Lars Gule

96

Islamofobi er å sykeliggjøre islamkritikk?

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk.

Publisert: 9. mar 2016

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk. Men selv om uttrykket kan misbrukes, slik også rasisme og antisemittisme kan, har likevel islamofobi sin berettigelse fordi uttrykket viser til et høyst reelt fenomen og et rasjonelt begrep.

Som en første tilnærming kan islamofobi, også kalt islamfobi og islamfrykt (på engelsk Islamophobia) forstås som en ikke-medisinsk fobi som kommer til uttrykk gjennom fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.

I uttrykket her er «-fobi» brukt metaforisk, altså ikke-medisinsk, for å få fram et kritisk poeng, nemlig den sterke følelsen mot noe eller noen (i dette tilfellet islam og muslimer). Heller ikke når det er snakk om xenofobi (fremmedfrykt) eller homofobi kan man si at fobi-delen av uttrykket viser til noen medisinsk eller psykologisk diagnose. Det handler om en fobi uten noen kliniske medisinske årsaker. Derfor er det rett og slett galt (et kategorimistak) å påstå at bruken av tillegget -fobi er en psykiatrisk diagnose. Denne innvendingen fungerer derfor som en ren avledning fra det problematiske fenomenet islamofobi – altså det omfattende hat mot islam og muslimer som finnes.

Men fordi også uttrykket islamofobi kan (mis)brukes til å stemple berettiget kritikk av islam og muslimske praksiser, er det viktig med en presisering av begrepet islamofobi. Ved å opparbeide et presist begrep vil man også kunne avgrense fenomenet islamofobi på en tydeligere måte. Man vil også se parallellene mellom islamofobi på den ene siden og rasisme og antisemittisme på den andre.

Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende:

  • Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime
  • En forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi
  • Konspirasjonsteoretiske forestillinger om at islam/muslimer vil overta Norge/Europa/verden

Det finnes mange eksempler på overdrevne og feilaktige påstander om islam og muslimer, for eksempel påstander om at alle muslimer lyver, forestillinger om at islam er en ond religion som ikke kan forandres, og at muslimer planlegger å overta. Det innebærer at dersom det framsettes påstander som omfatter eller kjennetegnes av disse tre kjennetegnene, har vi et eksempel på islamofobi.

Dette har blitt presentert før, men det forhindrer ikke at en rekke personer fortsetter å påstå at islamofobi-uttrykket handler om å sykeliggjøre. Det er rett og slett feil.

Lars Gule

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Neppe

Publisert nesten 4 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Men jeg må nok si at jeg opplever at f eks Lars Gule har blitt langt mer forsiktig med sine karakterisitkker?

Vel, opplevelsen skyldes trolig at jeg i mindre grad diskuterer på Verdidebatt.no. Delvis skyldes det også at poenget er avlevert. For dessverre florerer fortsatt islamofobien hos flere.

Lars Gule

Kommentar #102

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Horn avslører seg selv.

Publisert nesten 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg klarer heller ikke se for meg dette rommet for denne livsbejaende religionskritikken som du snakker om. Min egen erfaring er at hele det offentlige rommet nå har blitt et jublende, brølende og snerrende islamkritisk rom, der det å kritisere islam og muslimer har fått grønt lys og full rulle - alle hemninger over bord. Ikke minst koblet til et Frp i regjering, og Hege Storhaug i alle spalter. Jeg mener rommet for islamkritikk er for stort per idag - eller kanskje rettere sagt: At hvis vi skal ha et så stort rom, så trengs noen ordensregler. Nei til islamofobi kunne være én slik regel.

Problemet er selvsagt hvem som skal lage og overholde disse reglene. Vi har et fritt samfunn, et fritt ordskifte. Ingen ønsker sensur - og selv en enkel forhåndsmoderering av innlegg her på VD vekker voldsomme anklager om totalitær tenkning. Så den hemningsløse islamkritikken vil trolig rulle videre uhindret - og upåvirket av hva jeg måtte mene om den.

Jo mer jeg leser av hans lange utlegninger og tanker,jo mer viser det seg hvor lite han har å fare med.Han vet for lite om islam viser det seg,når han snakker om at den kristne majoriteten i Norge er en større fare enn islam på innmarsj.

Det finnes viktige grunner til islamkritikk.Og til å forstå at motstanden mot islam har fått merkelappen islamofobi....av noen som ikke har sett hva de virkelige fruktene er av islam.


Islam er en kraft og en undertrykkende ideologi som ikke fører til frihet for et eneste menneske.Og har aldri gjort det.Den er bygget på misunnelse,undertrykkelse og maktbegjær.

Et fritt samfunn som Norge,som i hovedsak er bygget på nestekjærlighet og kristen humanistisk grunnlag,er på direkte kollisjonskurs med ideologien islam.

Jeg er redd at Horn er et produkt av et slags beskyttet miljø i sin humanistiske verden uten å ha kjennskap og kunnskap om hva hverken kristendom eller islam bærer med seg av frukter for et land. 

Kommentar #103

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Tilløp til viktig diskusjon

Publisert nesten 4 år siden

Bøhn og Horn har hatt et tilløp (det ble ikke mer) til en interessant diskusjon om islamofobi-begrepet.

Noen kommentarer til noe av det Bøhn har skrevet: Et begrep kan man i prinsippet definere som man vil - og definisjoner er ikke sanne eller falske, men mer eller mindre sakssvarende/hensiktsmessige. Med andre ord inngår det et klart element av hensikt i definisjoner og dermed også begreper.

Det er med begreper vi griper virkeligheten. Fornekter man sider av virkekligheten, er det ikke rart at man også avviser relevansen av en del begreper.

Men fenomenet islamofobi er en realitet - og man skal altså ikke lenger enn til Verdidebatt.no for å finne eksempler på det. Da trengs det også et begrep (uttrykt gjennom en term / et ord) som fanger inn fenomenet.

Islamofobi er et begrep basert på definitoriske kriterier som er parallelle til rasisme og antisemittisme. I rasismen finnes feilaktige og urimelige oppfatninger om mennesker på bakgrunn av deres påståtte/antatte rasetilhørighet (for eksempel at svarte har gjennomsnittlig mye lavere IQ enn hvite). Videre påstås - ofte med henvisning til biologi - at dette er uforanderlige egenskaper.

På samme måte finnes det forestillinger om jøder ut fra både rasebiologisk og kulturell tenkning som mindreverdige. I antisemittismen er uforanderligheten særlig knyttet til biologiske aspekter. Det var imidlertid ikke jødenes påståtte biologiske underlegenhet som gjorde det nødvendig med utryddelse, i nazi-ideologiens forkvaklede "virkelighetsoppfatning". Det var jødenes påståtte farlighet, en farlighet knyttet til den store jødiske konspirasjonen.

Det er som parallell til disse tre elementene at islamofobi-begrepet - i min definisjon - er dannet: Feilaktige/urimelige påstander om islam/muslimer (alle er terrorister, konemishandlere, for slaveri, dødsstraff osv., osv.); forestillinger om islam som en uforanderlig (og ond) religion (jf. påstander om at Koranen er uforanderlig og islam = nazisme); forestillinger om en islamsk motivert konspirasjon om verdensherredømme som alle muslimer er med på (bevisst eller ubevisst) (jf. Eurabia-konspirasjonen).

Dette innebærer at det finnes stort rom for kritikk av islam (og muslimske praksiser) uten at man blir islamofob.

Men et sentralt kjennetegn ved den islamofobe praksis er å benekte forskjellen på hets og hatefulle ytringer på den ene siden og kritikk på den andre. Det er derfor avvisning av islamofobi-begrepet med at man bare driver religionskritikk er like dumt som når rasisten sier at han/hun ikke hetser og hater, med bare kritiserer svarte eller når antisemittien avviser sin dehumaniserende holdning med påstander om at man bare driver kritikk av jødedommen.

Islamofobi er en form for rasisme - neo- eller kulturrasisme. Nettopp ved at religion/kultur blir et kriterium som gjør det å være muslim til noe raselikt. Det skjer en rasialisering av individer og grupper gjennom den islamofobe tilnærmingen til islam/muslimer.

Det er derfor bare dumt å erklære seg som stolt islamofob. For enten vet man ikke hva man snakker om eller så tar man plass i rasistene og antisemittenes rekker med velberådd hu.

Rommet for islamkritikk er stort, så stort at det er helt unødvendig å ende opp i islamofobiens hat og hets. Og på den annen side er det urimelig å kalle all motstand mot islam for islamofobi. Det finnes mye dum og uholdbar kritikk som likevel ikke omfatter alle tre elementene som må være til stede for at noe skal kalles islamofobi.

Lars Gule

Kommentar #104

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Om å skyte seg selv i foten. Spørsmål til Gule.

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende:

Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime En forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi Konspirasjonsteoretiske forestillinger om at islam/muslimer vil overta Norge/Europa/verden Det finnes mange eksempler på overdrevne og feilaktige påstander om islam og muslimer, for eksempel påstander om at alle muslimer lyver, forestillinger om at islam er en ond religion som ikke kan forandres, og at muslimer planlegger å overta. Det innebærer at dersom det framsettes påstander som omfatter eller kjennetegnes av disse tre kjennetegnene, har vi et eksempel på islamofobi.

1. Hvordan er det i det hele tatt mulig å overdrive kritikken av islam?

2. Hva er din definisjon av ondskap og uforanderlighet? Jeg for min del synes det er ondskap når enhver kritikk/uenighet eller motstand mot omvendelse i prinsippet skal straffes med døden. Uforanderligheten er koranen selv som definerer..

3. Hvorfor er muslimsk verdensherredømme en konspirasjonsteori? Det er da vitterlig et uttalt mål i den islamske grunnteksten.

Det at muslimer lyver springer ut fra profetens strategi om å lyve for å fremme islam.(Mer presist: Skrive under på fredsavtaler, regruppere og slakte ned den motstanderen du har underskrevet avtalen med. Nå skrev ikke profeten under på avtaler i og med at han var analfabet, men han sverget vel på en kvinnelig slektnings grav eller noe sånt.)  Dette er noe mange muslimer tolker som at det er greit å lyve til alle vantro. 

Islam er farlig på samme måte som alle andre undertrykkende ideologier.

Det går ikke an å være muslim uten å bekjenne seg til koranen. Heldigvis vet ikke majoriteten av muslimer hva som står i den boken, noen av dem tror til og med at den er full av fred, kjærlighet og likestilling. 

Kommentar #105

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

# 56

Publisert nesten 4 år siden

Jeg minner igjen om dansk TV2 og avsløringene i de danske moskeer.  Det er grunn til å tro at Koranen serveres på samme måte i Norge.  Hvordan skal dette takles ?   Hvis den som er kritisk til slikt får betegnelsen islamofob, bør det oppfattes som en hedersbetegnelse.

At den enkle, vanlige muslim føler seg truffet og såret av kritikken er noe vedkommende bør ta opp innad i miljøet.  Noen VD-debattanter mener tydeligvis at det er denne indre revolusjon som vil modernisere islam. Hittil synes det som at utviklingen går den motsatte veg. 

Kommentar #106

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Islamofobi i fri dressur

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er det i det hele tatt mulig å overdrive kritikken av islam?

Takk for å dokumentere islamofobiens eksistens - også her på Verdidebatt.no.

Selvsagt er det mulig å overdrive kritikken av islam. Resten av innlegget til Jenssen dokumenterer akkurat det. I tillegg til formidlingen av konspirasjonsteoretisk tenkning i påstanden om at alle muslimer lyver.

Dette kunne også kalles rasistisk eller et grelt eksempel på kulturrasisme, men egentlig demonstreres bare uvitenhet og dumhet.

Lars Gule

Kommentar #107

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.
Det at muslimer lyver springer ut fra profetens strategi om å lyve for å fremme islam.(Mer presist: Skrive under på fredsavtaler, regruppere og slakte ned den motstanderen du har underskrevet avtalen med. Nå skrev ikke profeten under på avtaler i og med at han var analfabet, men han sverget vel på en kvinnelig slektnings grav eller noe sånt.) Dette er noe mange muslimer tolker som at det er greit å lyve til alle vantro.

Jeg kjenner ikke til historien om den kvinnelige slektningens grav, men dette er ikke den vanlige begrunnelsen fra islamofobe miljøers påstander om løgnaktige muslimer. Disse påstandene begrunnes vanligvis via forvrengning av innholdet i "Taqiya".

https://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya

Dette har ingenting med å "fremme Islam", men å redde liv. Det er tillatt å fornekte sin tro om man står i fare for å bli henrettet pga den.

Kommentar #108

Kåre Kvangarsnes

16 innlegg  932 kommentarer

Motstander av fritt ordskifte

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Takk for å dokumentere islamofobiens eksistens - også her på Verdidebatt.n

Nå må du Gule snart kutte ut med dette sprøytet ditt! Du bedriver hate-speech mot de du er uenige med . Det blir mindre og mindre grunn til å ta deg seriøst .

Kommentar #109

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg tror at den største forskjellen

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg minner igjen om dansk TV2 og avsløringene i de danske moskeer. Det er grunn til å tro at Koranen serveres på samme måte i Norge. Hvordan skal dette takles ? Hvis den som er kritisk til slikt får betegnelsen islamofob, bør det oppfattes som en hedersbetegnelse

på oss "islamofobe" og de som setter denne merkelappen på oss er at vi tar det, f.eks. disse danske imamene og andre praktiserende muslimer sier, på alvor.  Vi tror at de mener det som sies, og debatterer ut fra det. 

Mens etikett-produsentene ser ut til å ha den holdningen at dette umulig kan være sant, ingen kan være så "gærne" og tro på alt dette, i Vesten, i 2016.  Dette er, etter min mening, å umyndiggjøre de praktiserende.

Hvem er det så som viser dem mest respekt?

Kommentar #110

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Mens etikett-produsentene ser ut til å ha den holdningen at dette umulig kan være sant, ingen kan være så "gærne" og tro på alt dette, i Vesten, i 2016. Dette er, etter min mening, å umyndiggjøre de praktiserende.

Her tar du feil. Vi vet at det finnes mange "gærne" som tror på deler av dette. Gule og andre konfronterer gjerne "galskapen". Du har ikke forstått hva debatten dreier seg om.

Kommentar #111

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Du

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Her tar du feil. Vi vet at det finnes mange

tar feil.

I det siste har Basim Ghozlan vært en ivrig debattant her inne.  Han har til og med opprettet flere innlegg.

Jeg kan ikke huske at noen av dere etikett-produsentene, deg og Gule inkludert, har vært særlig aktive på noen av dem.  Men dere vet kanskje alt som foregår i Rabita,  hva de lærer barna og hva de tror på, og er såre fornøyd med dette?

Kommentar #112

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Islams advokater

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Vi tror at de mener det som sies, og debatterer ut fra det.

Det finnes nå to artikler på HRS, signert Nina Hjerpeseth-Østlie som tar for seg islams opplæring  etter avsløringen av hva som foregår i de danske moskeer.  Noen debattanter har kanskje problemer med  å oppsøke HRS. Men på den annen side så finnes det kanskje muligheter til  å ta både forfatterinnen og Hege Storhaug for å feilimformert om en detalj eller to.

Les  "Sex, løgn og skjult kamera"

og " Islamforskere agerer som islams advokater"   ( Denne siste går også på tilhøva i Danmark, og har ikke noe med norske islamforskere å gjøre )

Kommentar #113

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Kritikk

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
dere vet kanskje alt som foregår i Rabita, hva de lærer barna og hva de tror på, og er såre fornøyd med dette?

Jeg vet selvsagt ikke om alt som foregår i Rabita-moskeen. Jeg er ikke medlem og jeg følger ikke aktivitetene kontinuerlig. Men jeg kjenner noen som er medlem og snakker med dem. Jeg har ikke grunn til å tro at det foregår dramatiske overgrept eller spres propaganda av spesielt hatefull karakter i Rabita-moskeen.

Jeg kritiserer all religion - og forsvarer relilgiøse menneskers rett til å tro og praktisere som de vil (så lenge de ikke skader andre). Så jeg er ikke fornøyd med Rabita. Det beste hadde vært om all religion forsvant. Men kan man ikke forsvare en grunnleggende menneskerettighet som livssynsfriheten, har man opphørt med religionskritikk og gått over til å bli en hetser som faktisk tråkker på menneskeverdet.

Men for noen er det alt for vanskelig å ha to tanker i hodet på en gang. Enklere da å gjøre verden om til svart og hvitt, uten gråsoner.

Lars Gule

Kommentar #114

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Så du kunne ikke dy deg?

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men for noen er det alt for vanskelig å ha to tanker i hodet på en gang. Enklere da å gjøre verden om til svart og hvitt, uten gråsoner.

Det siterte er et godt eksempel på hvorfor jeg unngår å debattere med deg.  Du må alltid føye til en negativ kommentar om personen du diskuterer med.  Og jeg er ikke masochist.

Min første, og siste, kommentar til deg blir derfor denne:  HRS har omtalt endel "utfordrende" sider ved Rabita. Hvorfor passet du ikke på å spørre Ghozlan om disse, her i det offentlige rom?

Kommentar #115

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Islamkunnskap

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Her skulle jeg nøyd meg med å komme med et beskrivende ord på 4 bokstaver(med utropstegn bak), men jeg er for godt oppdratt til det. Men ringer det ikke snart ei bjelle for deg? Du har ikke snøring på Islam, men beskriver glatt alle oss islamskeptikere for

Vel, all den tid det er ganske åpenbart hvilken type 4-bokstavs ord m/utropstegn du tenkte på (jeg gjetter at det var Dust!), så kunne du kanskje sagt det rett ut? Der jeg kommer fra er det ikke særlig veloppdragent å snakke med stygt om folk vha. omskrivelser - bedre da å si rett ut det man mener.

Jeg er ikke enig i beskrivelsen at jeg ikke har "snøring på islam". Jeg synes jeg kan en god del om islam og muslimer allerede. Men det er åpenbart mer man kan lære seg - jeg har anbefalt den metoden at man primært søker å lære seg om islam gjennom å snakke med muslimer, direkte.

Hvor skal terskelen ligge, ift. hvor mye islamkunnskap man skal måtte ha for å få mene noe om islam? Jeg erkjenner virkelig mine begrensninger når det gjelder islamkunnskap - men jeg synes du legger lista for høyt hvis du mener jeg ikke kvalifiserer for å få si min mening om islam. Jeg er også kritisk til ditt utvalg av hva man må kunne noe om - jeg er ikke enig i at Profetens Umma f.eks. er det helt avgjørende. Videre mener jeg det ikke bare handler om hvilke emner man har satt seg inn i, men også kvaliteten på kunnskapen man har innenfor disse emnene. Hvis det man bygger på er fordomsfull og misforstått innsikt i noen utvalgte aspekter ved islam - så er man vel nesten mindre kvalifisert enn f.eks. jeg.

Kommentar #116

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Ja, jentene i HRS gjør en god jobb.

Publisert nesten 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det finnes nå to artikler på HRS, signert Nina Hjerpeseth-Østlie som tar for seg islams opplæring etter avsløringen av hva som foregår i de danske moskeer. Noen debattanter har kanskje problemer med å oppsøke HRS. Men på den annen side så finnes det kanskje muligheter til å ta både forfatterinnen og Hege Storhaug for å feilimformert om en detalj eller to.

Les "Sex, løgn og skjult kamera"

og " Islamforskere agerer som islams advokater" ( Denne siste går også på tilhøva i Danmark, og har ikke noe med norske islamforskere å gjøre )

De er både kunnskapsrike og uredde.

Jeg leser ofte der.  Jeg klarte til og med å sikre meg en av de signerte reproduksjonene av Westergaards "FREE SPEACH", som han donerte til dem ;-)

Den er jeg stolt av!

Kommentar #117

Kåre Kvangarsnes

16 innlegg  932 kommentarer

Forskning og islam i Danmark

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Mens etikett-produsentene ser ut til å ha den holdningen at dette umulig kan være sant, ingen kan være så "gærne" og tro på alt dette, i Vesten, i 2016. Dette er, etter min mening, å umyndiggjøre de praktiserende.

Nina Østlie på Rights.no har i dag en artikkel hvor hun refererer om stoda i det danske universitetsmiljøet når det gjelder islamforskning. Danske universitetsfolk går ut mot sin egen islamforskning og hevder bl.a. følgende:

"Hvis fagmiljøerne signalerer, at der ikke er noget problem i langt størstedelen af moskéerne, er det jo det, som politikerne agerer efter. TV 2-dokumentaren viser ikke noget, som jeg ikke har påvist for 5-10 år siden. Men jeg oplevede, at der i islamforskermiljøet var stærk modstand mod at tage de problemstillinger op,« siger lektor ved Aarhus Universitet Tine Magaard, som tidligere var konsulent ved Integrationsministeriet"

Videre: "

Formanden for Forum for Islamforskning, professor Thomas Hoffmann, Københavns Universitet, peger på, at forskningen har forsømt at se på religionen.

»Det er på sin vis meget ironisk, men i islamforskningen er der en tendens til at nedtone islams betydning og i stedet forklare sig ud fra kulturelle, politiske og økonomiske faktorer ogsige, at det er ligegyldigt, hvad der står i helligskrifterne,« siger han."Mozaffari påpeker at Edward Saids bok «Orientalisme» (1978) i sterk grad har påvirket det danske forskningsmiljøet. – Den grunnleggende tankegangen er at muslimer ikke har ansvar for sin egen situasjon, fordi det er Vestens og kolonialiseringens skyld, sier han. Den dansk-iranske professoren husker godt sitt første møte med islamforskningen i Danmark: – Hvis man antydet at islam kan kritiseres og at alt ikke er Vestens ansvar, ble det oppfattet som rasistisk og man ble utnevnt til høyreekstremist, forteller han og legger til at han opplevde et stort press på universitetet."

Annet som blir hevdet :Mozaffari påpeker at Edward Saids bok «Orientalisme» (1978) i sterk grad har påvirket det danske forskningsmiljøet. – Den grunnleggende tankegangen er at muslimer ikke har ansvar for sin egen situasjon, fordi det er Vestens og kolonialiseringens skyld, sier han. Den dansk-iranske professoren husker godt sitt første møte med islamforskningen i Danmark: – Hvis man antydet at islam kan kritiseres og at alt ikke er Vestens ansvar, ble det oppfattet som rasistisk og man ble utnevnt til høyreekstremist, forteller han og legger til at han opplevde et stort press på universitetet.

Det danske universitetsmiljøet addresserer etterhvert problemene med den politiske korrektheten i de akademiske miljøene når det gjelder islam. Her på Verdidebatt gir Gule og andre oss en anskuelsesundervisning i denne korrektheten. Akademisk uredelighet med politisk slagside og en politisk agenda.

Kommentar #118

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Les oppgåva, les oppgåva, les oppgåva

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Her har du gitt en meget god begrunnelse for at dette begrepet brukt i våre diskusjoner, ikke har noen som helst saklig berettigelse. Hva har det med meg å gjøre; hva har det med Rune Holt å gjøre, for å nevne et par islamkritikere med forskjellig ståsted?

Her kan det kun tjene en hensikt: Å være for hånden for slike som har (en medfødt?) trang til å gå til personangrep på sine meningsmotstandere. Det er utrolig at intelligente og opplyste mennesker av i dag, i vår kultur, ikke kan forstå at de skal holde seg til saken og avstå fra (selveksponerende?) personangrep.

Vet ikke om du leste hele mitt innlegg, Robin Tande?

Det er ikke så meningsfullt å diskutere, hvis du ikke er interessert i å lese det jeg skriver.

Jeg har gjort rede for hvorfor det kan være hensiktsmessig å bruke begrepet islamofobi, for å beskrive et fenomen som er et alvorlig problem for samfunnet vårt.

Man kan sikkert filosofere endel over dette med samfunnsdebatt og personangrep. Hvis du hevder veldig sterkt at "skattene må økes!!!" (for å ta et tenkt eksempel), og så utbryter jeg opprørt at "det er å stjele fra folks ærlige inntekt!!!" - har jeg da beskyldt deg for å være en tyv? Har jeg angrepet deg som en som vil stjele fra ærlige folk?

Hvis noen tar til orde for uhyrligheter i det offentlige rom - f.eks. det å stenge grensene for innvandring av muslimer, som er noe av det mest groteske som har blitt sagt høyt i Norge (og USA - Trump) på lang tid - hvordan skal man ta til motmæle mot noe slikt, uten at det fortoner seg som en kritikk av han som sa det?
Man kan selvsagt rekke opp hånda, håpe man får ordet, og hviske fram et "men jeg er uenig i det". Men jeg kan nesten ikke akseptere at vi som er islamofobifobe skal stå slik med lua i hånda og hviske fram vår protest. Det er de som forfekter islamofobi som gjør noe sosialt uakseptabelt - ikke vi som ønsker å behandle muslimer og religionen deres med saklig kritikk, nøytral respekt og alminnelig folkeskikk.

Din slengbemerkning om "medfødt trang til personangrep" blir bare pussig - har du i det hele tatt lest noen av debattrådende om islam her på VD, eller i samfunnet ellers? Hvis du mener at tendensen til personangrep liksom er skjevfordelt i de islamofobifobes disfavør, så får vi bare si: vi er uenige om dette, også.
En opptelling kunne gitt oss svaret - men det forutsetter selvsagt at vi kunne enes om hva som er personangrep. Mitt inntrykk er at mange av mine meningsmotstandere ikke anser det som personangrep det de leverer, bare stadfesting av fakta eller noe i den dur.

Kommentar #119

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Sakta i backarna, Horn.

Publisert nesten 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Vel, all den tid det er ganske åpenbart hvilken type 4-bokstavs ord m/utropstegn du tenkte på (jeg gjetter at det var Dust!), så kunne du kanskje sagt det rett ut? Der jeg kommer fra er det ikke særlig veloppdragent å snakke med stygt om folk vha. omskrivelser - bedre da å si rett ut det man mener.

Jeg er ikke enig i beskrivelsen at jeg ikke har "snøring på islam". Jeg synes jeg kan en god del om islam og muslimer allerede. Men det er åpenbart mer man kan lære seg - jeg har anbefalt den metoden at man primært søker å lære seg om islam gjennom å snakke med muslimer, direkte.

Hvor skal terskelen ligge, ift. hvor mye islamkunnskap man skal måtte ha for å få mene noe om islam? Jeg erkjenner virkelig mine begrensninger når det gjelder islamkunnskap - men jeg synes du legger lista for høyt hvis du mener jeg ikke kvalifiserer for å få si min mening om islam. Jeg er også kritisk til ditt utvalg av hva man må kunne noe om - jeg er ikke enig i at Profetens Umma f.eks. er det helt avgjørende. Videre mener jeg det ikke bare handler om hvilke emner man har satt seg inn i, men også kvaliteten på kunnskapen man har innenfor disse emnene. Hvis det man bygger på er fordomsfull og misforstått innsikt i noen utvalgte aspekter ved islam - så er man vel nesten mindre kvalifisert enn f.eks. jeg.

Du har rett i at ordet jeg tenkte på var dust.  Det lå umiddelbart fremst på tunga. Du beskriver her godt hvorfor det var det første jeg tenkte på.

Du velger selv hvilket kunnskapnivå du ønsker om Islam.  Og selvfølgelig er du velkommen til å diskutere ut fra det.  Det skulle bare mangle.

Men ditt hovedanliggende her i tråden er å vise hvorfor du kaller slike som meg islamofobe.  Det betrakter jeg som svært alvorlig, og et forsøk på karakterdrap.  Da kan du ikke bare synse om det jeg sier om Islam.

Et minstemål må være at du kan beskrive hvor jeg tar feil.  Det har jeg enda til gode å se at du forsøker på.

Kommentar #120

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Frigjørende

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Islam er en kraft og en undertrykkende ideologi som ikke fører til frihet for et eneste menneske.Og har aldri gjort det.Den er bygget på misunnelse,undertrykkelse og maktbegjær.

Jeg har et inntrykk av at islam er mer sammensatt og nyansert enn det du framstiller det som.

Jeg er for så vidt enig i dette med misunnelse, undertrykkelse og maktbegjær - jeg tror dette er viktige drivkrefter i mange menneskelige samfunn og organisasjoner. Generelt tror jeg vi overdriver selve ideologiens betydning, og undervurderer betydningen av disse personlige faktorene (jeg ville tatt med mer "noble" motiver også, som nestekjærlighet, omsorg, rettskaffenhet, for å få det fulle bildet).

Imidlertid er det ikke mitt inntrykk at islam er alene om å være befolket med mennesker som drives av slike motiver og krefter. Det gjelder kristendommen, det gjelder humanetikken, det finnes trolig i alle systemer der mennesker er.

Når det gjelder frigjøring av mennesker, så blir det vanskelig. Er kristendommen, f.eks., en frigjørende religion? Er alle instanser av kristendommen det? Hva med islam? Kan man kalle et folk for frigjort, dersom de har kastet kolonialismens åk, for å erstatte det med et muslimsk prestevelde? I mine øyne innebærer all religion en potensiell "tvangstrøye", fordi den pålegger individet visse regler som må følges, begrensninger eller føringer, som skal være gudegitt og som derfor ikke er åpne for diskusjon.
Jeg synes humanetikken da på et vis er mer "frigjørende", fordi den så tydelig legger ansvaret på individet selv.
På den annen side er et viktig element i (min) humanetikk at menneskene er gjensidig avhengige av hverandre, at tankens frihet er en illusjon - og slik sett kan man diskutere hvor frigjørende humanetikken er også.

Kommentar #121

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Sammensurium

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Islamofobi er en form for rasisme - neo- eller kulturrasisme. Nettopp ved at religion/kultur blir et kriterium som gjør det å være muslim til noe raselikt. Det skjer en rasialisering av individer og grupper gjennom den islamofobe tilnærmingen til islam/muslimer.

Gule bidrar dessverre ikke til noen avklaring med sine definisjoner. Rasisisme blir av Britannica definert som følger: Racism, also called racialism , any action, practice, or belief that reflects the racial worldview—the ideology that humans are divided into separate and exclusive biological entities called "races," that there is a causal link between inherited physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural behavioral features, and that someraces are innately superior to others.

Rasismens bærende ide er at menneskeheten er delt inn i ulike biologiske grupper, og at noen raser er overlegne. Siden muslimer åpenbart kommer fra ulike "raser" eller har ulik etnisitet, arabere, iranere, tyrkere, osv., virker til lite fruktbart å snakke om "rasialisering". 

Videre er det lite fruktbart å slå muslimer i hartkorn med islam. Enhver religion har en dogmatisk eller læremessig dimensjon, et sett med bærende ideer eller aksiomer, som har store likheter med en ideologi. Dette er i alle fall i samsvar med Hassans Hanafis forståelse av islam: Politisk islam er ikke et nytt fenomen som debattene etter 9/11 kan gi inntrykk av.

- Islam og politikk har fra begynnelsen av vært tett sammenflettet. Teori og praksis skal være det samme innenfor islamsk tenkning. De troende skal sette ut teorier og ideer i praksis, sa han. Skillet mellom religion og politikk er altså kunstig. Islam er politkk.

Det å gi sin tilslutning til en ideologi har ikke noe med rase eller rasisme å gjøre. Et relevant spørsmål, som bør stilles til enhver ideologi, er hva som skjer med de som "tar ideologien helt ut" eller "ekstremistene". Hva skjer med dem som vil realisere den kommunistiske ideologien? Hva skjer med dem som vil realisere den buddhistiske ideologien eller læren fullt ut? Hva skjer med dem som vil praktisere sharia hundre prosent? 

De fleste mennesker, jeg vil tippe over 90 %, er etterfølgere, dvs. de gjør stort sett som de blir fortalt av den lille minoriteten som er ledere eller førere. Følgelig er det "ekstremistene, de som tar det helt ut, som er interessante fordi de setter agendaen. 

Skjelningen mellom muslimer og islam mener jeg er livsviktig. Islam som ideologi er en ting, hvordan den enkelte muslimer velger å realisere denne ideologien er noe annet. 

Videre finner jeg det lite fruktbart å sammenligne såkalt "islamofobi", jeg foretrekker begrepet muslimhat, med jødehat, eller "antisemittisme som om det er samme fenomen. Man kan argumentere for at jødehat er en iboende ide i Koranen og islam, Muhammed sørget for å få utryddet de tre jødiske stammene som holdt til i Medina. Men det er ikke mulig å argumentere for at muslimhat er en iboende del av jødedommen. Jødehatet, i alle sine ulike former, fra kristen antijudaisme til biologisk rasehgiene, er et unikt fenomen i verdenshistorien. 

Min skepsis for islam har likheter med min frykt for kommunisme eller fascisme. Det vil si det er en frykt for en totalitær ideologi som vil tre en bestemt samfunnsorden ned over hodet. Jeg har for så vidt den samme frykten for kristen totalitær tenkning som vil innføre en jordisk gudsstat. Slike forsøk har endt med katastrofe. Kanskje særlig i amerikansk sammenheng har vi sett en beklagelig tendens til å gjøre kristen tro om til en form for religiøs ideologi som har strukturelle likheter med sharia. 

Islam som ideologi, og de bærende prinsipper i denne er nok, dessverre for Gule, evige. Så lenge Allah er evig, og grunnleggeren av denne religionen var den siste av en lang rekke av profeter, som satte sitt segl på åpenbaringen, synes det klart at religionen selv utgir seg for å være uforanderlig. Enhver muslim som holder fast ved dette, vil følgelig oppfylle et av Gules kriterier på "islamofobi", nemlig troen på at islam er essensielt uforanderlig. Et poeng det kan være verdt å merke seg. 

Kommentar #122

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Vi presenterer: Et personangrep!

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at ordet jeg tenkte på var dust. Det lå umiddelbart fremst på tunga. Du beskriver her godt hvorfor det var det første jeg tenkte på.

Vel, du var kanskje ikke så veloppdragen likevel, da.

Det plager ikke meg. Jeg er ikke noe dydsmønster selv.

Men send gjerne en PM til Avnskog - som baserer seg på et inntrykk av at personangrep er noe vi islamofobifobe står for. Din "dust!"-kommentar til meg kan bidra til å gi ham et mer nyansert bilde.

Det er ellers forunderlig at folk som er veldig opptatt av å få fram hvilken fare islam utgjør for oss i Vesten - hvor farlige de er selv når de ikke framstår som umiddelbart truende - at disse folka opplever det som et karakterdrap å bli assosiert med islamofobi. Man bruker masse krefter på å fortelle hvor sterkt man frykter islam - fortsetter å frykte islam selv når man får beroligende beskjed - og så blir man likevel opprørt over å forbundet med begrepet islamfrykt.

Hvis du og jeg hadde vært gode venner og hatt tillit til hverandre, Audun Wold, så kunne jeg kanskje gått i dialog med deg og diskutert ditt syn på islam, og mine motargumenter. Men jeg har nå lest en lang rekke av dine innlegg og kommentarer her, og mitt helt klare inntrykk er at du ikke synes å være innstilt på å åpne deg for mine synspunkter. Da gidder jeg heller ikke bruke tid på å gå inn i detaljdiskusjoner med deg. Mitt overordnede syn på begrepet islamofobi har du nå fått omfattende presentert. Hvis du er interessert  i å tenke mer på dette fenomenet anbefaler jeg deg også å lese Kofi Annans tale, som jeg synes gir en fin gjennomgang.

Kommentar #123

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Menneskesyn

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
De fleste mennesker, jeg vil tippe over 90 %, er etterfølgere, dvs. de gjør stort sett som de blir fortalt av den lille minoriteten som er ledere eller førere. Følgelig er det "ekstremistene, de som tar det helt ut, som er interessante fordi de setter agendaen.

Jeg må si, Torleiv Haus, at dette er et menneskesyn jeg er sterkt uenig i. Eller, hva er det du forsøker å si her? At over 90 % av menneskene er etterfølgere, dvs. de de gjør stort sett som de blir fortalt av den lille minoriteten som er ledere eller førere?

Jeg har et helt annet menneskesyn, nemlig at de fleste mennesker er selvstendige individer, som gjør sine egne vurderinger basert på sine egne forutsetninger og impulser utenfra - og som ikke minst står selvstendig ansvarlig for de valg de gjør.

Du skriver også:
"Islam som ideologi, og de bærende prinsipper i denne er nok, dessverre for Gule, evige. Så lenge Allah er evig, og grunnleggeren av denne religionen var den siste av en lang rekke av profeter, som satte sitt segl på åpenbaringen, synes det klart at religionen selv utgir seg for å være uforanderlig. Enhver muslim som holder fast ved dette, vil følgelig oppfylle et av Gules kriterier på "islamofobi", nemlig troen på at islam er essensielt uforanderlig."

Jeg er enig med deg: Hvis man hevder, slik du gjør her, at islam (som, jeg mener, det eneste i menneskeheten og universet) er uforanderlig - da oppfyller man ett av disse kjennetegnene på islamofob tenkning. Jeg oppfordrer til å tenke mer rasjonalistisk og humanistisk rundt dette:  Muslimer er mennesker, de er (i teorien) tilgjengelige for impulser, kanskje til og med argumenter. Vi må håpe at de lar seg endre, og at islam vil endres med dem. Alternativet er - hva da? Sivilisasjonskrig? Jeg foretrekker å satse på fredelige virkemidler.

Kommentar #124

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg var vel omtrent halvoppdragen.

Publisert nesten 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Vel, du var kanskje ikke så veloppdragen likevel, da.

Det plager ikke meg. Jeg er ikke noe dydsmønster selv.

Men send gjerne en PM til Avnskog - som baserer seg på et inntrykk av at personangrep er noe vi islamofobifobe står for. Din "dust!"-kommentar til meg kan bidra til å gi ham et mer nyansert bilde.

Det er ellers forunderlig at folk som er veldig opptatt av å få fram hvilken fare islam utgjør for oss i Vesten - hvor farlige de er selv når de ikke framstår som umiddelbart truende - at disse folka opplever det som et karakterdrap å bli assosiert med islamofobi. Man bruker masse krefter på å fortelle hvor sterkt man frykter islam - fortsetter å frykte islam selv når man får beroligende beskjed - og så blir man likevel opprørt over å forbundet med begrepet islamfrykt.

Hvis du og jeg hadde vært gode venner og hatt tillit til hverandre, Audun Wold, så kunne jeg kanskje gått i dialog med deg og diskutert ditt syn på islam, og mine motargumenter. Men jeg har nå lest en lang rekke av dine innlegg og kommentarer her, og mitt helt klare inntrykk er at du ikke synes å være innstilt på å åpne deg for mine synspunkter. Da gidder jeg heller ikke bruke tid på å gå inn i detaljdiskusjoner med deg. Mitt overordnede syn på begrepet islamofobi har du nå fått omfattende presentert. Hvis du er interessert i å tenke mer på dette fenomenet anbefaler jeg deg også å lese Kofi Annans tale, som jeg synes gir en fin gjennomgang.

Jeg har ikke tid til dette for noen timer, Horn.

Og særlig fruktbart er vel heller ikke en videre diskusjon.  Jeg har i alle fall fått sagt det jeg hadde på hjertet.

Men et lite apropos til Kofi Annan vil jeg likevel unne meg.  Dersom han idag hadde hold den samme talen som i 2004, uforandret, ville jeg brukt det samme firebokstavers-ordet også om han.

Den var meningsløs og forfeilet dengang, og enda mer i dag.

Kommentar #125

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men et lite apropos til Kofi Annan vil jeg likevel unne meg. Dersom han idag hadde hold den samme talen som i 2004, uforandret, ville jeg brukt det samme firebokstavers-ordet også om han.

Den var meningsløs og forfeilet dengang, og enda mer i dag.

Det er din rett å kalle Kofi Annan for en dust (som altså var det firestjerners ordet du valgte). Jeg synes det er viktig å ikke opphøye storheter i skyene - Kofi er bare et menneske, feilbarlig som alle oss andre. Akkurat denne talen synes jeg virker klok og velformulert, det var derfor jeg har brukt den som et eksempel i denne debatten.

Kommentar #126

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hei Gule

Publisert nesten 4 år siden

Du vet ikke så veldig mye........

Kommentar #127

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hva er løsningen

Publisert nesten 4 år siden

 

Når Wold rett og slett ikke gidder ikke å finne frem statistikk, har jeg selv søkt på tyskspråklig nett. .Politisk høyreekstrem motiverte (nazis) er ansvarlige for ni av ti antisemittiske forbrytelser. I 2014 var det til sammen 864 slike forbrytelser i Tyskland.

Antisemitter og islamofobe finnes godt representert i Pegida og AfD – sistnevnte er oppadstigende, noe som skremmer vett av både tyskere, jøder og muslimer.

Det er Wolds uttales, at jødehatet igjen blomstrer og det først og fremst skyldes økende antall muslimer, som spisset ørene. Han har ikke belegg for å hevde dette og vil heller ikke levere belegg. Dette anser jeg derfor for å generaliserende propaganda – muslimfiendtlighet.

Det interessante er at både antisemittisk innstilte muslimer griper til gammel tysk hets av jøder, og som også helt åpent brukes igjen av tyske nazis.  

.

På min ferd gjennom nettet i går fant jeg et interessant i intervju http://www.zeit.de/2015/49/antisemitismus-rassismus-michel-friedman-marianna-salzmann/komplettansicht  med Michel Friedman (advokat og journalist) og Marianna Salzmann (dramatiker). Utgangspunkt for intervjuet er at lederen av det sentrale rådet for jøder i Tyskland, Josef Schuster, krever et tak for flyktninger. Hans begrunnelse er, et for mange allerede velkjent argument: "Mange av flyktningene kommer fra kulturer der jødehat og intoleranse er en integrert del."

Friedman og Salzmann diskuterer Schusters diagnose fra hver sitt ståsted. Det som slo meg, var et av Salzmanns utsagn. Hun kom i 1995 som jødisk kvoteflyktning østfra. I flyktningleiren opplevde hun daglig angrep fra nazis som omringet hennes innkvarteringen.

Hun sier:

«Jeg skulle gjerne en gang snakke om islamofobi i de jødiske samfunn. Min personlig erfaring er skummelt! Eller islamofobien midt i det tyske samfunn

.

Så mine damer og herrer: I Tyskland (Europa?) bor det antisemittisk innstilte muslimer, antisemittisk og islamofob innstilte tyskere, og i flg Salzmann islamofob innstillte jøder.

 

Hvordan skape et inkluderende samfunn, der vi kan leve side om side med alle våre merkverdigheter?

 

Kommentar #128

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Skal denne tråden også

Publisert nesten 4 år siden

ende opp i gjensidige "personvurderinger" ?   Nå som det er lagt fram så mye konkret å ta tak i. "Den myke" fløy må da også ha meninger om hvordan  (etter  vår sivilisasjons målestokk) ukulturen som blir spredt til menighetenen  i de islamske moskeere skal takles.   Hittil har jeg ikke sett annet enn taushet om de reelle saker, eller la det skure, det går seg til. 

Kommentar #129

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Da har jeg ikke mer strøm igjen......

Publisert nesten 4 år siden

Sånn er det bare.....

Kommentar #130

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Har du noen gang vært arbeidsgiver?

Publisert nesten 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg har et helt annet menneskesyn, nemlig at de fleste mennesker er selvstendige individer, som gjør sine egne vurderinger basert på sine egne forutsetninger og impulser utenfra - og som ikke minst står selvstendig ansvarlig for de valg de gjør.

Haus har selvsagt rett! Har du noen gang vært arbeidsgiver/arbeidsformann? Har du som arbeidsgiver drevet tvangstrekk fra lønningsedelen pga. manglende betalt farskapsbidrag? Har du i åresvis jobbet for å få folk til møte tidsnok på jobb? Vet du hvorfor vi har ordningen med feriepenger? Vet hvorfor det er halv skatt i desember? Vet hvordan du skal agere når voksne folk bare stikker av fra jobb? Eller personkonflikter truer med å velte hele bedrifter? Har du opplevd å bli sladret på av kommunen fordi folk feilaktig kommer med påstander om sine eiendomsgrenser? Hvor mange av dine arbeidskolleger hopper fra den ene partnere etter den andre? Har du leid ut hus der folk har bedrevet omfattende herværk og det er umulig å få politiet til å møte opp?  Dette er helt alminnelig, bland folk flest. Skilsmisser, barnefordelingsaker, voldsalarmer osv. Det er en del av hverdagen for folk flest, som ikke evner å håndtere sin egen hverdag. Myndighetens svar er å overføre "barnehageonkeljobben" til arbeidsgiverne. Og selvsagt vil Horn nulle ut argumentene fra de som må håndtere en slik hverdag.   

Kommentar #131

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Har du noen gang vært arbeidsgiver/arbeidsformann?

Nei.

Kommentar #132

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Wahl, et enkelt 2-minutters søk

Publisert nesten 4 år siden

basert på Jelmerts(takk til deg) henvendelse til deg i #94, ga denne og denne.

Ellers ser jeg at jeg har gått fra å være islamofob til å bli muslimfientlig i din verden.  

Det ser ut for at det å sette merkelapper på meg, uten at jeg kan forstå hvorfor jeg kvalifiserer til noen av dem, nærmest er tvangsmessig for deg.  Men deg om det.

Du føler deg kanskje lettere til sinns ved å bruke slike karakteristikker, hva vet jeg?  Men hvis så er tilfelle, byr jeg på det... 

Kommentar #133

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nå ble jeg nysgjerrig.

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Skilsmisser, barnefordelingsaker, voldsalarmer osv. Det er en del av hverdagen for folk flest, som ikke evner å håndtere sin egen hverdag. Myndighetens svar er å overføre "barnehageonkeljobben" til arbeidsgiverne.

Hvem mener du skal påta seg "barnehagelonkeljobben" for dem som "ikke evner å håndtere sin egen hverdag"?

Staten?

Kommentar #134

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Javel

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Dette kunne også kalles rasistisk eller et grelt eksempel på kulturrasisme, men egentlig demonstreres bare uvitenhet og dumhet.

Men det å kalle andre for uvitende og dumme eller rasister er greit.

Sånt blir det god debatt av. 

Men da spør jeg igjen, dum og uvitende som jeg er.

Er ikke verdensherredømme et uttalt mål i islam?

Hvordan er det mulig å overdrive kritikken av islam?

Er det mulig å forandre koranen eller er det ikke?

Etter ditt syn, er det ondskap å ta livet av noen fordi de forlater troen?

Kommentar #135

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du må komme med eksempler.

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende: Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime

Det skulle være interessant å spørre hvilken kritikk av islam som er feilaktig?

Her må du komme med eksempler.

Er det noe vi savner, vi som kritiserer islam, så er det tilbakemeldinger på hva som er feilaktig av vår kritikk av islam.

Det må vi forvente et svar på!

Kommentar #136

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er det noe vi savner, vi som kritiserer islam, så er det tilbakemeldinger på hva som er feilaktig av vår kritikk av islam.

Det må vi forvente et svar på!

Du har da fått noen tilbakemeldinger Bye-Pedersen? :-)

Kommentar #137

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du har da fått noen tilbakemeldinger Bye-Pedersen? :-)

Nei det har jeg ikke!

Kommentar #138

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Null bidrat til oppklaring

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Gule bidrar dessverre ikke til noen avklaring med sine definisjoner.

«Rasismens bærende ide er at menneskeheten er delt inn i ulike biologiske grupper, og at noen raser er overlegne. Siden muslimer åpenbart kommer fra ulike "raser" eller har ulik etnisitet, arabere, iranere, tyrkere, osv., virker til lite fruktbart å snakke om "rasialisering".»

Skriver Haus i et forsøk på å avvise nyere forskningslitteraturs påpekning i av at kultur (og religion) har erstattet (biologisk) rase som kriterium på de foraktede «andre». Men her bør nok Haus forholde seg til rasismens historie og den nyre forskning på fenomenet rasisme.

Ingen religion uten troende. Derfor er det ikke urimelig å koble muslimer og islam – særlig fordi det er nettopp det islamofobene gjør. De hopper fra Koranen etc. til muslimer (hva muslimer er eller må være/gjøre, nettopp fordi de «tror» på islam).

Referansen til Hassan Hanafis uttalelse om forbindelsen mellom islam og politikk er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Alle religioner har et forhold til det verdslige samfunn. Noe har et tett eller kontrollerende forhold, andre et mer distansert. Og dette varierer over tid, som i kristendommens historie.

Det er ellers bare fjas – uten noe som helst faglig belegg – å skulle gjøre islam til noe annet enn en religion fordi denne religionen også forholder seg til politikk. Alle religioner er unike – og islam har selvsagt sine særtrekk. Og like fullt er det en religion. Som altså islamofobe oppfatter som både enhetlig og uforanderlig.

«Videre finner jeg det lite fruktbart å sammenligne såkalt "islamofobi", jeg foretrekker begrepet muslimhat, med jødehat, eller "antisemittisme som om det er samme fenomen.» Men det er ikke det jeg gjør. Jeg påpeker en parallell eller – bedre – en strukturlikhet mellom antisemittisme og islamofobi.

Ja, «Man kan argumentere for at jødehat er en iboende ide i Koranen og islam, Muhammed sørget for å få utryddet de tre jødiske stammene som holdt til i Medina.» Men det er også nødvendig i en seriøs debatt og i seriøs kritikk av islam, å peke på at dette er én mulig tolkning – en tolkning som ikke har vært den enerådende eller dominerende gjennom islams historie.

«Men det er ikke mulig å argumentere for at muslimhat er en iboende del av jødedommen.» Nei, det er trivielt sant – fordi jødedommen hadde funnet mye av sin form før islam. Men det er fullt mulig å argumentere for at jødedommen inneholder overlegenhets- og utvalgthetsforestillinger som har ført til overgrep mot ikke-jøder.

Selvsagt er jødehatet unikt, det samme er islamofobien – og de mange forskjellige formene for rasisme er også unike i sin konkrete framtredelse. Og likevel finnes det paralleller og fellestrekk. Forsøk på å gjøre antisemittismen – og holocaust – absolutt enestående er meningsløst. Og det er å nedvurdere alle andre folkemord i historien.

«Min skepsis for islam har likheter med min frykt for kommunisme eller fascisme.» Ja, det er legitimt. Men ser man ikke forskjellene på en religion i alt dens mangfold og de to nevnte totalitære ideologiene, mangler man vesentlige forutsetninger for å kunne gjøre en rasjonell vurdering av ulikhetene i truslene.

«Det vil si det er en frykt for en totalitær ideologi som vil tre en bestemt samfunnsorden ned over hodet. Jeg har for så vidt den samme frykten for kristen totalitær tenkning som vil innføre en jordisk gudsstat.» Enig, dette er en nøktern og rasjonell vurdering av en trussel. Og den er ikke veldig stor fra kristendommen eller fra islam, men det finnes en trussel fra kristenfundamentalistene i USA som kan få alt for stor innflytelse i verden, og det finnes en alvorlig trussel fra islamofascismen til blant annet IS, som også kan gjøre stor skade.

«Islam som ideologi, og de bærende prinsipper i denne er nok, dessverre for Gule, evige.» Sorry, utsagnet gir knapt mening. For Haus er selv kristen (fundamentalist i en halvmoderat utgave), han tror på en evig gud og at denne guden bestemmer over sitt skaperverk. Derfor har Haus fortalt oss at denne guden godt kan massemyrde hele menneskeheten i en syndeflod. Det innebærer vel at Haus også mener guden hans hadde rett til å be hebreerne om å utrydde en rekke folkegrupper i det lovede landet? Var disse massakrene ok? Er det slik at Haus’ gud kan beordre mennesker til mord og voldtekt, og det er greit, mens når andre får inspirasjon til å massakrere noe da blir det helt feil?

Joda, det er sant at mange muslimer innbiller seg at akkurat de har den riktige og evige tolkningen av islam. Det blir ikke riktigere av den grunn. Nettopp fordi både muslimene selv og utenforstående (forskere og andre) har sett det store mangfoldet i tolkninger blant muslimer. Derfor er det også en del av ortodoks islam at det vil finnes et mangfold av tolkninger. Dermed er det i alle hovedsak de fanatiske fundamentalistene som deler den islamofobe oppfatningen av ett islam som er evig og uforanderlig.

Lars Gule

Kommentar #139

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Eh, ja???

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ingen religion uten troende. Derfor er det ikke urimelig å koble muslimer og islam – særlig fordi det er nettopp det islamofobene gjør. De hopper fra Koranen etc. til muslimer (hva muslimer er eller må være/gjøre, nettopp fordi de «tror» på islam).

Og hva er problemet med det? Jeg har nøyaktig det samme forholdet til muslimer som jeg har til kristne. Denne idiotargumentasjonen tvinger nesten frem "hitling", jeg er ganske sikker på at det fantes medlemmer av både NSDAP i Tyskland og NS i Norge som under alle andre forhold ville vært gode mennesker.

Hvis du bekjenner deg til en religion/ideologi plikter du å ta et visst ansvar for hva din tro har for konsekvenser. 

Muslimer KAN ikke hoppe ut og inn av koranen, det er umulig. Hvis du skal holde pilarene oppe, må du ta HELE koranen for god fisk. Hele koranen er sann.

Hvorfor skriver du "tror" på islam? Enhver muslim vil si at han TROR!!!!!!! på islam. Du beviser din uvitenhet om hva som rører seg i hodet på muslimer. 

Jeg har en utfordring til deg: Legg ut din ærlige mening om de som stemmer frp på verdidebatt. Sammenlign responsen fra freppere og muslimer når de blir kritisert.

Kommentar #140

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Nå må du gi deg.

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er ellers bare fjas – uten noe som helst faglig belegg – å skulle gjøre islam til noe annet enn en religion fordi denne religionen også forholder seg til politikk. Alle religioner er unike – og islam har selvsagt sine særtrekk. Og like fullt er det en religion. Som altså islamofobe oppfatter som både enhetlig og uforanderlig.

Religion ER politikk, om enn en meget primitiv variant. Å skille religion fra politikk er det samme som å si at gud finnes.

Og igjen, det er IKKE kritikerne av islam som påstår at islam er enhetlig og uforanderlig, det er det muslimene som sier.

Kommentar #141

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Standard Gule avsporing

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
«Islam som ideologi, og de bærende prinsipper i denne er nok, dessverre for Gule, evige.» Sorry, utsagnet gir knapt mening. For Haus er selv kristen (fundamentalist i en halvmoderat utgave), han tror på en evig gud og at denne guden bestemmer over sitt skaperverk. Derfor har Haus fortalt oss at denne guden godt kan massemyrde hele menneskeheten i en syndeflod. Det innebærer vel at Haus også mener guden hans hadde rett til å be hebreerne om å utrydde en rekke folkegrupper i det lovede landet? Var disse massakrene ok? Er det slik at Haus’ gud kan beordre mennesker til mord og voldtekt, og det er greit, mens når andre får inspirasjon til å massakrere noe da blir det helt feil?

Det som er korrekt er at både kristendom og islam regner med to former for virkelighet, en uskapt og en skapt. Videre impliserer dette at den skapte virkelighet er avhengig av den uskapte, og at den skapte virkelighet har en avledet virkelighet. Dette er fullstendig likt i både islam og kristendom, og kritikken av den rammer i like stor grad den andre. Gules gjentatte "argument" om Guds massakre og jeg vet ikke hva beror selvfølgelig på samrøre av kategorier. Alle de tre monoteistiske religionene forutsetter at Skaperen er i sin fulle rett til å disponere over sitt skaperverk. En analogi: Vårt Land kan legge ned Verdidebatt og slette alle innlegg og alle brukere fullstendig etter egen vilje og av hvilken som helst grunn uten fordi Vårt Land har opprettet VD og har den fulle disposisjonsrett over forumet. 

Encyclopedia Britannica sammenfatter dette på denne måten: In order to prove the unity of God, the Qurʾān lays frequent stress on the design and order in the universe. There are no gaps or dislocations in nature. Order is explained by the fact that every created thing is endowed with a definite and defined nature whereby it falls into a pattern. This nature, though it allows every created thing to function in a whole, sets limits; and this idea of the limitedness of everything is one of the most fixed points in both the cosmology and theology of the Qurʾān. The universe is viewed, therefore, as autonomous, in the sense that everything has its own inherent laws of behaviour, but not as autocratic, because the patterns of behaviour have been endowed by God and are strictly limited. “Everything has been created by us according to a measure.” Though every creature is thus limited and “measured out” and hence depends upon God, God alone, who reigns unchallenged in the heavens and the earth, is unlimited, independent, and self-sufficient. (Fra artikkelen om islam). 

Hvis Gule finner syndfloden motbydelig i Bibelen, er det merkelig han hopper så elegant og glatt over det samme i Koranen. Den bibelske Gud angret i det minste på syndfloden, og lovte at den aldri skulle gjenta seg, men hva sier Koranen? Gule kan jo finne svaret selv, å gjøre en gjerning og angre den eller å gjøre en gjerning og ikke angre den? Kanskje Gule har noen erfaringer han kan tenke over når det gjelder akkurat det.

I mens kan han og andre slå opp og lese på Wikipedia om Noah og floden: Nûḥ ibn Lamech ibn Methuselah (Arabic: نوح‎, translit. Nūḥ),[1] known as Noah in the Old Testament, is recognized in Islam as a prophet and apostle of God (Arabic: [[Allah|الله‎]] Allāh). He is a highly important figure in Islamictradition, as he is counted amongst the earliest prophets sent by God to mankind.[2] According to Islam, Noah's mission was to save a wicked world, plunged in depravity and sin. God charged Noah with the duty of preaching to his people to make them abandon idolatry and to worship only the One Creator and to live good and pure lives.[3] Although he preached the Message of God with immense zeal, his people refused to mend their ways, leading to his building of the Ark and the famous event of the Deluge, the Great Flood in which all the evil people of his time perished. The influence of Noah's preaching and prophet-hood spanned 950 years according to Quran.[4]

Hvordan denne historien ellers skal forstås gir selvsagt Gule en god dag i. Det samme gjør han nok ikke med sin uendelige gjentakelse av at tekster kan tolkes,men det gjelder selvsagt bare i islam. Når det gjelder Bibelen kan tekster kun brukes til å svartmale og fordømme, evt. latterliggjøre. Gule klarer antakelig det mestestykke å påstå at Noahhistorien i Koranen kan tolkes og bortforklares, mens den samme historien i Bibelen ikke kan tolkes og bortforklares. 

Den fundamentale forskjellen på islam og kristendom er at islam er en lovreligion, mens det er kristendom ikke. Som lovreligion har islam større likhet med jødedom. Sharia og halacha betyr som kjent stort sett det samme. Kristendommen har til tider forfalt til en totalitær ideologi, men det er umulig å finne noe komplett lovssystem om hvordan samfunnet skal organiseres. Hvis Gule er uenig kan han no ta seg bryet med å beskrive dette. 

Det paradoksale er at ifølge et element i Gules definisjon av "islamofobi" må islam selv være islamofobisk. Britannica sier om Koranen som åpenbaring: This phenomenon at the same time was accompanied by an unshakable conviction that the message was from God, and the Qurʾān describes itself as the transcript of a heavenly “Mother Book” written on a “Preserved Tablet.” The conviction was of such an intensity that the Qurʾān categorically denies that it is from any earthly source, for in that case it would be liable to “manifold doubts and oscillations.” Med mindre Gule har tilgang til originalen, og ikke bare et transkript, og kan bevitne at originalen forandres, synes det rimelig opplagt at de grunnleggende prinsippene i islamsk lovgivning ligger fast. Hvis disse prinsippene er uforanderlige, må de utgjøre essensen i islam, og følgelig må islam selv være islamofobisk. Gules definisjon forekommer å være lite annet en selvmotsigelse. 

Men Gule må gjerne fortesette med floden hvis dette blir for vanskelig. Gleder meg allerede til hvilken av de mange tolkningene av denne historien vi skal få høre. 

Kommentar #142

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er jødehatet unikt, det samme er islamofobien –

Undertegnede venter fortsatt på eksempler av islamkritikk som ikke er riktig.

Kommentar #143

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Tolkningen fra Koranen selvsagt.

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Men Gule må gjerne fortesette med floden hvis dette blir for vanskelig. Gleder meg allerede til hvilken av de mange tolkningene av denne historien vi skal få høre.

Hvordan tolker Gule denne fortellingen slik den er gjengitt i Koranen?

Kommentar #144

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Viser til Britannica

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
«Rasismens bærende ide er at menneskeheten er delt inn i ulike biologiske grupper, og at noen raser er overlegne. Siden muslimer åpenbart kommer fra ulike "raser" eller har ulik etnisitet, arabere, iranere, tyrkere, osv., virker til lite fruktbart å snakke om "rasialisering".»

Skriver Haus i et forsøk på å avvise nyere forskningslitteraturs påpekning i av at kultur (og religion) har erstattet (biologisk) rase som kriterium på de foraktede «andre». Men her bør nok Haus forholde seg til rasismens historie og den nyre forskning på fenomenet rasisme.

Jeg siterer bare fra Encyklopedia Britannica. Gjentar definisjonen av rasisme som står der: 

Racism, also called racialism ,  
any action, practice, or belief that reflects the racial worldview—the ideology that humans are divided into separate and exclusive biological entities called "races," that there is a causal link between inherited physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural behavioral features, and that someraces are innately superior to others.

Hvis Gule er uenig i denne definisjonen av rasisme må han nok adressere sin vrede til redaktørene av dette leksikonet og ikke mot lille uvitende meg. 

Forøvrig innebærer enhver ideologi en forakt eller nedvurdering av andre. Inntar man en posisjon innebærer det samtidig en avvisning av antitesen. Gules materialistiske og naturalistiske virkelighetsforståelse, som også er med nødvendighet nominalistisk, innebærer en forakt for alle som ikke deler denne virkelighetsforståelsen. I følge Gules egen definisjon av rasisme må han følgelig selv være rasist, han forakter jo åpenbart "religiøse fanatikere" og annerledes tenkende. 

Kommentar #145

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Jaha ja

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Hvis Gule finner syndfloden motbydelig i Bibelen, er det merkelig han hopper så elegant og glatt over det samme i Koranen.

Hvor har Haus det fra at jeg ignorerer tåpelighetene i Koranen?

Jeg er tidvis opptatt av tåpeligheter i Bibelen og kristnes tolkninger av slike tåpeligheter. Grunnen til at det virker som om jeg er mer opptatt av disse, kan kanskje ha med det å gjøre at på Verdidebatt.no er det kristne jeg diskuterer med. Det er liksom ikke så mange muslimer å diskutere teologiske tåpeligheter med, men i andre sammenhenger forteller jeg også muslimer hva jeg finner tåpelig i deres religion, inkludert Koranen.

Lars Gule

Kommentar #146

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Tolkninger, tolkninger, tolkninger

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvor har Haus det fra at jeg ignorerer tåpelighetene i Koranen?

Når det gjelder Koranen er mantraet tolkninger og atter tolkninger. Det er det ikke når det gjelder Bibelen. Da jeg for ørten år siden forsøkte å si ymte frampå om at det muligens kunne være ulike måter å tolke historien om syndfloden på, var Gule rimelig hard på at envher tolkning var et forsøkt på bortforklaring. Å forstå en bibelsk tekst i kontekst var fullstendig utelukket fordi Gule leser Bibelen omtrent som fanden selv. Når det gjelder Koranen og lesningen av den er Gule velvilligheten selv når det gjelder antall mulige tolkninger og bortforklaringer. 

Kommentar #147

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Jada

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig innebærer enhver ideologi en forakt eller nedvurdering av andre. Inntar man en posisjon innebærer det samtidig en avvisning av antitesen. Gules materialistiske og naturalistiske virkelighetsforståelse, som også er med nødvendighet nominalistisk, innebærer en forakt for alle som ikke deler denne virkelighetsforståelsen. I følge Gules egen definisjon av rasisme må han følgelig selv være rasist, han forakter jo åpenbart "religiøse fanatikere" og annerledes tenkende.

Men det behøver ikke nødvendigvis bety at man ikke kan ha en viss forståelse, og dermed medfølelse for den man er uenig med. Jeg føler for eksempel med deg Haus, med alle dine forskrudde ideer. Jeg har en helt klar mangel på respekt for dine standpunkter, men det betyr ikke at jeg hater deg. Jeg har heller ingen forakt for deg som person, selvom jeg helt klart forakter det du står for. Jeg hater idiotien, men elsker idioten.

Kommentar #148

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Tja

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvor har Haus det fra at jeg ignorerer tåpelighetene i Koranen?

det kan jo være ut ifra det du skriver her på VD.

Jeg lurer på en ting Gule, hvorfor er det viktig å forstå hvorfor muslimer gjør det de gjør, og mener det de mener, mens de som er uenige med deg skal avfeies uten en gang å forsøke å forstå hvor deres standpunkter kommer fra? 

Kommentar #149

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Sant nok

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Da jeg for ørten år siden forsøkte å si ymte frampå om at det muligens kunne være ulike måter å tolke historien om syndfloden på, var Gule rimelig hard på at envher tolkning var et forsøkt på bortforklaring. Å forstå en bibelsk tekst i kontekst var fullstendig utelukket fordi Gule leser Bibelen omtrent som fanden selv. Når det gjelder Koranen og lesningen av den er Gule velvilligheten selv når det gjelder antall mulige tolkninger og bortforklaringer.

Tror nok ikke jeg har påstått at kristne flest - i Norge i dag - tar syndeflodsberetningen bokstavlig. Med andre ord bedriver de tolkninger. Også av ganske klare tekster. Det kunne jeg sikkert vært tydeligere på.

Så er det jo ironisk at det er Haus, som ikke er så interessert i å innrømme muslimer noen borttolknings- eller bortforklarings-muligheter, som skulle minne meg om dette. Men Haus vet jo alt om hvor fristende det er å tillegge andre meninger og tolkninger - i alle fall når det gjelder muslimer.

Lars Gule

Kommentar #150

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Kjære deg

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Så er det jo ironisk at det er Haus, som ikke er så interessert i å innrømme muslimer noen borttolknings- eller bortforklarings-muligheter, som skulle minne meg om dette. Men Haus vet jo alt om hvor fristende det er å tillegge andre meninger og tolkninger - i alle fall når det gjelder muslimer

Det går ikke an å tolke koranen. Like lite som det går an å si at Jesus er noe annet enn guds sønn. Dette vet du godt Gule. 

Det er ikke "vi" som ikke gir rom for tolkning, det er muslimene.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere