Jan Hårstad

1125

To klasser

Striden i Klassekampen.

Publisert: 6. mai 2016

          En eldre aktivist for avisa Klassekampen,Erling Briskemyr, tar idag i avisa til ordet for at Pål Steigans blog bør innrulleres i Klassekampen: "Klassekampen+Steigans blog=dynamitt!"(6 mai 2016)

          Og:"Da ville avisa virkelig favnet bredere og også tatt med arbeiderklassens perspektiv".

         Med største respekt for Briskemyr: dette er utopisk drømmeri for Briskemyr forstår ikke at Klassekampen ideologisk sett gjennom mange år formidler småborgerskapets verdenssyn,mens Steigan etter beste evne forsøker å være anti-imperialist og kjemper for arbeiderklassens interesser.

         Er noe noe småborgerskapet hater så er det politisk dynamitt. Nei, det vil helst være tilskuere til klassekrigene og sitte i skyggen og ikke aktive under den brennende konflikt-sola.

        Jeg skrev på Steiganbloggen for en tid siden da Steigan la fram gradert Nato-materialet at nå fikk han være forsiktig for dette likte ikke Natos Gladio-folk.

       Men historien begynte da med at en prominent Rødter,Ronny Kjelsberg,23 april 2016 skrev en utrolig svakt angrep på Steigan som konspirasjonsteoretiker som fikk maxioppslag i Klassekampen på to sider. Steigan svarer 30 april med en tilintetgjørelse av av Kjelsberg og redaktør Braanen understøtter Kjelsbergs påstand med bemerkningen "Det holder ikke å spre rundt seg med luftige teorier og påstander om hvordan ting henger sammen."

     Jeg var med i Rødt helt til 4 april 2005 da jeg meldte meg ut,har jeg på den tida skrevet mange artikler i Friheten hvor jeg forklarte hva som ville skje med Klassekampen og Rødt framover. Det skjer nå.

     Det de gjorde var å innrullere både det norske og internasjonale sosialdemokratiet til "venstresida" og på dette tidspunktet var sosialdemokrater fullblods imperialistiske krigere for "global governance": Tony Blair,Støre,Stoltenberg og Hollande etter hvert. Og disse hadde heller ingen betenkeligheter med innstrammingspolitikk overfor arbeiderklassen - mest komisk med Syriza i Hellas som var et fyrtårn for Rødt/Klassekampen.

   Det var på den 22 SosialistInternasjonalens kongress i Sao Paulo i oktober 2003 at verdens sosialdemokrater gikk inn for " Just and Responsible GLOBAL GOVERNANCE."

    I 2005 skrev jeg: "Pr. idag er avisa det norske borgerskapets venstreside. Dagsavis for venstresida av borgerskapet hadde vært en korrekt formulering."

    I 2008: "Braanens tenkning har overhodet ingenting med marxisme å gjøre. Tvert imot er det mer å betrakte som en teoretisk krig mot marxismen."

    For de som er interessert i sosialismens teoretiske historie er dette å betrakte som moderne repriser av en kamp som ble utkjempet i perioden 1910-14 hvor "paven" av sosialdemokratiet, Karl Kautsky, framla teorien om ULTRA-IMPERIALISMEN som til forveksling er beslektet med "global governance" teorien som sosialdemokratiet holder seg med idag.

   Den kapitalistiske utviklingen ville føre til en forståelse mellom de store kartellene som igjen ville føre til økt forståelse på det mellomstatlige plan. Konkurrentene modnes da for en forståelse seg imellom som utsjalter konkurranse og fører til FRED og innføringen av Europas fredelige Forente Stater.

   Disse teoriene ble framført mens alle de europeiske stormaktene rustet for KRIEG og både Rosa Luxemburg og Lenin skrev klassiske verker om hvor vettløs stupid Kautsky var. Og gjett om de fikk rett.

   Så på det historisk teoretiske planet er konflikten mellom Klassekampen/Rødt og Steigan-bloggen stilisert sett  en reprise mellom Kautskyanisme og revolusjonære marxisme.

   Det er to vidt forskjellige verdensanskuelser hvorav den første representerer arbeideraristokratiet og småborgerskapet og den siste antiimperialistisk arbeiderklasse.

   Å tro som gode Briskemyr at disse to retningene kan fusjonere,slås sammen, er romantisk idealistisk filosofi.

   Det er mere å betrakte som en krig mellom klassene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg var med i Rødt helt til 4 april 2005 da jeg meldte meg ut,har jeg på den tida skrevet mange artikler i Friheten hvor jeg forklarte hva som ville skje med Klassekampen og Rødt framover. Det skjer nå.

Både Klassekampen og partiet Rødt skal ha all ære for å ha tatt dette oppgjøret med gammelstalinistene og dyttet disse utover sidelinjen. Nå sitter de gretne på hver sin blogg og mimrer over gamle dager da "arbeidernes elite" sine daglige nykker, var å regne som partiets lov.

Gjennom disse bloggene sprer de daglig rosende omtale av vår tids despoter og diktatorer. Beundringen for autoritære regimer er inntakt, men Pol Pot og Enver Hoxha er skiftet ut med Assad, Putin og diverse høyrenasjonalistiske, autoritære statsledere. I dette miljøet er franske Le Pen, en stigende stjerne.

Siden de ikke lengre får det gehør på venstresiden som de mener seg berettiget til, har de skiftet beite og håper på bedre lykke hos likesinnede på ytterste høyrefløy.

Kommentar #2

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Kald krig 2.0's kompleksitet

Publisert over 4 år siden

Dette er en del av kald krig 2.0, som inneholder både hybridkrig og konseptuell krig. Ukraina spiller en nøkkelrolle for begge disse krigstaktikkene. Ukraina er nødvendig for å opprettholde et fiendebilde av Russland. Nazitroppene inngår i hybridkrigen, som går på alle former for drivstoff, islamisme, nazisme, liberalisme, alt driver hybridkrigen videre.

– The New Normal: Cold War 2.0: http://www.zerohedge.com/news/2016-05-08/new-normal-cold-war-20?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

«We are all living in Hybrid War time. From R2P (“responsibility to protect”) to color revolutions, from currency attacks to stock market manipulations.

From judicial-financial-political-media enabled “soft” coups – as in Brazil – to support for “moderate” jihadis, multiple stages of Hybrid War now cross-pollinate and generate a vortex of new mutant viruses.

Hybrid War, a Beltway concept, has even been turned upside down by the conceptualizers. NATO, affecting puzzlement at the very existence of the concept, interprets the Russian “invasion” of Ukraine as Hybrid War. That serves prime Hybrid War purveyors such as the RAND corporation to take it further, peddling war game scenarios of Russia being able to invade and conquer the Baltic states — Estonia, Latvia, and Lithuania — in less than 60 hours.

And that, in turn, foments even more Western military hysteria, encapsulated by the new NATO commander, a.k.a. Dr. Strangelove; Gen. Curtis Scaparrotti, who made sure he would come up with a stage entrance worthy of his predecessor, Philip Breedlove/ Breedhate.

Slightly amused at the whole conceptual circus, Russians respond with actions. Extra deployments in our Western borderlands? No problem; here’s your asymmetrical answer. And say hello, soon, to our new toy: the S-500s.»

«This implies another necessity; the conceptual war – it’s the evil Russians who are waging Hybrid War, not us! — must be won at all costs, by instilling constant fear into the average EU citizen. In parallel, it’s also essential to put on a show; thus one of the most massive US-designed military operations on European soil since the end of the Cold War – complete with Navy and Air Force displaying nuclear capability.»

Den kalde krigen 2.0 er vanskelig å forstå, forvirrende, fragmentert. Derfor er den konseptuelle krigen, med enkle fiendebilder, så viktig. Derfor er Putin så fin å bruke, slik at hovedstrømsmennesket får et enkelt, konkret fiendebilde å forholde seg til.

Den eneste mediekanalen i Norge som informerer om den kalde krigen 2.0’s kompleksitet og mange avarter, er her på Steigan. Selv tror jeg politikerne våre også er fanger av forenklingen, slik er jo menneskesinnet. Derfor blir de sinte på herr Steigan som forvirrer de enkle tankene deres. Kognitiv disonnans er jo som kjent ubehagelig!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere