Nils Krister Larsen

298

Bare en nazi-hilsen?

Jeg leser daglig nyheter på BBC. Det er med sjokk og vantro jeg åpner nettsiden med bildet av Breivik som gjør sin nazihilsen. Hvorfor er ikke denne mannen i håndjern?

Publisert: 15. mar 2016

Daglig går jeg gjennom gater i Bergen. Jeg går forbi raserte skjebner. Mennesker som aldri har følt seg verdig til en dress eller et slips. Disse samfunnets stebarn behandles respektløst og trakasseres ustanselig av et hyperaktivt politi. En massemorder som har skapt varige sår i nasjonen får fullmakter som skulle han være en helt. Når jeg ser bildet av denne velkledde mannen med sin patetiske nazi-hilsen føler jeg avmakt og sorg. Dette burde vi fått slippe!

De stakkers menneskene jeg ser på gaten. Eller den illegale flyktningen som holder seg skjult fordi han vet at overlevelsessjansene er små om han drar - har ingen stemme. Daglig krenkes deres menneskeverd - og ingen fører saken for dem: fengslene er fulle av dem; De færreste har skadet andre enn seg selv. Vi ville ikke ha enset dem om de førte sak mot staten ( som sikkert i mange tilfeller kunne være berettiget).Mest sannsynlig har de uansett ikke begått hærverk nok til å interessere allmennheten.

"Hele verden" er nå til stede for å bivåne tragedien Breivik. Det står formodentlig respekt av den norske staten som viser et humant ansikt (tilsynelatende) Dessverre tror jeg ikke saken gavner andre enn likesinnede og ynklige svermere . Jeg ble sjokkert sist jeg var i utlandet. Der møtte jeg umoden ungdom som følte beundring for denne drapsmaskinen. De burde ikke fått bildene fra denne "rettsaken". Den burde gått for lukkede dører - og bildene trenger ingen. Vi vet dessverre alt. Og vi virker fortvilt maktesløse stilt overfor disse ugjerningene: det taler til vår fordel.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi må nok tåle også det vi har vansker med å se. Det er først når kadrene i AP tør å uttale hans navn uten omskrivninger at helingsprosessen har gått inn i en viktig fase for dem. Enda later det at fortreningingen er sterk. Om jeg var dem nær ville jeg anbefalt dem å si navnet høyt mange ganger og til slutt skrike det for å få aggresjonen ut. Sorgen og traumatiseringen har mange ansikter og dypest nede er alt privat. Likevel, jeg tror det er lenge til forsoning og oppgjør har skjedd hos de involverte når vi ser hvilke reaksjoner selv denne rettssaken avstedkommer. 

En nazihilsen er aldri bare en nazihilsen. Den er hva den er. Vi gjør klokt i å ikke ta feil selv av fjollete gester. Sist vi så mullah Farrah i retten er det mulig at også han viste tegn til andre. Han hadde enkelte pussige bevegelser som fikk meg til å undres. Breivik ga muligens signal ved sin uredde holdning i dag. Til hvem og om hva skulle vært interessant å vite. Jeg håper PST vet. 

Kommentar #2

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Iallfall media har ein agenda

Publisert over 4 år siden
Nils Krister Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre tror jeg ikke saken gavner andre enn likesinnede og ynklige svermere . Jeg ble sjokkert sist jeg var i Bratislava. Der møtte jeg ungdom som følte beundring for denne drapsmaskinen. De burde ikke fått bildene fra denne "rettsaken". Den burde gått for lukkede dører - og bildene trenger ingen. Vi vet dessverre alt.

Dei fem siste setningane er eg heilt samd i. Viss det er nokon som bør teiast i hel, så er det Breivik. Når så ikkje skjer, trur eg forklaringa er at styresmaktene, men endå meir media, ønskjer å bruke Breivik til å delegitimere saklege innvendigar mot det multikulturelle prosjektet sitt. Trua på at ulike folkegrupper kan leve i fred og fordrageligheit i same landet, må ikkje få møte seriøse motførestellingar, sjølv om både historia og samtida har vist og viser oss kor vanskeleg dette er.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

I Norges interesse

Publisert over 4 år siden

Det er i Norges egen interesse å unngå stemplet "inhuman straff". Selv for massemordere. Og det er dette straffesaken egentlig dreier seg om, selv om det er Breivik som har initert den.

Israelske Mordechai Vanunu satt over 11 år på isolatcelle med forstanden intakt (han fikk lese aviser og se TV).

Det vil overraske mange dersom Behring Breivik får endrede soningsvilkår.

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Trua på at ulike folkegrupper kan leve i fred og fordrageligheit i same landet, må ikkje få møte seriøse motførestellingar, sjølv om både historia og samtida har vist og viser oss kor vanskeleg dette er.

Jeg skjønner ikke hvordan "Trua på at ulike folkegrupper kan leve i fred og fordrageligheit i same landet", styrkes av å vise frem Breivik?

Men å skjule at Breivik eksisterer er like meningsløst som å forlange at vi ikke skal rapportere om terroraksjoner begått av muslimske grupperinger selv om disse terrorhandlingene blir benyttet for hva de måtte være verdt av Runde og andre som mener det er umulig "å leve  i fred og fordrageligheit i same landet".

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss det er nokon som bør teiast i hel, så er det Breivik.

Har du noen eksempler på at noen har blitt tiet i hjel med suksess? Hvor er en slik taktikk vellykket? 

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden

Jeg kan ikke se poenget med å sette et bilde av en mann som Breivik med nazihilsen på førstesiden i VD !!

Breivik har vist hele tiden at han fryder seg når media viser fram hans syke holdninger.

Da går media hans ærend. 

Kommentar #7

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Hvorfor ikke håndjern?

Publisert over 4 år siden
Nils Krister Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er ikke denne mannen i håndjern?

For å kunne bla i sine papirer og notere? Jeg ble svært forbauset over å se ham uten håndjern, og mener det er en hån mot de som ble rammet av 22. juli-terroren, men også en hån mot alle lovlydige. Jeg skjønner ikke avgjørelsen om å la ham opptre som "fri mann"; kan noen forklare oss uvitende hvorfor?

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke avgjørelsen om å la ham opptre som "fri mann"; kan noen forklare oss uvitende hvorfor?

Han ble ført inn i rettsalen i håndjern. Jeg antar at det i bunn og grunn er sikkerhetshensyn og allmenne regler som styrer dette og ikke regimessige vurderinger. Men vi kan ikke se bort fra at det også er diskutert og vurdert "scenografi"?

Kommentar #9

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Sikkerhet først og fremst

Publisert over 4 år siden

ikke helse. Helsen ødela han selv ved å drepe og ødelegge en masse mennesker. Egenomsorg må han selv sørge for ved å ta det som kommer (konsekvensene) av en fengselstraff. Å innrette seg etter forholdene slik andre må gjøre.

Å leve i fortiden (nazist eller tempelridder) er hans valg. Han skal være glad for at kriminalomsorgen ikke er vann og brød, eller i utlandet.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Helsen ødela han selv ved å drepe og ødelegge en masse mennesker. Egenomsorg må han selv sørge for ved å ta det som kommer (konsekvensene) av en fengselstraff. Å innrette seg etter forholdene slik andre må gjøre.

I grunnen lite å klage på mht forholdene. Hadde dette vært et fengsel i Kina eller India hadde det bodd 20 fanger på samme område som han har til rådighet og vært fornøyd med det. 

Å bli fremstillet naken kan neppe sies å være noe stort problem. Mange er nakne sammen de samme menneskene til daglig i vante sammenhenger. Til sist spiller det knapt noen rolle. Det er pikant å bruke det i en rettssal, men i grunnen er det helt uvesentlig. Rutinen er normal i de fleste fenglser i verden, om den ikke er verre der. 

Kommentar #11

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Han skal være glad for at kriminalomsorgen ikke er vann og brød, eller i utlandet.

Han skal også være glad for at politiet ikke avsluttet pågripelsen på Utøya ved å skyte ham.

Slik en god del terroraksjoner i andre stater vi liker å sammenligne oss med, gjerne ender.

Bare det at faktum at terroristen lever og puster, mens 77 andre mennesker er døde som følge av hans aktive valg, oppleves nok dypt urettferdig for mange. Det er bare ikke korrekt å si dette høyt, for i Norge skal man ikke demonstrere hevntanken for tydelig, selv om alle vet at hevn (kollektivets hevn over forbryteren) er en sentral ingrediens i den alminnelige rettsoppfatningen.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se poenget med å sette et bilde av en mann som Breivik med nazihilsen på førstesiden i VD !!

Breivik har vist hele tiden at han fryder seg når media viser fram hans syke holdninger.

Da går media hans ærend.

Jeg har lurt på siden i går om jeg skulle tie dette ihjel slik Per Steinar Runde antyder at man skal gjøre med det man ikke liker, men på den annen side, hvis vi alle fortier blir det ikke noe nettdebatt igjen. 

Når alt kommer til alt tror jeg det er bra at avisene viser oss hvordan det står til i fengselet. Det gjør alt sammen lettere å forstå. For egen del tåler jeg å vite hvordan det er. De levner mindre rom for å forestille seg ting, og for å hindre mytedannelser rundt Breivik er det viktig å være så åpen og blottleggende som mulig. Vi får heller holde ut med deg og eventuelle andre som blir støtt støtt. 

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Om man frykter at det er Breivik som regisserer "showet", er det betryggende å følge direktesendingene på NRK.no fra rettsalen. Her er det domstolen som har regien og de lange, tørre prosedyrene og innleggene.

Tørr jus og masse paragrafoppramsing. Det var like fullt svært interessant å høre reegjeringsadvokatens gjennomgang av begrunnelsene for å nekte eller tillate det enkelte brev og begrunnelsene for behovet for "nakenundersøkelser".

Direktesendingen starter her om et kvarter (o9oo). Etter planen skal Breivik forklare seg og han ønsker selv å holde et fritt foredrag:

http://www.nrk.no/nyheter/breivik-saksoker-staten-1.12617825

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Holde ut med meg ?

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi får heller holde ut med deg og eventuelle andre som blir støtt støtt.

Du syns kanskje det er verre at jeg ikke liker nazihilsenen til Breivik enn selve bildet ??

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du syns kanskje det er verre at jeg ikke liker nazihilsenen til Breivik enn selve bildet ??

Jeg vet ikke du hva tenker på men vi som er oppvokst med krigshistorien har da vel sett en nazihilsen før og jeg finner det lite å rystes over. Det er ikke mange dagene siden den ble brukt under et møte ifbm den amerikanske presidentvalgkampen hvor kandidaten ba deltagerne avlegge en ed til ham.

Breivik har ikke vist til noen endret oppfatning siden han begikk sine handlinger, og vil alltid gjøre slikt, også ved neste runde om soningsforholdene. Han er fortsatt en aktiv politiker og terrorist - i sitt bilde og på sitt vis - så det er ikke mye annet å vente. 

Dette ble for mye så jeg tror jeg må tie deg i hjel et par timers tid. 

Kommentar #16

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Ord-nydannelser

Publisert over 4 år siden

er vanlig i et forstyrret verdensbilde, derfor får han også frem mange nye titler som ingen i samfunnet  kjenner til.

Konsekvenser er ikke det samme som hevn.

At han skal forandre samfunnet ved å drepe (gi dødsstraff til alle han ikke tåler) er ingen ny ideologi.

Når hans ideologi rammer han selv blir det sutring og igangsetting av rettsaker.

Hva slags system er det vi opprettholder?

Skal kriminelle massemordere sette dagsorden plutselig?

Skal de bestemme hva vi skal gjøre her i landet?

Å bli tatt på alvor eller ha rettigheter er ikke det samme som å få viljen sin i alt.

Det forstår ikke farlige voldsmenn.

I know.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
At han skal forandre samfunnet ved å drepe (gi dødsstraff til alle han ikke tåler) er ingen ny ideologi.

Når hans ideologi rammer han selv blir det sutring og igangsetting av rettsaker.

Det er slik et Herrefolk oppfører seg, her representert ved dets leder. Han ser oss som en urbefolkning med rettigheter over andre. Herrefolk har alle rettigheter. Hans syn kan bitvis passe for skremmende mange med en liten diktator i magen. 

Konsekvens er blitt nyordet for straff i miljøer som skole og barnevern, hvor straff støter, mens konsekvens antagelig provoserer mindre. 

Hvilket samfunn er det vi opprettholder? Et som står i mot alle forsøk på å ryste oss i grunnvollene. Her skal de såkalte norske verdier bestå sin prøve. En mann som får tildelt bøybare penner for at han ikke skal skade seg med dem, som har vært nødt til å gjennomgå alminnelig botrening ved å lære seg å lage mat og vaske egne klær i en alder av noenogtredve år er per se ingen trussel mot et samfunn på annen måte enn den virak han kan klare å lage med sine særegenheter. Han har ødelagt sine muligheter som seriøs samfunnsdebattant og deltaker. Så lenge han forblir innesperret er alt såre vel. 

Kommentar #18

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Avskyelig!

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se poenget med å sette et bilde av en mann som Breivik med nazihilsen på førstesiden i VD !!

Det kan ikke jeg heller, og jeg synes det er avskyelig å bli møtt med dette bildet hver gang jeg åpner Verdidebatt. Jeg har bedt Moderator fjerne bildet, men skjønner at det er alt for meget forlangt . . .

Kommentar #19

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke lett..

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Har du noen eksempler på at noen har blitt tiet i hjel med suksess? Hvor er en slik taktikk vellykket?

Ikke lett å oppdrive gode eksempler på hvordan fortielse kan føre til suksess, men jeg har mange ganger tenkt tanken om at dersom media kollektivt ville fortie terroraksjoner, ville dette som konsekvens føre til langt mindre terror all den tid hovedhensikten med terror er å oppnå mediaomtale. Det kan altså argumenteres for at en fortielse kunne ha blitt en suksess. En slik fortielse vil imidlertid neppe noen gang finne sted på global basis, men det er litt gøy å tenke på at man i det minste sitter med en teoretisk løsning på verdens terrorproblemer.

Kommentar #20

Johan Lothe Okkenhaug

9 innlegg  184 kommentarer

Folk fra Herre...

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er slik et Herrefolk oppfører seg, her representert ved dets leder. Han ser oss som en urbefolkning med rettigheter over andre.

Herre er en liten bygd i Bamble og svært nær Skien, beliggende bare få km fra der rettssaken blir holdt. "Herrefolk" vil neppe sette pris på denne karakteristikken, NK...  :-)   (Jeg klarte ikke å dy meg).)

Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johan Lothe Okkenhaug. Gå til den siterte teksten.
Herre er en liten bygd i Bamble og svært nær Skien, beliggende bare få km fra der rettssaken blir holdt.

Neida. Det er lov å ikke dy seg. Og i Herre bor herreskogmesteren og herresagronomen??? Og hvem eier husene i Herre?

Jeg har lurt på om alle disse som vil fortie kan tenke seg å lage sin egen blogg hvor de fortier alt som skjer i verden. Bare måtte nevne det, lizzm!

Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ikke lett å oppdrive gode eksempler på hvordan fortielse kan føre til suksess, men jeg har mange ganger tenkt tanken om at dersom media kollektivt ville fortie terroraksjoner, ville dette som konsekvens føre til langt mindre terror all den tid hovedhensikten med terror er å oppnå mediaomtale. Det kan altså argumenteres for at en fortielse kunne ha blitt en suksess. En slik fortielse vil imidlertid neppe noen gang finne sted på global basis, men det er litt gøy å tenke på at man i det minste sitter med en teoretisk løsning på verdens terrorproblemer.

Jeg ser poenget. De av oss husker Asker og Bærums Budstikke som i sin rapporterte om en byråsjef i utenriksdepartementet som var arrestert for spionasje for en fremmed makt. Samme avis meldte også om en Skaugum-mann som var tatt i åtti i sekstisonen ved Hamar og at tiltale ville evt blit tatt ut av hans far som bodde i Oslo på den tiden. Budstikka var vel det siste større organ i Norge som ikke navnga folk før de var dømt, men i dag har det et sus av svunnen tid over seg. 

Så er det medienes informasjonsplikt. Jeg ser noe meningsløst over at "det er funnet 87 døde mennesker i et konsertlokale i Paris, alle med skuddskader" og så ikke noe mer om den saken. Eller om den totale fortielsen etterpå slik som man gjorde i gamle Sovjet om drapsforsøkene på Bresjnev og andre. Pårørende og vitner ville fortalt oss om virkeligheten på en helt annen måte enn mediene i løpet av kort tid, og da er det bedre å få frem saklig og realtivt lik informasjon til alle. Parkinsons femte lov forteller oss om at et informasjonsvacuum vil fylles med sladder og gift innen kort tid, og er mer skadelig enn informasjonen i seg selv. Hadde Parkinson levet i vår tid med konspirasjonsteoretikerne omkring seg hadde han residert på en trone og med et hånflir om munnen. 

For øvrig virker det som at vi bare må holde ut noen dager til med klagesangene fra fengslet. Så ender det antagelig der det skal uansett. 

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig virker det som at vi bare må holde ut noen dager til med klagesangene fra fengslet. Så ender det antagelig der det skal uansett.

Rettsforhandlingene er ikke helt uten gullkorn!

Psykiatriker Rosenquist på spørsmål fra advokatene om saksøkers påståtte "isolasjonshodepine":

– Jeg kjenner ikke begrepet isolasjonshodepine. Alle har hodepine. Jeg har arbeidshodepine jeg. Om han har hodepine, så får han drikke mer vann eller ta en smertestillende.

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
– Jeg kjenner ikke begrepet isolasjonshodepine. Alle har hodepine. Jeg har arbeidshodepine jeg. Om han har hodepine, så får han drikke mer vann eller ta en smertestillende.

Om alle kvinner var som fru Rosenquist ville det være mange fler lykkelige menn der ute.:-)

Kommentar #25

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Medias andre agenda er pengar

Publisert over 4 år siden

Eg har tidlegare påstått at media ønskjer å delegitimere sakleg innvandringskritikk ved å knyte slik argumentasjon til Breivik og hans massedrap.

Men i tillegg veit dei kva som sel, og i dagens tronge økonomiske tider for pressa, er ei ny sak om ABB "gefundenes Fressen" for alle mediekanalar. For min del har eg sett nok til Breivik og kjem ikkje til å logge meg på sendinga til NRK. 

Kommentar #26

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Vår "beste kunnskap" og "kalkun-whirren"; hva har de felles?

Publisert over 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ikke lett å oppdrive gode eksempler på hvordan fortielse kan føre til suksess, men jeg har mange ganger tenkt tanken om at dersom media kollektivt ville fortie terroraksjoner, ville dette som konsekvens føre til langt mindre terror all den tid hovedhensikten med terror er å oppnå mediaomtale. Det kan altså argumenteres for at en fortielse kunne ha blitt en suksess.

Du har støtte fra psykolog Cialdini, Gullberg, - i hans bok "Influence". 

Jeg skrev om dette i min artikkel "Vår "beste kunnskap" og "kalkun-whirren"; hva har de felles?" 14.juni 2013.

Litt saksing fra artikkelen:

Cialdini skriver i boka "Influence" om at stor mediedekning av voldshandlinger som mord, selvmord, voldshandlinger (og terror; min kommentar), så resulterer dette i en sterk økning av disse handlingene i tiden etter mediedekningen ved at liknende mennesker kopierer handlingene som ble omtalt i mediene.
"Når disse resultatene kombineres med de parallelle funnene i Phillips' selvmordsdata, så er det klart at vidt publisert aggresjon har en stygg tendens til å spre seg til andre offer, uansett om aggresjonen er utført mot en selv eller mot andre.
På bakgrunn av forskningen til Cialdin, så må en undres over hvorfor samfunnet bombarderes med slike mengder med terror og fryktinformasjon, og at våre "besserwissere og autoriteter" ikke har noe fokus på denne problemstillingen. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere