Hallgeir Reiten

215

Tid for en mer balansert debatt om ytringsfrihet og diskriminering

Redaktør Vebjørn Selbekk går i Dagens leder kraftig i rette med meg, fordi jeg har politianmeldt Dagbladet for å oppfordre til maktbruk mot religiøse. Her er mitt svar, samt begrunnelsen for hvorfor jeg nå trekker anmeldelsen mot Dagbladet.

Publisert: 31. mar 2016

Jeg hadde for så vidt ikke ventet annet fra Vebjørn Selbekk. Han er på sett og vis programforpliktet til å forsvare ytringsfriheten etter å ha publisert Muhammed-karikaturene. Han har skrevet flere bøker som omhandler ytringsfrihet, publisert en rekke artikler om samme tema og er blant landets mest markante og brukte samfunnsdebattanter på området.

Selbekks engasjement for ytringsfrihet er prisverdig. Han og hans familie har også betalt en svært høy personlig pris for dette engasjementet.

Først til det Selbekk skriver om meg. Jeg har altså politianmeldt avisen Dagbladet, og Dagbladets kommentator og lederskribent Aksel Braanen Sterri. Dette fordi jeg, sammen med mange andre, oppfatter det slik at kommentaren oppfordrer til maktbruk mot religiøse mennesker for å begrense vårt handlerom i det norske demokratiet. Det er en ytring jeg mener er over grensen for det akseptable for en av landets største aviser. Selbekk er hjertelig velkommen til å se dette annerledes, men han har selvsagt ikke noe monopol på sannheten i så måte.

LES MITT FØRSTE INNLEGG: Svar til Braanen Sterri
LES MITT INNLEGG: Derfor anmelder jeg Dagbladet

Faktum er at Aksel Braanen Sterri selv har beklaget formuleringen om bruk av makt, både i et intervju med Romsdals Budstikke og i gårsdagens debatt med meg i Kulturnytt på NRK Radio. Slik sett gir altså Braanen Sterri meg delvis rett i at det han ytret i kommentaren var uheldig. Det er jeg fornøyd med.

Mitt hovedfokus i denne saken er likevel ikke ytringsfrihet, slik Selbekk tydeligvis mener. Mitt fokus er hvor vidt denne kommentaren kommer inn under diskriminering i form av trakassering. Det jeg peker på, er at det kan framsettes ytringer overfor enkeltpersoner eller grupper som det norske lovverket kaller krenkende, skremmende, nedverdigende, fiendtlige eller ydmykende. Norsk lov forbyr klart direkte og indirekte diskriminering. Ytringsfrihet og diskriminering i lovverket kan på en side selvsagt settes i sammenheng. De to begrepene må på den andre siden også behandles hver for seg.

Jeg vil understreke at jeg ikke har angrepet noens rett til å være ateist, eller argumentere for dette synet. Det jeg politianmelder, er hva jeg oppfattet som en klar oppfordring til bruk av makt – sort på hvitt i kommentaren til Aksel Braanen Sterri. Denne ytringen har han siden nyansert og beklaget. Siden Braanen Sterri har gjort det, kan jeg berolige Vebjørn Selbekk med at jeg har bestemt meg for å trekke anmeldelsen. Braanen Sterri har allerede kommet meg i møte på dette, og derfor har jeg heller ingen problemer med å legge ballen død. Jeg er fornøyd med å ha fått Dagbladet ved Aksel Braanen Sterri tydelig i tale. Og har hele tiden vært realistisk på at det nok skal mye til før Politiet ville gripe fatt i denne saken.

Når dette er sagt, så har Vebjørn Selbekk de siste årene gang på gang banket inn hvor viktig ytringsfrihet er. Det er selvsagt sant. På den andre siden kan også et ensidig fokus på ytringsfrihet få utilsiktede og uheldige konsekvenser. Konsekvensen kan bli at diskrimineringsvernet viskes ut og forties i den offentlige debatten. Det kan fort bli svært farlig, og føre til en lavere terskel for både diskriminering, trakassering, hatytringer og vold – i verste fall under dekke av ytringsfriheten. Tiden er derfor overmoden for en mer balansert debatt om ytringsfrihet og diskriminering, og om hvordan vi i det offentlige rom bør tilnærme oss det andre holder kjært eller hellig. Det være seg religion eller annet. Jesus lærte oss bønnen «la ditt navn holdes hellig». Den bønnen er ikke nødvendig så enkel å oppfylle med Selbekk sin oppskrift på hvordan ting bør gjøres.

Media har som den fjerde statsmakt et ekstra stort ansvar som meningsbærer og opinionsdanner. VG har lagt ut sine etiske retningslinjer «God VG skikk» på nett, og sier treffende: «God VG skikk er god folkeskikk». Det synes jeg er en god tommelfingerregel. Vær Varsom-plakaten presiserer videre hva dette faktisk innebærer: «Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn».

Selbekk har selv en rekke ganger ytret seg meget kritisk om islam og muslimer, under dekke av ytringsfriheten. Jeg var selv til stede da Selbekk sammen med Hege Storhaug for noen uker siden var invitert til en debatt om islam i Ålesund – i regi av KrF Kvinner i Møre og Romsdal. Jeg må si at jeg tidvis ble skremt av den kraftige retorikken til Vebjørn Selbekk og Hege Storhaug.

Borgerkrigen i Syria, gjentatte terroraksjoner og den store tilstrømningen av flyktninger til Europa har ført til en stor opinionsendring i Norge. Det er forståelig, men terskelen synes nå langt lavere for å omtale annerledes troende på en negativ og stigmatiserende måte. Det er bekymringsverdig.

Jeg mener at Vebjørn Selbekk kanskje bør reflektere over to ting. For det første hvilke konsekvenser hans sterke og ensidige fokus på ytringsfrihet faktisk gir. Kan dette muligens bidra til økt toleranse for diskriminering? For det andre hvordan Selbekk «binder oss andre til masten» med sin sylskarpe forståelse av hva ytringsfrihet faktisk innebærer. Han oppfordrer oss til å tåle det meste andre ytrer eller skriver om oss – i ytringsfrihetens navn. Selbekk gir meg også en hentydning til Bibelen med på veien i lederen for å holde meg fast i dette paradigmet. Jeg tolker det slik at han vil jeg skal «vende det andre kinn til». Det er imidlertid også balanser til dette.

Norske myndigheter har gitt oss et tydelig lovverk å forholde oss til med tanke på diskriminering. Jøder flytter faktisk fra Norge på grunn av trakassering. Muslimer blir angrepet på busser og gater i Oslo. Homofile blir slått ned på åpen gate på grunn av sin seksuelle legning. Kommentarfeltene i norske nettaviser flommer over av ren rasisme. En av våre største aviser som Dagbladet, oppfordret altså på kommentarplass til bruk av makt mot religiøse. Dette synliggjør at vi må løfte fanen for diskrimineringsvernet minst like høyt som fanen for ytringsfrihet. Vi trenger ikke finne oss i alt, Selbekk. Det gjorde faktisk heller ikke Jesus. Og kanskje finner religiøse seg i for mye, for lenge. Det er av og til nødvendig og bra å sette ned foten, og si at nok er nok.

Les også: Alf Gjøsund: Begge lot følelsene overstyre samtalen

Les også: Anders Tyvand: Oss og dem og Aksel Braanen Sterri

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Tiden er derfor overmoden for en mer balansert debatt om ytringsfrihet og diskriminering, og om hvordan vi i det offentlige rom bør tilnærme oss det andre holder kjært eller hellig. Det være seg religion eller annet. Jesus lærte oss bønnen «la ditt navn holdes hellig». Den bønnen er ikke nødvendig så enkel å oppfylle med Selbekk sin oppskrift på hvordan ting bør gjøres.

Den bønnen får de kristne be, men vi rasjonelle ytringsfrihetsforkjempere skal aldri la dem vinne frem. Det som er hellig for den ene er ikke hellig for den andre. Konsekvensen av å skulle avstå fra å kritisere det en annen ikke liker å få kritisert er blant absurde ideer den mest absurde av dem alle sammen.

Det rasjonelle skillet må gå mellom kritikk av eller angrep på ideer og angrep på personer. Man må kunne gå helt bananas i sin harselering med, kritikk av, fordømmelse av, latterliggjøring av, hatytringer mot eller sakelige kritikk av ideer, ideologier, religioner, politikk, historiske figurer, kultur, forskning, osv. Som i all annen debatt er det personene vi skal holde oss unna, de skal slippe å bli angrepet som mennesker, fordi vi er alle like mye menneske. Errare humanum est – det er menneskelig å feile, vi feiler alle sammen, så det er feilen, altså tankefeilen vi kan og/eller skal angripe med alt vi føler for, ikke personen som har fremsatt ideen. Om en person velger å føle seg som et offer er åpenbart et valg, fordi man ER ikke ideen man har valgt. Hvis ideen din, religionen din, politikken din, profeten din eller forskningsresultatet ditt blir angrepet, så er det logisk ikke personen som blir angrepet. Fordi man selv har valgt seg nazismen eller kommunismen som ide og kan velge den vekk igjen, er det opp til en selv, via ens valg, om man blir såret hvis ens ide blir angrepet. Hvis etnisiteten din, hudfargen din, kjønnet ditt, alderen din eller handicappet ditt blir angrepet, så kan du ikke forandre på noe av det og derfor gir det heller ingen mening å kritisere det, annet enn for å være ondskapsfull. Og ondskapsfullhet trenger vi ikke å stå på barrikadene for.

Noen kan mene at det er ondskapsfullt å karikere Muhammed og det kan kanskje oppleves slik også for noen, men karikeringen oppnår noe annet som vi MÅ forsvare, nemlig retten til å demonstrere for - noen som forsøker å nekte deg frie ytringer - at de tar feil. Skulle muslimer som en stor blokk etterhvert konkludere med at vi alle HAR retten til å karikere Muhammed, ja så skal jeg da aldri mer karikere ham - da har jeg nådd mitt mål og avkledd tankefeilen - som det er mitt rettmessige mål å ramme. Tankefeilen om at det finnes noe som helst av ideer i dette univers det ikke skal være lov å kritisere. For Muhammed er dau som en sild og representerer derfor utelukkende en ide, han kan ikke lenger lide som person under et personangrep.

Oppfordringer til kriminalitet må rammes – altså – det vi ikke får lov å gjøre selv, skal vi heller ikke få oppfordre andre til å gjøre. Slik at offentlige personer kan bestille kriminalitet av de mer anonyme, uten at de selv kan rammes.

Grenser for ytringsfriheten har vært tenkt ut og fastlagt for lenge siden, vi må vel bare gjenta det i ny og ne. Den eneste nye og spennende diskusjonen rundt ytringsfrihet, slik jeg ser det, er hvor vi skal legge terskelen for å hylle kriminalitet. Muhammed var en overgriper av de helt store med et nedslagsfelt innenfor mange ulike typer overgrep og kriminalitet. Muslimer må likevel få lov å hylle ham, men skulle de gå detaljert til verks og feks hylle ham med støtte i hans pedofile aktiviteter, som oppfordret til i koranen, Sira, Hadith og tolket gjentatte ganger av islams største rettslærde opp gjennom historien – skulle de hylle denne formen for kriminelle aktiviteter, så mener jeg det burde slås ned på. For hva er egentlig forskjellen for menigheten om imamen oppfordrer forsamlingen til pedofili eller om han hyller Muhammeds pedofili? Pedofili er kriminell aktivitet, også når profeter driver med det.

De mest farlige og forvirrede av oss, de mennesker som er tilhengere av kulturmarxismen, forsøker å ødelegge det rasjonelle skillet mellom ide og person, ikke la dem gjøre det – hold fast på denne ekstremt viktige og prinsipielle forskjellen. Takk for hjelpen i støtten for en rasjonell form for ytringsfrihet.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Reiten undergraver ytringsfriheten

Publisert over 4 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
På den andre siden kan også et ensidig fokus på ytringsfrihet få utilsiktede og uheldige konsekvenser. Konsekvensen kan bli at diskrimineringsvernet viskes ut og forties i den offentlige debatten.

Nok en gang viser Reiten hvor lite han forstår om ytringsfrihet, og jeg tror han deler mange av disse misforståtte meningene med mange av sine partifeller i KrF. Kjell Magne Bondevik var meget aktiv i å ta parti med islamister under karikaturkrisen i 2006, og med sin politianmeldelse, gjør Reiten sitt beste for å ytterligere yndergrave ytringsfriheten. 

La meg si det i klartekst Reiten: ytringsfriheten eksisterer ikke for at du skal bruke strafferettsapparatet for å ta avgjørelser om ditt følelsesliv, om du føler deg diskriminert eller ikke. Ytringsfriheten eksisterer for å nettopp beskytte de ubehagelige og kontroversielle ytringene.

La meg også lenke til Vebjørn Selbekks gode leder Religionsfrihet også for ateister hvor han blant annet skriver:

Anmeldelsen vil selvfølgelig bli henlagt. Det eneste Hallgeir Reiten oppnår er å avsløre sin egen mangelfulle og selektive forståelse av ytrings- og religionsfriheten. For disse menneskerettene innebærer også retten til å ikke ha noen religion. Og til å argumentere for det synet.

Kommentar #3

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et helt konkret spørsmål

Publisert over 4 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Og kanskje finner religiøse seg i for mye, for lenge. Det er av og til nødvendig og bra å sette ned foten, og si at nok er nok.

Hva mener du om Confessio Augustana Art. XVII i Den norske kirkes offisielle lære? Bør den øyeblikkelig fjernes?

Kommentar #4

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Godt skrevet innlegg

Publisert over 4 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.
Jøder flytter faktisk fra Norge på grunn av trakassering. Muslimer blir angrepet på busser og gater i Oslo. Homofile blir slått ned på åpen gate på grunn av sin seksuelle legning. Kommentarfeltene i norske nettaviser flommer over av ren rasisme.

Du gir en skremmende situasjonsbeskrivelse. Samfunnet er blitt røffere og råere. Bøllete oppførsel er ikke særlig uvanlig lenger. Ikke-vestlige innvandrere diskrimineres, hetses og mobbes.

Vi har ikke et lovverk som forbyr mangel på folkeskikk. Men loven forbyr hatefull og nedsettende fremferd som rammer levende mennesker. Ikke historiske personer. Heller ikke skrifter, selv om disse skriftene er aldri så hellige for enkelte . 

De som måtte ha glede av slikt, kan for eksempel fullt lovlig latterliggjøre, håne eller baktale både Bibel, Koran, Jesus og Muhammed. Men er det gjort i en kontekst som klart godtgjør at hensikten eksempelvis er å krenke, forhåne, baktale, skremme, true, eller nedverdige andre, levende mennesker, så har man gått i baret. Da er det smart å be om unnskyldning og si "jeg mente det ikke".

Vi har en sterkt lovbeskyttet frihet til å ytre hva vi vil, men den er avgrenset. En viktig grense går der hvor loven forbyr ytringer for å beskytte den offentlige ro, orden og sikkerhet (se: Strl. Kapitel 20). Bestemmelsene i kapitlets §§ 185 og 186 er ikke gitt for å verne samfunnets status quo, men for å verne levende personer.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-vern-mot-hatefulle-ytringer/id541150/

Det er et utpreget tegn i tiden at hatefulle eller krenkende ytringer rettes mot muslimer. Muslimhaterne har typisk en tendens til å finne seg til rette på ytre, politiske høyrefløy.

For det norske samfunnet er det skummelt og uhyggelig at representanter for denne politiske forekomsten faktisk styrer enkelte regjerende organer. Minst like ille er det at et anstendig ide-parti som Krf har valgt å støtte denne grupperingen.

Kommentar #5

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Tungetale a la "Tea-party"?

Publisert over 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
De mest farlige og forvirrede av oss, de mennesker som er tilhengere av kulturmarxismen

Kan ikke du være grei å uydype for oss uinvidde hva du legger i begrepet "kulturmarxismen"?

Det ville i den forbindelse være ryddig av deg om du ga noen eksempler på hvem som du mener faller inn under dette begrepet, og også hvorfor du mener disse menneskene er "farlige og forvirrede"?

Kommentar #6

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Her er den

Publisert over 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du om Confessio Augustana Art. XVII i Den norske kirkes offisielle lære? Bør den øyeblikkelig fjernes?

Art. XVII Om Kristi gjenkomst til dom

Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. 
De fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer.
De fordømmer også andre som nå sprer jødiske meninger om at før de døde står opp, skal de fromme tilegne seg herredømmet over verden, etter at de ugudelige alle steder er slått ned.

Kommentar #7

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Så er det bare å ta med dette

Publisert over 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.

Matteus 7
3Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?

og ønske Reiten en velsignet debatt videre!

Kommentar #8

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Har Braanen Sterri beklaget eller ikke?

Publisert over 4 år siden

Jeg registrerer at Aksel Braanen Sterri går ut i Vårt Land og på egen facebook side og mener at han ikke har beklaget sitt utsagn om maktbruk mot religiøse.

Her er hva han er sitert på av avisen Romsdals Budstikke angående dette under avsnitt overskriften Tar selvkritikk:

Tar selvkritikk: «– Jeg tar selvkritikk på at enkelte utsagn i kommentaren ikke kommer like klart fram som jeg skulle ønske og at noe kan misforstås. Blant annet dette. Det er selvfølgelig ikke en oppfordring til å bruke makt-midler mot religiøse. I Norge er vi enige om at kun sekulære argumenter skal få plass i den offentlige debatten og at argumenter av typen som «min gud sier dette og dette, derfor må vi gjøre slik og slik» ikke skal påvirke politikk og få plass i offentligheten. Dette er et eksempel på den type maktbruk jeg sikter til her».

Jeg forholder meg til dette utsagnet, og det er nok for meg.

Han har forklart sitt eget utsagn, og tatt selvkritikk på det.

Derfor står jeg ved at jeg legger denne ballen død.

Kommentar #9

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke du være grei å uydype for oss uinvidde hva du legger i begrepet "kulturmarxismen"?

I forbifarten

Politisk korrekthet
Multikulturalisme
Feminisme
Verdirelativisme
Likhet
White Guilt
Uviljen mot at individet skal ta ansvar for sine handlinger
Ideen om at alt er systemet/samfunnet sin feil - den ekstreme graden av kollektivisme
Forsøket på ødeleggelsen av den gode, menneskelige iboende moral/ideen om at all moral er subjektiv
Og andre farlige og ufyselige tankefeil

De er meget farlige, fordi de er villige til å utrydde den vestlige sivilisasjonen for å få gjennomført eksperimentet sitt. Alle rasjonelle mennesker har forstått at kommunisme/marxisme er farlig, alltid har feilet, feiler nå og alltid vil feile, men kulturmarxistene, som har tatt tankefeilen marxisme et langt steg videre og utvidet den mye skjønner ikke dette og gir seg ikke. Eksperimentet er blant annet elementene i lista over. Konstruksjonismen er kanskje grunnideen, ideen om at virkeligheten ikke eksisterer objektivt, oppdagbart, men kan konstrueres sosialt. At alt fra kjønn til ideen om menneskelige forskjeller er en konstruksjon. Dialektikken som forteller oss at ingen sannheter kan oppdages, bare konstrueres sammen i dialog. Alle disse tankefeilene er farlige, fordi de strider med virkeligheten og er villige til å la så uendelig mange mennesker lide for å bevise at de har rett.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Men konspirasjonteoretiker er du ikke?

Kommentar #11

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Rasjonelt vs forvirret syn på virkeligheten

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Men konspirasjonteoretiker er du ikke?

Det er vel ikke noen stor hemmelighet at sosialister ønsker å innføre mest mulig av marxismen sin(=ødeleggelse av en greit fungerende sivilisasjon, for en rasjonell person). Sosialister tror jo at den forvirrede ideen deres er en god ide.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke noen stor hemmelighet at sosialister ønsker å innføre mest mulig av marxismen sin(=ødeleggelse av en greit fungerende sivilisasjon, for en rasjonell person). Sosialister tror jo at den forvirrede ideen deres er en god ide.

Det du skriver fremstår mer som en rant enn rasjonelle tanker. Du er ikke rasjonell bare ved å si du er rasjonell.

Kommentar #13

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
farlige og ufyselige tankefeil

Takk for forsøket på oppklaring. Det var nyttig.

Men jo mer man skjønner, desto mer oppdager man at man ikke forstår.

Du opererer med uttrykket "tankefeil". Da må man jo forutsette at du sitter på en slags fasit for hva som er "rett (eller korrekt) tenkning"? Er det i et filosofisk perspektiv du mener å kunne begrunne en slik patentløsning?

Du angriper dialektikken. Dialektikken mener jeg først og fremst viser til en epistemologisk metode, kjent fra Platons arbeider og også fra tradisjonen etter Platon.

Det er med utgangspunkt i Kants filosofi at Hegel starter med å utvikle sin filosofiske karriere som tilveiebringer hegeliansk logikk og Hegels filosofiske system, som etter mitt skjønn har dialektikken som en av sine bærebjelker. Både Kant og Hegel er relativt moderne representanter for tradisjonen etter Platon, etter min oppfatning.

Men Hegels filosofi var ingen form for rendyrket materialisme. Marx sin historiske materialisme kan sies å være svært inspirert av elementer i Hegels arbeider. Men Marx sin materialisme kan sees på som et svært grunnleggende brudd i forhold til Hegels begrep "ånd" (og Kant sin protestantiske, kristne forankring) slik jeg ser det. Sett i lys av middelalderens universaliestrid kan en si at et slikt brudd er fundamentalt.  

I en kommentar til Morten Christiansen uttaler du deg slik at man må kunne forstå at du mener at såkalte "kulturmarxister" er forvirret på en eller annen måte. Kanskje en måte som forårsaker såkalte "tankefeil"? Snakker du da ut fra et faglig ståsted innen psykiatrien? Ser du muligens på "tankefeil" som en type personlighetsforstyrrelse?

Måten du uttrykker deg på i kommentarene dine, gir meg inntrykk av at du er svært sint. Kanakje skyldes det bare litt uheldig ordvalg og språkbruk, som ikke gjør det så lett å oppdage at du er bare sterkt engasjert? Men hvis det er slik at du er plaget av aggresjon, så er det en vanskelig tilstand. I så fall vil jeg i all vennlighet gi deg et tips: Ta syrenedsettende medikamenter, det hjalp for meg.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du opererer med uttrykket "tankefeil". Da må man jo forutsette at du sitter på en slags fasit for hva som er "rett (eller korrekt) tenkning"? Er det i et filosofisk perspektiv du mener å kunne begrunne en slik patentløsning?

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies

Noe en leser seg opp på og er veldig opptatt av en stund. Blir ofte brukt som en fallacy i seg selv, altså som et argumentativt våpen. Intet av det jeg har sett tilsier god bruk av argumentasjon i tiraden av fornærmelser over.

Du ser det samme hos en del ateister som tror at fordi de ikke tror på Gud så er de logiske. Det kan de være, eller ikke. Det skal mere til en å tro at en er logisk for at en skal være det.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
I en kommentar til Morten Christiansen uttaler du deg slik at man må kunne forstå at du mener at såkalte "kulturmarxister" er forvirret på en eller annen måte.

Ikke bare det, men det fremstår som om det er svært mange kulturmarxister der ute som "styrer verden". Om det ikke er Rotchild, Illuminati, jødene generelt sett så er det kulturmarxistene. Joda, det er en Rotchild familie, det finnes jøder og kulturmarxister. Så tar det av litt.

Kommentar #16

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Fra en pasient til en annen:-)

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver fremstår mer som en rant enn rasjonelle tanker. Du er ikke rasjonell bare ved å si du er rasjonell.

Hvis en jeg oppfatter som rasjonell sier det til meg, så skal jeg alvorlig vurdere det. Alle som faller inn under eller i nærheten av den løselige kulturmarxist-definisjonen min oppfatter jeg ikke som rasjonelle. Deg har jeg diskutert med før og deg oppfatter jeg ikke som rasjonell.

Kommentar #17

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Virkelighet versus ideologi

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Takk for forsøket på oppklaring. Det var nyttig.

Så fint

«Du opererer med uttrykket "tankefeil". Da må man jo forutsette at du sitter på en slags fasit for hva som er "rett (eller korrekt) tenkning"? Er det i et filosofisk perspektiv du mener å kunne begrunne en slik patentløsning?»

All tenkning er filosofi og motsatt, vi har bare litt strengere definert skillelinjene for de fem filosofiske kategoriene, laget en disiplin av det. Både filosofisk og empirisk(ytterst sett det samme) holder jeg meg til virkeligheten som standard. Filosofisk sett starter jeg med en objektiv metafysikk, tar videre utgangspunkt i objektiv kunnskap og et objektivt språk(de to er vel uadskillellige), anerkjenner en objektiv etikk, derav følger en objektiv politikk og så holder jeg meg langt unna kunsten. Dette er den eneste rasjonelle filosofiske metode. Empirisk forholder jeg meg også rasjonelt, ved at jeg lar empiri bety alt og ideologi intet. I objektivisters tilfelle slipper vi selvmotsigelser, fordi all vår tenkning forholder seg til virkeligheten, er mest mulig virkelighetsnær. Istedet for irrasjonelle som starter et annet sted enn virkeligheten, feks som Marx som starter i egen ideologi, passerer via en irrasjonell ideologi og da åpenbart må ha mye flaks for å ende et rasjonelt sted. Objektivismen er den eneste tenkning som søker å ha en mest mulig korrekt tenkning, jeg bare forsøker å følge den. Jeg kan lett ta feil, men det skal mye til at store objktivistiske tenkere tar mye feil. De som avviser en objektivt oppdagbar virkelighet tar svært ofte eller nesten alltid feil.

«Du angriper dialektikken. Dialektikken mener jeg først og fremst viser til en epistemologisk metode, kjent fra Platons arbeider og også fra tradisjonen etter Platon.»

Dialektikken er ideen om at diskusjonen og fremgangen den bygger på skaper virkeligheten. Dette er en tankefeil. Virkeligheten kom før dialektikken. Platon var kollektivisten(den irrasjonelle) og Aristoteles var «individualisten»(den rasjonelle), så nærme vi kunne komme den gangen. Dialektikk versus studiet av virkeligheten/objektivismen.

«I en kommentar til Morten Christiansen uttaler du deg slik at man må kunne forstå at du mener at såkalte "kulturmarxister" er forvirret på en eller annen måte. Kanskje en måte som forårsaker såkalte "tankefeil"? Snakker du da ut fra et faglig ståsted innen psykiatrien? Ser du muligens på "tankefeil" som en type personlighetsforstyrrelse?»

Psykiatri har å gjøre med medisiner(jeg jobber i psykiatrien), så psykologien er nok et bedre sted for feks marxister og islamister. Det dreier seg bare om hvor man setter grensen mellom tankefeil og behov for hjelp fra psykolog.

«Måten du uttrykker deg på i kommentarene dine, gir meg inntrykk av at du er svært sint.»

Sinne og tydelighet kan forveksles av noen, men jeg kan forsikre deg om at jeg ikke er sint. Jeg forsøker bare å kaste bort minst mulig av min egen og andres tid. Tydelighet er vanskelig for mange, spesielt i et land som Norge, der mer høflighet/politisk korrekthet forventes.

Jeg gidder ikke diskutere filosofi eller tenkning med deg, fordi jeg ikke ser deg som rasjonell, så jeg avslutter her eller nokså snart. Klarer du å konkretisere ett spørsmål til skal jeg svare på det. Lange diskusjoner med irrasjonelle er uinteressant. Jeg er ikke her for å overbevise deg eller for å få deg til å forstå, men for å nå andre rasjonelle.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Deg har jeg diskutert med før og deg oppfatter jeg ikke som rasjonell.

Lige så. Det har lite med hva som er reelt er tilfelle å gjøre. Du ser ut til å tenke at du er rasjonell og at det betyr at det er slik. Det skal litt mer til en å ha leste en liste over tankefeil og ikke helt forstått dem.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg gidder ikke diskutere filosofi eller tenkning med deg, fordi jeg ikke ser deg som rasjonel

Et ekkokammer er et glimrende sted for å finne sannheten Sindre. Nok tid der så blir alle konspirasjoner sannhet, og ingen korreksjon må tåles.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere