Gro Lindstad

4    0

Kvinner gjør en bedre verden mulig

Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

Publisert for rundt 1 år siden / 796 visninger.

Lurer du på hvor demokratisk og velutviklet et samfunn er? Ta en titt på kvinnenes stilling. Jo bedre kvinners rettigheter er ivaretatt i et land, jo mer rettferdig, demokratisk og velstående er det. I samfunn preget av fattigdom, konflikter og økonomisk nedgang, er kvinners rettigheter neglisjert og de er fratatt muligheten til å bidra i samfunns- og næringsliv.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av verdens ledere i september 2015, noe som også forplikter Norge. En forutsetning for å lykkes er at kvinner og jenter inkluderes hele veien i arbeidet med å nå målene. Det å sikre kvinners rettigheter må være gjennomgående i alt arbeidet med implementering av målene. Med andre ord er likestilling og kvinners og jenters deltakelse en forutsetning for å oppnå bærekraftsmålene.

Ambisiøse mål

Det er viktig at verdens ledere har klart å bli enige om 17 ambisiøse mål som skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er framforhandlet gjennom en bred demokratisk prosess, og er en felles plan for innsats, prioritering og finansiering for å oppnå bærekraftig utvikling. Vi må se på mulighetene målene gir oss, ikke kun på begrensningene og utfordringene.

Mål 1 skal utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Når vi vet at kvinner er overrepresentert blant de aller fattigste, viser dette at kvinners situasjon må tas alvorlig. Kvinner i verden i dag tjener i gjennomsnitt 24 prosent mindre enn menn. Bare én av fem parlamentsmedlemmer i verden er kvinner, og FN slår fast at kvinner utgjør to tredjedeler av verdens analfabeter.

Krig og kriser

I perioden 1992 til 2011 var kun 9 prosent kvinnelige forhandlere i fredsprosesser. Dette er alvorlig når vi vet at krig og humanitære kriser rammer kvinner på en annen måte enn menn, noe vi blant annet ser i dagens flyktningkrise. Stadig flere kvinner og barn flykter over Middelhavet, og rapporter viser at de er sårbare for seksuelle overgrep og kjønnsbasert vold.

Samtidig er det skjedd store forbedringer for kvinners stilling. Det går framover med likestillingen i mange land, flere jenter går på skole og kvinners økonomiske og politiske deltakelse er blitt bedre. Dette gir store muligheter for å oppnå bærekraftsmålene.

Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen her hjemme framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. Vi er glade for at Utenriksminister Børge Brende som medlem i FNs internasjonale «Every Women Every Childe»-gruppen viser engasjement i arbeidet med å løfte kvinne- og barnehelse.  

Viktige bidrag

Det å sikre kvinners rettigheter og arbeidet med å inkludere kvinner i alle steg av prosessen knyttet til implementering er det viktigste bidraget Norge kan gi. Dette bør den norske regjeringen ha i mente når den allerede i sommer skal rapportere på hvordan arbeidet med bærekraftsmålene går i Norge. Vi håper og tror at Norge i sin rapporteringsprosess vil inkludere norsk sivilsamfunn, slik at den første rapporteringen gir et ærlig bilde av hvor vi står i dag og blir et godt utgangspunkt å måle eventuelle fremskritt.

Avgjørende

FNs bærekraftsmål kan vise seg å bli avgjørende for verdens befolkning, hvis verdens ledere gjennomfører de nødvendige grepene. Hvis vi vil oppnå en bedre framtid for alle, er vi nødt til å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Det er ikke mulig uten.

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Maktfaktorer
av
Kjell G. Kristensen
rundt 7 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Barnets beste
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Verden er urettferdig
av
Arne Berggren
rundt 17 timer siden / 492 visninger
5 kommentarer
Parkert ideal?
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 263 visninger
1 kommentarer
40 år med klokskap
av
Åshild Mathisen
rundt 17 timer siden / 488 visninger
2 kommentarer
”Tollere og fariseere” anno 2017
av
Bjørn Dahl
rundt 18 timer siden / 613 visninger
0 kommentarer
Vi har en elefant i kirken!
av
Alexis Lundh
rundt 19 timer siden / 191 visninger
1 kommentarer
Sps venstrenasjonalisme
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2544 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Maktfaktorer
av
Kjell G. Kristensen
rundt 7 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Barnets beste
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Verden er urettferdig
av
Arne Berggren
rundt 17 timer siden / 492 visninger
5 kommentarer
Parkert ideal?
av
Sofie Braut
rundt 17 timer siden / 263 visninger
1 kommentarer
40 år med klokskap
av
Åshild Mathisen
rundt 17 timer siden / 488 visninger
2 kommentarer
”Tollere og fariseere” anno 2017
av
Bjørn Dahl
rundt 18 timer siden / 613 visninger
0 kommentarer
Vi har en elefant i kirken!
av
Alexis Lundh
rundt 19 timer siden / 191 visninger
1 kommentarer
Sps venstrenasjonalisme
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2544 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Øyvind Schønning kommenterte på
Allah Hater Polyteisme
rundt 6 timer siden / 251 visninger
Robin Tande kommenterte på
40 år med klokskap
rundt 7 timer siden / 488 visninger
Jon Prøis Rustand kommenterte på
Verden er urettferdig
rundt 7 timer siden / 492 visninger
Robin Tande kommenterte på
Forandrings skygge
rundt 7 timer siden / 2198 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
40 år med klokskap
rundt 7 timer siden / 488 visninger
Trond Oscar Losvik kommenterte på
Besteborgerlige bisper bør bråsnu
rundt 7 timer siden / 630 visninger
Roald Øye kommenterte på
«The dawn of a new era»?
rundt 8 timer siden / 1441 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Vi har en elefant i kirken!
rundt 8 timer siden / 191 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
rundt 8 timer siden / 315 visninger
Tore Olsen kommenterte på
London og NRK Debatten
rundt 8 timer siden / 711 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
rundt 8 timer siden / 315 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Parkert ideal?
rundt 8 timer siden / 263 visninger
Les flere