Maria Greenberg Bergheim

3

Barneekteskap – en desperat handling i en ekstrem situasjon

I debatten om barneekteskap har det dukket opp en moralsk panikk der alle må mene noe for å vise Norge sin ensidige løsning – og de vil vise naboen sitt rette moralske kompass.

Publisert: 13. apr 2016

I Europa er menneskerettighetskonvensjonen i praksis blitt mer hellig enn Bibelen. Og mens barneekteskap er noe som forekommer utenfor Europa, fører flyktningstrømmen og den humanitære krisen til at slike ekteskap også kommer hit.

Under krig øker de negative mestringsstrategiene, fordi man presses til det, og barna er alltid den største taperen i krigen. Om de ikke skades fysisk av selve krigføringen, skades de psykisk av de enorme humanitære konsekvensene. Barn blir tatt ut av skolen på bakgrunn av økonomi og sikkerhet. Barnearbeid forekommer hyppigere. Men det gjør også barneekteskap.

Krig og krise. Tre ting som blir forsterket i krise og krig, er behov for nettverk, frykt for voldtekt og økonomiske gevinster. Barneekteskap er dessverre det naturlige svaret for en del av disse familiene. Presset av fattigdom, og med mangel på økonomiske ressurser giftes døtrene bort. Jo lavere alder og mindre utdannelse jenta har, jo mer medgift fra brudgommens familie og mindre for jentas. Mange familier på flukt og ikke minst i flyktningleirene velger å gifte bort døtrene sine for å beskytte dem mot overgrep i og utenfor leiren. Vi kan også si at barneekteskapet fungerer som et «Bail out»-system: Familier gifter bort døtrene til menn i det landet de sitter i flyktningleir i, slik at hele familien kan flytte ut av leiren.

Men kanskje en av de verste formene for barneekteskap er der den unge jenta er blitt voldtatt. Er du blitt voldtatt, vil du bli giftet bort med en gang, enten til voldtektsmannen eller til en eldre mann som har en kone fra før. Disse skjebnene vil mest sannsynlig aldri ankomme Norge.

Vi ser også brudebytting – der jenta er lovet bort allerede ved fødselen. I andre tilfeller blir jenter brukt som betaling i et oppgjør der det er en konflikt mellom familier eller klaner.
Barneekteskap skyldes også kultur, tradisjon og religion. Og vi må ikke glemme at det også finnes jenter som inngår ekteskap av egen fri vilje for å øke eller forandre klasse/status.

Eller det er jenter som mister sin mor i krigen og får en stemor. Ofte gjør denne stemoren det så vanskelig for jenta at et ekteskap sees på som eneste løsning, selv i svært tidlig alder.

Skam. For å bekjempe barneekteskap må vi kunne forstå ­fenomenet, og vi må kunne gjøre dette uten å fordømme de unge jentene. Vi bør ikke som samfunn eller enkeltindivider påtvinge skam der skammen ikke er til stede, selv om vi samtidig må se at barneekteskap i de fleste tilfeller er tvangsekteskap.

Disse barna er ikke mer modne enn våre egne barn på denne alderen. Vår utfordring ligger i hvordan ta imot et barn som kan ha gått inn i en kognitiv svikt, med en samtidig forvrengt, men fortsatt reell trygghetsrelasjon med sin ektemann.

Vi må ikke være naive og tro at økt innvandring ikke vil føre til kulturkollisjoner. Det vil det, men da er det også opp til oss å erklære unntakstilstand slik at fagpersoner ut fra kompetanse kan se på kompleksiteten. Vi vet at et barn ikke er modent psykisk eller fysisk til å velge livspartneren sin i en så ung alder. Men hvis jentas liv faller i småbiter hvis hun skilles fra mannen, må vi oppfordre myndighetene til å ta seg tiden til å vurdere dette.

Ikke forkastelige. Vi skal ikke godta barneekteskap, men vi må prøve å forstå at i deler av denne verden er dette en skikk. Det har vært sånn i 1.000 år. Og de som følger den skikken, er ikke forkastelige, de er ikke moralsk primitive. De skal møtes med god vilje, og så må vi finne ordninger som gjør at de kommer inn under norsk lov uten å frarøves verdighet eller barndom.

Seksuell lavalder i Norge er 16 år, og det vil ofte være styrende for hvordan vi tenker rundt disse
sakene. Men andre problemstillinger som vold og tvang bør også telle med i vurderingene sammen med en tverrfaglig uttalelse som også inkluderer det kulturelle og religiøse perspektivet og konsekvensene for jenta. Samtidig bør regjeringen invitere til dialog med religiøse ledere i de ulike religiøse retningene som er representert i Norge for å finne enighet om en praksis som ivaretar jentene sine behov.

Ikke fordømme. Vi må klare å manøvrere uten å fordømme, gjennom å øke kunnskapen om barns rettigheter. Da kan ikke myndighetene og naboen med den moralske panikken ha bestemt jentenes beste først.

La oss for all del ikke tro at det er vi i Norge som skal frelse verden fra barneekteskap. Realiteten er at barneekteskap ­bekjempes, og er den største kampsaken for kvinnerettighets- og menneskerettighetsforkjempere i landene der barneekteskap praktiseres.

Regjeringen må tilegne seg kompetanse nok til å forstå kulturen, religionen, opphavet og fenomenet for rettmessig å kunne bekjempe det. Mange av jentene vil heller ikke begrepsfeste et slikt ekteskap som tvang, de vil se på det som en desperat respons i en ekstrem situasjon.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.4.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Fongen

3 innlegg  76 kommentarer

Intet prutningsmonn

Publisert over 4 år siden

Jeg har intet prutningsmonn å by på i slike situasjoner: Sex med mindreårige er et overgrep og en forbrytelse som barna skal skjermes mot. Mindreårige som kommer til Norge som "gift" skal skilles fra sin ektefelle og bo separat.

Det er en forkastelig ide at barn som kommer til Norge som flyktninger skal ha dårligere vern mot seksuelle overgrep enn norskfødte barn

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere