Halvor Nordhaug

35

Ingen retrett fra biskopene

Når biskopene under Kirkemøtet fant å kunne­ stemme for dette, var det ikke en retrett. Prinsippet var to liturgier, og det er vedtatt.

Publisert: 30. apr 2016

Kristen Edvard Skaar skriver (Vårt Land 25. april) om det han kaller «Biskopenes retrett». Han kritiserer her at et samlet bispekollegium på Kirkemøtet stemte for at den nye vigselsliturgien som skal utarbeides, ikke bare skal brukes ved vigsel av likekjønnede, men ved alle vigsler.

Skaars utgangspunkt er at en slik liturgisk praksis ikke var en del av Bispemøtets vedtak om to liturgier i oktober 2015. Det stemmer. Et slikt forslag ble nemlig ikke realitetsbehandlet under dette Bispemøtet, men kom først senere inn i diskusjonen.

Når biskopene under Kirkemøtet fant å kunne­ stemme for dette, var det derfor ikke en retrett, slik Skaar hevder. Det som hele veien var uoppgivelig for biskopene, var prinsippet om to liturgier, der den ene skulle være den nåværende. Dette ble da også Kirke­møtets vedtak.

Jeg ser to viktige argumenter til støtte for at den nye liturgien kan brukes av alle par:

1) Kirkemøtets vedtak baserer seg på at det er to syn på ekteskapet og at begge syn skal ha legitimitet og få gjennomslag i kirken. Når da vi som er tilhengere av det tradisjonelle ­synet får oppfylt vårt krav om å beholde ­dagens liturgi som hele veien kommuniserer vårt syn, er det rimelig at også tilhengerne av det nye synet kan bruke en liturgi som er i samsvar med deres forståelse og ikke polemiserer mot denne.

2) Den nye liturgien vil ikke inneholde noe som gjør den uegnet til bruk også av heterofile par. Da virker det søkt at en vigselsliturgi som Kirkemøtet har godkjent, ikke kan brukes ved de vigsler som det er desidert flest av.

Først publisert i Vårt land 30.04.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere