Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Fryktens lederskap

Hilde Frafjord Johnson og Jan Egeland roper på et europeisk politisk lederskap som ikke er drevet av frykt. Men hvor står Norge?

Publisert: 28. apr 2016

Tirsdag ble Emil André Erstads bok Farvel Syria lansert i regi av tankesmien Agenda.

Les Emil Andre Erstads kronikk: Seks løysingar for syriske flyktningar

De hadde hentet inn tung norsk ekspertise på feltet til en samtale om boken. To av debattantene har ledererfaring fra FN: Tidligere utviklingsminister og generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson og generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Kunnskap og fakta. Til tross for at samtalen var preget av kunnskap, fakta og engasjement, ble to ubesvarte spørsmål hengende i luften: Hvilken rolle har Norge? Og hvem i Norge kan støtte opp om et europeisk lederskap som ikke er fryktbasert?

Emil André Erstads bok er både viktig og svært leseverdig. Han tar utgangspunktet i fakta rundt den syriske flyktningstrømmen, og faller ikke i den naive grøfta. Han har snakket med mennesker på flukt og i dyp krise. Og stiller blant annet spørsmålet: Hvordan er det å være en homofil syrer, torturert og på flukt? Hvor kan mennesker som ham flykte når både naboland og Europa stenger grensene?

Egeland fulgte opp utfordringen. Han mener det norske folk blir lurt hvis vi tror at alle kan hjelpes i nærområdene. I flere av landene i Midtøsten er kapasi­teten sprengt for mange måneder siden. Flere av disse landene har stengt grensene, og strever hardt med store belastninger. Det er ikke uten grunn at mange flyktninger legger ut på den farefulle veien til Europa med både spedbarn og gamle i reisefølget.

Bygge fiendebilder. Derfor kommer ropet om et nytt europeisk lederskap fra både Hilde Frafjord Johnson og Jan Egeland. Et lederskap som ikke kun er drevet av frykt for islamsk terror, høyreekstreme grupper eller dårlige meningsmålinger.

Et lederskap som ikke pisker opp stemningen i urolige befolkninger, ved å kalle mennesker i nød for lykkejegere. Men som forstår at det å stigmatisere og nedvurdere grupper skaper mer terror, mer sinne og større motsetninger. Et lederskap som forstår at slik retorikk er å gå IS’ og islamistenes ærend, ved å bygge opp fiendebilder.

De to ønsker seg et politisk ­lederskap som er villige til å ta belastningen med å gi penge­støtte­ til nærområdene som ­virkelig monner. Og som er r­ealitetsorientert nok til å forstå at det vil lønne seg på sikt.

Norske stemmen. Et nytt euro­peisk lederskap kunne løst mye. Da hadde ikke ­Angela ­Merkel blitt stående alene med hele flyktningstrømmen. Et samlet europeisk lederskap og sam­arbeid ville dempet trykket mot Merkel innenlands og spredt ­belastningen som Tyskland har båret nesten alene, sammen med Sverige.

Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg. Men hun har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte.

På Høyres landsmøte for få uker
siden, innrømmet flere delegater­ på tomannshånd at de føler et sterkt ubehag ved Listhaugs og Frps retorikk på flyktningfeltet. Flere av dem er også redd for at dette skal gjøre integreringen tyngre i norske kommuner, og at utenforskapet blir større.

Det eksisterer heller ingen ­tydelig og uredd opposisjonsleder som tør å ta oppgjør med Frps retorikk, og krever at vi tar større ansvar både der ut og her hjemme. Jonas Gahr Støre burde og kunne vært en slik leder. Han sitter ikke i regjering i Frp. Men han frykter både velgertap i den retningen og motstand internt.

Uverdig spill. Om kort tid kommer en ny bølge innstramningspunkter til Stortinget. Dette til tross for at asyltilstrømningen nå er den laveste på mange år. Etter tydelig krav fra Frps landsmøte vil partiet forsøke å presse­ gjennom en punktvotering av hvert enkeltforslag i Stortinget, i motsetning til et bredt forlik. Slik forsøker Frp å gjøre rettigheter for mennesker i nød til et uverdig politisk spill.

Skal vi få et tydelig politisk ­lederskap i Europa, som tør å peke på vårt grunnleggende ­ansvar, forutsetter det én ting: At det finnes politiske ledere i ­enkeltstater som tør. Norge er et av de rikeste landene i Europa. Og vi er lengst borte fra krisens sentrum. Om 20 år burde vi kunne­ se tilbake og si at vi hadde et modig politisk lederskap. Som kanskje var redde, men som ­likevel forsto hva som sto på spill. Og som tok belastningen med å vise vei.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 28. APRIL 2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

En utvikling drevet av frykt -

Publisert over 3 år siden

For hver dag som går vil "et lederskap som ikke kun er drevet av frykt for islamsk terror, høyreekstreme grupper eller dårlige meningsmålinger" vise seg uaktuelt for opinionen i Europa. Se bare på de mest aktuelle valgresultater i Østerrike og meningsmålinger ellers i Europa.

Dette fordi det for de fleste europeeres åpne øyne utspiller seg et konfliktens teater på gater og torg og nære omgivelser med menneskestrømmer og asylmottak, som får virkeligheten til å handle om nettopp de nevnte elementer som nærer frykten.

Den forståelige og naturlige frykt for det fremmede, som er et medfødt forhold, har dagens lederskap lagt til rette for å ære, langt ut over det naturlige, ved å ta imot 6 av 10 migranter i 2015's fulle million, som utelukkende kom av økonomiske årsaker, og ikke har berettiget beskyttelsesbehov. Altså skulle en adekvat ledelse tilsagt at de ble stoppet ved grensa.

At ikke migranter stoppes i Middelhavet og blir nektet adgang til Europa har vært den store bøyg de seinere år, som vi utelukkende har den har dagens maktelite i EU og Tyskland å takke for. Som har gjennomført et eksperiment visstnok i godhet, men uansett  i ideologisk forblindelse, tross utallige kloke råd og hele bøker med motforslag gjennom en rekke år under høykonjunkturens tegn, som også er kalt hybris.

  Det hele kulminerte dog i året 2015 da alle sluser i sør åpnet seg og hvorfor skulle dette måtte skje?

I motsetning til da systemene under kommunismen kollapset fredelig 1989-1991 i Øst-Europa, er det vanskelig å tenke seg en fullt fredelig løsning i Europas store innvandringsland, etter den intrigerende terror som vi har sett, og når det daglig avdekkes tendenser til gatekamper mellom stridende grupper av nykommere på etnisk og politisk grunnlag. Hvor blir de at politikernes prat om integrering, og når ser vi at alt munnsværet omsettes i noe som motvirker nye store og voksende parallellsamfunn, der ikke engang væpnet politi kan bevege seg fritt?

Hadde Hilde Frafjord Johnson og Jan Egeland fulgt Frithjof Nansens konsepter for folkeretten i klassisk forstand, og åpent som kunnskapsrike mennesker hadde motvirket den ensidige propagadaen for folkeflytting fra to ødelagte kontinenter, som dagens FNs høykommissariat har gått åpent og hardt inn for, ville de sjøl ha medvirket til et mye lavere konfliktnivå fremst ved å dempe migrantstrømmen og avhjelpe situasjonen i de stor leire i nærområder.

Først og fremst kunne de som framskutte ledere sikret at flyktningene i de store leire aldri ble et offer og gissel til fordel for stormakters spekulative igangsettelse av masseflukt mot nord, noe nå i dag yttrykkes helt åpent og i høy grad fryktskapende av Kalifen i Istanbul, altså Erdogan, som ikke er fornøyd med hvordan Merkel innretter Tyskland på flere  av hans trosfeller.

Men om de bare hadde sørget for at flyktningene som sorterte under de ulike hjelpeorgansisasjoner hadde fått utlevert sine fastsatte rasjoner også sommeren 2015, før migrasjonsstrømmen tok av for alvor, så kunne mye frykt vært avverget.

Skal man motvirke et framvoksende krisescenarie for et helt kontinent må man gå til røttene for hva som skjer og ikke bare rope anklager om fryktens lederskap. Begrepet har ellers en tvedelt mening som slår tilbake de som på ubehørig vis har bidratt til å fremme konflikter, masseflukt og en forfeilet innvandringspolitikk over mange år, som virker tiltrekkende på mange som mangler gode liv og trygge økonomiske forhold. Det er disse siste vi må regne som fryktens lederskap, ikke de som følger etter for å løse frykten.

Det virker som faktorene som verserer ikke akkurat er helt nye av dato, heller ikke frykten. Men Nansens bidrag til konfliktløsning og nødhjelp var dagens FN og hjelpeorgansisasjoner langt overlegen og bygde på et sikkert grunnlag hva gjaldt den etniske faktorens grunnleggende betydning.

Det er hva fryktens lederskap i dag er i ferd med å lære oss for n'te gang i historien. 

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Å lese dette innlegget på bakgrunn av mange solide  rapporter (fra for eksempel av Jan Hårstad  idag) så må forvirringen og frustrasjonen  være stor: Taler vi om "den samme krigen" ?

Hvordan skal eliten/media få med alle på en dugnad  når folket er så delt?

Når skal virkeligheten sige inn i disse menneskene. Er det når vi får den samme gjengkrigen i Oslo som vi ser i Gøteborg? Fotballkampen i byen måtte avlyses og nå kan mange andre større arrangement ryke.

Vi var i Berlin for en tid siden. Der ble vi kastet ut av undergrunnen grunnet innringt trussel. Dette var vanlig nå forklarte noen tyskere.

Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg hadde en kommentar til Emil André Erstads innlegg.

Kommentar #4

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Er Aalborg kunnskapslaus eller uærleg?

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Skal vi få et tydelig politisk ­lederskap i Europa, som tør å peke på vårt grunnleggende ­ansvar, forutsetter det én ting: At det finnes politiske ledere i ­enkeltstater som tør. Norge er et av de rikeste landene i Europa. Og vi er lengst borte fra krisens sentrum. Om 20 år burde vi kunne­ se tilbake og si at vi hadde et modig politisk lederskap. Som kanskje var redde, men som ­likevel forsto hva som sto på spill. Og som tok belastningen med å vise vei.

Aalborg skriv i tillegg til det siterte m.a. "Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg. Men hun har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte."

Ho skaper eit inntrykk av at Noreg under regjeringa til H/Frp ikkje har gjort noko særleg for flyktningane i og frå Syria. Det er heilt feil. Regjeringa gav eit par milliardar til hjelp i nærområda i fjor og har lovd 7,5 milliardar til dei neste tre åra. Per innbyggjar gav Noreg i 2013 meir til FNs høgkommisær for flyktningar enn noko anna land, og sjølv i prosent av BNP var vi berre så vidt slått av Sverige og Danmark. I tillegg tok regjeringa initiativ til ein internasjonal gjevarkonferanse, som alt er arrangert. Også når det gjeld mottak av asylsøkjarar, låg vi inntil i fjor som ein god nummer to etter Sverige. Som eitt av få land i verda gjev vi meir enn 1% av BNP til u-hjelp. Mottak av fleire syrarar og "syrarar" (med falske pass), eller alle andre asylsøkjarar som har hengt seg på, er desidert den dyraste og minst effektive måten å hjelpe på.

Dessutan burde Aalborg ta til seg Sigurd Skirbekks nøkterne åtvaring:

"Resultatet av en human politikk, uten korrigerende motforestillinger, kan over tid føre til inhumane tilstander, i form av en overbefolkning i forhold til naturgitte ressurser. Overbefolkningen kan i flere land føre til borgerkriger og til et press for emigrasjon. Folkevandringen til Europa vil neppe ta slutt fordi om krigen i Syria tar slutt.

I sin bok Ondskans biologiska urspung skriver Gunnar Adler-Karlsson: «Kring 2050 är vi 9 miljarder. Den dagen är det inte längre olja, mineraler, gränser, religion, makt eller annat som står på spel. Då är det krig för den grundläggande överlevnaden som gäller.»

I et slikt perspektiv kan framtidige slektledd komme til å se på vår generasjon som naiv og uansvarlig, og det selv om vi har handlet ut fra idealer om det humane, det liberale og det gode. Det er ikke utenkelig at framtidige generasjoner vil omtale ledende fortolkere i vår tid som «godhetstyranner»."

Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Du skitner til debatten

Publisert over 3 år siden

Til Per Steinar Runde: Det må være kjekt å ha det opphøyde selvbildet som fører til at enhver som har en annen oppfatning enn en selv, er kunnskapsløs eller lyver om det. Kan du forsvare hva meningen med å skitne debatten til slik, blir det noe meningsfull utveksling av synspunkter når enhver som er uenig med deg, er det av uvitenhet? 

Din kommentar forøvrig handler lite med det Aalborg skriver om. Ellers kan hun sikkert forsvare seg selv.

Kommentar #6

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Han stiller jo opp spørsmålsalternativer?

Publisert over 3 år siden

Kjære Geir, han dokumenterer jo at Berit uttrykker saker og ting som ikke stemmer med sikre realiteter om norsk hjelp og gjør det med konkrete fakta.

Kan det være så vanskelig å innse, sjøl om du er uenig med sistnevnte skribent i denne tråden?

Han stiller dessuten påstanden som alternative spørsmål, slik at hun har sjansen til å svare. Det er jo ganske forbildelig.

Kommentar #7

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

I høgste grad relevant

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det må være kjekt å ha det opphøyde selvbildet som fører til at enhver som har en annen oppfatning enn en selv, er kunnskapsløs eller lyver om det. Kan du forsvare hva meningen med å skitne debatten til slik, blir det noe meningsfull utveksling av synspunkter når enhver som er uenig med deg, er det av uvitenhet?

Din kommentar forøvrig handler lite med det Aalborg skriver om. Ellers kan hun sikkert forsvare seg selv.

Aalborg skriv som om Noreg i liten grad har bidratt med hjelp til syriske flyktningar. Spørsmålet er då om dette er rett eller gale. Eg har dokumentert at Noreg gjev mykje hjelp, både i absolutte tal og i forhold til andre land og vår økonomiske evne. Dette er viktige og nødvendige opplysningar for å kunne avgjere om føresetnadene for resonnementet hennar held stikk. Eg trur ho veit kva regjeringa har gjort, men at ho likevel prøver å skape eit bilde av Noreg som ein gniarstat for lettare å grunngje endå større pengegåver og ein endå meir liberal asylpolitikk. Det er etter mitt syn ikkje ærleg og redelig.

Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Derfor kommer ropet om et nytt europeisk lederskap fra både Hilde Frafjord Johnson og Jan Egeland. Et lederskap som ikke kun er drevet av frykt for islamsk terror, høyreekstreme grupper eller dårlige meningsmålinger.

Et rop fra kristen-sosialistisk hold som trumfer alle motforestillinger og all empiri om det som skjer på bakken. En betonghardt og utopisk halleluja-rop fra de selvoppnevnte gode og anstendige hvis moral og etikk i disse spørsmål gjenspeiler et  virkelighetssyn som i sin kjerne vil føre til tilleggslidelser både for de de vil hjelpe og de de så suverent overser og tar avstand fra. Umoralen i denne opphøyde pliktmoralen blir åpenbar når de uten å blunke stadig  ber om mer, og mer ,og mer..

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bidrar ikke Norge ?

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg. Men hun har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte.

På Høyres landsmøte for få uker
siden, innrømmet flere delegater­ på tomannshånd at de føler et sterkt ubehag ved Listhaugs og Frps retorikk på flyktningfeltet. Flere av dem er også redd for at dette skal gjøre integreringen tyngre i norske kommuner, og at utenforskapet blir større.

Aalborg kommer med løgnaktige påstander når hun antyder at regjeringen ikke bidrar til flyktningene.

Men det er på moten å vri og vrenge på sannheten for å sette FRP og regjeringen i et dårlig lys.

Er det bare ved å få folk HIT vi kan føle at vi er gode nok til å hjelpe ?


 

Kommentar #10

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

En vits?

Publisert over 3 år siden

Berit Aalborgs artikkel må være det vittigste som har vært levert på verdidebatt i år. Og trykket i Vårt Land og.

  De første heltene hun markedsfører: Frafjord Johnson ble jo verdensberømt da hun i sin tid dro til Pakistan og ga penger til islamistiske madrassas,dvs wahhabi selvmords-utklekningsinstitusjoner. De barna som fikk glede av de pengene kjemper nå i Taliban eller kanskje de er døde i selvmordoperasjoner. Mest sannsynlig det siste hvis de ikke er leiesoldater for Nato i Syria?

  Jan Egeland er en helt normal apparasjik fra AP som elsker Natokriger med bruk av Jihadister forreste rekke. Motsatte han seg ødeleggelsen av Libya? Selvfølgelig ikke.

  De som lever høyt innen godhetsindustrien er også de samme som har applaudert krig i Syria. Selv idag protesterer de ikke mot at Nato pøser inn kvalitetsvåpen til Jihadistene som Tow-missiler og Man Pads.

  EU-elitene er jo globalister på lik linje med SosialistInternasjonalens partier. Det er å lage "global governance" som sosialdemokrater internasjonalt har på programmet,det betyr avviklingen av nasjonalstatene. Det har "European Programme for integration and Migration" hatt på programmet siden 2005.

  "European Policy Center" med formann Herman Van Rompuy som driver med lobbyarbeid for globalisering av Europa er støttet av 345 konserner for total ombygging av Europa for world governance.

   Når man leser Aaborg blir man overbevist om at dette vet hun ingenting om.

Jeg hjelper henne gjerne til å forstå hva som foregår:

 

  http://journal-neo.org

"How Nato-linked Think tanks control EU refugee Policy "  F.William Engdahl

  fassadenkratzer.wordpress.com

  "Das Netzwerk des George Soros für grezenlose Migration in Europa."

   God lesning.

 

 

Kommentar #11

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg trur ho veit kva regjeringa har gjort, men at ho likevel prøver å skape eit bilde av Noreg som ein gniarstat for lettare å grunngje endå større pengegåver og ein endå meir liberal asylpolitikk. Det er etter mitt syn ikkje ærleg og redelig.

Det er tydelig at Aalborgs artikkel blir lest med de fremmedfiendtlige brillene på. I artikkelen underslås det ikke at Norge bidrar relativt mye. Men det ønskes at vi skal bidra så det skikkelig monner, akkurat som Hans Rosling sier i dette intervjuet: ”ha öst in pengar”. Kritikken mot innlegget er altså fullstendig malplassert, det kritiseres ikke hva som står der. I tillegg brukes det et skittent personangrep når en tydeligvis har gått tom for argumenter. Var du kunnskapsløs eller uærlig da du skrev ditt innlegg Runde?

Kommentar #12

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Når argumentlista blir uttømt -

Publisert over 3 år siden

Geir, når du kommer trekkende med begreper som fremmedfiendtlig,  i grunn helt analogt med hvordan enkelte bruker "rasisme" om nasjonalt positive ressonnementer, da synes lageret av argumenter av saklig type å våre uttømt.

Neste gang du bruker uttrykket å skitne til debatten bør du holde opp speilet.

Jeg vil oppfordre Jan Hårstad til å skriver mer om nettverket som Georg Soros bruker for å pushe på migrantflukten til Europa med det som må være underliggende storpolitiske ambisjoner. 

Kommentar #13

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Udokumentert

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
I artikkelen underslås det ikke at Norge bidrar relativt mye. Men det ønskes at vi skal bidra så det skikkelig monner,

Eg ber Solli vise meg kvar Aalborg gjev uttrykk for at "Norge bidrar relativt mye".

Nøktern, livsnødvendig hjelp er viktig, men då til lite byråkratiske og ukorrupte organisasjonar og mottakarar. Eg skal forklare kvifor:

Då føresette i Afghanisten i fjor sende 3400 mindreårige til Noreg og 23480 til Sverige, kosta det dei 7-20.000 dollar for kvar person. Reknar vi med ein snitt på 13000 dollar, blir det ca 105000 kr per barn/ungdom. Frå 2004 til 2010 steig gjennomsnittslønna i Afghanistan frå 70 dollar til 426 dollar i året pga massiv hjelp frå utlandet. Viss ein reknar med at lønna no i snitt er på 500 dollar, gjev dette ei årslønn på ca 4000 kr. Å sende ein EMA til Europa kostar då 26 vanlege årslønner. Det betyr at berre dei relativt rike har råd til dette, og dei har berre råd pga flaumen av pengar inn i landet. Afghanarane brukte i fjor nær 3 milliardar berre på å sende ungdommar til Noreg og Sverige. Og vi brukte 11,7 + 3,4= 15,1 milliardar berre dette året på å ta i mot dei. Det viser at å pumpe pengar inn i fattige land verkar mot si hensikt, og at asylinnvandring er den mest meiningslause måten å hjelpe på.

Kommentar #14

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nei, det er hos deg bevisbyrden ligger siden du hevder at "Ho skaper eit inntrykk av at Noreg under regjeringa til H/Frp ikkje har gjort noko særleg for flyktningane i og frå Syria." Og senere hevder at "ho likevel prøver å skape eit bilde av Noreg som ein gniarstat". Begge delene er fullstendig udokumentert og det er ikke rart fordi noe slikt kan ikke ledes ut ifra hennes tekst. Det er ikke hennes tema i det hele tatt.

Å stille spørsmål i en debatt om noen er kunnskapsløse eller lyver, bryter uansett videre argumentasjon mot regel nr 1 i Arne Næss' regler for saklig debatt:  
Unngå tendensiøst utenomsnakk.
Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument.

Vi bør holde oss for gode for slikt. Det er uhøflig og ufint å gjøre det, uansett om en kan dokumentere det eller ikke senere.

Kommentar #15

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Wiggen mangler motdokumentasjon

Publisert over 3 år siden

Det framgår tydelig at Berit Aalborg framstiller norsk bistand som helt utilstrekkelig og bak mål opp mot utfordringene hun skisserer, jeg siterer henne:

Norske stemmen. Et nytt euro­peisk lederskap kunne løst mye. Da hadde ikke ­Angela ­Merkel blitt stående alene med hele flyktningstrømmen. Et samlet europeisk lederskap og sam­arbeid ville dempet trykket mot Merkel innenlands og spredt ­belastningen som Tyskland har båret nesten alene, sammen med Sverige.

Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg. Men hun har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte.

  ----   Uverdig spill. Om kort tid kommer en ny bølge innstramningspunkter til Stortinget. Dette til tross for at asyltilstrømningen nå er den laveste på mange år. Etter tydelig krav fra Frps landsmøte vil partiet forsøke å presse­ gjennom en punktvotering av hvert enkeltforslag i Stortinget, i motsetning til et bredt forlik. Slik forsøker Frp å gjøre rettigheter for mennesker i nød til et uverdig politisk spill".  Sitat slutt.

Det legges her tydelig til grunn at Norge og spesielt FrP, men også regjeringen samlet i motsetning til Merkel og svenskene gjør kritikkverdig lite for migrantene, tross den tallmessig meget overbevisende dokumentasjon som Per Steinar har presentert. Som viser at Norge har bevilget mer til migrantene relativt sett enn andre.

Det er dette  som er ditt saklige debattproblem, Geir Wiggen, som du ikke kommer videre med før du sjøl legger fram tilsvarende motdokumentasjon. Du varter bare opp med den kjente retorikken vi kjenner fra mediene om hvor moralsk dårlig innvandringskritiske krefter opptrer, tross at de gjør mer enn andre vestlige land.

Mye mer kunne ha vært gjort for migrantene i nærområder om ikke så usannsynlige store kostnader gikk med på asylanter og migranter tar seg til våre land, mens svakere individer, barn, familier, eldere og kvinner flest, også unge, blir tilbake. Det gjelder mest krigsflyktningene fra Syria. Av de 31 000 som kom hit i fjor skal 71% være unge menn, flest syrere.

Slikt blir det mye hjelpepenger av. Tallene forteller meg at det er administrasjonen av grenser og dermed flyktningestrøm det er noen feil med, som er sjølve det store problemet. Dette har EU og Merkel hele ansvaret for, inkludert det moralske ansvar for at folk drukner i Middelhavet. De hadde bare behøvd å erklære, at ingen får søke asyl i Europa om de kommer sjøveien, kort og godt, som Australia har gjort. Dermed forsvant drukningsdøden også.

Dernest er det først og fremst i nærområder at hjelpen svikter, der den er viktigst og skulle være for de fleste. Nødrasjoner ble skåret ned til det halve i de store leirene sommeren 2015, og det fikk store følger for omfanget av marsjerende asylsøkere nordover.

Hva gjelder økonomiske migranter fra en rekke andre land kommer de over grensa til Tyskland uten å ha det ringeste beskyttelsesbehov fra sine land, som iflg EU skal gjelde 6 av 10 av de som kom i fjor, altså over 1/2 million.

Men du mener visst omtrent som Kjetta, at jo større jafs vi tar av verden, desto bedre, og samme hvor vi tar inntaket og hvem som kommer. Alt skal med. 

Dette vil jeg tillate meg å mene om både deg og Aalborg før dere går inn i salaten og begynner å sortere ingrediensene.

Det er dette som foreligger som det innvandringspolitiske tabu dere ikke vil ta i, for da ville de innvandringspolitiske dillemmaer dere unngår i det lengste ikke komme for dagen, da dere måtte tvinge dere til å prioritere rasjonelt og åpent.

Men det gjør dere ikke, og så lenger dere unngår fakta er dere mest moraliserende bedrevitere uten særlig god vilje til effektiv hjelp som fungerer der den er tenke å virke.  

  

Kommentar #16

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
uten særlig god vilje til effektiv hjelp som fungerer der den er tenke å virke

Wiggen får sikkert svare for seg selv. Selv er jeg villig til å øse inn penger i til effektiv hjelp der den virker best. Ellers så er det en uvanlig grad av vranglesing av Aalborgs innlegg du utviser.

Kommentar #17

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Trykkleif's Sorrytass

Publisert over 3 år siden

Trykkleif gjorde seg gjeldende, da tida rant ut etter at jeg faktisk fikk rettet fra Wiggen til Solli, så det var myntet på sistnevnte hva som her ble uttrykt. Sorry for dette bortfall.

Men jeg hadde likevel et berettiget håp om din hjelp til sortering av migrant- og flyktningestrømmer men det vil dere visst ikke nedlate dere til, enten dere heter Wiggen eller Solli eller Aalborg. 

Synes du Geir Solli at det er helt uvesentlig hvordan Norge bruker milliarder av kroner på å hjelpe de her omtalte, visstnok over 60 milliarder i alt ute og hjemme som nåv regjering har bevilget?

Hvis det er så uvesentlig og uinteressant, kan jeg da tro at du bare demonstrerer for det moralske galleriet, når du mener det er så uvesentlig hvordan disse penger blir brukt og på hvem? 

Så hvorfor er det da så viktig å ta inne så mange både migranter og flyktninger hit til oss, skal det bare være for å bruke ennå mer penger på disse som en slags avlat?

Du kan umulig mene alt det som framkommer i Aalborgs innlegg og dine egne kommentarer, bare for å føle deg som et bedre menneske, og uten tanke på hvilke konsekvenser vår hjelp får, og for hvem?  

Debatten om konsekvensetikken og opp mot sinnelaget er jo en kjent gammel sak, men den ser ut til å møte oss i døra i denne saken i forbausende grad.

Det kan sikkert høres ut som jeg virker ekstra kranglete når jeg lister opp alt dette, men hvorfor er det bare vi innvandringskritiske som er så opptatt av å få sortert og ordnet opp i køene som vokser, og hva som er rett strategi for hjelp, til den ene kategori eller den andre, eller begge eller trippel? 

Mens dere skal rope på mer penger, mens Europas elite som Aalborg foreslår fordeler folk på land, men som altså må skje tvungent. Fortsatt gjenstår likevel å diskutere utvalgskriteriene, men det vil dere ikke.

 

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er norske politikere drevet av frykt?

Publisert over 3 år siden

Det er ganske lettvint å påstå at Norges og Europas politikere er drevet av frykt. Jeg synes kanskje ikke det var tilfellet da over en mill flyktninger fikk komme inn i Europa i fjor. Mange eurpoeiske land åpenet dørene på vid gap, og gjorde lite for å stanse flyktningene! Tyder dette på frykt? Jeg synes ikke det. Tvert imot tyder det på raushet!

Når enkelte land til slutt innså at de måtte gjøre noe for å stanse strømmen, var det mest av alt fordi de rett og slett ikke hadde noe å tilby dem som kom. Kapasiteten var sprengt over alt, og selv i Sverige, som så og si hilser flyktninger velkommen uten stans, så seg nødt til å sette en grense.

Og som flere har påpekt: Erna Solberg tok initiativ til en giverkonferanse, der ulike land forpliktet seg til å gi 40 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene for å hjelpe flyktningene i nærområdene. Norges bidrag var 10 milliarder.

Dessuten så er det ingen vesteuropeiske land som har signalisert at de vil slutte å motta flyktninger, meg bekjent. Det som skjer, er at man vil gjennomføre tiltak som kanskje kan holde tallene nede på et nivå som vi klarer å hanskes med. Det er faktisk meget humant å mene at de som kommer til oss som flykninger skal få et ordentlige godt tilbud, og ikke bli sittende uvirksomme i årevis uten å integreres!

I slutten av mars publiserte NRK en undersøkelse som viser at 38% av det norske folk synes FrPs og Høyres innvandringspolitikk er best. Ap fikk støtte fra 23%. Alle disse tre partiene står svært nær hverandre i flyktninge- og innvandringspolitikken. Det store forliket som man har arbeidet med, blir ganske sikkert vedtatt med noen små endringer. Det er tross alt 40 punkter det skal forhandles om, og de andre partiene har kun signalisert om uenighet på noen få punkter.

Jeg synes også vi skal uttrykke at vi respekterer at Europa har de lederne de har. Det er tross alt det enkelte lands innbyggere som har valgt sine ledere. Det bør ikke være norsk politikk å ønske at Europa hadde andre ledere. Og lederne må også ta hensyn til hva befolkningen faktisk mener. Det er neppe særlig smart å påtvinge folket i et land en høy innvandring dersom befolkningen i stor grad ikke ønsker det. Å trosse folkeviljen vil kun skape konflikter og motsetninger.

Norge vil åpenbart fortsette å gi rikelig med økonomisk hjelp i nærområdene, samtidig som vi vil ta imot et antall flyktninger som vi vil gi gode vilkår i Norge. Men å ta imot et stort antall flyktninger som blir sittende på asyl, ikke blir integrert i arbeidlivet eller i befolkningen er neppe noen spesielt god løsning hverken for flyktningene eller oss.

Det er vel for det meste bare journalistene og enkelte politikere i mikropartiene som ser utelukkende med svartsyn på norsk politikk og på det norske folk. Det store flertallet mener regjerningen gjør en god jobb på dette feltet.

Og i fremtiden kan vi se tilbake på politikken vi førte, og se at de innstramningene vi gjorde var helt nødvendige og riktige. I realiteten har Norge pr i dag en politikk som garanterer mange millioner av verdens flyktninger asyl i Norge, bare de klarer å komme seg hit. Hittil har den fungert fordi vi effektivt har stengt flyktningene ute av Europa. Men nå kommer de likevel, og verdens flyktninger teller 50 millioner i alt. Vi bør føre en politikk som har som siktemål å hjelpe flyktningene der de er og minimere behovet for å flykte til Europa. Og så kan vi hjelpe noen få ved å ta dem til Norge.

Mvh Sverre

Kommentar #19

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Den samme frykten man kritiserte kirken for å bedrive?

Publisert over 3 år siden

Husker godt de kritiske røstene utenfor kirken. Vend om eller gå fortapt var ikke et spiselig budskap. Nå er frykten generell. Et lederskap som baseres sine metoder på frykt, straff, sanksjoner, trusler og vold hører ikke hjemme i Europa heller. De lederne jobber i kriminelle miljøer, der kynismen råder grunnen og menneskene er et middel for andre sin måloppnåelse og tilfredshet (pornoindustrien, mafia o.l). Vold er en større utfordring i verden enn sult. Mat kan alle få. Hvert år dør millioner av mennesker i narkotika/alkoholrus. Langere tjener store penger og dreper for fote. De er avlet opp i vold og skyr ingen midler. Det eneste de aldri har opplevd er kjærlighet.  

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

De lever i frykt

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Og hvem i Norge kan støtte opp om et europeisk lederskap som ikke er fryktbasert?

De europeiske politikere lever i frykt for ikke å holde de avtaler de har inngått med regimer som de ønsker som medlemmer.

Vi har sett litt av de avdeler de måtte inngå med Saudi-Arabia under oljekrisen. Tilsvarende avtaler har de nå med land de ønsker at skal bli medlem i EU.

De lever i frykt, og politikere i frykt gjør rare ting, men på en helt annen måte enn Aalborg et. al. forestiller seg.

De har jo sluppet inn alle de flyktningene som har kommet til grensene. Hvorfor lar de Europa flyte over av flyktninger når det finnes bedre måter å hjelp på?

Kommentar #21

Arne Danielsen

328 innlegg  5691 kommentarer

Nært og fjernt

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Egeland fulgte opp utfordringen. Han mener det norske folk blir lurt hvis vi tror at alle kan hjelpes i nærområdene.

Egeland har rett. Vi får ikke hjulpet alle. Men du verden hvor mange vi får hjulpet dersom vi ikke sløser bort ressursene på de de relativt få som kommer hit og som legger beslag på dagens og framtidens budsjetter.

Det finnes lidende mennesker over hele kloden, noen hundre millioner. Nei da, vi får på ingen måte hjulpet dem alle. Men det er det heller ingen som har trodd eller ment. Det er en altfor stor oppgave – selv for oss.

Men altså. Hvis vi gjør det vi kan, og gjør det rasjonelt og riktig og ikke sløser det bort på en endeløs rekke av NGO'ers mange "gode» ønsker og bortkastede prosjekter, så får vi hjulpet mange – i nærområdene.

Mer får vi ikke gjort.

Kommentar #22

Kjersti Martinussen

0 innlegg  1 kommentarer

Tusen takk, Berit,

Publisert over 3 år siden

for at du setter ord på noe som har rart stor oppslutning blant en del både svært nasjonalistiske og sterkt konservative religiøse! Og også politikere. 

Det er nettopp frykt som får en til å finne opp historier, lage skremmende lover og teologi, overtre andres grenser både spirituelt, fysisk og psykisk, og spre antatte resultater av noe fremmed  - bunnet nært opp i de mange ord en selv er blitt fortalt om "endetidens vanskeligheter".

Å bli kjent med mennesker uavhengig av rase, religion, kjønn, kultur, etnisitet, seksualitet osv, å dele deres hverdagshistorier med interesse, å være åpen for andre livstolkinger, og å stille flere spørsmål enn finne svar, er med på å minske frykt, for det utvider ens eget indre rom.

Har man ikke vokst opp i samme forhold som de man snakker med, med samme referanserammer, har man likevel valgmuligheter til hvordan man går inn i en samtale. Vil man oppleve noe felles godt med en person? Vil man i sine generaliserende tanker omfavne de vonde løgnene som skaper avstand og øker frykten, og omdanne de til ord som trykker andre ned? Eller går man inn med ro, omsorg, nysgjerrighet, varme? 

Å ha et jeg er vakkert. Å støtte det og ha omsorg for det likeså.

Å lære noen at jeg'et er ingenting og Gud er alt, er et stort overgrep som fratar mennesker tro på seg selv, sine evner, en gudstro, relasjonsevner og gir istedenfor angst, tap av lisvlyst og fremtidsutsikter, mistro til livets verdi, hatefulle ytringer, sinne, forvirring. 

Men hvor begynner det? Hvem tar ansvar for ordene? De ordene som åpner for undring, glede, mot, spørsmål fremfor svar, aksept, nysgjerrighet, liv?

Du selv? Din mor? Din far? Din andre mor eller andre far? Bibelen? Egne tanker? Meningsutvekslinger? Mannen i gata? Damen på talerstolen? Læreren på skolen? 

Er det mere åpent enn vi kanskje tror eller forstår, det lille vi har av innsikt om oss selv og andre?

Det kan like gjerne være det som ikke. 

Kommentar #23

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Skitne ikkeargumenter...

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Å stille spørsmål i en debatt om noen er kunnskapsløse eller lyver, bryter uansett videre argumentasjon mot regel nr 1 i Arne Næss' regler for saklig debatt: Unngå tendensiøst utenomsnakk
Tendensiøst utenomsnakk Solli!! Det står du selv for!!

Solli skriver i sin kommentar nr.11: "Var du kunnskapsløs eller uærlig da du skrev ditt innlegg Runde?"

Her møter du deg vel ganske så godt i døra, - når du ISTEDET for å hente inn argumenter mot Runde sine GODE innlegg, heller prøver å diskreditere Runde!

Når en ser på antall "Bra" kommentarer, - så henger du (og Berit Aalborg) rimelig langt etter i forhold til Runde, Hårstad, Rognerød, Kvangarsnes og Holt m.fl. 

Er det virkelig så få som ser din "fantastiske retorikk" og "holdbare argumenter"?

Kanskje du virkelig burde se deg i speilet, - og OPPDAGE hvem som spiller skittent, i stedet for å møte ARGUMENTER med IKKEargumenter og tendensiøst snakk?! 

Kommentar #24

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Her møter du deg vel ganske så godt i døra, - når du ISTEDET for å hente inn argumenter mot Runde sine GODE innlegg, heller prøver å diskreditere Runde!

Takk for et usaklig innlegg der du både opptrer uhøflig, skriker og er kunnskapsløs. 
Jeg bruker det samme spørsmålet som Runde selv gjorde i tittelen på et innlegg, og vendte det mot ham selv for å påvise det gale i å bruke slike ufinheter. Det hadde du sett hadde du lest igjennom denne tråden før du skrek ut. 

Kommentar #25

Arne Danielsen

328 innlegg  5691 kommentarer

Håpløst

Publisert over 3 år siden

Geir Solli henger overhodet ikke med i debattene. Og samtidig slenger han rundt seg med påstander om andre på et aldeles sviktende grunnlag. For egen del har jeg ikke tenkt å debattere eller på annen bruke mer tid på Solli. Det er bortkastet tid og det er fullstendig meningsløst.Det må da finnes andre fora der han kan finne seg bedre til rette – eventuelt blant likesinnede.

Kommentar #26

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Geir Solli henger overhodet ikke med i debattene.

Takk for et særdeles ubegrunnet personangrep. Dere innvandringsfiendtlige karer får ha deres tråder i fred i fremtiden hvor dere kan klappe hverandre på skuldrene og tro at dere ser så meget klarere enn alle andre.

Kommentar #27

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvem tenker du på?

Publisert over 3 år siden
Kjersti Martinussen. Gå til den siterte teksten.
for at du setter ord på noe som har rart stor oppslutning blant en del både svært nasjonalistiske og sterkt konservative religiøse! Og også politikere.

Det er nettopp frykt som får en til å finne opp historier, lage skremmende lover og teologi, overtre andres grenser både spirituelt, fysisk og psykisk, og spre antatte resultater av noe fremmed - bunnet nært opp i de mange ord en selv er blitt fortalt om "endetidens vanskeligheter".

Å bli kjent med mennesker uavhengig av rase, religion, kjønn, kultur, etnisitet, seksualitet osv, å dele deres hverdagshistorier med interesse, å være åpen for andre livstolkinger, og å stille flere spørsmål enn finne svar, er med på å minske frykt, for det utvider ens eget indre rom.

Hvilke norske politikere er det som gjør dette: "finne opp historier, lage skremmende lover og teologi, overtre andres grenser både spirituelt, fysisk og psykisk, og spre antatte resultater av noe fremmed..."

Jeg ser ytterst lite av dette blant våre politikere, må jeg si. Kan du komme med eksempler?

Jeg vil oppfordre alle som har et positivt syn på alle mennesker, som gjerne vil bli kjent med dem, som ikke har fordommer mot dem, og som er vennlig og åpne mot dem til å innse, at dette er de ikke alene om. Her må man skille mellom hvordan man møter det enkelte mennesket, og hva slags politikk man går inn for når det gjelder å hjelpe flyktninger.

Det ser ut til å være en utbredt fordom blant mange flyktningevenner at de som ønsker å hjelpe flyktninger i sine nærområder, går inn for dette fordi de frykter dem, misliker dem, ser på dem som fiender, har fordommer mot dem osv.

Kan man ikke akseptere at motivene for å gi hjelp i nærområdene er at man på den måten kan hjelpe så uendelig mange fler, enn om vi flytter et lite antall hit til Norge?

Det er ikke pent å tillegge dem man er uenige med de verst tenkelige motiver. Jeg jobber f eks med flyktninger hver dag. Jeg anser dem som mine venner, jeg lærer dem norsk, jeg hjelper dem på alle områder, jeg gir dem selvtillit og tro på seg selv og gir dem en positiv opplevelse av det å ha kommet til Norge.

Men dette har intet med mine politiske oppfatninger å gjøre. Er det så vanskelig å fatte at man kan være svært positiv til folk fra andre land, og overhode ikke ha noen frykt, men likevel mene at den aller beste flyktningehjelpen er å hjelpe flest mulig i nærområdene?

Jeg er heller ikke omot at vi tar imot et lite antall flyktninger til Norge, men ikke fler enn at vi makter å gi dem et godt tilbud, gode integreringsmuligheter og muligheter til å bli ytende samfunnsmennesker.

Tar vi imot fler enn vi makter å integrere, ender det dessverre ofte med arbeidledighet, utenforskap, sosialhjelp, problemer og depresjon.

Antallet fattige barn i Norge øker med antallet asylsøkere vi tar imot.

Er dette en god hjelp?

Jeg unner ikke flyktninger som kommer til Norge å ende som fattige sosialklienter uten fremtidsutsikter hverken for seg selv eller sine barn.

Mvh Sverre

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp.

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Din kommentar forøvrig handler lite med det Aalborg skriver om.

Det er akkurat det som er problemet med din kommentar Solli....Den handler ikke om saken.

Aalborg bommer når hun angriper de ansvarlige,og forsvarer de naive.

Kommentar #29

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Den handler ikke om saken.

Nei, men det er lov i en debatt å påpeke det når andre debattanter bryter regler for god debatt. Er det noen her som ikke er enig i at å spørre som Runde gjør i kommentar #4 "Er Aalborg kunnskapslaus eller uærleg?" bryter disse reglene? Slik jeg ser det så går Runde i overskriften til et kraftig personangrep, det er uansett om en har rett i sak, særdeles ufint og hører ikke hjemme her. Dette er et debattforum, ikke et forum for personangrep. Er det noen som er uenige i det?

Kommentar #30

Arne Danielsen

328 innlegg  5691 kommentarer

Begrunnet grunnløshet

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
akk for et særdeles ubegrunnet personangrep.

Om det er et personangrep, kan kanskje diskuteres, men at det er begrunnet, er åpenbart.

Nei da, Solli, ingen av oss, som er aktive i disse debattene, ønsker å snakke i et ekkokammer. Tvert imot. Aktive debattanter på begge sider ønsker nettopp debatt. Men da må det være med noen som har noe å "melde" som det heter, som har substans, folk som setter seg inn i argumentasjonen og gjerne imøtegår denne. Det hender du prøver å diskutere sak, men da er argumentasjonen ofte så svak og tabloidisert at du blir rådvill og heller tyr til karakteristikker av debattantene. Disse er like grunnløse som den øvrige augmentasjonen din.

Kommentar #31

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Du fremstår som fryktelig sint!

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Dette er et debattforum, ikke et forum for personangrep. Er det noen som er uenige i det?

Som sagt før: Du fremstår som fryktelig sint, Solli. Du tyr veldig lett til de sinte og store ordene og fremstår som veldig negativ og tildels aggressiv.

Finnes det ingen lyspunkter i ditt syn på oss andre her? Bare elendighet?

Man vinner oftest mange flere for sitt syn om man opptrer med litt vennlighet og imøtekommenhet, er min erfaring.

Og hva sa Jesus? Du skal elske dine fiender!

Mvh Sverre

Kommentar #32

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Om det er berettighet eller ikke, er fullstendig irrelevant. Personangrep skal ikke forekomme i en seriøs debatt. Og Danielsens innlegg er også klare personangrep, de er fullstendig blottet for dokumentasjon eller relevans i denne sammenhengen, men går rett på person. Vel, vel, er det nivået du vil ligge på så får du ligge i fred der.

Kommentar #33

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og hva sa Jesus? Du skal elske dine fiender!

Ja, man skal elske sine fiender, ikke gå til angrep på dem slik det gjøres av flere her. Jeg synes at det er dere som er sinte her. Aalborg er blitt herset med av diverse sinte innlegg med flere stygge personangrep. Personangrep gjør meg irritert, det ødelegger forumet her og forsurer debattnivået. Hvorfor holder dere på med slikt?

Kommentar #34

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Om å gjøre en forskjell

Publisert over 3 år siden

Jeg har stilt spørsmålstegn ved om Norge har spilt den viktige rollen - som Norge kunne inntatt gjennom å bidra til aktivt politisk lederskap. Jeg har hverken påstått eller insinuert at Norge ikke har gitt penger, eller latt være å gjøre noe.Slik Per Steinar Runde feilleser meg. Så derfor Runde - med flere: Jeg anbefaler å lese teksten fra meg igjen. Da vil du se at jeg snakker om et poltiske lederskap som virkelig gjør en forskjell.

Ellers: Tusen takk til Geir Solli! - som i flere runder har forsøkt å påpeke dette. Jeg er for øvrig enig med deg om at en del av de som deltar i debatten - her inne - bruker et språk som ikke egner seg i offentlig fora. Slik som å påstå at andre er løgnaktige erc. 

Så vil jeg benytte anledningen til å ønske dere en riktig god Kristihimmelfartsdag!!

Mvh 

Berit Aalborgh

Kommentar #35

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Øynene som leser

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Som sagt før: Du fremstår som fryktelig sint, Solli. Du tyr veldig lett til de sinte og store ordene og fremstår som veldig negativ og tildels aggressiv. Finnes det ingen lyspunkter i ditt syn på oss andre her? Bare elendighet? Man vinner oftest mange flere for sitt syn om man opptrer med litt vennlighet og imøtekommenhet, er min erfaring. Og hva sa Jesus? Du skal elske dine fiender! Mvh Sverre

Jeg kan overhodet ikke være enig med deg i at Geir Solli virker sint.  Tvertimot opplever jeg ham som en saksorientert debattant.

Måten du blander Jesus inn på slutten av kommentaren din, synes jeg både er ufin - og helt malplassert.

Kommentar #36

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

200.000 Euro i "avståelsesbetaling".

Publisert over 3 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Mens dere skal rope på mer penger, mens Europas elite som Aalborg foreslår fordeler folk på land, men som altså må skje tvungent. Fortsatt gjenstår likevel å diskutere utvalgskriteriene, men det vil dere ikke.

Hørte på nyhetene at når EU har klart "fordelingsrammene", - så finnes det likevel en mulighet for å slippe å ta i mot hele den fordelte "kvoten".

Ved å betale 250.000 Euro pr.flyktning. 

Dette illustrerer da antakelig en minimumskostnad for hva det koster.

Spørsmålet er vel hvorfor så store beløp skal brukes i Europa, - når en hvet hva verdien av disse kronene er i nærområdene.

En ser dessuten at uhjelpsbudsjettene reduseres på grunn av masseinnvandringen, - så det burde være tydelig for alle og enhver at "Eu-lommeboka" ikke er uttømmelig.

Heller ikke den norske lommeboka er bunnløs.

*******************

Hvorfor går forresten ikke alle de gode "ja menneskene" foran og demonstrerer sin godhet med praktisk kjærlighet ved eksempelvis egne låneopptak for å gi til de trengende - og til "statspungen" i Norge og EU?

Da ville disse "gode" virkelig vist LEDERSKAP med egne gjerninger og ikke kun med "penn, blekk, tastatur", - der den fremtidige kostnaden skal påtvinges "Ola og Kari".

Konsekvensen av "åpne grenser" vil nødvendigvis føre til store samfunnsomveltninger. Når Listhaug nå har fått stor oppslutning fra folket, så sier det sitt!

Kommentar #37

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

når du påstår at jeg og andre kommer med personangrep ber jeg om dokumentasjon

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Ja, man skal elske sine fiender, ikke gå til angrep på dem slik det gjøres av flere her. Jeg synes at det er dere som er sinte her. Aalborg er blitt herset med av diverse sinte innlegg med flere stygge personangrep. Personangrep gjør meg irritert, det ødelegger forumet her og forsurer debattnivået. Hvorfor holder dere på med slikt?

Det er en alvorlig ting å beskylde andre for å bedrive personangrep. Jeg ber deg dokumentere med sitater fra mine innlegg i denne debatten hva du mener er personangrep.

Dersom du ikke kan dokumentere MINE personangrep med sitater, ber jeg deg trekke tilbake beskyldningen.

Mvh Sverre

Kommentar #38

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ufint og malplassert ånevne Jesus for folk som skriver om seg selv at de er kristne?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Måten du blander Jesus inn på slutten av kommentaren din, synes jeg både er ufin - og helt malplassert.

Ja, ja, så har jeg hørt om det også. Det er ufint og malplassert å minne mennesker som skriver om seg selv at de er kristne hva Jesus sa om hvordan vi skal forholde oss til våre "fiender".

Vi skriver på et religiøst debattforum driftet av en kristen avis og så er det ufint å malplassert å nevne Jesus.

Jeg kan jo svare til Johannessen at hans stadige innblandinger ved å irettesette og refse andre debattanter i debatter han ikke selv deltar i, oppleves som bedrevitersk, hovmodig og nedlatende av mange debattanter.

Ikke uten grunn har du tilnavnet "reservemoderator" her inne. Kanskje du burde huske på at vi ikke er unge studenter som det er din oppgave å lære opp eller irettesette.

Du er bare en debattant på linje med oss andre.

Dine irettesettelser tror jeg er noe vi svært godt kan klare oss uten.

Mvh Averre

Kommentar #39

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Aalborg insinuerer at noen av våre politkere er drevet av frykt

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har stilt spørsmålstegn ved om Norge har spilt den viktige rollen - som Norge kunne inntatt gjennom å bidra til aktivt politisk lederskap. Jeg har hverken påstått eller insinuert at Norge ikke har gitt penger, eller latt være å gjøre noe.Slik Per Steinar Runde feilleser meg. Så derfor Runde - med flere: Jeg anbefaler å lese teksten fra meg igjen. Da vil du se at jeg snakker om et poltiske lederskap som virkelig gjør en forskjell.

Og du nevner ikke at Erna Solberg nettopp HAR tatt et politisk lederskap ved å være pådriver for giverkonferansen der det ble gitt garantier for 40 milliarder hvorav Norge vil gi ti milliarder.

Aalborg gjør kritikernes meninger til sine egne og avviser at Solberg har hatt en rolle sompådriver.

"Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg. Men hun har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte."

Erna har definitivt IKKE overlatt feltet til FrP. Erna uttaler seg som statsminister om dette området titt og ofte, og om hun er uenig med FrP, uttrykker hun det tydelig.

Aalborg sidestiller altså Erna med dem hun omtaler slik: "Et lederskap som ikke pisker opp stemningen i urolige befolkninger, ved å kalle mennesker i nød for lykkejegere. Men som forstår at det å stigmatisere og nedvurdere grupper skaper mer terror, mer sinne og større motsetninger. Et lederskap som forstår at slik retorikk er å gå IS’ og islamistenes ærend, ved å bygge opp fiendebilder."

Jeg synes dette er et grovt og stygt angrep på vår statsminister. Aalborg bør faktisk klargjøre det meget tydelig dersom hun IKKE setter vår statsminister og vår regjering i bås med disse.

Dersom Aalborg ikke forstår at hennes avvisning av at det finnes ledere i Norge som er noe annet enn dem hun omtaler, som stigmatiserer og nedverdiger innvandrergrupper, innebærer at hun setter våre ledere i samme kategori, bør hun SELV lese sin kronikk om igjen, med litt mer kritiske briller.

Og kanskje hun skulle tenke etter om ikke de relativt kraftige svarene hun har fått skyldes at hun kommer med svært grove påstander om våre politikere. Det er lett å stigmatisere politikere ved å påstå at de er drevet av frykt, at de mangler lederskap og pisker opp stemningen mot flyktninger. I mine øyne passerslike stigmatiserende påstander svært dårlig med våre hjemlige politikere. Devirker beundringsverdig målrettede og avbalanserte.

Hva jeg IKKE vil si om Aalborgs kronikk. Det pisker opp en mistenkeliggjøring av våre egne politiske ledere.

Mvh Sverre

Kommentar #40

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Måten du blander Jesus inn på slutten av kommentaren din, synes jeg både er ufin - og helt malplassert.

Her må jeg si meg helt enig med Johannessen, selv om vi ellers sikkert er uenige om det meste. Å bruke Jesu ord  mot hverandre om at vi skal elske fiendene våre, enten på den ene eller andre måten, er ikke et saklig argument i en politisk debatt. Vi kommer alle til kort der. Jeg er ellers enig med Avnskog når det gjelder temaet som blir tatt opp i tråden.

Kommentar #41

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber deg dokumentere med sitater fra mine innlegg i denne debatten hva du mener er personangrep.

Avnskog skriver slikt som dette: "Du fremstår som fryktelig sint, Solli. Du tyr veldig lett til de sinte og store ordene og fremstår som veldig negativ og tildels aggressiv. Finnes det ingen lyspunkter i ditt syn på oss andre her? Bare elendighet?". Det er ingen henvisninger til noe konkret her, bare hvordan jeg er som person, det nevnes ikke noe jeg har skrevet . Det siste spørsmålet er et retorisk spørsmål, som bare kan ha et formål, nemlig å sverte min person. Følgelig blir det personangrep, det går ikke på en sak.
Men hvis du leser tråden, så ser du at du kom sent inn i denne debatten og at personangrepene hadde florert lenge før du bidro med litt til. 

Takk til Aalborg og Johannessen for støtte i denne ellers ensidige tråden.

Kommentar #42

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Om å bruke Jesus mot noen!

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Man vinner oftest mange flere for sitt syn om man opptrer med litt vennlighet og imøtekommenhet, er min erfaring.

Og hva sa Jesus? Du skal elske dine fiender!

Mvh Sverre

Jeg skrev det som jeg har sitert ovenfor om å diskutere med vennlighet og imøtekommenhet og jeg nevnte i den sammenhengen at Jesus ba oss elske våre fiender. Jeg synes det jeg skrev var veldig positivt vinklet. Jeg kan overhode ikke se at jeg "bruker Jesus mot noen".

Jeg nevner Jesus som en oppfordring til oss alle. At noen synes det er ufint og malplasert, skjønner jeg ikke.

Men jeg skjønner selvsagtat noen leser meg med stor vrangvilje med ønske om å finne noe å kritisere for. Johannessen har nå liksom for vane å komme inn med refselser og irettesettelser av dem han har antipati mot.

Jeg vet godt at jeg er en av dem. Kanskje Johannessen skulle forsøke å skjule sine åpenbare antipatier litt bedre?

Mvh Sverre

Kommentar #43

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dokumentasjon til Solli for hvorfor jeg sa han fremsto som sint

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
"Du fremstår som fryktelig sint, Solli. Du tyr veldig lett til de sinte og store ordene og fremstår som veldig negativ og tildels aggressiv. Finnes det ingen lyspunkter i ditt syn på oss andre her? Bare elendighet?". Det er ingen henvisninger til noe konkret her, bare hvordan jeg er som person, det nevnes ikke noe jeg har skrevet .

Her er sitater fra Solli, utelukkende fra denne debatten:

-Du skitner til debatten

-Det må være kjekt å ha det opphøyde selvbildet som fører til at enhver som har en annen oppfatning enn en selv, er kunnskapsløs eller lyver om det.

-Kan du forsvare hva meningen med å skitne debatten til slik

-Det er tydelig at Aalborgs artikkel blir lest med de fremmedfiendtlige brillene på

-I tillegg brukes det et skittent personangrep når en tydeligvis har gått tom for argumenter.

Enhver får lese Sollis utsagn å gjøre seg opp en mening om det var et skittent personangrep av meg å skrive at han fremstår som fryktelig sint og bruker sinte og store ord.

Nå har jeg dokumenter hva jeg siktet til, så Solli har fått den dokumentasjonen han ville ha, og så er jeg ferdig med det.

Skitne til debatten, opphøyd selvbilde, fremmedfiendtlighet, skittent personangrep osv. I mine øyne er dette sinte og sterke ord. Men, men hva vet vel jeg om hva andre synes.

Og igjen: KAN det tenkes at de relativt kraftige reaksjoene på Aalborgs artikkel skyldes at hun insiniuere temmelig grovet ing om våre politikere og ikke med ett eneste ord nevner det lederskapet f eks vår statsminister tok for å samle Europeiske ledere til en giverkonferanse?

Aalborg setter i realiteten våre politiske ledere i bås med fryktbaserte ledere som pisker opp hatstemning mot flyktningene. Det er uverdig.

Mvh Sverre

Kommentar #44

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Skal jeg tolke Solli dithen at han også synes det er ufint og malplassert

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Takk til Aalborg og Johannessen for støtte i denne ellers ensidige tråden.

å minne oss alle på at Jesus ber oss alle om elske våre fiender?

Mvh Sverre

Kommentar #45

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Men hvis du leser tråden, så ser du at du kom sent inn i denne debatten og at personangrepene hadde florert lenge før du bidro med litt til.

De fleste ser det samme som du ser, Solli. Nå kan du enten stålsette deg for en 8-siders lang kamp med Avnskog om dette, gjerne med nye innlegg, eller bare innse at de som ikke har sett poenget til nå, neppe kommer til å se det seinere :-)

Kommentar #46

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Som sagt før: Du fremstår som fryktelig sint, Solli. Du tyr veldig lett til de sinte og store ordene og fremstår som veldig negativ og tildels aggressiv.

Finnes det ingen lyspunkter i ditt syn på oss andre her? Bare elendighet?

Man vinner oftest mange flere for sitt syn om man opptrer med litt vennlighet og imøtekommenhet, er min erfaring.

Og hva sa Jesus? Du skal elske dine fiender!

må nok si at Solli har all grunn til å være sint, for min del kan jeg ikke se at det er noe debatt her lenger, det har blitt en krig om verdier.

Jesus sa mye, og det er sitert av veldig mange, og fulgt av veldig få, også her på verdidebatt.

Kommentar #47

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Det alvorlige

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
eg har stilt spørsmålstegn ved om Norge har spilt den viktige rollen - som Norge kunne inntatt gjennom å bidra til aktivt politisk lederskap. Jeg har hverken påstått eller insinuert at Norge ikke har gitt penger, eller latt være å gjøre noe.Slik Per Steinar Runde feilleser meg. Så derfor Runde - med flere: Jeg anbefaler å lese teksten fra meg igjen. Da vil du se at jeg snakker om et poltiske lederskap som virkelig gjør en forskjell.

i ditt innlegg, er at det oser av kampanjejournalistikk med den hensikt å fremme ett syn, hvor du totalt overser bekymringer vanlige mennesker gjør seg. Likens harsellerer du mellom linjene over politikere og politikk som  til en forskjell fra deg selv har en en ansvarstilnærming til de midler de disponerer på vegne av folket og gjør nettopp Fru  Merkel til en idealdronning for "aktivt politisk lederskap" som du så fint kaller det. På samme måte som Merkel er blitt et trist eksempel på hvordan eliten driver udemokratisk maktpolitikk, uten tanke på problemer den skaper, er din innlegg  så ekklatant  kjemisk fri for motforestillinger, at en kan undre seg over om du har evne til å se lenger enn din egen nesetipp. Det verste er at en journalist kan heve seg så totalt over problemene, og så lettvint overse sine leseres bekymringer. Det er jounalistisk uholdbart og etisk forkastelig og i stedet for å avsløre og opplyse, har den som formål å tildekke og underslå hva som skjer på bakkken. Jeg så Dagsrevyen i kveld, og journalistene der forstod ikke bæret hvorfor vanlige folk kunne stemme på denne tullingen Trump. Flere journalister enn Dagsrevyens journalistkorps trenger en eller annen form for kurs i virkelighetstilnærming.

Kommentar #48

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk til deg også Herstad for fine og oppklarende argumenter!

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
De fleste ser det samme som du ser, Solli. Nå kan du enten stålsette deg for en 8-siders lang kamp med Avnskog om dette, gjerne med nye innlegg, eller bare innse at de som ikke har sett poenget til nå, neppe kommer til å se det seinere :-)

Ønsker deg en riktig fin langweekend og god debatt!

Jeg går selv videre til andre debatter!

Vennligst, Sverre

Kommentar #49

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Da er Selnes Hansen kanskje også enig

Publisert over 3 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
må nok si at Solli har all grunn til å være sint, for min del kan jeg ikke se at det er noe debatt her lenger, det har blitt en krig om verdier.

i at det ikke er et veldog grovt personangrep å hevde at noen fremstår som sinte?

Du synes jo sågar at Solli har grunn til å være sint?

Kanskje jeg ikke har forsyndet meg så grovt mot forumets rettningslinjer likevel, da!

Ha en fortsatt fin kveld og fin langweekend!

Vennligst, Sverre

Kommentar #50

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Svar til Aalborg

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Jeg har stilt spørsmålstegn ved om Norge har spilt den viktige rollen - som Norge kunne inntatt gjennom å bidra til aktivt politisk lederskap. Jeg har hverken påstått eller insinuert at Norge ikke har gitt penger, eller latt være å gjøre noe.Slik Per Steinar Runde feilleser meg. Så derfor Runde - med flere: Jeg anbefaler å lese teksten fra meg igjen. Da vil du se at jeg snakker om et poltiske lederskap som virkelig gjør en forskjell.

'Politisk leiarskap' er eit abstrakt omgrep, og brukt åleine heng det i lause lufta. Skal ein ta stilling til eit slikt leiarskap, må det først konkretiserast. Det treng eit legitimt grunnlag, må vise seg i konkrete tiltak og ha eit realistisk mål.

Når eg i det heile kunne kommentere innlegget til Aalborg, var det fordi ho delvis hadde konkretisert kva ho meinte leiarskapet burde brukast til: Ho ønsker at Noreg ved regjeringa skulle arbeidd meir aktivt ("Spørsmålet er hvilke land som kunne bidratt. Et slikt land burde­ og kunne vært Norge. En slik ­leder burde og kunne vært Erna Solberg."), for å ta i mot endå fleire asylsøkjarar enn vi har gjort ("Egeland fulgte opp utfordringen. Han mener det norske folk blir lurt hvis vi tror at alle kan hjelpes i nærområdene.") og for å få til ei europeisk fordeling av asylsøkjarane ("Et samlet europeisk lederskap og sam­arbeid ville dempet trykket mot Merkel innenlands og spredt ­belastningen som Tyskland har båret nesten alene, sammen med Sverige.").

Eg meiner Aalborg her sterkt overvurderer Noregs innverknad på europeisk politikk. Vi er eit lite land med ei befolkning på 5 millionar, som representerer berre 1% av folketalet i verdsdelen. Sjølv EU-kommisjonen, som no har gjort eit prinsippvedtak om fordeling av asylsøkjarar, vil slite med gjennomføringa. Denne kommisjonen er ikkje folkevald og manglar demokratisk legitimitet. Men vår eiga regjering representerer folkestyret, sidan ho er avhengig av tillit i Stortinget. Og det bør absolutt vere viktig for ei regjering. Aalbort ser ut til å ta lett på dette: "Et lederskap som ikke kun er drevet av frykt for islamsk terror, høyreekstreme grupper eller dårlige meningsmålinger." Når ho brukar ordet kun her, blir det i tillegg ein uhyre sterk og udokumentert påstand, nemleg om at regjeringa ikkje tek omsyn til andre ting, f.eks. behovet for hjelp.

Men sjølvsagt skal ei regjering også bry seg om risikoen for terror. Ei av dei viktigaste oppgåvene til statsstyret er då å beskytte folket. Og om ikkje ein skal styre slavisk etter meiningsmålingar, så er det i demokratiets ånd å ta omsyn til kva fleirtalet av folket meiner. Dei hyppig omtalte og sjeldan definerte "høgreekstreme grupper" manglar stort sett i Noreg, men det bør uansett ikkje vere eit mål å polarisere befolkninga ytterlegare. Problema med titals tusen (eller kanskje fleire, for kvar vil Aalborg setje grensa?) asylinnvandrarar frå muslimske land, i tillegg til dei 15000 årlege familieinnvandrarane, handlar også om andre ting enn terrorfare. Det vil m.a. auke arbeidsløysa, knekke velferdsstaten og endre kulturen i landet.

Det nabolanda Jordan, Libanon og Tyrkia manglar, er trass alt ikkje plass, men pengar og ressursar. Og på det punktet har faktisk regjeringa vist det leiarskapet Aalborg etterlyser, både ved å gje og love milliardbeløp og ved å ta initiativ til ein gjevarlandkonferanse. Når Aalborg meiner ho ikkje har insinuert eller antyda at Noreg har gjort lite, så talar desse sitata sitt eige språk:

"Men hun (Solberg) har overlatt innvandringsfeltet til Frp. Et parti som omtaler mennesker 
i nød som lykkejegere, som en flokk som ikke vil yte, bare nyte...Det eksisterer heller ingen ­tydelig og uredd opposisjonsleder som tør å ta oppgjør med Frps retorikk, og krever at vi tar større ansvar både der ut og her hjemme...Skal vi få et tydelig politisk ­lederskap i Europa, som tør å peke på vårt grunnleggende ­ansvar, forutsetter det én ting: At det finnes politiske ledere i ­enkeltstater som tør. Norge er et av de rikeste landene i Europa. Og vi er lengst borte fra krisens sentrum."

Aalborg nemner "kunnskap" og "fakta", men viser sjølv ikkje til eit einaste, dokumentert faktum som grunnlag for diskusjonen. I staden skriv ho at vi treng leiarar

"som forstår at det å stigmatisere og nedvurdere grupper skaper mer terror, mer sinne og større motsetninger. Et lederskap som forstår at slik retorikk er å gå IS’ og islamistenes ærend, ved å bygge opp fiendebilder."

Det går ikkje klart fram om dette også er Hilde Frafjord Johnsen og Jan Egelands meining, men det er iallfall hennar eiga. Det er indirekte ei sterk skulding mot europeiske leiarar, dei norske inkludert. Eg meiner sjølv dei har vore naive og tafatte, men noko stigmatisering, nedvurdering og bygging av fiendebilde har eg ikkje sett. Aalborg har tidlegare drege parallellar mellom muslimane si stilling i dagens Europa og jødane sin i tida før og under 2VK. Det er heilt uhistorisk. Derimot har det mykje for seg å seie at dei kristne i Midtausten i dag opplever mykje av det same som jødane opplevde i Tyskland på 1930-talet. Og dei som står for denne diskrimineringa, forfølginga og fordrivinga, er nettopp den muslimske majoritetsbefolkninga. Det har Klaus Wivel dokumentert godt i boka "Den siste nattverd". Å påpeike dette er nødvendig for å redusere problemet. Fiendebilder greier såvisst både IS, islamistar og dei som diskriminerer å byggje sjølve.

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 1680 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
4 dager siden / 1477 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
24 dager siden / 1165 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 1151 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1074 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
14 dager siden / 820 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 800 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere