Stian B. Kilde Aarebrot

108

Tilgivelse må ikke forveksles med blanke ark

Pinsebevegelsen fikk med innlemmelsen av Sentermenigheten en lei sak i fanget. Nå må avhopperne tas på ytterste alvor.

Publisert: 11. apr 2016

I kjølvannet av VGTV-serien Frelst, med den påfølgende kritikken av det tidligere lederskapet i Jesus Revolution, kom Lederrådet i pinsebevegelsen på banen med en etterlengtet uttalelse. «Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler» ble det slått fast, og ansvaret for de feilene som begås «ligger alltid hos lederskapet».

To dager senere sto Ole Bjørn og Raymond Urne fram i Korsets Seier og ba om unnskyldning for den privatlivsinvaderende ukulturen de hadde lagt opp til i Sentermenigheten i Asker på 90- og 00-tallet.

Kjente fortellinger
For 10-15 år siden begynte et ikke ubetydelig antall tidligere medlemmer av Sentermenigheten å frekventere Sub Church, menigheten jeg fremdeles går i. Som en av lederne i Sub Church burde jeg allerede da ropt varsko, den gangen jeg første gang begynte å høre historiene om manipulasjon og maktovergrep. Ikke lenge etter, som medlem av pastorringen i Oslo, ble jeg gjort oppmerksom på avisoppslag i Asker og Bærum budstikke, med omtrent de samme fortellingene. Den gang nektet Ole Bjørn Urne på alle påstandene. Også da burde jeg tatt affære, men jeg gjorde det ikke. Det beklager jeg.

Siden noen av de de problematiske historiene rundt Sentermenigheten har vært kjent, var det overraskende at menigheten ble tatt inn i pinsebevegelsen, uten noen form for kommentarer knyttet til påstandene om manipulasjon og maktmisbruk, og jeg vet at for mange av de tidligere medlemmene opplevdes denne innlemmelsen som et nytt slag i ansiktet.

Savner konkrete tiltak
Lederrådet skriver videre i KS-uttalelsen at de «håper å ikke gjøre de samme feilene om igjen». Dette var en merkelig vag formulering. Jeg er sikker på at Lederrådet gjør mer enn bare å håpe. Jeg regner med det jobbes strategisk og for å forebygge dette. I tilfellet Sentermenigheten forventer jeg at det nå gjøres tiltak for å komme til bunns i hva som faktisk har foregått. Spesialkompetente mennesker (Modum bad etc.) bør kobles inn i prosessen, ikke minst for de utsattes skyld. 

Jeg tror også det trengs en instruks for håndtering av fremtidig varsling. Fristelsen til manipulasjon og maktmisbruk vil stadig stå for døren og banke der to eller tre er samlet. Det må derfor være enkelt og godt kjent hvordan man går fram for å varsle om kritikkverdige forhold

Fornyet tillit?
Far og sønn Urne har altså lagt seg paddeflate og bedt om unnskyldning. Det er flott. Kanskje kan det for noen av ofrene bidra til at indre sår får gro bedre, for enkelte kan det til og med bety starten på en forsoningsprosess. For de aller fleste er veien til forsoning lengre enn livet er langt. Men, for argumentets skyld, sett at alle de som har opplevd psykiske overgrep snart skulle gått oppreist videre i livet. Betyr det at pinsebevegelsen bør gi far og sønn Urne blanke ark?

Hva om det hadde vært snakk om fysiske overgrep? Sett at det ble avdekket at jeg som prest hadde brukt min posisjon til å innlede et seksuelt forhold til et menneske. Jeg kunne angret og bedt om unnskyldning, ja kanskje kunne kvinnen til og med tilgitt meg. Men jeg regner allikevel med at jeg (med rette) aldri ville fått tillit av mine overordnede til å fortsette i samme tjeneste i Kirken.

Så hvorfor skulle det ikke være på samme måte når det kommer til psykiske overgrep? I tilfellet Sentermenigheten fortelles det om systematisk manipulasjon og psykiske overgrep over flere tiår, begått mot minst flere titalls mennesker.

Alvorlige psykiske plager
Et tidligere medlem delte på Facebooksiden min én av sine mange traumatiske opplevelser hun gjennomgikk i Sentermenigheten: «30 stykker som sitter i gruppe rundt deg og sier at det har kommet et mørke over livet ditt. At du er en kanal for en opprørsånd. At du må skynde deg å omvende deg, ellers kommer djevelen å ‹ta deg›. Alt dette fordi du stilte et teologisk spørsmål til ledelsen. Når du knekker, blir det fred. Du vet du ikke kan forlate menigheten, for da går du ut av Guds plan. Det eneste du vil er å følge Jesus. Du vet at en hver tanke som går imot Ole Bjørn er fra djevelen, for djevelen bare ønsker å splitte oss. Felleskapet er jo det som skal forandre verden.»

De langvarige psykiske skadene som tidligere medlemmer har slitt og sliter med står ikke tilbake for fysiske overgreps ettervirkninger. Mange har tunge psykiske plager og har gått til behandling i årevis. I følge tidligere medlemmer pågikk manipulasjonen for fullt på samme tid som Raymond Urne var ungdomspastor i Sentermenigheten.

Unnskyldning og forsoning er både flott og bibelsk, men må ikke forveksles med blanke ark og fargestifter tell. Tillit tar år å bygge opp og én dag å rive ned. I dette tilfellet har tilliten blitt revet ned gjennom år.

Manipulasjon og maktspråk «er alltid uakseptable virkemidler» og «ansvaret ligger alltid hos lederskapet». Slikt må man slå hardt ned på, sier man gjerne i fotballens verden. Og dommeren ville neppe vinket spillet videre.

FØLG HELE DEBATTEN HER


• Knut Tveitereid: Det er ikke sterke ledere som bærer Guds rike

• Hallgeir Reiten: Debbaten om jesus Revolution må ikke bli for ensidig

Knut Tveitereid: Å ikke kjenne igjen seg selv i heseblesende åndelighet

Stian Kilde Aarebrot: Mye god selvransakelse å spore

Sigmund T. Kristoffersen og Andreas Hegertun: Maktspråk og manipulasjon er alltid uakseptabelt

Jarle Haugland: Takk til VGTV for serien Frelst

Kristine Banggren: Kirken trenger kritikerne

• Birgit S. Holtebekk: Jeg fant Guds plan med mitt liv etter å ha sett serien Frelst

Johannes Morken: Ansvaret for brente barn

• Tonje Haugeto Stang: Livet etter begeistringen

• Mirjam Leijis: Egne betraktninger etter Frelst

• Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag: I brann for saken

• Helje Solberg i VGTV sitt svar til Stephan Christiansen: Underlige påstander

• Hans Eskil Vigdel: Stephan Christiansen tar ikke nødvendig oppgjør

• Arve E. Aarskog: Er angrep alltid beste forsvar, Stephan Christiansen?

• Kai Roger Tøtlandsmo: Tusen takk, Jesus Revolution

• Stephan Christiansen: Lei for belastningen, men det finnes andre historier enn Gjæverts

• Per Søetorp: De 99 og den ene

• Øystein Gjerme: Vi er ikke en dyneløftende menighet

• Paul Hockley i Jesus Revolution: Jeg har store ører og ingen pekefinger

• Hans Eskil Vigdel: Brev til et brent barn

• Hans Eskil Vigdel: Jesus Revolution var ikke det jeg trengte

• Bjørn Aslaksen: Halvbror i Herren

• Erling Rimehaug: Innta landet

• Helge Simonnes: Oppgjør med usunn teologi

• Helge Simonnes: Nei til Jesus-soldater

• Arve E. Aarskog: Dødsslitne i tjeneste for Jesus Revolution

• Arne Lauvhjell: Jesus Revolution - frå brann til oske

• Ingvild Ofte Arntsen: Offetlige oppgjør trengs

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Deja vu

Publisert over 4 år siden

Ting har en tendens til å følge pendelloven, og den som tror at de siste par ukers rapporter om manipulasjoner og maktmisbruk kun kan forekomme i karismatiske kretser, kjenner ikke til historien.

For ca. 30 år siden ga Edin Løvås (Misjonsforbundet) ut boken Maktmennesket i menigheten, hvor Løvås påpekte hvordan ledere med psykopatiske trekk søkte til kristne menigheter, med sterk misbruk av ulike hersketeknikker. Mest kjent er kanskje bibelbruk for å understreke egen åndelig fortreffelighet i motsetning til menigmanns tilkortkommenhet. Kvinners underordning av menn er et annet trekk, som Løvås trekker fram.

Løvås angret angivelig i ettertid litt på at han hadde utgitt boken, for han møtte etterhvert en del som mente bestemt at de hadde en psykopat til pastor.

I dag har vel også psykiatrien gått mer og mer bort fra diagnosen psykopati. Men maktmennesker synes fortsatt å leve i beste velgående. I de fleste organisasjoner, og langt fra bare kristne.

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Som en som har gått fast i Sentermenigheten i over 7 år nå, - som kjenner både Ole Bjørn og Raymond, og er blitt inderlig glad i dem begge to, - så må jeg erkjenne at det river i hjertet å lese det Aarebrot skriver. Det gjør vondt!

Hva som har skjedd før jeg begynte kan ikke jeg uttale meg noe om. Jeg var ikke der, og jeg kjenner ikke de som brøt ut. Ole Bjørn og Raymond vet selv hva som har skjedd, - og hvordan og hvorfor det kunne skje. Noe de også sier noe om i Korsets Seier.

De må selv ordne opp i dette slik de kjenner er riktig. Men jeg kan bekrefte det som sto i Korsets Seier, at de allerede for flere år siden inviterte inn folk for å få hjelp til å se menigheten utenfra, ha noen å samtale med, og finne ut hvordan de kunne "ta et oppgjør med deler av sin historie". De er oppriktig lei seg for alle de feil som de har gjort, og har altså over flere år tatt aktive skritt for å få ting riktig. Nå sist med også å gå ut i Korsets Seier for offentlig å gi uttrykk for erkjennelse, og for uforbeholdent å be om unnskyldning til alle som har hatt vonde opplevelser under deres lederskap. 

Jeg kan ikke si så mye mer. Vil bare gjerne igjen på det sterkeste ta avstand fra alle påstander om psykopati. Jeg kjenner heller ikke på noen måte verken Ole Bjørn eller Raymond som maktpersoner. Tvert imot! Jeg kjenner dem som to varme personer som har overgitt sine liv til Gud og til tjeneste for hans rike.

Mvh Sigurd Eikaas

Kommentar #3

Ruth Iren Grimstad

2 innlegg  6 kommentarer

Alt er ikke alltid slik det ser ut.

Publisert over 4 år siden
Vel, vi kan ihvertfall konstatere at dette lederskapet har flere ansikter. Når de har kunne holde på i flere tiår med dette uvesenet, og samtidig bygge varme og hengivne relasjoner der folk tar dem i varmeste forsvar , - er det personligheter med mange lag vi har med å gjøre. Et menneske er ikke bare en side. Det fins muligheter i oss alle til å bli små eller store diktatorer. Jeg tror på Sigurd Eikaas som skriver at han har vært medlem de siste 7 års og er inderlig glad i OB og R. Det var jeg også. Men han har nok ikke sett det ansiktet lederskapet viste oss når vi ikke fulgte flokkens lov. Når vi stilte spørsmål ved metodene som ble brukt. Eller rett og slett ikke skjønte hvorfor vi ble utsatt for "kirketukt". De nedbrytende handlingene som fikk flere til å ønske å avslutte alt. Hengivenhet av frykt funker dårlig i lengden. Enten blir man helt uselvstendig og så takknemlig for at man får lov å være med i en så livsforvandlende menighet. Eller så knekker man . Før eller senere. Ledelsen i Sentermenigheten har hatt 30 år på seg til å be om tilgivelse for alt det de har påført barn, unge og voksne. Når de nå går ut i media og legger seg"flat", er det nok fordi de vet hva slags historier som kommer til å fortelles i offentlighetens lys. Det er ikke ikke tid nå for å dekke over og late som. Det er tid for at ofrenes historier kommer fram, blir trodd på, hørt på og møtes med omsorg - mer enn den oppmerksomheten de som utførte overgrepene får.
Kommentar #4

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Tilsvarsretten

Publisert over 4 år siden

Vårt Lands redaksjon har kontaktet Raymond Urne med intitasjon til å svare og kommentere innlegget.  Han viser til beklagelsen han og Ole Bjørn Urne kom med i intervjuet i Korsets Seier. Han sier at menigheten har hatt og har en prosess med ledelsen i Pinsebevegelsen for å rydde opp i gamle ting og at de ikke kan eller vil delta i offentlig debatt om enkeltsaker.

Kommentar #5

Ruth Iren Grimstad

2 innlegg  6 kommentarer

Anger eller strategi?

Publisert over 4 år siden
Det er ikke med pinsebevegelsen at Urnene trenger å rydde opp. Hadde de reelt lagt seg flate og ment bønnen om tilgivelse, ville de benyttet anledningen i tilsvaret til å igjen si at det har blitt begått en stor urett mot barn, ungdom og voksne i sårbare situasjoner. Dessverre føyer uttalelsene til Vårt land seg inn i en mangeårig historie av fornektelse når de blir konfrontert med de konkrete historiene

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere