Lars Gule

96

Islamofobi er å sykeliggjøre islamkritikk?

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk.

Publisert: 9. mar 2016

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk. Men selv om uttrykket kan misbrukes, slik også rasisme og antisemittisme kan, har likevel islamofobi sin berettigelse fordi uttrykket viser til et høyst reelt fenomen og et rasjonelt begrep.

Som en første tilnærming kan islamofobi, også kalt islamfobi og islamfrykt (på engelsk Islamophobia) forstås som en ikke-medisinsk fobi som kommer til uttrykk gjennom fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.

I uttrykket her er «-fobi» brukt metaforisk, altså ikke-medisinsk, for å få fram et kritisk poeng, nemlig den sterke følelsen mot noe eller noen (i dette tilfellet islam og muslimer). Heller ikke når det er snakk om xenofobi (fremmedfrykt) eller homofobi kan man si at fobi-delen av uttrykket viser til noen medisinsk eller psykologisk diagnose. Det handler om en fobi uten noen kliniske medisinske årsaker. Derfor er det rett og slett galt (et kategorimistak) å påstå at bruken av tillegget -fobi er en psykiatrisk diagnose. Denne innvendingen fungerer derfor som en ren avledning fra det problematiske fenomenet islamofobi – altså det omfattende hat mot islam og muslimer som finnes.

Men fordi også uttrykket islamofobi kan (mis)brukes til å stemple berettiget kritikk av islam og muslimske praksiser, er det viktig med en presisering av begrepet islamofobi. Ved å opparbeide et presist begrep vil man også kunne avgrense fenomenet islamofobi på en tydeligere måte. Man vil også se parallellene mellom islamofobi på den ene siden og rasisme og antisemittisme på den andre.

Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende:

  • Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime
  • En forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi
  • Konspirasjonsteoretiske forestillinger om at islam/muslimer vil overta Norge/Europa/verden

Det finnes mange eksempler på overdrevne og feilaktige påstander om islam og muslimer, for eksempel påstander om at alle muslimer lyver, forestillinger om at islam er en ond religion som ikke kan forandres, og at muslimer planlegger å overta. Det innebærer at dersom det framsettes påstander som omfatter eller kjennetegnes av disse tre kjennetegnene, har vi et eksempel på islamofobi.

Dette har blitt presentert før, men det forhindrer ikke at en rekke personer fortsetter å påstå at islamofobi-uttrykket handler om å sykeliggjøre. Det er rett og slett feil.

Lars Gule

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg mente slett ikke

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg skjønner at min kommentar (#19) volder Wold stort besvær. Og så prøver han slå meg psykisk knockout med «Kanskje føler du, som tysk, enda skyld for det som hendte?»

Du kunne jo også har argumentert med, at Wahl har lært av historien og kjenner igjen retorikk og propanda som ble brukt lenge før nazitiden var et faktum, og som ligner på en prikk dagens retorikk mot muslimer per se. Nettet flommer over av slik hatefull retorikk fra nordmenn/ europeere. Den overgår i antall og utbrodering langt utover og kategorisk alle de fhv få nordmenn som har konvertert til Islam og som mener å ha funnet den rette tror – er blitt ekstremiste

å slå deg knockout.

Jeg er bare så forundret over at du stadig trekker fram jødenes stilling i Europa fram til og med Holocaust, når Islam/muslimer debatteres.  Og det mens jødehatet igjen blomstrer.  Noe som først og fremst skyldes et økende antall muslimer.

Etter den 2. verdenskrig kom det unge tyskere hit for å jobbe frivillig på institusjoner o.l. Jeg tror det var et alternativ til siviltjeneste i BRD.  De ble populært kalt for "sone-arbeidere".  "Sone" i betydningen sone for tyskernes grusomheter under krigen.  Jeg kan ikke finne noe på nettet om det.  Kanskje du vet mere om dette?

Det var det jeg tenkte når jeg skrev som jeg gjorde.  Siden siviltjenesten ikke omfattet jenter, er vel det utelukket i ditt tilfelle.  Men skyldfølelsen satt sikker lenge i mange av dere også.

Det skal finnes mer her:

Zivildienst in Deutschland – Wikipedia

Der Zivildienst in Deutschland war in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit ... Es war möglich, an Stelle des Zivildienstes einen Anderen Dienst im Ausland oder ein ... der aus Glaubens- und Gewissensgründen den Kriegsdienst nach Artikel .... hatten die Möglichkeit ihren Dienst freiwillig auf 9 Monate auszudehnen und ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Zivildienst_in_Deutschland

Kommentar #52

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Om en avsporing måtte være meg tillatt?

Publisert over 3 år siden

Hvem siterer jeg dette for? Først og fremst for de som måtte ta det til seg, og kanskje gå til angrep på meg for at jeg henleder oppmerksomheten på det:

"Mennesker med paranoid personlighetsforstyrrelser er ofte fiendtlige, irritabele og vrede. De har ikke alltid kontakt med egne følelser, alle feiltagelser og problemer tilskrives andre og de opplever ofte at de "alltid har rett". De paranoide overvurderer som oftest sine egne evner og ligger ofte i strid med andre."

Kunnskap om dette har til tider dempet meg ned; en rød lampe har begynt å blinke.

Kommentar #53

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

En liten avsporing

Publisert over 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer.

Det er jo gjerne dette psykiatri handler om: å sykliggjøre avvik fra egne ståsted.

Sånn i tillegg til å lage offentlige arbeidsplasser. Og litt til... :-)

Hvor er kvakksalverloven når man trenger den...

Kommentar #54

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Høyreekstremisme nærer antisemittisme

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Jeg er bare så forundret

 

«Jeg er bare så forundret over at du stadig trekker fram jødenes stilling i Europa fram til og med Holocaust, når Islam/muslimer debatteres

Nå har jeg gitt begrunnelse for dette flere ganger – også i denne tråden jeg vet det er ubehagelig å lese den samme retorikken resirkulert til dagens muslimer. Det får holde. – i denne tråden i alle fall. Min begrunnelse holder mål.

Om jødehatet igjen blomstrer og det først og fremst skal skyldes økende antall muslimer, så er det i alle fall ikke slik i Tyskland. Og jeg er tvil at dette argument holder for Norge. Statistikk som kan si noe om utviklingen i Norge finnes meg bekjent ikke. I Tyskland er antisemittismen på fremmarsj særlig.

Nynazisterbruker den antisemittiske stemninger målrettet og fyrer opp under den.  Antisemittisme er kjerne i høyreekstrem ideologi. Høyreekstremister er fortsatt ansvarlig for de fleste antisemittiske forbrytelser. Ni av ti antisemittiske forbrytelser er politisk høyreekstrem motivert, og den antisemittiske stemninger styrker gjerningsmennene i sin dåd (ja det er som regel menn som i all annen ekstremisme).

Wold må nok finne frem til statistikk for meg (og andre), og som tilsier at jødehatet igjen blomstrer med muslimsk innvandring. Ellers anser jeg dette som ren propaganda ... islamofobi.

Kommentar #55

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Muslimer.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her gjør du faktisk en religion til et handlende subjekt. Hvordan får du det til å henge logisk sammen? Det er da mennesker som setter (eventuelt ikke setter) makt bak krav.

Da regner jeg med at de som følger islam er muslimer.

Og som vi vet er islam en politisk fundert religion.

Det ser vi klare eksempler på hver dag. 

Kommentar #56

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Hva leser du Wahl, og hva leser du ikke?

Publisert over 3 år siden

Morten Andreas Horn ( m.flere) driver den pussige intellektuelle øvelsen "atomisering" Sikkert med de beste hensikter og med ønske om dels å forstå, dels å ikke generalisere. 

Men en slik "atomisering" (kan gjenkjennes ved utsagn som: "Islam er ikke monolittisk", "islam tolkes så mangfoldig", osv) har en annen og nokså konkret konsekvens :

Dette "mangfoldet" er trivielt sant, men siden "det mangfoldige islam" IKKE har en samlende "lærekonsensus" (f.eks som den katolske kirken) blir "kilden", dvs Koranen Sunnah og Sira desto viktigere. 

Og dere kan like det eller ikke. I nevnte kilder er jødehatet ( ja det er den mest dekkende betegnelsen) endemisk.

Dette utvikler seg fra Muhammed som i sin megalomane egenforståelse betrakter seg i en profetisk linje ( med direkte (nåja, via Gabriel/ Jibril) kontakt med guds vilje. Og ikke bare det han representerer også "den rette OG den siste" "åpenbaringen av guds vilje. Siden Mo åpenbart forholder seg til Torahens/Bibelens gud (men transformerer budskapet inn i en arabisk kontekst), er han splittet mellom innledende ønske om anerkejennelse for sin rolle, sjalusi over tidligere særstilling for jødene, men etter hvert skuffelse og raseri over at de nettopp IKKE anerkjenner hans rolle. 

I tillegg til alle enkelt aya'ene som finnes i svært menge surer (som betegner jødene som troløse, ikke til å stole på, svikefulle, og som har gjort seg fortjent til guds straff osv osv), finnes en mye mer deprimerende gjennomgang av islams grunnsyn i islamsk eskatologi.

Her finner en virkelig den guddommelige "Endlösung". Med den autorietet-, og faltalismen  som karakteriserer forholdet mellom mennesker og gud i Islam, er det særdeles vanskelig å forestille seg at gudens "Endlösung" ikke manifesterer seg i et utbredt jødehat. Selv om det (selvfølgelig ikke) har vært manifestert permanent, har det vært enkelt å aktivisere, -og som sagt med solid teologisk begrunnelse. 

Den politiske og militære (og intellektuelle!) utvikling i Midtøsten siden anno dazumal, har selvfølgelig bidratt til å "bekrefte" de religiøst funderte fordommene(sic) som finnes rikelig av i nevnte kilder.  

Kommentar #57

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Hvem er du ute etter?

Publisert over 3 år siden

Om jødehatet igjen blomstrer og det først og fremst skal skyldes økende antall muslimer, så er det i alle fall ikke slik i Tyskland. Og jeg er tvil at dette argument holder for Norge. 


  - - - - -

Er det de holdninger som skildres i denne artikkelen du tenker på, når du taler om nazi og fascister? I hva slags andre miljøer i Norge er det man kan høre liknende synspunkter  og holdninger i avgjørende spørsmål for et demokrati? 

Man demonstrer altså for dødsstraff for blasfemi i Pakistan og hyller samtidig drapet som ble begått av en norskpakistaner, nå avdød, men som i dag gis støtte av en navngitt imam fra Central Jaamat moskeen i Oslo.  

Dette er ikke tilsynelatende antisemittisme, naturligvis, men det er bokstavtro fundamentalisme, og da veit hva som blir holdningen til andre etniske og religiøse grupper.

Er den noen andre typer miljøer der fundamentalisme og antisemittisme for tida har større utbredelse her i Norge og i Tyskalnd etter din mening, og kan du nevne noen eksempler?

tTa en titt på dette:  http:/www.aftenposten.no/article/ap-8385454.html

Kommentar #58

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg gidder rett og slett ikke

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Wold må nok finne frem til statistikk for meg (og andre), og som tilsier at jødehatet igjen blomstrer med muslimsk innvandring. Ellers anser jeg dette som ren propaganda ... islamofobi.

å finne fram historier fra sentrale europeiske byer hvor jødene i dag igjen er svært utrygge, vesentlig på grunn av økt antall muslimer og mange av dem utvandrer, særlig til Israel.  Dette må du ha hørt om.  Jeg får heller fortsatt leve med et islamofob-stempel fra deg. 

Men jeg kan, som en liten avveksling, by på en hadith:

Book 041, Number 6985:

Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.

Og hvilket treslag tror du israelerne planter rundt sine militærforlegninger?  Muslimene er svært overtroiske, så du får ingen premie for rett svar...

Kommentar #59

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Hassam Tibi om islamofobi

Publisert over 3 år siden

Muslimen og islamforskeren Hassam Tibi er innom termen islamofobi flere steder i boka Political Islam. Her advarer han bl.a. mot å bøye nakken for usaklige beskyldninger om islamofobi. Å tagge folk med denne diagnosen, påføre skam og bringe til taushet, er som oftest et uhederlig forsøk på å kneble ytringsfriheten, noe som islam-strategene til fulle vet å utnytte...

(…) must be openly stated, in case the issues underpinning the conflict between Islam and the open society in Europe are overlooked, that no solution can be in sight. In this context, Fukuyama's Lipset Lecture is worth referring to, in view of the fact that Islamism has found a safe haven in the European democracies, contesting their values while simultaneously making full use of civil rights that the Islamist model of "God's rule" clearly despises. This ideology of Islamism, addressed in the context of Islamic immigration to Europe, indicates cultural differences that cannot be accommodated within the traditional wisdoms of multi-culturalism. In a conflict between European cultural relativism and Islamist neo-absolutism, it becomes clear that the Islamists are the winners of the ongoing war of ideas. It is legitimate to defend an open society against the enemy within, and to engage in this is not Islamophobia. I am both dismayed and amazed when Western atheists accuse me, a faithful Muslim, of this filth when I engage in critical thoughts about the issue and my own religion.

As a Muslim migrant living in Europe, I am aware of an existing Islamophobia and agree that there is a need to combat it, but I cannot overlook the fact that the Islamists — in the ongoing war of ideas — are exploiting current suspicions of Islamophobia attached to constructed images of Islam for camouflaging their own activities. Thus, the accusation of a demonization of Islam is used as propaganda against scholars engaged in uncovering political Islam. During the conflict over the Danish Mohammed cartoons, not only did it become obvious that there is a lack of understanding of other cultures, but it was also clear that the Islamists in action were pursuing their agenda to reduce freedom of expression. The protest movement was orchestrated, not spontaneous.

However, there exists a constructed Islamophobia, often cultivated on purpose by Islamists to create taboos that prohibit free speech about them and their activities. In this context I refer to the authority of the late Myron Weiner and his book The Global Migration Crisis to justify looking at migration in security terms. To undermine such a debate, Islamic fundamentalists have been most successful in Europe's civil society in establishing an equation of the critique of jihadist Islamism with an ugly Islamophobia in the pursuit of censorship.

Kommentar #60

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

En liten ting til, Wahl.

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Jeg får heller fortsatt leve med et islamofob-stempel fra deg.

Kan du være så vennlig å fortelle meg hvilket av Gules islamofobi-kriterier jeg har oppfyllt denne gangen?

Kommentar #61

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Verdikonflikt

Publisert over 3 år siden

Islamofobi-karakteristikker vekker sterke reaksjoner på VD. Et lignende, men kortere innlegg er nettopp publisert på Avnskogs tråd.

Man ser vel her et typisk eksempel på en verdikonflikt, til forskjell fra interessekonflikt, strukturell konflikt osv. Noen vil ha retten til å definere andre som islamofobe på et visst grunnlag, gjerne med begrunnelse i en eller annen definisjon, mens andre vil bestride denne retten. Det er et enten-eller-spørsmål. Og det er ikke enkelt å finne kompromisser. Det lar seg på et vis ikke forhandle.

Tradisjonelt er vel løsningen på slike konflikter å forsøke å få partene i dialog og finne alternative løsninger.

I dette tilfellet kan det hende at den beste løsningen er å avstå fra bruk av begrepet "islamofob", og heller beskrive punktvis uenighet knyttet f eks til det Lars Gule tar opp i sin islamofob-definisjon.

Da vil man kunne etablere seg uenig fordi en mener meddebattanten overdriver farene ved islam, at det er feilaktig å beskrive islam som ond og uforanderlig osv. Dette kan så konkret diskuteres ut fra eksempler og allminnelig dokumentasjon.

Dette gir mulighet for en mer neddempet diskusjon, mindre emosjonelt fordi karakteristikkene uteblir. Debattanter kan kanskje lettere enes om ulike faktum. Analysene blir kanskje mer konkrete.

Jeg tror dette kan være en vei ut av uføret.

Og det vil kanskje gi rom for frimodig religionskritikk. Tidligere var man engstelig for å bli beskyldt, og i verste fall tiltalt for blasfemi. I dag kan man være engstelig for å bli beskyldt for å være islamofob. I andre land straffes religionskritikk med de helt alvorlige straffer.

Dette tilsier kanskje at nettopp religionskritikk bør gis spesielt stort rom i et levende demokrati. Til og med også for den kritikk som synes urimelig og feilaktig. Satt på spissen er også den feilaktige religionskritikk sterkt ønskelig. Og fleipen. Og harselasen. Og det skal være lov å bomme.

Og så får de ulike utsagn imøtegås, diskuteres, eller evnt støttes og premieres.

Når man ser hvor mye konflikt selve begrepsbruken (islamofob) skaper, tror jeg en er best tjent med å legge dette begrepet til side. Så og si til samfunnsdebattens beste. Kanskje til og med til samfunnets beste.

I så fall er det virkelig et viktig verdispørsmål.

Kommentar #62

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Nettopp

Publisert over 3 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Muslimen og islamforskeren Hassam Tibi

Mannen hetter Bassam Tibi (ikke Hassam), og han advarer mot MISbruk av islamofobi-begrepet.

Kan ikke se at han avviser hele begrepet. Selvsagt fordi fenomenet islamofobi finnes. I hovedsak er jeg enig med Tibi i hans vurderinger. Jeg ser uansett ikke at noe av det siterte fra Tibi skulle innebære noen tilbakevisning av min definisjon av islamofobi.

(Jeg advarer mot å misbruke islamofobi-uttrykket, men det er vanskelig - uten forskning - si noe om hvor omfattende man kan si at misbruket er. Akkurat som det også er vanskelig å si noe om hvor utbredt uriktige rasismebeskyldninger er.)

Lars Gule

Kommentar #63

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Dette tilsier kanskje at nettopp religionskritikk bør gis spesielt stort rom i et levende demokrati.

Det er et paradoks at de som maner til størst forsiktighet innen  islamkritikk  og med hyppig drag av islamofobkortet er folk i kretsen rundt HEF, altså de ellers som er sterkt kritiske mot kristendommen.

I min kommentar # 56 dro jeg et sitat fra Berlngske,  litt av en kronikk som berømmet dansk TV 2 for å ha kommet inside  Danmaks største moskeer og avdekket slikt som etter vår målestolkk er ren ukultur og råttenskap.

Det er lite vi kan gjøre med de som står for oppdragelsen av de som gode muslimer skal bli.  Men en bør ikke la seg kneble av diagnosen islamofob.

Kommentar #64

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Tankevekkende

Publisert over 3 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
As a Muslim migrant living in Europe, I am aware of an existing Islamophobia and agree that there is a need to combat it, but I cannot overlook the fact that the Islamists — in the ongoing war of ideas — are exploiting current suspicions of Islamophobia attached to constructed images of Islam for camouflaging their own activities.

Unnskyld, Brandal, leste ikke innlegget ditt godt nok. Jeg tror du tar opp noe av det samme som jeg adresserer. Tankevekkende!

Kommentar #65

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Endring?

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det er et paradoks at de som maner til størst forsiktighet innen islamkritikk og med hyppig drag av islamofobkortet er folk i kretsen rundt HEF, altså de ellers som er sterkt kritiske mot kristendommen.

Ut fra det en erfarer på VD er dette kanskje riktig. Men jeg må nok si at jeg opplever at f eks Lars Gule har blitt langt mer forsiktig med sine karakterisitkker? Og det er etter mitt syn udelt positivt.

Kommentar #66

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Definisjonskritikk

Publisert over 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende: Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime En forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi Konspirasjonsteoretiske forestillinger om at islam/muslimer vil overta Norge/Europa/verden

Denne definisjonen fortjener en mer systematisk kritikk enn det jeg nå presenterer, men la gå, jeg gjør et preliminært forsøk. Så kan det være at jeg vil mene at vi er best tjent med å ikke benytte selve begrepet.

Dette innebærer i såfall en vurdering av selve begrepet, dets validitet og reliabilitet. Begrepets plass i både en forskningsmessig og i en samfunnsmessig sammenheng må da evalueres.

Jeg er lite kjent med forskningstradisjonen på dette feltet, men erfarer at begrepet i samfunnsdebatten vekker så sterke reaksjoner, og virker såvidt polariserende, og kanskje destruktivt, at begrepet må veies og evalueres i dette lys.

Mao forutsettes da en ansvarlig evaluering av om begrepet er berikende i forhold til samfunnsdebatten. Virker begrepet fornuftig styrende for tanken? Vil begrepet vekke interesse for reflektert samfunnsdebatt? Er debatten rundt begrepet samlende, fremtidsrettet, konfliktdempende?

Så til Gules islamofobdefinisjon.

Punkt 1: Det er stor forskjell på om det er overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam eller om det oververdreven og/eller feilaktig kritikk av muslimer.

Det første er i og for seg aktverdig og ønskelig på et overordnet plan, se min tidligere kommentar. Altså: islamkritikk, som all religionskritikk skal være frimodig, uredd. Der er lov å bomme, harselere, fleipe.

Men: Overdreven feilaktig kritikk av muslimer er uønsket , og vil minne om klassisk antisemittisme.

Punkt 2: Dersom kravet til islamofobi er at det skal foreligge en forestilling om BÅDE ondskap og uforanderlighet, er jeg langt på vei enig. At man f eks mener at islam, som ideologien/religionen de facto mainstream fremstår som i dag, representerer en ideologi det er verdt å bekjempe, eventuelt ønsker å forandre, kan dette neppe sies å være islamofobt. Heller ikke er det uønskelig aktivitet å arbeide for slik forandring. Det islamofobe må eventullt inntreffe der en ganske rigid mener islam er absolutt uforanderlig.

Punkt 3: Må nyanseres. Så vidt jeg vet foreligger også innen islam en slags "misjonsbefaling", av typen Jesu ord: "Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler". En må altså ikke la seg forskrekke av det faktum at islam er en ekspansjonistisk religion. Samtidig er det åpenbar konspirasjonstenkning å tro at det skulle foreligge en samlet plan for dette.

Jeg er selvfølgelig åpen for korreksjoner. Men som det fremgår er jeg sterkt i tvil om begrepets berettigelse i en løpende samfunnsdebatt.

Kommentar #67

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Korrigert definisjon

Publisert over 3 år siden

Mitt forslag til korrigert islamofob-definisjon må da være følgende:

(Men er selvfølgelig helt åpen for motforestillinger/innspill). Og en legger merke til at definisjonen er spesifisert ved både inklusjons- og eksklusjonskriterier. Mest sannsynlig kan dette forfines i en bedre språklig struktur.

Må også problematisere begrepet "ond" i punkt 3. "Ondt" er et meget sterkt verdiladet  begrep. At det er forekomst av kritikkverdige praksiser/dogmer i islam er vel mindre verdiladet. Jeg bytter derfor begrepet ond med kritikkverdig. Begrepet "kritikkverdig" vil selvfølgelig fange opp fenomenet "ondskap".

 Så da ble definisjonen slik denne gangen:

Islamofobi er definert ved:

Overdreven og/eller feilaktig kritikk av muslimer. En forestilling om islam som BÅDE en kritikkverdig og uforanderlig religion eller ideologi Forestillinger om at muslimer har en samlet plan om å overta Norge/Europa/verden

Islamofobi er ikke:

Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam (det er bare feilaktig) En forestilling om islam som en kritikkverdig MEN MULIG foranderlig religion eller ideologi Realistiske forestillinger om at islam er en ekspansjonistisk religion.
Kommentar #68

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Bøhn #67

Publisert over 3 år siden

Morten Bøhn, jeg skjønner hva du sier, men jeg er uenig. Jeg føler at du ikke helt griper hva islamofobi-fenomenet handler om.  

Det handler ikke primært om et ønske om å gi merkelapper eller stigmatisere folk som er kritiske til islam. Det handler ikke om hvorvidt det er greit eller ugreit å kritisere islam. Islamofobi er ingen merkelapp eller nedsettende bemerkning. Det er et fenomen, vel kjent i  verden og bl.a beskrevet av Kofi Annan, slik du nå sikkert har sett (jeg har gitt en lenke flere ganger nå).

Man kan være enig eller uenig i om fenomenet islamofobi eksisterer eller ikke. Man kan ha ulikt syn på hvor omfattende fenomenet er, hvor stort problem det utgjør. Noen vil kanskje si at islamofobi er reinspikka rasjonalisme - fordi islam faktisk ER en reell trussel mot f.eks Vestens demokratier. Og til slutt kan man være sterkt uenige om hvilken type retorikk som må til for å betegnes som islamofobisk. Eller hvor sterkt preget av islamofobisk tenkning en person må være, for at betegnelsen islamofob skal være treffende. Som jeg har påpekt i et tidligere innlegg (" #11" som jeg tror du har lest, kan man mene at det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å omtale en person som islamofob - at det er bedre å identifisere islamofobisk tenkning og påtale dette. Det tillater bl.a personen å distansere seg fra islamofobi, uten å måtte distansere seg fra seg selv.

Det man derimot IKKE kan, er å framstille det som om islamofobi er noe som ikke eksisterer, som et ord uten innhold, og det er liksom det. Det er greit å  mene islamofobi ikke eksisterer - da er man uenig med bl.a Lars Gule, Morten Horn og Kofi Annan - men det er jo helt i  orden. Ingen av oss er sannhetsvitner eller allvitende. Man trenger ikke en gang levere en begrunnelse - man kan bare "synse" at det ikke finnes. Ingen har en plikt til å begrunne - heller ikke vi som mener islamofobi finnes. 

I dette tilfellet har altså Lars Gule og jeg levert nokså omfattende begrunnelser for vårt syn på dette, fordelt på  flere innlegg som jeg vet at du har hatt anledning til å lese. Det er selvsagt helt OK om du mener disse begrunnelsene ikke holder vann - det er opp til deg å avgjøre. Det som derimot ikke er greit, er hvis noen skulle påstå at dette er et begrep hentet ut av løse luften. Det er helt åpenbart feil - selv om man gjerne må mene at begrunnelsen bygger på logiske brister og ubegrunnede antakelser. Det er greit - det er uenighet.

 Du sier at noen vil ha retten til å definere andre som islamofobe. Dette er en fundamental misforståelse. Man trenger ikke "få" eller "tilta" seg en slik "rett". Jeg HAR denne retten - selvsagt har jeg det. Det er min rett som tenkende menneske å gi andre de karakteristikker jeg måtte finne for godt. Jeg trenger ikke søke noen om dette, og de trenger ikke være enige. Hvis jeg kaller person A for islamofob, så er det bare min vurdering av ham. Person A blir ikke islamofob av at jeg kaller ham det. Han kan bry seg om  det, om han vil - bli sint eller ettertenksom - men han kan også ignorere det.

Islamofobi er ikke et skjellsord som man kan anklage noen for å anvende. Det er et legitimt ord, sanksjonert av Kofi Annan, og en etablert del av politisk dagligtale. Man kan mene at ordet er feilaktig brukt om en selv eller ens retorikk. Men slik er det jo med språket vårt - vi bruker det litt ulikt. For de som typisk berøres av dette begrepet er det ganske greit,egentlig, for de er jo levende opptatt av nettopp frykten for islam. Det er meningsløst for disse å benekte at de frykter islams trussel mot Norge/Vesten - for det er jo nettopp dette de bruker så mye krefter på å advare mot.
Spørsmålet blir da mest hvorvidt denne trusselen er reell eller ikke - og det må jo være en skjønnsmessig vurdering. Ser man på andelen muslimer i Norge, målt opp mot den ikke-muslimske befolkningen, blir det åpenbart at en muslimsk takeover ikke er umiddelbart forestående. Det er også godt vitenskapelig grunnlag for at en betydelig andel av muslimene i Norge ikke går i retning av radikalisering, men heller i mer moderat retning. Selv om det kan tenkes at de islamofobe får rett, så er det åpenbart rom for å mene at det islamofobe scenariet er totalt irrasjonelt. Altså: Ikke å hevde som en objektiv sannhet at det er irrasjonelt - men mene som en subjektiv tanke man anser som sann. 

Derfor er det uproblematisk å "stemple" noen som islamofob, hvis man ønsket det. Derimot må man være klar over at det kan ha sosiale konsekvenser. Som du har sett kan det utløse raseri. Det kan også, slik du påpeker, svekke muligheten for dialog og samarbeid med de som får en slik karakteristikk - noe som kan ha betydning dersom man f.eks har en tro på at det nytter å  diskutere med disse menneskene. Hvis man derimot, basert på lang og smertelig erfaring, anser at dette er mennesker som er umottakelige for rasjonelle argumenter - så er dette kanskje ikke så farlig.

Må vi, bør vi, problematisere islamofobi? Jeg mener ja. Dette er et alvorlig samfunnsproblem, og det er et reelt problem at islamofobisk retorikk stadig lyder i det offentlige ordskiftet, som om dette er sannheter, og uten å møte motstand. Ikke minst er det problematisk dersom muslimer i Norge får inntrykk av at de står alene, uten noen "vanlige" nordmenn som støtter dem. Vi opplever nå at grensene for hva som er anstendig å si offentlig utfordres og forskyves. Da er det viktig at noen tar til motmæle, og gjør klart at islamofobisk snakk er sosialt uakseptabelt. At det fortsatt finnes nordmenn som holder på gamle normer for anstendighet. 

Dette trenger ikke du eller andre være enig i, Morten Bøhn. Det er ikke for din skyld jeg bruker begrepet. Selvsagt flott om du vil tenke over dette og se poenget. Men ærlighet talt: Middelaldrende kristne eller sekulære menn som skriver på VD om at det er problematisk med innvandring av muslimer til Norge er ikke den primære målgruppen. Jeg har ikke nok kunnskap om deg personlig, du kan jo evt, hvis du ønsker, redegjøre for dine egne holdninger til islam. Men generelt handler dette ikke om å overbevise disse som skriver om islam på VD (disse som typisk gir 10-15 trykk på Bra!-knappen på hvert bidige innlegg, samme hvor uartikulert og poengløst det er). Nei, det handler mer om å mobilisere MOT denne gruppen. Selvsagt greit da at de mobiliserer tilbake. Det er dette som er demokrati i praksis. Per idag ser det ut til at "min" side gjør det dårlig - det er islamofobien som har vind i seilene. Desto viktigere at noen tar støyten og sier i fra. 

Til slutt: Selvsagt kan VD lage egne regler, og f.eks forby bruken av ordet islamofobi på nettstedet. Det ville muligens gitt en mindre opphetet debatt. Til gjengjeld er det ganske spesielt, dersom man skulle forby et ord som selveste Kofi Annan har brukt. Og dersom man på denne måten skulle bidra til å  holde en beskyttende hånd over de som ønsker å  bruke VD til å spre mistenksomhet om islam. Jeg ville syntes det var trist. 

Kommentar #69

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Sett.

Publisert over 3 år siden

Hei Horn. Ser et langt innlegg fra deg. Gleder meg til å lese det! Kommer sikkert tilbake med kommentar om ca 30 min (eller noe sånt).

Kommentar #70

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg gjør et nytt forsøk, Horn.

Publisert over 3 år siden

Jeg stilte deg et par enkle spørsmål i #7.  De forventer jeg svar på.

Islam har noen hovedretninger med hver sine undergrupper .  De er ofte i skarpe motsetninger med hverandre.  De dømmer hverandre stundom helt ut av Islam.  De kan kalle hverandre både frafallne og vantro på religiøst grunnlag.  

Kan noen av disse dermed kalles islamofobe?  Hvis nei, hvorfor ikke?  Er islamofobi noe kun vantro ikke-muslimer kan drabbes av?  Hvorfor er jeg islamofob dersom jeg skulle benytte meg av noen av deres argumenter, og de (kanskje?) ikke?

Sett at jeg er mest kritisk mot sunni-islam, kan jeg da aldri betraktes som islamofob dersom jeg argumenter mot dem på en tilsvarende måte som en shia gjør?

Kommentar #71

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvem skal gjøre det?

Publisert over 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ved å opparbeide et presist begrep vil man også kunne avgrense fenomenet islamofobi på en tydeligere måte

Her vil Gule, igjen, ta kontrollen.

Når man ikke har flere argumenter igjen, må man finne nye begreper. På den måten får en en følelse av å ha overmakten.

Du må komme med argumenter Gule, ikke bruke begreper som har sin opprinnelse fra det medisinske fagmiljø, for å tråkke på andre.

Når jeg kritiserer islam blir jeg kalt for islamofob. Jeg er utdannet nok, til å forstå, hva det uttrykket egentlig betyr. Dermed kan jeg ha en intellektuell distanse. Andre føler seg bare tråkket på. Så hva ønsker du å oppnå med dette?

Er det å få en heiagjeng blandt folk som ikke forstår begreper?

Kommentar #72

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Viktige avklaringer, Horn

Publisert over 3 år siden

Jeg forbereder en kommentar til Horns grundige gjennomgang, men vil gjerne først høre hans respons på mine kommentarer til Gules islamofobdefinisjon, altså mine kommentarer #67 #72 og #73.

Avventer kommentar til Horn før han har kommentert på disse vesentlige forutsetninger for mitt engasjement.

Er det uenigheter også her?

Kommentar #73

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Definisjoner

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Mitt forslag til korrigert islamofob-definisjon må da være følgende:

(Men er selvfølgelig helt åpen for motforestillinger/innspill). Og en legger merke til at definisjonen er spesifisert ved både inklusjons- og eksklusjonskriterier. Mest sannsynlig kan dette forfines i en bedre språklig struktur.

Må også problematisere begrepet "ond" i punkt 3. "Ondt" er et meget sterkt verdiladet begrep. At det er forekomst av kritikkverdige praksiser/dogmer i islam er vel mindre verdiladet. Jeg bytter derfor begrepet ond med kritikkverdig. Begrepet "kritikkverdig" vil selvfølgelig fange opp fenomenet "ondskap".

Så da ble definisjonen slik denne gangen:

Islamofobi er definert ved:

Overdreven og/eller feilaktig kritikk av muslimer. En forestilling om islam som BÅDE en kritikkverdig og uforanderlig religion eller ideologi Forestillinger om at muslimer har en samlet plan om å overta Norge/Europa/verden Islamofobi er ikke:

Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam (det er bare feilaktig) En forestilling om islam som en kritikkverdig MEN MULIG foranderlig religion eller ideologi Realistiske forestillinger om at islam er en ekspansjonistisk religion.

Jeg er ikke helt enig med deg i definisjonen. Du har sett mine egne tanker om dette, over.

1. Skillet mellom kritikk av islam vs. kritikk av muslimer er konstruert. Dersom kritikken mot islam som religion kommer utenfra, fra ikke-muslimer, som ikke bare utgjør majoriteten i landet, men som også står i et overlegenhetsforhold når det gjelder materielle ressurser og sosial kontroll i landet - da blir dette et kunstig skille. Spesielt når man kritiserer ikke bare konkrete utfordringer ved muslimsk praksis, men islam som noe helhetlig - og dertil insisterer på at islam nettopp ER og må være en slik altomfattende helhet. Dersom man f.eks. "kritiserer islam", og samtidig insisterer på at "islam har en massiv betydning for alle muslimer" - så blir det misvisende å si at "å nei - jeg kritiserer ikke muslimene!".

En annen ting er at de som hevder de kritiserer bare islam, i praksis ofte sklir over i å kritisere muslimer. Jeg husker spesielt ett eksempel som var veldig treffende (ja, det er altså bare ett eksempel som rant meg i hu nå, jeg påstår ikke nå at jeg kan komme på 1 million slike eksempler, jeg sa bare - ett - eksempel), der Georg Bye-Pedersen skrev, veldig fortørnet, noe slikt som at "jeg har aldri kritisert muslimene, bare islam" - og så skrev han nesten samtidig et innlegg der det nettopp var muslimene han angrep, som gruppe. Det var veldig illustrerende for dette. Hadde jeg giddet kunne jeg selvsagt lett fram sitatet, men jeg gidder ikke - det får heller stå som en påstand. Trolig kan man gjenfinne det ved å bla gjennom mine 2500 kommentarer...

Uansett: Dette skillet er ikke gyldig i praksis - mener JEG. Dvs. at for meg er det unaturlig å bruke dette skillet for å single ut hva som er islamofobi og ikke. Dette betyr at du og jeg kanskje ikke vil bli enige om hva som er islamofobi. Slik er det, man blir ikke alltid enige.
Men dersom man skulle gjort forskning på dette, så ville det naturligvis vært av betydning å definere klart hva man mener. Vi er ikke forskere - vi bare diskuterer politikk. Ikke så strenge krav til definisjon da.

2. Jeg er heller ikke enig i ditt forslag om "kritikkverdig" i stedet for "ond". Noe av det som nettopp kjennetegner islamofobiske tekster er dette med ondskapen - at man hevder at islam er reinspikka ondskap, og lignende utsagn. Jeg har lest mange slike utsagn her på VD - og dette er noe av grunnen til at jeg kan finne på å si at "islamofobien florerer på VD".

Hvis det bare snakk om at islam er kritikkverdig - ja da ville jo alle kunne melde seg på som islamofobe. JEG, f.eks., er jo sterkt kritisk til islam.

Det er litt rart at du ikke umiddelbart ser dette poenget - og det får meg til å tenke: Er det kanskje ikke så rart at du ikke skjønner hvorfor jeg er så opprørt over islamofobien - hvis du ikke har fått med deg denne tendensen til å omtale islam som "ondskapens religion"? Hvis du har oversett disse utsagnene - som det i mine øyne vrimler av - så forklarer kanskje dét noe av uenigheten oss i mellom. Ja, hadde det kun vært snakk om islamkritikk - da kunne jeg kanskje vært mer som deg; "la oss snakke fornuftig sammen" etc.

Dette med uforanderlighet er ellers et vesentlig poeng sett med mine øyne. Ingenting i menneskeheten understøtter at noe - noe som helst - kan være uforanderlig. Det er uforenlig med menneskeheten at islam kan være uforanderlig. Som kristendommen og som alt annet menneskelig er islam dømt til å endres. Det mest sannsynlige (slik jeg ser det) er en modernisering og liberalisering, selv om det ikke kan utelukkes at det vil gå i bølger fram og tilbake.
Sett i lys av utviklingen i Vesten, med det enorme presset fra informasjon, kommunikasjon, kommersielle krefter og effekten av demokrati som fører til individualisme, liberalisme og modernitet, så virker det ekstremt usannsynlig at islam vil klare å stå i mot den samme utviklingen.

3. Når det gjelder islam som "ekspansjonistisk religion", så er hovedproblemet med dette at man omtaler islam som om det var en person, eller en sentral "bevissthet" med en egen agenda. Realiteten er jo at islam består av 1,5 mrd. individer, som i høyden kan organiseres i noen relativt små grupperinger, alle med sin egen agenda.
Et kjerneproblem med ekspansjonisme-tenkningen er at den forutsetter en form for magisk koordinering og kommunikasjon mellom de hundretusenvis av muslimer som har kommet til Vesten. Vi kan slå fast, uten egentlig rom for diskusjon, at det er utenkelig at muslimer som kommer til Vesten er del av en større plan. Det lar seg ikke tenke. Den som hevder at dette lar seg tenke, tenker irrasjonelt. Igjen - man kan være uenig med meg. Men JEG er krystallklar på dette.

Det andre er hva man faktisk observerer. Hvis det virkelig var slik, at muslimer var drevet av en misjonsbefaling som grep inn i også muslimske immigranters motivasjon og tenkning - så burde vi sett en mye mer aktiv rekrutteringsaktivitet fra muslimers side - rettet mot sekulære eller kristne. Meg bekjent er dette lite utbredt, i hvert fall i Norge. Jeg tillater meg å tippe at Jehovas Vitner er mer aktive på misjonssiden enn muslimene i Norge er.

----------------------

Våre definisjoner har vel likhetstrekk, Bøhn. Men en vesensforskjell ligger muligens i hvordan vi betrakter islamofobi? For meg er poenget med islamofobien at den er noe uakseptabelt, det er et negativt fenomen. Men poenget er ikke å konstruere et negativt ladet begrep - det er å finne et navn på et fenomen som jeg anser som negativt. Jeg vet ikke hva som er ditt motiv ift. å utvikle en islamofobi-definisjon - det avgjør du selvsagt selv.

Kommentar #74

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Jeg er Islamofob og stolt av det

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Da er det viktig at noen tar til motmæle, og gjør klart at islamofobisk snakk er sosialt uakseptabelt. At det fortsatt finnes nordmenn som holder på gamle normer for anstendighet.

Horn erklærer herved "krig" mot sine meningsmotstandere. Jeg er pr. Horns definisjon Islamofob og jeg er stolt av det og jeg vil arbeide for at flest mulig andre blir det. Jeg er ikke bare islamofob jeg er har også fobi mot Europeisk sekularisme, definert av Europeiske ateister. Jeg har ganske enkelt fobi mot alle de skader og konflikter som sekulær Europeis intelligensia har påført Europeisk befolkning, enten vi nå snakker om korupsjon i det franske statsbyråkratiet, vettløs pengepolitikk som i Hellas/Spania eller generell rettsløshet for samfunnets ressurs-svake. ( En kollega fikk her om dagen 5000,- i bot uten å ha forvoldt noen skade men hadde oversett en dato på et offentlig dokument. ) Jeg har fobi mot folk som ikke setter sivilisasjon/borger-rettigheter høyere enn nasjonalisme. Jeg har fobi mot emosjonell irrasjonalitet basert på påstandsparadigmer der vilkårlighet er fremste kjennetegn.  Jeg har fobi mot fatwaer og mordforsøk på foreleggere, filmskapere og redaktører. Jeg har fobi mot de av samfunnets intellektuelle elite som sparker nedover på ærlige redelige arbeidsfolk som betaler sin skatt og gjør sin plikt. Jeg har ganske fobi mot de som anser en røver og krigsherre som eksempel og gudeprofet. Jeg har fobi mot de som anser kristendommen verre enn facismen, marxismen og nasismen. Til alle som er redd for islamsk innflytelse  som har forankring i profeten Muhammed slik historien beskriver ham: Vær redd for dette og vær stolt av fobien dere har. Lytt til alle flyktningene som har fått sine venner, slektninger, barn og ektefeller lemlestet, forsvunnet og drept av de som definerer det sanne islam, enten de kommer fra folkerike land som Pakistan, Iran, Saudi-Arabia, Syria eller Libya.   

Kommentar #75

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ikke medisinsk term

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Du må komme med argumenter Gule, ikke bruke begreper som har sin opprinnelse fra det medisinske fagmiljø, for å tråkke på andre.

Nei, dette er feil. Begrepet islamofobi har IKKE sin opprinnelse fra det medisinske fagmiljø. Ordet fobi betyr redsel, og stammer fra gresk. Det er korrekt at man i medisinen (psykiatrien) bruker suffikset fobi for å betegne sykelig angst/frykt for ulike ting. Men det er ikke slik at å bruke suffikset -fobi dermed tilsier at den omtalte er psykisk syk, eller har et psykisk symptom.

En diskusjon av begrepet kan finnes på engelsk Wikipedia (husk at Wikipedia er en upålitelig kunnskapskilde - selv om akkurat denne artikkelen framstår som relativt balansert, i hvert fall innledningsvis - altså slik at JEG ikke følte den var helt på linje med meg).

Det er muligens forståelig at første gang man hører ordet islamofobi, så kan man lure på om det er en medisinsk tilstand. Imidlertid er det ikke mange idag som hører ordet for første gang (eller, så klart, det er det jo, hvert nye barn som blir født etc..), og jeg tror/gjetter at det er ekstremt sjelden at man hører ordet islamofobi brukt (av de som bruker det som et negativt begrep, som er kritisk til fenomenet islamofobi) som en medisinsk term.
De som oftest trekker fram den påståtte medisinske betydningen er - i mine subjektive og begrensede erfaring - folk som er uenig i hele begrepet, og/eller ønsker å latterliggjøre både bruken av det og brukerne. Det å stemple det som et psykiatrisk begrep er altså - i min erfaring - nesten utelukkende et retorisk grep.

Som jeg har sagt annetstedshen: Det kan tenkes personer med psykisk sykdom, der sykdommen akkurat hos dem gir seg utslag i f.eks. islamofobi - der objektet for deres angst og fobiske atferd blir nettopp muslimer. Men om dette er vanlig vet jeg ikke. De fleste som forfekter islamofobiske tanker framstår ikke som psykisk syke. Jeg har heller ikke støtt på noen slike som selv har omtalt seg som syke. Det er ingen klar link mellom islamofobi og sykdom.

Kommentar #76

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Jeg forbereder en kommentar til Horns grundige gjennomgang, men vil gjerne først høre hans respons på mine kommentarer til Gules islamofobdefinisjon, altså mine kommentarer #67 #72 og #73.

Avventer kommentar til Horn før han har kommentert på disse vesentlige forutsetninger for mitt engasjement.

Er det uenigheter også her?

Se min kommentar #79, publisert rett etter din.... ;)

Kommentar #77

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

OK

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Horn erklærer herved "krig" mot sine meningsmotstandere.

Bare til orientering: Jeg tror ikke ordet "krig" var det jeg brukte - jeg tror jeg skrev "ta til motmæle". Det er en nyanse der, Bratlie.

Ellers er mitt inntrykk at islamofobi ikke er det aspektet ved deg som jeg har størst problemer med å forholde meg til.

Kommentar #78

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Demokratiets mulighetsrom

Publisert over 3 år siden

En rask tlbakemelding til Horn. 

Horns besvergelser demonstrerer den absolutte benektelse av berettigelsen og ønskeligheten av en befriende, livsbejaende religionskritikk. Hensynet er konsekvent ivaretagelse av den dogmatisk troende, den reaksjonære homofobe, kvinneundertrykkende religionsutøvelse.

Fantastisk misforstått av en antatt religionskritiker. Her skilles så definitivt våre veier. Mens jeg anser islam som en vesentlig dogmatisk verdensreligion, anser Horn denne religionen som nærmest verneverdig eller lignende i våre himmelstrøk. Globaliseringens realiteter har liksom ikke kommet frem til Horn.

Jeg skal lese innlegget ditt nærmere, men fri og bevare meg, heller rabiat islamkritisk feilaktig aggresjon enn servil religionsunderdanig eller religionstilpasset underdanig korrekt språkbruk!

Lite gjør meg mer forbannet enn religionstilpasset bullshit, enten det er kristentilpasset homofobi, eller islamsk tilsvarende!

Du burde stå skulder ved skulder med folk som kritiserer islam! Med oss ganske allminnelige religionskritikere.

Kommentar #79

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Kritikkverdige religioner og religionskritikk

Publisert over 3 år siden

I denne diskusjonen er demokratiets grunnide direkt førende. Ideene er nedfelt i grunnloven, men det er opp til oss alle å ivareta disse viktige idealer.

Vi skal legge til rette og kjempe for alle menneskers rett til talefrihet, organisasjonsfrihet og religionsfrihet. Derfor er muslimer velkomne, og deres religionstilbedelse, og deres gudshus.

Og vi skal legge til rette for den frie meningsutveksling. 

Derfor er islam- og religionskritikken vesentlig. På et vis er religionskritikken en forutsetning for den frie religionsutøvelse.

Og derfor er det vel så viktig å legge til rette for kritikkverdig religionskritikk, som å legge til rette for kritikkverdige religioner.

Jeg tror det siste må bli mitt mantra, og jeg repeterer det:

Det er vel så viktig å legge til rette for kritikkverdig religionskritikk, som å legge til rette for kritikkverdige religioner.

Ber om Horns respons på dette, og kall det gjerne, sånn i lett humoristisk Gudmund Hernes ånd, Bøhns dogme: Det vel så viktig å legge til rette for kritikkverdig religionskritikk, som å legge til rette for kritikkverdige religioner.

Kommentar #80

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Oops

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
En rask tlbakemelding til Horn.

Horns besvergelser demonstrerer den absolutte benektelse av berettigelsen og ønskeligheten av en befriende, livsbejaende religionskritikk. Hensynet er konsekvent ivaretagelse av den dogmatisk troende, den reaksjonære homofobe, kvinneundertrykkende religionsutøvelse.

Fantastisk misforstått av en antatt religionskritiker. Her skilles så definitivt våre veier. Mens jeg anser islam som en vesentlig dogmatisk verdensreligion, anser Horn denne religionen som nærmest verneverdig eller lignende i våre himmelstrøk. Globaliseringens realiteter har liksom ikke kommet frem til Horn.

Jeg skal lese innlegget ditt nærmere, men fri og bevare meg, heller rabiat islamkritisk feilaktig aggresjon enn servil religionsunderdanig eller religionstilpasset underdanig korrekt språkbruk!

Lite gjør meg mer forbannet enn religionstilpasset bullshit, enten det er kristentilpasset homofobi, eller islamsk tilsvarende!

Du burde stå skulder ved skulder med folk som kritiserer islam! Med oss ganske allminnelige religionskritikere.

Er du for rask på labben, Bøhn?

Du beskriver en person som ikke er meg. Jeg har ikke benektet berettigelsen av religionskritikk - i hvert fall ikke på den måten du uttrykker her.

Jeg anser både islam og kristendommen som dogmatiske religioner, og jeg vet at de er utbredt over store deler av verden. Imidlertid er jeg uenig (hvis du mener det) i at de utgjør en form for sammenhengende utbredelse - at det er en slags magisk sammenheng mellom f.eks. muslimer i Norge og muslimer i Saudi-Arabia, bare fordi de begge bekjenner seg til de samme 5 bokstaver - islam.

Jeg mener han i Norge og han i Saudi er separate individer, og at de besitter hver sin instans av islam. Derfor er jeg også skeptisk til nytteverdien av å studere saudisk eller jeminittisk eller iransk islam, for å forstå hvordan muslimer i Norge tenker. Da synes jeg det er mer interessant å studere muslimer i Norge.

Jeg synes ikke islam er verneverdig - og om så var, hva hjelper det? Jeg tror alle religionene er dømt til både endring og undergang - jeg tror ikke noe på at religionene har en framtid blant menneskene. Det strider for mye mot fornuften å holde seg med en religion, tror jeg. For mange impulser som driver fram tvil om en gudommelig plan. For mange alternative forklaringer som passer bedre enn religionens.
Derimot mener jeg oppriktig at muslimer i Norge er - ikke verneverdige, men har et visst behov for beskyttelse. At de er en utsatt gruppe, og sårbare fordi de er nykommere i landet og mangler det nettverket og den naturlige tilhørigheten som f.eks. vi "norske" har.

Endelig er jeg skeptisk til hva som vil være effekten av at jeg, som er "etnisk norsk", sekulær, og uten bånd til muslimer, skulle "kritisere islam". Hva er sjansen for at de ville lytte til min kritikk? Hva er risikoen for at de ville feiltolke det som et angrep på dem som muslimer?
Som jeg har sagt mange ganger nå - heller enn å kritisere islam som religion, så synes jeg det er hensiktsmessig å kritisere konkrete problemområder som bl.a. muslimer sliter med, f.eks. dette med likestilling - og fortrinnsvis uten å koble det til islam som religiøst system. Men - nå gjentar jeg meg selv, jeg har forklart dette i et annet innlegg.

Du har altså oppfattet meg feil.

Kommentar #81

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Oppfattet feil?

Publisert over 3 år siden

Vær så snill? Har ikke vi en reell uenighet?

Knyttet til din begrepsbruk?

Knyttet til din trang til å definere meddebattanter som islamofobe?

Og hva med mine kommentarer "84 og " 85? Tar du i det hele tatt stilling til dette, eller bare raver du avgårde, sånn i blodtåka?

Kommentar #82

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Religionskritikk

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Det er vel så viktig å legge til rette for kritikkverdig religionskritikk, som å legge til rette for kritikkverdige religioner.

Ber om Horns respons på dette, kall det dogme: Det vel så viktig å legge til rette for kritikkverdig religionskritikk, som å legge til rette for kritikkverdige religioner.

Jeg syntes ditt mantra var veldig fint og mantrask. Nesten like fint som mitt eget: Islamofobifobi.

Men ellers så må dessverre min respons bli ... meh.

Jeg vet ikke hvor viktig religionskritikk er. Altså - jeg er gjerne religionskritisk. For meg er det viktig, kanskje. Det jeg er kritisk til er imidlertid ikke så mye religionene som tankesystem, som de menneskelige strukturene som springer ut fra og opprettholder religionene, og utøver en makt i samfunnet og mot andre individer. Mao: Kirken, og evt. moskéene, prestskapene og imamene.

For min egen del er jeg mest opptatt av kirkekritikk, fordi jeg opplever den norske kirke som den mest problematiske maktfaktoren i Norge, på livssynsfronten.

Når det gjelder moskeene og organisert islam, så synes jeg det er mer problematisk. De er en liten og utsatt gruppe i samfunnet, og jeg unner dem egentlig dette å hutle seg litt sammen i gjensidig støtte og trøst. Det er det samme som at min sympati med Kirken øker jo mer Kirken i Norge skrumper. Idag er trolig bare 10-15 % av befolkningen virkelig inderlig kristne - og jeg synes derfor det blir langt mindre viktig med kristen-kritikk enn det var før, da kristendommen var en større maktfaktor. Samtidig besitter denne minoriteten av kristne - i en slags allianse med alle de "kultur-kristne" urettmessig stor makt gjennom Kirkens maktstrukturer, restene etter kristendommens hegemoni i Norge. Slik sett er kristendomskritikk - kirkekritikk - fortsatt på sin plass.

For islam er det motsatt, kanskje: Jo mer etablert muslimer blir i Norge, jo flere de blir, jo bedre integrert i samfunnet - jo viktigere og riktigere blir moske-kritikk.

Jeg har mange ganger nå gjort klart hva slags kritikk jeg retter mot norsk islam: Jeg forventer at de følger norsk lov, og enten de liker det eller ikke: Anerkjenner norsk lov som det som gjelder her til lands. Hvis vi får høre sanne historier om imamer som driver dobbelt bokføring - så er det selvsagt et kjempeproblem. Ikke minst for muslimene selv, som risikerer å bli villedet av sine åndelige veiledere.

Uansett: Heller en religionskritikk tror jeg på diskusjon om vårt felles, almenmenneskelige verdigrunnlag. Jeg har en sterk formening om at vi skal kunne samles om felles verdier, på tross av dette småtteriet på overflaten som skiller oss.

Kommentar #83

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

venstreorientert sekulær-ateistisk PK'er

Publisert over 3 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
En kollega fikk her om dagen 5000,- i bot uten å ha forvoldt noen skade men hadde oversett en dato på et offentlig dokument.

Det bare være en venstreorientert sekulær-ateistisk PK'er som var hjernen bak dette statsbaserte overgrepet mot en hedersmann.

Kommentar #84

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Vær så snill? Har ikke vi en reell uenighet?

Knyttet til din begrepsbruk?

Knyttet til din trang til å definere meddebattanter som islamofobe?

Og hva med mine kommentarer "84 og " 85? Tar du i det hele tatt stilling til dette, eller bare raver du avgårde, sånn i blodtåka?

Nå ER du for kjapp, Bøhn! Jeg skriver alt jeg klarer, og har nå respondert på både 84 og 85. Er ikke det forbilledlig, da?

Vi er uenige om endel ting, ser det ut til. Er ikke det demokrati i praksis, da?

Kommentar #85

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det bare må være en venstreorientert sekulær-ateistisk PK'er som var hjernen bak dette statsbaserte overgrepet mot en hedersmann.

Argh! NÅ føler jeg meg truffet, nå....!

Neida. SÅ paranoid er jeg ikke.

Kommentar #86

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Islamkritikk

Publisert over 3 år siden

Åja, så dum jeg er, nå skjønner jeg. Horn er sterkt islamkritisk, må vite. Det er bare sånn at andres islamkritikk er islamofobisk. Og Horns islamkritikk er adekvat. Det var klargjørende.

Hvor er rommet for andres islamkritikk?

Hvor er Horns ivaretagelse av det aller viktigste aspektet: Rommet for den feilaktige, inadekvate, romsterende, negative islamkritikk?

Hvor er det rommet, Horn?

Kommentar #87

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Kan du være så snill

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg anser både islam og kristendommen som dogmatiske religioner, og jeg vet at de er utbredt over store deler av verden. Imidlertid er jeg uenig (hvis du mener det) i at de utgjør en form for sammenhengende utbredelse - at det er en slags magisk sammenheng mellom f.eks. muslimer i Norge og muslimer i Saudi-Arabia, bare fordi de begge bekjenner seg til de samme 5 bokstaver - islam. Jeg mener han i Norge og han i Saudi er separate individer, og at de besitter hver sin instans av islam. Derfor er jeg også skeptisk til nytteverdien av å studere saudisk eller jeminittisk eller iransk islam, for å forstå hvordan muslimer i Norge tenker. Da synes jeg det er mer interessant å studere muslimer i Norge.

å utdype forskjellen på Profetens Ummah, IslamNet og salafister i KSA?

Dersom du ikke klarer det, er det du skriver bare rør og vås.

Kommentar #88

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

@ S.Wahl (#60)

Publisert over 3 år siden

Du etterlyser forskning og statistikk. Rud Koopmans har relevante undersøkelser, gjengitt i en J.A.Snoen artikkel i Minerva i(20.01, 2015)

Kommentar #89

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Islamkritikk og islamofobi

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Åja, så dum jeg er, nå skjønner jeg. Horn er sterkt islamkritisk, må vite. Det er bare sånn at andres islamkritikk er islamofobisk. Og Horns islamkritikk er adekvat. Det var klargjørende.

Hvor er rommet for andres islamkritikk? Feiltagelsene.

Og fremfor alt hvor er ivaretagelsen av det aller viktigste aspektet: Rommet for den feilaktige, inadekvate, romsterende, negativem islamkritikk?

Hvor er det rommet, Horn?

Jeg vet ikke hvor dum du er Bøhn - tror ikke jeg overhodet har antydet noe som helst om din intelligens. Eller har jeg gjort det uten å merke det en gang?

Du har vel egentlig rett: Islamkritikk er greit, islamofobi er ikke greit. Som jeg har sagt flere ganger nå - jeg er generelt lite opptatt av "islamkritikk" i betydningen kritikk av religionen islam. Jeg er mer tilhenger av diskrimineringskritikk, matvareforbudskritikk, omskjæringskritikk, niqabkritikk, halshoggingskritikk, og annen kritikk av spesifikke ting som jeg synes vi bør kritisere. Heller enn å samle dette under paraplyen "islamkritikk" synes jeg vi bør ta fatt i det vi konkret mener er uheldig.

Når det gjelder direkte islamkritikk - altså dette med å gå inn i islams "hellige tekster" - så har jeg diskutert dette i et eget hovedinnlegg nokså nylig - med tittelen: "Islamkritikk".

Jeg forstår ikke hva du mener med "feilaktig islamkritikk". Jeg har vel aldri tenkt at "kritikk" må være korrekt for å være legitim. Ukorrekt kritikk må jo evt. besvares, slik at kritikeren får rettet opp kursen. Det som derimot ikke bør ha noe vernet rom i samfunnet - det er vedvarende feilaktig kritikk, der man nekter å korrigere kursen selv etter at man eksplisitt har blitt forklart at man har misforstått. Dét er jo bar dumt - ja, dumskap ikke sant?

Jeg klarer heller ikke se for meg dette rommet for denne livsbejaende religionskritikken som du snakker om. Min egen erfaring er at hele det offentlige rommet nå har blitt et jublende, brølende og snerrende islamkritisk rom, der det å kritisere islam og muslimer har fått grønt lys og full rulle - alle hemninger over bord. Ikke minst koblet til et Frp i regjering, og Hege Storhaug i alle spalter. Jeg mener rommet for islamkritikk er for stort per idag - eller kanskje rettere sagt: At hvis vi skal ha et så stort rom, så trengs noen ordensregler. Nei til islamofobi kunne være én slik regel.

Problemet er selvsagt hvem som skal lage og overholde disse reglene. Vi har et fritt samfunn, et fritt ordskifte. Ingen ønsker sensur - og selv en enkel forhåndsmoderering av innlegg her på VD vekker voldsomme anklager om totalitær tenkning. Så den hemningsløse islamkritikken vil trolig rulle videre uhindret - og upåvirket av hva jeg måtte mene om den.

Kommentar #90

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
å utdype forskjellen på Profetens Ummah, IslamNet og salafister i KSA?

Dersom du ikke klarer det, er det du skriver bare rør og vås.

Oi, der strøk jeg visst med glans. Aner ikke hva jeg skal svare. Bryr meg ikke heller.

Kommentar #91

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Nope

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder moskeene og organisert islam, så synes jeg det er mer problematisk. De er en liten og utsatt gruppe i samfunnet

Niks. Feil. Njet.

Dette er fullstendig feil i en globalisert verden. Om det var slik at islam/muslimer var en truet religion/minoritet i vårt land, ville jeg være svært tilbøyelig til å være enig med deg, i alt du skriver. Men dette er simpelthen feil. Innvandrergruppene relaterer seg vel så mye til sitt tidligere hjemland, sitt tidligere hjemlands religion, som til sitt nye hjemland, kultur og religion. Og islam er en sterk ekspansjonistisk religion.

Islam er ingen truet religion i Norge. Tvert i mot, som andre livssynsgrupper mottar de vesentlige økonomiske bidrag fra det norske felleskap.

Igjen: hvis tenkningen din domineres av slike feilforestillinger, er det kanskje forståelig at det blir så galt som det blir.

Kommentar #92

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Natt

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Niks. Feil. Njet.

Dette er fullstendig feil i en globalisert verden. Om det var slik at islam/muslimer var en truet religion/minoritet i vårt land, ville jeg være svært tilbøyelig til å være enig med deg, i alt du skriver. Men dette er simpelthen feil. Innvandrergruppene relaterer seg vel så mye til sitt tidligere hjemland, sitt tidligere hjemlands religion, som til sitt nye hjemland, kultur og religion. Og islam er en sterk ekspansjonistisk religion.

Islam er ingen truet religion i Norge. Tvert i mot, som andre livssynsgrupper motar de vesentlige økonomiske bidrag fra det norske felleskap.

Igjen: hvis tenkningen din domineres av slike feilforestillinger, er det kanskje forståelig at det blir så galt som det blir.

Ja, tenkningen min domineres av dette. Jo sterkere muslimenes stilling i Norge blir, jo viktigere vil en mer spesifikk islamkritikk bli. Men vi er et godt stykke unna der, slik jeg ser det.

Jeg tror forskning gir tvetydige svar på dette du skriver om hva innvandrergruppene relaterer seg til. I den grad din beskrivelse er korrekt, så vil min "medisin" være å prøve å få innvandrergruppene til å relatere seg mer til Norge. Føle seg bedre mottatt, mer inkludert. Om dét krever at jeg toner ned litt mitt behov for å drive religionskritikk mot dem, så er det kanskje en pris jeg må betale.

OK Bøhn - jeg har nå skrevet mye mer enn godt er - og ikke minst er dette i stor grad repetisjon av ting jeg har skrevet tidligere. Så på tide å si god natt.

Kommentar #93

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Hehe, neida, du har ikke det.

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hvor dum du er Bøhn - tror ikke jeg overhodet har antydet noe som helst om din intelligens. Eller har jeg gjort det uten å merke det en gang?

Neida, du har ikke antydet noe vedrørende min intelligens. Det er antagelig smart av deg. Men du våget en gang å antyde noe om mitt menneskesyn. Selvfølgelig helt ubegrunnet. Og det var rett og slett meget uintelligent. Av deg.

Kommentar #94

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Kalifat

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Forestillinger om at muslimer har en samlet plan om å overta Norge/Europa/verden

Bøhn er tydeligvis en klok mann, men jeg stusset litt ved ovennevnte punkt i din definisjon. Er det slik å forstå at å hevde at noen muslimer har en slik plan eller ønske om et muslimsk kalifat ikke da skal inngå i en definisjon av islamofobi, mens å hevde at muslimer generelt har et slikt ønske, da vil være islamofobi? Den største islamistiske terrorgruppen, Isis ,har vel allerede erklært deler av land som kalifat på veien mot deres drøm om et muslimsk verdenskalifat? Dette er vel fakta og ikke konspirasjonteori? Hvordan skal vi tolke at en dansk imam nylig hevdet at islam og muslimer allerede er på god vei til å ta over Europa? Er ikke dette et uttrykk for noen/mange muslimers ønske? Hva mener du med samlet plan? Kan noen som har kunnskap om hvorvidt Koranen og/eller andre islamske kilder snakker om verdensherredømme og om dette er utbredt tankegang blant  islamske ledere/imamer?

Kommentar #95

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

God natt, Horn

Publisert over 3 år siden

God natt, Horn.

Takk for ordskiftet!

Kommentar #96

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Men islamofobi er du ekspert på!

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Oi, der strøk jeg visst med glans. Aner ikke hva jeg skal svare. Bryr meg ikke heller.

Her skulle jeg nøyd meg med å komme med et beskrivende ord på 4 bokstaver(med utropstegn bak), men jeg er for godt oppdratt til det.

Men ringer det ikke snart ei bjelle for deg?  Du har ikke snøring på Islam, men beskriver glatt alle oss islamskeptikere for "gamle islamofober".  Og det er ikke akkurat ment som en hederstittel, fra din side!

Si meg; eier du ikke et snev av selvinnsikt og forståelse for din egen begrensning?

Kommentar #97

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Takk for kommentar

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Bøhn er tydeligvis en klok mann, men jeg stusset litt ved ovennevnte punkt i din definisjon. Er det slik å forstå at å hevde at noen muslimer har en slik plan eller ønske om et muslimsk kalifat ikke da skal inngå i en definisjon av islamofobi, mens å hevde at muslimer generelt har et slikt ønske, da vil være islamofobi? Den største islamistiske terrorgruppen, Isis ,har vel allerede erklært deler av land som kalifat på veien mot deres drøm om et muslimsk verdenskalifat? Dette er vel fakta og ikke konspirasjonteori? Hvordan skal vi tolke at en dansk imam nylig hevdet at islam og muslimer allerede er på god vei til å ta over Europa? Er ikke dette et uttrykk for noen/mange muslimers ønske? Hva mener du med samlet plan? Kan noen som har kunnskap om hvorvidt Koranen og/eller andre islamske kilder snakker om verdensherredømme og om dette er utbredt tankegang blant islamske ledere/imamer?

Som det forhåpentligvis har fremkommet er jeg ikke særlig glad i begrepet "islamofob". Jeg tror vi er best tjent med å unngå begrepet.

Jeg håper vi kan skape et bredt rom for islamkritikk, som for annen religionskritikk. Jeg håper at vi kan være frimodige, og uredd kritiske i forhold til alle ideologier og religioner. I dette ligger det også rom for å ta feil.

Det betyr at alle, og ikke bare de velinformerte, skolerte, skal kunne ta del i samfunnsdebatten. Og uten å risikere leie karakteristikker av noe slag.

Når det kommer til det konkrete, som du Kåre, tar opp, anser jeg dette som et typisk konkret, empirisk spørsmål som kan drøftes ved å belyse denne problemstillingen med ulike kilder.

Kommentar #98

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

# 74

Publisert over 3 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Til slutt: Selvsagt kan VD lage egne regler, og f.eks forby bruken av ordet islamofobi på nettstedet. Det ville muligens gitt en mindre opphetet debatt. Til gjengjeld er det ganske spesielt, dersom man skulle forby et ord som selveste Kofi Annan har brukt. Og dersom man på denne måten skulle bidra til å holde en beskyttende hånd over de som ønsker å bruke VD til å spre mistenksomhet om islam. Jeg ville syntes det var trist.

Her har du gitt en meget god begrunnelse for at dette begrepet brukt i våre diskusjoner, ikke har noen som helst saklig berettigelse. Hva har det med meg å gjøre; hva har det med Rune Holt å gjøre, for å nevne et par islamkritikere med forskjellig ståsted?

Her kan det kun tjene en hensikt: Å være for hånden for slike som har (en medfødt?) trang til å gå til personangrep på sine meningsmotstandere. Det er utrolig at intelligente og opplyste mennesker av i dag, i vår kultur, ikke kan forstå at de skal holde seg til saken og avstå fra (selveksponerende?) personangrep.

God natt!

Kommentar #99

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Kan Bøhn

Publisert over 3 år siden
Mort1 Bøn. Gå til den siterte teksten.
Altså: islamkritikk, som all religionskritikk skal være frimodig, uredd. Der er lov å bomme, harselere, fleipe.

utdype hvor han mener fleip og harselas legetimeres i konteksten de er nevnt? Er det under religionskritikk eller mener Bøhn at frimodighet og ureddhet naturlig bærer harselas og fleip på en måte som fritar harselas og fleip for legitim kritikk?

Kommentar #100

Mort1 Bøn

3 innlegg  313 kommentarer

Beklager, Festø

Publisert over 3 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
utdype hvor han mener fleip og harselas legetimeres i konteksten de er nevnt? Er det under religionskritikk eller mener Bøhn at frimodighet og ureddhet naturlig bærer harselas og fleip på en måte som fritar harselas og fleip for legitim kritikk?

Kan ikke hjelpe deg her. Du må nok selv finne ut av dette. Lykke til.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere