Gro Lindstad

4    0

Kvinner gjør en bedre verden mulig

Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

Publisert: 8. mar 2016 / 858 visninger.

Lurer du på hvor demokratisk og velutviklet et samfunn er? Ta en titt på kvinnenes stilling. Jo bedre kvinners rettigheter er ivaretatt i et land, jo mer rettferdig, demokratisk og velstående er det. I samfunn preget av fattigdom, konflikter og økonomisk nedgang, er kvinners rettigheter neglisjert og de er fratatt muligheten til å bidra i samfunns- og næringsliv.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av verdens ledere i september 2015, noe som også forplikter Norge. En forutsetning for å lykkes er at kvinner og jenter inkluderes hele veien i arbeidet med å nå målene. Det å sikre kvinners rettigheter må være gjennomgående i alt arbeidet med implementering av målene. Med andre ord er likestilling og kvinners og jenters deltakelse en forutsetning for å oppnå bærekraftsmålene.

Ambisiøse mål

Det er viktig at verdens ledere har klart å bli enige om 17 ambisiøse mål som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er framforhandlet gjennom en bred demokratisk prosess, og er en felles plan for innsats, prioritering og finansiering for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi må se på mulighetene målene gir oss, ikke kun på begrensningene og utfordringene.

Mål 1 skal utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Når vi vet at kvinner er overrepresentert blant de aller fattigste, viser dette at kvinners situasjon må tas alvorlig. Kvinner i verden i dag tjener i gjennomsnitt 24 prosent mindre enn menn. Bare én av fem parlamentsmedlemmer i verden er kvinner, og FN slår fast at kvinner utgjør to tredjedeler av verdens analfabeter.

Krig og kriser

I perioden 1992 til 2011 var kun 9 prosent kvinnelige forhandlere i fredsprosesser. Dette er alvorlig når vi vet at krig og humanitære kriser rammer kvinner på en annen måte enn menn, noe vi blant annet ser i dagens flyktningkrise. Stadig flere kvinner og barn flykter over Middelhavet, og rapporter viser at de er sårbare for seksuelle overgrep og kjønnsbasert vold.

Samtidig er det skjedd store forbedringer for kvinners stilling. Det går framover med likestillingen i mange land, flere jenter går på skole og kvinners økonomiske og politiske deltakelse er blitt bedre. Dette gir store muligheter for å oppnå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen her hjemme framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. Vi er glade for at Utenriksminister Børge Brende som medlem i FNs internasjonale «Every Women Every Childe»-gruppen viser engasjement i arbeidet med å løfte kvinne- og barnehelse.  

Viktige bidrag

Det å sikre kvinners rettigheter og arbeidet med å inkludere kvinner i alle steg av prosessen knyttet til implementering er det viktigste bidraget Norge kan gi. Dette bør den norske regjeringen ha i mente når den allerede i sommer skal rapportere på hvordan arbeidet med bærekraftsmålene går i Norge. Vi håper og tror at Norge i sin rapporteringsprosess vil inkludere norsk sivilsamfunn, slik at den første rapporteringen gir et ærlig bilde av hvor vi står i dag og blir et godt utgangspunkt å måle eventuelle fremskritt.

Avgjørende

FNs bærekraftsmål kan vise seg å bli avgjørende for verdens befolkning, hvis verdens ledere gjennomfører de nødvendige grepene. Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Det er ikke mulig uten.

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
14 minutter siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
17 minutter siden / 477 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 377 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 477 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 2 timer siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 2 timer siden / 477 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 3 timer siden / 377 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 477 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
rundt 3 timer siden / 208 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
rundt 3 timer siden / 208 visninger
Les flere