Johannes Morken

Redaktør
442

Flere som ikke tror på Gud enn som tror

For første gang er det flere som sier at de ikke tror på Gud enn som sier at de gjør det.

Publisert: 18. mar 2016

I en ny undersøkelse presenteres i Vårt Land ferske tall for hvor mange som sier de tror på Gud.

– Nei, jeg tror ikke på Gud, sier Daniel Burhol Karlsen (18) til Vårt Land i dag.

Han er ikke alene. For første gang er det et flertall som svarer at de ikke tror på Gud i Norsk Monitors brede kartlegging av nordmenns verdigrunnlag og holdninger.

39 prosent svarer nei på spørsmålet «Tror du på Gud?». 37 prosent svarer ja, mens 23 prosent er usikre.

Det er de unge i gruppen 15–24 år som har den største andelen av ikke-troende. Hele 53 prosent sier at de ikke tror på Gud.

Blant dem over 60 er trenden motsatt. Der svarer 48 prosent at de tror.

– Det var nok viktigere å tro på Gud da de som nå er gamle vokste opp. De gikk fast i kirken og deltok på søndagskole. I dag er det ikke lenger en selvfølge. Det er blitt litt slappere, sier Daniel.

Samtidig som at flere svarer nei på spørsmålet om de tror på Gud, viser tilsvarende undersøkelser at andelen som ser på seg som «personlig kristne» øker.

– Det er jo litt pussig, svarer Pål Ketil Botvar, ved KIFO, ­Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

LES HELE SAKEN I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

HER KAN DU SI DIN MENING: HVORFOR ER DET FLERE NÅ ENN FØR SOM SIER AT DE IKKE TROR PÅ GUD?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Skolesystemet har nok mye av "skylda".

Publisert rundt 4 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
HVORFOR ER DET FLERE NÅ ENN FØR SOM SIER AT DE IKKE TROR PÅ GUD?
"IndoctriNation". Hvordan miste troen.

Boken og filmen "IndoctriNation", forteller om det offentlige amerikanske skolesystemet, der det er totalt tabubelagt for barn og lærere å snakke høyt om Gud og kristen tro. 

I løpet av barneårene lærer barna en masse "vitenskapelige sannheter", - som medfører at troen forsvinner "bit for bit".

80% har mistet troen før de er ferdige med highschool.

Norsk ungdom er kanskje ikke "der" enda, - men sikkert på "god vei".

......

I skolen lærer barna at skapelse er uvitenskapelig overtro, mens multivers eller parallelle universer med diverse kopier og blåkopier av hver av oss, - se det kan og BØR vi kunne "TRO" på. 

Det er tross alt diverse anerkjente professorer og institusjoner som sier dette, så da er det bare for oss "dødelige" å legge oss "langflate" i vår ærbødighet for "vitenskapen". 

"De" har jo tross alt kommet frem til LIKNINGEN som "beviser alt", - selv om dette selvfølgelig KUN er en TRO.

........

Hadde skolen utfordret sine "sannheter", slik eksempelvis Morten Simonsen gjør i innlegget "Evolusjon basert på tilfeldige mutasjoner må forkastes", så ville barn og unge fått noe å reflektere "rundt", og gitt noen "Gudsperspektiv til ettertanke".

Men, ikke kom her og forstyrr den vitenskapelige "enheten"!

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det har vært jobbet hardt for dette resultatet - i de mest merkverdige fasonger.

Så det bør ikke være hverken en nyhet eller overraskende at innsatsen ha betalt seg.

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvorfor færre tror på gud/Gud

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har lyst til å fokusere på en av flere årsaker, nemlig den strukturerende.

Tidligere fantes det bare en monogud i Norge, og han fungerte som et meningsgivende og strukturerende element i tilværelsen.

I dag har det vokst frem konkurrerende guder, ikke bare Allah, men også den katolske guden (ihvertfall målt etter krav om statlige midler). Dessuten er den tradisjonelt strenge, lutherske guden under konstante angrep fra intellektuelle og humanistiske trosaktører.

I det moderne samfunnet har Gud/gud ganske enkelt mistet sin overordnede meningsgivende/struktererende kraft.

Et liv uten monoguder er (minst) like meningsfylt som et liv med en monogud.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det amerikanske skolesystemet har alltid vært sekulært, og uansett kan ikke amerikanske forhold forklare resultatet i denne norske undersøkelsen.

For øvrig: Dersom jeg sammenlikner min egen oppvekst (jeg er 60 år) med den mine barn har hatt (de er 16-19 år), er det noen markante forskjeller.  Jeg vokste opp i ei lita sørlandsbygd der eneste "underholdningsinstitusjon" var bedehuset (hvor jeg selv og nesten alle mine jevnaldrende gikk på søndagsskole).  På skolen hadde vi trosopplærende kristendomsundervisning, og impulsene fra "den store verden" var minimale i forhold til i dag. 

Mine barn er oppvokst i en større by, der aktivitets-/underholdningstilbudene har vært mange.  Skolens religionsundervisning har vært av en orienterende art. De har i det hele tatt ikke vært utsatt for den massive indoktrineringen min generasjon opplevde. Og impulsene fra "den store verden" flyter kontinuerlig inn via internett.

Kommentar #5

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Når mindretallet bestemmer...

Publisert rundt 4 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Det har vært jobbet hardt for dette resultatet - i de mest merkverdige fasonger.

Så det bør ikke være hverken en nyhet eller overraskende at innsatsen ha betalt seg.

Flesteparten av det norske folk, og i enda større grad det amerikanske folk, har altså hittil trodd at det finnes en Gud.

Med tanke på denne, tidligere, flertallssannheten om en Gud, så er vel neppe "folkeviljen" lyttet til når troen på Gud , på 70-tallet ble kastet ut av skolen.   Med andre ord, så har et mindretall av byråkratiske "Gudshatere", og "besserwissere" fjernet HAN "mot folkeviljen".

Hvem ønsker vel egentlig, innerst inne, å få kvalt sine innerste tanker? Vil ikke undertrykte tanker logisk sett resultere i en slags "selvforakt" for disse innerste tanker?

Er det ikke høyst sannsynlig at et barn "selvreflektorisk" undres over om deres egne tanker kan stemme når alt "offentlig informasjonsmateriale" går MOT barnets "skjøre tro"?

...........

Dr. Cleon Skousen beskrev i boka "The Naked Communist" fra 1958 om 45 kommunistiske mål, - hvorav "Gud ut av skole og offentlighet" var et av målene!

Selv om Kommunismen i noen år har "gått i hi", så er de fleste av kommunistmålene nå "godt i boks".

Tilfeldigheter?

Nope!

Kommentar #6

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Nei, det stemmer ikke!

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det amerikanske skolesystemet har alltid vært sekulært, og uansett kan ikke amerikanske forhold forklare resultatet i denne norske undersøkelsen.

Kan du gi en GOD forklaring på din påstand, - og forklare hvorfor en tidligere FBI agent, Dr. Cleon Skousen beskrev et av fremtidsmålene for kommunistene, "Gud ut av skole og offentlighet" DERSOM det allerede den gang VAR en politisk realitet?

Dr. Cleon Skousen beskrev en fremtidsvirkelighet i 1958, i boka "The Naked Communist"!

Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

232 innlegg  1504 kommentarer

Gudsfunksjonen i mennesket fortsetter uavbrutt.

Publisert rundt 4 år siden

Romerbrevet kap.2,v.14-16 gir en grei forklaring om det.

"For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet,når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Alle kjenner jo  samvittigheten. Montro ikke det som kalles for " mavefølelsen ",er signaler fra Gudsriket i mennesket.Og inspirasjon.

Forøvrig tror jeg følelsen av Guds eksistens er omfattende,men fordi de tror at religiøs interlektulasime preker helveteslæren så vil man ikke knytte seg til kirker og menigheter. Jeg har enda tilgode å høre en prest som utbroderer helveteslæren. Prestene må pliktskyldigst lese søndagens tekst,når den omhandler helvete. Kirken er et fantastisk sted.Den er kunst.

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Ikke religionsundervisning i amerikansk skole

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi en GOD forklaring på din påstand

Det har aldri vært drevet kristendomsundervisning (eller annen religionsundervisning) i den offentlige skolen i USA.

Jan Arild Snoen skrev for et drøyt år siden en nyansert og meget lesverdig artikkel om forholdet religion-samfunn i USA i Minerva:

http://www.minervanett.no/den-religiose-markedsplassen/

Kommentar #9

Camilla Williams

1 innlegg  1 kommentarer

Gudstro og menneskesyn

Publisert rundt 4 år siden

At flere nå definerer seg som ikke-troende enn i tidligere målinger, er en naturlig konsekvens av samfunnets utvikling og verdier. Vi har fått store gjennombrudd innen teknologi, økonomisk vekst og medisinsk forskning. De fleste av oss lever et godt liv, iallefall materielt sett. Vi har sto tro på menneskets kapasitet. Spørsmålet er: Trenger vi en Gud?

Det er ikke avgjørende å ha en tro, for å være et godt menneske, for å kunne tilgi, for å kunne elske hverandre eller ta vare på jorden vi bor på. Dette handler like så godt om hvilke verdier vi innehar og hvilket samfunn vi ønsker å bo i. Det er ikke nødvendigvis bekymringsverdig at tallene nå er lavere enn før. 

Ser vi til land som USA, dog med sin unike historie, ser vi folk fra alle verdens kroker leve stort sett i religiøs harmoni, med frihet til å uttrykke sin tro, og ikke-tro på utallige måter, også i det offentlige. I et sekulært land som USA står det på pengesedlene "In God we trust", på det største symbolet for amerikansk politikk, kapitalismen. Det er et høyt antall amerikanere som betegner seg som gudstroende, med alt det innebærer. Frihet til å tro, gir et mangfold av trosutrykk, hvor det blir en del av ens identitet.

At mange nordmenn melder seg ut av statskirken etter kontroverser, eller velger å ikke døpe sine barn, har etter mitt syn sin forklaring i at mange ikke burde, av trosmessige årsaker stått oppført der i det hele tatt. At mennesker som ikke tror, plutselig får ut finger'n og melder seg ut av statskirken når det raser debatt, er vel heller et tegn på tidligere likegyldighet.

Selvfølgelig har våre myndigheter et ansvar i dette, ved å minimere den kristne tros plass i skolen og det offentlige klima, men vi kan ikke legge skylden på en partikulær ting her. Det er en fin balanse mellom opplæring og indoktrinering. Tro bør vekkes i ens indre, ved en gjenkjennede klang, ikke som en påtvunget sannhet fra det offentlige.

Religiøse dogmer og tolkning av religiøse tekster utvikler seg, og vi får ny kunnskap. Forandring er en del av livet, også det religiøse. Hvordan nåtidens endringer utvikler seg, blir spennende å følge med på.

Dersom målet er at flere skal bekjenne seg til den kristne tro, da må det gjøres tiltak, og prester, menighet og alle troende har et ansvar. Ikke ved å fatte vedtak og sende ut rundskriv, men å gå ut der mennesker oppholder seg, ut i parker, på gaten- ja ta de viktige spørsmålene opp til debatt. Ikke som direkte misjonering, men ut for å lære, for å samtale og for å gi gode svar på eksistensielle spørsmål.

Den Norske Kirke har en imageutfordring. Det kunne kanskje vært mer fokus på å gjøre alternative gudstjenester, mer debatter, mer futt og sang inn i kirkerommet. Vise mangfoldet, ha en samling utendørs med godspel - mindre sørgmodig orgelmusikk, gjør tro til en positiv greie, og ikke snakk om synd, skam og helvete i introen. Det er ingen fordel. Fokuser heller på takknemmelighet, godhet, tilgivelse og nestekjærlighet. 

Det er som Kvarme sier en stor mulighet for at islams påvirkning på det norske samfunnet vekker nordmenns nysjerrighet på egen tro, og på de store spørsmålene her i livet. Vi får iallefall en mer reflekterende holdning til Gud, tro og menneskesyn. Noe er vi enige i, noe ikke. Dette har jo med vår indre identitet å gjøre. Hva slags menneske er jeg? Hvordan skal jeg leve mitt liv? Hvorfor?.

I det store og det hele, blir svaret på spørsmålet mitt om vi trenger Gud: "Ja, vi trenger Gud", iallefall vi som tror.

Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den seiglivede myten

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dr. Cleon Skousen beskrev i boka "The Naked Communist" fra 1958 om 45 kommunistiske mål, - hvorav "Gud ut av skole og offentlighet" var et av målene!

Selv om Kommunismen i noen år har "gått i hi", så er de fleste av kommunistmålene nå "godt i boks".

Tilfeldigheter?

Nope!

Den behagelige løgnen om at marxisme/sosialisme er en nødvendig og tilstrekkelig forutsetning for gudløshet, lever i beste velående.

Dumskapen kjener ingen grenser - bare man kjemper standhaftig nok for den.

Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei

Publisert rundt 4 år siden
Camilla Williams. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er: Trenger vi en Gud?

Troen oppstår ikke av behov alene.

Spørsmålet er: Klarer vi å tro på Guds eksistens?

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dr. Cleon Skousen beskrev i boka "The Naked Communist" fra 1958 om 45 kommunistiske mål, - hvorav "Gud ut av skole og offentlighet" var et av målene!

Selv om Kommunismen i noen år har "gått i hi", så er de fleste av kommunistmålene nå "godt i boks".

Tilfeldigheter?

Nope!

Konspirasjonsteorier igjen?

Joda, du finner noen som har sagt det meste. Det beviser ikke dine konspirasjonstanker.

Kommentar #13

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Det "autoritetstroende" menneske.

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har aldri vært drevet kristendomsundervisning (eller annen religionsundervisning) i den offentlige skolen i USA.

Jan Arild Snoen skrev for et drøyt år siden en nyansert og meget lesverdig artikkel om forholdet religion-samfunn i USA i Minerva:

Den norske "Snoen" mot den amerikanske advokaten, professoren, FBI agenten "William Cleon Skousen".

.......

Spørsmålet er HVEM skal en ha tillit TIL, - og basert på hva?

.......

Er det sannsynlig, at en samfunnsengasjert personlighet, som advokaten og professoren Skousen,  lang "offentlig merittliste" ikke kjente til hvilken rolle kristendommen "spilte" i det amerikanske samfunnet, - og basert på sine kunnskaper fra FBI skrev boka "The Naked Communist" der han klart uttrykte bekymringen for hvilke FARER som truet samfunnet.

DERAV 45 beskrevne MÅL.

......

Men, vi skal altså TRO mer på "dagens norske Snoen" sine skriblerier?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/W._Cleon_Skousen

Kommentar #14

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Tull fra Christiansen!

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Konspirasjonsteorier igjen?

Ikke skjul deg bak ditt herskeretoriske tankegods, - kom nå heller med substans!

Min tidligere artikkel, "Vår 'beste kunnskap' og 'kalkunwhirren'; hva har de felles", tar for seg noen av hersketeknikkene som brukes for å "utdefinere" det en ikke klarer å møte med retoriske argumenter!

Da er det viktig å "automatisere" tankerekke til leseren inn mot "herskerpoenget", - som er at dette behøver du IKKE engang ta opp til "selvrefleksjon". Dette er bare "tull", "konspirasjonsteori" osv.

......

Altså:

Boken "The Naked Communist" ble skrevet I 1958!

Innholdet med de 45 målene er "festet med blekk", - og de fleste av målene er "gått I boks"!

Dette er bevist,  - og lar seg enkelt verifisere ved å bruke "lesekunsten"!

Altså, - for de som fortsatt kan lese, i dagens Norge. Dagens Næringsliv forteller at "norske gutter er blitt dummere", - grunnet sannsynligvis for mye "TV titting" I barndommen.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Så er det selvsagt ikke slik at selv om kommunister under Russland så tro som en fiende, så skal det ha en sammenheng med at mennesker i ett sekulært samfunn er styrt av eller influert av kommunismen. Konklusjonen følger ikke av premisset. Det er åpenbart, men dersom du virkelig må ha dette forklart mens du snakker om intelektuell redelighet så greit nok.

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Er det sannsynlig, at en samfunnsengasjert personlighet, som advokaten og professoren Skousen, lang "offentlig merittliste" ikke kjente til hvilken rolle kristendommen "spilte" i det amerikanske samfunnet, - og basert på sine kunnskaper fra FBI skrev boka "The Naked Communist" der han klart uttrykte bekymringen for hvilke FARER som truet samfunnet.

DERAV 45 beskrevne MÅL.

Apell til autoritet.

Kommentar #17

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Et godt spørsmål kanskje:

Publisert rundt 4 år siden

Skulle man kunne forvente at det økende påtrengende detaljerte og grufulle innsyn i all verdens elendighet, skulle kunne være trosbevarende - med hensyn til en allmaktig kjærlighet?

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Nettopp.  Apropos "det autoritetstroende menneske"... (#13).

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nettopp. Apropos "det autoritetstroende menneske"... (#13).

Når det kommer til logisk og feilaktig argumentasjon så er det å bruke det i seg selv som en argumentasjon feilaktig. Man kommer etter min mening ikke utenom noe mer enn teknikk, altså pugge mulige tankefeil. Det handler om personlig utvikling, modenhet, et bredt spekter av egenskaper som også innebærer foreståelse av og evne til å føle og bruk av nyanser. Ekstrem sort hvitt tenkning er manglende evne til mentalisering og vil føre til tankefeil.

Kommentar #20

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Feil!

Publisert rundt 4 år siden

Jeg appellerte ikke til hans "autoritet", men hva som faktisk ble skrevet av han i 1958!

Dette ble forsøkt beskrevet som"konspirasjon", - men når målsetningen er bortimot 100% oppnådd, - så er dette "poenget"!

Hvor sannsynlig, statistisk sett, er det å klare så mange "riktige svar" om fremtiden!

7 rette i Lotto er vanskelig, 12 rette i tipping er heller ikke greit, - så hva med bortimot "45 rette"?

Kommentar #21

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
HER KAN DU SI DIN MENING: HVORFOR ER DET FLERE NÅ ENN FØR SOM SIER AT DE IKKE TROR PÅ GUD?

sikkert mange grunner, det virker for min del som det er en utvikling som har fulgt hvor mye debatt det har vært om religion, og for meg virker det som det er en nedgående trend.

jeg har ikke helt troen på at det er snakk om rasjonalitet, for jeg tror nok veldig få virkelig er så rasjonelle, da har jeg mer troen på ting som terror, kriger, diverse historier i media, eller rett og slett tidsklemma.

som ateist skulle jeg nok ønsket at det var at vi hadde blitt veldig mye mer rasjonelle, og det var grunnen, men gud virker som ofte å ha blitt byttet ut med Snåsamannen, alternativ medisin, konspirasjonsteorier osv.

muligens at Gud har gått av moten?

Kommentar #22

Ronny Bjørklund

0 innlegg  1 kommentarer

3 grunner

Publisert rundt 4 år siden

Så få tror fordi færre har blitt indoktrinert gjennom media og skole.

I tillegg har vi et ganske trygt samfunn med godt sosialt nettverk som sørger for at du har tak over hodet, mat og helskjelp selv om du er fattig.

Den tredje faktoren er kunnskapsnivået til dagens ungdom. Man kan i dag finne en rekke gode forklaringer på både livet og universet uten å måtte dra in Gud eller andre guder.

Selv gikk jeg på søndagsskole, i kirken når skolen arrangerte dette og var små aktiv i pinsebevegelsen. Men en dag sluttet jeg å tro. Og slik har det vært siden.

Kommentar #23

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig hvor opptatt de er av meg

Publisert rundt 4 år siden

Dog er det ikke noe nytt at troende er opptatt at de annerledestroende eller de ikke-troende. Det har vel religiøse gjennom hele menneskehetens historie vært. Det har vært noen hull i særlig nyere historie hvor noen ikke-troende her forsøkt de religiøses vei men med motsatt hensikt å avreligiøse folk. 

Det vi i Norge ser er vel heller det at den kristne Gud og andre guder rett og slett ikke lenger fremstår som troverdige ei heller så inspirerende at selv om det er liten mulighet for deres eksistens så kan man fortsatt "tro" på ideologien.

Det burde vel være en tankevekker for de som fortsatt tror for det er vel heller ved eksemplene på troende enn på læreboken man gjør seg sine tanker om religionens verdi og myndighet. 

Med andre ord er det så lite bevis på at de kristne eller andre religiøse med guder som sine ledre skiller seg ut positivt i befolkningen. De er rett og slett like middelmådige som resten, like snille og like onde, like ærlige og like uærlige. Man kan med andre ord sitte helst stille i båten enten man tar til seg en gud eller ikke. 

For egen del vil jeg stille opp for at de religiøse skal få ha sin tro på guder. Dette på samme måte som jeg hårnakket hevder til de som tror på Julenissen at nettopp Julenissen finnes. For gjør jeg som religiøse tidligere har gjort, forfult og truet de som ikke trodde på det de selv trodde på så kan jeg jo ikke hevde meg et hakk bedre enn det de var når de var i flertall. 

Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
7 rette i Lotto er vanskelig, 12 rette i tipping er heller ikke greit, - så hva med bortimot "45 rette"?

Litt som Nostredamus?

Utviklingen er logisk og ønsket av de fleste. I ett fritt samfunn så vil man gå mot et sekulært samfunn, hvor det blir mer pluralisme i trosspørsmål.

Det skal mer enn et leap of faith for å treffe din konklusjon, men når folk kan tenke at kreasjonisme er mer riktig en evolusjonen så kan man vel trekke konlusjonen at folk kan rettferdiggjøre enhver mening? Folk kan tro det en vil, finne en søk begrunnelse, tilpasse argumentasjonen til konklusjonen. Det gjør ikke at de har sett lyset og alle andre er lurt/sauer. Sikkert en god følelse og tenke at det er slik. At en skiller seg fra almuen, er spesielt opplyst.

Kommentar #25

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Snoen, - en autoritet? eller "vår beste kunnskap"?

Publisert rundt 4 år siden

vDet hadde vært filosofisk interessant å høre hvorfor din kommentar nr.8 er så "uhildet" og "fornuftig", - der du henviser til Snoen sin artikkel.

Du sier bl.a "Jan Arild Snoen skrev for et drøyt år siden en nyansert og meget lesverdig artikkel..."

Appell til autoritet? 

Denne artikkelen er kanskje bare beskrivende for "vår beste kunnskap", - helt objektiv og fri for noen slags synsing og egen synsvinkel, -  mens henvisningen til Skousen sin bok altså skal være "appell til autoritet"?

.....

Filosofi som skolefag. Denne "logikken", eller ulogikken, gjør at jeg i enda sterkere grad mener at innlegget til Sørbø "Gjer filosofi til eit skulefag" burde vært et obligatorisk skolefag.

..... 

Amanuensis Johannesen. Med din bakgrunn "Cand.philol., amanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder", - så skulle jeg gjerne få litt SUBSTANS, eller en vitenskapelig forklaring på hvorfor henvisning til Snoen er greit, - mens henvisning til Skousen er "appell til autoritet"?

Vennligst forklar (vitenskapelig), hvorfor dette er "logisk" for oss  som "sitter på skolebenken"

Kommentar #26

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

da ber jeg om

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dr. Cleon Skousen beskrev i boka "The Naked Communist" fra 1958 om 45 kommunistiske mål, - hvorav "Gud ut av skole og offentlighet" var et av målene!

Selv om Kommunismen i noen år har "gått i hi", så er de fleste av kommunistmålene nå "godt i boks".

Tilfeldigheter?

at du nevner resten av de fleste av disse målene.

Forøvrig, litt lett googling om denne Skousen-fyren avslører en, i beste fall, omstridt person:

While Skousen was alive, many of his ideas were met with fierce criticism, while his pronouncements made him "a pariah among most conservative activists".[16] In one instance, the constitutional scholar Jack Rakove, of Stanford University, inspected Skousen’s books and seminars and pronounced them "a joke that no self-respecting scholar would think is worth a warm pitcher of spit."[16] A 1971 review in the Mormon journal Dialogue also accused Skousen of "inventing fantastic ideas and making inferences that go far beyond the bounds of honest commentary," and also of promoting concepts that were "perilously close" to Nazism.[16]

At fyren i, en tid preget av sterk kommunistfrykt, skriver en bok preget av hans steile holdninger, og i dag utdaterte meninger, er ikke veldig overraskende. Når han i tillegg angivelig inkulderer ganske suspekte kilder (se under) har hans ideologiske arv neppe særlig akademisk vekt.

(According to Southern Poverty Law Center, among the sources Skousen cited to substantiate his claims in The Naked Capitalist was a former czarist army officer named Arsene de Goulevitch, whose own sources included Boris Brasol, a White Russian émigré who provided Henry Ford with the first English translation of the fraudulent Protocols of the Elders of Zion, and later became a supporter of Nazi Germany.[24]) )


Kommentar #27

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Dr.Leon Skousen sine "45 kommunistiske mål".

Publisert rundt 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
resten av de fleste av disse målene.

Professor James C.Bowers skrev boka "The Naked Truth: The Naked Communist - Revisited" i 2011, - der han oppsummerte den amerikanske "45-mål statusen", - og påpekte at bortimot alle er ganske så godt "i boks".

Når det gjelder "målene" vedrørende presse, radio, TV, film, - så er det jo noe å tenke over hvor mange ikke-sosialister som jobber i pressen. Det er ikke mange! (mål 18, 20, 21)

Når det gjelder "stygg og meningsløs kunst", - så er det bare å ta seg en tur på høstutstillingen og se på denne "flotte kunsten".

Og hva med mattekunnskaper osv her i Norge, - og i USA? Ikke mye å skryte av akkurat. (mål nr.17) 

*********************

Skousen sine "45 kommunistmål", - fra 1958. 

1. U.S acceptance of coexistence as the only alternative to atomic war.
2. U.S willingness to capitulate in preference to engaging in atomic war.
3. Develop the illusion that total disarmament by the United States would be a demonstration of moral strength.
4. Permit free trade between all nations regardless of Communist affiliation and regardless of whether or not items could be used for war.
5. Extension of long-term loans to Russia and Soviet Satellites.
6. Provide American aid to all nations regardless of communist domination.
7. Grant recognition of Red China. Admission of Red China to the UN.
8.Set up East and West Germany as separate states in spite of Khrushev's promise in 1955 to settle the Germany question by free elections under supervision of the U.N.
9. Prolong the conference to ban atomic tests because the U.S. has agreed to suspend tests as long as negotiations are in progress.
10. Allow all Soviet satellites individual representation in the U.N.
11. Promote the UN as the only hope for mankind. IF its charter is rewritten, demand that it be set up as one- world government with its own independent armed forces.
12. Resist any attempt to outlaw the Communist Party.
13. Do away with all loyalty oaths.
14. Continue giving Russia access to the U.S Patent Office.
15.Capture one or both of the political parties in the United States.
16. Use technical decisions of the courts to  weaken basic American institutions by claiming their activities violate civil rights.
17. Get control of the schools. Use them as transmission for socialism and current Communist propaganda. Soften the curriculum. Get control of teacher's associations. Put the party line in text- books.
18. Gain control of all student newspapers.
19. Use student riots to foment public protests against programs or organizations  which are under communist attack.
20. Infiltrate the press. Get control of book-review assignments, editorial writing, policy- making positions.
21.Gain control of key positions in radio, TV, and motionpictures.
22. Continue discrediting American culture by degrading all forms of artistic expression.
An American Communist cell was tool to "eliminate all good sculpture from parks and buildings; substitute shapeless, awkward, and meaningless forms."

23. Control art critics and directors of art museums. "Our plan is to promote ugliness, repulsive, meaning- less art."
24. Eliminate all laws governing obscenity by calling them "censorship" and a violation of free speech and free press.
25: Break down cultural standards of morality by promoting pornography and obscenity in books, magazines, motion pictures, radio, and TV.
26: Present homo-sexuality, degeneracy, and promiscuity as "normal, natural, healthy".
27. Infiltrate the churches and replace revealed religion with ""social religion.
Discredit the Bible and emphasize the need for intellectual maturity which does not need a "religious crutch."

28. Eliminate prayer or any phase of religious expression in the schools on the ground that it violates the principle of "separation of church and state".
29. Discredit the American Constitution by calling it inadequate, old-fashioned, out of step with modern needs, a hindrance to co- operation between nations on a worldwide basis.
30. Discredit the American founding fathers. Present them as selfish aristocrats who had no concern for the "common man".
31. Belittle all forms of American culture and discourage the teaching of American history on the ground that it was only a minor part of "the big picture." Give more emphasis to Russian history since the Communists took over.
32. Support any Socialist movement to give centralized control over any part of the culture - education, social agencies, welfare programs, mental health clinics, etc.
33. Eliminate all laws or procedures which interfere with the operation of the communist apparatus.
34. Eliminate the House Committee on Un-American Activities.
35. Discredit and eventually dismantle the FBI.
36. Infiltrate and gain control of more unions.
37. Infiltrate and gain control of big business.
"38. Transfer som of the powers of arrest from the police to social agencies. Treat all behavioral problems as psychiatric disorders which no one but psychiatrists can understand or treat.
39. Dominate the psychiatric profession and use mental health laws as a means of gaining coercive control over those who oppose Communist goals.
40. Discredit the family as an institution. Encourage promiscuity and easy divorce.
"41. Emphasize the need to raise children away from the negative influence of parents. Attribute prejudices, mental blocks and retarding of children to suppress influence of parents.
42. Create the impression that violence and insurrection are legitimate aspects of the american tradition; that students and special-interest groups should rise up and use "united force" to solve economic, political or social problems.
43. Overthrow all colonial governments before native populations are ready for selfgovernment.
44. Internationalize the Panama Canal.
45. Repeal the Connally Reservation so the U.S. cannot prevent the World Court from seizing jurisdiction over domestic problems. Give the World Court jurisdiction over nations and individuals alike.

Kommentar #28

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Så, - er meningene "utdaterte" eller hva Jebsen?

Publisert rundt 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
At fyren i, en tid preget av sterk kommunistfrykt, skriver en bok preget av hans steile holdninger, og i dag utdaterte meninger, er ikke veldig overraskende.

Noen kommentarer fra Jebsen, eller "noen" vedrørende de nevnte "45 målene"?

Var disse målene så "hinsides fjerne", og "helt på jordet", for 58 år siden?

Er det mulig å konkludere annerledes enn at dr.Skousen var klarsynt i sine "45 mål", dersom en innehar de (avtagende) dydene,  - ÆRLIGHET, rettskaffenhet, sannhetssøkende og ydmykhet?

Kommentar #29

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Noen kommentarer fra Jebsen, eller

Vagt nok til å sammenlignes med Nostradamius. En del av punktene er mer lik en ekstrem høyre tolkning av verden, mer enn noe som har med virkeligheten å gjøre. Du driver fortsatt en blanding av henvisning til autoritet og konklusjon som ikke følger av argumentet. Tin foil hat materiale. Logisk tenkning? Ikke så mye.

Kommentar #30

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Måloppnåelse

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Var disse målene så "hinsides fjerne", og "helt på jordet", for 58 år siden?

I hvilken grad oppnåelse av disse "målene" (med en mer enn suspekt opprinnelse) har eller har hatt noe betydning for en kommunistisk overtagelse av USA, eller resten av verden for den saks skyld, er i dag ganske uvesentlig. Kikk deg rundt, synes du det er mye som tyder at kommunismen vi kjente til på 50-60-tallet er i ferd med å ta over verden?

Kommentar #31

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Betydning, - eller ikke?

Publisert rundt 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
I hvilken grad oppnåelse av disse "målene" (med en mer enn suspekt opprinnelse) har eller har hatt noe betydning

Fint om du kan svare på spørsmålet om Skousen faktisk VAR fremsynt eller ikke, - med defineringen av "45 mål", - FØR du kaster nye retoriske spørsmål.

For min del, - så "ser jeg rundt" etter ekte nyheter, og kommer gjerne tilbake med svar på spørsmålet ditt NÅR du selv har kommet med svar vedrørende Skousen.

Forøvrig, - hva har det seg at Skousen er så "suspekt", - dersom en kan ta innover seg at han faktisk har hatt gode "treff"?

Er disse google søkene så mye mer "treffsikre", og upartiske? Ingen mulig agenda fra disse "skribentene" som jobber for å "naziplassere" Skousen?

Kommentar #32

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

sukk...

Publisert rundt 4 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Fint om du kan svare på spørsmålet om Skousen faktisk VAR fremsynt eller ikke, - med defineringen av "45 mål", - FØR du kaster nye retoriske spørsmål.

i hvilken grad ha var fremsynt eller ikke spiller ingen rolle, all den tid oppfyllelse av disse målene ikke er relevante. Hvis, som du hevder, oppfyllelse av disse målene er et tegn på kommunistisk overtagelse av USA, hvor langt er de kommet? De burde jo snart være i mål siden 75% av målene er oppfylt!

Det motsatte er jo snarere tilfellet, men ultrakonservative og antikommunistiske bevegelser som The Tea Party Movement, erkereligiøse Ted Cruz som presidentkandidat, og tvstasjoner som Fox News som dominerende samfunnsaktører.

Det er ingen korrelasjon mellom disse "målene" og et kommunistisk USA, og at han plasseres i nærheten av nazismen av sine egne, er nok for meg.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1206 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1204 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 917 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 631 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere