Noralv Veggeland

3    0

21.000 umoralske milli­arder i skatteparadis

Panamadokumentene avdekker skatteparadisenes sentrale og skandaløse rolle i den globale finansindustrien.

Publisert: 18. apr 2016 / 2478 visninger.

Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, HiL.

I 2012 ble den totale verdien av penger som oppbevares i skatteparadiser anslått til svimlende 21 000 milliarder dollar. Summen har vokst sterkt siden da. Tax Justice Network har utarbeidet oversikt over 71 skatteparadiser, som de jevnlig oppdaterer. Øverst på listen står Sveits, Caymanøyene, Luxembourg, Hongkong, USA, Singapore, Jersey, Japan, Tyskland og Bahrain. Panamadokumentenes Ceychellene kommer lengre ned på listen. Rangeringen er basert på grad av hemmelighold og landets andel av det globale markedet for finansielle tjenester.

Vi alle visste det, dette med skatteparadiser, men omfanget og detaljene som lekkasjene fra det panamabaserte advokatkontoret viste at vi står overfor en skandaløs finansiell virkelighet. Banker verden over selger «finansielle» tjenester til kunder, legalt men uten moral. Norske statseide DnB er tungt involver med sin avdeling i skatteparadiset Luxembourg. Det samme er Nordea bank, og mange norske statsborgere. EU-kommisærer er på listen. Det samme er Islands statsminister som måtte gå av etter en folkelig revolusjon. Aftenposten er den avisen som besitter materialet i Norge.

Panamadokumentene viser hvordan de rike og politiske makthavere handler som om de står over nasjonal skattelovgivning i sin grådighet. Banker, forretningsmenn og europeiske politikere er med på å skjule inntekter og formue for å unngå innsyn og beskatning, og kriminelle benytter anledningen til å skjule og vaske penger. Skandalen vil vokse de kommende ukene etter hvert som gravejournalistene og aviser offentliggjør stadig mer fra Panamadokumentene.

Pengevasking og postboksselskaper er bare mulig fordi regjeringer mangler vilje til å kriminalisere selve aktiviteten til skatteparadisene gjennom lovgivning. Det må ikke tenkes slik som tidlige finansminister Kristin Halvorsen gjorde i den rødgrønne regjering. Hun advarte mot bruken av skatteparadiser, og forventet strengere regulering og moral. Dette uten at selve aktiviteten i Norge ble tenkt avviklet med lovforbud. Denne troen på regulering uten å gå til forbud mot selve roten til ondet preger enda sterkere vår nåværende regjering. Dette er nyliberalismens vesen. Troen på regulering sammen med troen på det frie markedets piruetter som er koblet løs fra moral. I tråd med ideologien ønsker nå de nyliberale å regulere bort de negative sidene ved skatteparadisene, men ikke å fjerne selve bruken av dem. For bankene må yte «finansielle tjenester» fritt. Den globale økonomien forutsetter en slik frihet frikoblet moral. Men grådige mennesker er ikke flinke til å holde seg innenfor grenser og er villige til å kompromisse på moralske verdier og etikk for å nå sine mål. De ser etter smutthull og måter å omgå regler på.

Panamadokumentene, avdekker i disse dager skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

Utviklingslandene er de aller mest sårbare for skatteunndragelsene, og bruken av skatteparadiser er noe av det mest hemmende for å sikre utvikling og likhet i verden. Utviklingslandene taper langt mer enn de mottar i hjelp: Kapitalflukten fra fattige land er rundt ti ganger så stor som bistanden som gis til utviklingsland. På listen over hva som forårsaker de enorme globale ulikhetene i verden i dag, er skatteparadiser øverst på listen.

Norfund er den norske stats selskap for næringsinvesteringer i fattige land. I en rapport fra organisasjonen European Network on Debt and Development står det at 46 av Norfunds 165 investering i slike land skjer gjennom skatteparadiser. Opplysningene framkommer også i Norfunds årsrapport for 2013. Åpenhet respekteres, men likevel er det ikke uproblematisk. Vårt Land har hatt innlegg om denne saken.

Hva er så et skatteparadis? Hva definerer et slikt paradis? Jeg går til Wikipedia for svar.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) identifiserer tre nøkkelfaktorer for å bedømme om et område er et skatteparadis: a) Ingen skatt eller skatter i kun spesialtilfeller. b) Mangel på effektiv informasjonsdeling. c) Mangel på åpenhet. - Dette er en svak definisjon som ikke fanger inn realiteten.

I Norge derimot definerer Økokrim og Norad skatteparadis slik: a) Stater med liten eller ingen skatt med lovfestet beskyttelse mot innsyn. b) Forbud mot lokal virksomhet. Virksomheten foregår andre steder enn der selskapet er registrert. c) Skatteparadisenes inntekter kommer fra avgifter på registreringen. Pengene forvaltes andre steder. d) Ingen offentlig registrering, med begrenset eller ingen regnskapsplikt. e) Heller ikke andre lands myndigheter får innsyn om de finansielle tjenestenes karakter, selv ikke etter å ha gått via rettsvesenet.

Først publisert i Vårt Land 18.4.2016

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ben Økland

13 innlegg  4067 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Situasjonen er blitt ekstrem. Hvor galt det er fatt, illustreres ved at nå eier 62 enkeltpersoner like mye som halve verdens befolkning til sammen. Men det fins også en underskog av titusener styrtrike som sitter på store formuer som stadig vokser.

Penger er makt. Moralsk fordervelse er maktsykens tvilling. Moderne Mammon-dyrkelse har rammet verden som en galopperende vekkelsesbølge. Nyliberalistene spiller for tiden rollen som yppersteprester.

De pengeglade er maktkåte. De vil ha kontroll over samfunnet. Derfor taper demokratiet kontinuerlig terreng til fordel for det hurtig voksende rikmannsveldet.

Finansøkonomien er rikfolkenes manesje. Den mest halsbrekkende finansakrobatikken utfører sine glansnummer med penger fra skatteparadisene. Banker og andre finansinstitusjoner har rolle som en sverm svettende sirkusarbeidere. Nyliberalistenes funksjon er å være praktiske organisatorer og dørvoktere i politiske fora.

Finansens apostler har tatt den reelle makten over samfunnet. Nå gjelder det for dem å stramme grepet i form av overnasjonale, såkalte «frihandelsavtaler». Folks politiske selvråderett skal skyves ut i skyggenes dal til fordel for overnasjonale maktkonsentrasjoner som menigmann ikke har noen demokratisk kontroll på.

Målet synes å være at verden skal styres ved hjelp av formuene i skatteparadisene. Stortingets grunnlovshjemlede beskatningskompetanse uthules, for stadig større summer unndras. Demokratiet er under avvikling, også i Norge. Hvor vanvittig situasjonen er blitt, understrekes av at nå sliter vi med et regulært skattenekterparti i regjeringsposisjon. 

Svar
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

505 innlegg  2056 kommentarer

I Sverige var de ca. 480 milliarder

Publisert over 2 år siden

svimlende summer som åpenbares. Ikke rart kristendommen er blitt umoderne. Penger styrer hele verden og menneskene er midler/bytter for målsoppnåelse. Grotesk og barbarisk.

Svar
Kommentar #3

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4900 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Noralv Veggeland. Gå til den siterte teksten.
De rike og politiske makthavere handler som om de står over nasjonal skattelovgivning i sin grådighet. Banker, forretningsmenn og politikere er med på å skjule inntekter og formue for å unngå innsyn og beskatning. Kriminelle benytter anledningen til å skjule og vaske penger. Avsløringene blir flere når de gravende journalistene graver mer.

Det som har forundret meg aller mest, er hvor lang tid det har gått siden panamapapirene  ble bekjentgjort, til Verdidebatt virkelig få en tråd som handler om dem?  Imens har forumets hovedtema temaet bare vært "Kirkesplittelse". 

Men kanskje denne splittelse følger akkurat det samme mønsteret som den verdslige makt? - De nye forhold i økonomien har kommet så gradvis, og vi omstiller oss så fort til at samfunnet selvfølgelig IKKE skal være gjennomsiktig lenger. De som vil se på hva andre tjener er "snokere", så allerede her kan mye kunnskap forsvinne. - At vi fores med tom underholdning på vår oppdragende statskanal, og har "Lotto" som det store trekkplasteret på lørdagskvelden, er alt blitt en selvfølge. - Og ikke minst all den alkoholen vi må ha når vi virkelig skal "kose oss"! - Bevisst valg vi har gjort selv? - Neppe!

Vi har vært vitne til at "Varslere" over hodet ikke får støtte, og at ledelse sitter like trygt uansett hva som kommer fram. (Mehraz Rafat om Norfund f.eks.) 

Jeg hørte nylig en ung humanetiker uttale, at han tror på livet på denne siden, i motsetning til kristne som tror på livet på den andre siden! - Da aner jeg hvor langt denne makten er gått for å eliminere sann trosforståelse som er revolusjonerende med sin utvikling av en klarere bevissthet?

En stor takk til de gravende journalister som bringer oss innsyn i denne vår verden. Kanskje kan vi snart få brakt slike stemmer som har møtt en voldsom motbør i samfunnet fram i lyset også? Slik som din (nesten) navnebror "Norulf Øvrebotten"?

mvh  Mette 

Svar
Kommentar #4

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

"Gravejournalistikk for hvem", 11.april.

Publisert over 2 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det som har forundret meg aller mest, er hvor lang tid det har gått siden panamapapirene ble bekjentgjort, til Verdidebatt virkelig få en tråd som handler om dem? Imens har forumets hovedtema temaet bare vært "Kirkesplittelse"

Dag Sneve skrev artikkelen "Gravejournalistikk for hvem", den 11.april.

Interessant artikkel, med noen "spisse tanker", - men jeg har ikke hatt tid til å kommentere eller "grave videre".

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11637478/

.........

Interessant å reflektere over at Aftenposten har fått denne "skatteparadispoteten" i hånden, når Aftenposten for noen få år siden stilte opp som utstillingsvindu for skatteparadis.

Marius Gustavsson fra Civita fikk blogge "uhemmet" på aftenposten.no FOR det "positive" med skatteparadis. Jeg var en av de som argumenterte mot denne "paradispraksisen", - men nå er hele blogg artikkelen samt motinnleggene "bortvasket" på den Orwellske "søppeldynga".

Så enkelt er det å "vaske bort" gamle "synder".

Svar
Kommentar #5

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4900 kommentarer

Holder det åpent, at det kan være motsatt!

Publisert over 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dag Sneve skrev artikkelen

Takk for din særdeles velbegrunnede kommentar. Denne tråden hadde gått meg hus forbi, men den er ytterst interessant. Det er jo tydelig at det er noen som holder i tømmene i forhold til påvirkning av opponionen gjennom media? - Da du hadde skrevet din kommentar forsvant også denne tråden fra VD's forside: "Redaksjonens lesetips"! - Så jeg måtte virkelig lete for å se hvordan det gikk med tråden.

Det jeg liker å tenke, er: "Det kan være motsatt! - Jeg overskuer på ingen måte alle sammenhengene! Jeg kan bare søke kunnskap.

Så lenge våre meninger er så styrt av massemedia, at det viktigste er å være våken for at jeg absolutt IKKE besitter hele sannheten! - Mektige lobbyister sitter med enorme midler, slik jeg nylig ble kjent med styrken til: AIPAC - Amerikas proisraelske lobby., etter å ha sett denne filmen  om USA og midtøsten på NRK2 mandag kveld.

---------

Men i denne situasjonen har jeg vel egentlig ikke noe annet valg, enn å ha tiltro til det iboende gode i mennesket, og ha tiltro til at vi likevel stadig beveger oss mot mer rettferdighet og fred? - I et slikt lys blir det et lyspunkt, om det så er mektige krefter som nå må slippe ut opplysningen, tenker jeg.

mvh  Mette

Svar
Kommentar #6

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Redaksjonens lesetips "forsvant"?

Publisert rundt 2 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er jo tydelig at det er noen som holder i tømmene i forhold til påvirkning av opponionen gjennom media? - Da du hadde skrevet din kommentar forsvant også denne tråden fra VD's forside: "Redaksjonens lesetips"! - Så jeg måtte virkelig lete for å se hvordan det gikk med tråden.

Det kan da nesten høre ut som at min kommentar var så "negativ" for "noen", - at artikkelen ikke lenger var "lesetipsverdig"? Eller?

Slik jeg ser det så er det så mye desinformasjon og annet som påvirker oss, - på grunn av alle eierinteresser, pengeinteresser, reklameinteresser og politiske "tautrekkere?" at de som ikke leter SELV, kun får de ferdigtygde "ønskede nyhetene".

MEN, - de får ikke "real NEWS". 

Det er forøvrig også ganske interessant og se hvor raskt "K-ordet" blir tatt frem. Folk skal tydeligvis ikke få tenke selv, - og undersøke selv, - og så trekke fornuftsbaserte konklusjoner.

 

Når det gjelder hvordan forstå mediebildet og masse annet, så kan jeg virkelig anbefale (nok en gang) Berit Kjos, - og en av hennes nettsider: The Mainstream Media

 http://www.crossroad.to/articles2/media.htm

 .............

 Det er også veldig masse annet interessant på hennes startside http://www.crossroad.to

 

Svar

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 30 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 335 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 30 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 335 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
18 minutter siden / 335 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
18 minutter siden / 2508 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
22 minutter siden / 12124 visninger
Rune Holt kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
26 minutter siden / 2241 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
36 minutter siden / 335 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
40 minutter siden / 335 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
42 minutter siden / 125 visninger
Iver-Olaf Grimstad kommenterte på
Erobret kristendom
rundt 1 time siden / 1803 visninger
Lars Gule kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2241 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
rundt 1 time siden / 125 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2241 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ramadan
rundt 1 time siden / 717 visninger
Les flere