Gro Lindstad

4    0

Kvinner gjør en bedre verden mulig

Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

Publisert: 8. mar 2016 / 832 visninger.

Lurer du på hvor demokratisk og velutviklet et samfunn er? Ta en titt på kvinnenes stilling. Jo bedre kvinners rettigheter er ivaretatt i et land, jo mer rettferdig, demokratisk og velstående er det. I samfunn preget av fattigdom, konflikter og økonomisk nedgang, er kvinners rettigheter neglisjert og de er fratatt muligheten til å bidra i samfunns- og næringsliv.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av verdens ledere i september 2015, noe som også forplikter Norge. En forutsetning for å lykkes er at kvinner og jenter inkluderes hele veien i arbeidet med å nå målene. Det å sikre kvinners rettigheter må være gjennomgående i alt arbeidet med implementering av målene. Med andre ord er likestilling og kvinners og jenters deltakelse en forutsetning for å oppnå bærekraftsmålene.

Ambisiøse mål

Det er viktig at verdens ledere har klart å bli enige om 17 ambisiøse mål som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er framforhandlet gjennom en bred demokratisk prosess, og er en felles plan for innsats, prioritering og finansiering for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi må se på mulighetene målene gir oss, ikke kun på begrensningene og utfordringene.

Mål 1 skal utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Når vi vet at kvinner er overrepresentert blant de aller fattigste, viser dette at kvinners situasjon må tas alvorlig. Kvinner i verden i dag tjener i gjennomsnitt 24 prosent mindre enn menn. Bare én av fem parlamentsmedlemmer i verden er kvinner, og FN slår fast at kvinner utgjør to tredjedeler av verdens analfabeter.

Krig og kriser

I perioden 1992 til 2011 var kun 9 prosent kvinnelige forhandlere i fredsprosesser. Dette er alvorlig når vi vet at krig og humanitære kriser rammer kvinner på en annen måte enn menn, noe vi blant annet ser i dagens flyktningkrise. Stadig flere kvinner og barn flykter over Middelhavet, og rapporter viser at de er sårbare for seksuelle overgrep og kjønnsbasert vold.

Samtidig er det skjedd store forbedringer for kvinners stilling. Det går framover med likestillingen i mange land, flere jenter går på skole og kvinners økonomiske og politiske deltakelse er blitt bedre. Dette gir store muligheter for å oppnå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen her hjemme framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. Vi er glade for at Utenriksminister Børge Brende som medlem i FNs internasjonale «Every Women Every Childe»-gruppen viser engasjement i arbeidet med å løfte kvinne- og barnehelse.  

Viktige bidrag

Det å sikre kvinners rettigheter og arbeidet med å inkludere kvinner i alle steg av prosessen knyttet til implementering er det viktigste bidraget Norge kan gi. Dette bør den norske regjeringen ha i mente når den allerede i sommer skal rapportere på hvordan arbeidet med bærekraftsmålene går i Norge. Vi håper og tror at Norge i sin rapporteringsprosess vil inkludere norsk sivilsamfunn, slik at den første rapporteringen gir et ærlig bilde av hvor vi står i dag og blir et godt utgangspunkt å måle eventuelle fremskritt.

Avgjørende

FNs bærekraftsmål kan vise seg å bli avgjørende for verdens befolkning, hvis verdens ledere gjennomfører de nødvendige grepene. Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Det er ikke mulig uten.

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 441 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1255 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 441 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1255 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
13 minutter siden / 312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
18 minutter siden / 312 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
19 minutter siden / 1255 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
24 minutter siden / 1255 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
32 minutter siden / 1245 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
32 minutter siden / 1255 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
32 minutter siden / 178 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
35 minutter siden / 1245 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
37 minutter siden / 1245 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
39 minutter siden / 1255 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
44 minutter siden / 1255 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1245 visninger
Les flere