Helge Simonnes

928

Oppgjør med usunn teologi

Boken «Jesussoldaten» er en viktig påminnelse til alle åndelige ledere om ikke å ta for lett på usunn teologi.

Publisert: 15. mar 2016

Anders Torp kommer med en sterk oppfordring til kirkelige ledere i forbindelse med utgivelsen av boken «Jesussoldaten». Han mener at åndelige ledere unngår å gå inn i et vanskelig terreng under påskudd av at sakene ikke gjelder så mange.

Det er flere år siden Torp kunngjorde at han brøt med menigheten Seierskirken og Oslokirken, som begge ble grunnlagt av Jan Aage Torp, Anders Torps far. Han har et problematisk forhold til faren, men de vanskelige, personlige relasjonene må ikke hindre at man lytter til det grunnleggende budskapet fra en person som har møtt en kristendom der engasjementet er sterkt og fallhøyden er tilsvarende stor.

Konkret forteller Torp om deltakelse i demonutdrivelser. Det er pirrende stoff, men langt viktigere er det å skjønne hva slags teologi og gudsbilde som ligger bak. Det er her mange kristne ledere feiler. De sjokkeres over konkrete handlinger, men er svært tilbakeholdne med å gå inn i en kritisk saumfaring av teologien som ligger bak. Det gjelder i både muslimsk og kristen sammenheng.

Det norske samfunnet har opplevd en sterk sekularisering i etterkrigstiden. Skepsisen til religion er økende, og mange trossamfunn har mistet oppslutning. Langt færre døper sine barn i kirken, og kirkelige bryllup avtar også. Avviklingen av statskirken er for noen selve kroneksempelet på forfallet.

Ropet etter resultatorienterte kristne er en av konsekvensene av denne sekulariseringen. Dvask kristendom skal erstattes med en pågående og overbevisst holdning til hva Gud kan utrette. Unge mennesker motiveres til å gi alt for Jesus-engasjementet.  

Historiene er mange om at det er endt i total åndelig utbrenthet. Folk med kirkehistorisk og teologisk kompetanse kunne ha forklart hva som ville skje. Men mange har latt være å si fra, kanskje i redselen for å opptre som bedrevitere. Eller fordi man har ment at dette var et marginalt fenomen som angår bare spesielle miljøer.

I en tid der skepsisen til religion er økende i samfunnet, er det helt nødvendig at kirkelige ledere våger å gå tungt inn i de usunne trosforestillingene. Dette ansvaret hviler på både ledere i folkekirken og i andre trossamfunn.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Bra, Simonnes!

Publisert rundt 4 år siden

Takk, Helge Simonnes, for en sindig kommentar!

Jeg deler ditt syn på at vurderingene, kritikken og selvkritikken bør ha teologien som utgangspunkt, iallfall blant kristne ledere. Her kan Vårt Land spille en konstruktiv rolle. Jeg er villig til å bidra, men ber om forståelse for at Verdidebatt er et for tidkrevende forum å delta i for meg nå. Sist da jeg bidro her i januar 2013, da var jeg fortsatt sykemeldt, og hadde all verdens tid, men nå er jeg i fullt arbeid til tross for svakheter i kroppen. Men jeg ville si tydelig fra at jeg liker din tilnærming. Du er ikke så dum, du!

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Anders Torp?

Publisert rundt 4 år siden

Jeg ser ingen sterke teologiske, politiske, etiske, kunnskapsmessige, osv, grunner til å bruke mye tid på Anders Torp.

Han er ikke intellektuell.

Han har ingen dyp teologisk forståelse.

Den moralfilosofiske forståelse har virket temmelig begrenset.

Han er kun en av tusenvis av rimelig oppvakte unge menn i Norge.

Det eneste spesielle er at han er sønn av en profilert kristen leder, hvilket han har kommet på tvers av.

Da utnyttes dette av forlag, såkalte humanetikere, media, sekularister, venstrevridde kristne, de som ikke liker vekkelseskristen tro, de som er religiøst liberale, osv.

Noen plasser i dette finner man også Simonnes. Simonnes er en del av den teologisk usunne norske kristenhet som taper på alle fronter. En kristendom som stort sett vitner at Gud er død.

Vår Herre klarer seg nok best uten dette.

Anders Torp er et redskap. Det er egentlig en dels kynisk bruk av mennesker og dels tåpelig. For det drar samfunnsdebatten ned på et ikke-konstruktivt nivå. Her som på så mange, mange andre områder.

Vi blir ikke mye klokere av den familiekonflikten som oppstod i familien Torp.

Imponerende av Jan-Aage Torp at han klarer å ta dette så høflig, tross all myteskaping fra de som bruker unge Torp.

Jeg er ytringsfrihetsaktivist, og altså ikke imot at unge Torp ytrer seg. Det er ytringene som ikke imponerer. Så hvorfor interessere seg for dette? Om man ikke er en av brukerne av unge Torp.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det er flere år siden Torp kunngjorde at han brøt med menigheten Seierskirken og Oslokirken, som begge ble grunnlagt av Jan Aage Torp, Anders Torps far. Han har et problematisk forhold til faren, men de vanskelige, personlige relasjonene må ikke hindre at man lytter til det grunnleggende budskapet fra en person som har møtt en kristendom der engasjementet er sterkt og fallhøyden er tilsvarende stor.

Konkret forteller Torp om deltakelse i demonutdrivelser.

Simonnes tror kanskje ikke på beretningene i Bibelen der Jesus og disiplene drev onde ånder ut av mennesker ? Finnes det kanskje ikke onde ånder ?
Og hva er poenget med å dra inn Torps familie i en tråd om usunn teologi ? 

Kommentar #4

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Apropos familielivet/ dobbel dose

Publisert rundt 4 år siden

Den årlige JesusKvinne konferansen (JK Nordisk 2016) har nettopp lukket dørene etter nylig avsluttet storsamling; om hvordan kvinner skal inspireres til å "bygge Guds rike i hjem og familie".

Nå har ikke jeg lest boka til Anders Torp, men det er jo grunn til å tro at det for han handlet om en dobbel bruddprosess - at mye av den samme usunne teologiske dynamikken han opplevde i menighetslivet, også gjorde seg gjeldende innenfor hjemmets sfære.

Og hvilken "tiltaksplan" innehar egentlig de familiene som går ALL IN for å bygge Guds rike i hjem og familie, når tvilen og protestene melder seg hos en eller flere familiemedlemmer? Vil tvilen og de vanskelige innvendingene om at kanskje ikke alle innad i familieflokken opplever at dette "Guds rike"  som er under oppreisning er et vesentlig gode for nettopp deres liv underveis mot voksenlivet, kun forties eller evt. betraktes som en urovekkende påminnelse om at kjernefamilien er underlagt destruktive krefter der djevelen står i gunstig posisjon til å dyppe pennen?

Familielivet er en utfordrende, forunderlig, skjør og sårbar "byggeplass" - finnes det rom og omsorg for annerledestenkende?

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Naturlige rettigheter, antropologi, etc

Publisert rundt 4 år siden
Eirik Flikke. Gå til den siterte teksten.
Og hvilken "tiltaksplan" innehar egentlig de familiene som går ALL IN for å bygge Guds rike i hjem og familie, når tvilen og protestene melder seg hos en eller flere familiemedlemmer? Vil tvilen og de vanskelige innvendingene om at kanskje ikke alle innad i familieflokken opplever at dette "Guds rike" som er under oppreisning er et vesentlig gode for nettopp deres liv underveis mot voksenlivet, kun forties eller evt. betraktes som en urovekkende påminnelse om at kjernefamilien er underlagt destruktive krefter der djevelen står i gunstig posisjon til å dyppe pennen?

Hvordan har verden fungert opp gjennom årtusendene? Hvordan fungerer den etiske overføringene i naturlig tilstand?

Dette forteller noe om hvordan mennesket er konstruert.

Mennesket fungerer slik at det overfører normene til sine nærmeste - den oppvoksende generasjon.

Når man så får en unaturlig stat, et unaturlig samfunn, et unaturlig flyt av informasjon - hvordan skal mennesket da forholde seg?

Hvordan skal foreldre forholde seg til dette?

Foreldre har ikke kompetanse til å forholde seg til dette. Dessuten er staten fullt opptatt med å overta normoverføringen. Istedenfor å forholde seg til det unaturlige i normoverføringen på en konstruktiv måte, ER staten det unaturlige.

Dermed får man en splittelse mellom generasjonene, som finansieres statlig gjennom alt fra skoler og pressestøtte til barnevern og fritidsklubber.

Familiene må ta retten til sine liv tilbake! De må stå opp mot babbelet om at alt er usunt som ikke stemmer overens med flertallet av maktmennesker og flertallet av påvirkere.

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Åndetro

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Konkret forteller Torp om deltakelse i demonutdrivelser.

Åndetro finner man vel i enhver religion, inkludert naturreligioner.

Det er altså naturlig å tro det finnes ånder.

Er det bare når kristne tror at det er seier i Jesu navn over onde ånder, og at Gud beskytter oss fra slikt, at det blir galt?

Eller er det naturlige galt uansett?

Eller er det typene av åndetro man må skille mellom?

Er det galt når hinduister forsøker få ut ånder? I en eller annen populærvitenskapelig artikkel leste jeg på 80-tallet at hinduistene lyktes bedre i å behandle påstått schizofreni med åndeutdrivelse enn vestlig psykiatri.

Kanskje det betyr at vestlig psykiatri er enda mer usunn? :-)

Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Konkret forteller Torp om deltakelse i demonutdrivelser. Det er pirrende stoff, men langt viktigere er det å skjønne hva slags teologi og gudsbilde som ligger bak. Det er her mange kristne ledere feiler. De sjokkeres over konkrete handlinger, men er svært tilbakeholdne med å gå inn i en kritisk saumfaring av teologien som ligger bak. Det gjelder i både muslimsk og kristen sammenheng.

Jeg har lest det første kapittelet og har allerede fått hakeslepp. Det er vanskelig å finne et eneste skriftsted i bibelen, som kan forsvare at ungdommer blir spyttet på og tvunget til å spise sand.

Men det er vel nettopp (og dessverre) bibelen som er problemet. Det er den som "pålegger" troende å drive ut demoner, noe som også betyr at det deles ut uheldige "diagnoser" på sykdommer og plager, som burde løses ved hjelp av medisiner og kyndig helsepersonell.

Debatten(e) er vel ikke akkurat ny. Og igjen er jeg redd for at den ene parten blir stemplet som "frafallen" og/eller "påvirket av religiøse demoner". Og den andre parten, som jo "bare praktiserer bibelen", vil hevde de har sitt på det tørre og kanskje også påberope seg "æren" å bli forfulgt for evangeliets skyld.

Jeg tror forresten det er fullt mulig å lande på og praktisere en sunn tro, basert på bibelen. Men da uten "demondiagnoser" og "helbredelsesbønner".

Kommentar #8

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Hva er usunn teologi?

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
I en tid der skepsisen til religion er økende i samfunnet, er det helt nødvendig at kirkelige ledere våger å gå tungt inn i de usunne trosforestillingene. Dette ansvaret hviler på både ledere i folkekirken og i andre trossamfunn.

Hva er usunn teologi?

Jeg her følgende spm.

Finnes demoner og onde ånder?

Hvist de ikke finnes - hva skulle Jesus sette oss fri fra?

Og hvis de finnes - hvordan hånter vi dem?

Er det de sekulære som er toneangivende på disse spørsmålene - eller er det de troende?

Frafallet fra troen kommer ikke på grunn av usunn teologi, den kommer som et resultat av ingen demostrasjon av Guds kraft i kirkene og menighetene. Det kommer som et resultat av svak åndelig lederskap. Da ser jeg til ledere som har kraft, autoritet og karakter.

Kommentar #9

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ikke bare usunn teologi, men usunne mennesker, som skader egne barn under dekke av tro. Anbefaler alle å lese magasinet Strek om tro og terapi.

Magnus Malm er stemmen for vår tid.

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tja

Publisert rundt 4 år siden

Det møter man overalt. Menighetene er absolutt ingen unntak.

Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Har ikke satt meg inn i denne siden

Publisert rundt 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har lest det første kapittelet og har allerede fått hakeslepp. Det er vanskelig å finne et eneste skriftsted i bibelen, som kan forsvare at ungdommer blir spyttet på og tvunget til å spise sand.

Men hva med jentene som går inn i militæret og tvinges til nakenbading sammen med guttene?

Forstår jeg det rett er det altså noen ungdommer som har fått tøff militant opplæring i kristen regi, for å kunne brukes til tøffe oppdrag? Vel, slikt er nok ikke for hvem som helst!

Jeg finner imidlertid den grove nedverdigelsen en mengde steder i samfunnet. Glemmer aldri stakkeren som fikk gynekologisk undersøkelse sammen med gjester og andre på rommet "alle" opphold seg. Sjokkert utbrøt hun krenket: -Dette er det verste jeg har opplevd!

De som er hysteriske over kristne feilspor og påståtte feilspor, har mye å arbeide med utenfor det kristne. Om det da er så veldig interessant med samfunnets mange menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsdommene mot Norge...

Kommentar #12

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Forstår jeg det rett er det altså noen ungdommer som har fått tøff militant opplæring i kristen regi, for å kunne brukes til tøffe oppdrag? Vel, slikt er nok ikke for hvem som helst! Jeg finner imidlertid den grove nedverdigelsen en mengde steder i samfunnet. Glemmer aldri stakkeren som fikk gynekologisk undersøkelse sammen med gjester og andre på rommet

"Militant opplæring i (såkalt) kristen regi", for å forberede barn og ungdom på endetiden. Såkalt, fordi: Hvor mye skal egentlig til, før vi kan si at "dette var ikke kristent". Og "dette var ikke Guds ånd"? Er det sånn at "så lenge de bekjenner tro på Jesus" og "så lenge de kaller det kristent", så er det "innafor" og noe vi bare skal godta, eller "take it or leave it"?

Bibelen gir oss tydelige retningslinjer på hvordan menigheten/kristne skal være og hva som kjennetegner sanne kristne (det er ikke "bare tro på Jesus").

Ja, menigheten består av feilende, ufullkomne mennesker, men allikevel sier Jesus at det ikke kommer dårlig frukt fra et tre som er godt.

Go figure...

Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Bibelen gir svar

Publisert rundt 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Og hvis de finnes - hvordan hånter vi dem?

Jak.4:7 Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

Da unngår man å stille feil "diagnoser" på våre medmennesker. Som f.eks at "feil"seksuelle følelser, angst, depresjon,tvil, uenighet med lederskap, er "demoner" som må drives ut.


Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Mennesker er gode og onde, feilende og flinke

Publisert rundt 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, menigheten består av feilende, ufullkomne mennesker, men allikevel sier Jesus at det ikke kommer dårlig frukt fra et tre som er godt.

Alt dette er frukt fra menneskers liv. Siden det er slik, så må man tolke Jesu ord i overenstemmelse fra denne virkligheten.

Det finnes det flere teologiske varianter av...

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Alt dette er frukt fra menneskers liv. Siden det er slik, så må man tolke Jesu ord i overenstemmelse fra denne virkligheten.

Ja, derfor forteller han også hva som kjennetegner sanne disipler.  Det er ikke bibelsitering, demonutdriving eller "tegn og under".

Dersom det var det som var "beviset" på sanne kristne, hadde vi vært lette å villede, siden disse som sier "Herre Herre" og utfører tegn og under i Jesu navn, er slike som Jesus ikke vil vedkjenne seg (Matt.7:21-22)

Kommentar #16

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva er det for noe?

Publisert rundt 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
som burde løses ved hjelp av medisiner og kyndig helsepersonell.

Snakker du om legestanden som feilbehandler flere tusen til døde hvert år, bare i Norge?

Eller er det legemiddelindustrien som tjener penger på flest mulige diagnoser og deres lobbyvirksomhet overfor myndigheter?

Kanskje er det den kliniske psykologien med sin manglende forskningsbaserte grunnvold og stadig mer kreative diagnoser?

Alle bør oppdage at mennesket er et feilende vesen over hele linja! Og det man tror på finnes i kraft av de tusener av menneskers overbevisning. Ikke kun av reelle bevis.

De fleste er en hjelpeløs fange av sin tids paradigmer. Det som kommer på tvers av dette, blir angrepet av andre dominerende paradigmer som bærer i seg påstandene om hva som liksom er rett og galt.

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Kom med noe nytt

Publisert rundt 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, derfor forteller han også hva som kjennetegner sanne disipler. Det er ikke bibelsitering, demonutdriving eller "tegn og under".

Dersom det var det som var "beviset" på sanne kristne, hadde vi vært lette å villede, siden disse som sier "Herre Herre" og utfører tegn og under i Jesu navn, er slike som Jesus ikke vil vedkjenne seg (Matt.7:21-22)

Bibelen sier en mengde om dette. Også saker som verken klør i unge Torp sine ører, mine eller dine.

Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Og derfor

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Alle bør oppdage at mennesket er et feilende vesen over hele linja!

burde ufullkomne kristne unngå å stille "demondiagnoser". Det blir for enkelt: "Tviler du, har du en demon". Har du "feil" tanker, er det ikke fordi du er ufullkommen (som alle andre), du har en demon. Er du syk, mangler du tro, evt du har en "sykdoms-demon". Er du uenig med "de salvede og åndsfylte" har du enten en religiøs demon eller en opprørs demon.

Hva er det som kvalifiserer ufullkomne, feilende mennesker til å "lese" mennesker på den måten? Og hvorfor er det greit?

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Bibelen sier en mengde om dette. Også saker som verken klør i unge Torp sine ører, mine eller dine.

Det er vanskelig å svare på så diffuse kommentarer. Men det var kanskje ikke meningen?

Mye som ikke klør i mitt øre. Men jeg prøver å forholde meg til det som står, og gjøre de forandringene som trengs, utfra den kunnskapen jeg har. Gud ønsker det beste for oss. Det har jeg alltid som utgangspunkt.

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg kjenner ikke Jan Aage Torp, men...

Publisert rundt 4 år siden

jeg kan se at jeg har en annen tro enn ham. Der han vil frelse kjødet ved å drive demonutdrivelse, er dette jeg ville kalt usunn teologi. Jeg antar da selvfølgelig at det er kjødet han ønsker å frelse ved demonutdrivelse, fordi det er i kjødet Satan bor. Dette er en sannhet i fra Romerbrevet 7. I og med Satan bor i vårt kjød, påvirker han også vårt sinn, våre følelser og vår vilje. Når vi mottar Kristus kan oppleve at vår sjel (sinnet, følelsene og viljen) blir en slagmark, fordi vi ønsker å gjøre det gode, men det vi ønsker å gjøre, klarer ikke å stå opp mot kjødets lyst, og Satans påvirkning av oss. Bare Kristus som bor i vår ånd, kan gjøre det, men vi må tro på kraften i vår ånd, at det allerede har seiret over Satan, og vi dermed også har seiret over Satan i det vi trodde på Ham. 

Dessverre er det for mange mennesker som ikke oppøver sin ånd og besøker Kristus som bor i deres ånd, fordi de ikke er klar over det. Godt mulig Anders Torp ikke er klar over det, fordi han demonene skulle utdrives av ham, istedet for å stole på Guds kraft og nåde.

MVH¨

Rolf Larsen

Kommentar #21

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Disse leirene eller hva man kaller det

Publisert rundt 4 år siden

Var det et sted man sendte de tøffeste av de tøffe? Eller var det et sted man sendte de finsligste og mest sarte sjeler?

Kommentar #22

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Der han vil frelse kjødet ved å drive demonutdrivelse, er dette jeg ville kalt usunn teologi.

Matteus 10,5: Apostlene sendes ut 

 5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer!  6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus.  7 Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær!’  8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. 

Du tror ikke dette skriftstedet gjelder i dag? Vi kan rive ut dette arket i bibelen?

Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvorfor denne underlige skyldfordelingen?

Publisert rundt 4 år siden

Hvorfor er det Jan-Aage Torp som liksom er skyld i ALT?

Nylig var en av mine større døtre på en leir. Noen var våkne hele natten.

Er dette MIN feil?

(PS: Det var visst veldig skøy.)

Kommentar #24

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Spiller det noen rolle?

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Var det et sted man sendte de tøffeste av de tøffe? Eller var det et sted man sendte de finsligste og mest sarte sjeler?

I disse debattene nevnes det "for store sko" og "sarte sjeler". Det finnes altså en elite, som tåler litt mer, gjør litt mer, orker litt mer og er litt mer "åndelig" enn oss med for store sko og sarte sjeler? Vi burde kanskje holdt oss unna menigheten? Og hvertfall ikke la oss "tennes i brann" for evangeliet?

Om du virkelig interesserer deg for "disse leirene", kan du jo lese boken. Evt google Faderhuset.

Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Var det et sted man sendte de tøffeste av de tøffe? Eller var det et sted man sendte de finsligste og mest sarte sjeler?

Dette er, med respekt å melde, tullprat, Holta!  Det "man" du henviser til, må jo være lederne - og implisitt i det du her skriver, ligger det en anerkjennelse av en potensielt livsødeleggende, "åndelig" autoritetsutøvelse.

Kommentar #26

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Pussig!

Publisert rundt 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette er, med respekt å melde, tullprat, Holta!

Så mine spørsmål er altså tullprat?

Jeg leter nyansene og gradene.

Hvorfor det blir helt feil, skjønner jeg ikke. Om da ikke verden er svart/hvit.

Boken kommer jeg ikke til verken å kjøpe eller lese. Jeg kjenner godt nok til miljøet til å se både sterke og svake sider i det.

Hvilke spørsmål bør jeg stille da, som du mener er kloke?

Kommentar #27

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert rundt 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Du tror ikke dette skriftstedet gjelder i dag? Vi kan rive ut dette arket i bibelen?

Selvfølgelig tror jeg på det, men betyr det at vi alle er i stand til å drive ut demoner, eller vite hva som er demoner. For det så behøver man virkelig å leve ett med Herren slik disiplene gjorde. De gjorde det i tro på Jesus Kristus og med Han i sitt hjerte. Uten den kraften som kommer fra Gud, kan man ikke drive ut demoner. 

Det er bilder på den modenhet i Kristi liv som disse disiplene hadde i 2 Mosebok og 4 Mosebok, og viser til hvordan Gud forandret Israels barns konstituisjon, indre bstanddel ved at de spiste himmelsk manna hver dag. Det er også noe vi må gjøre daglig, spise Kristi ord, fordi Hans ord er Ånd og de er liv (Joh. 6:63).

Bare i denne form for modenhet, dette evig guddommelige livet som bor i Kristus, som er i vår menneskelige ånd, for bo og gro i vår ånd og sjel, da gror vi til modenhet for å leve ut Kristus, og være Hans vitnesbyrd på jord, og bare da er man virkelige ledere i Guds menighet.

I slike tilfeller kan man utføre Guds vilje på jord, bekjempe makter og myndigheter i luften, som er hvor Satan og hans følge er i dag. Men som enkeltindivid kan vi med Kristi hjelp seire over kjødet, men bare ved å oppøve vår ånd, og korsfeste de ting som tilhører kjødet.

Det er viktig å skille på hva som er hva? Hvoree holder demoner til, ja de kan finnes i menneskers sjel.

Men vil demonene tilgang til noen som oppøver sin ånd daglig? Til noen som tilber Gud gjennom sin ånd? Satan og demoner har ikke tilgang til den menneskelige ånden, bare Gud har, så vil man utdrive demoner, bringer man bare de menneskene til å påkalle Herrens navn og de blir frelst (Apg 2:21, Rom 10:13).

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #28

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Tro og dypt vann

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Historiene er mange om at det er endt i total åndelig utbrenthet. Folk med kirkehistorisk og teologisk kompetanse kunne ha forklart hva som ville skje. Men mange har latt være å si fra, kanskje i redselen for å opptre som bedrevitere. Eller fordi man har ment at dette var et marginalt fenomen som angår bare spesielle miljøer.

Ikke alltid godt å vite hvor den smale veien ender, og grøfta begynner? Hva hadde f.eks. ettermælet til Bonhoeffer vært om man tok den letteste veien i en vanskelig tid? Man kan jo ikke si at det ikke kostet noe særlig, eller hva?

Eller la oss ta en dagsaktuell kvale: Belgias innenriksminister og justisminister har levert avskjedssøknad. Hvorfor?

Innvinklingen i disse to tilfeller er noe forskjellig, men livet er røft og tøft. Realiteten er røff og tøff. Jeg tror svaret på det jeg siterer ligger nettopp her: Man finner ut at det er vrient å kaste sten - uansett hvilken tyngde man måtte ha i teologi og kirkehistorie...

Hva skulle så mitt vitnesbyrd være? Jeg har rotet bort en millon og økonomisk stabilitet på åndelig iver og vilje. Jeg har slept på en langhalet depresjon en hel dekade. Jeg har utfordret mitt eget røykesug med sannhet, og funnet at hele greia var løgn i beste C.S. Lewis-stil. Kjedsomheten ble dog for slitsom for en svak sjel, hehe...

Hva skal man si? God bedring og lykke til? Ja, hvorfor ikke. Ingen sarkasme. Sannsynligvis vil vi alle trenge både god bedring og lykkeønskninger på veien fremover. Hvem vet hva vi møter i neste veikryss? Robert Johnson, Bonhoeffer, Baasland-familien og Belgias innenriks og justisministre var og er på veien de også...

God påske og god tid til refleksjon :)

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere