Morten Slmonsen

32    1266

Evolusjon basert på tilfeldige mutasjoner må forkastes

Strengt tatt har jeg vel aldri trodd at tilfeldige mutasjoner kunne skape noe, selv om jeg lenge har akseptert at alt har et felles opphav, og at det ser ut som om det er en gradvis utvikling. Men tilfeldigheter kan ikke skape noe.

Publisert: 17. mar 2016 / 6567 visninger.

Min profesjon er systemutvikler og jeg har i det siste året blitt mer og mer klar over hvordan et DNA faktisk er en kode/program. DNA består av bits som kan ha 4 verdier (A,C,G,T) og koder for f.eks. proteiner. Innenfor bioinformatikk tenker man i høy grad på DNA som kode, og alt vi snakk om gener impliserer en eller annen instruksjon til kroppen vår om hvordan den skal bygges, eller evt. om en sykdom. 

På et tidspunkt slo det meg hvordan jeg kunne konvertere et DNA til et mer lettforståelig eksempel. Det viser seg nemlig at et DNA inneholder ca 750 MB kode, tilsvarende MS Office 2001. Det slo meg umiddelbart hvor dumt det ville være å forsøke å endre MS Office 2001 med tilfeldige endringer. Faktisk er dette så dumt at ingen programmerere gjør noe slikt. Det finnes noen som lager genetiske algoritmer, men ingen er så dumme at de lar disse gen-endringene få lov å skje i hele programmet - de skjer bare innenfor et kontrollert område. Grunnen er enkel: Det vil aldri bli noe fungerende program med tilfeldige endringer. ALDRI. 

Om du ikke tror det, så tenk deg følgende (eller utfør eksperimentet selv): Endre 20 B kode i MS Office 2001, på tilfeldige steder. Du får 10 forsøk. Eller 100, det spiller ingen rolle. Dersom den modifiserte MS Office 2001 faktisk starter opp og ser ut til å fungere, så gjentar du prosessen med å endre 75 B (med 10 eller 100  forsøk) i den modifiserte versjonen. Dette fortsetter du med inntil ingen av de modifiserte generasjonene lenger virker eller du har holdt på i 200 000 omganger. 

Dette eksperimentet replikerer spranget fra sjimpanse til mennesket over 200 000 generasjoner (5 millioner år).  Vi forutsetter at hver sjimpanse neppe får mer enn 10 eller 100 avkom. Antall bytes som endres tilsvarer den endringer som må til, nokså nøyaktig 15 MB kdoe. 

Selvsagt vil eksperimentet feile, det er 0% sjanse for at dette skal fungere i den 100. eller 1000. generasjonen. Dette er fordi muligheten for å introdusere feil er enormt mye større enn det antall avkom man får. Men eksperimentet krever egentlig ikke bare at MS Office 2001 skal virke etter 200 000 generasjoner, det skal helst ha blitt til noe annet (fortrinnsvis noe bedre)! Dersom den skulle klare spranget fra sjimpansen til mennesket, så ville MS Office 202001 være i stand til å skrive sine egne bøker!

Claude Shannon grunnla feltet "informasjonsteori" på slutten av 1940-tallet, og her gjelder de samme lover som i termodynamikken, nemlig dem om entropi. Hovedpoenget er at informasjon har en fiende: støy, og at tilfeldige mutasjoner er nettopp det - støy. Støy tilfører ingenting, kode blir aldri bedre av det, det fører bare uorden stiger. Nettopp derfor er DNA'et manisk opptatt av å beskytte seg mot kopieringsfeil, og har flere teknikker for å unngå dette. 

De som fortsetter å tro at tilfeldige endringer faktisk kan skape fungerende kode har mest sannsynlig ingen særlig erfaring med programmering. Alle som programmerer vet hvor djevelsk vanskelig det kan være, og at den minste feil kan få alt sammen til å velte. At DNA'et som koder for en organisme som menneske, skulle kunne takle tilfeldige endringer, uten at organismen i 99% tilfellene tok skade av det, eller i 1% av tilfellene ikke så ut til å merke endringen - står ikke til troende. At den skulle faktisk forbedre noe er rett ut latterlig. 

Men forbedringer har definitivt skjedd - det benekter jeg ikke. Det jeg benekter er at det på noe vis kan være rene tilfeldigheter. Jeg kommer forhåpentligvis snart tilbake med et nytt innlegg som vil belyse hva alternativet kan være.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #351

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Et godt spørsmål, Eskil

Publisert over 1 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Hva legger du i begrepet ting i denne sammenheng? Materien er i endring og vi beskriver den samme materien som forskjellige ting.

Jeg tenker på egenskaper mennesker og dyr har og sammenhengene i naturen. Ting henger så nøye sammen at det må være en plan bak. Solen skinner, planetene går i baner og temperaturen er nøye innstilt. Det er så utrolig lite som skal til for at det hele skal falle sammen. En Gud må ha skapt det. Jeg ser at ting kan utvikle seg, som at noen er mørke i huden og noen er lyse, avhengig av hvor de bor. Men det er bare småting i forhold til det som trengs for å komme til det mangfoldet vi har.

For de som ikke tror på en skaper, så blir ET en nødvendighet. Derfor klamrer de seg til den jernbjelken som ligger der og flyter.....(Du har vel hørt historien om Pieder Ro?)

Svar
Kommentar #352

Steinar Skjelanger

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Likevel er du kanskje litt "rask på labben" når du legger ut denne listen. Husk at mitt "krav" i denne debatten overhode ikke er å motbevise felles opphav og utvikling, men at tilfeldige endringer skal kunne skape det vi nå ser.

Joda, og listen er ikke fullstendig heller. Men:

Kan noe skapes av tilfeldigheter?

Svaret på det er jo ja. I det klassiske eksempelet med "en million apekatter med skrivemaskin" så vil noe skapes, men utfordringen er å skille dette "noe" fra støyen. Prøver du å lage en liste over primtall ved å gjette på tilfeldige tall så vil du også få noen treff blant alle bommene, men problemet er å finne dem. På samme måte vil tilfeldige endringer i DNA nødvendigvis skape noe nyttig innimellom, men også her er problemet å skille de "gode" fra de "dårlige" mutasjonene.


Hva skjer med "dårlige" mutasjoner?

Uavhengig av hvor tilfeldig man tror mutasjoner skjer, så er det hevet over tvil at det skjer noen "dårlige" mutasjoner, siden det stadig fødes barn med ulike skavanker. Naturen håndterer jo opplagt dette på en eller annen måte, siden arter faktisk ikke degenereres over tid. Det må altså ligge en eller annen mekanisme der for å luke ut disse "dårlige" mutasjonene. Er vi enig så langt, eller mener du at det ikke finnes en slik mekanisme?

Hvis mekanismen finnes, så er spørsmålet hvor effektiv den er. Kan den håndtere å bli "bombardert" med tilfeldige mutasjoner, eller er den avhengig av at terningen er rigget, slik du antyder? Hva er det i så fall som tilsier det ene eller det andre?

Et annet spørsmål er hva den gjør med "gode" mutasjoner. Klarer den å beholde disse, eller blir disse luket ut også?

Tenk deg følgende:

I den settingen der mutasjonene skjer finnes det ingen endringslogg over tidligere mutasjoner eller noen "original" å sammenligne med. Det er altså ikke mulig å se hvilke gener som har endret seg, verken til det bedre eller verre, siden forrige generasjon. Alt ser helt likt ut. Men vi vet at dårlige mutasjoner oppdages og lukes ut, iallfall til en viss grad og gitt litt tid. Det kan bety at de "gode" mutasjonene "sniker seg med på lasset", sammen med de delene som ikke har endret seg, og vil dermed akkumuleres over tid. Da vil noe etterhvert kunne "skapes av tilfeldigheter".

Det hele står og faller altså på om mekanismen som luker ut "dårlige" mutasjoner er effektiv nok til å takle rene tilfeldigheter, eller om den trenger hjelp. Jeg har ikke sett noe som viser at den umulig kan klare det på egenhånd, og da trenger vi i så fall ingen tilleggsforklaring for å få ligningen til å gå opp. Skulle man likevel føle for å bringe inn noe intelligens som styrer på bakrommet, så ville jeg uansett forvente at systemet ble designet for å fungere uten å trenge stadig hjelp for å komme videre. Er du ikke enig?

Svar
Kommentar #353

Steinar Skjelanger

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
For de som ikke tror på en skaper, så blir ET en nødvendighet. Derfor klamrer de seg til den jernbjelken som ligger der og flyter.....(Du har vel hørt historien om Pieder Ro?)

Jeg skjønner ikke hvorfor du mener ET er nødvendig. Det er fullt mulig å tenke seg at svaret verken er Gud eller ET, men en tredje, hittil uoppdaget mekanisme. Det er ingen grunn til å klamre seg til ET, selv om man ikke tror det ligger noe intelligent bak. "Vet ikke" er også et akseptabelt alternativ, og det brukes flittig på en rekke andre områder der vitenskapen foreløpig ikke har funnet svaret på hvordan ting henger sammen.

Svar
Kommentar #354

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
For de som ikke tror på en skaper, så blir ET en nødvendighet. Derfor klamrer de seg til den jernbjelken som ligger der og flyter...

Vel, i den grad ET er en jernbjelke å klamre seg til ser jeg ikke noen stor forskjell på den og andre abstraksjoner vi har gjort mer eller mindre strukturelt gjeldende opp igjennom tidene.

I mine øyne ser det ut til at menneskets evne til å gjøre abstraksjoner har vært ganske stabil i tråd med den fysiske utrustning vi har. Det ser imidlertid ut som vi gjennom språk, og ikke minst skriftsspråk, har evnet å bygge disse abstraksjonene opp til å være stabile strukturer i vårt livsmiljø og i så måte gjort det mulig å utvide horisonten. ET er kun et steg i den retningen. 

Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 5 timer siden / 136 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 7 timer siden / 292 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1011 visninger
10 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 20 timer siden / 733 visninger
13 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 22 timer siden / 283 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6572 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6881 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2233 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3575 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 490 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3547 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8046 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2687 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 5 timer siden / 136 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 7 timer siden / 292 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1011 visninger
10 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 20 timer siden / 733 visninger
13 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 22 timer siden / 283 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
2 minutter siden / 1527 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
5 minutter siden / 1527 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
8 minutter siden / 1851 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
11 minutter siden / 1527 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
25 minutter siden / 1527 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
29 minutter siden / 1012 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
31 minutter siden / 2796 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Reis deg og gå inn
37 minutter siden / 136 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
40 minutter siden / 1012 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 589 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 589 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 1 time siden / 1851 visninger
Les flere