Lars Gule

96

Islamofobi er å sykeliggjøre islamkritikk?

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk.

Publisert: 9. mar 2016

En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer. Slik kan uttrykket også brukes, til å stemple meninger man ikke liker med et kraftfullt uttrykk. Men selv om uttrykket kan misbrukes, slik også rasisme og antisemittisme kan, har likevel islamofobi sin berettigelse fordi uttrykket viser til et høyst reelt fenomen og et rasjonelt begrep.

Som en første tilnærming kan islamofobi, også kalt islamfobi og islamfrykt (på engelsk Islamophobia) forstås som en ikke-medisinsk fobi som kommer til uttrykk gjennom fordommer mot, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer.

I uttrykket her er «-fobi» brukt metaforisk, altså ikke-medisinsk, for å få fram et kritisk poeng, nemlig den sterke følelsen mot noe eller noen (i dette tilfellet islam og muslimer). Heller ikke når det er snakk om xenofobi (fremmedfrykt) eller homofobi kan man si at fobi-delen av uttrykket viser til noen medisinsk eller psykologisk diagnose. Det handler om en fobi uten noen kliniske medisinske årsaker. Derfor er det rett og slett galt (et kategorimistak) å påstå at bruken av tillegget -fobi er en psykiatrisk diagnose. Denne innvendingen fungerer derfor som en ren avledning fra det problematiske fenomenet islamofobi – altså det omfattende hat mot islam og muslimer som finnes.

Men fordi også uttrykket islamofobi kan (mis)brukes til å stemple berettiget kritikk av islam og muslimske praksiser, er det viktig med en presisering av begrepet islamofobi. Ved å opparbeide et presist begrep vil man også kunne avgrense fenomenet islamofobi på en tydeligere måte. Man vil også se parallellene mellom islamofobi på den ene siden og rasisme og antisemittisme på den andre.

Islamofobi kan sies å være kjennetegnet av følgende:

  • Overdreven og/eller feilaktig kritikk av islam/muslime
  • En forestilling om islam som både en ond og uforanderlig religion eller ideologi
  • Konspirasjonsteoretiske forestillinger om at islam/muslimer vil overta Norge/Europa/verden

Det finnes mange eksempler på overdrevne og feilaktige påstander om islam og muslimer, for eksempel påstander om at alle muslimer lyver, forestillinger om at islam er en ond religion som ikke kan forandres, og at muslimer planlegger å overta. Det innebærer at dersom det framsettes påstander som omfatter eller kjennetegnes av disse tre kjennetegnene, har vi et eksempel på islamofobi.

Dette har blitt presentert før, men det forhindrer ikke at en rekke personer fortsetter å påstå at islamofobi-uttrykket handler om å sykeliggjøre. Det er rett og slett feil.

Lars Gule

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Mer tjo og hei

Publisert rundt 4 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Det kan dessverre ikke logisk-matematisk bevises at det ikke fins spøkelser, og det samme gjelder for islamofobi. Men en kan iallfall ikke komme nærmere enn Haus' påvisning av at om den fantes, ville den bare være en beskrivelse av islam. Gules definisjonsforsøk har nok en gang kollapset for åpen scene, og han løper vel ennå.

Så var det denne islamske essensen da, Sandemose. Hvor har du den? Glemt den? Bare noe du tror - uten å ha greie på islam? Ja, ja.

Det er nok andre enn meg som løper - og det i underbuksa.

For Sandemose er en avslørt frekkas. Han har til og med skrevet en bok om venstrefløyen og islam. Men er altså ikke i stand til å presentere en definisjon av islam(s essens) som han kan gjenta når han blir bedt om å forklare hva han snakker om.

En litt inkonsekvent islamofob dette. De fleste islamofobe er nemlig kjapt ute med sine definisjoner og "innholdsbestemmelser". Og så står de avkledd tilbake. Så Sandemose forsøker seg med å insistere på at islam har en essens - og som sådan er den uforanderlig - uten å fortelle oss hva denne essensen består i. I tillegg er han utelukkende opptatt av de negative sidene av islam (og de finnes jo, men det finnes mer). Så Sandemose fyller i alle fall to av kriteriene på islamofobi. Selv om han altså ikke klarer å hoste opp essensdefinisjonen sin av islam.

Så er han kanskje bare en forvirret og kunnskapsløs islam/muslim-hetser og ikke en ekte islamofob, for jeg har ikke registrert at Sandemose tror at islam/muslimer arbeider konspiratorisk for verdensherredømme. Men  hvem vet ...?

Lars Gule

Kommentar #202

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
for min del liker jeg ikke ordet islamofob, slik jeg forstår begrepet, handler det mest om manglende evne eller vilje, til å skille mellom forskjellige former for islam.

det blir på samme måte som når enkelte ikke greier å skille mellom ateisme, og kommunisme, eller for den del, kristendom og heksebrenning.

så kan man eventuelt debattere hva man skal kalle det.

Jeg tenker at "islamfrykt" kan være et alternativ.

Heri finner jeg ingen implisitter annet enn at vedkommende har en bekymring og skepsis i forhold til islam. Så kan evt begrunnelsen drøftes og argumentene vektes.

Kommentar #203

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Men jeg skal prøve å skjerpe meg.

Det ble nå uansett interressant lesning! :-D

Kommentar #204

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg er stort sett bekymret alltid jeg.

Publisert rundt 4 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er ikke Wold bekymret over denne situasjonen i Tyskland?

Men vi fikk vel alle et godt "friminutt" med herrestafetten i skiskytinga ;-)

Noen ganger skulle jeg ønsket at jeg var like "nærsynt" som landsrykeren til Storm P, som på spørsmål om hva han syntes om verdenssituasjonen svarte : "Jeg vet ikke, jeg har fått et rusk i øyet..."

Men fra spøk til revolver, Wahl. I redelighetens navn kunne du godt referert denne også:

Since the early twenty-first century, Muslims have emerged as a new group of antisemitic perpetrators in Western Europe. Perpetrators of the most extreme cases of violence against European Jews in recent years were Muslims, and they partly justified their actions by their interpretation of Islam. The most terrible incidents include: the terror attacks in January and February 2015 in Paris and Copenhagen, where nineteen people were murdered, among them at least five because they were Jewish; the shootings at the Jewish Museum in Brussels in May 2014, where four people were killed; the murder of three children and a teacher at a Jewish school in Toulouse in 2012; and the torture and murder of Ilan Halimi in Paris in 2006. Statistics for France and Great Britain from the last decade show that antisemitic perpetrators have been disproportionately of Muslim origin. Exact numbers are difficult to establish, however, because most perpetrators have not been identified. Cautious estimations put the percentage of Muslim perpetrators of antisemitic acts in Great Britain at between 20 and 30 percent, while the percentage of Muslims in the general population stands at 5 percent. About 30 percent of the perpetrators in all antisemitic incidents in France in recent years have been identified as Muslim/ Arab. Adding the number of non-identified perpetrators, the actual percentage can be estimated to be above 50 percent.1 Muslims make up 6 to 8 percent of the total population of France. While antisemitic acts peaked during tensions in the Israeli– Palestinian conflict and the Iraq War, the annual levels of antisemitic acts have risen significantly compared to the 1990s and cannot be attributed solely to fallout from these conflicts. How is this reflected in antisemitic attitudes?

Denne viser en overrepresentasjon på mange hundre % for muslimer.  Og det var enda før de siste tragiske myrderiene i Paris.

Også den undersøkelsen du referer til viser en klar overrepresentasjon.  Og det er jo det som teller, ikke de absolutte tallene.

Jeg er bekymret for at blant muslimer som lever i Europa, viser den samme statistikken at rundt 45% av dem, mener at Vesten er ute etter å knuse Islam.  Det er rett og slett alarmerende. Hva det skyldes vet jeg ikke, men at det kan være noe fobisk ser jeg ikke bort fra.  Og det er et svært dårlig utgangspunkt for en fredelig sameksistens.

Når det gjelder situasjonen i Tyskland ser den langt mer bekymringsfull ut dag for dag.  Du husker sikkert situasjonen opp gjennom etterkrigstida.  BRD tok et klart oppgjør med nazi-tida og Holocaust.  Benektelse av tilintetgjørelsen ble forbudt.  DDR gjorde det ikke.  Kanskje bidrar det til en økning av enkelte uønskede holdninger i det nye, samlede Tyskland?

Men det er et uomtvistelig faktum at uroa vi i økende grad ser korrulerer med et økende antall muslimer.  Tilfeldig?  Neppe.

Kommentar #205

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at "islamfrykt" kan være et alternativ.

Heri finner jeg ingen implisitter annet enn at vedkommende har en bekymring og skepsis i forhold til islam. Så kan evt begrunnelsen drøftes og argumentene vektes.

tja, muligens.

det blir litt et spørsmål om hva man vill med begrepet, og jeg tror det er noe mer, enn frykt for islam, fx er muslimer som frykter andre former islam muslimer med islamfrykt?

Kommentar #206

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Du opprettet en tråd

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Så Sandemose forsøker seg med å insistere på at islam har en essens - og som sådan er den uforanderlig - uten å fortelle oss hva denne essensen består i.

der du mente at mange muslimer hyklet.

Hvordan er det mulig å hykle, dersom det ikke finnes noen essens?

Kommentar #207

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Om "sykelighet" osv.

Publisert rundt 4 år siden

Gule: "..hoste opp essensdefinisjonen sin av islam."

Som alle vet, er definisjonen gitt forlengst, og Gule forsøkte selv å kommentere den. Da jeg påpekte at innvendingen var meningsløs, løp Gule ut av debatten, slik det stadig skjer.

Når Gule altså har definisjonen, hvorfor fortsetter han ikke med å drøfte den? Svaret gir seg selv. Han kunne virke som en kverulant som parkerer det ene nederlaget etter det andre, for så å komme tilbake med hevnforsøk så snart han har vært ekskludert lenge nok til å tro folk har glemt sammenhengen.

Gule får gjøre et forsøk på å manne seg. Kom med innvendigen igjen, så skal jeg gjerne ta saken opp.

Men for å bruke hans egne ordvalg fra så mange ganger tidligere: Gule er også i denne tråden avslørt som en løgner. I likhet med tendensen i et tidligere innlegg av Kahrs, er jeg glad for at moderator ikke kommer til å slette hans tilbakestående forfalskninger av mine standpunkter. De bør få anledning til å bli skjermdumpet i det evinnelige.

Konklusjonen er at Gule er en amoralsk debattant. Men det visste vel alle? Hvorfor starte stadig nye tråder for å bevise noe slikt?

Jeg vil oppfordre Gule til å arrangere et møte på sin høyskole om sine og sndres "definisjoner". Slik det nå er, må han tross alt nesten selv kunne se at hans egne hysteriske reaksjoner, og mangel på faglig seriøsitet, blir pinaktig observert av hver og en

Kommentar #208

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

Mer tøys

Publisert rundt 4 år siden
Jørgen Sandemose. Gå til den siterte teksten.
Slik det nå er, må han tross alt nesten selv kunne se at hans egne hysteriske reaksjoner, og mangel på faglig seriøsitet, blir pinaktig observert av hver og en

Subjektiviteten i Sandemoses infantilt uproporsjonale reaksjoner på det meste, sier sitt om hvem som mangler seriøsitet - både av det faglige og annen type.

For hva har Sandemose sagt om min definisjon av islamofobi? Nix og null. Absolutt ingen ting. DET er visst seriøst. Æsj, for en type.

Lars Gule

Kommentar #209

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Takk til Lars Gule

Publisert rundt 4 år siden

for hans positive engasjement for menneskeheten. Fred og kjærleik.

Kommentar #210

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
er muslimer som frykter andre former islam muslimer med islamfrykt?

Gule ville nok heller kalt dem islamofobe... ;-)

Kommentar #211

Greta Aune Jotun

180 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Begrepet islamofobi har IKKE sin opprinnelse fra det medisinske fagmiljø.

Selvsagt ikke. Og hvorfor? Jo, islamofobi er et nykonstruert begrep som brukes som skjellsord.

Mange "frykter" sikkert at islam skal få større utbredelse i Norge, men det behøver slett ikke å være en fobisk (sykelig) redsel (jf. klippet fra Wikipedia under), men noe man frykter slik noen frykter det kan komme til å gå et ras der de bor, dårlig avling grunnet været - eller at barna skal begynne å ruse seg. 

Begrepet "islamofob" holder heller ikke mål intellektuelt sett. Man frykter ikke papiret eller skriften i en bok, men menneskene som kan sette i verk det skriften sier. Og når vi ser hva som skjer i store områder av islamske land i Afrika og Asia idag (og hva som tidligere har skjedd), mener jeg det er en naturlig følelse å frykte (jeg vil kalle det: være meget skeptisk til) islamsk utbredelse i Norge. Det skulle bare mangle!

Eksempel: Spesielt Gule bør lese hva som skjedde med den kristne Lata Lata-befolkningen i Indonesia for ikke mer enn 15-16 år siden. Og hvem rensket Nord-Molukkene for kristne noe tidligere? Men slikt kommer da ikke til å skje i lille snille Norge? Nei, det får vi håpe, men jeg har full forståelse for de som assosierer, og jeg plasserer meg gjerne i gruppen skeptikere.

Begrepet "norsk islam" er også like tåpelig å bruke som begrepet "islamofob".

Wikipedia: En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Når frykten er utenfor egen kontroll, og hvis frykten forstyrrer dagliglivet, kan kriteriene for en diagnose på en av angstlidelsene være oppfylt.)

Kommentar #212

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Igjen: Om amoralitet

Publisert rundt 4 år siden

Gule: "...min definisjon av islamofobi? Nix og null"

Det Gule omtaler som "sin" definisjon av islamofobi, er en kopi av elementer i en rekke samfunnsdebatterende innlegg, tildels i andre fora enn VD. Bl.a. er Gules definisjon (som vi vet, eksisterer den ikke lenger som sådan) nært beslektet med Frode Hellands selvmotsigende definisjonsforsøk (e.l.) i tidsskriftet Agora, som jeg har kommentert i et lengre innlegg på VD:"Repressiv toleranse 2015".

Jeg ber Gule forklare hva han sikter til med at jeg skulle ha "uproporsjonale reaksjoner".

Gule har ikke på noe tidspunkt våget å kommentere min påvisning av rene forfalskninger av hva undertegnede ved anledninger skulle ha skrevet. Han har tidligere fått ris for dette, og løpt sin vei etter å ha salvet seg. For leserne kan alt dette, og mer til, blir åpenbaret gjennom arkivarbeid. Gule er derfor utvetydig å oppfatte som en amoralsk debattant.

Hvis han vil ha gjort noe med denne oppfatningen, kan han jo bare gjøre sitt for å lage et høyskolemøte om islam-definisjoner. Det ville være en interessant foreteelse, for det er klart at hans og andres oppførsel i forhold til nevnte skole er et problem i større sammenheng

Jeg tror ingen er "ute" etter Gule; iallfall er ikke jeg det. Men at han må hjelpes, er mer enn klart.

Kommentar #213

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Diagnosetyrraniet.

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
har likevel islamofobi sin berettigelse fordi uttrykket viser til et høyst reelt fenomen og et rasjonelt begrep.Slik Professor Tvedt så presist har definert begrepet godhetstyrraniet som en hersketeknikk og verktøy for å stoppe og kvele rasjonell kunnskapsbasert debatt kan man se nøyaktig samme fenomen knyttet til begrepet "islamofobi". "Er du uenig med meg er du syk." Jeg er den friske, du er den psykiatrisk syke. Hvem vil vel være det? Det logiske navnet på denne manipulerende hersketeknikken vil da måtte være diagnosetyrraniet.

Kommentar #214

Frode Klettum

10 innlegg  409 kommentarer

Islamofob-haterne har mye å lære om islam

Publisert rundt 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
According to UNICEF (2015), the MENA region has made the fastest progress in reducing child marriage, from 34 to 18% over the last three decades. (Om Midøsten og Nord-Afrika). Hvordan kan det henge sammen med at islam stadig er religionen til det overveldende flertallet i denne regionen?

Men huff så vondt for islamofobe å lære noen faktisk om muslimer.

Georg Bye-Pedersen stiller i  #141 et spørsmål som ennå ikke er besvart: «Det skulle være interessant å spørre hvilken kritikk av islam som er feilaktig?»

Morten Horn var den som først tok islamofobibegrepet i sin munn og ga dermed opphavet til en rekke islamofobi-tråder de siste dagene og som islamofob-stemplet meg og mange av motdebattantene i tråden Noen avklaringer (Ghozlan 1.3.16) i #172 med denne utskjellingen: «Det er de islamofobe i denne tråden som har insistert og terpet på at Muhammed giftet seg med en 6-9 år gammel jente (ærlig talt - jeg aner ikke om det er sant, og jeg gir blaffen, samme hva slags griseri Muhammed gjorde seg skyldig i, så er det irrelevant for oss som lever i dag».

Horn satte opp en definisjon av hva «islamofobi» er i seks punkter under tråden Skremmende hvor mange fordommer som florerer! (Ghozlan 8.3.16) #11 og Lars Gule lagde en trepunktsdefinisjon av islamofobibegrepet i dette innlegget Islamofobi er å sykeliggjøre islamkritikk?. Problemet er at ingen av disse to «islamofob-jegerne» kontrollerer disse definisjonene før de stempler sine meningsmotstandere som islamofobe. Heller ikke Verdidebatts retningslinjer blir fulgt, jf punkt 4 der det står: «Unngå nedsettende karakteristikker, personangrep og trakassering». Horns hensikt med personkarakteristikkene ser ut til å være at han mener debattanter som ikke har det samme positive syn på islam som han selv, fortjener  å bli uthengt som islamofobe. Dette framkommer i Avnskogs tråd Hatretoriker i den godes tjeneste 9.3.16 #23 hvor han skriver: «Dettestigmatiserende begreper og nedsettende retorikk») er én viktig grunn til at jeg mener det er uhensiktsmessig av VL å åpne for islamdebatter på VD: Erfaringen er entydig på at det er ekstremt krevende å få til gode nettdebatter over dette temaet» (Horn viser her til Avnskog som snakker om islamofob-begrepet, jf #20). Det er stort sett bare «human-etikerne», Horn og Gule, som mener seg berettiget til å slå folk under beltestedet fordi de ikke er enig med dem selv. Gule sa i 2011 at Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla, jf Søylands svar i #54 på Gules hoverende #41. I sistnevnte Aftenposten-artikkel, sier Gule at hemmeligheten er å «bruke faktabevis, saklighet og humor».

Iran følger Muhammeds eksempel

Da er det naturlig å først se hvilke fakta Gule har brukt for å stemple Gunnar Søyland som islamofob utløst av det han skrev i #32: «Kanskje fordi det brukes for alt det er verdt til å forsvare slike som følger profetens lysende eksempel, og praktiserer det samme i dag?». Denne kommentaren har Søyland funnet støtte for i bloggartikkelen til en berømt skihopper og operasanger Michael Breines Oredam Iran ødelegger livet til unge jenter. Oredam skriver uttrykkelig under bildet at det er «tatt i en annen sammenheng», hvilket betyr at det er brudepiker. Litt svart humor tåler de fleste. Dette svekker ikke troverdigheten av artikkelen. Jeg gratulerer Horn med doktorgraden den 21. januar i år, men med denne solide kompetansen er det vel ikke helt urimelig å forvente at man har lært deg å vekte ulike kilder. Du burde selv prøve å finne sannheten framfor å trekke fram svake kilder fra mulige meningsfeller i kommentarfeltet under artikkelen, jf din #34 tredje og fjerde avsnitt.

Det tok meg 10 sekunder å søke på nettet og sjekke at hovedinnholdet i Oredams artikkel er i samsvar med Frontpage magazine Child marriage in Iran (sept. 2015), sitat: «According to the Islamic Republic civil code, Iran’s constitution set the legal marriage age for girls at 13 and boys at 15. But the Iranian parliament's legal affairs committee made several statements arguing that the Islamic Republic is attempting to lower the girl marriage age to 9. So, even though the above-mentioned marriage is illegal based on Iran’s civil code, the religious authorities allowed it”. 

Søyland er islamofob og kunnskapsløs, skriver Gule i #36, og mener å finne grunnlag for sin slutning i UNICEFs rapport.  Rapporten oppgir en rekke grunner til barneekteskap som fattigdom, religiøs tilknytning, medgift, manglende utdannelse, patriarkat, jf Bangladesh. Selvsagt er de sosioøkonomiske forholdene viktige, men jeg kan ikke se at Søyland i #34 utelukker at det er et samvirke av faktorer som fører til at mindreårige gifter seg. Poenget til Søyland er at Irans lovbaserte minimumsalder for ekteskap er 13 år for jenter og 15 år for gutter, men at de islamske autoritetene forsøker å redusere ekteskapsalderen for jenter til 9 år. I 2009 og 2010 ble likevel henholdsvis ca 450 og 720 jenter under 10 år gift i Iran, jf artikkelen i sitatet over. Gule og Horn burde gi Søyland ros for at han finner fram relevant informasjon om den alarmerende utviklingen i Iran.

 

I Wikipedia Child Marriage står det: “Some Islamic marriage practices have permitted marriage of girls below the age of 10, because Shariat law is based in part on the life and practices of Muhammad, the Prophet, as described in part in Sahih Bukhari and Sahih Muslim”.Det er jo akkurat dette Søyland påpeker ved å vise til at de iranske sharia-autoritetene forsøker å følge Muhammeds eksempel.

 

Dansk-muslimske jenter følger Aishas eksempel

Jeg skrev i Noen avklaringer i #139: «Problemet med barneekteskap er fortsatt omfattende blant muslimer, også i Vesten, og dette nettopp fordi en god muslim følger Muhammeds eksempel». Jeg har slett ikke ment at problemet med muslimske barneekteskap i Vesten alene løses om man endrer Sahih Bukhari hadithen vedrørende Aishas giftealder fra 9 til 17 år, slik at den kommer i samsvar med Ghozlans forviklede fortolkning. Men det er et stort problem at det blant muslimske jenter som har fått «sprengt» jomfruhinna, er flere som vil ha den rekonstruert fordi ektemannen skal tro at hun er urørt, jf etniskung.dk.

 

Geeti Amiri skriver i Aisha er du jomfru (18.10.15 Berlinske): «For Aisha bliver i sidste ende af en kvinde spurgt, om hun er jomfru, hvorfor det første skridt mod den seksuelle emancipation af dansk-muslimske kvinder forudsætter, at de selv tager mundkurven af og bryder med tavsheden, der holder jomfruidealet i live. Men Aisha svigtes af samfundet, og mest svigtes hun af en medsøster, der holder jomfruidealet i live».

 

Filmen «Banaz a love story» ble tildelt Emma Award prize 2013, jf Facebook EtniskUng. Banaz ble forfulgt, men politiet foretok seg ingenting. Hun ble drept fordi hun skilte seg. Nesten 3000 jenter måtte bøte med livet pga æresdrap i Storbritannia 2010, se 1.04.40 min. inn i videoen.  Hvor mange av disse drapene som ble utført av innvandrere fra muslimske land, er det neppe tall på, men hinduistiske innvandrere sto sannsynligvis ansvarlig for bare en meget beskjeden del, og buddhistene for knapt noen drap, og det til tross for at barneekteskap er vanlig i både India og Kambodsja. En studie av Phillys Chessler viser at hinduene bare begikk 3 % av æresdrapene, jf HRS Æresdrap blant hinduer i india. Chessler skriver: “I have previously noted the Western media’s preference for writing about Hindu but not Muslim honor killings. Is focusing on Hindu honor killings also a way of avoiding the charge of Islamophobia?”.

 

70000 personer i Sverige har ikke fått bestemme hvem de skal gifte seg med, jf Maria gifte seg när hon var 16 år (Youtube 5 min. inn i videoen). Man kan ikke se helt bort i fra at en lignende fordelingsnøkkel som Chessler bruker også kan brukes når det gjelder tvangsgifte av barn i Vesten, dvs 97 % muslimer og 3 % hinduer. Problemstillingen æresdrap og tvangsekteskap/barneekteskap henger sammen jf Æresdrap og æresrelatert vold (HRS ca 100 innlegg fra 2003)

 

Avslutning

Hvis Horn og Gule hadde rett i at det i all hovedsak er innvandrernes sosioøkonomiske forhold som bestemmer antall barneekteskap i Vesten, så burde denne praksisen ha opphørt etter at innvandrerne er kommet til velferdsstater som Danmark, Sverige og Norge. Praksisen med "ekteskap" for mindreårige er et lite problem blant innvandrere fra ikke-muslimske land, mens den for ganske mange muslimske innvandrere fortsetter, dog med visse nødvendige tilpasninger. Da blir det vanskelig å se bort fra at religionen islam ikke har noe med dette å gjøre. Kanskje Horn og Gule heller burde prøve å dokumentere at problemet med barneekteskap/tvangsekteskap og æresdrap blant innvandrere i Skandinavia som kommer fra ikke-islamsk stater, er forholdsvis like stort som blant innvandrere fra muslimske land. Det klarer de neppe. Mangler antirasistene motargumenter, så kan ikke det rettferdigjøre uthengning og stigmatisering av meningsmotstandere som islamofober. Det bidrar ikke til å fremme en god human-etisk holdning.

Kommentar #215

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Skal vi akseptere slike mobbere?

Publisert rundt 4 år siden
Frode Klettum. Gå til den siterte teksten.
Georg Bye-Pedersen stiller i #141 et spørsmål som ennå ikke er besvart: «Det skulle være interessant å spørre hvilken kritikk av islam som er feilaktig?»

Et saklig innlegg med gode kommentarer.

Som du sier har undertegnede ikke fått svar på om det er noe feilaktig i kritikken fra oss "islamofobe".

Undertegnede sitter med den følelse av at kritiske spørsmål om islam skal ikke besvares. (punktum)

Det går på at islam rekker ikke kristendommen til "ankelen" i sitt forhold til medmenneskelighet. Den mangler totalt kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. (Ja, jeg har gjentatt dette til det kjedsommelige)

Spørsmål om islam skal ikke besvares, da ingen kan besvare de. Koranen er Allahs ord og intet annet. Det å tyte på manglende tolkniger blir så feil så feil. Koranen kan ikke tolkes heller ikke unnlates for troende muslimer.

Derfor blir det en umulighet å svare på spørsmål enn si vanskelige spørsmål om Koranen. Svaret er nemlig gitt i teksten.

Så dette med å bli stemplet som islamofob eller blir beskyldt for islamofobi er et uttrykk for: Ikke bland deg, hold nå kjeft, ikke bry deg, osv.

Ja direkte ufin mobbing. Skal vi akseptere slike mobbere?

Kommentar #216

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Koranen kan ikke tolkes heller ikke unnlates for troende muslimer.

Jeg synes vi skal se positivt på det når Ghozlan feks tolker ordene om håndavkapping for tyveri på følgende måte:

"Så jeg mener at betydningen av slike vers er at tyver må straffes med en hard straff som virker avskrekkende og forebyggende. Det er samfunnet som skal beskyttes, ikke tyvene. Hva slags straff blir det, er opp til oss mennesker å bli enige om. Gud tvinger ikke oss til en konkret straff.

Ville jeg anvendt kapping av hender om jeg hadde hatt fullmakt? Svaret er NEI. Jeg ville ikke kappet hender, amputert føtter eller skadet vedkommende fysisk. Jeg tror det finnes så mange andre straffer som er avskrekkende nok og som gir god effekt for samfunnets trygghet." http://www.verdidebatt.no/debatt/post11633557.zrm

"Når profeten sier at han ville anvendt loven og kappet hånda av sin egen datter om hun hadde stjålet, betyr dette at han ikke er selektiv i anvendelsen av loven, slik alle korrupte regimer er. De anvender loven kun mot de svake. Når en mektig person gjør noe galt blir han/hun sluppet fri. Profeten forsørger oss om at loven skal være rettferdig. For meg er det dette som er budskapet i hadithen og det er kjempe betryggende for min del." http://www.verdidebatt.no/debatt/post11633744.zrm

Mitt poeng er at slik tenkning skaper rom for menneskelige vurderinger, også innen islam. Jeg er soleklar på at Islam er hatets og sverdets religion, og at Allah er Satan som gir seg ut for å være Gud. Men jeg synes vi skal se positivt på det når mennesker finner veier til ikke å følge ham i hans ondskap, til tross for den forførelse de er ofre for.

Kommentar #217

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Satanister er nok også stort sett hyggelige mennesker...

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er soleklar på at Islam er hatets og sverdets religion, og at Allah er Satan som gir seg ut for å være Gud. Men jeg synes vi skal se positivt på det når mennesker finner veier til ikke å følge ham i hans ondskap, til tross for den forførelse de er ofre for.

Husk at Lucifer var en gang den fremste blandt englene og vet selvfølgelig hvilke triks han skal bruke for å forføre flest mulig. Hvis alle muslimer hadde vært som IS fra Muhammeds tid, ville nok Islam vært ferdig som religion nå. Jeg tror flertallet av konvertitter til Islam er oppriktige Gud-søkere og tror Islam er den riktige vei.
Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Muhammed sa aldri noe lignende, men muslimer følger allikevel Muhammed på tross av at de også tror på Jesus som profet.(men ikke det han sa....)

Dersom det er riktig at Allah er Lucifer/Satan er jeg overbevist om at muslimer ikke vil innse dette før Jesus kommer tilbake(Ikke Isa, men den ekte Messias). Da skal hvert kne bøyes, som det står.
Vi får bare vente i spenning og håpe at Gud løser opp i "flokene" når den tid kommer.

Kommentar #218

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Husk at Lucifer var en gang den fremste blandt englene og vet selvfølgelig hvilke triks han skal bruke for å forføre flest mulig.

Enig i det.

Derfor må vi be Gud at han må avsløre løgnene, og at vi på forskjellige måter når ut til dem med ham som er Veien, Sannheten og Livet.

At han må reise opp arbeidere.

Kommentar #219

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Gule

Publisert rundt 4 år siden

Det er interessant å observere denne Gule ut fra de faglige og vitenskapelige normer jeg selv er opplært i: Han slår om seg karakteristikker av meddebattanter av typen "frekkas", tulling" og "æsj, for en type", og motstanderes argumenter blir til stadighet tilbakevist som "tulliball", "vås" og "tøys". Da må jeg bare spørre om hvilken intellektuell og faglig posisjon denne herren har i vårt akademiske miljø, ettersom som kan drysse rundt seg med slike flåsete og pompøse karakteristikker. Han har på forunderlig vis maktet å bevege seg fra bomber i bagasjen til å bli en slags ekspert på terrorisme og religionskonflikter. En merkverdig operasjon. Han brukte tydeligvis Clinton-kortet: «Jeg røkte hasj, men jeg inhalerte ikke.»

Kommentar #220

Christian Festø

1 innlegg  397 kommentarer

Det er mye som bør

Publisert rundt 4 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Det er interessant å observere denne Gule ut fra de faglige og vitenskapelige normer jeg selv er opplært i: Han slår om seg karakteristikker av meddebattanter av typen

observeres. Jeg kopierte teksten din slik at du kan lese den en gang til. For det synes jeg du bør. Min observasjon.

Til Hansen angående veien, sannheten og livet.., så synes jeg det er fint å ta med Johannes sin greie med at Jesus sitt forhold til mennesker er organisk. Treet og grenene. Ikke noe metafysikk og religiøs sensualisme.

Kommentar #221

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Christian Festø. Gå til den siterte teksten.
observeres. Jeg kopierte teksten din slik at du kan lese den en gang til. For det synes jeg du bør. Min observasjon.

Stemmer ikke Nordervals observasjoner syns du ?

Kommentar #222

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #223 Er Allah og Satan en del av det samme narrativ?

Publisert rundt 4 år siden

Gud (den "rette") tillater Satan å herje i Jobs hus på samme måte som han tillater Allah å herje i Arabias hus (og i andre hus som åpner sine dører for barn av Arabia).

Hvorfor Gud tillater at milliarder av fromme mennesker ikke skal få øye på "den rette" guden, er for meg en gåte. 

Det er mange kristne som takker Gud for at de er født inn i den kristne kulturkrets. På samme måte finnes det dem som takker Gud etter å ha overlevd ulykker som har tatt livet av mange andre. Forstå det den som kan. Jeg forstår det ikke.

Kommentar #223

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #227 utGuling

Publisert rundt 4 år siden

Utguling er et lesestrategisk virkemiddel som brukes for å fremheve essensen i en tekst.

Enkelte studenter lider av gulomani, og dermed ser de ikke annet i teksten enn det gule.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere