Morten Dahle Stærk

42

To råd til Normisjon

Enkelte i Normisjon diskuterer en eventuell opprettelse av trossamfunn. Jeg skulle heller ønske meg en klar anbefaling av å søke personlig medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Publisert: 16. mar 2016

Normisjons generalforsamling fastslo i 2009 at organisasjonen ikke lenger er en del av Den norske kirke, men at den er organisasjonens viktigste samarbeidspartner. Dette er en klar og viktig markering når Den norske kirke er i ferd med å bryte med kirkens enhet og etablere en ekteskapslære som mangler bibelsk og kirkehistorisk forankring. 

Normisjons ledelse har gått ut med en god veiledning om å stå sammen i den krevende situasjonen vi er i. I veiledningen peker de på den doble utfordringen i å møte homofile med respekt og kristen medmenneskelighet og samtidig fastholde Bibelens syn på hva et kristent ekteskap er. Det er klokt av Normisjon å anlegge et pragmatisk forhold til  kirkemedlemskap. Er det noe Normisjon ikke trenger i denne situasjonen, så er det en opprivende strid om etablering av trossamfunn.

Jeg har stor respekt for dem som enda ikke har gitt opp posisjonen som sentral premissleverandør for Den norske kirke. Jeg er overbevist om at dette er lokalt betinget, og nettopp fordi det er lokalt betinget må vi leve med ulike syn på tilknytningen til Den norske kirke i organisasjonen. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at mange kjenner at den kirken de er døpt inn i og som man har hatt som sitt åndelige hjem, er i ferd med å bli en fremmed. Dette er også en helt legitim posisjon. Dette vil bli enda tydeligere når den teologiske diskusjonen i kirken vil dreie fra utredning til ny praktisering av ekteskapsinngåelsen. 

Jeg ønsker meg to anbefalinger fra ledelsen i Normisjon. Den første gjelder opprettelsen av trossamfunn på regionnivå i organisasjonen slik det drøftes i Agder. Jeg skulle ønske at ledelsen i Normisjon klart fraråder dette. Selv om trossamfunnet kun blir et register, vil dette bidra til en debatt som vi ikke trenger. Argumentene som er fremført så langt, er svake. Det holder ikke å henvise til hva som er praktisk for medlemmene eller at det finnes bekymring over Den norske kirke. Det er en bagatellisering av hva et trossamfunn betyr for noe – selv i en lavkirkelig organisasjon.

For det andre – og det er mer radikalt – skulle jeg ønske meg en klar anbefaling av å søke personlig medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Dette alternativet burde være langt høyere oppe på dagsorden i debatten. Vi har allerede et trossamfunn som står helt på linje med Normisjon i synet på sentrale teologiske spørsmål. Normisjon og Frikirken bør, etter mitt skjønn, inngå et forpliktende, strategisk samarbeid om fellesskapsutvikling og misjonalt arbeid hjemme og ute. Frikirken – som jeg selv tilhører – bør se sin besøkelsestid.

Tidligere håpet jeg på en full fusjon mellom Normisjon og Frikirken. Nå tror jeg ikke lenger det er smart. Det vil føre til nøyaktig den samme splittelse som opprettelsen av et nytt trossamfunn i organisasjonen. Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) peker på faren ved oppsplitting og behovet for samling. Vi trenger ikke flere trossamfunn, men enkle råd om hvordan vi bør forholde oss. Har du tro på Den norske kirke på din hjemplass – vær tilstede med frimodighet. Har du det ikke, anbefaler organisasjonen medlemskap Frikirken. Da unngår vi splittelse, og vi kan konsentrere oss om det sentrale – Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Lauvhjell

24 innlegg  40 kommentarer

Nytt under sola?

Publisert rundt 4 år siden
Morten Dahle Stærk. Gå til den siterte teksten.
– skulle jeg ønske meg en klar anbefaling av å søke personlig medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den evangelisk lutherske frikyrkja oppsto mange stader, i alle fall i mitt distrikt (Risør, Gjerstad, Drangedal) gjennom splitting i indremisjonsforeningane.Nokre stader var det mindretal som braut ut, andre stader blei det fleirtalet (i styret) som gjekk inn i den nye Frikyrkja, og fleire stader tok dei Bedehuset med seg. Dette skjedde mest i bølgjer: 1870 åra, rundt 1900, omkring 1940.

Det kunne vere lokale årsaker, særlig motsetning til den lokale soknepresten, hans liv eller (sjeldnare) lære.  Så var det ein underliggande misnøye til statskyrkje-systemet, og tru på ei “reinare” kristen forsamling. Resultatet blei at Frikyrkja i hovudtrekk faktisk ikkje er “Luthersk”, men reformert.  Det gjeld kyrkjeordninga, men også langt på veg sakramentsynet.

Nå held staskyrkjesystemet på å bli avvikla og erstatta med ei Folkekyrkje, der dei politiske meiningane hos fleirtalet er avgjørande.

Splitting i kyrkja er ikkje nytt. For 150 år sidan skreiv S.J. Stone om splitting og vranglære, i salmen Guds rikes grunnvoll ene, med norsk og engelsk tekst i den nye salmeboka, nr. 532:

Though with a scornful wonder
men see her sore oppressed
by schisms rent asunder
by heresies distressed


Det er i dag gudstenestefellesskap mellom Den norske kyrkja, Frikyrkja, Metodistkyrkja og Den anglikanske kyrkja i Norge. Om lærespørsmål vil endre på dette veit vi ikkje. Men eg trur det er lite sannsynlig at “personlig medlemskap i Frikyrkja vil vere den beste vegen for Normisjon-folket.

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Normisjon bør forbli uavhengig

Publisert rundt 4 år siden

Normisjon har aldri vært en del av Den norske kirke. Det har heller ikke de organisasjonene vært som for noen år siden slo seg sammen og dannet Normisjon. Det har riktignok foreligget noen samarbeidsavtaler, men det noe helt annet. Det som har vært - og sannsynligvis fortsatt er - tilfelle, er at de fleste av organisasjonens medlemmer også er medlemmer i Den norske kirke. 

Jeg håper at de fleste av disse medlemmene fortsatt vil være medlemmer av Den norske kirke. De som har problemer med det, kan gjerne velge frikirken, metodistkirken eller et annet kristent kirkesamfunn. Men organisasjonen som sådan bør forbli en fri og uavhengig organisasjon med en klart definert plattform uten formelle bånd til noe kirkesamfunn. 

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere