Øyvind Kleiveland

32

Omvendelse fra eller til monogami?

Jeg er villig til å omvende meg fra monogami. Vil kristne som lever sammen med andre enn sine første ektefeller omvende seg til monogami?

Publisert: 11. apr 2016

Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve. Guds ord er ikke ja og nei. Guds ord står fast i himmelen til enhver tid. Jesus Kristus er den samme i går, i dag, til evig tid. Dette er bibelsitater som enhver med bibeltilgang kan sjekke. Jeg mener at Gud ikke er uenig med seg selv. Har Gud sagt noe, så står han for det. Det som står i Guds ord, finnes der fordi Gud bestemte det. Bibelen sier at Gud våker over sitt Ord for å fullbyrde det (Jer 1,12).

Jeg vil gjerne påpeke at Gud ikke har to forskjellige syn på ekteskapet. Mennesker har det.

Det ene synet sier at Gud kun har skapt ekteskapet for en mann og en kvinne som aldri har vært gift før, og at disse er bundet til hverandre, så lenge de begge er i live. Dette kalles monogami. Det andre synet sier ... alt annet. Der er det okay med en, to, tre ektefeller av annet eller samme kjønn, samboerskap, ekteskap med trær, broer, osv. Med andre ord, en total utglidning hvor standarden senkes eller tilpasses samfunnet man lever i.

Jeg står for førstnevnte syn. Både i mitt eget liv og i bøker jeg skriver om temaet.

Veldig mange kristne i Norge, inkludert ledere, står for det andre synet. Ikke eksplisitt, men i praksis. For om man mener at ett syn er galt, så mener man at det motsatte er rett.

Noen kristne ledere ser for eksempel gjennom fingrene med at lederne deres ikke er gift, men lever som samboere eller er gjengifte. Andre tør bare ikke å forkynne det Bibelen sier av frykt for å skremme bort medlemmer eller frykt for dramatisk inntektssvikt.

Om ett syn er riktig må det andre synet være feil. Begge to kan ikke være riktige. De er jo diametrale motsetninger. Om Gud ikke endrer mening, så står han for det samme gjennom alle år. Da har det ingen betydning hvor lenge det er siden Bibelen ble skrevet.

Får man påpekt at man lever feil, har man befaling fra Herren om å omvende seg fra sine feiltakelser og gjøre det motsatte. Det er jo tross alt en veldig viktig del av kristendommen: Å omvende seg fra sine synder og gjøre det som er rett. Dette gjelder begge syn.

Om Gud skulle overbevise meg om at mitt syn er feil, så er jeg villig til å endre min livsstil og finne meg en, to eller tre supersøte damer til å dele mitt liv sammen med. Og om jeg ikke er fornøyd, så skifter jeg dem ut med nyere, spenstigere modeller og tar for meg av alt det andre som kommer i min vei. Blondiner, brunetter, rødhårete. Norske, brasilianske, israelske, arabiske, osv. Bare kom med dem!

Om Gud skulle overbevise de andre om at deres syn er feil, er de villige til å omvende seg og endre sine liv? Og holde seg til sin første ektefelle? Og selv om vedkommende ektefelle ikke er til stede i ens liv, er de da villige til å holde seg avholdende resten av livet eller forlike seg med sin første ektefelle?

Tillat meg å avslutte med et par vers fra Guds ord, som skiller mellom kjødelighet og åndelighet. Hvilke av disse syn tror du er ifølge Guds plan?


Gal 5,19
Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er:ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt …

Gal 5, 22-23
Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt …

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

166 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Gud kun har skapt ekteskapet for en mann og en kvinne som aldri har vært gift før, og at disse er bundet til hverandre, så lenge de begge er i live.

Ja. Og denne sannheten har mange forkastet. Dermed fornektes Guds Ord - Kristus. Når Kristus blir avsatt som Sannheten, og Løgnen innsatt som veileder, går det bare en vei - videre og videre i fornektelse av Ordet, både i bekjennelse og livsførsel.

Det er tid for ransakelse og omvendelse fra synd, men hvem vil høre om slikt i dag? I dag tror mange at enhver blir salig i verdens tro, ikke i troen på den korsfestede Jesus Kristus.

Kommentar #2

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Ny skapning har ikke fortid - fortiden eksisterer ikke lengre.

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Det ene synet sier at Gud kun har skapt ekteskapet for en mann og en kvinne som aldri har vært gift før, og at disse er bundet til hverandre, så lenge de begge er i live. Dette kalles monogami. Det andre synet sier ... alt annet. Der er det okay med en, to, tre ektefeller av annet eller samme kjønn, samboerskap, ekteskap med trær, broer, osv. Med andre ord, en total utglidning hvor standarden senkes eller tilpasses samfunnet man lever i.

Her er jeg helt enig med deg - at du lever i synd når du gifter deg på nytt - hvis du lever under DGT testamentet.

Men jeg skal gi deg en nøtt.

Det står skrevet at når vi tar imot Jesus Kristus i våres hjerte - da er vi NYE skapninger. Dvs vi har fått en ny ånd inni oss og Jesus har vasket oss renne.

Så tenke deg følgende - det er to mennesker, de begge har vært gift før og begge er skilt. De treffer hverandre og gifter seg. Så blir de begge født på ny (frelst), de mottar en ny ånd og er blitt Guds barn, altså nye skapninger.

Det gamle er dødt og begravet - det finnes ikke lengre - så de begge er nye skapninger. Og som kjent så har ikke nye skapninger noe fortid, fordi de er nye skapninger. De skulle egentlig giftet seg en gang til sinden de er nye skapninger.

Gud ser ikke til det du var før, Gud ser at Jesus blod dekker dette ekteparet. Det er det som kalles kjærlighet.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hmm

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Gud ser ikke til det du var før, Gud ser at Jesus blod dekker dette ekteparet. Det er det som kalles kjærlighet.

Da skal jeg være litt vanskelig:)

Sett at to kristne skiller seg. Da kan de ikke gifte seg på nytt.

Hvis ikke de var frelst under det første ekteskapet, men blir frelst etterpå, da kan de gifte seg på nytt?

Kommentar #4

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Sett at to kristne skiller seg. Da kan de ikke gifte seg på nytt.

Tror du ikke at Gud også tilgir synd som du begår også når du er født på ny, frelst?

Tilgivelse ligger i Herrens hender, ikke i våres. Det er derfor en sak mellom den/de troende og Herren.

Hvor står det i bibelen at du ikke får tilgivelse for å være gjengift, men alll annen synd får du tilgivelse?

Jesus sier, du har brutt ekteskapet bare du begjærer et annen dame i ditt sinn? det er mange brutte ekteskap der ute.

Du skjønner det at Jesus kom for å sette folk fri fra tyrannens makt. Men fotavtrykket fra tyrannen er fortsatt i sinnet intil det blir fornyet.

Derfor å legge byrder med loviske regler på menneker som har begått synd - er ikke annet en et forsøk på å slå loven i hode på andre mennesker.

Selvfølegelig vil du også få tilgivelse om du har skilt deg etter at du har blir frelst og gifter deg på nytt.

Eller skal du gjøre som noen loviske gjøre det. Her er en familie som har kommet til tro på Jesus Kristus - så underviser deres menighet at de ikke kan leve ilag fordi en av dem har vært gift fra før.

De har felles barn sammen - så løsningen ble at den enne bor i andre etasje og at hun bor i første etasje. De deler altsåikke seng.

Snakk om loviskhet - menigheten skulle hatt rungang med julig. De har ikke forstått hve Jesus gjorde på korset. De loviske..

Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke at Gud også tilgir synd som du begår også når du er født på ny, frelst?

Jeg er helt på linje med deg her!

Kommentar #6

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt på linje med deg her!

Da faller argumentet til trådsarten bort - fordi en forstår ikke Jesus verk på korset. Og man velger å følge loven.

Kommentar #7

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Da skal jeg være litt vanskelig:)

Sett at to kristne skiller seg. Da kan de ikke gifte seg på nytt.

Hvis ikke de var frelst under det første ekteskapet, men blir frelst etterpå, da kan de gifte seg på nytt?

Hva er det som er vanskelig med dette? Det er ingen ting i Bibelen som snakker om at bare fordi man har blitt en kristen, så skal man ikke stå ansvarlig for sine gjerninger. 

Tror du virkelig at om du tar livet av USAs president på fredag, og blir en kristen på søndag, så trenger du ikke sone fengselsstraff på mandag?

Bibelen har ALDRI gitt kristne en egen "frihet" til å slippe unna resultatet av sine gjerninger, bare fordi de vifter med et kort som sier at de er medlem i en kirke. Kristne som begår forbrytelser og kjører for fort og blir dømt til å sone for sine gjerninger, må like fullt sone.

Bibelen snakker ikke om et "eget" kristent ekteskap. Er du gift, så er du gift. Har dere ikke vært gift tidligere, så er dere bundet til hverandre, så lenge dere begge er i live. 

Kommentar #8

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Jesu verk på korset - om du omvender deg.

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Da faller argumentet til trådsarten bort - fordi en forstår ikke Jesus verk på korset. Og man velger å følge loven.

Rudi, her er du på ville veier. 

Jesu verk på Golgata gjelder for alle, om de omvender seg og ber om tilgivelse, ja. Jesus døde ikke på korset så du skulle fortsette å leve i synd, for Bibelen sier at den som lever i synd, ikke skal arve Guds rike  (1.Kor 6,9). Jesus sa ikke "Gå bort og fortsett med å synde" til kvinnen, men "Gå bort, og forlat ditt syndeliv." 

Hvorfor er det så mange kristne som ikke leser 1. Johannes' brev om at "dersom vi sier at vi ikke har synd, så gjør vi Gud til en løgner, og Hans ord er ikke i oss. (1. Joh 1.10) 

Dessuten sier Bibelen "

Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har fellesskap med Ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten." 1. Joh 1,5-6 

Kristne blir jo befalt å omvende seg fra sine synder, og ekteskapsbrudd er en synd i Bibelen. Det betegner en person som er seksuell sammen med noen andre enn sin ektefelle. Og for dem som ikke har vært gift, men som er seksuelt aktiv, så kalles de horkarer og horkvinner i Bibelen. Disse skal heller ikke arve Guds rike. 

Hvorfor er dette så vanskelig å forstå? Guds gave til oss, Jesu død og oppstandelse på korset, ble gjort for a vi skulle klare å SLUTTE MED Å SYNDE på Guds ord. Ikke fortsette å leve i det!

Kommentar #9

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Dine gjerninger får følger - uansett!

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skal gi deg en nøtt.

Det står skrevet at når vi tar imot Jesus Kristus i våres hjerte - da er vi NYE skapninger. Dvs vi har fått en ny ånd inni oss og Jesus har vasket oss renne.

Så tenke deg følgende - det er to mennesker, de begge har vært gift før og begge er skilt. De treffer hverandre og gifter seg. Så blir de begge født på ny (frelst), de mottar en ny ånd og er blitt Guds barn, altså nye skapninger.

Det gamle er dødt og begravet - det finnes ikke lengre - så de begge er nye skapninger. Og som kjent så har ikke nye skapninger noe fortid, fordi de er nye skapninger. De skulle egentlig giftet seg en gang til sinden de er nye skapninger.

Gud ser ikke til det du var før, Gud ser at Jesus blod dekker dette ekteparet. Det er det som kalles kjærlighet.

Rudi, her er du på ville veier. 

Dine handlinger får følger, uansett hva det er. Og uansett hvor kristen du er! Det er jo derfor Bibelen sier at "jeg skal vise deg min tro ut fra mine gjerninger". Gud VIL at hans barn skal være "gatas beste barn". 

Som jeg sa i et annet svar - tror du virkelig at fordi du ble en kristen, så går du automatisk fri fra å måtte betale for dine synder, som du begår? Eller som du har begått? 

Du står ren overfor Gud, ja. Men samfunnet skal jo fortsatt ha sitt. Har du begått et mord, så må du betale for det. Har du drevet med utpressing og annet, så må du betale for det!

Tok du livet at USAs president før du ble en kristen, og så ble du en kristen dagen etter, tror du det bare er å melde seg hos Secret Servide og vifte med en dåpsattest og si: "Slapp av! Jeg er blitt en kristen, så da er alt jeg har gjort, borte!"
Jeg ska love deg, at du hadde lagt i håndjern før det hadde gått 42 sekunder og du ville måtte betale for alt du hadde gjort.

Jesu død på korset betyr at du får en ny fødsel, men du må fortsatt sone for det som du har gjort her på jorden. Du blir ikke en engel fordi om blir en kristen. Du blir rettferdig. Ikke uskyldig.  

1. Joh 2,4 Den som sier:«Jeg har lært Ham å kjenne,» og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Kommentar #10

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Tok du livet at USAs president før du ble en kristen, og så ble du en kristen dagen etter, tror du det bare er å melde seg hos Secret Servide og vifte med en dåpsattest og si:

Så Paulus ble ikke en ny skapning da han møtte Jesus og ble frelst? Hans synder ble ikke tilgitt.. Pauls var en drapsmann?!.

Du kan ikke gjøre deg fortjent til frelse.. Jesus gjorde ikke opp synde til Paulus?! er det det du prøver å fortelle her.

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Bare for å sjekke......

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Bibelen snakker ikke om et "eget" kristent ekteskap. Er du gift, så er du gift. Har dere ikke vært gift tidligere, så er dere bundet til hverandre, så lenge dere begge er i live.

...at jeg forstår deg riktig.

Hva mener du at folk som er gift for andre gang skal gjøre. Skal de skille seg?

Kommentar #12

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Jesu død på korset betyr at du får en ny fødsel, men du må fortsatt sone for det som du har gjort her på jorden. Du blir ikke en engel fordi om blir en kristen. Du blir rettferdig. Ikke uskyldig.

Du mikser i hope frelsesverket med det som skjer her på jorden. Dreper jeg et menneske i dag, så må jeg ta straffen her på jorden innenfor de lover og regler som er her. Men dette har da ikke noe med frelsesverket å gjøre..

Du er tilgitt dine synder fordi Jesu betalte de på korset, Synden i fortid, snde i nå tid og synden i framtiden.

Når de sier at du selv må gjøre opp din egen synd, da tråkker du på blodet til Jesus. Du sier egentlig at Jesus gjorde ikke alt for meg på korset, jeg må selv gjøre noe. Det kalles selvrettferdghet. Og det er lovisk.

Akkurat som om min synd er bedre en de som er gjengifte? Poenget er at du får tilgivelse for dine synder fordi Jesus gjorde verket på korset..

Kommentar #13

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Jesus betalt alle min synder på korset.

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Som jeg sa i et annet svar - tror du virkelig at fordi du ble en kristen, så går du automatisk fri fra å måtte betale for dine synder, som du begår? Eller som du har begått?

Selvsagt er jeg fri, selvsag trenger jeg ikke å forholde meg til mine synder som jeg har begått - fordi Jesus har betalt og gjort de opp for meg. Det er jo dette som er evangweliet..

Jesus betalt alle min synder på korset.

Du mikser i hope frelsesverket med det som skjer her på jorden. Dreper jeg et menneske i dag, så må jeg ta straffen her på jorden innenfor de lover og regler som er her. Men dette har da ikke noe med frelsesverket å gjøre..

Du er tilgitt dine synder fordi Jesu betalte de på korset, Synden i fortid, snde i nå tid og synden i framtiden.

Når de sier at du selv må gjøre opp din egen synd, da tråkker du på blodet til Jesus. Du sier egentlig at Jesus gjorde ikke alt for meg på korset, jeg må selv gjøre noe. Det kalles selvrettferdghet. Og det er lovisk.

Akkurat som om min synd er bedre en de som er gjengifte? Poenget er at du får tilgivelse for dine synder fordi Jesus gjorde verket på korset..

Kommentar #14

Svein Inge Olsen

101 innlegg  101 kommentarer

Forlatt

Publisert over 3 år siden

Dilemmaet er velkjent. Skal man gifte seg eller bare leve sammen. Lever man bare sammen og lar være å tenke kan man hver dag be om tilgivelse. Alle Synder jo ubevisst. Gifter man seg gjør man en bevisst handling. Et annet dilemma. Er man skilt dør man statistisk tidlig viser statistikk. Ingen vil dø tidlig. Man blir rådet til å gifte seg igjen. Et tredje dilemma. Har man møtt den store kjærligheten bør man egentlig bare gi henne et nei, for statistisk sett er det kvinnen som skiller seg i 75% av tilfellene. Det betyr at du risikerer å bli alene resten av livet hvis hun skiller seg. Du kan ikke styre over et annet menneske så ved å gifte seg utsetter du deg for skilsmisse.

Så er det dette med en god Gud da. Vil egentlig en god Gud at du skal leve ensom og forlatt og ha det grusomt. Kanskje ende med å ta ditt eget liv? 

Ha en god dag :) 

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nettopp

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Akkurat som om min synd er bedre en de som er gjengifte?

David drepte mannen til Batseba, for å få henne. Ble han tilgitt av Gud?

Men det var ikke lett. Etter at profeten Nathan kom, oversa han jo dødsdommen over seg selv, men Gud tilga ham.

Det er noen kristne som tenker slik: "De syndene jeg gjør blir tilgitt. De syndene som andre gjør, som jeg selv aldri ville gjort, de er det verre med".

La meg bare tilføye at ekteskapet er innstiftet av Gud. De som lever i hor, og ikke vil vende om, det er noe annet. Det går an å trå feil, slik David gjorde til de grader! Men han angret sin synd, både dag og natt, og Gud tilga ham. Han beholdt Batseba. Det hadde vært enda verre å sendt henne ut i mørket.

Kommentar #16

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Når de sier at du selv må gjøre opp din egen synd, da tråkker du på blodet til Jesus. Du sier egentlig at Jesus gjorde ikke alt for meg på korset, jeg må selv gjøre noe. Det kalles selvrettferdghet. Og det er lovisk.

Nei!! Jesus gjorde alt på korset, Han tok straffen for alle menneskers synd, fullkomment. Men, det gir ikke mennesker synfrihet! Derimot gir det mennesker mulighet til å få tilgivelse for synd, det er nåde. Den som sier at ha ikke har synd, 1.Joh. 1 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet

Nei!! Det er ikke loviskhet, det er lydighet!! Første steg er erkjennelse av synd. Uten erkjennelse, ingen anger og intet behov for tilgivelse. Det er lydigheten til Gud, Hans vilje som gir oss tilgang til tilgivelsens nåde i Kristus. 

Det er omvendelse til frelse å vende om fra å lyde synden til å lyde Gud. Å lyde Gud er å lyde Hans lov.

Joh. 8.34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 

Kommentar #17

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Nei!! Jesus gjorde alt på korset, Han tok straffen for alle menneskers synd, fullkomment. Men, det gir ikke mennesker synfrihet! Derimot gir det mennesker mulighet til å få tilgivelse for synd, det er nåde. Den som sier at ha ikke har synd, 1.Joh. 1 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Riktig, jeg sier ikke noe om syndefrihet her, jeg sier hva resultatet av korset verk er.. Derfor du kan ikke synde på nåden.. Men når du har møtt herren så vil du ikke synde, men du kan falle og da er det tilgivelse å få..

Kommentar #18

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
...at jeg forstår deg riktig.

Hva mener du at folk som er gift for andre gang skal gjøre. Skal de skille seg?

I følge kristne som tar bibelen helt bokstavelig, så har de vel akkurat de samme valgmuligheter som to homofile som allerede har giftet seg. 

Og hvor mange vel mener at de jo burde ha skjønt at de aldri skulle ha giftet seg i utgangspunktet. Ei heller ha sex med hverandre eller inngå noen form for kjærlighetsforhold. Men leve alene resten av livet.

Lurer på om noen virkelig forstår rekkevidden av hva de forkynner med tanke på å sette klistrelapper på hva slags liv deres annerledes neste "fortjener" å leve. Det burde strengt tatt ikke vært lov å snakke sånn om andre mennesker på et så krenkende og usaklig nivå.

 

Kommentar #19

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Vel,...

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Tror du virkelig at om du tar livet av USAs president på fredag, og blir en kristen på søndag, så trenger du ikke sone fengselsstraff på mandag?

Dersom Donald Trump skulle bli president, er jeg tilbøyelig til å tro at både Gud i himmelen og USA ville se med velvilje på dette.

I så fall ville jeg slett ikke blitt overrasket over å ha sett en eksplosjonsartet born-again-revival "over there"...

Kommentar #20

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Følge Guds befalinger

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du at folk som er gift for andre gang skal gjøre. Skal de skille seg?

Hei Petter og takk for spørsmålet. 

!, Kor 6, 9-10

9 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, 10 eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.

La meg spørre deg: Hva mener du at homofile skal gjøre? skal de fortsette å være gift? Hva med pengeutpressere? Skal de fortsette? 

Alle mennesker, på alle steder, befales å omvende seg og å frykte Herren. Og han vil at dette skal vises i våre gjerninger. 

Når du har fått en åpenbaring om at noe er galt, og du fortsetter å gjøre det, finnes det tilgivelse for det? 

Om du spør meg om jeg befaler at de skal skille seg, så er svaret nei. Men når Gud overbeviser en person, ved en åpenbaring fra Den hellige ånd, og vedkommende IKKE gjør det Herren befaler, finnes det tilgivelse for det? 

Ø

Kommentar #21

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Synder tilgis ikke om du ikke ber om det!

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Du er tilgitt dine synder fordi Jesu betalte de på korset, Synden i fortid, snde i nå tid og synden i framtiden.

Når de sier at du selv må gjøre opp din egen synd, da tråkker du på blodet til Jesus. Du sier egentlig at Jesus gjorde ikke alt for meg på korset, jeg må selv gjøre noe. Det kalles selvrettferdghet. Og det er lovisk.

Akkurat som om min synd er bedre en de som er gjengifte? Poenget er at du får tilgivelse for dine synder fordi Jesus gjorde verket på korset..

Rudi, det er snakk om å be om tilgivelse og så fortsette å leve i det man har bedt om tilgivelse for. 

Dine synder OVERFOR GUD tilgis når du blir en kristen. Men om du fortsetter å synde, så har Bibelen en befaling - Bekjenn dine synder, og omvend deg fra dem. Gud skriver via Paulus: Dere som stjeler - brevet er skrevet til kristne - skal slutte å stjele - OMVENDELSE - og jobbe, så de kan betale sine regninger og ha noe å gi til andre. 

Den frelsens gave som vi har fått motta fra Herren, MÅ VISE SEG I VÅRE GJERNINGER her på jorden. Ellers så har vi ikke noe å komme med overfor de ikke-kristne. 

Det finnes nivåër av synd. Noen synder er mer graverende enn andre. Bibelen sier at det finnes 
Flykt fra hor!
1) Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen.
2) Men den som lever i hor, synder mot sin egen kropp. 
3) Den utilgivelige synd - spott mot Den hellige ånd.

Her ser vi at om du begår vanlig synd, så er det noe du gjør utenfor din egen kropp, men at den som LEVER I HOR, synder mot sin egen kropp.
Det er en grunn til at dem som skal være ledere i Guds menighet, skal ha godt rykte på seg, ha voksne barn, være en kvinnes mann osv.

VI må ikke tro at en bønn om tilgivelse - med en intensjon om å fortsette å gjøre det - vil bli tilgitt.  

Kommentar #22

Geir Wilter

0 innlegg  1 kommentarer

Ikke et eneste godt argument...

Publisert over 3 år siden

Hei igjen Øyvind.

Et par kjappe innspill til artikkelen:

 

1: Du referer til Gal 5.19. Der står det også om sjalusi, sinne, misunnelse, stridigheter. Kan ikke se noe sted at du kjemper for disse «døde» gjerningene på samme måte som med dette tema.

Er det fordi da ville du også møte en stengt dør i himmelen?? ;)

Skal du først ta det verset så må du ha en grei forklaring på de andre lastene som er ramses opp der og om de også utelukker oss fra å arve Guds rike.

 

2: Du refererer til 1. kor 6.9-10. Der står det eksplisitt at det er de urettferdige som ikke skal arve Guds rike. Jeg er erklært rettferdig pga Jesu verk. IKKE NOE ANNET. Ei heller mine egne synder kan ta fra meg dette. I så fall ville mitt kjød være sterkere enn Guds nåde. Og den tanken er jeg ikke med på. 

 

3: Mark 10.2-9 Opprinnelig var det mann og kvinne og de to. Men mye gikk galt rett etter det. Jesus svarer fariseernes spørsmål med at det er på grunn av våre harde hjerter at vi kan skilles. Så problemet er vel da våre egne harde hjerter og ikke skilsmissen i seg selv.

Og her sier ikke Jesus noen ting om at dette (skille seg og gifte seg på nytt) er den ultimate synd.

Men Jesus forklarer de Guds opprinnelige tanke med mann og kvinne. Det er jeg helt enig med deg om. Men verden er ikke slik den var før Eva absolutt skulle spise den ananasen;)

 

4: Hvis dette (gjengifte) er en synd jeg må be om tilgivelse for. Hva da om man ikke rekker det før man dør? Hva da med alle de gjengifte som ser på seg selv som kristne?

I det hele så reduserer du frelsesverket til noe som ikke er veldig smart eller bra gjennomtenkt. I og med at du kan være frelst men det er masse småting som får deg ut av det igjen. Hvis du ikke lever rett. Gud er den smarteste i dette universet og jeg nekter å godta et hans frelsesverk har sånne svakheter.

 

5: Du nevner synd mot legemet. Det er nevnt i 1 kor 6.9 bla. Der står det også om grådige, spottere og ransmenn ikke skal arve Guds rike. På lik linje med en som er gift på nytt. På lik linje med synd mot legemet. Hva tenker du om det?

Denne utleggelsen fra Paulus bruker han for å vise hvor sterkt vi kan identifisere oss med Kristus: Den som står i med en hore blir en kropp med denne. Den som holder seg til Kristus blir en Ånd med Han. Denne utleggelsen fra Paulus handler om identitet og hvordan de skal tenke om seg selv og Kristus. Ikke en evig dom over de som gifter seg på nytt. Og her snakkes det om å leve med en hore. Ikke gifte seg på nytt. Det er noe veldig annet.

Hele meg er kjøpt og betalt av Jesu verk på korset. Alle mennesker er kjøpt fri. Det er den som tror som får tilgang til nåden som vi står i.

 

6: Hva da med alle andre bibelvers som så til de grader gjør det veldig tydelig at det er troen på Guds sønn som frelser. Ikke noe annet. De sier ingenting om at »jo det er forresten en ting dere må huske»

 

7: Jeg er ikke uenig med deg i at alle må betale prisen for lovbrudd ovenfor samfunnet. Men da er det samfunnets regler som blir brutt, vel og merke. Det vestlige rettssystemet er bygd opp rund skyld og dom. Ikke nåde og forlikelse som Gud bygger sitt budskap rundt.

Selv om jeg har hørt utallig vitnesbyrd om folk som har mye greier de må stå til ansvar for ovenfor Norge, men på mirakuløst vis og helt uforklarlig så endres hele rettsaken fordi de setter sin lit til Gud. 

 

Så alt i alt Øyvind kan jeg ikke se at du har presentert et eneste god argument eller en god bibelsk grunn for ditt syn. Du tar noen vers og tilpasser de slik at de passer ditt syn.

 

Det mener jeg er farlig.

Kommentar #23

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Derfor å legge byrder med loviske regler på menneker som har begått synd - er ikke annet en et forsøk på å slå loven i hode på andre mennesker.

Først vil jeg si at å bli født på ny er å bli et nytt menneske i følge Bibelen. Om vi bi nye mennesker drar vi vel ikke rundt på gamle vaner og uvaner, gjør vi? Har vi levd i en synd, og bli et nytt menneske vil vi ta avstan fra det vi i det gamle livet gjorde, ikke sant?

Å bli født på ny er det som også heter omvendelse, å begynne å leve livet i en annen retning. Vende om fra satan og gudløshet, til å vende seg til Gud og helliggjørelsens vei. Eller sakt på en annen måte. Slutte å lyde kjødets lyster og lyde Gud og hans ord. 

Etter omvendelsen strter livet en ny retning som heter helliggjørelsens vei. På den lærer vi gjennom fall og tilgivelse å vokse i vårt forhold til Gud.

Så er det ikke mennesker som legger byrder på andre dersom vi lyder Gud, men Gud ord selv. Jesus sa, ta på dere mitt åk, for mitt åk er godt og min byrde er lett.

Kommentar #24

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Guds ord

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve. Guds ord er ikke ja og nei. Guds ord står fast i himmelen til enhver tid. Jesus Kristus er den samme i går, i dag, til evig tid.

Godt inlegg. Er helt enig. Men jeg ser ikke alle er det, kanskje har de en egenskapt gud!

Kommentar #25

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hva betyr mest?

Publisert over 3 år siden
Geir Wilter. Gå til den siterte teksten.


I det hele så reduserer du frelsesverket til noe som ikke er veldig smart eller bra gjennomtenkt. I og med at du kan være frelst men det er masse småting som får deg ut av det igjen. Hvis du ikke lever rett. Gud er den smarteste i dette universet og jeg nekter å godta et hans frelsesverk har sånne svakheter.5: Du nevner synd mot legemet. Det er nevnt i 1 kor 6.9 bla. Der står det også om grådige, spottere og ransmenn ikke skal arve Guds rike. På lik linje med en som er gift på nytt. På lik linje med synd mot legemet. Hva tenker du om det?

Denne utleggelsen fra Paulus bruker han for å vise hvor sterkt vi kan identifisere oss med Kristus: Den som står i med en hore blir en kropp med denne. Den som holder seg til Kristus blir en Ånd med Han. Denne utleggelsen fra Paulus handler om identitet og hvordan de skal tenke om seg selv og Kristus. Ikke en evig dom over de som gifter seg på nytt. Og her snakkes det om å leve med en hore. Ikke gifte seg på nytt. Det er noe veldig annet.

Hele meg er kjøpt og betalt av Jesu verk på korset. Alle mennesker er kjøpt fri. Det er den som tror som får tilgang til nåden som vi står i.6: Hva da med alle andre bibelvers som så til de grader gjør det veldig tydelig at det er troen på Guds sønn som frelser. Ikke noe annet. De sier ingenting om at »jo det er forresten en ting dere må huske»

Betyr det mest for oss hva Gud sier til oss igjennom Skriftene, eller betyr det mest for oss hvordan Skriftene tolkes tilpasset hver enkelts ønsker, meninger og holdninger?

Hvor mye betyr dette for oss, slik at vi ønsker å leve etter det?:

LOVEN OG SYNDEN

7  Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære.

8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død.

9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, 10 men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg.

11 For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det.

12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.

13 Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som gjorde det. Den brukte det gode til å føre meg i døden, og slik skulle det bli klart hvordan synden virkelig er. Gjennom budet skulle synden bli over all måte syndig. 14  Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden. 15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.

16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god.

17 Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.

19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.

22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,

23 men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. Rom 7,7-25

 

LIVET I ÅNDEN

1  Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.

4 Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. 5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.

7 Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det.

8 Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.

10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud.

11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.

12  Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den.

13 For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve.

14 Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

15 Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!»

16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.

17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Rom 8,1-17


9 Men dersom de ikke kan være avholdende, bør de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.

10 Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann.

11 Men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

12 Til de andre sier jeg - dette er mine egne ord, ikke Herrens: Dersom en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en mann som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. 14 For den ikke-troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikke-troende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige. 15 Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. Gud har kalt oss til fred. 16 Vet du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet du, mann, om du kan redde din kone?

17  Likevel skal enhver bli på den plass i livet som Herren har tildelt ham, den han hadde da Gud kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene.

18 Om noen ble kalt som omskåren, skal han ikke forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåren, skal han ikke la seg omskjære. 19 For det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.

20 Enhver skal bli på den plass som var hans kall den gang han ble kalt. 21 Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre deg! Men kan du bli fri, så gjør heller bruk av det. 22 For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte. På samme måte er den som var fri mann da han ble kalt, blitt Kristi trell.

23 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Så bli ikke treller av mennesker.

24 Brødre, enhver skal bli på den plass han hadde da han ble kalt, og gjøre det for Gud. 1 Kor 7,9-24

Vi lever i en tid med stor forvirring, mange ulike røster hevder det de mener er rett og lever etter det. Slikt medfører forvirring og kaos, men uansett er det alltid Gud som har rett.

De som skal være hyrder for sine menigheter, tar de vare på flokken sin? Eller preges flokken etter kirkesamfunn og kristne organisasjoner? Hvorfor strides det om forhold som egentlig ikke er mulig å tolke bort, når selv barn kan forstå det? Gud har ikke gjort det så vanskelig for oss at vi ikke har mulighet til å forstå hva som er etter Guds vilje, for selv dårer skal kunne forstå.

Mennesker vil gjerne gå sine egne veier og følge sitt eget begjær og egne ønsker. Leses Skriftene utfra et slikt ståsted i håp og ønske om at Gud vil tillate dette, da blir det forvirring og kaos med mange forskjellige røster som søker sine tilhengere og meningsfeller:

5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.

7 Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det.

8 Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.

10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud.

Kommentar #26

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hva er egentlig "Guds rike"?

Publisert over 3 år siden
Øyvind Kleiveland. Gå til den siterte teksten.
Kor 6, 9-10

9 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, 10 eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.

Er "Guds rike" hele den nye jord eller kan det tolkes til å være "det nye Jesusalem"? I åpenbaringen kan man jo lese at det er kun de hellige som kan få komme inn i Jerusalem. Åp 21:27 "Og det vil ikke komme inn noe vannhellig, eller noen som driver med vederstyggelighet og løgn, men derimot de som er oppskrevet i Livsboken hos lammet"
Det ser jo også her ut som at de som ikke er hellge befinner seg utenfor Jerusalems murer, dvs i resten av verden på den nye jord. Det er dermed ikke sagt at det er bare vannhellige utenfor. Det vil også finnes mange hellige der som kan komme inn til Gud, inn i Jerusalem, dersom de ønsker.
Dette støttes også av Åp 22:15 "Utenfor er hundene(kan tolkes som de vantro) og trollmennene og horkarene og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker løgn og driver med løgn!"

Det ser altså ut til at de som ikke har arvet "Guds rike" også er på den nye jord, men uten tilgang til Jerusalem. Spørsmålet blir vel da om de noengang kan vende om i løpet av evigheten for å få møte Gud?

Når det gjelder dette med skillsmisse og gjengifte tror jeg Gud er mye "romsligere" enn vi tror. Bare se hva Jesus sa til kvinnen ved brønnen:"Gå bort og synd ikke mere". Eller hva Jesus gjorde for å forvandle Paulus fra en drapsmann til en evangelist. Eller hva med den ene på korset som veldig lettvint fikk tilgang til "Guds rike".
At noen her inne mener at par som er gift må skille seg for å tilfredstille Gud virker temmelig dømmende. Den som dømmer.....
Som Jesus sa(husker jeg riktig?) så er loven til for oss og ikke omvendt.(noe i den dur)

Kommentar #27

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

Et lengre svar, Geir, finnes på min blogg.

Publisert over 3 år siden
Geir Wilter. Gå til den siterte teksten.
Et par kjappe innspill til artikkelen:1: Du referer til Gal 5.19. Der står det også om sjalusi, sinne, misunnelse, stridigheter. Kan ikke se noe sted at du kjemper for disse «døde» gjerningene på samme måte som med dette tema.

Hei, Geir og takk for at du tar deg tid til å svare. Jeg har tatt meg den frihet å svare deg på min egen blogg, og har valgt å ta tak i alt du sier. Om du ønsker å lese mitt tilsvar, så kan du gå til denne linken: 

https://jesuswalker.wordpress.com/2016/04/15/svar-til-geir-w/

Om du ikke ønsker å følge linken, så er det ok, også. Men jeg ville ikke at det skulle bli uendelig langt her.

Øyvind 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 5454 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
19 dager siden / 3735 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
20 dager siden / 1315 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1203 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
6 dager siden / 1144 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1057 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
4 dager siden / 1042 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere