhold til menneskene, men igjen, ikke hvis man tolker det seksuelle bokstavelig. Mener du virkelig at jødiske og kristne teologer tolker Salomos høysang som en historie om Guds fysiske samleie med alle mennesker?

Man kan også tolke Salomos høysang som en lovprising av seksuallivet slik Gud har skapt det. I så fall er det det heteroseksuelle seksuallivet som lovprises.

Kommentar #9

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Davids vennskap og vårt mandat

Publisert over 4 år siden

Hei Iver-Olaf Grimstad!

Takk for ein spennande kommentar!

1) Du skriv: "Der er berre homofili-orienterte som greier å få til ei slik eksegese" 

Ja, du har rett.  Mens vi er barn og uskyldige tenker vi som barn, når vi blir voksne og leser dei samme bibeltekstane får vi gode aha-opplevelser; Ja sånn er det, vi forstår dei i lys av det vi har sett og opplevd.

Du har kanskje og møtt folk som er aseksuelle, dei seier dei ikkje har seksuelle lyster eller trong.  Dei klarer ikkje å forstå kva Salomos Høysang handler om.  Men den som har vore gjennom puberteteten veit det. 

Det nye Jerusalem pynta som ei brur var lenge absurd for meg.  Ingen eg kjende trong ei slik brur.  Kvifor Gud pynter gater og bygningar ikkje berre til fest, men som ei brur var ei stor gåte for meg.  Heilt til eg oppdaga at det er nokon som treng dette og.  Aha,  Guds omsorg og nåde er for slike og.

2)  Om mi eksegese er feil, kva er så di eksegese av det nye Jerusalem som ei brur? Kvifor brur?  Kven er brudgommen?

Mvh Hans Birger Neergård          

!Guds JA til homofili ikkje berre IKKJE EKSISTERANDE, men faktisk klart omtala i negativ forstand.

Kommentar #10

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Davids vennskap og vårt mandat

Publisert over 4 år siden

Iver-Olaf Grimstad du skriv vidare:

Guds JA til homofili ikkje berre IKKJE EKSISTERANDE, men faktisk klart omtala i negativ forstand.

1) Ikkje eksisterande?  

Beklager, men du klarer ikkje å fjerne dei bibelstadane eg har henvist til. 

Dei står klart i Guds ord sjøl om du misliker det.

2) "klart omtala i negativ forstand". 

Ja, du har rett.  Det står mykje negativt om homofili og samkjønna praksis i Bibelen.  Dei skal døy og utryddast saman med folk som er tatt i hor og folk som bryt sabatten, den 7. dag osb.  Om du slik som meg har bore noko på ryggen ein laurdag skal vi begge to utryddast. 

Heldigvis fekk Jesus slutt på denne praksisen.  Bibelen har to syn på dette som så mykje anna.  Eller meiner du verkeleg at det berre er eitt bibelsk syn på alle ting?  

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #11

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jordisk og himmelsk.

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Når skal vi praktisere og leve etter Guds ord i Salomos Høysang? Her i dette liv eller i det kommende slik både jødiske og kristne teologer har ment?

Hei igjen.

Det er din tolkning av Skriften jeg kaller besynderlig. Ikke Guds ord. Jeg kan ikke ut fra de Bibelsteder du henviser til finne noe om seksualliv i himmelen, verken for heterofile eller mennesker med andre legninger.

At det finnes jødiske og kristne teologer som tolker Høysangen slik er mulig, men jeg har aldri hørt noen hevde det. Og selv er jeg ikke stand til å lese det inn i de tekstene. Jeg stoler heller ikke på alt som kommer fra teologers munn ☺

At Jerusalem beskrives som en brud er et vakkert bilde, men slik du beskriver det høres det mer ut som om det er Sodoma.

Bibelen er ganske tydelig når det gjelder å kalle ting ved rette navn, derfor tror jeg seksualliv i himmelen ville vært beskrevet like tydelig hvis det skulle bli en realitet. 

Høysangen beskriver kjærlighet mellom mann og kvinne, og det på jordisk vis.

Mange tolker det som kjærligheten Jesus har til sin brud/menighet. Den utvalgte som Han aldri svikter. Den bruden som er elsket på tross av. Og sammenligningen er som andre lignelser på jordisk vis, for det er det vi kjenner best. Enda!☺

En gang skal vi se Ham som Han er, og da er vårt jordiske legeme ikledd det himmelske! 

Fra Paulus brev til Korinterne, kap 15:

Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemene har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjerne skiller seg fra stjerne i glans.

Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske.

Det ser jeg frem til☺

Mvh Ragnhild.

Kommentar #12

Frank Hammerø

0 innlegg  4 kommentarer

Jeg greier ikke

Publisert over 4 år siden

helt å se hva sitatene fra Bibelen sier om opphevevelse av homofil praksis som synd. Ja, Bibelen sier at vi skal holde hviledagen hellig, men Jesus kom jo ikke for å OPPHEVE dette? Han kom for å OPPFYLLE. Det er to vidt forskjellige ting, og det forteller oss bare at vi er syndige mennesker som ikke makter å holde Guds krav til oss. Derfor måtte Jesus komme ned til oss og overholde hele loven, og så ta på seg vår synd og skyld og la all Guds vrede over alt galt ramme Ham. 

Når homofili blir nevnt her, så er det også noe Jesus har betalt for på korset, men det gjør jo ikke homofil praksis riktig likevel? Paulus snakker blant annet om "Skal vi fortsette å synde så nåden blir enda større?" og gir selv svaret på det retoriske spørsmålet.

Jesus har sonet vår dom, men å fortsette å holde Guds lov for narr ved å ignorere hva Gud selv sier synes både jeg og Paulus jeg blir respektløst. Og her er det i mine øyne fullstendig galt å oppkonstruere en konflikt om forholdet mellom tro og gjerninger mellom Paulus og Jakob. Gjerninger uten tro er vel og bra, men det får deg ikke frelst. Tro uten gjerninger er en død tro, og det får deg heller ikke frelst. 

Kommentar #13

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Frank Hammerø. Gå til den siterte teksten.
Jeg greier ikke Publisert 8 timer siden Kommentar #12 helt å se hva sitatene fra Bibelen sier om opphevevelse av homofil praksis som synd. Ja, Bibelen sier at vi skal holde hviledagen hellig,Takk Frank Hammerø for en god kommentar! 

Ja, du har rett: Bibelen sier at vi skal holde hviledagen hellig.  2. Mosebok 35,2-3 gir dødsstraff for brudd.  3. Mosebok 16,31 forteller at forskriften om sabatten er en evig forskrift for å ydmyke folket. Jer 17,27 straffer de som arbeider og bærer tunge bører på sabatten med ild.

Selv om disse forordningene og ydmykelsa var fra Gud hadde Jesus i praksis ei anna forståelse.  Han ville redde liv og gjøre godt på sabatten.  Mennesket var ikke til for å tjene sabatten, men sabatten var til gagn for mennesket.  Apostelen Paulus tar dette enda videre og sier at det er opp til den enkelte å vurdere dette: "En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like.  La enhver være fullt overbevist om sitt syn" (Rom 14,5).

Derfor feirer 7. dags adventistene sabatten fremdels, mens vi lutheranere ikke er under loven lenger.  Istedet feirer vi søndag Jesu oppstandelses dag som helligdag og Gudstjenestedag. 

Det er så mange forbud som Bibelen har to syn på; f. eks homofili, skeiv kjærlighet og samkjønna ekteskap.    Gud er ikke et statisk prinsipp, han er en levende person som ser vår nød og forbarmer seg over oss, også den som har behov for Jerusalem som en brud.   Når Gud forbarmer seg over folk med slike behov, hvordan kan vi nekte ham å gjøre det?   

Mvh Hans Birger Neergård

               

Kommentar #14

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Må Sex fjernes fra Saligheta?

Publisert over 4 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
At Jerusalem beskrives som en brud er et vakkert bilde, men slik du beskriver det høres det mer ut som om det er Sodoma.

Hei Ragnhild!

   - Ja, betegnelsene brud, brudgom og bryllupsfest i Saligheta er vakre bilder og lignelser.  Det er vi enige om.  Men de er ikke villedende eller som Sodoma.  Hvis de var villedende måtte Bibelen ha brukt uttrykk som nonne, munk og velkomstfest, men det har den ikke gjort. Det står brud, brudgom og bryllupsfest nettopp fordi bildene som lover seksualitet er sakssvarende. 

- Siden Bibelen har to syn på mangt og mye er det rimelig å anta at det i Saligheta også er plass for de aseksuelle og de som ønsker å leve mer eller mindre avholdende. De som ønsker å fortsette som munker og nonner i all evighet må gjerne det for meg.  

- Men finnes det noe sted i Bibelen som sier at nye jord / det nye paradiset skal bli aseksuelt, kjønnsløst eller seksualfritt?  At den som sier takk til Gud for den gode gaven sex er ikke skal få nyte det?  Hvis du ikke har noe bibelsk belegg, hvordan kan du da fremstille en slik tanke som bibelsk?

- Hvis du mener seksualiteten må fjernes for at evigheta skal bli god, feller du en hard dom over Gud og Bibelen. Da er også den første skapelsesfortellinga feil og misvisende. Da var ikke alt Gud skapte godt (1. Mos 1,31), men tvert imot så dårlig at det må fjernes. Da skapte Gud aldri noe ekte paradis, men en syndens pøl, et Sodoma som du kaller det. Det er mange som mener at Skaperen gjorde en dårlig jobb. At han i stedet burde ha skapt oss som åndelige vesener uten kropp og seksualdrift. Er det det noe slikt du også mener?  

- Er det ikke Bibeltroskap å holde fast på at seksualiteten er en del av Guds gode gave da han skapte Livet, menneskene og det første Paradis?  Hvorfor skal det kommende liv og paradis være dårligere og uten denne fantastiske gaven?   Hvor blir det av bibeltroskapen?

Mvh Hans Birger Neergård

 

Kommentar #15

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Som engler

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
- Men finnes det noe sted i Bibelen som sier at nye jord / det nye paradiset skal bli aseksuelt, kjønnsløst eller seksualfritt? At den som sier takk til Gud for den gode gaven sex er ikke skal få nyte det? Hvis du ikke har noe bibelsk belegg, hvordan kan du da fremstille en slik tanke som bibelsk?

Matteus 22,30 (med paralleller): “For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.“

Etter å ha lest Neergårds innlegg og kommentarer spør jeg meg om teologiske studier egentlig er bortkastet tid. I hans tilfelle ser ikke studiene ut til å ha satt varige spor. 

Jarl Henning Ulrichsen

Kommentar #16

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jesus vet best.

Publisert over 4 år siden

Jesu egne ord.

Mester! Moses har sagt: Om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med hans kone og holde oppe slekten for sin bror.  Nå var det hos oss sju brødre. Den første giftet seg og døde. Og da han ikke hadde barn, etterlot han sin kone til broren. På samme måte gikk det med den andre og den tredje, ja, med alle sju. Men sist av alle døde også kvinnen. Men i oppstandelsen, hvem av de sju skal da ha henne til kone? Alle har jo hatt henne. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. For i oppstandelsen verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som Guds engler i himmelen.

Matteus 22:24‭-‬30 

Guds velsignelse over pinsehelgen ønsker jeg dere alle.

Kommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

De var ikke så veldig uenige

Publisert over 4 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Selv hva som er først og viktigst av tro og gode gjerninger, er det to syn på; apostlene Paulus og Jakob klarte ikke å bli enige om det. Begge syn har fått sin gudgitte plass i bibel og kirke. Vi melder oss ikke ut av den grunn

Gjerninger kommer av tro. Det henger sammen.

Hvis du sier at "samkjønna ekteskap" er i tro med Bibelen, har du ikke lest det Paulus skriver, eller du tror at han tar feil.

Hvis Neergård mener at han har rettere enn Paulus, har han studert for mange år på universitetet:-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere