Kristen Edvard Skaar

24

Jo, biskopene gjorde retrett, Nordhaug

I praksis har vi fått en og en halv vigselsliturgi istedenfor to likeverdige. Det samme gjelder også ekteskapssynet. Det har biskopene medvirket til.

Publisert: 6. mai 2016

Er biskopenes forandrede syn på vigslene en retrett? Jeg kalte det slik (Vårt Land 25. april). Men Halvo­r Nordhaug hevdet (Vårt Land 30. april) at det ikke er tilfellet. For meg er ikke betegnelsen viktig, men saken. Biskopene vedtok i høst å gå inn for to likeverdige vigsler – en som nåværende for heterofile og en tilpasset likekjønnede par. Disse skulle være helt likestilte, og man sa at det ikke var tale om reservasjon hvis man ikke ville benytte den nye. Slik måtte det være, siden det var to likeverdige læresyn i ekte­skapssaken.

Men slik ble det ikke. Den nye ­liturgien skal kunne benyttes av alle. Reservasjonstanken har slått gjennom i media. Nordhaug hadde i innlegget sitt hatt full anledning til å kritisere dette. Men det gjorde han ikke. I opinionen synes man å se på den nye liturgien som hovedliturgien og den gamle som en bi-liturgi
for dem som reserverer seg mot ­likekjønnet vigsel. Dermed har man nå i praksis fått en og en halv vigselsliturgi istedenfor to likeverdige. Det samme gjelder også ekteskaps-synet. Dette mener jeg biskopene har medvirket til ved å gå bort fra sitt opprinnelige vedtak.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 6.5.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Dermed har man nå i praksis fått en og en halv vigselsliturgi istedenfor to likeverdige. Det samme gjelder også ekteskaps-synet. Dette mener jeg biskopene har medvirket til ved å gå bort fra sitt opprinnelige vedtak.

Halvparten av bispekollegiet har stemt for noe som de er motstandere av. Hva skal man si om slike “hyrder”?

Kommentar #2

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Nei til polemisk overskrift

Publisert over 4 år siden

Jeg vil virkelig kritisere overskriften på innlegget mitt i VL og ovenfor her.Og da kritiserer jeg ikke meg selv. Men VL - den er nemlig avisens.

Min overskrift var: Replikk om biskoppelig retrett. Bruken av betegnelsen "retrett" var tenkt å vise tilbake til forrige innlegg om denne saken.

Jeg mener at VLs overskrift er uheldig og dårlig fordi - -

1) Man kan få inntrykk av det er jeg som har formulert denne påstanden, og det stemmer altså ikke.

2) Jeg synes den motsier innholdet i begynnelsen av innlegget.

3) Den er for polemisk i forhold til den debatt som jeg ønsker å stå for.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere