Geir Møller

1

To arbeidsgiverlinjer i kirken - Hvor er likeverdet i kirken?

En av de sakene som har skuffet meg mest på årets kirkemøte er saken om fremtidig arbeidsgiver for de ansatte i kirken. Det var nå sjansen en hadde til å få en felles arbeidsgiver for alle ansatte i kirken.

Publisert: 13. apr 2016

 Men kirkemøtets flertall velger en løsning som fremdeles gir oss to arbeidsgiverlinjer noe som gjør kirken lite fremtidsrettet for å møte de utfordringer vi står overfor. Dette gjør at byråkratiet vil vokse i kirken og samhandlingen mellom ansatte på bispedømmesiden og fe...llesrådssiden blir like dårlig som den har vært. Løsning av konflikter og saker i forhold til arbeidsmiljø i staber vil bli like tungvint som i dag. Et flertall av fellesråd og menighetsråd har ønsket en løsning med felles arbeidsgiver for de ansatte. Når kirkemøtet velger å ikke lytte til høringsinstanser og flertallet av ansatte i kirken, da kan en godt spørre seg vitsen med å sende ut høringer. Biskopene fremstår som lite samlende for ansatte i kirken Det er bare prester som gjelder Jeg skjønner de er arbeidsgivere for de, men jeg skulle ønske de var mer samlende for menighet og fellesrådsatte. Prestene har styrt kirkeskuta lenge og har stått i en særstilling blant de ansatte i kirken. Jeg savner likeverdet og likestillingen i kirken. For alle ansatte.. Det er ikke bare de homofile som ikke har følt på å ikke bli verdsatt i kirken. Jeg hilser velkommen de ideer og tanker som kirkevergen Robert Wright har om samarbeide med de andre kommuner rundt Oslo. Her kan en hente ut mye ressurser og samhandling. - Jeg er svært skuffet over kirkemøtet. sier Geir Møller, leder i Kirkeansatte - en yrkesorganisasjon i Delta .

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Harald Hegstad

31 innlegg  54 kommentarer

Ikke helt korrekt bilde

Publisert over 4 år siden

Dette innlegget gir ikke et helt korrekt bilde av vedtaket i Kirkemøtet. Det er ikke riktig at man har vedtatt fortsatt delt arbeidsgiveransvar som en varig ordning. Vedtaket legger opp til en trinnvis utvikling der man i første omgang legger opp til en samordning av arbeidsgiveransvaret lokalt, og med mulighet for ulike typer forsøk. Samtidig fastholdes målsettingen om felles arbeidsgiveransvar, uten på dette tidspunkt å konkludere med hvordan det skal organiseres. Noen av oss ga på Kirkemøtet uttrykk for ønske om raskere framdrift, men dette var altså så langt vi kom i denne omgang. 

Kommentar #2

Harald Bjørgan

1 innlegg  1 kommentarer

Veien fram mot en arbeidsgiverlinje

Publisert over 4 år siden

Jeg deler Geir Møllers skuffelse over at Kirkemøtet ikke kunne komme lenger i denne prosessen og følge det prinsippet de tidligere har vedtatt, at det skal være en felles arbeidsgiverlinje.

Jeg har lang erfaring som både menighetsaktiv, menighetsrådsleder, medlem i felleråd og i KA-landsråd og rådgiver i fagforening for kirkelig ansatte, yrkesorganisasjonen Kirkeansatte i Delta. Jeg opplevde og var vitne til flere konflikter der der det delte arbeidsgiveransvaret åpenbart var en viktig årsak til at konflikter ikke ble løst på et tidligere og lavere nivå.

Geir Møllers frustrasjon må forstås ut fra at dette er en gammel problemstilling som det har vist seg vanskelig å gjøre noe med. Presteforeningen og den rolle prestenes egen arbeidsgiverlinje har hatt historisk, har være svært vanskelig å rokke ved.

På denne bakgrunn er jeg mer enn skeptisk til det Hogstad uttrykker, at årets vedtak er bare en «trinnvis utvikling der man i første omgang legger opp til en samordning av arbeidsgiveransvaret lokalt». Så fastlåst som situasjonen har vært i lang tid fra Presteforeningen, er jeg skeptisk til deres vilje til en slik reform.  

Det synes nødvendig med en radikal endring med felles arbeidgiver på fellesråd/prostinivå for alle ansatte i kirken. Det vil kreve noe omorganisering og sammenslåing av enkelte fellesråd og noen større prosti for å få sterke nok enheter med profesjonell arbeidsgiverledelse.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3441 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere